Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Петък, 26 октомври 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изборите в Беларус (разискване)
 3.Избори в Грузия (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства
  4.2.Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai
  4.3.Положението в Камбоджа
 5.Награда „Сахаров“ 2012 (обявяване на лауреатите)
 6.Време за гласуване
  6.1.Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства (B7-0476/2012)
  6.2.Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai (B7-0477/2012)
  6.3.Положението в Камбоджа (B7-0478/2012)
  6.4.Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (A7-0275/2012 - Béla Kovács)
  6.5.Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (A7-0270/2012 - Eider Gardiazábal Rubial)
  6.6.Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г. (A7-0297/2012 - Erminia Mazzoni)
  6.7.Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  6.8.Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  6.9.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г. (A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  6.10.Търговски отношения между ЕС и Русия след присъединяването на Русия към СТО (B7-0461/2012)
  6.11.Изборите в Беларус (B7-0463/2012)
  6.12.Избори в Грузия (B7-0467/2012)
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 11.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протоколи
 14.График на следващите заседания: вж. протокола
 15.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (741 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2696 kb)
Правна информация - Политика за поверителност