Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2012 m. spalio 25 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 3.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (žr. protokola)
 4.Darbų programa (žr. protokola)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 7.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 8.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 9.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 10.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 11.II-asis bendrosios rinkos aktas - Europos piliečių ir įmonių rūpesčiai, susijusę su bendrosios rinkos veikla (diskusijos)
 12.Ar programai ERASMUS gresia pavojus? (diskusijos)
 13.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 14.Balsuoti skirtas laikas
  14.1.EB ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir EB ir Serbijos laikinojo susitarimo taikymo procedūros (A7-0273/2012 - Iuliu Winkler) (balsavimas)
  14.2.Tarybos sprendimo 2003/17/EB taikymo laikotarpio pratęsimas ir trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimų atnaujinimas (A7-0315/2012 - Paolo De Castro) (balsavimas)
  14.3.Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas (A7-0314/2012 - Ian Hudghton) (balsavimas)
  14.4.Žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsauga (A7-0272/2012 - Vital Moreira) (balsavimas)
  14.5.Pagalbos maisto srityje konvencijos sudarymas Europos Sąjungos vardu (A7-0309/2012 - Nirj Deva) (balsavimas)
  14.6.Sąjungos piliečių užsienyje konsulinė apsauga (A7-0288/2012 - Edit Bauer) (balsavimas)
  14.7.Europos piliečių ir įmonių rūpesčiai, susijusę su bendrosios rinkos veikla (A7-0310/2012 - Regina Bastos) (balsavimas)
  14.8.Europos centrinio banko (ECB) vykdomosios valdybos nario skyrimas (A7-0348/2012 - Sharon Bowles) (balsavimas)
  14.9.Apsauga nuo importo dempingo kainos iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (A7-0243/2012 - Vital Moreira) (balsavimas)
  14.10.ES ir Japonijos derybos dėl prekybos (B7-0462/2012) (balsavimas)
  14.11.2011 m. ES ataskaita dėl politikos nuoseklumo vystymosi labui (A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram) (balsavimas)
 15.Paaiškinimai dėl balsavimo
 16.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 17.Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB panaikinimas - Finansinių priemonių rinkos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir duomenų saugyklų dalinis keitimas (diskusijos)
 18.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2012 m. prioritetų įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu (žr. protokola)
 20.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 21.Naujoviškos finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą (diskusijos)
 22.ES strategija dėl Dunojaus regiono (diskusijos)
 23.Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2011 m. veiklą (diskusijos)
 24.ES ir Rusijos prekybos santykiai Rusijai įstojus į PPO (diskusijos)
 25.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 27.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1554 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5588 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika