Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą (diskusijos)
 4.Klausimų Komisijai valanda
 5.Igaliojimų tikrinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas (A7-0320/2012 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  6.2.Prekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas (A7-0269/2012 - Jan Mulder) (balsavimas)
  6.3.Specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės (A7-0359/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (balsavimas)
  6.4.ES prisijungimas prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo (A7-0319/2012 - Anna Rosbach) (balsavimas)
  6.5.EB ir Danijos bei Grenlandijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A7-0358/2012 - Ole Christensen) (balsavimas)
  6.6.ES piliečių, gyvenančių valstybėje narėje ir nesančių šios valstybės piliečiais, teisė būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (A7-0352/2012 - Carlo Casini) (balsavimas)
  6.7.Direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimas (A7-0343/2012 - Birgit Collin-Langen) (balsavimas)
  6.8.Socialinių investicijų paktas (A7-0263/2012 - Danuta Jazłowiecka) (balsavimas)
  6.9.Žemės ūkio produktų propagavimas ir informavimas apie juos. Tradicinių Europos maisto produktų propagavimo strategija (A7-0286/2012 - José Bové) (balsavimas)
  6.10.Perpardavimo teisės direktyvos įgyvendinimas (A7-0326/2012 - Marielle Gallo) (balsavimas)
  6.11.Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių derybų teisėkūros procedūrų metu pakeitimas (A7-0281/2012 - Enrique Guerrero Salom) (balsavimas)
  6.12.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl stenogramų ir 182 straipsnio dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų pakeitimas (A7-0336/2012 - Stanimir Ilchev) (balsavimas)
  6.13.Dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimas ir rinkos priežiūra (A7-0445/2011 - Wim van de Camp) (balsavimas)
  6.14.Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas (A7-0446/2011 - Pier Antonio Panzeri) (balsavimas)
  6.15.Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas (A7-0304/2012 - Sampo Terho) (balsavimas)
  6.16.Šešėlinė bankininkystė (A7-0354/2012 - Saïd El Khadraoui) (balsavimas)
  6.17.Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje (A7-0353/2012 - Silvia Costa) (balsavimas)
  6.18.Socialinio verslo iniciatyva (A7-0305/2012 - Heinz K. Becker) (balsavimas)
  6.19.Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą (A7-0339/2012 - Marianne Thyssen) (balsavimas)
  6.20.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2011 m. (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (balsavimas)
 7.Iškilmingas posėdis. Haitis
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai - Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai (diskusijos)
 12.Europos automobilių pramonės restruktūrizavimo atvejai (diskusijos)
 13.ES plieno pramonė (diskusijos)
 14.Būsimoji 2012 m. pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija ir galimas Tarptautinio telekomunikacijų reglamento taikymo srities išplėtimas (diskusijos)
 15.Galimas Šengeno informacinės sistemos (SIS II) veikimo pradžios vėlavimas (diskusijos)
 16.Peticijų komiteto 2011 m. veikla (diskusijos)
 17.ES teisės taikymo kontrolė (2010 m.) (diskusijos)
 18.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2312 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (8209 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika