Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 4.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu (diskusijos)
 5.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. spalio 18–19 d.) išvados (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Prašymas atšaukti Parlamento nario Martino Ehrenhauserio imunitetą (A7-0332/2012 - Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  6.2.Europos Sąjungos 2013 finanasinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  6.3.Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A7-0311/2012 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (balsavimas)
  6.4.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (A7-0313/2012 - Reimer Böge, Ivailo Kalfin) (balsavimas)
  6.5.Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu (A7-0316/2012 - Jean-Luc Dehaene) (balsavimas)
  6.6.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (A7-0325/2011 - Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.2013 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 11.Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo (diskusijos)
 12.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas (diskusijos)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Taisomasis biudžeto projektas Nr. 4/2012. (A7-0308/2012 - Francesca Balzani)
  13.2.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (A7-0299/2012 - Monica Luisa Macovei)
  13.3.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (A7-0298/2012 - Monica Luisa Macovei)
  13.4.Miško dauginamoji medžiaga (A7-0277/2012 - Paolo De Castro)
  13.5.Europos piliečių metai (2013 m.) (A7-0271/2012 - Antigoni Papadopoulou)
  13.6.Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla (A7-0285/2012 - Kristiina Ojuland)
  13.7.Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimas (A7-0254/2012 - Jacqueline Foster)
  13.8.Visų rūšių transporto keleivių teisės (A7-0287/2012 - Georges Bach)
  13.9.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba (A7-0301/2012 - Inés Ayala Sender)
  13.10.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (A7-0300/2012 - Monica Luisa Macovei)
  13.11.Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban) (A7-0296/2012 - Inés Ayala Sender)
  13.12.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Airijos paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“ (A7-0322/2012 - Frédéric Daerden)
  13.13.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Švedijos paraiška „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca“ (A7-0325/2012 - Dominique Riquet) (balsavimas)
  13.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška „EGF/2011/019 ES/Galicia Metal“ (A7-0323/2012 - Alexander Alvaro) (balsavimas)
  13.15.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland“ (A7-0334/2012 - Frédéric Daerden) (balsavimas)
  13.16.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“ (A7-0324/2012 - Frédéric Daerden) (balsavimas)
  13.17.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR Peugeot“ (A7-0333/2012 - Jean Louis Cottigny) (balsavimas)
  13.18.Europos prisitaikymo prie globalizacijo padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška EGF/2012/003 DK/VESTAS (A7-0345/2012 - László Surján) (balsavimas)
  13.19.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“ (A7-0346/2012 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  13.20.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas (A7-0231/2012 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  13.21.Minimalus jūrininkų rengimas (A7-0162/2012 - Brian Simpson) (balsavimas)
  13.22.Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo (A7-0289/2012 - Vital Moreira) (balsavimas)
  13.23.ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė (A7-0234/2012 - Charles Goerens) (balsavimas)
  13.24.Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (A7-0293/2012 - Paul Rübig) (balsavimas)
  13.25.Prekyba ir ekonominiai santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (A7-0321/2012 - Vital Moreira) (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 17.Dabartinės duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (diskusijos)
 18.ES ir Japonijos derybos dėl prekybos (diskusijos)
 19.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)
 20.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 21.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 22.Sesijos pertrauka
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2516 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (8855 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika