Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debates
Ceturtdiena, 2012. gada 25. oktobris - Strasbūra Pārskatītā redakcija

22. ES stratēģija Donavas reģionam (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la Declaración de la Comisión sobre la estrategia de la UE para la región del Danubio.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Member of the Commission. − Mr President, I will start with the statement that the Danube strategy is very important for the European Union, because the Danube region covers 14 countries – eight Member States and six non-Member States – which are home to more than 100 million citizens. Since the introduction of the strategy I think we have been even more convinced about the interdependence of these states and about how much they can benefit from the improved cooperation and coordination of their actions.

We have witnessed how their competitiveness could be improved if joint action is taken together, especially in the fields of SME support, labour market policies, education and security. Finally, we know very well that the Danube region has been the hot spot of the two last rounds of enlargement, and we are now using the Danube strategy to reach out to our potential new candidates in the Western Balkans.

As you know, the Communication on the EU Danube strategy was presented by the Commission in April 2011. We based it on four pillars: connecting the Danube region, protecting the environment, building prosperity and strengthening the Danube region. How far have we come after one year of implementation? The Commission is currently drafting its first report, which will be adopted early in 2013, but I would like to share with you a short preview of our current assessment.

As you know, my colleague, Commissioner Hahn, travelled in the region and visited several initiatives which have been started thanks to the Danube strategy. It was quite clear that with the strategy we have produced a new dynamic: new cooperation at various levels – those of political actors, the business-to-business relationship and research communities. For the first time we have seen how countries are looking for joint solutions to the common challenges and how the strategy is very quickly becoming a long-term cooperation platform.

What is very important for the future is how we can coordinate national and EU policies together. A clear example of how this could be done was the joint work of the Ministers of Transport, who adopted a declaration on the maintenance of the Danube waterway, which is a commitment to very concrete actions to improve the situation on the Danube.

The EU is helping with providing new possibilities for renewing the Danube fleet, how to make it more modern and greener. We are helping to set up a Danube research and innovation fund to help researchers. The Joint Research Centre is currently setting up a Danube-wide set of data to improve decision-making for these actions and the gathering of environmental data. We are very pleased that police cooperation is also becoming a key priority for the Member States in the Danube region. And what must not be overlooked is how we can jointly promote a Danube tourism brand for the European Union.

These are only some examples. Yesterday Commissioner Hahn opened a new bridge between Romania and Bulgaria, the Calafat-Vidin Bridge. I think it is very important to say that this is only the second crossing point at the border, which is longer than 600 kilometres.

I believe that in the future we will see far more concrete transnational projects, because there are already more than 50 projects which have been studied and labelled as the Danube regional projects and now they are waiting for the decision on how they will be financed and implemented in the future.

The issue of financing is of course crucial to further success. The strategy cuts across different Commission policies, and therefore we are trying to introduce the element of the macro-region into our future common strategic frameworks, partnership contracts and operational programmes, where we would need to see how financing could also be targeted at these very important Danube projects.

I would like to recall that there was a clear request from the Council and the European Parliament to evaluate the concept of the macro-regional strategies by mid-2013. This will be a very important moment in terms of assessing how successful this concept is.

To conclude, I would like to thank the European Parliament for very instrumental work and support, and for its technical assistance to the Danube strategy, which is very much appreciated by the recipients and by the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula, în numele grupului PPE. – Evoluţia crizei ne-a confirmat faptul că pieţele interconectate sunt mult mai rezistente, mai puternice şi mai dispuse la adaptări rapide decât cele izolate sau fragmentate. Prin urmare, o Europă mai puternică înseamnă o Europă mai integrată şi mai unită. Răspunsul este clar: mai multă Europă. Preşedintele Barroso menţiona săptămâna trecută la Bucureşti că au avut loc progrese în acest sens, însă nu suficiente. Prietenii coeziunii şi susţinătorii better spending trebuie să se coalizeze în vederea creşterii.

Strategia Dunării oferă o şansă unică prin care actorii din regiunile de competitivitate şi cele de convergenţă se reunesc în jurul acestui obiectiv comun. Provocările pe care le ridică strategia macroregională a Dunării constau în măsuri inedite prin care se pot verifica performanţele funcţionării politicilor integrate ale UE, prin implicarea actorilor din regiunile riverane în cadrul guvernanţei pe mai multe niveluri. Revigorarea culoarului Dunăre-Rin facilitează transportul de mărfuri în UE şi creează o deschidere spre est şi ţările terţe. Avantajele care rezultă contribuie la creşterea competitivităţii regiunilor dunărene, sprijină obiectivele de sustenabilitate prin reducerea transportului terestru şi creează oportunităţi pentru ocupare. Desigur că beneficiile strategiei se regăsesc şi în plan socio-cultural. Promovarea moştenirii patrimoniului cultural dunărean poate avea ca finalitate crearea unei mărci dunărene.

Din păcate, în prezent ne confruntăm cu unele obstacole care stau în calea punerii în practică a acestei strategii. Ieri, comisarul Hahn, pe şantierul podului în construcţie Calafat-Vidin peste Dunăre, afirma că sunt necesare mai multe conectări pe un sector de peste 650 de kilometri, unde în prezent există doar un singur pod. Pentru ca să putem denumi strategia un succes, trebuie să considerăm prioritară eliminarea obstacolelor ce stau în calea conectivităţii transfrontaliere.

În final, aş dori să vă adresez o întrebare. Poziţia Comisiei în strategia Dunării este clară: fără fonduri suplimentare, fără legi noi promulgate şi fără alte structuri administrative. Credeţi însă că anumite puncte din poziţia Comisiei merită a fi revizuite dacă rezultatele concrete ale evaluărilor vor fi pozitive? Şi în acelaşi sens, pentru o nouă dinamică de care aţi vorbit, gândeşte Comisia măsuri directe de intervenţie acolo unde se constată blocaje la nivel interregional sau în special transfrontalier?

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi, a S&D képviselőcsoport nevében. – Örömteli, hogy az Európai Bizottság dunai államának alelnöke, Sefcovic úr megtette azt a nyilatkozatát. A Duna-stratégiát – a magyar uniós elnökség egyik legnagyobb eredményét – azonban valamennyi közép-európai ország, dunai ország egyaránt nagyra értékeli. Ebben a térségben ugyanis az együttműködés a legnagyobb hiánycikk. Már pozitívum az, hogy végre a dunai államokat a Duna-stratégia szorosabb együttműködésre készteti a közlekedés, az öntözés, a hajózás, a turizmus területén. Nagyon fontos a Duna hajózhatóvá tétele, e tekintetben országomnak, Magyarországnak is fontos tennivalói vannak.

De legalább ilyen fontos mind Szlovákia, mind Magyarország, Románia, valamennyi dunai tagállam számára a Duna öntözési célra való fölhasználása. Hiszen ezt a kapacitását, az öntözési kapacitást alig használjuk föl. És nagyon jó dolog, hogy a közös agrárpolitika reformjában, a második pillérben, a vidékfejlesztésben lesznek uniós források az öntözésre. Ez valamennyi dunai országnak további ösztönzést jelenthet.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Kommissar Šefčovič, das Parlament hat die Donau-Strategie immer aktiv unterstützt. Wir haben das Donau-Netzwerk mit 60 Abgeordneten, deren stellvertretender Vorsitzender ich sein darf. Deshalb freue ich mich als erster Unterzeichner der mündlichen Anfrage, dass heute das Thema Donau auf der Tagesordnung steht.

Die Entwicklung verzeichnet Fortschritte, wie die Brücke zwischen Widin und Calafat, die ich mir im Sommer im Rahmen der internationalen Donau-Radtour angeschaut habe. Aber diese Fortschritte kommen zum Teil im Schneckentempo. Es gibt immer noch große Schwierigkeiten. Bürgermeister aus Bulgarien berichten, dass bei Baumaßnahmen an der Donau sieben Ministerien in Sofia gefragt werden müssen. Auch andere Donau-Anrainer haben in ihren Mitgliedstaaten den Eindruck, dass die Donau in den Hauptstädten eine Randlage hat und nicht im Fokus steht.

Deshalb fordern wir von der Kommission, dass das Fazit konkreter wird, dass die Maßnahmen konkreter werden. In der jetzigen Förderperiode sollten der Donau-Strategie Mittel zugewiesen werden, und in der künftigen Förderperiode brauchen wir eine eigene Budgetlinie für die Donau. Wir haben konkrete Projekte wie den Donau-Manager. Hier sollen Verwaltungskapazitäten aufgebaut werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen unterstützt werden, indem sie kooperieren. Technologietransferzentren sollen entstehen.

Wir brauchen aber vor allen Dingen auch mehr Bürgerbegegnungen. Wir stellen fest, dass diese Bürgerbegegnungen unterstützt werden müssen, sonst funktionieren sie nicht. Ich habe in einem Brief an die Kanzlerin Merkel und auch an Kommissar Lewandowski vorgeschlagen, ein Donau-Jugendwerk zu gründen. Da stellt sich die Frage: Kann sich die Kommission vorstellen, ein solches Donau-Jugendwerk auch finanziell zu unterstützen? Viele junge Leute würden sich gerne treffen, können aber die Tankfüllung oder die Bahntickets nicht bezahlen, um zu den Treffen zu kommen.

Meine Damen und Herren, auch die Parlamente sollten eine stärkere Rolle übernehmen. Hier hoffe ich, dass wir als Europäisches Parlament in die Führungsrolle gehen und die anderen nationalen und regionalen Parlamente einladen, damit auch wir die Donau-Strategie noch stärker als bisher zu unserer Sache machen.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Šefčovič, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist sehr gut, dass die Kommission heute eine Erklärung zum Stand der Umsetzung der EU-Strategie für die Donauregion abgibt. Es ist für uns Abgeordnete nicht immer einfach, an relevante und zeitnahe Informationen zu kommen. Noch schwieriger ist das für die Zivilgesellschaft. Und dabei ist es gewünscht, dass sich in allen Ländern entlang der Donau diese Zivilgesellschaft einmischt und die Umsetzung der EU-Strategie für die Donauregion mitgestaltet. Wie kann sie das aber tun, wenn sie nicht rechtzeitig und umfassend über den Stand der Umsetzung informiert ist? Deshalb bitte ich Sie in der Kommission, auch zusammen mit den Partnerländern besondere Anstrengungen zu unternehmen, damit wir regelmäßig relevante Informationen von Ihnen zur Umsetzung bekommen.

Ich bitte Sie auch, mir auf eine schriftliche Anfrage zu antworten, die ich gemeinsam mit Kollegen der Verts/ALE-Fraktion im Juli 2011 gestellt habe. Es geht dabei um den Bereich der Schiffbarkeit, hier insbesondere um die Verbauung der frei fließenden Donau in Bayern zwischen Straubing und Vilshofen. Das ist ein besonders kostbares Naturschutzgebiet – Lebensraum für viele vom Aussterben bedrohte Tierarten. Die kostbaren Auwälder dort würden durch die Staustufen völlig zerstört. Auch verkehrspolitisch ist ein Ausbau völlig sinnlos.

Kommissar Hahn hat auf die Anfrage im September 2011 geantwortet, aber nicht auf alle Teile der Frage. Insbesondere hat er nicht auf die Frage geantwortet, die da lautet: Welche Maßnahmen ergreift die Kommission, um Transparenz in den Entscheidungs- und Umsetzungsgremien und die Unabhängigkeit der Expertengruppen zu gewährleisten? Sie wissen, die Bevölkerung dort kämpft um die frei fließende Donau, deshalb ist es entscheidend, Klarheit zu bekommen, welche Interessensvertreter Einfluss auf die Unabhängigkeit der Experten haben könnten.

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, οι δράσεις για την μακροπεριφέρεια του Δούναβη δεν εξυπηρετούν την κάλυψη λαϊκών αναγκών, όπως απασχόληση με δικαιώματα, εκπαίδευση, κατοικία, πολιτισμός, αντιπλημμυρικά έργα και έργα αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου. Η μακροπεριφέρεια δεν αφορά μια βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη με αυτά τα κριτήρια, αλλά την εμβάθυνση της ενιαίας καπιταλιστικής αγοράς και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που έχουν οδηγήσει τους λαούς στην ανεργία, τη μαζική φτώχεια και την χρεοκοπία.

Οι δράσεις της εξυπηρετούν την αντιλαϊκή στρατηγική Ευρώπη 2020 και τους ενεργειακούς κολοσσούς, ενώ αφαιρούν σημαντικούς πόρους προς όφελος του σχεδίου, διασυνδέοντας την Ευρώπη. Ο αναπροσανατολισμός και η αξιοποίηση κονδυλίων της πολιτικής συνοχής θα ωφελήσει πρωτίστως την κερδοφορία των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δρουν στις παγκόσμιες αγορές, θα εντείνει το τσάκισμα των εργασιακών και λαϊκών δικαιωμάτων, θα οξύνει την ανισόμετρη ανάπτυξη.

Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι που καλούνται με σκληρές θυσίες να στηρίξουν μια ανάπτυξη που δεν αφορά τις ανάγκες τους.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass diese EU-Donauraum-Strategie auf eine österreichisch-rumänische Initiative zurückgeht. Österreich hat hier aufgrund historischer Erfahrung einiges einzubringen. Herr Kommissar, ich möchte jetzt nicht auf die vier von Ihnen genannten Pfeiler eingehen, ich möchte nur die Problemfelder Straßen- und Luftverkehrsinfrastruktur aus dem Mitteilungspapier herausnehmen. Da ist wirklich sehr viel zu tun.

Ich habe mir angeschaut, was im Zusammenhang mit der EU-Politik vorgeschlagen wird, und ich sehe nur Europa 2020. Gerade dieser Sektor, der für den Raum besondere Bedeutung hat, wäre für das neue Programm Connecting Europe ein ideales Betätigungsfeld. Ich glaube, dass die Kommission unbedingt auch bei ihrer Evaluierung, bei der makroökonomischen Überprüfung, auf dieses Programm Connecting Europe gerade im Bereich des Straßenbaus, des Schienenbaus und der Luftverkehrsanbindung besonderen Wert legen muss, weil hier auch entsprechende Mittel vorhanden sind. Hier sind sie wirklich sinnvoll einzusetzen, und man kann für diesen Raum aus diesen Mitteln und aus diesem Programm sehr viel gewinnen und auch für die gesamte Region und damit für die Europäische Union einiges bewirken.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Tiene la palabra la diputada Mariya Gabriel, a la que, por cierto, hasta ahora conocíamos como Mariya Nedelcheva, a quien felicito de todo corazón por su nuevo apellido, pero sobre todo por la situación, entiendo que muy feliz, que es motivo de dicho cambio.

 
  
MPphoto
 

  Мария Габриел (PPE). - Г-н Председател, г-н Комисар, вчера най-после бе завършен мостът Видин-Калафат. Премиерът Борисов, премиерът Понта комисар Хан дадоха пример за какво е необходима Дунавската стратегия — защото тя отключва потенциал и това е шанс за по-висок стандарт на живот за гражданите на Европа.

След старта, обаче, на дневен ред ние трябва да си поставим въпроси за равносметка на свършеното, да анализираме предизвикателствата и да стъпим на солидна основа за бъдещи действия.

Най-напред, бих искала още веднъж да напомня, че в Стратегията са вперени очите на милиони граждани от крайдунавските държави. С тях се срещам и в моята страна — България, всеки месец, където в момента провеждаме кръгли маси с Министерството на регионалното развитие за възможностите да градим регионите в Европа чрез реализирането на Стратегията.

И в тези срещи пред очите ни изникват очакванията на хората: пътища и речни пристанища, чисти въздух, почви и води, културноисторически и туристически обекти, образователни младежки центрове, работещи малки и средни предприятия. Какво още ни трябва?

Най-напред, политическа воля, за да изведем до успешен край Дунавската стратегия. Имайте кураж, г-н Комисар, Европейският парламент ще Ви подкрепи!

На второ място, общи действия, координирани и с ясно поставени срокове цели и отговорности; и трето, конкретни проекти, отговарящи за решаване на общите ни проблеми, и опростени процедури.

Два важни момента за мен:

Искам да обърна специално внимание на участието на младите в Дунавската стратегия. Това са носителите на бъдещето, това са носителите на креативността и иновативността. Те могат да дадат допълнителен шанс на Дунавската стратегия да изпълни своите цели.

Второ: трябват ни стратегически инвестиции. Тук гласуваме многогодишна финансова рамка за период 2014–2020 г. Г-н Комисар, на какъв ресурс можем да разчитаме?

И накрая, смятам, че само с адекватни ресурси, много ясни, координирани действия и точни приоритети и стратегически инвестиции, можем да превърнем стратегията на трите „не“-та в стратегия на трите „да“: „да“ на по-добро използване на средствата, „да“ на по-добра координация между отделните институции и „да“ на новите идеи, реализирани в конкретни проекти, правещи живота на хората по поречието на Дунав по-добър.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Cooperarea în bazinul Dunării s-a întărit de-a lungul ultimilor ani, iar faptul că o parte însemnată din ţările prin care trece fluviul sunt membre ale Uniunii Europene a fost şi este liantul principal al acestei cooperări.

Uniunea Europeană dezvoltă noi instrumente de cooperare în această zonă, precum Strategia Dunării, şi sper că aceasta va reprezenta cadrul adecvat pentru cât mai multe schimburi de experienţă şi bune practici între autorităţile locale şi regionale din bazinul dunărean, pentru punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin această strategie. Numai prin schimburi constante de experienţă, evaluările ştiinţifice ale situaţiilor în caz de poluare şi o puternică voinţă politică, va putea fi pusă în aplicare o gestionare corectă din punct de vedere transfrontalier al unor posibile cazuri de poluare accidentală sau catastrofe de mare amploare. Doar împreună, ţările riverane pot lucra pentru atingerea obiectivelor comune, dar şi printr-o finanţare adecvată pentru acest proiect important.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Unsere Strategie für die Donauregion ist ein bedeutendes Projekt, mit dem die Europäische Union auf eine Initiative aus der Bevölkerung reagiert hat. Genau dieses positive Engagement der Bevölkerung in den Regionen entlang der Donau hat zur Entstehung dieser äußerst aktiven Makroregion geführt. Bei der Konzipierung der Strategie für die Donauregion wurde der Bottom-up-Ansatz nun sehr erfolgreich angewandt, wie ich meine. Das Europäische Parlament war hierbei treibende Kraft. In der aktuellen Umsetzungsphase der Strategie ist es absolut wichtig, dass wir den großen Willen und Einsatz der Bevölkerung weiterhin unterstützen. Die Strategie für die Donauregion darf nicht in der Schublade verschwinden, sondern muss gemeinsam mit den Menschen vor Ort in konkreten Projekten umgesetzt werden, mit Leben erfüllt werden. Deshalb hat Ihr Statement heute, Herr Kommissar, eine so große Bedeutung.

Das erklärte Ziel der Strategie ist es, Wohlstand und Beschäftigung entlang der Donau zu schaffen. Durch die zunehmende Vernetzung, insbesondere durch Infrastrukturen und durch den intensiven Austausch, wird die Zukunft im gesamten Donauraum nachhaltig gestaltet. Vor allem die Bereiche Wirtschafts- und Bildungskooperation sind für mich Schlüsselelemente. Von der Zusammenarbeit in wirtschaftlich-technischen Projekten und bei Bildungs- und Sozialmaßnahmen werden die beteiligten Akteure entlang der Donau profitieren. Mit diesem Ziel sollen die europaweite Angleichung des Studiensystems mit Bachelor- und Master-Abschlüssen sowie die duale Ausbildung im Donauraum vertieft werden. Hierfür steht mein Bundesland, Baden-Württemberg, wie ich meine, ganz vorbildlich.

Auch nach 2013 möchte ich die Strategie für die Donauregion und ihre Strukturvernetzungen in allen regionalpolitischen Maßnahmen verankert sehen. Herr Kommissar, das ist die Zukunft eines Teils der Europäischen Union!

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Die Notwendigkeit europäischer Lösungen und europäischer Notfallpläne wird nirgends deutlicher als bei den europäischen Flüssen, denn sie verbinden europäische Länder. Ein Negativbeispiel ist die Katastrophe von vor zwei Jahren, als Giftschlamm einer ungarischen Aluminiumfabrik in die Donau floss. Da wurde deutlich, wie wichtig eine Zusammenarbeit ist.

Des Weiteren sind nahtlose Verkehrsverbindungen von besonderer Bedeutung. Ich als Ko-Berichterstatter der transeuropäischen Netze halte die Binnenschifffahrt für einen wichtigen Verkehrsträger, weil sie umweltfreundlich ist und weil sie noch Potenzial nach oben hat. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Emissionsziele einhalten. Eine Ausweitung geht nicht um jeden Preis. Das heißt, wir müssen Ökologisierung und den Umweltschutz in den Vordergrund und in den Mittelpunkt stellen.

Es ist heute angesprochen worden: Eines der letzten frei fließenden Stücke der Donau zwischen Straubing und Vilshofen ist so ein Negativbeispiel. Die Umwelt muss hier meines Erachtens im Vordergrund stehen. Der CSU-Umweltminister der bayrischen Staatsregierung hat das mittlerweile erkannt. Nun muss er seinen bayrischen Ministerpräsidenten und den Bundesverkehrsminister davon überzeugen, dass jede Investition in weitere Studien unnötig ist, und jede Investition – ich erwähne hier diese 16,5 Millionen Euro, die die Kommission zusätzlich noch in diese Studie investiert hat – ist leider vergebenes Geld. Es wäre z. B. besser investiert – wie Kollege Theurer angesprochen hat – in das Donau-Jugendwerk. In diese Richtung sollten wir in Zukunft gehen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. Herr Präsident! Herr Ertug, Sie haben gesagt, es ist notwendig, in der Binnenschifffahrt bessere Verkehrsverbindungen zu schaffen. Gleichzeitig sprechen Sie den Umweltschutz an. Wie lösen Sie denn diese Frage beim Ausbau der Donaustufe?

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. Frau Kollegin Lochbihler, vielen Dank für die Frage. Es ist in der Tat in der Donauraum-Strategie ein gewisser Widerspruch zu erkennen, zum einen die Ziele des Umweltschutzes zu erreichen, auf der anderen Seite auch die Ziele derjenigen zu unterstützen, die die Donau zerstören wollen. Da sage ich ganz klar: Es darf nicht um jeden Preis darum gehen, Mobilität zu erreichen. Denn die Schiffe, die da fahren sollen, müssen sich den Flüssen anpassen und nicht umgekehrt. Wenn man diese beiden Zielsetzungen gleichwertig nebeneinander stellt, kann ich mir vorstellen, dass man die Ziele erreichen kann. Aber die Ökologisierung ist mindestens genau so wichtig wie die ökonomische Komponente.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Voy a ceder ahora la presidencia al señor Vidal-Quadras, quien me parece más adecuado para hacerse cargo del turno de «caza del ojo del Presidente» que viene a continuación, pues el señor Vidal-Quadras es mucho más relajado que yo a la hora de medir el tiempo cuando se trata de este procedimiento.

Veo que han pedido la palabra muchos diputados y comprobarán ustedes que ello se debe a la longitud del Danubio, que ya sabíamos que era un río muy largo y atraviesa tantos países que, efectivamente, hay muchos que no tienen más remedio que interesarse personalmente por la situación de este río.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
  

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Biztos Úr! A Duna régió az elmúlt években jelentős mértékű átalakulásokon ment keresztül, és többféle lehetőség is kínálkozik a területhez kapcsolódó kihívások megoldására. Összeköttetést teremthet az Unió és közeli szomszédai, valamint a Fekete-tengeri régió, Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia között. Az EU Duna régióra vonatkozó stratégiája hozzájárulhat az uniós célkitűzéseink megvalósításához is. A gazdasági fejlődés, a versenyképesség és a környezetgazdálkodás még hagy maga után kívánnivalót. A közlekedési hálózatok kapcsolódási pontjait modernizálni kell, az informatikai rendszerekhez való hozzáférést pedig kibővíteni. Így a jobb infrastruktúrának és az alternatív forrásoknak köszönhetően az energia olcsóbbá és biztonságosabbá tehető.

A kockázatok és katasztrófák elkerülése érdekében pedig nagyfokú együttműködésre van szükség. Az EU területének egyötödét magába foglaló Duna régió alapvető szerepet tölthet be Európa életében. A rendelkezésre álló jelentős kutatás és innovációs lehetőségek kiaknázásával a régió kereskedelmi és vállalkozási tekintetben is az EU élmezőnyébe kerülhet.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - A Duna a Fekete-erdőtől kelet felé haladva összeköti azokat az országokat, amelyek az uniós csatlakozástól éppen a gazdasági és társadalmi felzárkózást várták vagy várják. Ezért nagyon fontos a Duna-stratégia, hiszen azt az összetartozást és szolidaritást jelképezi, amely a kontinens nyugati és keleti fele között fennáll. A Duna régió stratégiájára úgy kell tekintenünk, mint az Unió kohéziós politikájának egy országcsoportra érvényes megvalósítási tervére. Nincs más hátra, mint tartalommal, konkrét projektekkel felölteni a stratégiát, amelyek a térség államainak közös, koordinált fejlődését, Közép-Európa újjászületését eredményezhetik. Jó lehetőség ez a kohéziós prioritások újragondolására is, annak érdekében, hogy valóban a hosszú távon gyümölcsöző, a polgárok életminőségét kedvezően befolyásoló beruházások kerüljenek megvalósításra.

Sok sikert kívánok a részes tagállamoknak abban, hogy megtalálják, megtaláljuk az együttműködés legeredményesebb formáit.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Prin Rezoluţia din 15 februarie 2011, Parlamentul cerea Comisiei să informeze şi să consulte periodic Parlamentul cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare şi în actualizarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum şi a proiectelor finanţate de Uniune în legătură cu regiunea Dunării. Comisia ne-a informat că va publica primul raport privind implementarea acestei strategii la începutul anului viitor, şi sperăm că acesta va fi actualizat cel târziu la fiecare doi ani.

Forumul pentru Dunăre din Parlamentul European organizează reuniuni periodice aferente domeniilor prioritare ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării, la care au fost invitaţi şi coordonatorii acţiunilor prioritare. Conform informaţiilor prezentate de aceştia, nu toate statele membre au trimis proiecte pentru acţiunile prioritare respective, iar proiectele trimise se află în diferite etape de dezvoltare sau implementare, unele neavând asigurată finanţarea. În această perioadă se dezbat regulamentele privind fondurile structurale pentru viitoarea perioadă financiară, precum şi mecanismul de Conectare a Europei. Solicităm statelor membre să includă, încă de pe acum, în programele operaţionale sectoriale pentru perioada 2014-2020, proiectele strategice aferente Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi pentru perioada viitoare solicităm o linie bugetară dedicată Strategiei Dunării.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Herr Präsident! Wir sollten, glaube ich, den Donauraum vorwiegend als eine Wirtschaftsachse verstehen und entwickeln, dann wissen wir, dass Investitionen dann sinnvoll und nachhaltig sind, wenn ein Gesamtkonzept entwickelt wird, das Projekte umfasst, die aus dem Verkehrsbereich kommen, in den Energiesektor gehen, die Industriepolitik umfassen und natürlich auch bis hin zu touristischen Projekten reichen können. Aber erfolgreich sind wir mit der Strategie nur dann, wenn diese Projekte auch tatsächlich aufeinander abgestimmt werden. Ich schlage daher vor, dass – ähnlich wie bei der Realisierung der Kernnetzkorridore bei TEN-T – ein Koordinator eingesetzt wird und die Staaten verpflichtet werden, tatsächlich Zeitpläne und Investitionspläne vorzulegen, um eben ähnlich gezielt vorgehen zu können, wie das bei den Kernnetzkorridoren der Fall sein sollte.

Ich habe hier die Frage an den Herrn Kommissar, inwieweit er auch gedenkt, die Realisierung des Donaukorridors, der einer der zehn Kernnetzkorridore ist, mit der Entwicklungsstrategie des Donauraumkonzepts zu verbinden.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar en primer lugar a la Comisión de Desarrollo, y también a la Comisión Europea, por el impulso dado a esta estrategia de la Unión Europea para la región del Danubio.

Creo que los objetivos que usted citaba, señor Comisario, son prioritarios, no solamente para los ciudadanos de la cuenca del Danubio, sino también para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. Y también le animo, igual que a este Parlamento, a seguir impulsando este tipo de estrategias en otras macrorregiones, como la del arco atlántico, a la que pertenece, por ejemplo, mi región, Cantabria, respecto de la que le pido hagamos un esfuerzo conjunto para impulsar el crecimiento del empleo joven, a fin de resolver un problema que se ha agravado en los últimos meses, y para la que la puesta en marcha de estas macrorregiones es una oportunidad de futuro.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Strategia pentru regiunea Dunării, iniţiată de România şi Austria, poate aduce o serie de beneficii deosebit de importante acestei regiuni, însă în momentul de faţă, din păcate, sesizez o serie de probleme destul de ample.

Pentru a fructifica pe deplin oportunităţile oferite de Dunăre şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială în această zonă, trebuie în primul rând să asigurăm o finanţare substanţială. Având în vedere că resursele comunitare sunt limitate, şi în plus absorbţia fondurilor europene momentan este foarte scăzută, consider că statele membre împreună cu Comisia Europeană trebuie să depună eforturi suplimentare, atât pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie în ceea ce priveşte finanţarea europeană, dar şi în ceea ce priveşte atragerea de capital din resurse private. Numai astfel această zonă vitală pentru Europa va deveni un motor important al economiei noastre şi va contribui în mod substanţial la creşterea bunăstării europene, fiind un factor de stabilitate, dezvoltare şi prosperitate în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Povodie Dunaja poskytuje veľké možnosti pre cezhraničnú spoluprácu krajín, ktorých územím tento európsky veľtok preteká. Rieka Dunaj je aj významnou vodnou cestou, ktorá umožňuje prepravu tovaru z Čierneho mora až do Nemecka. Lodná doprava je z ekonomického hľadiska veľmi výhodným druhom dopravy vhodným najmä na prepravu tovaru. Zlepšenie plavebných parametrov na Dunaji zvýšením a stabilizovaním výšky vodnej hladiny by umožnilo plavbu lodiam s väčším výtlakom hlboko do európskeho vnútrozemia.

Rozšírenie prepravných kapacít vodnej cesty vygeneruje aj nové pracovné príležitosti po celej dĺžke vodného toku, a preto, myslím si, treba podporiť iniciatívy Komisie v tejto oblasti. Dôraz na ochranu životného prostredia pri očakávaných stavebných investíciách však musí byť neoddeliteľnou súčasťou ich posudzovania. Preto musíme ekonomický a rozvojový potenciál Dunaja posudzovať pragmaticky, ale aj veľmi citlivo.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Magyar képviselőként nagyon örülök annak, hogy ez a téma itt fekszik az Európai Parlament asztalán, és most erről vitatkozhatunk. Külön öröm számomra, hogy az eddigi hozzászólók szinte mindannyian támogatóan kapcsolódtak ehhez a kérdéskörhöz. Nagyon fontos, hogy végre érdemi eredményeket is el tudjunk érni. Hiszen az összekapcsolódó piacok számtalan előnyt hozhatnak az érintett térségnek: hatékonyabb működést tudnak eredményezni, nagyobb versenyképességre adnak lehetőséget, illetve fenntartható munkahelyteremtésre képesek. A Duna egy olyan természetes kapcsolódási folyam, amely kifejezetten kijelöli Európa egyik igen jelentős fejlesztési régióját.

Ráadásul olyan Unión kívüli országokat kapcsol be ebbe az együttműködésbe, amely ezáltal is szorosabb együtt gondolkodásra, szorosabb egymásrautaltságra adhat jelet. Ez későbbi továbblépése lehet az Unión kívüli és az uniós tagországok együttműködésének. Büszke vagyok arra is magyar képviselőként, hogy a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy tartalommal töltse fel ezt a programot. Éppen néhány héttel ezelőtt küldött meg a tagállamoknak egy olyan konkrét projekteket tartalmazó listát, amely az együttműködés keretében közösen végrehajtható.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir haben heute bis zu einem gewissen Grad Grund, ein Jahr Donauraum-Strategie positiv zu betrachten. Es ist schon viel passiert: In diesem Raum, in dem 115 Millionen Europäerinnen und Europäer leben, sind schon mehr als 275 Projekte auf den Weg gebracht worden. Es gibt auch schon eine sehr gute Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene, auf der Ebene der betroffenen Mitgliedstaaten und der betroffenen Kommunen.

Wo diese Donauraum-Strategie aber noch nicht angekommen ist, ist bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben erst vor wenigen Tagen in Niederösterreich, in Krems, an der Donau-Universität, eine Konferenz dazu abgehalten mit dem Titel „Der Mensch im Mittelpunkt“. Das ist der Auftrag, den wir heute haben, dass wir diese Donauraum-Strategie weiterentwickeln, damit sie wirklich auch von der Zivilgesellschaft getragen wird. Denn wir brauchen die Anstrengungen, damit der Zusammenhalt dieser Region und das gegenseitige Verständnis wächst, und was auch ganz wichtig ist, wir brauchen den Ausbau der Donau. Wir brauchen ihn, denn wir nutzen erst ungefähr 10 % dieses Transportweges. Aber das dürfen wir nur, wenn dabei wirklich auf die Natur und den biologischen Haushalt Rücksicht genommen wird.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Strategia Dunării a reprezentat o temă importantă pentru mine încă de la depunerea candidaturii pentru actualul mandat de europarlamentar. Ea contribuie la identificarea unor soluţii coordonate pentru problemele de mediu, transport şi dezvoltare economică în regiune. Strategia a permis dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de o importanţă deosebită pentru întreaga regiune. Unul dintre ele este podul Calafat-Vidin, cofinanţat din fonduri europene, şi care urmează să fie terminat în 2013. Un alt proiect important este mini-portul turistic de la Sf. Gheorghe, inaugurat în 2011, care va determina o creştere substanţială a turismului în Delta Dunării. Sunt dovezi clare ale modului în care Strategia Dunării impulsionează cooperarea în regiune.

Există însă şi o serie de neajunsuri, în special când vine vorba despre fondurile aflate la dispoziţie. Viitorul buget al Uniunii ar trebui să asigure o finanţare distinctă pentru Strategie şi proiectele elaborate în cadrul ei.

 
  
MPphoto
 

  President. − We have finished catch-the-eye. You may have noticed that all the Members on the list of catch-the-eye, including the Spanish one, were from countries which were once under the rule of the House of Habsburg. That proves that Europe is a reality with a long history, and so as not to break with this, you now have the floor, Commissioner.

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Member of the Commission. − Mr President, I wish to thank Members very much for this debate. I will try to respond to four major topics which were raised: management and financing, environment and transport, transparency, democratic scrutiny and the treatment of youth, and, of course, reporting and implementation.

First I would really like to thank everyone for their interventions, because it is very rare that one feels such overwhelming support for our common work. I think all Members believe that Europe needs the Danube strategy and that the strategy still has a lot to offer and that we are actually only starting to grasp the potential of what we can achieve through this macro-regional approach – as was said by the President – to our common history, common past and also, I believe, common future.

Allow me to continue to the questions raised by Mr Matula, Mr Tabajdi and Mr Toia concerning the management of financing and environment. What will be very important, of course, is to achieve a good solution on 22 and 23 November, and at subsequent negotiations with the European Parliament on the multiannual financial framework. This will only be the start, though, because if we want to succeed in this effort it will be quite important to have very close collaboration with the Member States and with the regions. We need to work on planning together what should be the key projects to be carried out under the umbrella of the Danube strategy.

It would be very helpful if funds could be earmarked for the projects now, so that we know the list of priority projects and what is important for the Danube regions and know which projects we would like to see implemented and financed through the cohesion and structural funds in the next period.

What we will try to do in the Commission will be to use the fact that this approach is already included in the draft regulations on cohesion policies, and we will do our best to include these in the common strategic frameworks, in the partnerships contracts and in the operational programmes.

The question was asked by Mr Toia and Mr Matula on how the Commission might be more closely involved in the planning and preparation of these projects. We consider that we can do this through our involvement in the drafting of partnership agreements and through our common management under the common strategic frameworks.

We realise that, as was said during the debate, in several Member States the absorption capacity of EU funding is not the best. We could do a lot by managing those funds better, synergising and offering additional technical assistance to those Member States which clearly have a problem with absorbing EU structural funding. I believe that this is something on which we have to focus, not least via the financial regulations which were approved today, which offer new ways of simplifying the whole procedure, and through which we should definitely achieve much better results in the future.

Concerning the environmental and transport, the key issue is always how to balance environmental aspects and navigational needs when it comes to such important waterways as the Danube. I agree that it is very important to use independent expertise, which is always how the Commission approaches these issues. It is also important to involve the public in the discussions and find out how citizens would like to reconcile the environmental aspects and also navigational needs in their regions. Therefore, the issue of democratic scrutiny and closer involvement of national and regional parliaments and the public in these debates is very important – not only from this point of view but also from that of what the EU can actually achieve through the good implementation of the Danube strategy in specific regions.

There was a question on orienting more of our attention towards youth. I agree with that fully because there is a high unemployment rate across Europe and we can see how young people can benefit from youth programmes. Priority area No 7 is focused exactly on these issues and is about bringing together universities, introducing common Masters and PhD programmes for young people and also strengthening youth mobility programmes in the Danube region, which would be a very good opportunity for young people to get to know each other better and also to look for further opportunities for studying and later on for work.

Concerning the question on the Danube waterway and its corridor priority, I would like to confirm that the Danube waterway is in the TEN-T network and therefore it will be treated as a priority project under the next multiannual financial perspective.

The last set of questions was aimed at how we would report, how we would inform Parliament on what has been done under the Danube strategy. As I said, we are now working on the assessment of the first year of implementation, and I can assure you that the report will be prepared well before June next year. I hope that we will find in it a lot of experience that can be used for the next period and also a lot of retrospective on what could have been done better under the current period. I hope that it will also serve as an inspiration for the new project and the new activities we can pursue under the Danube strategy.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. – Uniunea Europeană şi-a asumat permanent dimensiunea regională a iniţiativelor sale. Întregul proces de construcţie europeană poate fi considerat într-o oarecare măsură expresia conştientizării factorului regional – probleme şi beneficii care în virtutea proximităţii geografice nu pot face obiectul unei acţiuni solitare a statelor. Este cu atât mai important ca regiunea dunăreană, unul dintre punctele istorice de dezvoltare a civilizaţiei şi economiei europene să îşi dezvolte potenţialul şi să redevină o axă principală a Uniunii Europene. Dezvoltarea de către Uniunea Europeană a unei strategii pentru această regiune, care cuprinde mai multe domenii, este importantă nu numai din perspectiva domeniilor complexe abordate – mediu, transporturi, economie sau guvernanţă. Strategia europeană pentru regiunea Dunării are un rol major, pentru că ea testează cu adevărat capacitatea instituţională şi beneficiile directe ale proiectului de integrare. Ceea ce mai multe state din regiune doresc nu este neapărat aportul de resurse materiale, umane sau financiare, ci un transfer real de expertiză şi de experienţă. Protejarea mediului, dezvoltarea unui regim mai interconectat de transporturi publice sau construirea unui sistem integrat şi eficient de protejare a mediului necesită, în primul rând, consolidarea instituţională a procesului de cooperare, alături de extinderea bunelor practici în domeniile vizate.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), ìn scris. – Dunărea şi afluenţii săi formează unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa. Fluviul Dunărea a jucat un rol crucial în dezvoltarea politică, socioeconomică şi culturală a Europei Centrale şi de Sud-Est. Este cel mai internaţional bazin hidrografic din lume, acoperind 817 000 km2, 1/3 din Europa şi traversând 18 ţări.

Dunărea este de o importanţă covârşitoare pentru biodiversitatea Europei. Peste 5 200 de specii de floră şi faună sunt adăpostite de Delta Dunării. Cu toate acestea, fluviul şi vieţuitoarele acestuia au suferit pierderi considerabile, mai ales în ultimul secol. În prezent, bazinul Dunării acoperă doar 20% din suprafaţa iniţială acoperită de apă, din care doar jumătate mai prezintă caracteristici naturale în adevăratul sens al cuvântului. Multe zone sunt poluate, sistemele defectuoase de canalizare şi construcţiile au mărit riscul inundaţiilor şi au agravat problemele cauzate de poluare. Având în vedere cele mai sus menţionate, consider că este necesară o strategie a Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. – Táto oblasť združuje štrnásť krajín, šesť z nich je členským štátom EÚ. Blahobyt oblasti, ktorá predstavuje jednu pätinu územia EÚ, je neoddeliteľne spätý s EÚ ako celkom. Mnoho problémov tohto regiónu nepozná hranice a to si vyžaduje spoločný a jednotný prístup. Som presvedčená, že je potrebné zaoberať sa najmä ekonomickými rozdielmi a nedostatočnými investíciami do infraštruktúry. Nezanedbateľnou je taktiež skutočnosť, že na samotný región môže obzvlášť intenzívne vplývať migrácia, zmeny klímy a bezpečnosť vzhľadom na politické a geografické charakteristiky.

Mimoriadne naliehavé sú otázky životného prostredia, a to predovšetkým z dôvodu biodiverzity a ochrany kultúrneho dedičstva. Je dôležité podunajskú stratégiu poňať ako problematiku, ktorá rieši priority a predstavuje riešenia predložené ľuďmi žijúcimi v regióne pre ľudí žijúcich v regióne. Štyri tzv. priority zahŕňajú prepojenie podunajskej oblasti, tamojšiu ochranu životného prostredia, budovanie prosperity a samotné posilnenie podunajskej oblasti. Stratégia vznikla ako druhý makroregionálny koncept EÚ, podobný stratégii pre región Baltského mora.

Som presvedčená, že táto stratégia predstavuje príležitosť na realizáciu dlhodobého programu obnovy podunajského regiónu a efektívnejšie využitie potenciálu podunajských štátov. Primeraným partnerstvom a spoluprácou jednotlivých štátov tejto oblasti je možné pričiniť sa o zlepšenie života obyvateľov, o zvýšenie ich sociálnej bezpečnosti a súdržnosti. Nemenej dôležitou sa rovnako javí podpora cezhraničnej spolupráce a odstránenie bariér približovania ľudí a štátov podunajskej oblasti.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika