Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Vrijdag 26 oktober 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verkiezingen in Wit-Rusland (debat)
 3.Verkiezingen in Georgië (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten
  4.2.Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai
  4.3.Situatie in Cambodja
 5.Sacharov-prijs 2012 (bekendmaking van de winnaars)
 6.Stemmingen
  6.1.Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten (B7-0476/2012)
  6.2.Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai (B7-0477/2012)
  6.3.Situatie in Cambodja (B7-0478/2012)
  6.4.Overeenkomst VS-EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur (A7-0275/2012 - Béla Kovács)
  6.5.Innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarig financieel kader (A7-0270/2012 - Eider Gardiazábal Rubial)
  6.6.Jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman 2011 (A7-0297/2012 - Erminia Mazzoni)
  6.7.Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  6.8.Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  6.9.Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012 (A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  6.10.Handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland na de toetreding van Rusland tot de WTO (B7-0461/2012)
  6.11.Verkiezingen in Wit-Rusland (B7-0463/2012)
  6.12.Verkiezingen in Georgië (B7-0467/2012)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 11.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (741 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2696 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid