Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 20. november 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas (arutelu)
 4.Infotund (komisjon)
 5.Volituste kontrollimine
 6.Hääletused
  6.1.Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud) (A7-0320/2012 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  6.2.Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine (A7-0269/2012 - Jan Mulder) (hääletus)
  6.3.Horvaatia ELiga ühinemisest tulenevalt kehtestatavad ajutised erimeetmed ELi ametnike ja ajutiste teenistujate töölevõtmiseks (A7-0359/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (hääletus)
  6.4.ELi ühinemine protokolliga, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (A7-0319/2012 - Anna Rosbach) (hääletus)
  6.5.Euroopa Ühenduse ning Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0358/2012 - Ole Christensen) (hääletus)
  6.6.Liikmesriigis elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õigus kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (A7-0352/2012 - Carlo Casini) (hääletus)
  6.7.Tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi ülevõtmine (A7-0343/2012 - Birgit Collin-Langen) (hääletus)
  6.8.Sotsiaalinvesteeringute kokkulepe (A7-0263/2012 - Danuta Jazłowiecka) (hääletus)
  6.9.Põllumajandustoodete edendamine ja neist teavitamine (A7-0286/2012 - José Bové) (hääletus)
  6.10.Edasimüügiõiguse direktiivi rakendamne (A7-0326/2012 - Marielle Gallo) (hääletus)
  6.11.Kodukorra artikli 70 (Institutsioonidevahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses) muutmine (A7-0281/2012 - Enrique Guerrero Salom) (hääletus)
  6.12.Parlamendi kodukorra artikli 181 (Istungi stenogramm) ja artikli 182 (Istungi audiovisuaalne salvestis) muutmine (A7-0336/2012 - Stanimir Ilchev) (hääletus)
  6.13.Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnitus ja turujärelevalve (A7-0445/2011 - Wim van de Camp) (hääletus)
  6.14.Põllu- ja metsatöömasinate tunnustamine (A7-0446/2011 - Pier Antonio Panzeri) (hääletus)
  6.15.Kaardi-, interneti- ja mobiilimaksed (A7-0304/2012 - Sampo Terho) (hääletus)
  6.16.Varipangandus (A7-0354/2012 - Saïd El Khadraoui) (hääletus)
  6.17.Laste kaitse digitaalmaailmas (A7-0353/2012 - Silvia Costa) (hääletus)
  6.18.Sotsiaalettevõtluse algatus (A7-0305/2012 - Heinz K. Becker) (hääletus)
  6.19.Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas (A7-0339/2012 - Marianne Thyssen) (hääletus)
  6.20.AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö 2011. aastal (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (hääletus)
 7.Pidulik istung - Haiti
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju - Kildagaasi ja põlevkivi tööstuslikud, energeetilised ja muud aspektid (arutelu)
 12.Euroopa autotööstuses toimuva restruktureerimise juhtumid (arutelu)
 13.ELi terasetööstus (arutelu)
 14.Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (arutelu)
 15.Võimalikud viivitused SIS II toimima hakkamisel (arutelu)
 16.Petitsioonikomisjoni tegevus 2011. aastal (arutelu)
 17.ELi õiguse kohaldamise järelevalve (2010) (arutelu)
 18.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2312 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (8209 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika