Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Piatok, 26. októbra 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Voľby v Bielorusku (rozprava)
 3.Voľby v Gruzínsku (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Spojených arabských emirátoch
  4.2.Diskriminácia dievčat v Pakistane, najmä prípad Malaly Jusafzajovej
  4.3.Situácia v Kambodži
 5.Sacharovova cena 2012 (oznámenie mien laureátov)
 6.Hlasovanie
  6.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Spojených arabských emirátoch (B7-0476/2012)
  6.2.Diskriminácia dievčat v Pakistane, najmä prípad Malaly Jusafzajovej (B7-0477/2012)
  6.3.Situácia v Kambodži (B7-0478/2012)
  6.4.Dohoda medzi EÚ a USA o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (A7-0275/2012 - Béla Kovács)
  6.5.Inovatívne finančné nástroje v kontexte budúceho viacročného finančného rámca (A7-0270/2012 - Eider Gardiazábal Rubial)
  6.6.Výročná správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2011 (A7-0297/2012 - Erminia Mazzoni)
  6.7.Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  6.8.Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  6.9.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2012 (A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  6.10.Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom po vstupe Ruska do WTO (B7-0461/2012)
  6.11.Voľby v Bielorusku (B7-0463/2012)
  6.12.Voľby v Gruzínsku (B7-0467/2012)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 11.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (741 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2696 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia