Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 25 octombrie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 3.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară: consultaţi procesul-verbal
 4.Ordinea lucrărilor: consultaţi procesul-verbal
 5.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 6.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 8.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 9.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 10.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 11.Actul privind piața unică II - Preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice (dezbatere)
 12.Este ERASMUS în pericol? (dezbatere)
 13.Componenţa grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 14.Votare
  14.1.Procedurile de aplicare a Acordului de stabilizare şi de asociere CE/Serbia și de aplicare a Acordului interimar CE/Serbia (A7-0273/2012 - Iuliu Winkler) (vot)
  14.2.Prelungirea perioadei de aplicare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului și actualizarea denumirilor țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției (A7-0315/2012 - Paolo De Castro) (vot)
  14.3.Conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole (A7-0314/2012 - Ian Hudghton) (vot)
  14.4.Protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (A7-0272/2012 - Vital Moreira) (vot)
  14.5.Încheierea, în numele UE, a Convenției privind asistența alimentară (A7-0309/2012 - Nirj Deva) (vot)
  14.6.Protecţia consulară a cetăţenilor Uniunii în străinătate (A7-0288/2012 - Edit Bauer) (vot)
  14.7.Preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice (A7-0310/2012 - Regina Bastos) (vot)
  14.8.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (A7-0348/2012 - Sharon Bowles) (vot)
  14.9.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (A7-0243/2012 - Vital Moreira) (vot)
  14.10.Negocierile comerciale dintre UE şi Japonia (B7-0462/2012) (vot)
  14.11.Raportul UE privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (2011) (A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram) (vot)
 15.Explicaţii privind votul
 16.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 17.Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) - Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii (dezbatere)
 18.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2012 (dezbatere)
 19.Poziţiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 20.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 21.Instrumente financiare inovatoare în contextul următorului cadru financiar multianual (dezbatere)
 22.Strategia UE pentru regiunea Dunării (dezbatere)
 23.Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2011 (dezbatere)
 24.Relaţiile comerciale UE-Rusia în urma aderării Rusiei la OMC (dezbatere)
 25.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 27.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1554 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5588 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate