Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Kohti todellista talous- ja rahaliittoa (keskustelu)
 4.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Äänestykset
  6.1.Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla (A7-0320/2012 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  6.2.Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö (A7-0269/2012 - Jan Mulder) (äänestys)
  6.3.Euroopan unionin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamista koskevat väliaikaiset erityistoimenpiteet (A7-0359/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (äänestys)
  6.4.EU:n liittyminen pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta (A7-0319/2012 - Anna Rosbach) (äänestys)
  6.5.EY:n sekä Tanskan ja Grönlannin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A7-0358/2012 - Ole Christensen) (äänestys)
  6.6.Toisessa jäsenvaltiossa asuvien EU:n kansalaisten vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa (A7-0352/2012 - Carlo Casini) (äänestys)
  6.7.Kulutusluottodirektiivin täytäntöönpano (A7-0343/2012 - Birgit Collin-Langen) (äänestys)
  6.8.Sosiaalisia investointeja koskeva sopimus (A7-0263/2012 - Danuta Jazłowiecka) (äänestys)
  6.9.Maataloustuotteita koskeva tiedotus ja menekinedistäminen (A7-0286/2012 - José Bové) (äänestys)
  6.10.Jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin soveltaminen (A7-0326/2012 - Marielle Gallo) (äänestys)
  6.11.Toimielinten välisiä neuvotteluja lainsäädäntömenettelyissä koskevan työjärjestyksen 70 artiklan muuttaminen (A7-0281/2012 - Enrique Guerrero Salom) (äänestys)
  6.12.Työjärjestyksen 181 artiklan (sanatarkat istuntoselostukset) ja 182 artiklan (keskustelujen audiovisuaalinen tallenne) muuttaminen (A7-0336/2012 - Stanimir Ilchev) (äänestys)
  6.13.Kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvonta (A7-0445/2011 - Wim van de Camp) (äänestys)
  6.14.Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä (A7-0446/2011 - Pier Antonio Panzeri) (äänestys)
  6.15.Kortti-, verkko- ja mobiilimaksut (A7-0304/2012 - Sampo Terho) (äänestys)
  6.16.Varjopankkitoiminta (A7-0354/2012 - Saïd El Khadraoui) (äänestys)
  6.17.Lasten suojelu digitaalimaailmassa (A7-0353/2012 - Silvia Costa) (äänestys)
  6.18.Sosiaalisen yrittäjyyden aloite (A7-0305/2012 - Heinz K. Becker) (äänestys)
  6.19.Kohti todellista talous- ja rahaliittoa (A7-0339/2012 - Marianne Thyssen) (äänestys)
  6.20.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2011 (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (äänestys)
 7.Juhlaistunto - Haiti
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutukset - Liuskekaasun ja -öljyn teolliset, energia- ja muut näkökohdat (keskustelu)
 12.Uudelleenjärjestelyt Euroopan autoteollisuudessa (keskustelu)
 13.EU:n terästeollisuus (keskustelu)
 14.Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen (keskustelu)
 15.SIS II -järjestelmän käyttöönoton mahdollinen viivästyminen (keskustelu)
 16.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemät asiat (keskustelu)
 17.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta (2010) (keskustelu)
 18.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2312 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (8209 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö