Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 25 października 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 3.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: Patrz protokól
 4.Porządek obrad: Patrz protokól
 5.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 6.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 8.Przesunięcie środków: patrz protokół
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 11.Akt o jednolitym rynku II - Obawy europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku (debata)
 12.Czy ERASMUS jest zagrożony? (debata)
 13.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 14.Głosowanie
  14.1.Procedury stosowania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Serbia oraz umowy przejściowej WE/Serbia (A7-0273/2012 - Iuliu Winkler) (głosowanie)
  14.2.Wydłużenie okresu stosowania decyzji zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE oraz aktualizacja nazwy państwa trzeciego oraz nazw organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji (A7-0315/2012 - Paolo De Castro) (głosowanie)
  14.3.Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (A7-0314/2012 - Ian Hudghton) (głosowanie)
  14.4.Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (A7-0272/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  14.5.Zawarcie w imieniu Unii Europejskiej Konwencji o wsparciu żywnościowym (A7-0309/2012 - Nirj Deva) (głosowanie)
  14.6.Ochrona konsularna obywateli Unii za granicą (A7-0288/2012 - Edit Bauer) (głosowanie)
  14.7.Obawy europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku (A7-0310/2012 - Regina Bastos) (głosowanie)
  14.8.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (A7-0348/2012 - Sharon Bowles) (głosowanie)
  14.9.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (A7-0243/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  14.10.Negocjacje handlowe UE z Japonią (B7-0462/2012) (głosowanie)
  14.11.Sprawozdanie UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram) (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 17.Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE - Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (debata)
 18.Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 (debata)
 19.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 20.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 21.Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych (debata)
 22.Startegia UE na rzecz regionu Dunaju (debata)
 23.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (debata)
 24.Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1554 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5588 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności