Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg Reviderad upplaga

5. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy