Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg Uuendatud versioon

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0287/2012

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Leian, et täna vastuvõetud raport reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul on märkimisväärselt oluline nii transpordisektorile, kuid eelkõige reisijatele. Arvestades järjest enam kasvava transpordisektoriga ning aina suureneva reisijate arvuga kõikide transpordiliikide puhul, peavad olema tagatud ka võrdväärsed ja asjakohased reisijate õigused. See on järjest olulisem, kuna reisimine paljudel juhtudel ei piirne ainult ühe transpordiliigiga, vaid hõlmab endas mitut erinevat. Kahjuks ei leidnud toetust idee, et nõuda komisjonilt kõikide õiguste koondamist ühte määrusesse, mis minu arvates oleks lihtsustanud nende kättesaadavust ja üheselt mõistetavust kõikidele asjaosalistele. Olulisemaks ühiseks jooneks eri transpordiliikide reisijate õiguste puhul on see, et on keelatud diskrimineerida reisijaid nende elukoha või kodakondsuse ning reisibüroosid nende tegevuskoha alusel. Samas pean oluliseks reisijate õiguste puhul, et arvestatakse täielikult ka eakate, puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste õiguste ja võimalustega. Ühtsed üle-euroopalised reisijate õigused peavad olema kättesaadavad kõigile. Lähtuvalt eeltoodust toetasin selle raporti vastuvõtmist.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika