Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Petek, 26. oktober 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Volitve v Belorusiji (razprava)
 3.Volitve v Gruziji (razprava)
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih
  4.2.Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj
  4.3.Razmere v Kambodži
 5.Nagrada Saharova 2012 (predstavitev prejemnikov)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (B7-0476/2012)
  6.2.Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (B7-0477/2012)
  6.3.Razmere v Kambodži (B7-0478/2012)
  6.4.Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (A7-0275/2012 - Béla Kovács)
  6.5.Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (A7-0270/2012 - Eider Gardiazábal Rubial)
  6.6.Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (A7-0297/2012 - Erminia Mazzoni)
  6.7.Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  6.8.Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  6.9.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (A7-0312/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  6.10.Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (B7-0461/2012)
  6.11.Volitve v Belorusiji (B7-0463/2012)
  6.12.Volitve v Gruziji (B7-0467/2012)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 11.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 13.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 14.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 15.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (741 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2696 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov