Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.2. Σχέδιο Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - οικονομικό έτος 2013 (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ogni anno, vista la complessità della procedura, ci sono alcuni adeguamenti tecnici da votare. Innanzitutto, il riferimento generale da tenere in considerazione per le cifre è il cosiddetto "DOC 6". In caso di emendamenti multipli, il voto si intenderà su tutte le linee cui questi si riferiscono. In secondo luogo ci sono alcune correzioni per i progetti piloti e le azioni preparatorie che dovremo votare.

– Il progetto pilota "Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" è adottato nella rubrica 3a e non nella 1a.

– L'azione preparatoria "Consumo di frutta e verdura" è adottata nella rubrica 2 e non nella 3b.

– Il progetto pilota "Promozione dei sistemi di auto-assistenza sanitaria nell'Unione europea" ha in pagamenti 1.000.000 € e non 100.000 €.

– L'azione preparatoria "Integrazione delle questioni climatiche e innovazione" è ridotta di 2 milioni rispetto al PB (sia in impegni che in pagamenti).

– L'azione preparatoria "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" è ridotta di 1 milione rispetto al PB (sia in impegni che in pagamenti).

Debbo inoltre evidenziare che la posizione del Parlamento non tiene conto della lettera rettificativa n. 1/2013, adottata il 19 ottobre dalla Commissione, che verrà integrata durante la conciliazione.

Concludo, infine, con un appello al voto: l'unione e la coesione del Parlamento sono, per il bilancio 2013, più importanti che mai. Ci aspetta una conciliazione dura e difficile con il Consiglio, che pare non avere intenzione di rendere disponibili le risorse necessarie. Vi chiedo quindi un voto forte, per dimostrare che il Parlamento è unito e per condurre insieme questa battaglia.

 
  
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mavroyiannis, President-in-Office of the Council. − Mr President, the European Parliament has just adopted amendments to the Council’s position on the draft budget for 2013. Consequently, in my capacity as President of the Council, I agree that the President of the European Parliament should convene the Conciliation Committee as required in Article 314(4)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου