Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2012. gada 25. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 4.Darba kārtība (sk. protokolu)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 7.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 8.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 9.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 10.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 11.II Akts par vienoto tirgu - Problēmas saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā (debates)
 12.Vai ERASMUS programmas pastāvēšana ir apdraudēta? (debates)
 13.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 14.Balsošanas laiks
  14.1.Piemērošanas procedūras EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, kā arī EK un Serbijas Pagaidu nolīgumam (A7-0273/2012 - Iuliu Winkler) (balsošana)
  14.2.Padomes Lēmuma 2003/17/EK piemērošanas termiņa pagarināšana un trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumu atjaunināšana (A7-0315/2012 - Paolo De Castro) (balsošana)
  14.3.Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana (A7-0314/2012 - Ian Hudghton) (balsošana)
  14.4.Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība (A7-0272/2012 - Vital Moreira) (balsošana)
  14.5.Pārtikas palīdzības konvencijas noslēgšana ES vārdā (A7-0309/2012 - Nirj Deva) (balsošana)
  14.6.Savienības pilsoņu konsulārā aizsardzība ārvalstīs (A7-0288/2012 - Edit Bauer) (balsošana)
  14.7.Problēmas saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā (A7-0310/2012 - Regina Bastos) (balsošana)
  14.8.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (A7-0348/2012 - Sharon Bowles) (balsošana)
  14.9.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (A7-0243/2012 - Vital Moreira) (balsošana)
  14.10.ES tirdzniecības sarunas ar Japānu (B7-0462/2012) (balsošana)
  14.11.ES ziņojums par attīstības politikas saskaņotību (2011. gads) (A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram) (balsošana)
 15.Balsojumu skaidrojumi
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 17.Finanšu instrumentu tirgi un Direktīvas 2004/39/EK atcelšana - Finanšu instrumentu tirgi un grozījumi Regulā [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem (debates)
 18.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2012. gada prioritāšu īstenošana (debates)
 19.Padomes nostājas pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 20.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 21.Novatoriski finansēšanas instrumenti saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (debates)
 22.ES stratēģija Donavas reģionam (debates)
 23.Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2011. gadā (debates)
 24.ES un Krievijas tirdzniecības attiecības pēc Krievijas iestāšanās PTO (debates)
 25.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1554 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5588 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika