Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2012/2242(BUD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

A7-0381/2012

Discussioni :

Votazioni :

PV 21/11/2012 - 5.2
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2012)0433

Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 21 novembre 2012 - Strasburgo Edizione rivista

6. Dichiarazioni di voto
Video degli interventi
Processo verbale
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση : Eva Lichtenberg (A7-0330/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am dorit să iau cuvântul şi să îmi explic votul, care a fost favorabil, pentru că am considerat că monitorizarea aplicării dreptului Uniunii constituie una dintre pârghiile importante prin care Parlamentul, Comisia şi Consiliul pot împiedica, într-un fel, efectele crizei. În opinia mea, dacă ceva a fost incorect, a fost modul în care s-au aplicat tratatele Uniunii, modul părtinitor şi modul preferenţial în care s-au demarat procedurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor.

Articolele 258 şi 260 din Tratatul Uniunii prevăd că, atunci când se încalcă prevederile tratatelor, toate statele membre trebuie să beneficieze de această procedură. Din păcate, lucrul acesta nu s-a întâmplat şi, de aceea, cred că, de principiu, un regulament de revizuire este absolut necesar.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio sostegno al testo della collega. In particolar modo concordo con la relatrice nel sottolineare il ruolo fondamentale svolto dai giudici nazionali nell'applicazione del diritto all'interno dell'Unione. Ritengo, quindi, necessario sostenere pienamente gli sforzi dell'Unione europea volti a migliorare e coordinare la formazione in materia di giurisdizione per le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e per i professionisti del diritto. Dovrebbero essere intensificate, inoltre, tutte le iniziative del settore per realizzare pienamente il concetto dell'Unione fondata sullo Stato di diritto.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I voted for this report. The correct application of EU law is primarily a task for the Member States’ administration and judiciary. Greater access to information on complaints, infringement files and other enforcement mechanisms must be provided. The Commission must follow more closely and with severity the transposition of directives before the end of the transposition deadline. Member States with a bad record should be named and shamed.

We have experienced significant differences among Member States on their political will to transpose EU directives, as well as their capacity to do so. If we continue in this way, the trust of Member States in one another and the trust of their citizens will decrease, with a negative impact on trust in the Union’s capacity to enforce the application of its own laws. Trust unites us and mistrust divides us. Let us stay united.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas ormsa freisin tacaíocht a thabhairt do na moltaí seo agus gan dabht ar bith, gan dlíthe ní féidir ord agus eagar a bheith trasna na hEorpa. Ach tá sé an-tábhachtach go ndéanfar monatóireacht cheart ar na rialacha agus go gcuirtear i bhfeidhm iad go cothrom agus freisin ba chóir don Choimisiún a bheith níos tapúla ag cur fíneáil ar thíortha nó iad a thabhairt os comhair na cúirte mura bhfuil siad ag cur na rialacha agus na dlíthe i bhfeidhm. Ach tá taobh eile den scéal chomh maith; uaireanta bíonn na húdaráis sna tíortha féin ródhian gan háirithe ar dhaoine aonaracha cosúil le feirmeoirí agus iascairí nuair a dhéanann siad botún beag; gearrtar pionóis uafásacha orthu agus uaireanta déantar na botúin sin trí thaisme in ionad d’aonghnó. Dá bhrí sin ba cheart go ndéanfaí monatóireacht trasna na hEorpa ar fad i dtreo agus go gcuirtear na dlíthe i bhfeidhm go cothrom.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, in my own constituency of London there are many people who feel that there is simply too much law coming from Brussels and far too much EU law. But they are also very upset by the fact that, when we have law, it is not implemented properly and that we implement the rules quite early but other Member States do not.

For example, we can look at the completion of the single market, which is essential if we are going to achieve growth in Europe, rather than simply tighten our belts and cut our spending – although that is also essential to get the budget under control. We want more growth and it is essential that we complete the single market to make sure that our companies can trade across national borders. At the same time, it is also important that countries that are fined by the European Court of Justice actually pay their fines rather than avoid doing so, as the French did when they were blockading British beef. So, if you want to talk about the application of EU law, make sure you are consistent and make sure we all stick to the rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, sitting through this morning’s debate was a bit like George Orwell’s two minute hate – or rather two hour hate – the subject being the budget and the target being Britain. No one would have gathered, listening to the debate this morning that at least eight and, on some definition, 12 of the 27 national governments have threatened to veto the financial perspective. All of the sneering was directed at us, led as always by Mr Verhofstadt, but with applause coming from every quarter of the Chamber.

I am afraid it is difficult to avoid the conclusion that we are simply not popular. I do not mean us politicians, but the people who return us here, which is why the single best reason for us to change our relations with the EU, to become an independent country again, is to improve our relations with our neighbours and take this poison out of the relationship between Britain and the continent. You would lose a bad tenant. You would gain a good neighbour.

 
  
  

Έκθεση : Boguslaw Sonik (A7-0283/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - M-am abţinut de la votarea acestui raport, deşi îl consider echilibrat. Cred însă că, în momentul de faţă, nu există date ştiinţifice care să evalueze impactul metodei de fracturare hidraulică de extracţie a gazelor de şist. De asemenea, cred că, în Uniunea Europeană, deşi există documente relevante, mă refer la câteva directive în materie, impactul asupra mediului este crucial şi cred că orice exploatare trebuie condiţionată de impactul asupra mediului. Sigur, mă alătur celor care cred că această tehnologie, în momentul de faţă, este nocivă. Lucrul acesta s-a şi văzut în exploatările din Statele Unite; există foarte multe analize ale impactului agresiv asupra mediului în această zonă. Din păcate, însă, în Uniunea Europeană, nu avem astfel de analize, deşi avem resurse. Cred că solicitarea făcută statelor membre, să fie foarte atente în legătură cu modul de reglementare a acestei tehnologii de utilizare a fracturării hidraulice, este una importantă.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi anni l'estrazione degli idrocarburi, i cosiddetti non convenzionali, tra cui il gas e l'olio di scisto, ha determinato una trasformazione senza precedenti nei mercati energetici globali. L'Europa, per fronteggiare tale situazione ed essere meno dipendente dalle importazioni di idrocarburi, dovrà quindi fare affidamento sulle proprie eventuali riserve di gas di scisto. A tal riguardo alcuni Stati membri hanno già autorizzato la ricerca di gas di scisto e si preparano alla fase di estrazione, qualora la scoperta lo consentisse. In un contesto del genere diviene necessario monitorare le norme relative all'estrazione del gas di scisto all'interno dei confini dell'Unione, affinché gli effetti della sua estrazione, senza dubbio validi sotto il profilo economico, non creino problemi ambientali per il possibile rilascio di sostanze nocive nelle falde acquifere e nell'atmosfera.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señora Presidenta, hemos querido apoyar con nuestro voto una idea muy clara: ni explotación, ni exploración, con ninguna técnica, llámese fracking o llámese como quiera, si no garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental, y si no respeta los rigurosos estándares de protección de los bienes ambientales.

Europa necesita fuentes alternativas de energía, pero también está comprometida con un modelo de desarrollo sostenible.

Las reservas de gas no convencional son hoy una oportunidad —es verdad— pero, para que Europa lidere la investigación y la aparición de tecnologías que permitan explotar este recurso sin poner en riesgo el medio ambiente, hasta que no se supere la tecnología conocida: ni exploración, ni explotación.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Pierwotny kształt sprawozdania dotyczącego wydobycia gazu łupkowego poprzez wprowadzenie zmian został całkowicie wykrzywiony, wskazując prawdziwy cel regulacji. Rozwój, wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne, wszystko to, co może być szansą dla wielu krajów Unii Europejskiej, zostanie zablokowane w wyniku dzisiejszej decyzji. To wszystko dzieje się w ramach głoszonych haseł pogłębionej integracji europejskiej oraz więcej Europy w Europie. Jednocześnie obecnie w Stanach Zjednoczonych w ramach realizacji programu eksploatacji złóż gazu łupkowego właśnie ceny tego surowca dla konsumentów spadły do 70 dolarów amerykańskich za 1000 m3, a tymczasem my w Europie musimy płacić blisko 8 razy więcej Rosji, która jest jedynym beneficjentem tej nienormalnej sytuacji. Ostateczny kształt sprawozdania uderza w suwerenność i bezpieczeństwo poszczególnych krajów, na co nigdy nie można się zgodzić.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, in the time of economic downturn energy prices are under the microscope. We therefore have to consider all sources of energy available to us while respecting, of course, environmental concerns. We must also explore all our options and I therefore could not support this report in its existing form. This report may focus on regions and countries that have introduced a moratorium on shale gas. However, there are plenty of regions that are on their way to becoming more energy efficient and self-sustaining because of responsible exploitation of this resource.

We need to balance the debate. If the EU is to compete with other areas of the world who are busy exploiting this resource in a responsible way we need to learn from them, particularly from the US in this regard, and without delay in order for us to be economically competitive too.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, il lavoro del collega Sonik è certamente stato lungo e complesso e non posso non elogiare il risultato complessivamente raggiunto dalla relazione. Tuttavia, come possiamo vedere, i dubbi legati all'estrazione di gas e olio di scisto sono ancora molti; anche gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in risalto questo aspetto, in particolare in relazione alla tutela ambientale e alla tutela della salute pubblica. Per questo motivo, accolgo con favore la decisione dell'imminente svolgimento di un certo numero di studi da parte della Commissione europea sui potenziali rischi legati a quest'estrazione. Solo allora credo che riusciremo a dare una risposta chiara e saremo in grado di adottare una nuova direttiva quadro dell'Unione europea per la disciplina delle attività di estrazione mineraria.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, il provvedimento che abbiamo adottato contiene due aspetti: uno, di carattere geopolitico, l'altro, di carattere ambientale. Se dal primo punto di vista possiamo immaginare che l'introduzione di tecniche relative all'estrazione del gas di scisto possano essere positive per l'Europa, nel senso che potenzialmente limita la nostra sottomissione rispetto alle produzioni dell'Iran e della Russia, però sono forti le preoccupazioni dal punto di vista ambientale; questo gas che sembrava innocuo oggi sembra avere effetti perversi per l'ambiente, per la natura e anche per le prossime generazioni. Quindi, la risoluzione che abbiamo approvato introduce cautele e una moratoria e quindi va vista positivamente. Ma dovremo comunque rientrare necessariamente nel merito per vedere gli effetti sull'ambiente.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, the dangers of fracking to the environment and to public health are so serious in my opinion that they cannot be regulated for. That is why I signed the amendment seeking a total ban, and when that amendment was defeated I voted against the report as a whole.

Incredibly, the water used for one single well for fracking would supply 10 000 Europeans with water for a whole year, and a recent German study states that the global warming footprint of shale gas extracted at a depth of 1 000 metres is 30% larger than for natural gas, and it is twice as large for gas obtained 2 500 metres down.

This environmentally dangerous practice must be banned. It is precisely the same big oil and big gas companies that have already made super profits, and that have already endangered our environment, who now tell us that shale gas is safe and that there is no problem. They simply cannot be trusted. Instead of relying on them, the public sector must become the spearhead of investment into research and development and infrastructure to develop green energy production. This can be financed through taking the massive accumulated profits of big oil into democratic public ownership.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, eli meidän on tärkeää keskustella täällä liuskekaasun ja -öljyn teollisista, energia- ja muista näkökohdista, ja ilman muuta on tärkeää, että keskustellaan ympäristönäkökohdat huomioon ottaen, koska me olemme Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa sitoutuneet kestävään kehitykseen ja kestävään kasvuun, ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kun haetaan näitä uusia muotoja, uusia tekniikoita, millä tavalla voidaan paremmin hyödyntää eurooppalaisia energiavaroja.

Mutta kun puhutaan paremmasta hyödyntämisestä, niin tässä ei pidä vain katsoa taloudellista etua ja taloudellista voittoa, vaan täytyy myös nähdä ympäristölliset arvot. Ja voin sanoa, että tässä suhteessa on erittäin tärkeää painottaa juuri tätä puolta tämän mietinnön osalta, että tarvitaan uusia tekniikoita, investointeja, ja näin ollen voidaan kestävästi kehittää kaivosteollisuuttamme.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, I must say I regret that the amendment I co-signed, requesting Member States to act on the precautionary principle and not to authorise any fracking, was not carried. While I understand that this is a Member State competence, nonetheless I believe it would have sent a strong signal from this Parliament.

I think we need to take into consideration the views of the Commissioner for the Environment, who just yesterday evening spoke in this Parliament He said that there are gaps in European legislation and he confirmed that the Commission will carry out an impact assessment in 2013 – part of which will be a public consultation. At least that will give citizens and the public a chance to have an input and to make their views known.

In my own constituency, there are plans to drill exploratory wells for fracking and many people have real concerns about the environment and about human and animal health. The poor record of fracking in the US gives us every reason to be concerned, and there is no proper framework in place to ensure the protection of the environment and the protection of human and animal health.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - Dzisiaj jest dzień, kiedy pozbyliśmy się złudzeń, a szczególnie pozbyli się złudzeń ci, którzy sądzili, że Parlament Europejski może coś dobrego wnieść do łupków. Wiadomo już, słuchając Państwa, do czego będzie wykorzystywane to sprawozdanie. Dlatego wzywam wszystkich kolegów, którzy mają czyste intencje i chcą, by Polska i inne kraje skorzystały z szansy łupkowej, by więcej nie zgadzali się na żadne regulacje w tym względzie. To dlatego wstrzymałem się w tym głosowaniu, żeby pokazać, że to nie jest sprawa Parlamentu Europejskiego, że to jest sprawa państw narodowych, rządów i im należy to zostawić.

Skutkiem dzisiejszego głosowania będą takie zjawiska jak: opóźnianie konkurencyjności wydobywania łupków w Europie (wyprzedzą nas Stany Zjednoczone jeszcze bardziej), opóźnianie możliwości uzyskiwania dochodów z łupków w Polsce i innych krajach europejskich (inni zrobią to szybciej), a w rezultacie zostajemy w tyle, nie mamy żadnych pozytywnych rezultatów, wpuszczamy Parlament Europejski z wszystkimi możliwymi ideologiami i bezsensami wypowiadanymi przez europejską lewicę przeciwko możliwościom rozwoju tych krajów, które szansę łupkową mają przed sobą.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Pani Przewodnicząca! Byłem zdecydowanie przeciwny ostatecznej wersji tego sprawozdania, pomyliłem się w głosowaniu. Głosowałem za, niniejszym prostuję. Byłem, jestem i będę przeciw, zwłaszcza że szereg poprawek – można powiedzieć – wyrwało zęby temu sprawozdaniu. W moim przekonaniu mamy tutaj do czynienia z pełnym niezrozumieniem sytuacji. Nie chcę wchodzić w kwestie funkcjonowania, np. lobby energii atomowej czy lobby Gazpromu, czy innych grup nacisku. Mam wrażenie natomiast, że jest kompletny brak jakiejkolwiek empatii i zrozumienia problemu ze strony wielu koleżanek i kolegów posłów. W moim głębokim przekonaniu ta dzisiejsza decyzja Parlamentu Europejskiego jest bardzo szkodliwa i nie buduje autorytetu instytucji unijnych.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, cheaper energy is the chief motor of human economic progress. Every great advance in our living standards, from the Industrial Revolution onwards, has been accompanied by a fall in energy prices that allows production prices to fall and makes us more competitive. It allows us to get more out of less. The revolution which happened with oil was a huge improvement. It allowed one barrel to do the work of hundreds of men and all of us are benefiting from the consequent rise in our living standards.

Shale oil is a providential gift to this part of the world. Instead of having to carpet our hills with wind farms and dam our estuaries with turbines, here is a discreet way of getting at more power and ending our reliance on some unpleasant and autocratic regimes. It is crazy that we are thinking of applying the same regulatory model to shale gas extraction that the European Union has already unsuccessfully tried to apply to offshore oil extraction. Our customers, our people deserve better than this.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, actually shale gas and shale oil are nothing new. Shale oil was actually used to light the streets of Modena in Italy in the 17th century so this debate is not new. But what is important is that we consider the impact not only on the environment but also the impact of the environmental movement on this. It is often said that if the modern combustion engine was invented today the environmental movement would have killed it and we have to understand that we have to get the right balance between technological progress and saving our environment and protecting our environment.

At the same time, however, we must not also forget the geopolitical implications. I can understand the frustration of my Polish colleagues who are fed up of dependence on Russia and hear no sympathy in this Parliament from the other political groups. They see shale oil and shale gas as a way of reducing that dependence, so that they can be self-sufficient and not have to depend on an overbearing neighbour, and that should seriously be a consideration in this debate.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece gazele de şist capătă o importanţă din ce în ce mai mare, devenind noi surse potenţiale de aprovizionare. În momentul de faţă, este prea devreme pentru a stabili dacă în Europa ar putea fi exploatate cantităţi semnificative de gaze, însă unele state membre au permis deja exploatarea gazelor de şist, iar, în cazul în care ele sunt identificate, vor realiza şi extragerea lor.

Fiecare stat membru are dreptul de a-şi alege sursele de aprovizionare cu energie. Consider că nu există niciun motiv împotriva exploatării gazelor de şist, atâta timp cât standardele de mediu nu sunt încălcate, iar în prezent nu există norme de mediu la nivel european în ceea ce priveşte gazele de şist. În final, aş reaminti faptul că exploatarea gazelor de şist este o problemă care ţine de competenţa naţională a fiecărui stat membru.

 
  
MPphoto
 
 

  Кристиан Вигенин (S&D). - Гласувах за доклада за въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт. С този доклад Европейският парламент изисква редица регулации за енергийната индустрия, добиваща шистов газ. Най-важните от тях, защитени от групата на социалистите и демократите, са следните: без финансиране от Европейския съюз за изследвания и иновации в тази сфера, задължителна оценка за въздействие върху околната среда, фракинг течностите да се считат за опасен отпадък и също така забрана за фракинга в зони с питейна вода. Приемането на този доклад не бива да се счита за зелена светлина за добива на шистов газ в страните – членки на Европейския съюз или подкрепа от Европейския парламент в тази посока. Той преди всичко поставя ограничения и стандарти, които се очаква да бъдат спазвани в страните, където този добив е разрешен. Аз самият съм привърженик на пълната забрана за добива на шистов газ по метода фракинг и се надявам, че България ще остане една от страните, в която този добив е забранен.

 
  
  

Έκθεση : Niki Tzavela (A7-0284/2012)

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Madam President, I voted for both the Sonik and the Tzavela reports on the impact of shale gas. I am very pleased that Parliament rejected the calls for a moratorium, not least because it certainly is a Member State responsibility and not an EU one.

Given the energy needs of Europe and our reliance on imported gas from Russia, it is essential that we explore all the options that are available to us, while ensuring that we have proper environmental controls and regulations to put in place to ensure that the environment is properly protected. We need to get that balance right or else we may choke off the potential that this new technology offers to us.

This also has to go hand in hand with further investment in renewables as part of an energy mix that secures the future of EU energy needs going into the future.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - M-am abţinut. Deşi raportul subliniază câteva chestiuni care ţin de exploatarea gazelor de şist probate ştiinţific, există încă multe necunoscute. Pot să accept că Europa nu este competitivă în materie de energie. Pot să accept că preţurile şi dependenţa faţă de importuri sunt mari, dar trebuie să găsim un echilibru între impactul asupra mediului şi această nevoie de resurse energetice. Or, din studii recente, rezultă că impactul asupra mediului poate fi unul dezastruos pe termen mediu şi lung. Nu s-au făcut analize cu privire la calitatea apelor folosite, la utilizarea solului, nu s-au făcut analize cu privire la impactul asupra florei şi faunei, a resurselor naturale, a agriculturii şi, în general, a tuturor activităţilor economice.

Am salutat, însă, în acest raport, cerinţa ca Agenţia Europeană de Mediu să procedeze la expertizarea ştiinţifică a acestui impact, pentru că, din păcate, foarte multe state membre, care ar putea şi sunt doritoare să exploateze aceste gaze de şist, nu au capacitatea tehnologică de a cerceta impactul gazelor asupra mediului. Cred că, pentru a rezolva o chestiune iniţială, nu putem amaneta un viitor.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Madam President, unlike the previous report emanating form the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, I can support this report, as it makes clear that it is up to each Member State to make responsible decisions concerning shale gas. Yet it is clearly within the EU’s wider goals of enhancing energy independence to be open to exploiting this resource further.

The energy aspect to this issue is one thing. But the research aspect is also to be considered, as many of the techniques involved in safely accessing shale gas have led to leaps forward in research as new innovative techniques have been developed and continue to be developed as the technology matures. The wider usages for these technologies are yet to be explored but should be considered a priority for EU research and innovation funding too.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Fru Formand! Jeg har stemt ja i dag. I USA ligger gasprisen på en femtedel af gasprisen i Europa, og derfor skal vi selvfølgelig ikke udelukke nye energiformer. Der kan selvfølgelig ikke herske tvivl om, at vi skal sørge for, at de miljømæssige forhold skal være i orden. Jeg synes, vi har hørt venstrefløjen i dag komme med skræmmekampagner på dette område. Jeg kan oplyse, at denne teknik, som man anvender, ikke er meget forskellig fra den teknik, der anvendes i dag og har været anvendt i mange år i Nordsøen, hvor vi efterforsker olie. Det er faktisk den samme teknik, man bruger, og derfor skal man lade være med at køre skræmmekampagner på dette område. Europa har brug for mere forsyning af energi.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Pri dnešnom hlasovaní som podporil správu pani Niki Tzavela o ťažbe bridlicového plynu.

Myslím si, že aj napriek tomu, že takáto ťažba je spojená s mnohými rizikami dotýkajúcimi sa životného prostredia, je potrebné preskúmať a určiť potenciál, aký predstavuje tento zdroj energie pre energetiku Európskej únie. V súčasnej situácii, keď je potrebné nájsť spôsob diverzifikovania zdrojov energie, by sme mali prihliadať aj na túto možnosť. Súhlasím tiež s tým, aby sa v tomto prípade používal princíp subsidiarity, tak, aby členské štáty samé mali možnosť určovať vlastný energetický mix. Predpokladám tiež, že v prípadnej ťažbe sa budú zohľadňovať európske štandardy dotýkajúce sa životného prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, I voted against this report. It is largely supportive of fracking and sees fracking as a core element of the European energy mix. The report does not consider the precautionary principle and is way too optimistic in regard to fracking. Just yesterday in this Chamber, the Commissioner for the Environment himself spoke about the risks from fracking and said that they were higher than those from conventional gas exploration. He also said that there are significant gaps in EU legislation in regard to fracking.

In my view these gaps include the need for a mining directive, the necessity to expand the remit of the Environmental Impact Assessment Directive and gaps in the Water Framework Directive. In my own constituency there are very serious concerns in regard to fracking and its consequences for animal and human health, the destruction of the landscape and damage to our clean, green image.

Finally, we are facing a fossil fuel cliff globally. Shale gas may have postponed the awful day, but our energy mix in the future will not be fossil fuel based. We need to direct our energies and our resources to sustainable renewable energy sources.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí mé anois sa Pharlaimint inné ar feadh trí huaire an chloig nó níos mó nuair a bhí díospóireacht ar an ábhar seo – gás scealla. Níor éirigh liom teacht isteach trí phreab na súl cé gur éirigh le Feisire eile teacht isteacht dhá nó trí huaire trí mhí-úsáid a dhéanamh dar liomsa ar an gcárta gorm. Bíodh sin mar atá, vótáil mé le mo ghrúpa sna vótaí anseo inniu.

Having listened to the debate yesterday, so many diverse points were made that it was very difficult to come to a balanced conclusion. Certainly there are concerns, particularly regarding the environmental aspects of shale gas, but I think, of all the speeches I have heard, the one by Kay Swinburne was probably the most balanced. It is a matter for the Member States. We have to allow for research and development. That is why I particularly welcome the oral amendment today where all stakeholders are to be consulted before the Commission makes its report next year.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, there were moments today during the debate when one felt as if one was in an Ionesco play. All these wonderful speeches about how we needed more money to stimulate the economy and get people working again. Of course, where it is all going is higher entertainment allowances, protected pensions, higher salaries. Even if we though that it was a good idea for the EU to have a redistributory role in finance, do you know which Member State of all the Member States is the biggest per capita net recipient from the EU budget? Luxembourg!

Although of course common humanity bids us recognise an obligation to the poorest people on the planet, no one has ever explained to me why it is right to give four times as much support to wealthy French farmers as to poor African farmers. But the delicious moment of irony came right at the end. After all the speeches about how we needed more money to make us more efficient and we were cutting out all the waste and we were really focusing on growth, the EU spent EUR 600 000 awarding its own film prize.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, we all know that our constituents are worried about higher fuel prices, whether home fuel or petrol prices, so they welcome the view that we are looking for alternatives. It is important that we do not stop technological progress. Quite often technological progress leads to cheaper fuel for everyone.

It is absolutely right that we have the environmental impact assessment and that we understand that there are different types of ways of extracting shale gas and shale oil, but think of the geopolitical issues. Think of the fact that it reduces dependence on some states on which it would be very useful for us to reduce dependence. Think of the fact that countries such as Poland will no longer be dependent on Russia for their energy needs. Think of the potential for the United States and other countries to no longer be dependent on oil from some of the most unpleasant regimes in the Middle East.

A reason for which we used to support some of these dictatorial regimes was that we wanted their oil. So it is important that we understand all these impacts and give as much support as possible to the promotion of shale gas extraction, as long as we get the right balance between the benefits and the environmental concerns.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport, deoarece Europa are nevoie de surse alternative de energie. Pentru moment, România a iniţiat prospecţiuni cu privire la gazele de şist şi ele sunt făcute de reprezentanţii companiei americane Chevron. Subliniez faptul că eventuala descoperire de resurse nu ar fi decât o continuare a eforturilor României de a-şi asigura securitatea energetică.

Dacă se vor descoperi gaze de şist în zona Mării Negre, România va impune cu siguranţă respectarea tuturor standardelor de mediu. Reputaţia dobândită de compania care va realiza procesul indică faptul că se vor folosi cele mai performante tehnologii, care respectă, totodată, şi condiţiile de mediu.

Crearea de locuri de muncă trebuie făcută şi ca urmare a exploatării resurselor minerale proprii şi nu doar din investiţii străine, însă este nevoie de o bună informare a publicului cu privire la operaţiunile legate de gazele de şist şi de punere în dezbatere publică a acestor subiecte.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE). - Dziękuję Pani Przewodnicząca! Prawdopodobnie przez niesprawność maszyny nie odnotowano mojego głosu za sprawozdaniem pani Tzaveli, ponieważ jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby wykorzystać tę szansę, jaką niesie gaz łupkowy, zarówno dla osiągnięcia celów niskoemisyjnej gospodarki, jak i dla samego rozwoju gospodarczego. Chciałbym jednak powiedzieć, że nie lekceważę obaw, które są związane z wydobywaniem gazu łupkowego, a w szczególności ze szczelinowaniem hydraulicznym, o którym mówiło sprawozdanie posła Sonika. Mam świadomość, że istnieją obawy, a być może nawet faktyczne zagrożenia, i dlatego dobrze, jeżeli wydobywanie gazu będzie odbywało się przy spełnieniu wysokich norm ekologicznych. Nie zgadzam się natomiast z głosami moich kolegów z grupy konserwatystów, albowiem sprawozdanie pana Sonika wyraźnie w punkcie 2 mówi, że kompetencja co do wydobywania gazu łupkowego i kwestii energetycznych leży w państwach członkowskich, a nie Unii Europejskiej. I dobrze, że moratorium zostało odrzucone. A wszystkich, którzy mają obawy, albo są ciekawi, jak wygląda wydobywanie gazu łupkowego, zapraszam na trwającą właśnie wystawę, gdzie można się dowiedzieć o faktach, a nie o zagrożeniach czy mitach. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD). - Dzisiaj Parlament Europejski wydał dwa sprzeczne komunikaty: „tak” dla gazu łupkowego wyrażone w sprawozdaniu Niki Tzaveli i „nie” dla gazu łupkowego wyrażone w sprawozdaniu Bogusława Sonika. Dziwne to zachowanie tej części sali, która robi wszystko, żeby Europa była słabsza ekonomicznie i energetycznie. Dziwne, że ta część sali, która głosowała przeciwko sprawozdaniu Niki Tzaveli, łamie zasady solidarności energetycznej w Europie, łamie również zasady konkurencyjności Europy. Europa stanie się wtedy konkurencyjna, kiedy będzie miała dostęp do tanich, własnych, niezależnych surowców energetycznych. Stany Zjednoczone wtedy stały się silne, jeszcze silniejsze niż poprzednio, kiedy z importera netto gazu stały się eksporterem gazu na świat dzięki własnym zasobom gazu łupkowego. Z tych powodów należało poprzeć sprawozdanie Niki Tzaveli. Jestem dumny, że Niki Tzavela mogła zaprezentować w Polsce na specjalnym seminarium zorganizowanym przez Solidarną Polskę swoje sprawozdanie i że ono w sposób zwycięski otworzyło drogę do przemysłowej eksploatacji gazu łupkowego w Europie. Oby tak się stało.

 
  
  

Έκθεση : Giles Chichester (A7-0240/2012)

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, I have to admit that I am not always sure how effective petitioning the EU is. The work of the Committee on Petitions I leave in the capable hands of my colleague and today’s rapporteur, Giles Chichester.

However, this year I am really glad that he has chosen to highlight the issues faced in Spain with regard to the operation of coastal laws. One of the small things my constituents do not understand is why the EU cannot do more in ensuring that their rights are upheld when they choose to invest in property and live in another EU Member State. The arbitrary application of certain planning laws by regional governments is an issue that I am glad the Petitions Committee is seeking to highlight, and hopefully address.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Komisja Petycji jest niezwykle istotnym narzędziem, dzięki któremu obywatele mają możliwość zwracania uwagi instytucji europejskich na szereg nieprawidłowości administracyjnych w państwach członkowskich. Z Polski rokrocznie napływa do Parlamentu – także za pośrednictwem posłów – coraz większa liczba skarg, z których szczególnie jaskrawe dotyczą przypadków wyraźnej dyskryminacji przez instytucje innych państw.

Chciałbym tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na działalność niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży, którego polityka przyznawania opieki powoduje ogromne kontrowersje. Cieszę się, że Komisja Petycji wykazuje aktywność wobec tego problemu, i liczę na pozytywne rozwiązania.

Spora ilość petycji dotyczy spraw związanych z działalnością rynku wewnętrznego, co pokazuje również, jak ważne jest nasze zaangażowanie dla systematycznej poprawy jego funkcjonowania i podnoszenia poziomu ochrony obywateli.

Popieram wezwanie do zdecydowanego działania w zakresie gospodarowania odpadami, także celem zapobiegania powstawaniu nielegalnych wysypisk na terenach przygranicznych. Akceptuję sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, since 1997 over 20 000 petitions have been assessed by the Committee on Petitions and every year several hundred petitioners attend the committee and speak on their petitions. That certainly indicates that there is a genuine link between the citizens and the EU institutions. However, the reason that they are there in first place is because there are issues in relation to either the transposition or the implementation of European legislation.

Many petitions have been presented this year but one particular issue has been highlighted again and again, and that is the issue of access for EU citizens. That might be in the area of recognition of their professional qualifications, the portability of social security rights etc.

One particular issue relates to persons with a disability. In theory they are entitled to free movement, to travel, to work and to live in another Member State but if they require a personal assistant then that is a particular obstacle and the whole idea of free movement means nothing because personal assistants are not available in all Member States. If that issue were to be dealt with then I think the idea of free movement would be a reality for those people.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ní hamháin go raibh mé i láthair ag an díospóireacht inné ach d’éirigh liom labhairt chomh maith. Mhol mé obair an choiste agus vótáil mé ar son na moltaí go léir a rinne an rapóirtéir an tUasal Chichester anseo inniu.

I would like to thank the rapporteur, Giles Chichester, and also my Irish colleague Marianne Harkin for their good work. I think sometimes we do not give them enough credit for the many hours they put in, dealing with issues of a very personal nature but of a very important nature for those who make the petitions.

I have seen that on a personal basis, in particular in relation to Haulbowline in Cork. Shortly I will be having another petition coming forward by a citizen who has concerns about the side effects of a drug he was prescribed.

I think it is one way where citizens can really see the European Union working and taking care of them and getting justice they could not get if they were not members of the European Union. I think we should advertise that more.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Pani Przewodnicząca! Komisja Petycji jest tak naprawdę pasem transmisyjnym wniosków, skarg, problemów obywateli, podatników i wyborców w krajach Unii Europejskiej do Unii jako takiej. Ona odgrywa naprawdę bardzo istotną rolę: przypomnę zeszłą kadencję, gdzie zarówno tak bardzo ważne kwestie polityczne, jak Nordstream (gazociąg północny), jak również odbieranie koncesji katolickim radiostacjom w Hiszpanii, tam miały swój ciąg dalszy, ale również kwestie dotyczące zwykłych obywateli, na przykład dodatkowego opodatkowania samochodów sprowadzanych z zagranicy do Polski. W zeszłym roku wzrosła ilość spraw, które trafiają do tej komisji, to jest dobry sygnał. Mam nadzieję, że będzie się dalej zajmowała Jugendamtem, czyli niemieckim urzędem, który niestety bardzo często podejmuje decyzje kontrowersyjne odnośnie dzieci z małżeństw mieszanych: i polsko-niemieckich, i francusko-niemieckich czy włosko-niemieckich.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, one of the issues which came before the Committee on Petitions, which I think has exercised Members from across the Chamber and from all Member States, was the abuses of Spanish property law, particularly in the Comunidad Valenciana. I cannot be alone in having had so much traffic from constituents who had had property expropriated or threatened. It was actually easier in the end for me to go to Valencia, rather than trying to pursue them all individually from my end. It was a good example – let me fair about this – of the European Union tackling a real problem in a practical way, drawing to the attention of a member government that it could do something better without any coercion. Although we did not solve that issue a hundred percent, I think we got much of what we wanted.

It would be nice if we extended a similar readiness to listen to petitions to other issues. You will have heard this morning, one after another, my colleagues standing up and saying that we need bigger and bigger budgets and then the Commissioner responding and saying that he had listened to the debate and that it showed how much we were all in touch with the citizens of Europe. I would suggest that it shows precisely the opposite. I hope that we will be able to use this petitions procedure for people to be able to ask for less Europe, rather than just for the existing institutions to do other things.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, one of the issues which has come before the Committee on Petitions – and an issue which affects us all in this Chamber because a number of acquisitions are affected – concerns those who have sought to buy properties – particularly those who have sought to buy in Spain and who have been affected by the Spanish coastal laws.

This actually goes back to an earlier debate today: the discussion on the application of EU law. Because one of the things my constituents say to me is: Hold on a minute – we are supposed to be in this EU; we are supposed to have free movement of people; we are supposed to be able to buy property elsewhere yet, when we buy a property in Spain, the regions in Spain use local laws to undermine our ability and to actually demand even more money from us. How is it that the EU, at the same time as encouraging free movement of people, cannot do anything about corruption at the local level in Spain?

I think it is important that this issue is brought to the Petitions Committee so we can demonstrate right across the spectrum that MEPs in this House are concerned about issues like that. Hopefully we will find a resolution whereby the Spanish Government and the Spanish regions will finally tackle corruption at the local level.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Διορισμός νέου Επιτρόπου

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – J'ai voté contre cette nomination. La France s’apprête à franchir un pas décisif en faveur de l’égalité des droits en adoptant une loi sur le mariage pour tous, rejoignant enfin plusieurs Etats membres sur cette question. J'estime que la nomination de Tonio Borg contredirait ces progrès en France et en Europe. Le portefeuille pour lequel il est appelé – Commissaire européen à la Santé – est fondamentalement incompatible avec ses déclarations et actions passées en matière de contraception, d’interruption volontaire de grossesse, ainsi que de droits des personnes homosexuelles et transsexuelles. Cette fonction implique en effet de travailler pour tous les citoyens européens, sans tenir compte de leur sexe et de leur orientation sexuelle. Alors que des extrémistes se montrent particulièrement violents en paroles et en actes en France, une nomination de Tonio Borg signifierait en effet que l’Europe peut s’accommoder de telles dérives. Il est clair pour l’ensemble des socialistes français que les droits fondamentaux ne relèvent pas de la subsidiarité : ils sont universels. Au-delà du champ de compétence, il s’agit ici d’une question éthique ; les citoyens européens sont en droit d’attendre que l’Europe et les Commissaires européens soient au premier plan pour défendre ces valeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Salut numirea noului comisar responsabil cu sănătatea şi protecţia consumatorilor, Tonio Borg, şi îi urez mult succes în activitatea sa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Tonio Borg vient d’être nommé Commissaire en charge de la santé et des consommateurs. Lors de son audition par le Parlement européen, il a assuré les eurodéputés qu’il ferait passer son respect du droit européen avant ses convictions personnelles concernant l’avortement et l’homosexualité. Il s’est notamment engagé à respecter pleinement la Charte des droits fondamentaux européens. Nous prenons acte de cet engagement, mais ne manquerons pas d’exercer notre vigilance. Désormais, nous attendons du nouveau Commissaire qu’il s’impose ce droit de réserve dans tous les domaines d’action de son mandat, à commencer par la santé y compris les droits sexuels et génétiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Suite à la démission du commissaire Dalli, il était indispensable de nommer rapidement un nouveau commissaire qui puisse prendre en charge rapidement de nombreux dossiers urgents, comme la directive sur les produits du tabac, la question des OGM ou encore celle des tests cosmétiques. Je me réjouis donc du vote du Parlement en faveur de la désignation de Tonio Borg. Celui-ci a en effet montré une grande connaissance des dossiers inhérents à son portefeuille lors de son audition par plusieurs commissions parlementaires. Tout en restant attentive à ses différents positionnements, je souhaite un bon travail au commissaire Borg.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei contra a nomeação de Tonio Borg para o cargo de Comissário para o período restante de mandato por considerar que não tem condições para garantir imparcialidade e independência no exercício de funções, não apenas como Comissário da Saúde, mas também como membro do colégio de Comissários, quando estiverem em causa decisões sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Lors de la session plénière du 21 novembre, j'ai soutenu la candidature du Maltais Tonio Borg au poste de Commissaire à la santé et à la politique des consommateurs. Sa nomination a été adoptée par 386 voix pour et je m'en félicite. Après la démission de John Dalli, Tonio Borg a été auditionné par les députés des commissions ENVI, AGRI et IMCO le 13 novembre. Durant cette audition, Tonio Borg a su mettre en avant ses compétences politiques. Il a par ailleurs su répondre à toutes les questions relatives aux dossiers législatifs en cours de négociation, montrant ainsi qu'il avait une bonne connaissance de son portefeuille. Enfin, Tonio Borg s'est engagé à reprendre les négociations sur la directive Tabac dès sa nomination.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against the appointment of Tonio Borg as a European Commissioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote contre la nomination de M. Tonio Borg au poste de commissaire européen et ce pour plusieurs raisons.

M. Borg a manifesté et mis en application dans son pays des politiques opposées au droit des femmes à disposer de leur corps. Je refuse de cautionner de telles politiques.

M. Borg a prouvé en maintes occasions son opposition farouche à l'égalité des droits, que ce soit entre femmes et hommes ou entre hétérosexuels, homosexuels et personnes transgenres. Je dénonce cette opposition à la reconnaissance de l'égalité de chaque être humain face à la loi.

M. Borg fait aussi preuve d'un manque de clarté sur la question des OGM et de l'alimentation en général, ce qui est inacceptable pour quelqu'un qui se prépare à être commissaire chargé de la santé et de la protection des consommateurs. Sans parler de sa désinvolture sur la question des conflits d'intérêts dans les agences européennes.

Enfin, c'est un homme de droite et d'une droite dure, qui plus est. Autant de raisons qui m'interdisent absolument d'approuver sa nomination.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I am sure that Mr Borg would be a good Commissioner. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Sveikinu paskirtąjį Komisijos narį, ateinantį dirbti nelengvu metu ir gaunantį nemenką nebaigtų darbų portfelį. Tikiuosi, jog naujasis už sveikatą atsakingas Komisijos narys tęs pradėtus darbus ir bus toks pat principingas kaip jo pirmtakas tiek maisto saugos, tiek ir visuomenės sveikatos klausimais. Tikiuosi, jog greitu metu pateiks ir pažadėtuosius teisės aktus šiose srityse (kalbu visų pirma apie naujų maisto produktų ir tabako produktų reglamentavimą).

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Tonio Borg wielokrotnie w publicznych wypowiedziach wyrażał radykalne opinie w kwestii aborcji i relacji osób homoseksualnych. Szczególnie bulwersująca była jego wypowiedź, że maltańskie prawo powinno chronić tylko tych, którzy na to „zasługują” – kontekstem wypowiedzi była dyskusja wokół przyznania parom jednopłciowym prawa do ubiegania się o mieszkania socjalne. Dodać do tego należy również radykalny sprzeciw wobec rozwodów, które było niedawno na Malcie poddane referendum. Tonio Borg jest kandydatem na komisarza ds. zdrowia. Jest to sfera działalności publicznej szczególnie narażona na wpływ osobistych przekonań kandydata. W szczególności dotyczy to przekonań Borga w kwestii aborcji i osób homoseksualnych. Owszem, aborcja jest regulowana przez systemy prawne państw członkowskich. Z drugiej jednak strony Komisja Europejska i jej poszczególni członkowie mogą kreować klimat towarzyszący egzekwowaniu tego prawa.

W Polsce prawo antyaborcyjne jest niezwykle restrykcyjne. Co gorsza, w wielu przypadkach, w których aborcja jest dozwolona, jej przeprowadzenie jest faktycznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego objęcie funkcji komisarza ds. zdrowia przez radykalnego przeciwnika aborcji należy przyjmować z niepokojem.

Podobnie ma się sprawa z osobami homoseksualnymi. Przede wszystkim mam tutaj na myśli dostęp partnerów jednopłciowych do informacji o stanie zdrowia ich partnera. W wielu państwach członkowskich praktyka w tej kwestii odbiega od standardów poszanowania ludzkiej godności. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, zdecydowałem się głosować przeciwko powołaniu Tonia Borga na komisarza.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Ultrapassados todos os procedimentos instituídos para audição pública e escrutínio do novo Comissário, votei favoravelmente a designação de Tonio Borg para o cargo de Membro da Comissão para o período restante de mandato da Comissão, que atinge o seu termo em 31 de outubro de 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – CONTRE. Le vote d'aujourd'hui reflète clairement un manque de consensus autour des compétences de M. Borg en tant que commissaire européen. De sérieuses réserves persistent quant à sa nomination, ce dernier n'ayant pu dissiper d'importantes inquiétudes au sujet de ses convictions concernant des aspects moraux en lien avec son portefeuille. Notre groupe a voté contre cette nomination, mais souhaite maintenant qu'il soit proactif dans la promotion de politiques fondées sur des valeurs fondamentales de l'Union européenne, ce que le collège de la Commission européenne et le Parlement européen doivent surveiller et garantir. M. Borg doit devenir un ardent défenseur d'une législation européenne solide sur les produits du tabac. La controverse qui a entouré ce dossier, accentuée par la démission de M. Dalli, a soulevé de sérieuses préoccupations quant à l'influence du lobby du tabac. M. Borg doit veiller à ce que ce projet de loi soit publié dès que possible, et doit avoir comme priorité la protection de la santé publique et non les profits de l'industrie du tabac. Nous rappelons d'ailleurs son engagement à lancer la consultation interservices dès sa prise de fonction. Le tabac est la première cause de mortalité en Europe: un renforcement des règles européennes sur l'étiquetage et autres aspects doit clairement être une priorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), schriftlich. Ich habe den Kandidaten Tonio Borg nicht als Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz gewählt. Mit ihm ist mit einem Rollback bei den grundlegenden Bürger/innenrechten zu rechnen. Ich vermisse seine Bereitschaft, mit Engagement für die in der Europäischen Charta verankerten Grundrechte zu arbeiten. Aber genau hier brauchen wir Fortschritte, und keinen Rückschritt. Er wird auch im Rahmen seines Portefeuilles für die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren kämpfen und sich für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen einsetzen müssen. Aber wird er es tun? Ich kann meine Enttäuschung, dass er trotzdem die Mehrheit des EP bekommen hat, kaum verbergen. Jetzt wird es an uns Abgeordneten im EP sein, seinen konservativen Einfluss auf die europäischen Gesetzgebung zu beschränken.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, esprimo, innanzitutto, il mio giudizio positivo circa le capacità tecniche del candidato Borg a ricoprire l'incarico di Commissario alla Salute. Ritengo che attraverso la lettera di due giorni fa, Borg sia stato in grado di chiarire e rassicurare circa alcune posizioni che avevano sollevato alcune critiche alla sua elezione. Attraverso l'audizione pubblica della scorsa settimana, ha confermato i suoi impegni su temi a me molto vicini come l'agricoltura, l'ambiente e il mercato interno.

Ritengo fondamentale enfatizzare le qualità professionali, dal momento che si è occupato intensamente dei temi relativi alla salute e alla tutela dei consumatori. Credo che ciò che rilevi in occasione della elezione di un Commissario siano gli aspetti più concreti, vale a dire quelli relativi alla tutela dei cittadini. Ad esempio, in questo caso giudico con grande favore le posizioni del Commissario in tema di OGM, etichettatura, indicazioni di origine e sicurezza alimentare, oltre al fatto di essersi assunto l'impegno di procedere ad un progetto ambizioso sui prodotti del tabacco.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je regrette ce casting! M. Borg, par les propos qu'il a tenus, tout au long de sa carrière, est un homme d'exclusion bien plus que de rassemblement, piétinant l'égalité des genres et les droits de la femme, stigmatisant les homosexuels ou rejetant ceux qui ne partagent pas sa foi.

Être commissaire européen, c'est être capable de représenter tous les Européens. Proposer la candidature d'un homme dont les prises de position, tout au long de sa carrière, furent rétrogrades pour les droits de la femme et même la dignité humaine, est une erreur et une aberration, alors même que la crise exclut déjà beaucoup de citoyens. Étant pour une Europe de tous les Européens et pas seulement de quelques uns, nous nous devons de voter contre cette nomination

 
  
  

Έκθεση : Francesca Balzani (A7-0381/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que o projeto de orçamento retificativo n.º 5/2012, que diz respeito à mobilização do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) num montante de 670 192 359 euros em dotações para autorizações e pagamentos, é importante a fim de atenuar os efeitos de uma série de sismos ocorridos em Itália (Emilia-Romagna), em maio de 2012. É justo libertar rapidamente esta assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) para as pessoas afetadas pela catástrofe natural, e, por conseguinte, congratulo-me com o facto de as autoridades italianas terem apresentado imediatamente a sua candidatura à assistência financeira ao abrigo do FSUE, e com o facto de a Comissão ter apresentado imediatamente a sua proposta de mobilização do Fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, ho trovato scandaloso il tentativo di ostruzionismo che alcuni Stati membri, capitanati dalla Gran Bretagna, hanno fatto nei confronti del bilancio ed in particolare per quei finanziamenti destinati alla solidarietà e alla coesione, con riferimento anche all'ipotesi di bloccare i fondi per il terremoto dell'Emilia Romagna. Vale la pena ricordare che l'Italia è un contributore netto del bilancio dell'Unione europea, cioè paga più di quanto riceve. Se proprio dobbiamo fare dei tagli al bilancio comunitario cominciamo dal cosiddetto "assegno inglese", uno sconto che l'Inghilterra ha ottenuto più di vent'anni fa e che rappresenta un privilegio ingiustificato e anacronistico. In periodo di crisi economica, l'Europa deve dimostrare di essere un utile strumento per aiutare i cittadini, le imprese e i territori in difficoltà.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte, largement soutenu par le Parlement européen, et pour lequel j’ai voté, vise à apporter un soutien financier à la région italienne d’Emilie-Romagne, qui a été victime d’un sinistre et qui a besoin d’aide à la reconstruction suite à la série de séismes dont ses habitants ont été victimes en mai 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, kad iš ES solidarumo fondo būtų skirta 670 mln. EUR suma Italijos Emilijos-Romanijos regionui. 2012 m. gegužės 20 d. ir 29 d. šiame regione įvyko du stiprūs žemės drebėjimai, kurių metu žuvo 27 ir buvo sužeista 350 žmonių, dar 45 000 asmenys evakuoti. Šiomis rekordinėmis iš Solidarumo fondo skiriamomis lėšomis siekiama padengti išlaidas, susijusias su ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atstatymu, skubios pagalbos paslaugų teikimo atkūrimu bei regiono kultūros paveldo apsauga. Prioritetu išlieka tūkstančių regiono gyventojų, likusiu be pastogės, apgyvendinimas. Solidarumo fondas buvo įkurtas po potvynių Vidurio Europoje 2002 m. Nuo tada fondo lėšos buvo skirtos 49 gamtos nelaimių – potvynių, miškų gaisrų, žemės drebėjimų, audrų ir sausrų – aukoms remti. Pritariu išdėstytiems raginimams visiems valstybių narių suinteresuotiems subjektams toliau gerinti fondo lėšų panaudojimo koordinavimą ateityje siekiant jas įsisavinti kuo greičiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece susţin şi eu mobilizarea unui sume din Fondul de solidaritate al UE pentru cutremurele care au avut loc în regiunea Emilia-Romagna, din Italia, în luna mai 2012. Sunt de părere că asistenţa financiară trebuie să fie eliberată cât mai repede posibil, pentru a oferi sprijin tuturor persoanelor afectate de catastrofele naturale. Totodată, cred că este nevoie de implicare atât la nivel european, cât şi la nivel local şi regional, pentru a obţine cele mai bune rezultate. Avem nevoie de o coordonare mai bună pentru viitoarele cereri de asistenţă din partea Fondului. Şi, în acelaşi timp, trebuie să eliminăm toate piedicile, precum amânarea nejustificată a deciziilor, din calea acordării mai prompte a acesteia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Appoggio la relazione Balzani che presenta il progetto di Bilancio rettificativo n. 5/2012. Questo progetto riguarda l'intervento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo di 670.192.359 €, cifra stanziata per far fronte ai terremoti che hanno colpito il Nord Italia il 20 e il 29 maggio 2012, causando 27 morti, oltre 350 feriti e danni diretti stimati in EUR 13.273.736.063.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi atsižvelgdama į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projektą, (kurį Komisija pateikė 2012 m. rugsėjo 19 d.), manau, kad yra labai svarbu iš ESSF kuo greičiau suteikti finansinę pagalbą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių. Svarbu atkreipti dėmesį, jog Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekte numatyta iš ES solidarumo fondo (toliau – ESSF) panaudoti 670 192 359 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kurie susiję su keliais žemės drebėjimais 2012 m. gegužės mėn. Italijos Emilijos-Romanijos regione. Ši finansinė pagalba padės išspręsti svarbų ir skubų atvejį valstybei narei.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur le projet rectificatif n°5/2012 relatif au fonds de solidarité suite aux séismes en Emilie-Romagne et à la modification de la ligne budgétaire pour l'action préparatoire pour l'année européenne du volontariat 2011. Si la pénurie actuelle des crédits de paiement retarde la mise en œuvre de nombreux programmes européens, il ne faut pas reporter nos décisions sur des sujets aussi urgents que l'aide aux victimes des catastrophes naturelles. Je soutiens donc une intervention rapide du FSUE en Emilie-Romagne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar muito importante libertar rapidamente assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) para as pessoas afetadas por catástrofes naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Cuschieri (S&D), in writing. − I would like to express my concern at the lack of decisiveness from some quarters particularly from a number of Member States in relation to the budget targeted for ESF aid to help repair earthquake damage in Italy.

I believe that a declaration of political support showing solidarity with earthquake victims is not enough in the circumstances.

I appeal to the Council and in particular to the Member States that are blocking approval of the required budget to allow the necessary funds to become available in the interest of all EU citizens.

I also appeal to Member States and the Council to move away from the rhetoric of austerity to justify lack of reasonable funding for just causes.

Such an approach to the EU budget is an obstacle to the implementation of EU policies during 2013 that is in contradiction with the declarations made by Member States in the recent past.

I reiterate my support for the position of this Parliament to support the Commission’s proposal to add EUR 8.9 billion to the 2012 budget to allow the Commission to reimburse Member State authorities for funds they advanced to beneficiaries in their countries and to ensure that programmes such as Lifelong Learning including Erasmus, Rural Development, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the 7th Framework programme for Research and Development are given the necessary funding to operate as planned.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite de ce que, en ces temps de débats budgétaires difficiles, le Parlement tout entier se soit mobilisé pour octroyer cette aide nécessaire à l'Italie. Elle permettra à notre partenaire italien de faire face aux coûts immenses et aux difficultés causés par les séismes qui l'ont frappée cette année.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Este relatório propõe uma alteração do orçamento de forma a acomodar a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE num montante de 670 192 359 euros em favor da Região Emilia-Romagna. Em coerência com o meu voto favorável ao relatório A7-0380/2012 respeitante à mobilização do FSUE em auxílio à região italiana de Emilia-Romagna, votei também favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – En mai 2012, la région d'Émilie-Romagne (Italie) a été touchée par d'importants tremblements de terre qui ont causé des graves dégâts humains, économiques, culturels et industriels. Il me semblait, en conséquence, indispensable que l'Union européenne se montre solidaire vis-à-vis de cette région dévastée. Je me réjouis donc que le Parlement ait fait preuve de la flexibilité budgétaire nécessaire afin de dégager une aide de 670 millions d'euros en faveur des sinistrés, par le biais du Fonds de solidarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que deve ser libertada, o mais rapidamente possível, a assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) para as pessoas vítimas de catástrofes naturais, como é o caso presente das pessoas afetadas pelo abalo de terra em Emilia-Romagna, em Itália.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório da colega Francesca Balzani debruça-se sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 5/2012 da União Europeia: Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) na sequência dos sismos na região italiana de Emilia Romagna, apresentado pela Comissão em 19 de setembro de 2012, e alteração da rubrica orçamental destinada à ação preparatória para o Ano Europeu do Voluntariado 2011. O objetivo deste projeto de orçamento, que prevê a mobilização de 670 192 359 euros do FSUE, é inscrever formalmente este ajustamento orçamental no orçamento de 2012 e modificar a rubrica orçamental 16 05 03 01 – Ação preparatória – Ano Europeu do Voluntariado 2011. Congratulo-me com a aprovação deste orçamento retificativo, pois é fundamental que esta ajuda financeira chegue rapidamente às pessoas afetadas pelos sismos ocorridos na região italiana de Emilia Romagna. Votei favoravelmente este relatório porque é necessário encontrar os montantes necessários para ajudar a Itália após as catástrofes naturais que se abateram sobre o país. Esta é, também, uma forma de os Estados-Membros mostrarem a sua solidariedade e de todos, em especial os eurocéticos, se consciencializarem da importância de estarmos integrados na União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este orçamento retificativo visa permitir o desbloqueamento das verbas necessárias a apoiar as populações da Emilia-Romagna, em Itália, região afetada por uma série de sismos ocorridos em maio de 2012 e que causaram várias mortes, graves danos materiais em residências, fábricas, terras agrícolas e em mais de 100 estruturas de significado histórico. A Comissão previu uma ajuda no montante de 670 192 359 euros em dotações para autorizações e pagamentos. Consequentemente, é também proposta a inscrição deste montante na rubrica orçamental, criada com vista à mobilização do fundo em questão. Mesmo tendo esta mobilização sido mais rápida do que em ocasiões anteriores (nas quais o desbloqueamento da ajuda chegou a demorar cerca de um ano), a verdade é que continua a haver um grande e injustificado lapso de tempo entre a ocorrência da catástrofe e o desbloquear da ajuda da UE. Neste caso foram mais de seis meses. Exige-se uma alteração do regulamento deste Fundo, que permita uma maior flexibilidade e uma mobilização mais ágil e atempada. Exige-se agora que esta ajuda chegue o mais rápido possível às populações no terreno. O relatório prevê também uma alteração da rubrica orçamental destinada à ação preparatória para o Ano Europeu do Voluntariado 2011. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Návrh opravného rozpočtu č. 5/2012 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške 670 192 359 EUR vo viazaných i v platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti so sériou zemetrasení v regióne Emilia-Romagna v Taliansku v máji 2012. Jeho cieľom je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2012 a zmeniť rozpočtový riadok 16 05 03 01 – Prípravná akcia – Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 nahradením pomlčky uvedenej namiesto platieb v riadku symbolickým záznamom (p.m.), aby bolo možné uskutočniť konečné platby. Európsky parlament považuje rýchle uvoľnenie finančnej pomoci pre osoby postihnuté prírodnými katastrofami prostredníctvom Fondu solidarity EÚ za veľmi dôležité, a preto s potešením uvítal rýchle predloženie žiadosti o finančnú pomoc z FSEÚ talianskymi orgánmi, ako aj rýchle predloženie návrhu Komisie na mobilizáciu FSEÚ. Súčasne vyzval Radu, aby nenarúšala úsilie o rýchle poskytnutie pomoci Únie zbytočným odkladaním svojho rozhodnutia o takej citlivej a naliehavej otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Finalmente oggi abbiamo avuto risposta alla controversia tra la Commissione e il Parlamento, da un lato, e il Consiglio; finalmente i 670 milioni di euro per le vittime del terremoto in Emilia Romagna sono stati mobilitati. Dopo che la Commissione bilanci ha approvato l'assegnazione dei fondi il 15 novembre, grazie al voto, finalmente le richieste che l'Italia ha presentato sono state definitivamente accolte.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes taisomojo biudžeto projekte Nr. 5/2012 numatyta iš ES solidarumo fondo (ESSF) panaudoti 670 192 359 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kurie susiję su keliais žemės drebėjimais 2012 m. gegužės mėn. Italijos Emilijos-Romanijos regione. Labai svarbu iš ESSF greitai suteikti finansinę pagalbą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, ir todėl palankiai vertinu tai, kad Italijos valdžios institucijos skubiai pateikė paraišką dėl finansinės pagalbos iš ESSF, taip pat tai, kad Komisija greitai pateikė pasiūlymą dėl ESSF lėšų mobilizavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Lors de la séance du 21 novembre, nous avons voté en faveur du budget rectificatif n°5 et la mobilisation du fonds de solidarité de l'UE correspondant à hauteur de 670 millions d'euros pour venir en aide à la région d'Emilie-Romagne sinistrée par des tremblements de terre. Le 20 mai 2012, un séisme d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter a ébranlé une grande partie de l'Italie du Nord et a provoqué des dégâts considérables dans la région d'Emilie-Romagne. Un second séisme s'est produit le 29 mai. Ce séisme a provoqué la mort de 27 personnes. Par ailleurs, 350 personnes ont été blessées et plus de 45 000 ont été évacuées. Le rapport de ma collègue Francesca Balzani a été adopté à une large majorité: 661 voix pour, 17 contre et 6 abstentions. Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal which considers of great importance the quick release of financial assistance through the EU Solidarity Fund (EUSF) for those affected by natural catastrophes, and therefore warmly welcomes the prompt submission by the Italian authorities of their application for financial assistance from the EUSF, as well as the prompt presentation by the Commission of its proposal for mobilisation of the EUSF.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Balzani qui a pour but d'apporter une aide 670 millions d’euros d’aide pour les victimes de tremblements de terre en Italie. Le 20 mai 2012, un séisme d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter a provoqué de nombreux dégâts dans le nord de l'Italie. Le 29 mai s'est produit un second séisme. Le bilan humain et matériel est important. Les dommages directs s'élèveraient à 13 milliards et les conditions sont réunies pour la mobilisation du fonds de solidarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Le incertezze sul finanziamento di questi aiuti stavano creando confusione e sconforto nei cittadini. Ora è urgente che il Parlamento conceda il definitivo via libera per questi fondi, fondamentali per la ripresa economica e produttiva di un'intera regione italiana. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe al tratarse de una movilización de fondos para paliar los graves efectos de los terremotos que tuvieron lugar durante mayo de 2012 en Emilia-Romaña (Italia). Esta movilización de fondos supone un gesto de solidaridad entre los pueblos de Europa a través de la acción política y la cooperación económica. En esta ocasión el presupuesto europeo sirve para atender la situación de emergencia producida tras el terremoto y ayudar a la población de Emilia-Romaña en el proceso de reconstrucción y reparación de los daños causados por dicho desastre natural. He votado a favor de este informe porque la ayuda servirá para paliar el sufrimiento causado por dicho desastre.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – S’agissant de catastrophe naturelle ayant fait de grands dégâts, il est important d’agir pour que cette région puisse remettre ses infrastructures en état et rétablir sa situation. Faire face à ce genre situation imprévisible n’est surement pas chose facile pour les régions touchées et les Etats directement concernés. Le Fonds de solidarité a été crée et a justement pour objectif l’intervention dans de tel cas. Par ailleurs, j’estime qu'il est extrêmement important d'octroyer rapidement l'aide financière apportée par le Fonds de solidarité aux victimes de catastrophes naturelles, tout en félicitant les autorités italiennes pour rapidité avec laquelle ils ont introduit leur demande d'intervention financière du Fonds de solidarité et de la présentation rapide de la proposition de la Commission en vue de l'intervention dudit Fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This draft amending budget 5/2012 relates mainly to the mobilisation of the EU Solidarity Fund in Italy for a total amount of EUR 670 million in commitments and payments. I think that we should support each other. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Finalmente anche dal Parlamento europeo è arrivato il via libera all'approvazione del bilancio rettificativo, volto a stanziare 670 milioni di euro come sostegno alle zone colpite dal terremoto in Emilia lo scorso maggio. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato mobilitato in questa occasione con maggiore rapidità rispetto al passato, anche se la tempistica andrebbe comunque rivista e migliorata. Su questo bilancio rettificativo ha rischiato di saltare tutto l'accordo di bilancio europeo, a causa di un'insensata opposizione di alcuni Stati membri: l'Europa si riempie spesso la bocca con la parola "solidarietà", ma poi nei fatti ognuno va per la sua strada e pensa solo ai propri interessi. Questo aiuto che arriva da Bruxelles può essere uno stimolo per far ripartire appieno l'economia e la vita di queste aree così duramente messe alla prova; spero che dall'Europa possa giungere a breve un sostegno concreto anche per la mia Toscana, le cui ferite causate dalle recenti inondazioni sono purtroppo ancora aperte e ben visibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Presidente, da eurodeputato italiano ed emiliano, ho vissuto con particolare apprensione questi giorni, in cui il nostro impegno nel confronti dei terremotati della mia terra è sembrato deragliare in fase di approvazione da parte del Consiglio. "Unita nella diversità", slogan di quest'Unione europea, troppe volte viene dimenticata da Stati che rifiutano di farsi carico dei momenti difficili, quando sono gli altri che se la passano male. Il Parlamento europeo ha finalmente potuto ratificare a grandissima maggioranza l’erogazione dei 670 milioni di euro per la ricostruzione delle città dell'Emilia Romagna che furono distrutte dagli sciami sismici iniziati il 20 maggio 2012, provocando 27 morti, circa 350 feriti e oltre 45.000 sfollati. Lo ha fatto Il 21 novembre, giorno in cui la vicina Venezia celebra la Madonna della Salute, ritenuta la salvatrice della città da una devastante pestilenza nel 1630. I cittadini italiani ed europei che vengono in visita al Parlamento hanno ragione di credere fortemente in questa Istituzione che ancora una volta ha saputo battersi per garantire ai cittadini che rappresenta la propria vicinanza sincera, schiacciando gli egoismi e l’indifferenza di alcuni Paesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (ECR), per iscritto. − Le titubanze del Consiglio in ordine agli stanziamenti d'impegno e di pagamento del Fondo di Solidarietà per i terremotati dell'Emilia-Romagna hanno provocato sulla stampa del mio Paese un'ondata di riprovazione e di sdegno. Si spendono somme molto importanti, senza batter ciglio, per ogni causa degna di sostegno politico in qualsiasi parte del mondo e quando si tratta di cause umanitarie che accadono sul nostro territorio a seguito di un violento terremoto, allora si trovano mille scuse per ridurre il sostegno previsto.

È pretestuoso l'atteggiamento del Consiglio e condivido la denuncia espressa nella risoluzione sui suoi ritardi e le sue immotivate incertezze. L'inverno, con i suoi rigori e le sue difficoltà ambientali, è ormai alle porte e la popolazione lo teme come se fosse un'altra calamità. I ragazzi nelle tende trasformate in scuole, i vecchi, gli ammalati e gli operai nelle fabbriche squarciate non possono rendersi conto delle ragioni burocratiche e formali del Consiglio, ma temono che i ritardi si scarichino soltanto sulla loro pelle. E questo è ingiusto e incomprensibile. A meno che – ma vorrei scacciare questa funesta idea – anche questo deplorevole episodio non rappresenti uno dei tanti punti di discordanza che di questi tempi hanno marcato la vita di questa nostra Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vojtěch Mynář (S&D), písemně. − Uvolnění 670 milionů eur na pomoc oblasti postižené sérií ničivých zemětřesení beru jako důkaz solidarity. A solidarita je jedním ze základních principů Evropské unie. Pokud je některý členský stát nucen čelit následkům výjimečných situací, jako tomu bylo v létě v italském regionu Emilia-Romagna, má EU připraveny účinné nástroje pomoci. Zpravodajka Francesca Balzaniová připomíná, že v podobných situacích je velice důležité jednat co nejrychleji a apeluje na Radu EU, aby zbytečně neodkládala své rozhodnutí o této naléhavé záležitosti. Ve všech zmíněných bodech svou stranickou kolegyni F. Balzaniovou podporuji, proto budu hlasovat pro její zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei a favor desta proposta, pois considero de grande importância a rápida ajuda financeira, através do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), para as pessoas atingidas por catástrofes naturais e, portanto, congratulo-me com a apresentação pelas autoridades italianas do pedido de ajuda financeira da FSUE, bem como com a apresentação imediata pela Comissão da sua proposta de mobilização do FSUE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų vilkinami tokių itin svarbių sprendimų priėmimai. Sąjungos pagalba turi būti suteikiama efektyviai ir operatyviai. Šiuo atveju Taryba turėtų veikti konstruktyviau. Stichinės nelaimės užgriūna netikėtai, dėl to jų padarinių likvidavimas turi būti vykdomas staigiai, nes delsimas gali sukelti itin skaudžias neigiamas pasekmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − L'Italia ha presentato una domanda di intervento del Fondo di solidarietà a seguito di una serie di terremoti verificatisi il 20 maggio 2012. Un violento terremoto di magnitudo 5,9 della scala Richter ha colpito ampie zone del nord Italia, causando ingenti danni in molte città e paesi, in particolare in prossimità dell'epicentro, soprattutto nelle province di Modena e Ferrara in Emilia-Romagna. Il 29 maggio si è verificato un altro forte sisma di magnitudo 5,8 della scala Richter, con epicentro localizzato leggermente più a ovest. Entrambi gli eventi sismici sono stati seguiti da diverse forti scosse di assestamento e hanno provocato 27 morti, circa 350 feriti e oltre 45 000 sfollati. Le autorità italiane hanno stimato in 13 273 736 063 EUR i danni diretti totali. Nonostante le difficoltà di finanziamento legate alla conciliazione di bilancio 2012, credo sia doveroso e giusto che il Parlamento dia un segnale alle popolazioni colpite per aiutarle in questo momento così difficile.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O projeto de orçamento retificativo diz respeito à mobilização do Fundo de Solidariedade da UE, num montante de 670 192 359 euros em dotações para autorizações e pagamentos, de modo a atenuar os efeitos de uma série de sismos ocorridos em Itália (Emilia-Romagna), em maio de 2012. Em causa está a aprovação da inscrição formal do presente ajustamento orçamental no orçamento de 2012, que vem modificar a rubrica orçamental 16 05 03 01 - Ação preparatória - a fim de permitir efetuar os pagamentos finais à região afetada pela catástrofe. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. We consider of great importance the quick release of financial assistance through the EU Solidarity Fund (EUSF) for those affected by natural catastrophes, and therefore warmly welcome the prompt submission by Italian authorities of their application for financial assistance from the EUSF, as well as the prompt presentation by the Commission of its proposal for mobilisation of the EUSF. All involved parties in the Member States (i.e., both at local and regional level) and national authorities need to improve assessment of needs and the coordination for future potential applications to the EUSF in a view to accelerating, as much as possible, the mobilisation of the EUSF.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Finalmente le vittime del terremoto in Emilia-Romagna riceveranno i 670 milioni di euro di aiuti UE, inizialmente bloccati per controversie fra le tre principali Istituzioni europee. Ora finalmente l'assurda decisione di bloccare lo stanziamento dei fondi è stata accantonata, e questi potranno essere utilizzati rapidamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − La Commissione europea deve decidere, una volta per tutte, se avere un fondo di solidarietà per rispondere alle gravi calamità naturali ed esprimere solidarietà ai territori colpiti in tempi certi e rapidi oppure se inventare delle etichette di immagine in realtà inutili. Stiamo parlando del provvedimento sulla protezione civile europea, proprio per aiutare in tempi certi, che si trova in difficoltà e la Commissione europea non riesce a sbloccare i fondi per intervenire in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia-Romagna.

La proposta di attingere dai fondi di una riassegnazione, che al momento ammontano a 13 milioni di euro è ridicola e dovrebbe far sentire la Commissione "red" ma di vergogna. Voglio anche ricordare ai colleghi che la Commissione europea sta valutando di chiedere indietro alle imprese alluvionate nel 1994 i fondi loro riconosciuti dal governo italiano, senza rendersi conto che così facendo le costringerebbero al fallimento. Credo che la Commissione dovrebbe ripensare seriamente alle proprie posizioni, anche perché sembra non conoscere minimamente i problemi su cui si dibatte oggi la nostra Europa e cosa significa essere colpiti da eventi calamitosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole a questa relazione in quanto l'Italia ha presentato una domanda di intervento del Fondo di solidarietà a seguito di una serie di terremoti verificatisi il 20 maggio 2012 nelle province di Modena e Ferrara in Emilia-Romagna. Il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2012 riguarda l'intervento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo di 670 192 359 euro destinati alle zone colpite dal sisma.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), na piśmie. − W ramach procedury budżetowej na rok 2012 Parlament Europejski zatwierdził projekt budżetu korygującego przeznaczający fundusze solidarnościowe Unii na pomoc dla włoskiego regionu Emilia-Romania, który został dotknięty trzęsieniem ziemi w maju tego roku. Pomimo trudnych negocjacji związanych z budżetem UE w roku 2012 i 2013 zatwierdzenie projektu budżetu korygującego przez PE i Radę UE pokazuje, że wymiar solidarnościowy budżetu Unii wciąż pozostaje silny. Polska po powodzi w roku 2011 również otrzymała wsparcie z Funduszu Solidarności w wysokości 105,5 mln euro, które miało zostać w szczególności przeznaczone na odbudowę infrastruktury.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − La regione italiana dell'Emilia Romagna ha subito gravi danni a causa di una serie di terremoti e, a seguito di ciò, l'Italia ha richiesto la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea. Il Fondo è stato istituito appositamente per non lasciare soli i cittadini europei colpiti da calamità naturali. Ho quindi appoggiato questa relazione perché ritengo che in questo modo il Fondo potrà adeguatamente realizzare il fine per cui è stato creato. Esso permetterà infatti all'Emilia Romagna di ripartire e di risollevarsi, economicamente e socialmente; questa regione ha davvero bisogno di ricevere un aiuto esterno e sono sicura che farà buon uso del denaro a disposizione. Entro qualche settimana, i 670 milioni stanziati arriveranno alla regione emiliana, la quale potrà utilizzarli per finanziare la ristrutturazione di reti elettriche e infrastrutture. Questo è certamente un passo importante per rilanciare l'economia emiliana, che da sempre ha costituito uno dei motori principali dell'industria italiana. Mi rallegro inoltre del fatto che si siano riuscite a superare le rimostranze avanzate inizialmente da alcuni, riuscendo infine a lanciare un grande segnale di solidarietà tra gli Stati europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 5/2012 για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και για την τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής, το Συμβούλιο επεδίωξε να συμπεριλάβει στο πακέτο της διαπραγμάτευσης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2013 τον συγκεκριμένο διορθωτικό προϋπολογισμό. Με αυτό τον τρόπο προκάλεσε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης που σχετίζεται με τον διορθωτικό προϋπολογισμό και συνεπώς και στην πιο άμεση ανακούφιση των κατοίκων της πληγείσης από τον σεισμό περιοχής. Μόνο χάρη στην στάση που κράτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επέμεινε να μην κρατηθεί όμηρος η κινητοποίηση του Ταμείου από τη έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον Προϋπολογισμό του 2013, οφείλεται η απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει το ΣΔΠ 5 - και μάλιστα αφότου οι διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό για το 2013 οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα την υπευθυνότητα της στάσης που κράτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά εγείρει το ερώτημα γιατί το Συμβούλιο επέμεινε να συμπεριλάβει το ΣΔΠ 5 στις διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό του 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considerando muito importante libertar rapidamente assistência financeira através do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) para as pessoas afetadas por catástrofes naturais, e tendo as autoridades italianas apresentado imediatamente a sua candidatura ao apoio financeiro ao abrigo do FSUE, votei a favor do documento e apoiei o Parlamento Europeu no reiterar do seu apelo ao Conselho para que este não inviabilize os esforços de uma maior rapidez na prestação da ajuda da União e que não adie a sua decisão sobre uma questão tão sensível e urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la poziţia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012, secţiunea III – Comisia. Proiectul de buget rectificativ nr.5/2012 se referă la mobilizarea unei sume de 670 192 359 EUR în credite de angajament şi de plată din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) în legătură cu seria de cutremure care au avut loc în Emilia - Romagna, Italia, în mai 2012. Scopul proiectului de buget rectificativ este de a permite efectuarea plăţilor finale, dat fiind nivelul general insuficient al creditelor de plată pentru 2012. Asistenţa financiară trebuie să fie eliberată rapid din FSUE în folosul persoanelor afectate de catastrofe naturale şi salutăm prezentarea promptă de către autorităţile italiene a cererii lor de asistenţă financiară din partea FSUE, precum şi prezentarea promptă de către Comisie a propunerii sale de mobilizare a FSUE. Solicităm tuturor părţilor implicate din statele membre, atât de la nivel local, cât şi regional, precum şi autorităţilor naţionale să evalueze mai bine nevoile şi să îmbunătăţească coordonarea pentru eventualele viitoare cereri de asistenţă din partea FSUE, pentru a accelera, pe cât posibil, mobilizarea fondului.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I am pleased that a decision on funding for the Italian region of Emilia-Romagna has finally been taken following earthquakes in the region in May.

More than 45 000 people were evacuated from the area and widespread damage was done to residential buildings, infrastructure, businesses and industry. It is vital that Emilia-Romagna is provided with the financial means to start repairing the severe damage that was done by those earthquakes.

I am disappointed that this funding has been so severely delayed and I do not agree with the UK government’s decision to vote against this funding in the Council. I am however pleased that Parliament has given its full support to mobilising the Solidarity Fund for Italy.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Es ist höchste Zeit, dass es beim Nachtragshaushalt für 2012 zu einer positiven Lösung kommt. Einige Mitgliedstaaten verhalten sich keineswegs lösungsorientiert. Schließlich geht es um die Umsetzung von Programmen, die bereits genehmigt wurden und nun finanziert werden müssen. Dabei handelt es sich um Projekte zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum, zur Förderung von Bildung und Forschung; also Projekte, die in unsere Jugend investieren wie beispielsweise das ERASMUS-Programm. Es untergräbt die Glaubwürdigkeit Europas, wenn Studierende um ihre bereits zugesagten Förderungen zittern müssen. Hier braucht es ein klares Bekenntnis, um eines der erfolgreichsten Programme der EU – es hat in den letzten 25 Jahren fast drei Millionen jungen Menschen ein Auslandsstudium ermöglicht – weiterverfolgen zu können. Eine baldige Einigung auf das Nachtragsbudget ist auch deswegen notwendig, weil sonst nicht sinnvoll über den Haushalt 2013 verhandelt werden zu kann. Unverständlich ist das Verhalten mancher Mitgliedstaaten besonders vor dem Hintergrund, dass weit über 90 % der EU-Gelder ohnehin wieder in die Mitgliedsstaaten zurückfließen und einen wichtigen Hebeleffekt ausüben. Eine mehr pragmatische und weniger ideologische Sichtweise der Haushaltsfragen ist daher dringend angebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Sono molto soddisfatta del voto odierno che ha "sbloccato" i fondi a favore delle vittime del terremoto in Emilia-Romagna. Dopo il difficile negoziato in seno al Consiglio, con cinque Paesi a fare un deplorevole ostruzionismo, finalmente il voto odierno porterà 670 milioni di euro alle popolazioni colpite dal terremoto. Da emiliana voglio ringraziare in modo particolare i colleghi della commissione per i bilanci, che hanno lavorato senza tregua per eliminare le incertezze sullo stanziamento dei fondi e aiutare la gente delle mie terre nel più breve tempo possibile. L'Unione europea, votando d'urgenza, ha dimostrato – nonostante taluni ragionamenti egoistici emersi la scorsa settimana – di essere vicina alle popolazioni colpite dal sisma.

 
  
  

Έκθεση : José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que em paralelo com a presente proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade a favor de Itália, a Comissão apresentou um projeto de orçamento rectificativo (POR n.º 5/2012 de 19 de setembro de 2012), a fim de inscrever as correspondentes dotações de autorização e de pagamento no orçamento de 2012, como previsto no ponto 26 do Acordo Interinstitucional. A gravidade da situação assim o exigia, pois os sismos causaram 27 mortes, cerca de 350 pessoas ficaram feridas e mais de 45 000 pessoas tiveram de ser evacuadas. Para além disso, verificaram-se graves prejuízos em edifícios, infra-estruturas, empresas, instalações industriais e do setor agrícola, bem como ao nível do património cultural. Deste modo, não só aprovo a mobilização do fundo e congratulo a rápida intervenção das autoridades italianas e da Comissão Europeia, como penso justificável considerar esta catástrofe uma “catástrofe natural de grandes proporções”, sendo, portanto, abrangida pelo âmbito de aplicação principal do Regulamento (CE) n.º 2012/2002.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte largement soutenu par le Parlement européen et pour lequel j’ai voté vise à apporter un soutien financier à la région italienne d’Emilie-Romagne qui a été victime d’un sinistre et qui a besoin d’aide à la reconstruction suite à la série de séismes dont ses habitants ont été victimes en mai 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, kad iš ES solidarumo fondo būtų skirta 670 mln. EUR suma Italijos Emilijos-Romanijos regionui. 2012 m. gegužės 20 d. ir 29 d. šiame regione įvyko du stiprūs žemės drebėjimai, kurių metu žuvo 27 ir buvo sužeista 350 žmonių, dar 45 000 asmenys evakuoti. Šiomis rekordinėmis iš Solidarumo fondo skiriamomis lėšomis siekiama padengti išlaidas, susijusias su ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atstatymu, skubios pagalbos paslaugų teikimo atkūrimu bei regiono kultūros paveldo apsauga. Prioritetu išlieka tūkstančių regiono gyventojų, likusiu be pastogės, apgyvendinimas. Solidarumo fondas buvo įkurtas po potvynių Vidurio Europoje 2002 m. Nuo tada fondo lėšos buvo skirtos 49 gamtos nelaimių – potvynių, miškų gaisrų, žemės drebėjimų, audrų ir sausrų – aukoms remti. Pritariu išdėstytiems raginimams visiems valstybių narių suinteresuotiems subjektams toliau gerinti fondo lėšų panaudojimo koordinavimą ateityje siekiant jas įsisavinti kuo greičiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − A 2012. májusi olaszországi földrengések mérete alapján a Szolidaritási Alapból való azonnal pénzügyi támogatás jogossága nem lehet kérdéses az Európai Unió számára. A természeti katasztrófa súlyos emberi veszteségeket és hatalmas méretű anyagi károkat okozott. Mindezekre tekintettel támogattam szavazatommal a jelentést. Fontosnak tartom azonban kiemelni, hogy az Unió területén nemcsak a természeti katasztrófák járhatnak súlyos következményekkel, hanem az emberi hiba vagy a természeti csapás által kiváltott ipari katasztrófák is, amelyek esetében a Szolidaritási Alap nem nyújthat támogatást a bajba került országnak. Véleményem szerint ezen a helyzeten változtatni kell és létre kell hozni egy olyan uniós eszközt, amely alkalmas arra, hogy ipari katasztrófák esetén azonnali és hatékony pénzügyi segítséget nyújtson a tagállamoknak.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece susţin şi eu mobilizarea Fondului de solidaritate al UE în favoarea Italiei. Cred că asistenţa este mai mult decât binevenită, având în vedere cutremurele ce au avut loc în zonă în luna mai 2012. Mai multe teritorii din această ţară au fost afectate de cutremure puternice, care au cauzat daune majore atât în oraşe, cât şi în sate. Iar în aceste condiţii, consider că întreprinderile, clădirile, infrastructura, precum şi agricultura şi patrimoniul cultural trebuie să primească sprijin cât mai urgent posibil. Este deosebit de important ca daunele suferite de populaţia din regiunile afectate de catastrofe naturale să fie remediate. Iar mobilizarea rapidă a Fondului va contribui în mod semnificativ la realizarea acestui lucru.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 permite a mobilização do Fundo de Solidariedade Europeu até um limite máximo anual de mil milhões de Euros. A Itália apresentou um pedido de assistência ao abrigo do Fundo de Solidariedade Europeu na sequência de uma série de sismos ocorridos no país em maio de 2012, que causaram 27 mortos, cerca de 350 feridos e mais de 45 000 pessoas tiveram de ser evacuadas. Verificaram-se igualmente graves e generalizados prejuízos em edifícios, infra-estruturas, empresas, instalações industriais e do setor agrícola, bem como a nível do importante património cultural. O pedido dirigido pelas autoridades italianas respeita os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho. A Comissão propôs a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE na quantia de 670 192 359 euros em dotações de autorização e de pagamento. Pelo exposto, apoiei o presente relatório que recomenda a aprovação da proposta da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Uno de los valores básicos de la Unión es la solidaridad entre sus componentes. Me parece básico movilizar el Fondo de Solidaridad en favor de Italia para paliar, en este caso, los daños ocasionados por el seísmo que se produjo en este país el pasado 20 de mayo. Dicho terremoto destruyó viviendas e infraestructuras en Módena y Ferrara, en la región de Emilia-Romaña. Por eso, he apoyado este informe, que expresa con mucho más que palabras nuestra solidaridad activa con los afectados.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Voto positivamente la relazione dell’onorevole Josè Manuel Fernandes che riguarda lo stanziamento di EUR 670.192.359 in favore dell’Italia attraverso il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, per far fronte alla catastrofe causata dal terremoto che ha investito il Nord Italia il 20 e il 29 Maggio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, pritariu prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 1 mlrd. EUR ribos. Italija pateikė paraišką mobilizuoti fondo lėšas dėl vienas po kito įvykusių žemės drebėjimų sukeltos nelaimės ir Italijos valdžios prašymu yra skiriama 670 192 359 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, kuri yra šiuo atveju būtina Italijos regionams ir neviršijanti nustatytos viršutinės ES metinės ribos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a fost creat ca reacție la inundațiile devastatoare din Europa Centrală din vara anului 2002. Până în martie 2012, fondul a fost utilizat în 48 de cazuri pentru acordarea de ajutor de urgență destinat victimelor marilor dezastre naturale. Fondul a sprijinit 23 de state membre cu 2,5 miliarde de euro. Solicitarea Italiei a venit ca urmare a cutremurelor ce au avut loc în mai 2012. Bilanțul a fost de 27 de morți, circa 350 de răniți și peste 45 000 de persoane evacuate. S-au înregistrat daune semnificative ca volum și gravitate, fiind afectate clădiri, elemente de infrastructură, întreprinderi, echipamente industriale, agricultura și patrimoniul cultural, un sector important. În acest sens, consider că mobilizarea Fondului de Solidaritate este necesară pentru a sprijini Italia să remedieze daunele produse.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la mobilisation du fonds de solidarité de l'Union européenne. Suite à la série de séismes survenus sur son territoire en mai 2012, l'Italie avait demandé l'intervention du fonds. Je soutiens donc une intervention rapide du FSUE en Emilie-Romagne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Fernandes afin de mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne en faveur de l'Italie. L'Italie a demandé l'intervention du Fonds à la suite des séismes survenus dans le nord du pays en mai 2012. En plus du bilan humain, ces évènements ont provoqué des dégâts matériels importants, touchant habitations, industries, exploitations agricoles, sites culturels, etc. Je me réjouis que les députés européens se soient prononcés en faveur de la mobilisation du Fonds, pour des raisons de dignité et de solidarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que é justificada a mobilização do fundo para dar resposta à catástrofe causada por uma série de sismos ocorridos na Itália.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O Fundo de Solidariedade da União Europeia foi criado com o objetivo de auxiliar os Estados-Membros afetados pela crise ou fustigados pelos danos causados por catástrofes naturais. Como tal, congratulo-me com a sua implementação, desde que os fundos sejam cuidadosamente monitorados e controlados, garantindo que a ajuda chegue às populações afetadas. Votei favoravelmente este relatório que prevê a mobilização de 670 192 359 euros do FSUE em favor da Região italiana de Emilia-Romagna, abalada em maio deste ano por dois violentos sismos que provocaram 27 mortos, 350 feridos e cuja destruição levou à evacuação de mais de 45 000 cidadãos italianos. Apesar das dificuldades na negociação do orçamento e do sentimento generalizado de restrição financeira na UE, considero que existem algumas "despesas" como esta que não se podem nem devem evitar. E, acrescento que, os cidadãos europeus teriam uma melhor compreensão e percepção do valor acrescentado da UE se uma maior proporção do orçamento fosse destinada ao FSUE e demais fundos de apoio aos cidadãos europeus, em vez de serem canalizados, por exemplo, para Casas da História da Europa ou idas desnecessárias a Estrasburgo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os sismos que flagelaram a Itália em maio deste ano deixaram um rasto de morte e destruição que ainda hoje não deixa de nos comover. A devastação extrema a que foram sujeitas algumas zonas do norte de Itália não pode, por isso, deixar de convocar a nossa solidariedade e de motivar a nossa ação. A União Europeia deve intervir em situações desta magnitude e procurar minorar o seu impacto junto das populações atingidas. A mobilização do Fundo de Solidariedade é, assim, consequência lógica desta disposição – que deve ser de todos – para permanecermos unidos na adversidade. Espero que a ajuda prestada pela mobilização do Fundo possa contribuir para aliviar verdadeiramente o sofrimento dos mais afetados pelos sismos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Como noutras ocasiões, na sequência de catástrofes naturais de proporções consideráveis, causadoras de grandes estragos e prejuízos, suscetíveis de afetar duradouramente a vida das populações, demos o nosso acordo à decisão do Parlamento Europeu e do Conselho de mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Desta feita, tratou-se de ajudar as populações da região Emilia-Romagna, afetada por uma série de sismos ocorridos em maio de 2012 e que causaram várias mortes, graves danos materiais em residências, fábricas, terras agrícolas e em mais de 100 estruturas de significado histórico. Mesmo tendo esta mobilização sido mais rápida do que em ocasiões anteriores, a verdade é que continua a haver um grande e injustificado lapso de tempo entre a ocorrência da catástrofe e o desbloquear da ajuda da UE. Neste caso, foram mais de seis meses. Esta é, a par de outras, uma das razões pelas quais temos vindo a defender uma alteração do regulamento deste Fundo. É uma necessidade que aqui reiteramos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie, aby prejavila solidaritu s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých katastrofou. Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 mld. EUR. Taliansko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou spôsobenou viacerými zemetraseniami v Taliansku. V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012, po posúdení predloženej žiadosti a zohľadnení maximálnej možnej finančnej podpory z fondu, ako aj po zohľadnení rozsahu prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, v ktorom sa vyžadujú dodatočné výdavky, Komisia navrhuje mobilizovať prostriedky Fondu solidarity Európskej únie v celkovej výške 670 192 359 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La Regione Emilia-Romagna è stata profondamente danneggiata dai sismi verificatisi a partire dal 20 maggio di quest’anno. I danni diretti totali subiti dalle città colpite sono pari allo 0,86% del reddito nazionale lordo italiano e l’importo eccede di quasi quattro volte la soglia applicabile all’Italia nel 2012 per la mobilitazione del Fondo di solidarietà. Considerando che la relazione non presenta alcun problema e considerando che l’insieme dei sismi subiti dall’Emilia-Romagna è definibile come “catastrofe naturale grave”, il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je me félicite que, grâce à la mobilisation du Parlement européen, le Conseil ait accepté de débloquer 670 millions d'euros pour soutenir les opérations de reconstruction dans la région d'Emilie-Romagne en Italie qui avait été ébranlée par une série de séismes au mois de mai 2012. L'adoption de ce rapport apparaît comme une première victoire dans la bataille qui oppose le Parlement et les Etats membres au sujet du budget 2013. Le Parlement conditionne son approbation au règlement des programmes européens (Fonds européen agricole de développement régional, programme de recherche, programme Erasmus) qui se trouvent actuellement en cessation de paiement. Je rappelle en effet qu'un certain nombre de collectivités locales qui bénéficient des fonds structurels ne pourront pas être remboursées si les Etats membres ne parviennent pas à un accord rapidement.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pasisakiau už šį pasiūlymą. Italija pateikė paraišką suteikti pagalbą iš fondo dėl 2012 m. gegužės mėn. vienas po kito įvykusių žemės drebėjimų. Šie žemės drebėjimai sukrėtė daugelį Šiaurės Italijos regionų ir padarė didelės žalos daugelyje miestų ir kaimų, ypač buvusių šalia epicentro, daugiausia Emilijos-Romanijos regiono Modenos ir Feraros provincijose. Dėl žemės drebėjimų žuvo 27 žmonės, vertinama, kad sužeista buvo 350 žmonių, o evakuoti reikėjo per 45 000 asmenų. Pastatams, infrastruktūrai, įmonėms, pramonės įrenginiams, žemės ūkiui ir svarbiam kultūros paveldui padaryta rimta ir plataus masto žala. Kadangi ši nelaimė laikoma didele stichine nelaime, sukėlusia didelės žalos, pritariau solidarumo fondo lėšų mobilizavimui Italijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Lors de la séance du 21 novembre, nous avons voté en faveur du budget rectificatif n°5 et la mobilisation du fonds de solidarité de l'UE correspondante à hauteur de 670 millions d'euros pour venir en aide à la région d'Emilie-Romagne sinistrée par des tremblements de terre. Le 20 mai 2012, un séisme d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter a ébranlé une grande partie de l'Italie du Nord et a provoqué des dégâts considérables dans la région d'Emilie-Romagne. Un second séisme s'est produit le 29 mai. Ce séisme a provoqué la mort de 27 personnes. Par ailleurs, 350 personnes ont été blessées et plus de 45 000 ont été évacuées. Le rapport de mon collègue José Manuel Frenandes a été adopté à une large majorité: 672 voix pour 19 contre et 7 abstentions. Je m'en félciite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − W maju bieżącego roku Włochów dotknęła wielka tragedia, co wymaga podjęcia odpowiednich kroków pomocniczych i solidarności z naszej strony. Nie możemy zignorować problemów południowego kraju członkowskiego zmagającego się ze skutkami silnego trzęsienia ziemi. Pozytywna odpowiedź na wniosek Włochów o przyznanie pomocy jest oczywista, zaś potrzeba uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej nieodzowna. Wielu straciło wówczas dach nad głową, ale trzeba także pamiętać, że trzęsienie ziemi dotknęło rejony szczególnie uprzemysłowione, generujące największą część włoskiego PKB. Północne Włochy jeszcze długo będą się zmagać z negatywnymi skutkami tej klęski żywiołowej. Odbije się ona na gospodarce całego kraju, co poczuje także Unia. Dlatego mam nadzieję, że proponowana kwota pomocy, ponad 670 mln euro, przyczyni się do naprawy wyrządzonych szkód tak w rolnictwie, infrastrukturze, jak w innych istotnych dziedzinach włoskiej, a przez to także naszej wspólnej, europejskiej gospodarki.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il testo votato in Aula è di massima importanza per la credibilità dell’Unione europea. L'Europa si fonda sulla solidarietà, e non solo a parole. Oggi Parlamento e Consiglio hanno dato prova di ciò, seppur dopo un difficile negoziato. Siamo arrivati a questo importante traguardo, ovvero alla mobilitazione del fondo di solidarietà dell'Ue a favore delle regioni italiane terremotate (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) per un importo di 670 milioni di euro, dopo un duro braccio di ferro con il Consiglio, che rischiava di mettere a repentaglio le risorse per queste regioni, in nome dell'austerità di bilancio. Credo fermamente che certi principi non siano negoziabili, e per questo motivo abbiamo sostenuto con forza, insieme ai colleghi e allo stesso Presidente, la mobilitazione del Fondo, chiedendo agli Stati membri di separare questi fondi dalle altre somme all'interno del negoziato sul bilancio 2013, proprio per non pregiudicarne l'immediato finanziamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − În urma cutremurelor din Italia din luna mai, bilanţul a fost de 27 de morţi, aproximativ 350 de răniţi şi peste 45 000 de persoane evacuate, ceea ce face ca aceste cutremure să fie unele dintre cele mai tragice evenimente înregistrate în Uniunea Europeana în ultima perioadă. Consider că Uniunea Europeană a procedat foarte bine acordând Italiei acest ajutor financiar şi a demonstrat încă o dată spiritul de solidaritate ce o caracterizează. Cu toate acestea, îmi exprim încă o dată opinia că sunt total indignat de modul cum funcţionează acest fond. Durata de mobilizare a fondului este inacceptabil de mare. Astfel, doresc îmbunătăţirea eficacităţii şi rapidităţii procedurilor administrative necesare pentru mobilizarea fondului. Faptul că este necesară intervenţia a trei instituţii europene pentru aprobare întârzie şi prelungeşte prea mult intervalul de timp necesar pentru a ajuta statele membre afectate de o catastrofă, diminuând astfel rezultatele scontate.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. Italy applied for assistance from the fund following a series of earthquakes in May 2012. On 20 May 2012, a heavy earthquake with a magnitude of 5.9 on the Richter scale affected wide parts of northern Italy and caused severe damage in many towns and villages, in particular around the epicentre, mostly in the provinces of Modena and Ferrara in the region of Emilia-Romagna. On 29 May, a second strong earthquake with a magnitude of 5.8 on the Richter scale occurred with the epicentre slightly to the west. Both events were followed by several serious aftershocks. The earthquakes caused 27 deaths, an estimated 350 people were injured and over 45 000 people had to be evacuated. There was serious and widespread damage to buildings, infrastructure, businesses, industrial facilities, agriculture and to the important cultural heritage sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe al tratarse de la introducción de las buenas prácticas financieras en la movilización del Fondo de Solidaridad. Es fundamental para evitar las posibilidades de desvío de fondos, corrupción, fraude, falsificación, etc. ante la movilización de este tipo de fondos. Ante el riego potencial existente, la introducción de estas normas financieras es una garantía para que los fondos movilizados sean efectivamente destinados a paliar los desastres provocados por el terremoto en Italia. Este tipo de catástrofes deben movilizar fondos de manera urgente para ayudar a la población pero sin un control financiero adecuado pueden resultar inútiles. Es por la firme apuesta por el control de los fondos por lo que he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This application relates to the earthquake that affected the region of Emilia-Romagna in May 2012, causing the death of 27 persons and leaving more than 350 injured, and over 45 000 people had to be evacuated. There was serious and widespread damage to buildings, infrastructures, businesses, cultural heritage and agriculture and the disruption of major transport links and essential public infrastructure networks.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo Italijos reikmėms. Pažymėtina, kad Italija dėl įvykusių žemės drebėjimų patyrė rimtą ir plataus masto žalą, dėl to būtina greičiau ir veiksmingiau suteikti reikiamą pagalbą. Taigi parama skiriama ir ES solidarumo fondo yra tam tikra visos Europos solidarumo išraiškos forma nelaimių ištiktiems Italijos žmonėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Na sequência de uma série de sismos que ocorreram em Itália e após o pedido feito pelas autoridades Italianas, a Comissão Europeia, após verificação de que o pedido em apreço respeita os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, propôs a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE numa quantia total de 670 192 359 euros em dotações de autorização e de pagamento. Preenchidos os pressupostos, votei favoravelmente o presente relatório que recomenda a aprovação da proposta da Comissão relativa à decisão anexa ao presente relatório de mobilização do fundo a favor da Itália.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 permite a mobilização do Fundo de Solidariedade Europeu até um limite máximo anual de mil milhões de euros. A Itália apresentou um pedido de assistência ao abrigo do Fundo de Solidariedade Europeu, na sequência de uma série de sismos ocorridos no país em maio de 2012, que causaram 27 mortos, cerca de 350 feridos e a evacuação de 45 000 pessoas. Verificaram-se igualmente graves e generalizados prejuízos em edifícios, infra-estruturas, empresas, instalações industriais e do setor agrícola, bem como a nível do importante património cultural. O pedido dirigido pelas autoridades italianas respeita os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) nº 2012/2002 do Conselho, pelo que a Comissão propôs a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE, na quantia de 670 192 359 euros em dotações de autorização e de pagamento. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. On tärkeää, että Euroopan unioni voi päästä sopuun kiireellisistä budjettia koskevista asioista hädän hetkellä ja solidaarisuuden nimessä.

Solidaarisuusrahasto on osoittautunut tärkeäksi ja riittävän nopeaksi avuksi, jolla EU voi konkreettisesti auttaa sen jäsenvaltiota tai aluetta taloudellisesti korjaamaan suuren luonnonkatastrofin aiheuttamat tuhot. Italia on pyytänyt rahastosta tukea toukokuussa 2012 tapahtuneiden maanjäristysten aiheuttamien vakavien vahinkojen vuoksi.

Sen sijaan riitaisat budjettineuvottelut ovat tahranneet entisestään unionin julkisuuskuvaa. On outoa, että parlamenttia pidetään yhä eräänlaisena välttämättömänä pahana. Sitä kuunnellaan vain pakon edessä pitkin hampain. Eurooppalaisen demokratian kannalta tämä ei ole kestävä toimintamalli. Monivuotisissa rahoituskehyksissä ei ole kyse instituutioiden välisestä voimanmittelöstä. Nyt tarvitaan päättäväistä, johdonmukaista ja uskottavaa talouspolitiikkaa. Tarvitaan tasapainoista budjettipolitiikkaa sekä riittävän aktiivisia elvytystoimia. Eurooppa ja eurooppalaiset tarvitsevat nyt työpaikkoja, investointeja ja kasvua.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Commission proposes to mobilise the European Solidarity Fund in favour of Italy on the basis of point 26 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006. The IIA allows the mobilisation of the fund within the annual ceiling of EUR 1 billion. This is the second proposal to mobilise the fund in 2012. In parallel to this proposal to mobilise the Solidarity Fund in favour of Italy, the Commission has presented a draft amending budget (DAB No 5/2012 of 19 September 2012) in order to enter in the 2012 budget the corresponding commitment and payment appropriations as foreseen in point 26 of the IIA. Italy applied for assistance from the fund following a series of earthquakes in Italy in May 2012. On 20 May 2012, a heavy earthquake with a magnitude of 5.9 on the Richter scale affected large parts of Northern Italy and caused severe damage (...) in particular around the epicentre, mostly in the provinces of Modena and Ferrara in the region of Emilia-Romagna. On 29 May 2012, a second strong earthquake with a magnitude of 5.8 on the Richter scale occurred with the epicentre slightly to the west. Both events were followed by several serious aftershocks.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Dopo gli sforzi che ci hanno visti impegnati nei negoziati volti ad approvare le modifiche al bilancio di quest’anno, con particolare attenzione al Fondo di solidarietà in seguito ai sismi in Emilia-Romagna, chiedo con forza che tali sforzi non siano posti nel nulla e che al più presto si proceda all'erogazione senza ulteriori rinvii. Una serie di eventi sismici hanno colpito il mio Paese: si tratta di eventi di estrema gravità che non possono non richiamare l'attenzione di tutti gli Stati membri circa gli impegni presi in un contesto comune come quello in cui ci troviamo. In base alla politica vigente nel quadro del Fondo di solidarietà, i terremoti sono di origine naturale e rientrano pertanto nel campo d'applicazione del Fondo di solidarietà. Dopo un'analisi piuttosto dettagliata dell'impatto degli eventi sismici e una ripartizione per settore e per regione dei danni stimati, non può non essere considerata di estrema urgenza l'erogazione dell'assistenza finanziaria a titolo del FSUE a favore delle vittime di calamità naturali. Per queste ragioni esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του και να καλωσορίσω την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τους σεισμούς στην περιφέρεια της Emilia-Romagna της Ιταλίας, οι οποίες τον Μάιο του 2012 προκάλεσαν τον θάνατο 27 ατόμων, τον τραυματισμό 350 και την απομάκρυνση άνω των 45000 κατοίκων από την περιοχή. Ταυτόχρονα κατεγράφησαν σημαντικές ζημιές σε βασικές υποδομές, σε επιχειρήσεις, στη γεωργία και στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προτεραιότητα από εδώ και στο εξής αποτελεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που επλήγησαν από τους σεισμούς καθώς και η ταχεία ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, την σημασία του στην αντιμετώπιση μειζόνων φυσικών καταστροφών παρέχοντας χρηματοδοτική ενίσχυση στα πληγέντα κράτη. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την λύπη μου διότι χρειάστηκε να περάσουν έξι μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κινητοποίησης του Ταμείου. Για τον λόγο αυτό, πρέπει και τα τρία θεσμικά όργανα να εργαστούν ώστε να καταστούν οι παρεμβάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης ταχύτερες και πιο ευέλικτες. Με το τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την πραγματική προστιθέμενη αξία του εν λόγω μέσου.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − The Earthquake in Italy earlier this year caused huge amounts of damage and suffering. It is one of the cases that should be supported, no matter what your position on single percentage points in the EU budget. I think people both in my own country and across the EU would have more understanding of the added value of the EU mobilizing resources collectively if a higher proportion of the budget were allocated to natural disasters, as opposed to Houses of History and pointless treks to Strasbourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − Although we live in financially constrained times, there are certain expenses which we cannot, and would not wish to, avoid. Italy, a country I know and love, and which hosted many happy years of my childhood, suffers the misfortune of being one of the most earthquake-prone countries in Europe, as the wrecked buildings of Emilia Romagna can testify. The EU Solidarity Fund is designed to help partners in times of crisis to repair the damage from major natural disasters, and as such, we welcome its implementation – provided that the funds are carefully monitored and policed in order to combat fraud and corruption. As the EU bodies make clear, Italy meets all the requirements to draw on these funds; I send its affected communities my sincere sympathy, and wish them well with their reconstruction work.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'Italie avait demandé l'intervention du Fonds à la suite d'une série de séismes survenus sur son territoire en mai 2012.

Le 20 mai 2012, un puissant séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter a frappé une bonne partie de l'Italie du Nord en provoquant des dégâts importants dans nombre de villes et de villages, notamment autour de l'épicentre, principalement dans les provinces de Modène et de Ferrare, dans la région d'Émilie-Romagne. Le 29 mai, un deuxième séisme tout aussi violent, de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre se situait légèrement plus à l'ouest, a eu lieu.

Les deux séismes ont été suivis de nombreuses répliques importantes. Ils ont provoqué 27 décès, fait 350 blessés et plus de 45 000 personnes ont dû être évacuées. Il est dans les attributions de l'Europe de venir en aide à cette région après de tels événements.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Após a verificação de que o pedido das autoridades italianas na sequência dos sismos ocorridos em Itália, em maio de 2012, respeita os critérios de elegibilidade do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, a Comissão propôs a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE numa quantia total de 670 192 359 euros em dotações de autorização e de pagamento. O Parlamento Europeu recomenda a aprovação da proposta da Comissão sobre a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, tendo recebido o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru mobilizarea Fondului european de solidaritate în favoarea Italiei, care a solicitat asistenţă în urma unor cutremure ce au avut loc în Italia în primăvara anului 2012. La 20 mai 2012, zone întinse din nordul Italiei au fost afectate de un cutremur puternic, cu o magnitudine de 5,9 grade pe scara Richter, care a cauzat daune grave în multe oraşe şi sate, în special în provinciile Modena şi Ferrara din regiunea Emilia-Romagna. La 29 mai 2012, a avut loc un alt doilea cutremur puternic, cu o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter. Ambele cutremure au fost urmate de mai multe replici puternice.

Bilanţul a fost de 27 de morţi, circa 350 de răniţi şi peste 45 000 de persoane evacuate. Având în vedere că valoarea estimată a daunelor directe totale depăşeşte pragul minim necesar, dezastrul este calificat drept „catastrofă naturală majoră” şi se înscrie astfel în principalul domeniu de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2012/2002. Comisia propune mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru suma totală de 670 192 359 EUR în credite de angajament şi de plată. Salut propunerea Comisiei de mobilizare rapidă a Fondului de solidaritate pentru ajutorarea cetăţenilor afectaţi din provinciile Modena şi Ferrara, Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Italien hat bei einem schweren Erdbeben großen Schaden erlitten - die umfangreichen Schäden betreffen Gebäude, Infrastruktur, Industrieanlagen, Landwirtschaft und wichtige Bereiche des Kulturerbes. Diese Schäden sind schnellstmöglichst wieder in Ordnung zu bringen und es ist für einen normalen Tagesablauf der Bevölkerung zu sorgen. So ist es nur allzu verständlich, dass hier der EU-Solidaritätsfonds in Anspruch genommen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − L'Italia ha presentato una domanda di intervento del Fondo di solidarietà a seguito di una serie di forti terremoti verificatisi nel maggio 2012, che hanno colpito ampie zone del Nord Italia, causando ingenti danni in molte città e paesi, in particolare in prossimità dell'epicentro, soprattutto nelle province di Modena e Ferrara in Emilia-Romagna. Il 29 maggio si è verificato un altro forte sisma di magnitudo 5,8 della scala Richter, con epicentro localizzato leggermente più a ovest. Entrambi gli eventi sismici sono stati seguiti da diverse forti scosse di assestamento e hanno provocato 27 morti, circa 350 feriti e oltre 45 000 sfollati.

Vari edifici, infrastrutture, imprese, capannoni industriali, nonché il settore agricolo e l'importante patrimonio culturale hanno riportato danni gravi e diffusi. La Commissione, avendo considerato il terremoto che ha colpito il Nord Italia come "catastrofe naturale grave", dopo i negoziati con il Consiglio, ha proposto di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'UE per un importo totale di 670 192 359 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento. Ringrazio dunque, a nome dei cittadini italiani colpiti dal sisma, i colleghi che quest'oggi hanno espresso il loro voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente a decisão do Parlamento Europeu e do Conselho de mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia para as populações da região Emilia-Romagna, região italiana afetada por uma série de sismos ocorridos em maio de 2012 e que causaram várias mortes, graves danos materiais em residências, fábricas, terras agrícolas e em mais de 100 locais que constituem património histórico assinalável. A Comissão Europeia propôs uma ajuda no montante de 670 192 359 euros em dotações para autorizações e pagamentos, proposta que obviamente apoiámos.

 
  
  

Έκθεσεις: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012) και Francesca Balzani (A7-0381/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore delle relazioni Balzani e Fernandes, in quanto la ricostruzione dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, enormemente colpite dai terremoti dello scorso maggio, passa anche dall'Unione europea. Oggi in Aula abbiamo votato un testo che ritengo fondamentale: abbiamo confermato infatti l'accordo già raggiunto a livello di Consiglio sulla proposta della Commissione volta ad erogare 670.192.359 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, in relazione alla serie di terremoti che ha colpito il Nord Italia a maggio 2012. Il FSUE contribuirà a cofinanziare la ricostruzione delle zone colpite e il rilancio economico di uno dei distretti agroalimentari e industriali più importanti, rappresentativi e produttivi d'Italia.

Si tratta della più grande mobilitazione del FSUE dalla sua istituzione e, anche alla luce dell'iniziale impasse che si è avuta nel corso del Consiglio Competitività della settimana scorsa, rappresenta un segnale positivo dell'impegno che l'Unione si è presa. I terremoti che per settimane hanno sconvolto le province tra Emilia-Romagna e Lombardia e che hanno causato danni a tutti i settori produttivi, sono una catastrofe naturale di fronte alla quale l'Europa non ha potuto chiudere gli occhi.

 
  
  

Έκθεση : Vital Moreira (A7-0351/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando necessária a adoção de um Regulamento que altere o Regulamento (CEE) n.° 2658/87, de modo a implementar as provisões de acordos respeitantes às modificações das concessões no que diz respeito à carne de ave processada, assinadas entre a União Europeia e o Brasil e a Tailândia em junho de 2012. Tal necessidade de alteração do Regulamento em vigor é mais do que justificada pela necessidade de aumentar o nível de proteção da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Tout comme une importante majorité du Parlement européen, j’ai soutenu ce texte qui constitue une mise à jour des règles régissant nos relations commerciales avec le Brésil et la Thaïlande. Ce rapport prend acte des évolutions connues par le secteur des importations et exportations de volailles. Ce vote permet de valider le résultat de plusieurs années de négociation et d'assurer une meilleure réciprocité entre partenaires commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl 2012 m. birželio mėn. ES ir Brazilijos bei ES ir Tailando pasirašytų susitarimų dėl tarifų nuolaidų, susijusių su paruošta paukštiena, įgyvendinimo. Užsienio eksportuotojams pasinaudojus tam tikra apsaugos lygmens spraga, 2007 m. Europos Sąjungoje neįtikėtinai išaugo perdirbtos paukštienos importas, kuris neigiamai paveikė ES paukštienos pramonę. Pritariu būtinybei pašalinti šį trūkumą ir užkirsti kelią muitų vengimui. Pagal šiuos susitarimus ES kompensuos privalomos muito normos padidinimą leisdama pradėti taikyti tarifines kvotas ir skirdama didelę jų dalį Brazilijai ir Tailandui. Pritariu išdėstytiems derinimo veiksmams, kuriais siekiama priimti abiem prekybos partneriams priimtiną sprendimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat şi eu în favoarea acestui raport, întrucât sunt de părere că avem nevoie de o soluţie acceptabilă pentru toţi partenerii comerciali. Consider că, prin adoptarea regulamentului, se va putea ajunge la un acord în ceea ce priveşte o compensare satisfăcătoare pentru toate părţile implicate. Şi, în acelaşi timp, mărirea taxelor vamale consolidate se va contrabalansa. Totodată, cred că trebuie să crească nivelul de protecţie, pentru ca partenerii comerciali ai Uniunii să poată primi beneficii prin intermediul contingentelor tarifare. Atrag atenţia asupra faptului că efectele de substituţie ale importurilor care afectează industria avicolă din Uniune trebuie abordate într-un mod cât mai coerent. Subliniez faptul că încheierea procedurilor interne trebuie notificată simultan celor două state, Thailanda şi Brazilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de este informe porque era necesario modificar el Reglamento (CEE) n° 2658/87 para poder aplicar los acuerdos firmados por la Unión Europea con Brasil y Tailandia, en junio de 2012, relativos a la carne de aves de corral transformada.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Voto positivamente la relazione dell'onorevole Moreira su “Attuazione degli accordi conclusi a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell'art. XXVIII del GATT 1994” resasi necessaria per adeguare la normativa alla modifica sui dazi e i contingenti tariffari sul pollo trasformato fra UE, Thailandia e Brasile. La Commissione Europea ha riscontrato una lacuna normativa nelle norme che regolavano l'esportazione del pollame dai Paesi sopracitati all’Europa, lacuna che favoriva i produttori esteri creando un grave danno per il mercato Europeo. Il testo oggetto di voto ha reso possibile l’adeguamento normativo per eliminare questa situazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi atsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį bei Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0351/2012), siekiant įgyvendinti 2012 m. birželio mėn. Europos Sąjungos ir Brazilijos bei Europos Sąjungos ir Tailando pasirašytų susitarimų dėl nuolaidų, susijusių su paruošta paukštiena, keitimo nuostatas, reikia patvirtinti įgyvendinimo reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 2658/87. Įgyvendinant susitarimus numatoma didinti paruoštos paukštienos produktų kvotos perviršio atvejus ir leisti Brazilijai, Tailandui ir kitoms PPO šalims narėms pradėti naudoti tarifinę kvotą. Šiuo būdu siekiama priimti abiem prekybos partneriams priimtiną sprendimą bei pritarti atitinkamiems sureguliavimo veiksmams, siekiant padidinti apsaugos lygį ES paukštienos pramonei.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − În iunie 2012, Uniunea Europeană a semnat cu Brazilia și Thailanda acordul referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre prelucrată. Pentru a pune în aplicare dispozițiile acestui acord, este nevoie de adoptarea unui regulament de punere în aplicare a Regulamentului nr. 2658/87. Consider că o majorare a nivelului de protecție este necesară pentru a aborda astfel efectele de substituție ale importurilor care afectează industria avicolă din UE. Concomitent, partenerii comerciali ai UE trebuie să primească o compensare adecvată prin intermediul contingentelor tarifare.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la mise en œuvre des accords conclus par l'Union européenne à l'issue des négociations menées dans le cadre de l'article XXVIII du GATT 1994. Ce rapport concerne les modifications essentielles des concessions en ce qui concerne la viande volaille transformée, entre l'Union européenne, le Brésil et la Thaïlande.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a fundamentação do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender a necessidade de atualização do Regulamento (CEE) n.º 2658/87, dando resposta às disposições constantes nos novos acordos de concessão no que diz respeito à carne de aves de capoeira transformada, assinadas pela União Europeia, o Brasil e a Tailândia, em junho de 2012. Com esta revisão será mais fácil atenuar os efeitos de substituição das importações que afetam o setor da carne das aves de capoeira da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A UE tem experimentado um aumento dramático das importações de carne de aves de capoeira transformada, o que vem penalizando a indústria avícola da União. De modo a alterar esta situação, a Comissão renegociou com o Brasil e a Tailândia concessões ao abrigo do artigo XXVIII do GATT de 1994. Espero que esta renegociação e o Acordo que aprovámos acarrete benefícios para os produtores europeus e permita aos consumidores manter a qualidade e quantidade da carne de aves à sua disposição.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pelo colega Vital Moreira, da Comissão do Comércio Internacional, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativo à aplicação dos acordos concluídos pela União Europeia (UE) na sequência das negociações nos termos do artigo XXVIII do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) de 1994, que altera e completa o anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87 no que respeita à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (alteração das concessões para a carne de aves de capoeira transformada). A aprovação deste regulamento é necessária para que possam ser implementas as disposições dos acordos firmados, em junho de 2012, pela União Europeia, o Brasil e a Tailândia sobre a modificação de concessões no que respeita à carne de aves de capoeira transformada, os quais prevêem um aumento das taxas extra-quota para 7 linhas pautais de produtos de carne de aves de capoeira transformada e a sua abertura ao Brasil, Tailândia e outros membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Votei favoravelmente este relatório porque assegura um equilíbrio nas trocas comerciais, aumenta o nível de proteção e compensa os parceiros sociais da UE através das quotas de taxas de direitos aduaneiros.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Temos as maiores dúvidas relativamente a esta proposta. O aprofundar da crise na Europa exige políticas de investimento, de apoio e reforço da produção nacional de cada país, de investimento nas pequenas e médias empresas, de criação de emprego e não o prosseguimento da liberalização do comércio que tantas dificuldades tem trazido ao tecido empresarial das economias mais débeis, como Portugal. Como consequência do acordo estabelecido em 2007, relativo às aves de capoeira nos termos do artigo XXVIII do GATT de 1994, a UE assistiu a um forte aumento das importações de carnes de aves de capoeira transformada que afetou negativamente o setor aviário europeu. Reconhece-se agora, como sempre a posteriori e sem daí retirar as devidas ilações, as nefastas consequências da liberalização e desregulação do comércio internacional. E para logo se insistir na mesma receita. Este relatório aprova a celebração de um acordo que prevê a abertura de contingentes pautais para carnes de aves de capoeira transformada (e um aumento das taxas extra-contingente). Potenciais dificuldades adicionais para um setor que tem sofrido particularmente com as dificuldades associadas aos custos da adaptação das estruturas produtivas a mais legislação específica da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Prijatie vykonávacieho nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2658/87, je potrebné na vykonávanie ustanovení dohôd týkajúcich sa úprav koncesií v prípade spracovaného hydinového mäsa, ktoré Európska únia podpísala s Brazíliou a Thajskom v júni 2012. Vzájomne uspokojivé vyrovnanie kompenzujúce nárast viazaných ciel bolo nájdené na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994. Príloha nariadenia o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku by mala zohľadňovať dohodnuté úpravy koncesií v prípade spracovaného hydinového mäsa (kapitola 16 kombinovanej nomenklatúry). Predpokladá sa, že realizáciou dohôd dôjde k zvýšeniu sadzieb mimo kvóty pre 7 colných položiek pre spracované výrobky z hydinového mäsa a otvoreniu colných kvót pre tieto colné položky Brazílii, Thajsku a ostatným členom WTO. Tieto všeobecné colné sadzby stanovené nariadením (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sú navyše vyššie ako aktuálne colné sadzby záväzné vo WTO, preto by všeobecné colné sadzby stanovené pred uruguajským kolom rokovaní mali byť zvýšené na úroveň zmluvných colných sadzieb. Zastávam názor, že toto primerané vyrovnanie sadzieb zabezpečí také riešenie, ktoré bude vzájomne prijateľné pre všetkých obchodných partnerov. Taktiež je nevyhnutné zvýšiť úroveň ochrany s cieľom vyriešiť vplyvy nahradzovania na hydinársky priemysel EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − A causa di una lacuna nella normativa dell’Unione europea, le importazioni di carni di pollame trasformato sono indiscriminatamente aumentate, causando effetti negativi sull’industria europea. Per evitare che tale lacuna continui a creare svantaggi di questo tipo, siamo oggi chiamati a permettere l’attuazione degli accordi, conformi alle regole previste dalla WTO, raggiunti con Brasile e Thailandia, i Paesi maggiormente interessati dalla modifica delle tariffe per i prodotti in questione: ecco il motivo per cui il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, nes siekiant įgyvendinti 2012 m. birželio mėn. Europos Sąjungos ir Brazilijos bei Europos Sąjungos ir Tailando pasirašytų susitarimų dėl nuolaidų, susijusių su paruošta paukštiena, keitimo nuostatas reikia patvirtinti įgyvendinimo reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 2658/87. Pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį buvo pasiektas abi šalis tenkinantis privalomų muito normų padidėjimą kompensuojantis sureguliavimas. Pritariau atitinkamiems sureguliavimo veiksmams, kuriais siekiama priimti abiem prekybos partneriams priimtiną sprendimą. Be to, siekiant išvengti importo reikalavimų pakeitimo poveikio ES paukštienos pramonei reikia padidinti apsaugos lygį. Tuo pat metu ES prekybos partneriams turi būti atitinkamai kompensuojama taikant tarifines kvotas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal because adoption of an implementing regulation amending Regulation No 2658/87 is needed in order to implement provisions of agreements concerning the modification of concessions with respect to processed poultry meat signed by the European Union with Brazil and Thailand in June 2012. A mutually satisfactory compensatory adjustment offsetting the increase in bound duties was found under Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'approbation des accords de l'UE avec le Brésil et la Thaïlande, qui permettront une meilleure protection du secteur européen de la volaille. En effet, les accords prévoient une augmentation de la proportion de viande dans les importations de volaille transformée.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe por carecer de información precisa sobre los efectos del acuerdo y porque su implementación precisa de medidas técnicas. Este informe supone una modificación de la normativa para poder posibilitar la ejecución del anterior informe A7-0350/2012. El informe anterior, de carácter estrictamente técnico, aporta muy poca información sobre el tema por parte de la Comisión. Incide en aspectos tarifarios del comercio de los productos transformados de las aves de corral, para proteger a los agricultores europeos. Esto supondrá unos mayores costes para los países en desarrollo para poder exportar sus productos. Pero, por otra parte, el sector del agronegocio brasileño es muy importante y el no fijar barreras entre los agricultores europeos y estos grandes productores, puede provocar daños en el sector primario europeo. Es por esta falta de información por lo que no he votado a favor del este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Il est important d'adopter un règlement d'exécution mettant en œuvre les dispositions des accords relatifs à la modification des concessions en ce qui concerne la viande de volaille transformée, accords que l'Union européenne a signés avec le Brésil et la Thaïlande en juin 2012. Conformément à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, des compensations mutuellement satisfaisantes ont été trouvées pour contrebalancer l'augmentation des droits consolidés. Il est par ailleurs important de prendre des mesures, permettant, d’une part, le développement du commerce international et, d’autre part, sa règlementation, son uniformisation, pour que tous les partenaires commerciaux de l’union puissent se retrouver dans une position de réciprocité dans leur bénéfice. D’ailleurs, comme les droits autonomes fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun sont plus élevés que l'actuel tarif consolidé au sein de l'OMC, il convient d'augmenter les taux des droits autonomes "pré-cycle de l'Uruguay" au niveau des taux habituels des droits de douane.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Adoption of an implementing regulation amending Regulation No 2658/87 is needed in order to implement provisions of agreements concerning the modification of concessions with respect to processed poultry meat signed by the European Union with Brazil and Thailand in June 2012. Very useful report. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Siekiant išlaikyti tvirtus, ilgalaikius prekybos santykius, labai svarbu, kad būtų priimti abiem prekybos partneriams naudingi sprendimai bei pašalinamos esamos kliūtys. Pažymėtina, kad prekybos politika gali ir turi padėti kurti darbo vietas ir skatinti augimą, tvarų vystymąsi. Manau, kad siekiant išvengti importo reikalavimų pakeitimo poveikio ES paukštienos pramonei, yra tikslinga padidinti apsaugos lygį bei taikant tarifines kvotas atitinkamai kompensuoti nuostolius prekybos partneriams.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. É necessária a aprovação deste instrumento que altera o Regulamento (CEE) n.º 2658/87 para levar a cabo a implementação de disposições dos acordos relativos à modificação de concessões no que diz respeito à carne de aves de capoeira transformada assinadas pela União Europeia, o Brasil e a Tailândia, em junho de 2012. Foi alcançado, ao abrigo do Artigo XXVIII do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, de 1994, um ajustamento de compensação mutuamente satisfatório que contrabalança o aumento nos direitos vinculativos. O anexo do Regulamento relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum deverá refletir as modificações acordadas em matéria de carne de aves de capoeira transformada (capítulo 16 da Nomenclatura Combinada). A implementação dos acordos prevê um aumento das taxas extra-quota para 7 linhas pautais de produtos de carne de aves de capoeira transformada e a abertura das quotas pautais para estas 7 linhas ao Brasil, Tailândia e outros membros da OMC. Prevendo-se a compensação dos parceiros sociais da União Europeia, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A aprovação de um regulamento que altera o Regulamento (CEE) n.º 2658/87 é necessária para implementar as disposições dos acordos relativos à modificação de concessões no que concerne a carne de aves de capoeira transformada, assinados pela União Europeia, o Brasil e a Tailândia em junho de 2012. A implementação dos acordos prevê um aumento das taxas extra-quota para 7 linhas pautais de produtos de carne de aves de capoeira transformada e a abertura das quotas pautais para estas 7 linhas ao Brasil, Tailândia e outros membros da OMC. O relator apoia o exercício de reequilibragem, o qual assegura uma solução mutuamente aceitável aos parceiros comerciais. Salienta ainda que, a fim de tratar dos efeitos de substituição que afetam a indústria aviária da UE, o nível de proteção ao mercado interno europeu deve ser aumentado e que os parceiros sociais da UE devem ser adequadamente compensados através das quotas de taxas de direitos aduaneiros. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In seguito ai negoziati condotti nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, avviati a metà del 2009 con il Brasile e la Thailandia e conclusisi nel 2012, è oggi necessario adottare un regolamento che attui quanto previsto dagli accordi recenti. Si tratta di misure di estremo rilievo, relative agli accordi di importazione tra l'Unione europea e il Brasile e tra l'Unione europea e la Thailandia, intesi ad dare soluzione agli effetti di sostituzione di importazioni a danno dell'industria del pollame dell'Unione. Guardo con particolare attenzione all'attuazione di tali accordi che considero necessari affinché si innalzi il livello di protezione, per ovviare agli effetti di sostituzione che incidono sull'industria del pollame. L'attuazione dell'accordo concerne un aumento dell'aliquota fuori contingente per sette linee tariffarie riguardanti i prodotti a base di carni di volatili trasformate e l'apertura di contingenti tariffari per queste sette linee tariffarie, relative ai prodotti a base di carni di volatili trasformate, per il Brasile, la Thailandia ed altri Paesi. Giudicando molto positivamente tali accordi per l'implementazione dei livelli di protezione e l'eliminazione di qualsivoglia lacuna normativa in materia, esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Dado que os acordos entre a UE, a República Federativa do Brasil e o Reino da Tailândia foram negociados com base em códigos pautais que foram posteriormente fundidos num só, esta fusão deverá refletir-se no regulamento de implementação. Assim, votei favoravelmente o presente relatório (A7-0351/2012) uma vez que o mesmo propõe uma alteração da nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum de forma a refletir as modificações acordadas em matéria de carne de aves de capoeira transformada. A aprovação do presente relatório permitirá a rápida implementação do resultado atingido nas negociações ocorridas no seio da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, entre as partes contratantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la propunerea de regulament privind punerea în aplicare a acordurilor încheiate de către UE în urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 şi de modificare şi completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. La 25 mai 2009, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, în vederea renegocierii concesiilor privind liniile tarifare pentru carnea de pasăre incluse la capitolul 16 din Nomenclatura Combinată. Negocierile au avut ca rezultat încheierea unor acorduri sub forma unor schimburi de scrisori parafate cu Regatul Thailandei la 22 noiembrie 2011 şi cu Republica Federativă a Braziliei la 7 decembrie 2011. Conform articolului 1 al regulamentului, se modifică partea a doua a anexei I („Lista taxelor vamale”) la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, prin introducerea taxelor menţionate în anexa la regulament. Taxele vamale autonome sunt fixate la nivelul taxelor vamale convenţionale.

 
  
  

Έκθεση : Vital Moreira (A7-0329/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando desde já justo que dada a sua entrada na Organização Mundial do Comércio, a Federação Russa tenha concordado em reduzir as atuais taxas de exportação no que respeita a produtos em bruto de madeira. Com esta alteração, permite-se por um lado que quotas destas tarifas sejam alocadas para a União Europeia, e por outro, que as quantidades da quota da União Europeia em tarifas sejam geridas pela União Europeia e a Rússia. É essencial que a União Europeia nas suas relações com o mundo, que está permanentemente em mudança e quando novos países industrializados cada vez mais ganham quotas de mercado a nível mundial, em direta concorrência com a União Europeia, seja capaz de proteger os produtores e fabricantes europeus face ao resto do mundo, pois só assim podemos ter uma Europa competitiva e virada para o crescimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos į ES eksportuojamai medienai. Pagal šį susitarimą ES sumažins muito mokesčius už medieną, vežamą iš Rusijos. Tai padės medieną perdirbančioms įmonėms pigiau gauti medienos iš Rusijos, kuri yra didžiausia eksportuotoja į ES (medienos iš Rusijos importas sudaro 60 proc. viso importo į ES). Kitas svarbus šio susitarimo su Rusija aspektas – medienos importuotojų apsauga. Laikantis šio susitarimo nuostatų, Rusija negalės vienašališkai padidinti medienos eksporto muitų mokesčio. Norisi tikėti, kad Rusija laikysis šio susitarimo ir parodys, kad gali būti patikima ES partnerė.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Adopté au Parlement européen avec mon soutien, ce rapport permet de prendre en compte l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) de la Fédération russe. Il s’agit de réglementer les contingences tarifaires et les licences d’exploitation propres aux exportations de bois afin de s’assurer d’échanges équitables tout en maintenant un haut niveau de durabilité dans cette filière.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos į ES eksportuojamai medienai. Pastaruosius dešimtmečius Rusija tiekė 60 proc. visos į ES importuojamos medienos. Nauju ES ir Rusijos susitarimu numatomi gerokai mažesni Rusijos taikomi medienos eksporto į ES muitai, dėl to atpigs kai kuri rusiška mediena (eglės, pušys). ES yra labai suinteresuota tarifinėmis kvotomis, kuriomis suteikiamas pranašumas medienos eksportui iš Rusijos, pagal kvotą taikant gerokai mažesnius muitus, palyginti su dabartiniais. Susitarimu nustatomos eksporto tarifinių kvotų valdymo taisyklės bei nuostatos dėl ES ir Rusijos vyriausybės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, būtino tinkamam sistemos veikimui užtikrinti. Pritariu, kad šis susitarimas turėtų padėti išvengti situacijos, kai Rusija vienašališkai padidina eksporto muitus, nes tai daro itin neigiamą poveikį ES gamintojams.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de esta recomendación porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión respecto a la asignación de contingentes arancelarios aplicables a las exportaciones de madera de la Federación de Rusia a la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Esprimo voto positivo alla relazione dell'onorevole Moreira sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Russia verso l’Unione europea. Scopo del testo è conferire alla Commissione europea le competenze necessarie per poter adottare con atti esecutivi le disposizioni per la gestione dei contingenti tariffari che la Russia ha concesso all'Unione europea, argomentati nella relazione dell’onorevole Vaidere votata in questa stessa Sessione Plenaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0215/2012), bendru nutarimu Europos Parlamente buvo perimtas Komisijos pasiūlymas. Ateityje, jei klausimas dar kartą bus pakeistas iš esmės (arba pateiktas nauja redakcija), jis bus pateiktas dar kartą svarstyti Parlamentui.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Russie vers l'Union européenne. Ce rapport constitue une annexe législative de l'accord commercial entre l'Union européenne et la Russie, qui octroie de meilleures conditions commerciales aux nombreux producteurs européens qui s'approvisionnaient en Russie. Pour la première fois, l'Union européenne gère les contingents d'exportation d'un pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a fundamentação do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Em maio de 2011, a Comissão do Comércio Internacional deu a sua recomendação de parecer favorável ao acordo com a Rússia no âmbito da sua adesão à OMC. Este acordo lidou com os contingentes pautais relativos a exportações de madeira da Rússia para a UE. Com base neste acordo, a Federação Russa poderá emitir licenças de exportação com base na documentação emitida pela União Europeia e esta gerirá os contingentes pautais. Na sequência deste acordo, a Comissão propôs um projeto de revisão do sistema de contingentes em vigor que agora se põe à apreciação do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativo à atribuição de contingentes pautais aplicáveis às exportações de madeira provenientes da Federação da Rússia para a União Europeia (UE). A Federação da Rússia é um parceiro importante da UE com quem tem vários acordos de parceria, embora, e não obstante a sua adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), o estado de direito e o respeito pelos direitos humanos não estejam a ser devidamente respeitados pelos governantes. A UE importa grandes quantidades de madeira em bruto da Federação da Rússia e, por isso, a Comissão negociou um novo acordo segundo o qual a Rússia reduzirá ou eliminará os direitos de exportação sobre a madeira em bruto. No âmbito das negociações de adesão da Rússia à OMC, a Comissão negociou um Acordo com a Rússia sobre a administração dos contingentes pautais aplicáveis às exportações de madeira e um Protocolo sobre as modalidades técnicas em conformidade com o Acordo. Votei favoravelmente a atribuição de competências de execução à Comissão a fim de garantir condições uniformes de execução do Acordo e do Protocolo após a sua entrada em vigor, o que acontecerá no dia da publicação do regulamento no Jornal Oficial da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A celebração deste acordo bilateral entre a UE e a Federação da Rússia surge após a adesão desta última à OMC. Depois de 18 anos de negociações, a Rússia – importante fonte de matérias-primas para a UE – foi oficialmente aceite como membro da OMC, em dezembro de 2011. Grande foi a pressão sobre este país para que cumprisse, na sua totalidade, com as regras da OMC, o que significa a eliminação de todas "as barreiras protecionistas que prejudicam o comércio", com a UE. Neste contexto, a Rússia teve que reduzir as taxas dos direitos de exportação para os produtos da madeira, nomeadamente algumas espécies coníferas. Isto significa a eliminação de todas as barreiras "proibitivas" que prejudicam o comércio com a UE, visto o seu "forte interesse ofensivo neste acordo". Mais uma vez, são os interesses do grande capital da UE a exercerem as suas influências, vendo serem reduzidos os custos de importação desta matéria-prima. O voto neste relatório é indissociável da posição de princípio que temos sobre o papel da OMC na liberalização e desregulação do comércio internacional, ou seja, na orientação do comércio internacional, não para a defesa dos interesses dos povos mas das grandes corporações.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − S ohľadom na hospodársky význam dovozu surového dreva pre Európsku úniu a význam, ktorý má Ruská federácia pre Úniu ako dodávateľ surového dreva, Komisia dojednala s Ruskou federáciou záväzky týkajúce sa zníženia alebo odstránenia vývozného cla, ktoré Ruská federácia v súčasnosti uplatňuje na surové drevo. Záväzky, ktoré sa po pristúpení Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) stanú súčasťou jej zoznamu koncesií, zahŕňajú colné kvóty na vývoz určitých druhov ihličnatého dreva, z ktorých časť sa pridelila na vývoz do Únie. V súvislosti s rokovaniami o pristúpení Ruskej federácie k WTO Komisia v mene Únie dojednala s Ruskou federáciou dohodu vo forme výmeny listov týkajúcu sa správy uvedených colných kvót uplatňovaných na vývoz určitého ihličnatého dreva z Ruskej federácie do Únie. S cieľom zabezpečiť hospodárskym subjektom právnu istotu a plynulosť, právne účinky prípravných opatrení, ktoré boli prijaté na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 498/2012, by sa mali zachovať prostredníctvom nových vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať podľa tohto nariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − A seguito dell’adesione della Russia all’Organizzazione Mondiale del Commercio, si sono resi necessari adeguamenti legislativi e nuovi accordi commerciali tra l’Unione europea e Mosca, in questo caso relativi alle esportazioni di legname. Trattandosi di un provvedimento che dovrebbe favorire le imprese europee che utilizzano il legname quali, ad esempio, l’industria della carta, dell’arredamento e l’edilizia, il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes žaliavinės medienos importas yra svarbus Sąjungos ekonomikai, o Rusijos Federacija yra Sąjungai svarbi žaliavinės medienos tiekėja, Komisija vedė derybas su Rusijos Federacija dėl pastarosios įsipareigojimų mažinti arba panaikinti žaliavinės medienos eksporto muitus. Rusijos Federacija, rengdamasi įstoti į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), sutiko sumažinti šiuo metu žaliavinės medienos produktams taikomas eksporto muitų normas. Tam tikrų rūšių medienos, visų pirma, kai kurių spygliuočių (t. y. eglės ir pušies), produktų eksportui Rusija sutiko pradėti taikyti tarifines kvotas ir tam tikrą kvotų dalį skirti Europos Sąjungai. Pagal tarifines kvotas bus taikomi gerokai mažesni eksporto muitai.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Lors de la séance du 21 novembre, j'ai soutenu le rapport de mon collègue Vital Moreira, rapport relatif à l'allocation de contingents tarifiaires applicables aux exportations de bois de la Russie vers l'UE. Ce rapport a été adopté à une large majorité: 599 voix pour, 11 voix contre et 88 abstentions. Je m'en félicite. Cette adoption en plénière vient confirmer l'avis conforme donné par la commission du commerce international en mai 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this agreement. Since 2007 Russia has continually increased wood export duties, which has affected the price and trade flow of wood products for European importers. This agreement will regulate this to bring stability to trade flows, which should benefit EU producers.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe por suponer un paso adelante en la política de acaparación de recursos naturales por parte de la UE. El informe supone una legislación favorable a los importadores de recursos naturales, que demandan seguridad en los precios en la importación de dicha materia prima. El mandato de la Organización Mundial de Comercio exige la desaparición de los impuestos en la importación de materias primas y desde 2007 muchos productores han sido afectados por las cuotas fijadas por Rusia. Estos intereses de los productores europeos chocan con la posición política de mi grupo parlamentario que exige a la UE la implementación de una política ambiental proactiva que avance hacia la reducción de la importación de materias primas para poder reducir la huella ecológica que nuestro sistema de consumo produce. Esta es la razón por la que no he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − In the context of its accession to the World Trade Organization (WTO), the Russian Federation has agreed to reduce its currently applied export duty rates on raw wood products. This agreement establishes general provisions on the implementation of the specific quota shares allocated to the EU. Since the Agreement provides that quantities of the EU share of the tariff-rate quotas shall be managed by the EU, and that the Russian Federation shall issue export licences based on the relevant import documentation issued by the EU, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi tarifinėmis kvotomis bus suteikiamas pranašumas medienos eksportui taikant mažesnius muitus. Rusija yra Europos Sąjungai labai svarbi žaliavinės medienos tiekėja, be to, rengdamasi įstoti į PPO, ji sutiko sumažinti žaliavinės medienos produktams taikomas eksporto muitų normas. Pažymėtina, kad įsigaliojus šiam susitarimui pagal tarifines kvotas bus taikomi gerokai mažesni eksporto muitai. Be to, ES pati valdys tarifinių kvotų ES dalies kiekius ir Rusija eksporto licenzijas išduos pagal ES išduotus importo dokumentus.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Rusijai įstojus į Pasaulio prekybos organizaciją buvo pradėtos derybos dėl prekybos kvotų ir muitų mažinimo. Derybų metu Rusijos Federacija sutiko sumažinti iki šiol nustatytas tarifų kvotas eksportuojamiems medienos žaliavos produktams. Pranešime apibendrintos nuostatos, kuriomis remiantis bus vykdomi ES ir Rusijos medienos prekybiniai santykiai ir kvotų mažinimas šioje srityje.

Balsavau už šį pranešimą, nes jis naujai apibrėžia ES ir Rusijos medienos prekybinius santykius ir sukuria precedentą tolimesniam abipuse pagarba grįstam bendradarbiavimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente projeto de resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à atribuição de contingentes pautais aplicáveis às exportações de madeira provenientes da Federação da Rússia para a União Europeia, atento o parecer favorável da Comissão do Comércio Internacional. Tratando-se de um assunto consensual, o Parlamento Europeu aprovou assim a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente proposta para uma regulamentação que fixe as quotas e contingente pautais a aplicar em matéria de exportação de madeira da Federação Russa para a União Europeia tem por objetivo ajustar o acordo bilateral celebrado com a Rússia no âmbito das negociações para a entrada na Organização Mundial do Comércio. Segundo o acordo, a Federação Russa deve emitir licenças de exportação baseadas na documentação da UE e deve, conjuntamente, gerir a sua parte de contingentes pautais. Esta proposta de regulamentação para a fixação do contingente pautal aplicado às exportações de madeira da Rússia para a UE contém disposições (Artigos 3 e 4) do relatório original da Decisão do Conselho, tal como sugerido pela INTA, de modo a garantir o necessário balanço institucional. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta, josta on neuvoteltu jo Venäjän WTO:hon liittymisen yhteydessä. Nyt aikaansaatu sopimus alentaa Venäjän vientitulleja etenkin puutuotteiden osalta. Tämä on merkittävä edistysaskel, sillä Venäjä on soveltanut puutulleja vuodesta 2007.

Euroopan parlamentin kuuleminen kansainväliseen kauppaan liittyvissä asioissa on Lissabonin sopimuksen myötä vakiintunut ja hyvin toimiva periaate. EU:n toiminta kansainvälisen kaupan alalla ei ole vähäpätöinen asia. Euroopan unioni on maailman suurin kaupankävijä. Sen osuus maailman tuonnista ja viennistä on 20 prosenttia.

EU on eittämättä maailman suurin talousalue. Tästä syystä on tärkeää, että EU pitää kiinni omista arvoistaan ja jäsenvaltioita yhdistävistä säännöistä käydessään kauppaa kolmansien maiden kanssa. EU on ensisijaisesti arvoyhteisö, jonka pyrkimyksenä on säilyttää Euroopan kilpailukyky ja vakiinnuttaa kansainvälisesti sovitut kaupankäynnin säännöt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. Greens in INTA regard export duties as a legitimate policy tool of countries to stimulate domestic processing of raw materials, to reduce the use of raw materials or to control their outflows. Export duties, moreover, are consistent with WTO rules. Therefore, Greens in INTA were strongly opposed to the EU policy to make the accession of Russia to the WTO dependent on their withdrawal of all export duties, which held up the Russia WTO accession for more than three years. Eventually, the need to present a success for the 8th WTO Ministerial Conference in Geneva last December made it that the EU gave in on a couple of its demands, so that Russia could be celebrated as a new WTO entry. However, the EU succeeded in negotiating the above protocols on a certain amount of wood imports from Russia under tariff-rate quotas. These quotas are set so high that they are not even used. Hence, these quotas will increase wood imports from Russia into the EU. Given Greens general policy to reduce the use of raw materials, but welcoming that a compromise had been found to accelerate the WTO membership of Russia, which Greens support, we abstained on both files in Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin tämän mietinnön puolesta. Vaikka kyseessä on muutos tariffikiintiöihin seurauksena Venäjän WTO-jäsenyydestä, on tämä mielestäni tervetullut kehitys. Yhteistyö Venäjän kanssa on tärkeää paitsi Euroopan unionille myös Venäjän rajanaapurivaltioille Euroopan unionin talouden kehityksen kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório versa sobre a proposta de um Regulamento que visa a alocação de um regime de contingentes pautais a aplicar à madeira exportada da Federação da Rússia para a União Europeia. Esta introdução de contingentes pautais decorre das negociações bilaterais entre a Federação da Rússia e a UE, aquando das negociações da primeira para a adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC). Votei a favor do presente relatório, uma vez que, no âmbito das negociações da OMC, os interesses da União foram assegurados.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Rusia către UE. Având în vedere importanţa economică pentru Uniune a importurilor de lemn brut şi importanţa pe care o are pentru Uniune Federaţia Rusă în calitate de furnizor de lemn brut, Comisia a negociat cu Federaţia Rusă angajamentele conform cărora aceasta din urmă va reduce sau va elimina taxele la export pentru lemnul brut. Aceste angajamente, care au devenit parte din lista de concesii şi angajamente privind bunurile a Federaţiei Ruse în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) din momentul aderării sale la OMC, includ contingente tarifare pentru exportul anumitor tipuri specificate de lemn de conifere, din care o parte a fost alocată exporturilor către Uniune. În conformitate cu dispoziţiile acordului, Uniunea administrează partea din contingente care îi este alocată în conformitate cu procedurile sale interne. Decizia 2012/105/UE prevede că Comisia urmează să adopte norme detaliate referitoare la metoda de alocare a autorizaţiilor de contingent în conformitate cu protocolul şi orice alte dispoziţii necesare pentru administrarea de către Uniune a cantităţilor din contingentele tarifare alocate exporturilor către Uniune.

 
  
  

Σύσταση Vital Moreira (A7-0350/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que as concessões tarifárias para exportadores estrangeiros têm representado ganhos para estes, principalmente devido à falta de exigência de segurança. Tal significa que a indústria europeia de carne de ave transformada tem sido altamente prejudicada o que, na minha opinião, obriga a União Europeia a rever este mesmo esquema de tarifas. Tendo em conta que neste tipo de relações comerciais, os parceiros comerciais Brasil e Tailândia serão os maiores prejudicados, concordo com a introdução de elementos compensatórios temporários.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Tout comme une importante majorité du Parlement européen, j’ai soutenu ce texte qui constitue une mise à jour des règles régissant nos relations commerciales avec le Brésil et la Thaïlande. Ce rapport prend acte des évolutions connues par le secteur des importations et exportations de volailles. Ce vote permet de valider le résultat de plusieurs années de négociation et d'assurer une meilleure réciprocité entre partenaires commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl 2012 m. birželio mėn. ES ir Brazilijos bei ES ir Tailando pasirašytų susitarimų dėl tarifų nuolaidų, susijusių su paruošta paukštiena, įgyvendinimo. Užsienio eksportuotojams pasinaudojus tam tikra apsaugos lygmens spraga, 2007 m. Europos Sąjungoje neįtikėtinai išaugo perdirbtos paukštienos importas, kuris neigiamai paveikė ES paukštienos pramonę. Pritariu būtinybei pašalinti šį trūkumą ir užkirsti kelią muitų vengimui. Pagal šiuos susitarimus ES kompensuos privalomos muito normos padidinimą, leisdama pradėti taikyti tarifines kvotas ir skirdama didelę jų dalį Brazilijai ir Tailandui. Pritariu išdėstytiems derinimo veiksmams, kuriais siekiama priimti abiem prekybos partneriams priimtiną sprendimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât susţin şi eu acordurile încheiate cu Brazilia şi Thailanda. Sunt de părere că este nevoie de creşterea nivelului de protecţie pentru a evita toate lacunele existente. Totodată, cred că ar trebui ca toţi partenerii comerciali ai Uniunii şi toţi membrii OMC sa fie compensaţi în mod corespunzător, iar acest lucru se poate face prin intermediul contingentelor tarifare. Doresc să subliniez faptul că este nevoie de găsirea unor soluţii acceptabile pentru toţi partenerii comerciali. În acest context, menţinerea unui nivel general de concesii reciproce şi avantajoase pentru părţile implicate este o condiţie importantă. Astfel, prin respectarea sistemului de norme al OMC, nivelul ridicat de protecţie va fi compensat.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Znaczący wzrost importu przetworzonego mięsa drobiowego niesie ze sobą negatywne skutki dla interesów rodzimych producentów. Dodatkowo, sprowadzane produkty charakteryzuje często zaniżona ilość mięsa, co oczywiście odbija się na ich jakości. Dążąc do wypracowania korzystnych porozumień z Brazylią i Tajlandią oraz innymi krajami, musimy mieć na względzie europejskie przedsiębiorstwa spożywcze, gdyż także ich działalność przekłada się bezpośrednio na kondycję gospodarczą krajów członkowskich.

Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu Komisji udało się uzgodnić wzajemnie zadowalające dostosowania kompensujące wzrost ceł związanych. Wspierając wszelkie działania zmierzające do podniesienia poziomu ochrony konsumentów, w pełni zgadzam się z postulatami zlikwidowania luk prawnych i pozostałych istniejących form obchodzenia przepisów. Popierając zalecenie, wyrażam zgodę na zawarcie porozumień.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Mi voto a favor de este informe se justifica porque apoyo los acuerdos con Brasil y Tailandia, que considero estratégicos, habida cuenta de las zonas en que se encuentran ambos países y del papel que cumplen en las mismas. Creo igualmente necesario desarrollar el nivel de protección y compensar a los socios comerciales de la UE y a los países miembros de la OCM a través de los contingentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione dell'onorevole Moreira su “Accordo sulla modifica delle concessioni per quanto concerne le carni di pollame trasformate tra l'UE, il Brasile e la Thailandia”. In seguito ad una mancata previsione normativa gli esportatori di pollame di Thailandia e Brasile hanno tratto ingiusto vantaggio economico a scapito dell’industria europea. Per ovviare a questo la Commissione ha proceduto ad adeguare la normativa, inasprendo i dazi sulle esportazioni di pollame verso la Comunità Europea. Contestualmente, in ottemperanza delle regole del WTO, si è reso necessario rinegoziare gli accordi precedentemente in essere fra l’UE e i Paesi terzi coinvolti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, atsižvelgdama į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį, tarptautinės prekybos komiteto rekomendacijas bei pasikliaudama Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos, Brazilijos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo projektu (07885/2012), pritariu susitarimų sudarymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la modification des concessions en ce qui concerne la viande volaille transformée, entre l'UE, et le Brésil et la Thaïlande. Afin de protéger l'aviculture européenne, il importe de modifier le règlement CEE n°2658/87 afin d'éviter la hausse des importations de volaille transformée.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a fundamentação do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce à cet accord, nous protégeons l'industrie européenne de la volaille. C'est une décision bénéfique pour nos producteurs comme pour les consommateurs. Je soutiens les ambitions claires de l'UE pour garantir un haut niveau de protection pour tous, tout en maintenant des relations fortes et sincères avec nos partenaires brésiliens et thaïlandais.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui protège l'aviculture européenne face aux importations massives de volaille transformée qui ne respectent pas toujours les normes de protection imposées au sein de l'Union. Nous nous devons de protéger cette filière qui participe à la promotion de notre terroir à travers le monde. Il s'agit là d'une question de santé publique, puisqu'il semble essentiel de s'assurer du respect des normes européennes de protection afin que nos concitoyens se retrouvent bien avec une viande de qualité dans leurs assiettes et que nos aviculteurs ne soient pas confrontés à une concurrence déloyale. Un marché ouvert est un marché où les normes restent les mêmes pour tous!

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Enquanto membro desta câmara, mas também enquanto cidadão e consumidor, creio ser da maior importância que os acordos sob forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e o Brasil, bem como a UE e a Tailândia, que permitem uma maior proteção do setor aviário na Europa, sejam celebrados. Em 2007, na sequência da conclusão das negociações sobre as aves de capoeira nos termos do artigo XXVIII do GATT de 1994, a UE assistiu a um forte aumento das importações de carne de aves de capoeira transformada. Os exportadores estrangeiros terão tirado partido de uma diferença relativa do nível de proteção, através de uma redução do conteúdo de carne/miudezas de galinha para um nível inferior a 57 %, tornando-se assim elegíveis para uma posição pautal distinta. Consequentemente, houve um aumento das importações de carne de aves de capoeira preparada que afetou negativamente o setor aviário europeu. Concordo, pois, que é necessário aumentar o nível de proteção para preencher as lacunas e excluir qualquer possibilidade de incumprimento.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A recomendação em análise, elaborada pelo colega Vital Moreira, da Comissão do Comércio Internacional, versa sobre a proposta de decisão do Conselho relativamente à celebração, em nome da União Europeia (UE), dos Acordos sob a forma de Troca de Cartas entre a UE e a República Federativa do Brasil, bem como entre a UE e o reino da Tailândia, ambos celebrados nos termos do artigo XXVIII do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) de 1994, relativo à alteração das concessões para a carne de aves de capoeira transformada previstas na lista da UE anexa ao GATT de 1994. Votei favoravelmente a aprovação destes acordos cuja aplicação prevê um aumento das taxas extra-contingente para sete posições pautais de carne de aves de capoeira transformada assim como a abertura de contingentes pautais nos mesmos termos para o Brasil, a Tailândia e outros países membros da OMC, aumentando o nível de proteção mediante a exclusão de incumprimento e beneficiando todos os parceiros comerciais, quer os da UE, quer os membros da OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Como consequência do acordo estabelecido em 2007, relativo às aves de capoeira nos termos do artigo XXVIII do GATT de 1994, a UE assistiu a um forte aumento das importações de carnes de aves de capoeira transformada que afetou negativamente o setor aviário europeu. Reconhece-se agora, como sempre a posteriori e sem daí retirar as devidas ilações, as nefastas consequências da liberalização e desregulação do comércio internacional. E para logo se insistir na mesma receita. Este relatório aprova a celebração de um acordo que prevê a abertura de contingentes pautais para carnes de aves de capoeira transformada (e um aumento das taxas extra-contingente). Temos as maiores dúvidas relativamente a esta proposta. Com o aprofundar da crise na Europa, urgem políticas de investimento, de apoio e reforço da produção nacional de cada país, de investimento nas pequenas e médias empresas, de criação de emprego e não o prosseguimento da liberalização do comércio que tantas dificuldades tem trazido ao tecido empresarial das economias mais débeis, como Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Po rokovaniach podľa článku XXVIII GATT z roku 1994 týkajúcich sa hydiny, ktoré boli uzavreté v roku 2007, zaznamenala EÚ dramatický nárast dovozu spracovaného hydinového mäsa. Keďže tento nárast nepriaznivo ovplyvňuje európsky hydinársky priemysel, Rada splnomocnila Komisiu opätovne prerokovať úpravu koncesií pre hydinové mäso v rámci kapitoly 16 kombinovanej nomenklatúry. Článok XXVIII GATT z roku 1994 s názvom Modifikácia listín je hlavným ustanovením, ktorým sa riadi opätovné prerokovanie colných koncesií. Komisia súbežne rokovala s Brazíliou a Thajskom, ktorých vývoz by bol väčšinou ovplyvnený úpravou koncesií. Dva roky trvajúce rokovania vyústili do dohody vo forme výmeny listov parafovanej koncom roka 2011 a podpísanej s oboma partnermi koncom júna 2012. Našla sa vzájomne uspokojivá kompenzačná úprava kompenzujúca nárast viazaných ciel. EÚ by podľa dohôd mala kompenzovať nárast viazaných ciel otvorením colných kvót a pridelením ich podstatnej časti Brazílii a Thajsku. EÚ by podľa dohôd mala kompenzovať nárast viazaných ciel otvorením colných kvót a pridelením ich podstatnej časti Brazílii a Thajsku. Vyslovujem sa za uplatnenie primeraného vyváženia, ktoré zaručuje vzájomne prijateľné riešenie pre obchodných partnerov. Zvýšená úroveň ochrany sa vykompenzuje v rámci systému WTO založeného na pravidlách, čím sa zachová všeobecná úroveň recipročných a vzájomne výhodných koncesií.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi yra būtina padidinti apsaugos lygį siekiant pašalinti spragą ir užkirsti kelią muitų vengimui. Taip pat ES prekybos partneriams ir visiems PPO nariams turi būti atitinkamai kompensuojama leidžiant pradėti taikyti tarifines kvotas. 2007 m. pasibaigus deryboms dėl paukštienos pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį, Europos Sąjungoje neįtikėtinai išaugo perdirbtos paukštienos importas. Atrodo, kad užsienio eksportuotojai pasinaudojo tam tikra apsaugos lygmens spraga, vištienos gaminiuose sumažindami vištienos arba subproduktų masę iki mažiau kaip 57 proc., o tai mažiausia leidžiama norma pagal tarifų eilutę. Ateityje galima tikėtis panašaus pakeitimų poveikio pagal kitas tarifų eilutes, taikomas kitų rūšių perdirbtai paukštienai. Kadangi išaugęs paruoštos paukštienos importas neigiamai paveikė ES paukštienos pramonę, Taryba suteikė Komisijai leidimą derėtis dėl paukštienos pagal Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 16 skyrių nuolaidų pakeitimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de mon collègue Vital Moreira relatif aux concessions sur la viande de volaille transformée dans les accords entre l'Union européenne, le Brésil et la Thaïlande, a été adopté à une large majorité. Je m'en félicite. Ce rapport a pour objectif de remédier à la dramatique hausse des importations de volaille transformée que connaît l'Union européenne. Cette hausse des importations a pénalisé très fortement l'aviculture européenne. Le Parlement vient donc de donner son approbation à la modification des accords avec le Brésil et la Thaïlande, qui sont les principaux fournisseurs de viande de volaille transformée de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Luki w prawie, które pozwalały na obchodzenie przepisów dotyczących importu przetworzonego mięsa drobiowego, powinny zostać zlikwidowane. Ma temu służyć rozporządzenie Komisji Handlu Międzynarodowego, którego przygotowanie poprzedzone zostało porozumieniami z czołowymi dostawcami drobiu na nasz rynek – Brazylią i Tajlandią. Wzrost stawek jest niezbędny, by zredukować negatywne konsekwencje wzrostu importu przetworzonego mięsa drobiowego na nasz rynek. Zakładany w porozumieniu kontyngent taryfowy, stanowiący rekompensatę wzrostu ceł wiązanych przede wszystkim dla wymienionych dwóch największych eksporterów, ograniczy ujemne skutki zmian dla obydwu krajów i będzie gwarantem kontynuacji dobrej współpracy handlowej zarówno z Brazylią, jak Tajlandią. Z kolei Unię wzrost stawek uchroni przed nadmiernymi dostawami przetworzonego drobiu, dlatego w myśl ochrony naszych rynków Parlament powinien wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia i zatwierdzić przedłożone rozporządzenie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Following negotiations under Article XXVIII of GATT 1994 concluded in 2007 on poultry, the EU has witnessed a dramatic surge in processed poultry imports. Foreign exporters seemed to take advantage of a relative gap in the level of protection by reducing chicken meat/offal content in preparations to under 57%, thus qualifying for a bordering tariff line. In the future, similar substitution effects are likely to take place under other tariff lines, covering other types of processed poultry. As the surge in prepared poultry meat imports has negatively affected European poultry industry, the Commission was authorised by the Council to negotiate the modification of concessions on poultry meat under Chapter 16 of the Combined Nomenclature (CN). I welcome the agreements with Brazil and Thailand.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe por carecer de información precisa sobre los efectos de este acuerdo comercial. El informe, de carácter estrictamente técnico, aporta muy poca información por parte de la Comisión sobre las consecuencias del mismo, a pesar de que incide en diversos aspectos del comercio de estos bienes. Según algunas fuentes este acuerdo supondrá unos mayores costes a los países en desarrollo para poder exportar sus productos relacionados con las aves de corral. Pero por otra parte el sector del agronegocio brasileño es muy importante y el no fijar barreras entre los agricultores europeos y estos grandes productores puede provocar daños en el sector primario europeo. No he votado a favor del este informe por esta falta de información.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The EP is asked to give its consent to the re-negotiation of tariff concessions in the framework of Article XXVIII and agreements reached with Thailand and Brazil on the import of poultry meat which result from this renegotiation. The EU had to renegotiate these tariff concessions because foreign exporters seemed to take advantage of a relative gap in the level of protection by reducing chicken meat content in preparations to less than 57%, thus qualifying for different tariff lines. In the future, similar substitution effects were likely to take place under other tariff lines, covering other types of processed poultry. As the surge in prepared poultry meat imports has negatively affected the European poultry industry, the Commission was authorised by the Council to negotiate the modification of concessions on poultry meat. I voted against, because experiments which result in such effects tells us that documentation should be prepared thoroughly.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Nach den 2007 abgeschlossenen Verhandlungen gemäß Artikel XXVIII des GATT 1994 Abkommens über Geflügel verzeichnete die EU einen massiven Anstieg bei der Einfuhr von zubereitetem Geflügel. Jahrelang profitierten ausländische Exporteure von einer Lücke im EU-Schutzniveau, indem sie den Anteil an Geflügelfleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen in Geflügelzubereitungen auf unter 57 GHT verringerten und sich auf diese Weise bessere Zolltarifposition sicherten. Dabei besteht die Gefahr, dass künftig ähnliche Substitutionseffekte im Rahmen anderer Zolltarifpositionen und in Bezug auf andere Arten von zubereitetem Geflügel stattfinden würden. Der massive Anstieg bei der Einfuhr von zubereitetem Geflügel hat gravierende negative Auswirkungen auf die Geflügel verarbeitenden Betriebe in Europa. Die Anhebung des gebundenen Zollsatzes für die wichtigsten Importeure Thailand und Brasilien ist daher eine wichtige Maßnahme, um heimische Betriebe zu schützen. Nicht einverstanden bin ich hingegen damit, den betroffenen Ländern stattdessen wesentliche Anteile bei der Eröffnung von neuen Zollkontingenten zuzugestehen. Denn diese Länder haben jahrelang von einer Gesetzeslücke im EU-Recht profitiert und damit europäischen Unternehmen Schaden zugefügt. Sie hatten einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil und bedürfen daher keiner Zugeständnisse. Schon gar nicht wenn Europa in der Krise ist und die EU lebensfähige Unternehmen in Europa braucht, um heimisches Wachstum und Arbeitsplätze zu erhalten. Ich habe mich daher enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai pateiktai rezoliucijai. Siekiant išlaikyti tvarius ir ilgalaikius prekybos santykius, labai svarbu, kad nuolat būtų siekiama priimti prekybos partneriams abipusiškai priimtiną sprendimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad labai svarbu, jog ateityje būtų užtikrintas tinkamas apsaugos lygis, pašalintos visos spragos ir užkertamas kelias muitų vengimui. Be to, turėtų būti nustatytas efektyviai funkcionuojantis kompensavimo mechanizmas, kuris leistų pradėti taikyti tarifines kvotas tam tikrais konkrečiais atvejais.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa aos acordos comerciais entre a UE e o Brasil, e entre a UE e a Tailândia, nos termos do artigo XXVIII do GATT, de 1994, relativo à alteração das concessões para a carne de aves de capoeira transformada previstas na lista da UE anexa ao GATT de 1994. Depois do acordo do GATT de 2007, a UE assistiu a um forte aumento das importações de carne de aves de capoeira transformada. Os exportadores estrangeiros tiravam partido de uma diferença relativa do nível de proteção, através de uma redução do conteúdo de carne/miudezas de galinha para um nível inferior a 57 %, tornando-se elegíveis para uma posição pautal contígua. As importações de carne de aves de capoeira preparada afetaram negativamente este setor, o que levou a que a Comissão reagisse e tivesse sido autorizada pelo Conselho a negociar a alteração das concessões para este tipo de carne, no âmbito do Capítulo 16 da Nomenclatura Combinada (NC), o que me pareceu fundamental. Apoiar um reequilíbrio adequado das relações comerciais, que garanta uma solução mutuamente aceitável para os respetivos parceiros, é fundamental para a política de relações comerciais externas da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A União Europeia assistiu a um aumento dramático das importações de carne de aves de capoeira, devido a efeitos de substituição que têm vindo a afetar negativamente esta indústria. Os exportadores estrangeiros pareciam tomar partido de uma diferença relativa do nível de proteção da lei, reduzindo o conteúdo de carne/miudezas de galinha para um nível inferior a 57%, tornando-se assim elegíveis para uma posição pautal contígua. Seriam expetáveis efeitos de substituição semelhantes relativamente a outras posições pautais, abrangendo outros tipos de carne de aves de capoeira processada. Por esta razão, e na medida em que este aumento das importações de carne de aves de capoeira transformada afetou negativamente o setor aviário europeu, a Comissão foi autorizada pelo Conselho a negociar uma alteração das concessões para a carne de aves de capoeira, no âmbito do Capítulo 16 da Nomenclatura Combinada. Por considerar que tais alterações são benéficas para a UE, votei favoravelmente a celebração dos acordos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Greens regret the lack of facts and figures provided by DG Trade to inform this dossier. We criticise that since the entry into force of the Lisbon Treaty, an enormously increasing number of co-legislative dossiers is transmitted for vote very often without an extremely narrow timeline for consideration and with an absolutely insufficient provision of data (e.g. DG Trade just sent the draft Council decision, with even registration numbers of dossiers not filled in. The text of the new agreement was not included in the INTA website). Parts of the lacking dossier received from other sources revealed that no impact assessment has been made nor is foreseen for the current agreement. Unfortunately, AGRI did not give an opinion, which could have produced more insight. The Article 138 procedure makes it impossible to state disagreement in a debate. We have abstained in order to show disagreement with obscure negotiations and decisions with unclear repartition of interests and profits.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O aumento de importações, após 2007, de carne de aves de capoeira preparada deveu-se ao facto dos exportadores estrangeiros terem tirado partido de uma diferença relativa do nível de proteção, ao procederem a uma redução do conteúdo de carne/miudezas de galinha para um nível inferior a 57%, que afetaram negativamente o setor aviário europeu. Tendo em conta o efeito negativo no setor aviário da UE, o Conselho autorizou a Comissão a negociar um novo acordo, com vista a salvaguardar o setor aviário no mercado único, com a República Federativa do Brasil e o Reino da Tailândia, principais exportadores a serem afetados pelas novas alterações nas concessões pautais. O acordo assinado entre a UE e estes países estipula que a UE deve compensar o aumento do direito consolidado através da criação de contingentes pautais e da atribuição de uma percentagem significativa destes à República Federativa do Brasil e ao Reino da Tailândia. Votei favoravelmente a recomendação do Eurodeputado Vital Moreira, dado o facto que o ajustamento compensatório satisfaz todas as partes envolvidas e compensa o aumento dos direitos consolidados.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul cu privire la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată între UE şi Brazilia şi Thailanda. În urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1994 cu privire la carnea de pasăre, UE a înregistrat o creştere pronunţată a importurilor de carne de pasăre procesată. Exportatorii străini păreau să profite de o diferenţă relativă a nivelului de protecţie prin reducerea conţinutului de carne/organe de pasăre din preparate până la un nivel mai mic de 57%, calificându-se astfel pentru o linie tarifară apropiată.

Întrucât creşterea bruscă a importurilor de carne de pasăre procesată a afectat în mod negativ industria avicolă europeană, Comisia a fost autorizată de Consiliu să negocieze modificarea concesiilor privind carnea de pasăre. Comisia a purtat negocieri cu Brazilia şi Thailanda, ale căror exporturi ar fi afectate în cea mai mare măsură de modificarea concesiilor, fiecare dintre acestea deţinând interese ca furnizor principal. Negocierile au avut ca rezultat încheierea unor acorduri în cadrul cărora s-a convenit asupra unei ajustări compensatorii reciproc avantajoase, care să echilibreze creşterea taxelor vamale. Regulamentul ar trebui să intre în vigoare la aceeaşi dată ca şi cele două acorduri, după primirea notificărilor din partea Thailandei şi Braziliei.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole al testo dell'onorevole Moreira concernente l'accordo con Brasile e Thailandia per modificare alcune concessioni tariffarie garantite dall'UE a questi due Paesi nel settore della carne aviaria lavorata. L'accordo mira ad innalzare il livello di protezione per colmare le lacune presenti:l'aumento del livello di protezione sarà compensato nell'ambito del sistema regolamentato dell'OMC, mantenendo un livello generale di mutue concessioni reciprocamente convenienti.

 
  
  

Σύσταση Vital Moreira (A7-0318/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório. Tendo em conta o historial do Acordo Euro-Mediterrâneo, que liberalizou as trocas com países desta zona do Globo, incluindo Israel, e uma vez que foi detetado apenas um erro no que respeita a taxas tarifárias respeitantes a um produto de Israel importado pela União Europeia, nada tenho contra a alteração que coloca as negociações tal como planeadas desde o seu início, sendo este apenas um percalço que se pode ultrapassar rapidamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Largement adopté en plénière au Parlement européen, ce rapport qui a reçu mon soutien constitue une simple mise à jour de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’État d’Israël. Ce-dernier n’opère aucun changement sur le fond si ce n’est une correction face à plusieurs problèmes de taxations rencontrés dans la pratique antérieure de cet accord entre les deux partenaires commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole sulla relazione presentata dall’onorevole Moreira sulla modifica degli allegati ai protocolli 1 e 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra UE e Israele. Con queste modifiche si otterrà una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, fra l’UE e Israele. Si tratta di un accordo che presenta risvolti indubbiamente positivi, da un lato Israele rappresenta un’opportunità di sviluppo interessante per le nostre imprese; dall’altro offre forti garanzie circa il rispetto delle nostre norme e dei nostri standard produttivi, ambientali e sociali.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi atsižvelgdama į ES ir Izraelio valstybės susitarimus pasikeičiant laiškais, Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0318/2012) bei Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį, bendru nutarimu pavedame Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Izraelio valstybės vyriausybėms ir parlamentams.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la modification des annexes des protocoles n°1 et n°2 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part. Ces modifications visent seulement à pallier les potentielles erreurs d'interprétation technique de l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a fundamentação do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), na piśmie. − Potrzeba tych zmian jest oczywista, stabilizuje ona relacje miedzy UE a Tel Awiwem, co teraz jest bardzo potrzebne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto favoravelmente este relatório que é, na sua essência, puramente técnico, e que vem corrigir um erro involuntário da Comissão. Após a assinatura e entrada em vigor em 1 de janeiro de 2010 do protocolo de associação UE-Israel sobre produtos agrícolas, produtos agrícolas transformados, pescado e produtos derivados da pesca, a União começou a aplicar inadvertidamente os mesmos direitos às importações de lactose quimicamente pura. Ao identificar e reconhecer o erro, a Comissão encetou com o Estado de Israel negociações a fim de o corrigir e respeitar o estabelecido no Protocolo. No atual contexto internacional, a necessidade destas mudanças, apesar de óbvia, pode ajudar a estabilizar as relações UE-Tel Aviv.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A liberalização de trocas comerciais entre a União Europeia e Israel tem decorrido de modo crescente e gradual. Não obstante este facto, foi detetado um problema em relação aos direitos aduaneiros aplicados às importações para a União de lactose quimicamente pura originária de Israel. Este problema, já reconhecido pela Comissão, carece de resolução técnica, bem como se mostra necessário proceder a alterações para dar cumprimento aos compromissos de acesso ao mercado dos produtos agrícolas e dos produtos agrícolas transformados assumidos nos acordos anteriores.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A recomendação em apreço, elaborada por Vital Moreira, debruça-se sobre a proposta de decisão do Conselho relativamente à celebração do Acordo sob a forma de Troca de Cartas entre a União Europeia (UE), por um lado, e o Estado de Israel, por outro, a qual altera os anexos dos Protocolos n.ºs 1 e 2 do Acordo euro-mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Estado de Israel, por outro. Israel é um estado com o qual a UE mantém acordos de parceria não obstante toda a celeuma que ensombra este país devido ao conflito permanente com o seu vizinho, a Palestina, como recentemente pudemos confirmar. Defendo, por isso, que a questão do respeito pelos direitos humanos e pelo princípio da não-violência deve ser abordada nos encontros bilaterais UE/Israel. Votei favoravelmente esta recomendação porque se trata de uma decisão do Conselho já validada e que conta com o parecer favorável da Comissão do Comércio Internacional deste Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Apesar do objetivo principal deste relatório ser a aprovação de uns ajustamentos técnicos relativos ao Acordo euro-mediterrânico, este não pode ser dissociado da questão central inerente a este acordo. Como tivemos oportunidade de denunciar aquando da aprovação do acordo ACAA, condenámo-lo veementemente. Condenamos a postura deplorável e hipócrita da UE de total complacência perante os crimes cometidos por Israel contra o povo palestino. Voltamos a discutir este acordo numa altura em que o Estado de Israel descerra uma série de violentos ataques sobre a Faixa de Gaza, provocando já dezenas de mortos, incluindo civis e crianças. As hipócritas cláusulas de “direitos humanos” que a UE inclui nos seus acordos de nada servem nestes casos. Nem uma única vez foram acionadas para suspender o Acordo, como se exigia, perante as sistemáticas violações dos direitos humanos por parte de Israel. Esta política da UE, de dois pesos e duas medidas, fica bem visível quando, relativamente a outros Estados, se invocam precisamente as violações dos direitos humanos para impor sanções de vária ordem.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európsky parlament, zohľadňujúc návrh Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú protokoly 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej vyslovil súhlas s uzatvorením predmetnej dohody a zároveň poveril svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Izraelského štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Le modifiche al protocollo CE-Israele sono volte a conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli e agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca. Considerando che Israele non rappresenta una minaccia per quanto riguarda i controlli fito-sanitari sui prodotti e che fornisce molte garanzie relativamente al rispetto degli standard ambientali, produttivi e sociali, e considerando che tale accordo rappresenta un’interessante opportunità di sviluppo anche per le nostre imprese, il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Cette résolution donne son accord pour amender des annexes des protocoles de l'accord cadre entre l'Union européenne et Israël. Les amendements, purement techniques, ne posent pas de problèmes en soi. J'ai cependant voté contre cette résolution car le vote en lui même est un très mauvais signal envoyé par le Parlement alors que la bande de Gaza était en train d'être bombardée par l'Etat israélien, dans le cadre de l'opération "Pilier de défense".

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Vital Moreira, relatif à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part. Ce rapport a été adopté par 542 voix pour, 113 voix contre et 31 abstentions. Ce rapport, purement technique, a pour objectif de modifier l'accord d'association UE-Israël sur les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche, accord entré en vigueur le 1er janvier 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I abstained on this proposal. Although this was a mere correction of a technical error I did not feel the climate was right to vote in favour of any agreement with Israel.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe porque, pese a tratarse de un informe técnico sobre el comercio, considero imposible que resulte neutral y apolítico cualquier tratado con el Estado de Israel. Nos oponemos a este acuerdo euromeditarráneo al suponer, en el caso de la agricultura y los recursos pesqueros, que la liberalización de estos mercados permite la entrada de grandes compañías que amenazan la supervivencia de pequeños agricultores y pescadores en ambas partes del acuerdo. Más allá del estricto impacto económico del acuerdo, debemos tener en cuenta la actual situación política. Los graves crímenes de guerra cometidos contra la población civil de Gaza, que no serán juzgados ni perseguidos en Israel, hacen imposible la neutralidad de un afianzamiento de las relaciones comerciales con dicho país. De hecho, supone una afirmación de la colaboración política con su ocupación ilegal de territorios, así como con sus crímenes de guerra. Para expresar mi oposición a la política criminal de Israel he votado en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report is a technical change to a mistake in existing legislation. It is not to be confused with the recently adopted CAA agreement. In November 2005, the Council authorised the Commission to conduct negotiations within the framework of the Euro-Mediterranean Agreement in order to achieve greater liberalisation of trade in agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products with certain Mediterranean countries. The Israeli Embassy signalled a technical problem with customs duties charged on the import of chemically pure lactose originating in Israel. After analysing this, the Commission services agreed that, during negotiations to align the agreement with the WTO definition, the Commission had unintentionally withdrawn an existing tariff concession. I am surprised by these debates and results. Such problems to be solved more attentively. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už. Pirmasis Asociacijos susitarimas tarp ES ir Izraelio buvo sudarytas 1995 m. 2005 m. su kai kuriomis Viduržemio jūros šalimis buvo nuspręsta pradėti derybas dėl didesnės abipusės liberalizacijos prekybos žemės ūkio, taip pat perdirbtais žemės ūkio produktais ir žuvų bei žuvininkystės produktais. Derybos su Izraeliu buvo baigtos 2008 m., o susitarimas sudarytas 2010 m. Šie pakeitimai yra daugiau techninio pobūdžio, susiję su susitarimo įgyvendinimu, tačiau labai reikalingi, kad atsivertų didesnės galimybės abipusiškai naudingam ES ir Izraelio bendradarbiavimui, naujos prekybos galimybės ES įmonėms dirbančioms žuvininkystės bei žemės ūkio sektoriuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Krisztina Morvai (NI), írásban. − Hány gyereknek kell még meghalnia Gázában, hány palesztin otthont rombolnak le az illegális telepek építése miatt, hány évig tart még a nemzetközi joggal szembenálló megszállás, mire az Európai Unió komolyan veszi azon saját alapnormáját, miszerint nemcsak a tagállamoknak, de a társult államoknak is tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat? Hány ízben rombolhatja még porig Gázát Izrael, s hányszor kell az agresszor által okozott kárt az európai adófizetők pénzéből, segélyéből megtéríteni, s a középületeket, lakóházakat újjáépíteni, mire az Unió végre latbaveti erejét ahhoz, hogy a zsidó állam felhagyjon a pusztítással? Meddig tarthatja még teljes blokád alatt a világ legnagyobb börtöneként Gázát Izrael, mire az EU végre azt mondja: Eddig és ne tovább! Az Európai Uniónak – amely olyan érzékeny a jogállamiságra, a jogelvek s jogszabályok maradéktalan érvényesítésére, amikor például Magyarország rendszabályozása a cél – haladéktalanul fel kellene függesztenie az Izraellel fennálló társulási szerződését mindaddig, amíg e társult ország nem hajlandó betartani az emberi jogokra vonatkozó kötelező uniós normákat. Mivel ma olyan megállapodásról kellett szavaznunk, amely ezzel ellentétesen kifejezetten kiterjeszti az agresszor ország társult államkénti jogosultságait, az emberi jogok tisztelőjeként nem tehettem mást, mint hogy NEM-el szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai pateiktai rezoliucijai. Labai svarbu, kuo skubiau pašalinti kliūtis, kurios užkerta kelią plėtoti liberalizuotą abipusę prekybą žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais. Manau, kad numatyti techniniai pakeitimai tinkamai išspręs esamas problemas ir toliau bus sistemingai laikomasi įsipareigojimų dėl žemės ūkio produktų ir perdirbtų žemės ūkio produktų patekimo į rinką pagal ankstesnius susitarimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Tendo em conta a recomendação favorável da Comissão do Comércio Internacional, votei favoravelmente o projeto de resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo, sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e o Estado de Israel, que altera os anexos dos Protocolos n.ºs 1 e 2 do Acordo euro-mediterrânico e que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Estado de Israel, por outro.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Sono favorevole all'adozione di questo protocollo commerciale tra UE ed Israele, non solo perché Israele rappresenta un'opportunità interessante di sviluppo anche per le nostre imprese del settore agricolo ed ittico, ma soprattutto perché sono contrario alla continua strumentalizzazione politica dei rapporti commerciali con Israele. Continuare ad usare pressioni politiche in materia commerciale non aiuta le nostre imprese e contribuisce a rendere la posizione dell'UE nei confronti del conflitto mediorientale sempre più sbilanciata e, quindi, sempre meno credibile. Per questo motivo mi auguro che anche questo protocollo, come quello sull'ACAA, sia approvato al più presto.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Protocolo UE-Israel dos Produtos Agrícolas, PAP’s e Produtos da Pesca, entrou em vigor em janeiro de 2010, só sendo notado posteriormente que a UE começara a cobrar impostos indevidos em importações de lactose química pura, originária de Israel. A Comissão reconheceu o erro, e um acordo revisto tem desde então vindo a ser negociado com Israel. Por forma a dar cumprimento aos compromissos específicos em matéria de acesso ao mercado de produtos agrícolas e produtos agrícolas processados, prevenindo uma possível interpretação desviante do acordo, votei favoravelmente a alteração dos anexos dos Protocolos n.os 1 e 2 do Acordo euro-mediterrânico.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. In the Committee on International Trade (INTA), the Greens supported the Moreira line to keep the dossier frozen, as this seemed to be the most promising way to keep a majority together in that committee.

In the opinion from the Committee on Foreign Affairs (AFET), the Greens called for an interim report, which should have laid down the conditions for an acceptable CAA. As Moreira failed with his approach in the leading committee (INTA), he first proposed an interpretative declaration to be adopted at plenary level in an attempt to remedy this failure in a less comprehensive way. Then he proposed to send back the file to INTA, as the consultation of Parliament is not included in the revised Council decision on CAA.

During the vote in plenary, we called for a postponement but failed. Therefore we voted against this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, si riferisce ad una serie di accordi intercorsi tra i vari attori internazionali in merito a misure di liberalizzazione reciproca. Tali misure hanno consentito il perseguimento di una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca con determinati Paesi mediterranei. Ritengo che la modifica dei protocolli in esame possa attribuire maggior valore ai settori oggetto dei negoziati, attribuendo crescente peso tanto ai comparti tradizionali quanto ai nuovi settori merceologici. Per queste ragioni esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A UE tributou inadvertidamente, de acordo com o Protocolo de Produtos Agrícolas UE-Israel, a importação de lactose quimicamente pura oriunda de Israel. A Comissão achou por bem rever os protocolos assinados com vista a evitar uma má interpretação dos mesmos e cumprir, ao mesmo tempo, as regras de acesso ao mercado de produtos agrícolas processados, como acordado e assinado previamente entre a UE e o Estado de Israel. Face ao anteriormente exposto, votei favoravelmente a recomendação apresentada pelo Eurodeputado relator.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru modificarea anexelor la Protocoalele 1 şi 2 ale Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între CE şi Israel. În 2005, Consiliul a autorizat Comisia să poarte negocieri cu anumite ţări mediteraneene în vederea realizării unei mai mari liberalizări a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, peşte şi produse pescăreşti. Negocierile cu Israel s-au încheiat cu succes în 2008. Rezultatele negocierilor respective sunt incluse într-un Acord sub forma unui schimb de scrisori privind unele măsuri reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole, la peşte şi la produsele pescăreşti privind înlocuirea Protocoalelor 1 şi 2 şi a anexelor acestora, precum şi privind modificări ale Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora şi statul Israel.

După intrarea în vigoare, în 2010, a acordului sub forma unui schimb de scrisori, Comisia Europeană şi Israel au avut anumite reuniuni tehnice legate de punerea în aplicare a acestuia. Reuniunile au arătat că sunt necesare unele ajustări de ordin tehnic în vederea respectării angajamentelor din acordurile anterioare dintre Comunităţile Europene şi Statul Israel, care au intrat în vigoare în 2000 şi în 2006. La 19 septembrie 2011, s-a încheiat negocierea dintre Comisie şi Israel privind adaptările de ordin tehnic necesare.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O objetivo deste relatório é a aprovação de uns ajustamentos técnicos relativos ao Acordo euro-mediterrânico. No entanto, a questão central inerente a este acordo é a postura deplorável e hipócrita da UE de contínuo apoio e estabelecimento de relações com Israel, um país que viola sistematicamente as regras do direito internacional e os mais elementares direitos do povo palestiniano à dignidade e à autodeterminação. Simultaneamente, a UE sanciona países como o Irão, sob pretexto de violação de direitos humanos e de detenção de armas nucleares. Voltamos a discutir este acordo numa altura em que o Estado de Israel descerra uma série de violentos ataques sobre a Faixa de Gaza, provocando já dezenas de mortos, incluindo civis e crianças. Com tudo isso a maioria do PE que aprovou este relatório não se pareceu importar.

 
  
  

Σύσταση Inese Vaidere (A7-0177/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando, antes de mais, que a sua aprovação é de grande interesse para a União Europeia, pois providencia melhorias significativas no enquadramento sobre o fornecimento de madeira por parte da Rússia. De modo a evitar consecutivos aumentos nas taxas de exportação aplicadas aos produtos de madeira da Rússia, que têm afetado muitos produtores europeus, é de todo o interesse que o Parlamento Europeu dê o seu consentimento para a rápida resolução deste acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, pentru că sunt de părere că Protocolul privind administrarea contingentelor tarifare reprezintă un instrument deosebit de important pentru stabilitatea şi fiabilitatea relaţiilor comerciale. Atrag atenţia asupra faptului că este esenţial să se evite repetarea majorărilor consecutive pe care Federaţia Rusă le aplică taxelor la exportul de lemn. De-a lungul timpului, acestea au afectat un număr mare de producători din Uniune. Consider şi eu că UE are un interes ofensiv puternic în ceea ce priveşte acest acord. El are în vedere o îmbunătăţire majoră a aprovizionării cu lemn din Federaţia Rusă. Totodată, acordul este binevenit, întrucât el urmăreşte să asigure o mai mare previzibilitate, precum şi condiţii comerciale mai bune.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Obniżenie rosyjskich taryf wywozowych drewna stanowi wyraźną korzyść także dla polskich importerów. Stawka dotycząca szczególnie pożądanego drewna świerkowego wynosić będzie obecnie trzynaście procent, co oznacza obniżkę aż o niemal połowę w stosunku do należności obowiązujących poza kontyngentem. Znacząca, choć mniejsza, obniżka obejmie także cło eksportowe sosny.

Jak najbardziej pozytywnie oceniam zawarcie protokołu dotyczącego warunków technicznych zarządzania kontyngentami. Przewiduje on bowiem również szczegółowe procedury konsultacji i rozstrzygania sporów, co w zakresie wymiany handlowej z krajami takimi jak Rosja stanowi istotne zabezpieczenie oraz wzmacnia stabilność wzajemnych stosunków gospodarczych. Liczę na korzystną i niezakłócaną przez Moskwę współpracę partnerską z Unią w zakresie obrotu wymienionymi surowcami, szczególnie w odniesieniu do krajów sąsiadujących z Rosją. Wyrażam zgodę na zawarcie porozumienia przez Radę.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Europa debe proteger sus sectores productivos estructurando bien este tipo de relaciones comerciales en mercados especialmente sensibles.

El texto aprobado es positivo porque es de suma importancia evitar que Rusia vuelva a incrementar los derechos de exportación, lo que dañaría a productores europeos. El acuerdo aportará equilibrio y mejorará las condiciones comerciales.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione della on. Vaidere “Accordo UE-Russia sulla gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname”. In seguito all’adesione della Russia alla Federazione Mondiale del Commercio si sono resi necessari una serie di accordi e adeguamenti di tipo legislativo fra UE e Russia quali la riduzione dei dazi di esportazione di legname grezzo, e la gestione da parte dell’UE della parte dei contingenti tariffari ad essa assegnati. Le imprese europee, in particolare quelle dell’arredamento dell’edilizia e della carta, trarranno grande vantaggio da questo provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo protokolas dėl tarifinių kvotų administravimo – svarbus laimėjimas siekiant prekybos santykių su Rusija stabilumo ir patikimumo. Šiuo atveju, vykstant stojimo procesui į Pasaulio prekybos organizaciją, Rusijos federacija sutiko sumažinti eksporto muitų normas, taikomas medienos produktams ir kt. Šiame dvišaliame susitarime tarp ES ir Rusijos Federacijos apibrėžiamos bendrosios tarifinių kvotų dalies įgyvendinimo nuostatos bei sąlygos, kurių laikytis susitarė abi šalys siekdamos savo atitinkamos kvotų valdymo dalies tikslo ir, jeigu reikia, siekdamos bendradarbiauti (taip pat numatomos konsultavimosi ir ginčų sprendimo procedūros). Manau, kad šis sprendimas yra svarbus tuo, jog ne tik siekiama išvengti Rusijos medienos eksporto muitų didinimo, bet ir užtikrinama daugiau garantijų bei geresnės prekybos sąlygos daugeliui ES gamintojų.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mercredi 21 novembre, j'ai voté en faveur du rapport sur la proposition de règlement de la Commission sur l'accord entre l'Union européenne et la Russie sur la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois. Dans le cadre de son adhésion à l'OMC, la Russie a introduit des contingents tarifaires pour le bois et, sachant que l'Union européenne est un destinataire important de ces contingents, il était nécessaire d'établir les dispositions générales de cet accord bilatéral.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com os pressupostos do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La Russie était déjà un partenaire important de l'Union. Maintenant qu'elle a adhéré à l'OMC, c'est tout un ensemble nouveau de possibilités qui s'ouvre pour nos relations. Nous avons voté en faveur d'un accord qui permettra aux producteurs de bois européen d'accroître leurs exportations vers la Russie. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs européens, et une bonne nouvelle pour notre économie. Ce nouvel accord est une étape supplémentaire vers une coopération toujours plus étroite avec notre partenaire russe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le bois russe représente aujourd'hui 60 % des importations européennes du secteur de la fabrication de papier et de pâte à papier. L'accord UE-Russie sur les importations de bois russe permettra ainsi aux entreprises européennes d'importer à des tarifs préférentiels épicéas et pins russes vers l'Union européenne. Par le passé, l'industrie forestière européenne avait pâti des restrictions à l'importation imposées par la Russie. Ce nouvel accord contribuera ainsi à la redynamisation de ce secteur. C'est également une étape importante vers une relation commerciale plus stable et plus prévisible avec la Russie, mais aussi vers l'affirmation de la politique commerciale européenne, puisque pour la première fois, l'Union européenne gèrera les contingents tarifaires d'un pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Este é um acordo bilateral com a Rússia no âmbito do processo de negociação da adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio. O consentimento do Parlamento é necessário para que o Conselho possa endossar oficialmente este acordo. Segundo o mesmo, a Federação Russa poderá emitir licenças de exportação com base na documentação de importação emitida pela União e esta gerirá os contingentes pautais. A União tem interesse neste acordo que trará alguma previsibilidade e poderá mesmo melhorar as relações comerciais entre as partes. Este poderá ser benéfico para as indústrias ligadas às madeiras e às da construção, papel e mobiliário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A recomendação em análise, da responsabilidade da colega Inese Vaidere, incide sobre o projeto de decisão do Conselho relativamente à celebração do Acordo sob a forma de Troca de Cartas entre a União Europeia (UE) e a Federação da Rússia no que respeita à administração dos contingentes pautais aplicáveis às exportações de madeira provenientes da Federação da Rússia para a UE e do Protocolo entre a UE e o Governo da Federação da Rússia sobre as modalidades técnicas em conformidade com o referido Acordo. O Acordo bilateral UE/Federação da Rússia supra referido, negociado no âmbito do processo de adesão da Rússia à OMC, carece da aprovação do Parlamento Europeu para que possa ser assinado pelo Conselho. A Federação da Rússia concordou em reduzir as taxas de direitos de exportação que aplica às matérias-primas, nomeadamente aos produtos de madeira, e atribuiu à UE uma parte específica dos contingentes, reservando, contudo, o poder de emitir licenças de exportação. Votei favoravelmente este projeto de decisão porque é do interesse dos Estados-Membros a importação de madeira proveniente da Rússia e, com este acordo, evitam-se os aumentos consecutivos dos direitos de exportação sobre a madeira, que a Rússia aplica desde 2007, os quais representam um grave prejuízo para os produtores da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A celebração deste acordo bilateral entre a UE e a Federação da Rússia vem na sequência da adesão desta última à OMC. Neste contexto, a Rússia teve que reduzir as taxas dos direitos de exportação para os produtos da madeira, nomeadamente algumas espécies coníferas. Isto significa a eliminação de todas as barreiras "proibitivas" que prejudicam o comércio com a UE, visto o seu "forte interesse ofensivo neste acordo". Mais uma vez, são os interesses do grande capital da UE a exercerem as suas influências, vendo serem reduzidos os custos de importação desta matéria-prima que são cruciais para a indústria de muitos países da UE, como a indústria do papel, da construção e do mobiliário. A Rússia, como qualquer outro país, tem o direito de exercer a soberania sobre os seus recursos naturais, e de impor os direitos de exportação que entenda mais adequados aos interesses do país, independentemente das disposições da OMC ou dos interesses da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − O tejto dvojstrannej dohode s Ruskou federáciou sa rokovalo v rámci procesu pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii. Európsky parlament bol požiadaný o udelenie súhlasu, ktorý je nevyhnutným predpokladom na to, aby Rada oficiálne uzavrela dohodu. Ruská federácia sa v súvislosti s procesom pristúpenia k WTO zaviazala znížiť sadzby vývozného cla, ktoré v súčasnosti uplatňuje na suroviny vrátane výrobkov z dreva. V prípade určitých druhov dreva zaviedlo Rusko colné kvóty. V protokole medzi EÚ a Ruskom sa stanovujú podrobné technické postupy tejto spoločnej správy colných kvót. Tento protokol obsahuje súbor pokynov, na ktorých sa EÚ a Rusko dohodli, ktorými sa budú riadiť, keď sa dosiahne príslušný podiel spravovaných kvót, a ktorými sa bude v prípade potreby riadiť ich spolupráca. Rovnako sú v ňom stanovené konzultačné postupy a postupy riešenia sporov. Európska únia má eminentný záujem na tom, aby došlo k uzavretiu bilaterálnej dohody, keďže sa ňou zaistí výrazné zlepšenie dodávok dreva z Ruska. Považujem za nesmierne dôležité a opodstatnené zabrániť nepretržitému zvyšovaniu vývozných ciel na drevo, ktoré Rusko uplatňuje od roku 2007 a ktoré postihlo mnohých výrobcov v EÚ. Dohoda prispeje k lepšej predvídateľnosti a lepším obchodným podmienkam.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau dokumentui, kadangi, vykstant stojimo į PPO procesui, Rusijos Federacija sutiko sumažinti jos šiuo metu žaliavoms, įskaitant medienos produktus, taikomas eksporto muitų normas. Rusija pradėjo taikyti tarifines kvotas kai kurių rūšių medienai, būtent kai kurių rūšių spygliuočių medienai. Mažesni eksporto iš Rusijos muitai taikomi kiekiams, kurie eksportuojami neviršijant kvotų, o didesni muitai (jau nekalbant apie per didelius muitus) – produktams, kurie eksportuojami nesilaikant kvotų. Manau, kad Protokolas dėl tarifinių kvotų administravimo – svarbus laimėjimas siekiant prekybos santykių stabilumo ir patikimumo. ES turi aktyvių interesų, susijusių su šiuo susitarimu, nes juo sudaromos sąlygos labai pagerinti medienos iš Rusijos tiekimą. Susitarimu užtikrinama daugiau nuspėjamumo ir geresnės prekybos sąlygos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Lors de la séance du 21 novembre, j'ai soutenu le rapport de ma collègue Inese Vaidere. Ce rapport a été adopté et je m'en félicite. L'Union européenne doit désormais gérer les contingents d'exportation de bois de la Russie depuis son adhésion à l'OMC. Ce rapport a pour objectif d'offrir de la prévisibilité et de meilleures conditions commerciales. En effet, depuis 2007 l'Union européenne a connu des hausses des droits à l'exportation de bois appliqués par la Russie. Et ces hausses ont affecté de nombreux producteurs européens s'approvisionnant essentiellement dans ce pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. This is one of first direct opportunities, after Russia joined the WTO, to apply rules under the WTO. Considering that Russia almost immediately after WTO accession broke the rules, it is crucial to monitor very closely the implementation of agreed tariff-rate quotas applying to exports of wood from Russia to the EU. The protocol was part of WTO accession negotiations and both the EU and WTO need to make sure it is applied without delay.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. The EU has a strong offensive interest in this agreement as it provides for significant improvement in the supply of wood from Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. È’ importante che si eviti il ripetersi degli aumenti consecutivi dei dazi all'esportazione di legname applicati dalla Russia a partire dal 2007 che hanno colpito numerosi produttori europei. Auspico che l’accordo venga approvato, perché porterà una maggiore prevedibilità e condizioni commerciali migliori.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report recommends that the European Parliament gives consent to the conclusion of this agreement relating to the administration of tariff-rate quotas applying to exports of wood from Russia to the EU. The EU has a strong offensive interest in this agreement as it provides for significant improvement in the supply of wood from Russia. It is paramount to avoid recurrence of the consecutive increases in wood export duties applied by Russia since 2007, which affected many EU producers. It is known that Mrs Vaidere is a Russophobe and therefore she prepared an inapt report.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi pasiektas susitarimas yra itin svarbus stabilių ir patikimų prekybos santykių garantas. Taip pat bus pagerintas medienos iš Rusijos tiekimas bei prekybos sąlygos. Pažymėtina, kad ES trečiosios šalies eksporto kvotos valdymas yra naujovė, sukursianti pagrindus šios sistemos veikimui ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Este acordo bilateral com a Federação da Rússia foi negociado no quadro do processo de adesão da Federação Russa à Organização Mundial do Comércio. Nos termos do Tratado de Lisboa, foi solicitada a aprovação do Parlamento Europeu, o que constitui uma condição indispensável para que o Conselho possa proceder oficialmente à celebração do acordo. A UE tem um forte interesse neste acordo, na medida em que este contribui para melhorar significativamente o fornecimento de madeira proveniente da Rússia. Os operadores económicos do setor consideram importante evitar os recorrentes aumentos consecutivos dos direitos de exportação sobre a madeira, aplicados pela Rússia desde 2007 e que afetaram muitos produtores da UE. Nestes termos, conferindo o acordo uma maior previsibilidade e melhores condições comerciais, votei favoravelmente a aprovação da celebração do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Em conformidade com o presente Acordo, a Federação Russa deve emitir licenças para exportação baseadas nos documentos de importação expedidos pela União Europeia, enquanto que esta, por seu lado, está encarregada de gerir a sua parte de contingentes pautais. No processo de adesão à OMC, a Federação Russa concordou em reduzir as tarifas alfandegárias a aplicar às matérias-primas, incluindo produtos de madeira. Este tema reveste-se de um interesse fundamental para a UE, uma vez que o acordo promove uma melhoria significativa nas condições de abastecimento de madeira a partir da Rússia. Os contingentes pautais com direitos de exportação reduzidos vão também ajudar a indústria madeireira da UE e os seus operadores a jusante como as indústrias do papel, da construção e do mobiliário. Votei favoravelmente a celebração do acordo e do protocolo de gestão partilhada, que transfere a gestão da quota e repartição de quota para o lado da UE, trazendo uma clara mais-valia à estabilidade e fiabilidade da relação de trocas.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo con la collega Vaidere per il lavoro svolto. Con l'approvazione di questo testo da parte del Parlamento, vista la proposta di decisione del Consiglio (16775/2011), le industrie del legno europee, comprese quelle che forniscono la materia prima all'edilizia e alle cartiere, importeranno abeti e pini dalla Russia a prezzo ridotto. Infatti, vista la diminuzione delle tariffe doganali per tali tipologie di legname, effettuata dalla Russia, l'UE ha approfittato per concludere un accordo commerciale con tale Paese, che porterà le industrie degli Stati membri a risparmiare quasi il 70% rispetto al passato.

Dalla conclusione di tale accordo trarranno forti benefici le industrie di settore della Finlandia, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Svezia, della Germania e della Polonia, le quali si erano viste bloccare le importazioni a seguito dell'aumento nel 2007 dell'80% delle tariffe doganali da parte della Russia. Per quanto riguarda l'Italia invece, saranno i settori dell'industria del mobile e dell'arredamento a trarre i maggiori vantaggi, grazie alla diminuzione del costo delle materie prime.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, La Federazione russa ha accettato di ridurre i suoi attuali dazi all'esportazione sulle materia prime, inclusi i prodotti del legno. Per alcuni tipi di legname, segnatamente alcune specie di conifere, la Russia ha introdotto contingenti tariffari. Per i quantitativi esportati dalla Russia che rientrano nelle quote vengono applicati dazi all'esportazione più bassi, per i prodotti che non rientrano nelle quote, le aliquote sono più elevate, per non dire proibitive. L'Unione europea ha come obiettivo quello di migliorare significativamente l'approvvigionamento di legname dalla Russia. Con questo voto l'Unione europea si impegnerà a gestire le autorizzazioni contingentate, mentre la Federazione russa manterrà la facoltà di rilasciare licenze di esportazione in base ai documenti di importazione pertinenti emessi dall'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O acordo bilateral com a Federação da Rússia foi negociado no quadro do processo de adesão desta à Organização Mundial do Comércio, tendo a Federação da Rússia concordado em reduzir as taxas dos direitos de exportação que atualmente aplica às matérias-primas, incluindo aos produtos da madeira. São, assim, aplicados direitos de exportação mais baixos a quantidades exportadas da Rússia dentro dos limites dos contingentes estabelecidos, e direitos mais altos a produtos que os excedam. Foi atribuída à UE uma parte específica dos contingentes, tendo estes sido estabelecidos a um nível relativamente amplo para a UE, pelo menos tendo em conta a procura prevista a curto prazo. Este acordo bilateral define as disposições gerais relativas à implementação da parte dos contingentes pautais. Enquanto que a UE será responsável pela gestão das autorizações de contingente, a Federação da Rússia conservará o poder de emitir licenças de exportação com base nos documentos pertinentes sobre importação da responsabilidade da UE. Pelas razões expostas, apoiei o Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul cu privire la încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federaţia Rusă în Uniunea Europeană şi a Protocolului între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind modalităţile tehnice adoptate în temeiul acordului menţionat. Federaţia Rusă s-a angajat să reducă nivelurile taxelor la export pe care le aplică în prezent pentru materiile prime, inclusiv pentru produsele din lemn brut. Pentru anumite tipuri de lemn, şi anume lemnul provenit de la unele specii de conifere, Federaţia Rusă a introdus contingente tarifare. Sunt aplicate taxe scăzute la exportul din Federaţia Rusă pentru cantităţile exportate în limita contingentelor şi taxe ridicate, chiar prohibitive, pentru produsele care nu se încadrează în contingente. Aceste contingente au fost stabilite la un nivel relativ înalt pentru UE, cel puţin ţinând seama de cererea preconizată pe termen scurt. Acest acord bilateral defineşte dispoziţiile generale privind punerea în aplicare a subcontingentelor tarifare. Salut încheierea protocolului dintre UE şi Federaţia Rusă care prevede modalităţile tehnice detaliate ale acestei gestiuni partajate a contingentelor tarifare.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Nel contesto del suo processo di adesione all'OMC, la Federazione russa ha accettato di ridurre i suoi attuali dazi all'esportazione sulle materia prime, inclusi i prodotti del legno. Per alcuni tipi di legname, segnatamente alcune specie di conifere, la Russia ha introdotto contingenti tariffari. Per i quantitativi esportati dalla Russia che rientrano nelle quote vengono applicati dazi all'esportazione più bassi; per i prodotti che non rientrano nelle quote, le aliquote sono più elevate, per non dire proibitive.

Una parte specifica dei contingenti è stata assegnata alle esportazioni verso l'UE: i contingenti sono stati fissati a un livello relativamente elevato per l'UE, quanto meno rispetto alla domanda prevista nel breve periodo. L'accordo bilaterale stabilisce le disposizioni generali relative all'applicazione della parte dei contingenti tariffari. Mentre l'UE gestirà le autorizzazioni contingentate, la Federazione russa manterrà la facoltà di rilasciare licenze di esportazione in base ai documenti di importazione pertinenti emessi dall'UE.

 
  
  

Σύσταση Moreira (A7-0329/2013), Inese Vaidere (A7-0177/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Adopté au Parlement européen avec mon soutien, ce rapport permet de prendre en compte l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de la Fédération russe. Il s’agit de réglementer les contingences tarifaires et les licences d’exploitation propres aux exportations de bois afin de s’assurer d’échanges équitables tout en maintenant un haut niveau de durabilité dans cette filière.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos į ES eksportuojamai medienai. Pastaruosius dešimtmečius Rusija tiekė 60 proc. visos į ES importuojamos medienos. Nauju ES ir Rusijos susitarimu numatomi gerokai mažesni Rusijos taikomi medienos eksporto į ES muitai, dėl to atpigs kai kurios rūšies rusiška mediena (eglės, pušys). ES yra labai suinteresuota tarifinėmis kvotomis, kuriomis suteikiamas pranašumas medienos eksportui iš Rusijos, pagal kvotą taikant gerokai mažesnius muitus, palyginti su dabartiniais. Susitarimu nustatomos eksporto tarifinių kvotų valdymo taisyklės bei nuostatos dėl ES ir Rusijos vyriausybės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, būtino tinkamam sistemos veikimui užtikrinti. Pritariu, kad šis susitarimas turėtų padėti išvengti situacijos, kai Rusija vienašališkai padidina eksporto muitus, nes tai daro itin neigiamą poveikį ES gamintojams.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe por suponer un paso adelante en la política de acaparación de recursos naturales por parte de la UE. El informe supone un acuerdo entre ambas partes para garantizar los intereses de los importadores de recursos naturales, que demandan seguridad en precios en la importación de dicha materia prima. El mandato de la Organización Mundial de Comercio exige la desaparición de los impuestos en la importación de materias primas y desde 2007 muchos productores han sido afectados por la fijación de cuotas por parte de Rusia. Estos intereses de los productores europeos chocan con la posición política de mi grupo parlamentario que exige a la UE la implementación de una política ambiental proactiva que avance hacia la reducción de la importación de materias primas para poder reducir la huella ecológica que nuestro sistema de consumo produce. Esta es la razón por la que no he apoyado este informe.

 
  
  

Έκθεση : Carlos Coelho (A7-0368/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, na medida em que considero o SIS II um instrumento essencial que permite aumentar a segurança da Área Schengen e, ao mesmo tempo, uma gestão intergovernamental mais eficaz do sistema, o que melhora consideravelmente a proteção dos dados e os direitos fundamentais dos cidadãos. Deste modo, este relatório permite que a União Europeia, os seus cidadãos e os Estados e cidadãos da Área Schengen fora da União Europeia, possam usufruir o mais rapidamente possível dos benefícios deste novo sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution as in an enlarged Europe with 27 Member States we need to reinforce security. I believe that the SIS II will provide more rigour in border controls, improve biometric data and allow a more efficient use of data through their possible interconnections. Moreover, that with the SIS II, individual rights will be better and more rigorously protected and data protection rules will be improved in order to avoid errors such as unjustified arrests or refusals at borders. I support the call of the European Parliament on EU Member States, and in particular Finland, to assume their responsibilities in this process and prevent further delays in SIS II, asking the Council and Commission what they intend to do to overcome this setback, so that SIS II can come into force as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Il sistema d'informazione Schengen rappresenta il più grande database a gestione integrata, inteso a migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e la politica in materia di visti, immigrazione e libera circolazione delle persone. Il SIS II rappresenta un notevole progresso del sistema, permettendo di introdurre nuovi dati, indicazioni e funzionalità che devono, comunque, essere protetti e controllati. E' importante che il calendario sia rispettato, evitando ulteriori ritardi, e che il sistema di seconda generazione sia finalmente operativo. Condivido il disappunto del collega Coelho per il fatto che, nonostante il SIS sia una questione molto importante per i cittadini dell’Unione europea, al Parlamento europeo sia stato attribuito un ruolo meramente consultivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le système d'information Schengen (SIS) est l'instrument principal de la sécurité de l'espace Schengen. Pour cette raison, j’ai soutenu sa mise à jour, qui se caractérise par une intégration des données biométriques des documents d’identité. Ce texte a également permis de renforcer la protection des données des citoyens européens et de définir des modalités de financement de ce système d’information essentiel à la sécurité des ressortissants européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Sistema de Informação de Schengen (SIS) é a espinha dorsal de uma Europa sem fronteiras e do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. A segunda geração do SIS (SIS II) irá permitir a introdução de novos dados nomeadamente a introdução de dados biométricos, novos tipos de indicações e novas funcionalidades que irão reforçar a segurança e uma utilização mais inteligente da informação. O início da migração para o SIS II está previsto para o início de janeiro do próximo ano. O SIS II é um instrumento essencial para reforçar a segurança do Espaço Schengen e pôr cobro à gestão intergovernamental do sistema. Há vários anos que o Parlamento Europeu sustenta a necessidade de uma solução claramente comunitária, rejeitando a continuação de uma arquitetura intergovernamental. Essa é uma das razões pelas quais se apoia o SIS II. Apesar do apoio à proposta da Comissão Europeia, o presente relatório, que mereceu o meu apoio, considera fundamental o reforço das normas relativas à proteção dos dados e a necessidade de se garantir uma supervisão eficiente desta migração complexa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi taikant antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) galima užtikrinti ne tik didesnį saugumą ir pažangesnį informacijos naudojimą taikant tarpusavyje susietus perėjimus, bet naudoti naujo tipo nuorodas ir naujas funkcijas. Taryba ir Europos Parlamentas bendru sutarimu sutarė, jog Šengeno erdvė, kuri teisėtai laikoma Europos pagrindu (t. y. erdvės be sienų ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės saugumui užtikrinti), bus nedelsiant įgyvendinama ir pradedama taikyti valstybėms narėms, dalyvaujančioms taikant SIS 1+, nuo dienos, kurią Taryba nustatys vienbalsiu jos narių, atstovaujančių valstybių narių, dalyvaujančių taikant SIS 1+, vyriausybėms, sprendimu. Maždaug 2013 m. kovo mėn. pabaigoje suplanuotas visų valstybių narių perėjimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS +1) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) - (y compris Royaume-Uni et Irlande). Le système d'information Schengen II permet l'introduction de nouvelles données, par exemple les données biométriques, de nouvelles indications et fonctionnalités renforçant l'espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe. Le rapport vise à déterminer les modalités de migration des données selon la planification en vigueur : ainsi, l'approche retenue est que l'entrée en vigueur du cadre juridique du SIS II démarre à partir du moment où le premier Etat membre a effectué la migration vers le nouveau système.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apesar dos inúmeros problemas e atrasos que o Projeto do SIS II tem vindo a sofrer ao longo dos últimos anos, o PE apoiou sempre o SIS II, sustentando a necessidade de uma solução claramente comunitária e rejeitando a continuação de uma arquitetura intergovernamental. O SIS II deverá, igualmente, contribuir para um reforço da segurança e consagra um nível de proteção de dados mais elevado do que o atualmente existente. O Parlamento aceitou a proposta do Conselho no sentido de dividir a iniciativa da Comissão, criando uma segunda proposta que refletia de forma mais adequada a situação do Reino Unido e da Irlanda, o que levou à necessidade de o PE se ter que pronunciar também sobre esta proposta. A especificidade da situação relativa ao Reino Unido e à Irlanda decorre do facto de estes Estados-Membros só terem uma participação parcial em Schengen, nomeadamente no que diz respeito a medidas no âmbito da cooperação judiciária em matéria penal. Ambos os países não participam no atual SIS 1+, mas irão participar no SIS II, pelo que é necessário tornar clara a sua especial situação, uma vez que não poderão tomar parte nos aspetos contemplados no Regulamento do SIS II (ex-1.º pilar), mas apenas nos aspetos contemplados na Decisão do SIS II (ex-3.º pilar).

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Protéger l'Europe, c'est d'abord garantir notre sécurité. Grâce à cette évolution du système d'information de Schengen, la clef de voûte de notre système de sécurité deviendra plus efficace et plus complète. Ce nouveau système nous permettra de renforcer l'efficacité des contrôles aux frontières, grâce notamment à de nouvelles données biométriques. Les informations seront mieux protégées, mieux utilisées : cela signifie moins de difficultés, moins d'erreurs, plus d'efficacité. J'ai voté en faveur de ce rapport, parce qu'il met notamment l'accent sur la protection des données : c'est le gage d'une confiance renforcée des citoyens, c'est le gage de sa réussite.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O SIS (Sistema de Informação Schengen) é o instrumento mais importante para a segurança do espaço Schengen. O SIS II (a segunda geração SIS) torna possível adicionar novos dados, novos tipos de indicação e novas funções que poderão aumentar a segurança e levar a uma utilização mais inteligente da informação, através de alertas interligados. A migração SIS 1 + para o SIS II é regida por dois instrumentos legais: o Regulamento 1104/2008 no antigo primeiro pilar e a Decisão 2008/839/JAI do Conselho no antigo terceiro pilar. A presente proposta da Comissão procura fundir num os dois atos jurídicos de modo a refletir a supressão dos pilares. O Conselho pediu para dividir a proposta original em duas partes, uma das quais com a participação do Reino Unido e da Irlanda de modo a respeitar as suas posições específicas. É esta que aqui votámos. Nunca será demais frisar a importância do sistema de informação de Schengen para a segurança dos europeus, bem como a necessidade de esta migração decorrer com a máxima cautela e cuidado, no respeito pelos direitos dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Estamos perante o desenvolvimento de novas características no Sistema de Informação de Schengen, perante o seu aprofundamento. A migração para o SIS II implica que novas autoridades passarão a ter acesso ao mesmo, interligando alertas entre elas, adicionando novas categorias de dados (como o mandato de captura, dados biométricos como impressões digitais e fotografias) e uma plataforma técnica para partilhar informação com o sistema de informação de vistos. Para além disso, este relatório defende que se vá ainda mais longe na retirada de competências dos Estados-Membros com a migração para o SIS II, acentuando o seu carácter federalista. Este processo acrescentará novos elementos a uma base de dados que é acessível a várias pessoas, não existindo total garantia de confidencialidade ou de não partilha desses dados com outras pessoas ou organizações. Reiteramos a denúncia de sempre às sérias ameaças para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que decorrem da criação do Espaço Schengen. A migração do SIS I para o SIS II confirma esse rumo e merece da nossa parte viva rejeição.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Systém SIS (Schengenský informačný systém) je jednoznačne najdôležitejší nástroj bezpečnosti v schengenskom priestore, ktorý sa oprávnene považuje za nosný pilier Európy bez hraníc a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. SIS II (druhá generácia SIS) umožňuje doplniť nové údaje (najmä biometrické), nové typy označovania a nové funkcie, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť a viesť k inteligentnejšiemu využívaniu informácií prostredníctvom prepojených zápisov. Nový systém však musí byť najskôr otestovaný, najmä z hľadiska jeho stability, dostupnosti i výkonnosti. Prechod zo SIS 1+ na SIS II by sa mal začať hneď po úspešnom ukončení testovania, a to pravdepodobne v januári 2013. Parlament po niekoľko rokov presadzoval potrebu prijať jednoznačné riešenie na úrovni Únie a odmietal pokračovať vo využívaní medzivládnej štruktúry. Domnievam sa, že i to je jedným z dôvodov, prečo vysloviť podporu SIS II. Som presvedčená, že sa jedná o dôležitý nástroj na posilnenie bezpečnosti v schengenskom priestore, ukončenie medzivládneho riadenia systému a výrazné zlepšenie ochrany údajov a základných práv osôb. Mal by teda vstúpiť do platnosti čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Il SIS II, al contrario del SIS 1+, non è un semplice sistema di informazione, ma verrà utilizzato come mezzo d’inchiesta di polizia, antiterrorismo e controllo dell’immigrazione. Considerando l’importanza del ruolo svolto da tale sistema, ritengo pertanto opportuno che ad esso partecipino anche il Regno Unito e l’Irlanda: il mio voto sarà, perciò, favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Parlamentas nori kuo greičiau pereiti prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir todėl siūlo sudaryti du atskirus aktus: vieną atskirą su Anglija ir Airija, kitą – su visomis kitomis ES narėmis. SIS II yra esminė priemonė didesniam Šengeno erdvės saugumui užtikrinti, tarpvalstybiniam sistemos valdymui nutraukti ir duomenų apsaugai bei pagrindinėms asmenų teisėms iš esmės pagerinti. Todėl SIS II turėtų įsigalioti kuo anksčiau. Pasiūlymas padalijamas į dvi dalis. Padalinimas nieko nekeičia Jungtinės Karalystės ir Airijos dalyvavimo atžvilgiu, bet jį įgyvendinus randamas pageidautinas skaidresnis sprendimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I would like to insist on the crucial role of SIS II in building a Europe without borders and increasing the security of the Schengen Area. I support the Commission’s proposal related to the migration from SIS 1+ to SIS II. In parallel to its intention to apply the legal framework for SIS II from the moment the first Member State completes its switchover to the new system. I welcome the Commission’s proposal to provide for the possibility to co-finance certain national activities related to the migration up to 75 %. Nevertheless, given the political importance of the issue and its significant budget, I regret that the European Parliament is only limited to a consulting role.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I congratulate the Commission on its proposal, which clarifies the legal framework applied to the migration from SIS1+ to SIS II, and particularly applauds the application of the legal framework of SIS II from the moment the first Member State completes its migration. This proposal reinforces legal certainty and prevents unnecessary expenses in the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. Il SIS II è uno strumento essenziale per rafforzare la sicurezza dell’area Schengen. Dobbiamo adoperarci tutti quanti per mettere fine alla gestione intergovernativa del sistema e migliorare considerevolmente la protezione dei dati e i diritti fondamentali degli individui. Il SIS II dovrà, pertanto, entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport vise à accélérer la mise en place effective du système d'information Schengen II (SIS II). Je suis opposé à cette évolution du SIS. Il permet de conserver arbitrairement des données biométriques et de les transmettre à des organismes de sécurité de pays tiers. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The SIS II is an essential instrument with which to increase the security of the Schengen Area, end intergovernmental management of the system and considerably improve data protection and the fundamental rights of individuals. The SIS II should, therefore, enter into force at the earliest possible date. I totally agree with that.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema užtikrins didesnį saugumo laipsnį Šengeno erdvei, duomenų apsaugai ir pagrindinėms asmenų teisėms, taip pat sustiprins teisinį tikrumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad perėjimas prie SIS II yra sudėtingas procesas. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą ir išvengti bet kokių praktinių priežiūros spragų, svarbu, kad visame perėjimo procese artimai dalyvautų visos atsakingosios institucijos. Be to, reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės nepatirtų papildomų nereikalingų išlaidų. Taip pat ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ES bei trečiųjų šalių piliečių apsaugos mechanizmui nustatyti. Siekiant užkirsti kelią perėjimo prie SIS II atidėliojimui, manau, kad yra tikslinga nustatyti galutinę perėjimo užbaigimo ir reglamento galiojimo pabaigos datą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O SIS (Sistema de Informação de Schengen) é o instrumento mais relevante para a segurança do Espaço Schengen, sendo justamente considerado a espinha dorsal de uma Europa sem fronteiras e do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. O SIS II (a Segunda Geração do SIS) permitirá a introdução de novos dados (nomeadamente a introdução de dados biométricos), novos tipos de indicações e novas funcionalidades, permitindo o reforço da segurança e uma utilização mais inteligente da informação através da interligação de "alertas". O SIS II é um instrumento essencial para reforçar a segurança do Espaço Schengen, pôr cobro à gestão intergovernamental do sistema e melhorar consideravelmente a proteção de dados e os direitos fundamentais dos indivíduos. Em face do exposto, votei favoravelmente o presente relatório para que o SIS II possa entrar em vigor o mais rápido possível como desejado na UE, incluindo o Reino Unido e a Irlanda. Felicito o meu colega Carlos Coelho pelo trabalho desenvolvido.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Rapporteur mainly addresses the concerns raised by EDPS (in particular, the mechanism of supervision of data processing during the migration, verification of data before the migration, deletion of old data after the migration). He also maintains the deadline for the transition in the migration instrument: 30 June 2013, otherwise another solution should be found. The Council decided to split the proposal into two almost identical documents, in one of which Great Britain and Ireland can participate (police cooperation), and in the other they cannot (refusal of entry, etc.). On 5 October the Parliament was consulted on the splitting, therefore it was decided to apply a simplified procedure in accordance with Rule 46(2). Since only one Member objected within a set time limit, both reports are deemed adopted without vote on particular amendments. Our group can support the initiative, since our concerns (data protection and final deadline) are fully taken into account (as we did in September 2008 while supporting migration instruments and in May 2010 when the current migration instruments were being amended).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Um espaço de Liberdade, Segurança e Justiça entre os Estados-Membros, parte do Acordo Schengen, só é concretizável se tiver instrumentos eficazes, como o Sistema de Informação de Schengen de 1.ª e 2.ª geração. Voto favoravelmente esta proposta de migração do SIS I para o SIS II, por considerar fundamental que se passe de um sistema intergovernamental para um sistema da União, onde a proteção dos dados dos cidadãos deve permanecer um elemento essencial da proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la proiectul de regulament privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II). Obiectivul prezentului regulament este reformarea într-un singur instrument juridic a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 şi a Deciziei 2008/839/JAI ale Consiliului. Prezentul regulament stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei şi ale statelor membre participante la SIS 1+ cu privire la întreţinerea şi continuarea dezvoltării SIS II, testarea completă a SIS II, testarea informaţiilor suplimentare, continuarea dezvoltării şi a testării unui sistem de conversie, instituirea şi testarea unei structuri de migrare provizorii şi migrarea de la SIS 1+ la SIS II. Dezvoltarea SIS II trebuie finalizată până la 30 iunie 2013, cel târziu. Bulgaria şi România participă la acest proces în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 şi cu Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 29 iunie 2012 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România. Pe lângă înregistrarea de căutări automate, statele membre şi Comisia ar trebui să se asigure că, în timpul migraţiei de la SIS 1+ la SIS II, normele aplicabile privind protecţia datelor sunt respectate pe deplin.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Das SIS ist das bedeutendste Instrument für die Sicherheit des Schengen-Raumes, der als Rückgrat eines Europas ohne Grenzen sowie des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes gilt. Das SIS II ermöglicht die Eingabe neuer Daten (wie biometrischer Daten), neue Arten von Angaben und neue Funktionen, wodurch die Sicherheit erhöht und durch die Verknüpfung von "Warnungen" eine intelligentere Nutzung der Informationen ermöglicht wird. Der Umstieg soll im Januar 2013 beginnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Tutti noi sappiamo che il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta lo strumento principale per la sicurezza dello spazio Schengen ed è considerato, infatti, la colonna portante di un'Europa senza confini e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ora ci troviamo alla vigilia dell'entrata in vigore di un SIS di seconda generazione, che permetterà di introdurre nuovi dati, nuovi tipi di segnalazioni e nuove funzioni, permettendo di rafforzare la sicurezza e di utilizzare in modo più efficiente le informazioni mediante l'interconnessione delle segnalazioni.

Prima che il nuovo sistema possa essere operativo, è necessario un test per valutare se il SIS II rispetti tutti i requisiti tecnici e funzionali richiesti, nonché gli altri requisiti necessari a livello di stabilità, capacità di risposta e prestazione. Ho espresso il mio voto favorevole poiché ritengo che il SIS II possa rappresentare uno strumento essenziale per rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen, porre fine alla gestione intergovernativa del sistema e migliorare considerevolmente la protezione dei dati e i diritti fondamentali degli individui. Mi auguro che il SIS II possa, pertanto, entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

 
  
  

Έκθεση : Carlos Coelho (A7-0370/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, começando por felicitar a Comissão por esta proposta, que clarifica o quadro jurídico aplicável à migração do SIS 1+ para o SIS II e saúdo, especialmente, a aplicação do quadro jurídico do SIS II a partir do momento em que o primeiro Estado-Membro conclua a transferência do seu sistema. Esta proposta, a meu ver, reforça a segurança jurídica e evita despesas desnecessárias nos diversos Estados­Membros. Considero ainda positiva a possibilidade de co-financiamento comunitário de eventuais despesas que os Estados­Membros venham a ter no âmbito do processo de migração. No entanto, lamento o atraso com que a Comissão apresentou esta iniciativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le système d'information Schengen (SIS) est l'instrument principal pour la sécurité de l'espace Schengen. Pour cette raison, j’ai soutenu sa mise à jour, qui se caractérise par une intégration des données biométriques des documents d’identité. Ce texte a également permis de renforcer la protection des données des citoyens européens, et définir des modalités de financement de ce système d’information essentiel à la sécurité des ressortissants européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Sistema de Informação de Schengen (SIS) é a espinha dorsal de uma Europa sem fronteiras e do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. A segunda geração do SIS (SIS II) irá permitir a introdução de novos dados nomeadamente a introdução de dados biométricos, novos tipos de indicações e novas funcionalidades que irão reforçar a segurança e uma utilização mais inteligente da informação. O início da migração para o SIS II está previsto para o início de janeiro do próximo ano. O SIS II é um instrumento essencial para reforçar a segurança do Espaço Schengen e pôr cobro à gestão intergovernamental do sistema. Há vários anos que o Parlamento Europeu sustenta a necessidade de uma solução claramente comunitária, rejeitando a continuação de uma arquitetura intergovernamental. Essa é uma das razões pelas quais se apoia o SIS II. Apesar do apoio à proposta da Comissão Europeia, o presente relatório, que mereceu o meu apoio, considera fundamental o reforço das normas relativas à proteção dos dados e a necessidade de se garantir uma supervisão eficiente desta migração complexa. Dada a relevância política da matéria e a sua importância em termos orçamentais, deplora-se que o Parlamento apenas seja consultado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi taikant antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) galima užtikrinti ne tik didesnį saugumą ir pažangesnį informacijos naudojimą taikant tarpusavyje susietus perspėjimus, bet naudoti naujo tipo nuorodas ir naujas funkcijas. Perėjimas nuo šiuo metu taikomos SIS 1+ prie SIS II reglamentuojamas dviem teisinėmis priemonėmis – pagal buvusį pirmąjį ramstį parengtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1104/2008 ir pagal buvusį trečiąjį ramstį parengtu Tarybos sprendimu 2008/839/TVR. Remiantis dabartiniu Komisijos pasiūlymu šie du teisės aktai išdėstyti nauja redakcija viename akte – taip atsižvelgta į ramsčių panaikinimą (COM(2012) 81).

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS +1) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) - (sans le Royaume-Uni et Irlande). Le système d'information Schengen II permet l'introduction de nouvelles données, par exemple les données biométriques, de nouvelles indications et fonctionnalités renforçant l'espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe. Le rapport vise à déterminer les modalités de migration des données selon la planification en vigueur : ainsi, l'approche retenue est que l'entrée en vigueur du cadre juridique du SIS II démarre à partir du moment où le premier Etat membre a effectué la migration vers le nouveau système.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apesar dos inúmeros problemas e atrasos que o Projeto do SIS II tem vindo a sofrer ao longo dos últimos anos, o PE apoiou sempre o SIS II, sustentando a necessidade de uma solução claramente comunitária e rejeitando a continuação de uma arquitetura intergovernamental. O SIS II deverá, igualmente, contribuir para um reforço da segurança e consagra um nível de proteção de dados mais elevado do que o atualmente existente. Estas propostas garantem uma maior clareza jurídica e evitam despesas suplementares, em que o quadro legal do SIS II deverá ser aplicado a partir do momento em que o primeiro Estado-Membro conclua a transferência. Prevendo, igualmente, a possibilidade de cofinanciamento comunitário de forma a garantir a migração atempada dos Estados-Membros. Introduzi alterações que permitem reforçar as normas relativas à proteção de dados, garantindo uma supervisão eficiente deste complexo processo e uma transição suave para o novo sistema, garantir que o PE seja mantido informado durante todo o processo, bem como o resultado final e garantir a qualidade e exatidão dos dados, assegurando a eliminação de quaisquer dados que não tenham sido transferidos. São inaceitáveis quaisquer novos atrasos, pelo que o PE não aceita retirar da proposta qualquer alusão à data para a entrada em vigor do sistema, tendo proposto junho de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O SIS (Sistema de Informação Schengen) é o instrumento mais importante para a segurança do espaço Schengen. O SIS II (a segunda geração SIS) torna possível adicionar novos dados, novos tipos de indicação e novas funções que poderão aumentar a segurança e levar a uma utilização mais inteligente da informação, através de alertas interligados. A migração SIS 1 + para o SIS II é regida por dois instrumentos legais: o Regulamento 1104/2008 no antigo primeiro pilar e a Decisão 2008/839/JAI do Conselho no antigo terceiro pilar. A presente proposta da Comissão procura fundir num os dois atos jurídicos de modo a refletir a supressão dos pilares. O Conselho pediu para dividir a proposta original em duas partes, uma das quais sem a participação do Reino Unido e da Irlanda. É esta que aqui votamos. Apesar das críticas de que é alvo, o espaço Schengen constitui uma importante conquista para os europeus. Ter um sistema de informação que efetivamente assegure a segurança no seu seio é um contributo para a sua durabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Neste caso, não é considerada a participação do Reino Unido e da Irlanda. Mas a nossa posição é, evidentemente, a mesma que a manifestada no anterior relatório (com a participação destes dois países). Votámos contra. A migração para o SIS II acarreta o desenvolvimento de novas características no sistema, alargando o seu acesso a novas autoridades, interligando alertas entre elas, adicionando novas categorias de dados (como o mandato de captura, dados biométricos como impressões digitais e fotografias) e uma plataforma técnica para partilhar informação com o sistema de informação de vistos. São elementos de preocupação acrescida quanto a um sistema (e ao Espaço a que serve) que desde a sua origem comportou sérias ameaças aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Systém SIS (Schengenský informačný systém) je jednoznačne najdôležitejší nástroj bezpečnosti v schengenskom priestore, ktorý sa oprávnene považuje za nosný pilier Európy bez hraníc a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. SIS II (druhá generácia SIS) umožňuje doplniť nové údaje (najmä biometrické), nové typy označovania a nové funkcie, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť a viesť k inteligentnejšiemu využívaniu informácií prostredníctvom prepojených zápisov. Prechod zo SIS 1+ na SIS II by sa mal začať hneď po úspešnom ukončení testovania, a to pravdepodobne v januári 2013. Po diskusii členských štátov došla Rada k názoru, že je vhodnejšie rozčleniť návrh Komisie do dvoch textov: jedného, ktorý sa týka účasti Spojeného kráľovstva a Írska, a jedného, na ktorom sa nezúčastnia. Výsledné dva texty Rady prakticky zodpovedajú pôvodnému návrhu Komisie. Parlament bol rovnako o tomto kroku informovaný. Po niekoľko rokov presadzoval potrebu prijať jednoznačné riešenie na úrovni Únie a odmietal pokračovať vo využívaní medzivládnej štruktúry. Domnievam sa, že i to je jedným z dôvodov, prečo vysloviť podporu SIS II. Som presvedčená, že sa jedná o dôležitý nástroj na posilnenie bezpečnosti v schengenskom priestore, ukončenie medzivládneho riadenia systému a výrazné zlepšenie ochrany údajov a základných práv osôb. Mal by teda vstúpiť do platnosti čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de ce rapport afin de soutenir l'effort d'amélioration du cadre juridique applicable pour la migration du SIS I+ vers le SIS II. Le Parlement européen fait preuve ici de la meilleure volonté pour assurer cette migration dans les meilleures conditions et permettre aux États membres qui le nécessiteraient de bénéficier de fonds sur le budget 2012. Plusieurs amendements sont également nécessaires pour garantir une meilleure protection des données dans le cadre de la migration. Je regrette toutefois que, sur un dossier aussi important pour nos citoyens et la sécurité de l'espace Schengen, le Parlement ne soit ici que simplement consulté. Enfin, la question du "deux poids, deux mesures" reste maintenue s'agissant du traitement de la Bulgarie et de la Roumanie dans ce dossier. Je souhaite que cette approche ne soit bientôt plus qu'une histoire du passé.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Šengeno informacinė sistema (SIS) – neabejotinai svarbiausia priemonė Šengeno erdvės, kuri teisėtai laikoma Europos pagrindu, t. y. erdvės be sienų ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, saugumui užtikrinti. Taikant antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) galima įkelti naujus duomenis (pirmiausia biometrinius), naudoti naujo tipo nuorodas ir naujas funkcijas. Taip bus galima užtikrinti didesnį saugumą ir pažangesnį informacijos naudojimą taikant tarpusavyje susietus perspėjimus. Teisinė SIS II sistema bus taikoma nuo tada, kai perėjimo procesą baigs pirmoji valstybė narė. Taip bus sustiprinamas teisinis tikrumas ir užkertamas kelias nereikalingoms išlaidoms valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Carlos Coelho relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (sans le Royaume-Uni et l'Irlande). Ce rapport a été soutenu à une large majorité: 604 voix pour, 53 contre et 35 abstentions. Je m'en félicite. Ce système d'information Schenge est de loin l'instrument principal de la sécurité de l'espace Schengen. Il est l'épine dorsale de l'Europe sans frontière et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Le SIS II permettra l'introduction de nouvelles données (notamment biométriques), de nouveaux types d'indications et de nouvelles fonctionnalités, qui garantiront le renforcement de la sécurité et une utilisation plus intelligente de l'information.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − The European area of freedom, security and justice relies on the Schengen Information System (SIS).

With SIS II, the system’s second generation, data will be better secured and shared information used more efficiently. The migration from SIS 1+ to SIS II will be challenging and should take place as early as possible. In this respect, I welcome the Commission’s proposal to apply the legal framework for SIS II from the moment the first Member State completes its switchover to the new system. This will reinforce legal certainty and prevent unnecessary expenses in the Member States.

However, if we want SIS II to reach its full potential, we must make sure that it receives data of high-quality. Prior to the start of the migration from SIS 1+ to SIS II, Member States must verify that all the personal data to be migrated to SIS II are accurate, up-to-date and lawful in accordance with Decision 2007/533/JHA. The success of the migration will be determined by the Member States’ cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − For several years, Parliament has upheld the need for a clear Community solution and rejected the continued use of an intergovernmental structure. This is one of the reasons why I support the SIS II.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório refere-se ao mesmo assunto tratado no relatório A7-0368/2012 mas não inclui o Reino Unido e a Irlanda. Na verdade, na sequência das discussões entre os Estados-Membros, o Conselho considerou mais apropriado dividir a proposta da Comissão em dois textos: um no qual participam o Reino Unido e a Irlanda e outro em que não participam. O SIS II (a Segunda Geração do SIS) permitirá a introdução de novos dados (nomeadamente a introdução de dados biométricos), novos tipos de indicações e novas funcionalidades, permitindo ainda o reforço da segurança e uma utilização mais inteligente da informação através da interligação de "alertas". O SIS é também reconhecido como um instrumento essencial para reforçar a segurança do Espaço Schengen, pôr cobro à gestão intergovernamental do sistema e melhorar consideravelmente a proteção de dados e os direitos fundamentais dos indivíduos, factos que me levam a votar favoravelmente o presente relatório. Felicito o relator, meu colega Carlos Coelho, pelo trabalho aqui desenvolvido.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'obiettivo, perseguito dagli Accordi di Schengen, della creazione di uno spazio comune europeo privo di frontiere interne in cui fosse assicurata la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali ha imposto l'introduzione di diverse e più stringenti regole di cooperazione giudiziaria e di polizia. L'architettura del nuovo sistema consentirà di rafforzare la sicurezza e, tramite l'introduzione di nuovi dati, renderà più efficace la raccolta di informazioni. Credo che attraverso il passaggio dall'uno all'altro sistema potrà essere implementata più efficacemente la cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri. In questo modo sarà possibile, a mio avviso, affrancarsi da una visione intergovernativa, attraverso la gestione comune dei controlli alle frontiere. Con l'auspicio che, spinti dalla necessità di garantire la protezione dei dati e dei diritti fondamentali degli individui, al SIS II venga data attuazione nel più breve tempo possibile, esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Por questões de segurança jurídica, o Conselho deliberou que esta proposta deveria ser dividida em duas, uma contendo a participação do Reino Unido e da Irlanda, e a outra não. Um espaço de Liberdade, Segurança e Justiça entre os Estados-Membros, parte do Acordo Schengen, só é concretizável se tiver instrumentos eficazes, como o Sistema de Informação de Schengen de 1.ª e 2.ª geração. Voto favoravelmente esta proposta de migração do SIS I para o SIS II, por considerar fundamental que se passe de um sistema intergovernamental para um sistema da União, onde a proteção dos dados dos cidadãos deve permanecer um elemento essencial da proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A migração para o SIS II acarreta o desenvolvimento de novas características no sistema, alargando o seu acesso a novas autoridades, interligando alertas entre elas, adicionando novas categorias de dados (como o mandado de captura, dados biométricos como impressões digitais e fotografias) e uma plataforma técnica para partilhar informação com o sistema de informação de vistos. Para além disso, este relatório defende que se vá ainda mais longe na retirada de competências dos Estados-Membros com a migração para o SIS II, acentuando o seu caráter federalista. Este processo acrescentará novos elementos a uma base de dados que é acessível a várias pessoas, não existindo total garantia de confidencialidade ou de não partilha desses dados com outras pessoas ou organizações. Pela nossa parte, estivemos e continuamos a estar entre aqueles que desde sempre denunciaram os elevados riscos para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que decorrem da criação do Espaço Schengen. A migração do SIS I para o SIS II confirma esse rumo e merece da nossa parte a sua rejeição.

 
  
  

Έκθεσεις: Carlos Coelho (A7-0368/2012) και (A7-0370/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl perėjimo nuo Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) prie antrosios kartos sistemos (SIS II). SIS buvo sukurta Šengeno erdvės valstybių sienų kontrolės panaikinimui suderinti. Jos paskirtis – palaikyti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, įskaitant nacionalinį saugumą. Ši sistema padeda keistis informacija tarp valstybių narių ir suteikia vartotojams (policijos departamentam, ambasadoms ir konsulatam, migracijos įstaigoms ur kt.) realiu laiku priėjimą prie duomenų, reikalingų jų funkcijoms vykdyti. SIS II yra priemonė, skirta didesniam Šengeno erdvės saugumui, veiksmingesnei duomenų apsaugai bei pagrindinėms žmogaus teisėms užtikrinti. Taikant antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą į ją galima įkelti naujus duomenis, naudoti naujo tipo nuorodas ir atlikti naujas funkcijas. Pritariu siūlymams užtikrinti veiksmingą sudėtingo perėjimo proceso priežiūrą bei skatinimui Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir valstybių narių valdžios institucijoms glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant šį perėjimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar necessária uma solução claramente comunitária para o assunto em apreço, rejeitando a continuação de uma arquitetura intergovernamental, e pelo facto da aplicação do quadro jurídico do SIS II reforçar a segurança jurídica e evitar a assunção de despesas pelos diversos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui renforce la protection de l'espace Schengen grâce à l'utilisation de nouveaux outils informatiques qui permettront une meilleure coordination entre les Etats membres. L'Europe se doit de se doter d'instruments fiables dans le but de renforcer sa cohésion et l'efficacité de ses politiques intérieures. L'Union européenne a permis à tout citoyen européen de pouvoir se déplacer librement au sein de l'espace Schengen. Cette réelle avancée a un impact direct sur nos concitoyens et leur mobilité, mais il reste essentiel de pouvoir contrôler les flux migratoires afin d'éviter de faire de notre territoire une passoire. Le nouvel outil technologique permettra de renforcer la confiance des citoyens européens en une Europe protectrice.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că Parlamentul European are responsabilitatea de a participa la respectarea termenelor de implementare a SIS II, acest regulament fiind parte componentă a procesului de migrare la noul Sistem de Informaţii Schengen. Rapoartele pentru migraţia la SIS II au fost adoptate în Comisia LIBE printr-o procedură simplificată, pentru a pune cât mai repede la dispoziţia Comisiei şi statelor membre atât instrumentele legale, cât şi fondurile necesare pentru trecerea la noua generaţie SIS. Sper ca şi Comisia, şi statele membre să îşi respecte angajamentele şi să respecte întocmai responsabilităţile care le revin şi calendarul de implementare a SIS II.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Gostaria de começar por felicitar o colega Carlos Coelho pela excelência do trabalho realizado na preparação dos relatórios sobre a proposta de regulamento do Conselho relativa à migração do Sistema de Informação de Schengen (SIS + 1) para o Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS II). O SIS é o instrumento mais importante na segurança do Espaço Schengen que potencia a existência de uma Europa sem fronteiras, ou seja, um “Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça”. O SIS II é um sistema de controlo das nossas fronteiras que vai substituir o sistema atual, introduzindo um conjunto de novas funcionalidades (como a utilização de dados biométricos) de modo a responder ao aumento de pedidos e resolver as questões objeto de reclamação. Trata-se de um sistema mais seguro e que permite uma utilização mais eficiente dos dados disponíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), in writing. − I supported the two reports on the migration from SIS 1+ to SIS II, because I consider these reports a step forward. SIS II is one of the most important tools for the Schengen Area. The European Parliament rejects the continued use of an intergovernmental structure. It has always supported the evolution of the Schengen Area and the establishment of SIS II, which will be a truly European System. SIS II will make it possible to add new data (e.g. biometric data) and new functions, which can increase security across the EU and try to stop eventual threats to the overall security of the Schengen Area. SIS II will be a useful tool to fight organised crime, to detect criminal networks and to find missing persons. That is one of the reasons why I also appreciate the work that has been done by colleagues in the LIBE Committee. Finally, I voted for the report, because it aims to foster the area of freedom, security and justice, but more importantly because the SIS II is an essential instrument that will considerably improve data protection and the fundamental rights of individuals.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur des deux textes qui concernent la migration du système d'information Schengen I (SIS I) vers le système SIS II. Notre premier message est clair : cela fait plusieurs années que cette migration a été décidée, elle a pris beaucoup de retard, il est temps que ce système soit mis en place, de manière effective et efficace dans tous les Etats membres : nous exhortons ainsi le Conseil à mettre en route sans plus aucun délai ce système. Au delà, le SIS est une composante essentielle du système de l'espace Schengen et de l'architecture européenne de lutte contre la criminalité organisée et pour la sécurité intérieure. Cette deuxième version permettra de moderniser cette base de données et surtout d'en faire une structure centrale et communautarisée. Cette migration et plus largement cette base de données sont soumises à un principe absolument fondamental (et rappelé dans nos deux textes) : des règles sévères de protection des données personnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que la migración del sistema de información SIS I+ al SIS II se está realizando sin garantizar la plena seguridad de la información que contiene. La propuesta tiene puntos positivos relativos a la seguridad jurídica al extender el marco legal del sistema SIS II al periodo de adaptación de los sistemas nacionales al SIS II, evitando de esta manera innecesarios gastos en el presupuesto europeo. No obstante, ya tenía serias dudas sobre la seguridad y protección de datos dentro del SIS I+ y la migración al nuevo SIS II traerá la introducción de nuevos datos, tipos de alarmas y funcionalidades sin una completa garantía de seguridad en la protección de los datos. Debido a esta laguna en la seguridad de los datos de los europeos solo puedo posicionarme en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Sistema de Informação de Schengen (SIS) é a espinha dorsal de uma Europa sem fronteiras e do espaço de liberdade, segurança e justiça. A segunda geração do SIS (SIS II) irá permitir a introdução de novos dados (nomeadamente a introdução de dados biométricos), novos tipos de indicações e outras funcionalidades, que irão reforçar a segurança a par da utilização mais inteligente da informação. O início da migração para o SIS II está previsto para o início de janeiro do próximo ano. O SIS II apresenta-se como um instrumento essencial no reforço da segurança do Espaço Schengen. Há vários anos que o Parlamento Europeu sustenta a necessidade de uma solução claramente comunitária, rejeitando a continuação de uma arquitetura intergovernamental. Essa é uma das razões pelas quais se apoia o SIS II. Apesar da aprovação da proposta da Comissão Europeia, o presente relatório, que mereceu o meu apoio, considera fundamental o reforço das normas relativas à proteção dos dados e a necessidade de se garantir uma supervisão eficiente desta migração complexa. Por fim, o relator lamenta que o Parlamento Europeu apenas seja consultado, dada a relevância política da matéria e a sua importância em termos orçamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous faisons valoir depuis plusieurs années la nécessité d'une solution ouvertement communautaire, qui rejette la poursuite d'une architecture intergouvernementale. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons toujours soutenu le SIS II. Cependant, cela ne m'empêchera pas de regretter avec une certaine amertume que nous, parlementaires européens, ne soyons que consultés, compte tenu non seulement de l'importance politique de ce dossier, mais aussi de son large impact budgétaire.

 
  
  

Έκθεση : Eva Lichtenberg (A7-330/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, manifestando, desde já, a minha satisfação, pelo facto do Relatório colocar o cidadão europeu no centro dos procedimentos de infração, uma vez que estes desempenham um papel crucial ao assegurar o respeito pela lei da União Europeia. Penso ser necessário que a Comissão apresente já uma proposta que inclua procedimentos administrativos em casos de infração. Do meu ponto de vista, é essencial dar a necessária ênfase à natureza essencial da lei, o princípio da certeza legal, transparência e proporcionalidade, para uma correta e adequada aplicação da lei. Considero ainda ser necessário um Guia com orientações claras, de modo a evitar má interpretação da lei da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport adopté par le Parlement européen, et que j’ai soutenu, se penche sur plusieurs communications récentes de la Commission européenne. Ce rapport d'évaluation concernant l'application du droit communautaire permet de dresser un état des lieux des relations entre l’Union européenne et les citoyens lorsque des plaintes sont déposées. Le Parlement a mis l'accent particulièrement sur la primauté du droit, le principe de sécurité juridique et de transparence.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl Komisijos 28-osios ataskaitos dėl ES teisės aktų taikymo kontrolės (2010m.) vertinimo. Valstybių narių tinkamas ES teisės aktų taikymas yra pagrindinė Europos Sąjungos veikimo sąlyga, todėl pritariu siekiui supaprastinti jų įgyvendinimą, taikymą ir vykdymą valstybėse narėse. „EU Pilot“ sistema atliko pagrindinį vaidmenį mažinant galimų pažeidimų taikant ES teisę skaičių. Ši sistema yra skirta piliečių ir įmonių užklausoms ir skundams, kuriuose keliamas teisingo ES teisės taikymo klausimas, nagrinėti. „EU Pilot“ taikoma, kai reikia, kad valstybės narės paaiškintų faktinę arba teisinę poziciją: per trumpą laiką jos turi pasiūlyti sprendimą ES teisės pažeidimams pašalinti. Pritariu siūlymui sistemoje nurodyti skundo teikėjui suteiktas teises ar apsaugos priemones. Taip pat Komisija turėtų veiksmingiau užtikrinti, kad valstybės narės ES aplinkos apsaugos teisės aktus, kuriuos taikant padaroma daugiausia pažeidimų, į nacionalinę teisę perkeltų laiku ir tinkamai. Būtina gerinti ir koordinuoti nacionalinių teisėjų, teisininkų, administracijų pareigūnų ir valstybės tarnautojų, taikančių ES teisę, mokymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Mi astengo nella votazione sulla relazione della on. Lichtenberger. Pur essendoci molti punti condivisibili in essa, ritengo che le posizioni della relatrice siano eccessivamente critiche nei confronti degli Stati e che la soluzione non sia da ricercare nel potenziamento fine a sé stesso del controllo da parte dell’UE, ma in una maggiore collaborazione e coordinamento fra le istituzioni europee, i Paesi Membri e in particolare i giudici nazionali, che svolgono un ruolo essenziale nell’applicazione del diritto comunitario.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi šiuo pasiūlymu siekiama suderinti 10 reglamentų prekybos politikos srityje su naujosiomis pirminės teisės nuostatomis pagal Lisabonos sutartį. Konkrečiau, juo siekiama suderinti reglamentus su 290 straipsnio nuostatomis, pagal kurias deleguotieji aktai pirmą kartą įtraukiami į Europos Sąjungos teisę. Pagal šį straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė Komisijai deleguoti įgaliojimą priimti visuotinai taikomus įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatos. Šiuo atveju, manau, jog yra būtina iš dalies pakeisti pagrindinių teisės aktų konstatuojamąsias dalis, siekiant paaiškinti deleguotųjų aktų taikymo tvarką ir tiksliai apibrėžti delegavimo tikslą, turinį ir taikymo sritį. Taip pat būtų pravartu prieš rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius aktus Parlamento ekspertams užtikrinti galimybę dalyvauti Komisijos rengiamuose ekspertų posėdžiuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif au contrôle de l'application du droit de l'Union européenne. Ce rapport met l'accent sur l'importance de la prééminence du droit européen et de la Charte des droits fondamentaux, et sur l'insatisfaction des citoyens européens en ce qui concerne le respect de leurs droits. Cet état de fait est régulièrement débattu au sein de la commission des pétitions dont je suis membre. Il est essentiel que la Commission européenne ait les moyens de s'assurer que le droit communautaire est correctement appliqué sur le territoire européen. Cette stratégie de contrôle doit s'incarner dans une action préalable de soutien de la Commission européenne vers les Etats membres dans la transposition des directives et dans une action a posteriori de sanction financière si le droit communautaire n'est pas transposé dans les délais impartis au sein de la législation nationale. Pour ce faire, les procédures d'infraction doivent être exécutées à la lumière d'une enquête sur le terrain de la bonne application des dispositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Lichtenberger relatif au contrôle de l'application du droit de l'Union européenne. J'estime que le Parlement européen doit mettre l'accent sur la primauté du droit, et sur les principes de sécurité juridique et de transparence. Je note que davantage d'efforts devraient être consentis afin d'améliorer et de coordonner la formation judiciaire pour les juristes de l'administration nationale ainsi que les autorités régionales et locales au niveau européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que os tribunais nacionais nos Estados-Membros desempenham um papel vital na aplicação do Direito da UE pelo que os esforços da União para melhorar e coordenar a formação judicial para os magistrados nacionais, os profissionais do Direito e os funcionários públicos nas administrações nacionais deve ser objeto de todo o apoio, havendo que promover as ações nesta área a fim de corresponder à ideia de uma União baseada no primado do Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − În procesul de aplicare a legislaţiei europene la nivelul statelor membre, un rol important îl joacă instanțele naționale. Pentru îmbunătăţirea acestui proces, este esenţială continuarea procesului de pregătire juridică a tuturor autorităților din domeniul juridic, judiciar și administrativ, pe de o parte, dar şi a reprezentanţilor profesiunilor juridice şi ai administraţiilor naţionale. Acest efort constant va conduce la respectarea conceptului unei Uniuni bazate pe statul de drept.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Sendo a União Europeia uma construção jurídica, assente em Tratados e atos legislativos, é fundamental que a aplicação destes seja correta e uniforme, nos 27 Estados-Membros. Porém, sabemos que é frequente que os Estados não apliquem ou transponham pontualmente as normas provenientes do direito da União Europeia ou que as apliquem ou transponham de forma deficiente ou incompleta. É por isso fundamental que os Estados-Membros não subestimem o valor da aplicação correta e tempestiva do Direito da UE e que a Comissão vá mantendo o Parlamento devidamente informado sobre o estado da aplicação do Direito da União Europeia. É também essencial que os tribunais nacionais nos Estados-Membros desempenhem o seu papel basilar na aplicação do Direito da UE, sendo necessário melhorar e coordenar a formação judicial para os magistrados nacionais e demais profissionais do Direito, para que estes tenham um conhecimento adequado sobre o Direito da UE, passo fundamental para assegurar uma aplicação uniforme e adequada nos vários Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Todos conhecemos o esforço hercúleo que cada norma aprovada por este Parlamento exige, desde simples contactos a negociações, compromissos, votações, etc., tudo em prol da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos europeus que nos elegeram. Todavia, quando se compara todo este labor com o tempo que medeia entre a aprovação de um regulamento ou uma diretiva por parte do Parlamento Europeu e a sua transposição por todos os Estados-Membros (EM) que se encontram vinculados a esses normativos, ficamos com a sensação de que tal esforço não é devidamente valorizado. Votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Eva Lichtenberger sobre o 28.º Relatório Anual sobre o controlo do direito da União Europeia (UE) relativo ao ano de 2010, porque chama a atenção para algumas práticas condenáveis por parte dos EM de não transporem para a legislação nacional as diretivas comunitárias – ou de as não transporem em tempo útil –, incentivando a aplicação de sanções financeiras por parte da Comissão. Os cidadãos e os consumidores europeus estão no centro da aplicação do direito comunitário e exigem que a sua aplicação seja célere. Não há justiça se esta não for feita em tempo útil.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório avança com uma apreciação das comunicações da Comissão relativas à aplicação do Direito da UE (2010). As “infrações ao mercado interno” são das mais referidas, sendo ponto de partida para o habitual e inaceitável cortejo de pressões sobre os Estados-Membros para transporem para o direito interno as Diretivas que abrem caminho ao aprofundamento do mercado interno – por mais atentatórias que sejam dos seus interesses, dos interesses da esmagadora maioria das suas populações (e são-no frequentemente). Neste relatório, defendem-se sanções financeiras aos Estado-Membros que se atrasem na transposição de uma Diretiva, recorrendo-se ao Tribunal Europeu de Justiça. Ou seja, chantagem – pura e dura – sobre os Estados-Membros, para os forçar a aceitar imposições independentemente da posição e interesses dos seus cidadãos. Inaceitável! Evidentemente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Considero la presente relazione condivisibile, soprattutto relativamente alla necessità da parte del Parlamento di sottolineare l’importanza rivestita dai principi di trasparenza, chiarezza giuridica e proporzionalità per garantire una tempestiva e corretta applicazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, l’approccio nei confronti degli Stati membri è particolarmente rigido e critico e la relazione nel suo complesso si pone a favore di un potenziamento del controllo da parte dell’Unione. Per questi motivi, ho ritenuto opportuno astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Regularnie podkreślam, że właściwa transpozycja prawa unijnego do krajowych porządków prawnych jest kluczowa dla poprawnego i skutecznego działania jednolitego rynku, dlatego poparłam sprawozdanie. Niestety w przypadku wielu dyrektyw państwa członkowskie nie dotrzymują terminów implementacji bądź implementują prawo unijne niewłaściwie. Z tego też powodu dobre, skuteczne prawo nie może funkcjonować. Za absolutnie konieczne uważam bardziej ambitne wdrażanie przepisów.

Komisja Europejska ma środki, aby zmotywować państwa członkowskie do sprawnego wdrażania prawa unijnego, i musi je stosować. Procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości UE jest jednym z takich środków i Komisja powinna go wykorzystywać, by gwarantować punktualną i poprawną transpozycję unijnej legislacji przez państwa członkowskie, zwłaszcza odnośnie do spraw środowiskowych, które stanowią jeden z najbardziej podatnych na występowanie uchybień obszarów polityki.

W pełni zgadzam się, że ogromną rolę odgrywają sądy krajowe w państwach członkowskich, jeżeli chodzi o stosowanie prawa UE, dlatego też należy nasilić szkolenia dla sędziów, prawników i urzędników. Należy również podkreślić, iż kluczową rolę odgrywają obywatele jako skarżący. To właśnie oni są najbardziej poszkodowani niewdrażaniem czy nieskutecznym wdrażaniem przepisów unijnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už pasiūlymą, kadangi Parlamentas turi pabrėžti, kad labai svarbu paisyti teisinės valstybės principo, teisinio aiškumo principo, skaidrumo bei atvirumo reikalavimų ir proporcingumo principo, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos teisė būtų taikoma laiku ir tinkamai. Labai svarbu, kad Komisija pasinaudotų visomis kitomis galimomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad valstybės narės Sąjungos teisės aktus, ypač aplinkos apsaugos teisės aktų atvejais, į nacionalinę teisę perkeltų laiku ir tinkamai, nes tai yra viena iš sričių, kurioje padaroma daugiausia pažeidimų. Nacionaliniai teismai valstybėse narėse yra labai svarbūs taikant ES teisę. Todėl reikėtų visapusiškai remti Sąjungos pastangas gerinti ir koordinuoti nacionalinių teisėjų, teisininkų, nacionalinių administracijų pareigūnų ir valstybės tarnautojų mokymą, taip pat reikėtų imtis aktyvesnių veiksmų šioje srityje siekiant iš tikro gyventi pagal teisinės valstybės principais pagrįstos Sąjungos sampratą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport d'initative de ma collègue Eva Lichtenberger a été adopté lors de la séance du 21 novembre 2012. Ce rapport porte sur le contrôle de l'application du droit dans l'Union européenne pour l'année 2010. Ma collègue Eva Lichtenberger met l'accent sur la primauté du droit, le principe de sécurité juridique et de transparence. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité d'améliorer et de mieux coordonner la formation judiciaire pour les juristes de l'administration nationale, des autorités locales et régionales. Enfin, elle rappelle que le rôle des citoyens dans la procédure d'infraction est vital.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Este încurajator de citit în acest raport că 88% din cazurile de încălcare finalizate în 2010 „nu au ajuns în fata Curţii de Justiţie, întrucât statele membre au remediat problemele juridice ridicate de Comisie înainte de iniţierea etapei următoare a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar”. Cu toate acestea, consider că monitorizarea statelor membre trebuie să continue întrucât sunt multe cazuri în care s-a dovedit că problemele reapar după ce o cauză a fost închisă. Mai mult decât atât, Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea impunerii de sancţiuni financiare, ca măsură pentru asigurarea respectării legislaţiei.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the Commission’s undertaking to make use of the Article 260(3) TFEU instrument as a matter of principle in cases of failure to fulfil an obligation covered by this provision, which concerns the transposition of directives adopted under a legislative procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione è favorevole. Concordo sul giudizio positivo circa gli strumenti utilizzati per rendere più agevole il processo di recepimento (checklist di recepimento, manuali o note interpretative) e sulla sollecitazione alla Commissione a seguire ancor più da vicino il recepimento delle direttive prima dello scadere del relativo termine, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che hanno già trascorsi negativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe al suponer un acertado resumen de la información relativa a este tema. El informe llama la atención sobre el enorme número de casos con falta de notificación (470 pendientes de 2010). También pide incrementar la transparencia y la reciprocidad en la comunicación entre el Parlamento y la Comisión. Se puede mejorar la comunicación de denuncias, expedientes de infracción, etc. sin poner en riesgo los objetivos de las investigaciones. El informe exige a la Comisión el cumplimiento de los principios del estado de derecho en las materias donde goza de poder discrecional, garantizar la trasparencia, apertura, proporcionalidad, etc. El informe exige también unas disposiciones normativas que definan de forma segura y fiable la relación procesal de la Comisión con las citadas denuncias de modo que se garantice de forma efectiva la responsabilidad de la Comisión frente a las denuncias realizadas por los ciudadanos europeos. Por estas razones he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Un contrôle efficace de l'application du droit de l'Union européenne est déterminant. Les citoyens de l'Union doivent être assurés de pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux au sein de l'UE. L'Etat de droit, préalable à la légitimité de toute forme de gouvernance démocratique, constitue la base des Etats européens. Le rôle des citoyens en tant que plaignants est essentiel lorsqu'il s'agit de garantir le droit de l'UE sur le terrain. Ce rapport me parait revêtir une importance capitale dès lors que le citoyen est à nouveau placé au centre des préoccupations de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi reikia dėti daugiau pastangų pažeidimų prevencijos srityje, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis ES teisės taikymas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ES teisė gali būti taikoma laiku ir tinkamai, tik laikantis teisinės valstybės, teisinio aiškumo, skaidrumo, atvirumo ir proporcingumo principų. Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūra susideda iš dviejų etapų, manau, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas administraciniam etapui, kurio metu ypatingas vaidmuo tenka piliečiams. Pažymėtina, kad daugiausia pažeidimų padaroma į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus. Dėl to Komisija turi skirti daugiau dėmesio šiam procesui ir efektyviau taikyti tam tikras priemones valstybėms narės.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas priklauso ne tik nuo ES valstybių narių, bet ir nuo ES institucijų veiklos. Valstybių narių vaidmuo perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę turi lemiamą vaidmenį kalbant apie ES teisės įgyvendinimo kokybę. Deja, valstybėse narėse šis procesas vyksta skirtingais tempais, todėl dažnai susiduriama su skirtinga teisės praktika.

Balsavau už šį pranešimą, kadangi juo įvedama stipresnė ES teisės taikymo kontrolė. Šis dokumentas yra taip pat vienas iš pagrindinių svertų, kuriais Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija gali naudotis siekdama skaidresnio, kokybiškesnio ir greitesnio ES teisės perkėlimo. Be koordinavimo ir kokybiško ES teisės perkėlimo teisinės tvarkos nebus.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Κοινή παραδοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ενθαρρυντική αύξηση της ενεργοποίησης των πολιτών μέσω καταγγελιών για κακοδιαχείριση ή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Η εξέλιξη αυτή σαφώς και βελτιώνει την λογοδοσία, τον έλεγχο και επομένως την δημοκρατική λειτουργία σε επίπεδο Ένωσης αλλά και κρατών μελών. Εντούτοις, εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο της καθυστερημένης ή της μη ορθής μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου στα κράτη μέλη. Η παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, την οποία και υπερψήφισα, καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής μεταφοράς της νομοθεσίας της Ένωσης από τα κράτη μέλη ενώ επαναλαμβάνει την σημασία της ενίσχυσης και του συντονισμού της νομικής κατάρτισης των δικαστών των κρατών μελών προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής συνείδησης στον τομέα του κοινοτικού δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Das conclusões do 28.º Relatório Anual sobre o controlo da aplicação do Direito da UE, destaco a necessidade apontada pela relatora de apoiar todos os esforços da União para melhorar e coordenar a formação judicial para os magistrados nacionais, os profissionais do Direito e os funcionários públicos nas administrações nacionais, salientando-se a necessidade de se promoverem ações nesta área a fim de corresponder à ideia de uma União baseada no primado do Direito. De facto, importa não esquecer que os tribunais nacionais nos Estados-Membros desempenham um papel vital na aplicação do Direito da UE. Por estes motivos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The infringement procedure consists of two phases: the administrative (investigation) stage and the judicial stage. I support the rapporteur’s view and consider that the role of citizens as complainants is vital in the administrative phase when it comes to ensuring compliance with Union law. The Commission should therefore not make use of soft law when dealing with the infringement procedure but should instead propose a regulation under Article 298 TFEU (supported by Article 41 of the Charter of Fundamental Rights), setting out the various aspects of the infringement procedure and the pre-infringement procedure, including notifications, binding time-limits, the right to be heard, the obligation to state reasons and the right for every person to have access to her/ his file, in order to reinforce citizens’ rights and guarantee transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Attraverso la relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE, si vuole sottolineare l'importanza di una corretta applicazione di tale diritto per il rispetto dei diritti e degli obblighi da esso creati. Ritengo necessario porre l'accento sul principale ostacolo da superare, costituito dal recepimento tardivo delle direttive da parte degli Stati membri. Credo che possano essere ulteriormente intensificati gli sforzi affinché sia garantita un'applicazione efficace del diritto dell'UE. A tal fine, credo che una maggiore cooperazione con gli Stati membri attraverso misure preventive possa favorire un'applicazione più efficace della normativa europea. In risposta alla garanzia dei diritti degli autori delle denunce, credo che sarebbe necessario tracciare un quadro dettagliato del progetto EU Pilot affinché sia reso maggiormente comprensibile ai cittadini, dal momento che si tratta di uno strumento che consente di risolvere tempestivamente i problemi di recepimento e applicazione. Per le ragioni qui esposte esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport et insiste pour que la Commission délaisse les dispositions juridiques non contraignantes dans le cadre des procédures d'infraction, et propose en échange un règlement définissant les différents aspects de la procédure d'infraction et de la procédure en amont, afin de renforcer les droits des citoyens et de garantir la transparence. De même, je pense qu'il est essentiel que la Commission fasse usage de tous les moyens mis à sa disposition pour garantir que les États membres transposent la législation de l'Union en temps utile et de façon appropriée, en particulier dans le domaine de l'environnement, l'un des domaines les plus exposés aux infractions.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório ilustra a posição do Parlamento sobre as recentes comunicações da Comissão relativas à aplicação do Direito da UE, nomeadamente o 28.º Relatório Anual sobre o Controlo da Aplicação do Direito da União Europeia referente ao ano de 2010, o Segundo Relatório de Avaliação do "EU Pilot" e a comunicação sobre a atualização das relações com os queixosos em matéria de aplicação do Direito da União. Os esforços da União para melhorar e coordenar a formação judicial para os magistrados nacionais, os profissionais do Direito e os funcionários públicos nas administrações nacionais devem ser objeto de todo o apoio, havendo que promover ações nesta área a fim de corresponder à ideia de uma União baseada no primado do Direito. Considerando que os tribunais nacionais nos Estados-Membros desempenham um papel vital na aplicação do Direito da UE, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la cel de al 28-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene. Mediul, piaţa internă şi impozitarea sunt domeniile de politică care prezintă riscul cel mai mare de neîndeplinire a obligaţiilor şi reprezintă 52 % din toate cazurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. Salutăm utilizarea de către Comisie a unui mare număr de instrumente în vederea facilitării procesului de transpunere a legislaţiei europene în legislaţia naţională (liste de verificare a transpunerii, manuale sau buletine informative) şi încurajăm Comisia să urmărească şi mai îndeaproape transpunerea directivelor înaintea termenului de transpunere, pentru a face posibilă intervenţia rapidă. Subliniem faptul că petiţia este instrumentul pe care îl pot utiliza cetăţenii, organizaţiile societăţii civile şi întreprinderile pentru a informa cu privire la nerespectarea legislaţiei UE de către autorităţile statelor membre la diferite niveluri. Instanţele naţionale deţin un rol fundamental în aplicarea legislaţiei UE şi sprijină pe deplin eforturile UE de a îmbunătăţi şi de a coordona pregătirea juridică a autorităţilor din domeniul juridic, judiciar şi administrativ şi a membrilor profesiunilor juridice, a reprezentanţilor oficiali şi a funcţionarilor din administraţiile naţionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Die Überwachung und Überprüfung der Anwendung des gemeinsamen Rechts in der Europäischen Union ist eine sehr wichtige und sehr verantwortungsvolle Aufgabe der Institutionen gegenüber den Mitgliedstaaten. Hier zeigen sich verschiedene, ja sogar sehr verschiedene Geschwindigkeiten der Rechtsumsetzung bis hin zum totalen Stillstand. Gerade das Vereinigte Königreich ist hier ein Negativbeispiel. Weitere Überwachung ist dringend erforderlich.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório ilustra a opinião da relatora sobre as comunicações recentes da Comissão relativas à aplicação do Direito da UE. Para além de outras críticas, existe uma posição da relatora que nos levou inquestionavelmente a votar contra o relatório: a aceção, plasmada no número 31 do mesmo, de que se devem impor sanções financeiras a um Estado-Membro que se atrase na transposição de uma diretiva, recorrendo para isso ao Tribunal de Justiça. Esta posição é inaceitável, constitui uma chantagem para com os Estados-Membros e uma forma de possibilitar a extorsão de recursos dos seus cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE), na piśmie. − Jak co roku Komisja Prawna przygotowała sprawozdanie w sprawie monitorowania wdrażania prawa unijnego. Za każdym razem wzywamy państwa członkowskie, by z należną uwagą i w odpowiednim czasie transponowały przepisy unijne do krajowych prawodawstw. Nie jest to proces łatwy, to wiemy, ale także musimy sobie zdawać sprawę z tego, że opóźnienia we wdrażaniu prawa unijnego hamują rozwój jednolitego rynku uniemożliwiając obywatelom czy firmom działalność. Nawołujemy także KE, by sumienniej przykładała się do swej roli strażnika traktatów i stanowczo wytykała państwom członkowskim ich niedociągnięcia w tej dziedzinie. Przypominanie Komisji i państwom członkowskim o swoich obowiązkach jest, jak widać, wciąż bardzo potrzebne, dlatego też całkowicie popieram ten raport.

 
  
  

Έκθεση : Boguslaw Sonik (A7-0283/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que apesar das atividades de extração de gás de xisto e de óleo de xisto serem extremamente proveitosas em termos de lucro, por um lado e, por outro, serem já uma prática habitual nos Estados Unidos e Canadá e na Europa, ainda se encontram numa fase experimental, o que torna essencial a tomada de medidas preventivas, dados os fortes impactos ambientais desta atividade. Sendo que muitos estudos e mesmo a opinião pública europeia associam esta atividade à contaminação da água e do solo, considero que as medidas apontadas neste relatório são adequadas, na medida em que apresentam um pacote ambiental exigente, que respeita as preocupações ambientais essenciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport adopté par le Parlement européen a été au centre de toutes les attentions. J’ai également voté en faveur de ce texte puisque je le juge mesuré et cohérent. Ainsi, il rappelle que la décision d’exploiter ou non le gaz de schiste appartient aux États membres et reconnaît ainsi par exemple les moratoires français et bulgare. Cette exploitation n’est néanmoins possible que dans le strict respect des textes européens règlementant l’environnement comme les directives eau, air et études d’impact. Enfin, la Commission européenne est chargée d’évaluer au plus vite si ce corpus législatif est suffisant ou si celui-ci doit encore être renforcé pour mieux protéger les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Nella comunicazione intitolata "Tabella di marcia per l'energia 2050" la Commissione sottolinea che, alla luce del calo della produzione di gas convenzionale, l'Europa dovrà fare affidamento su importazioni di gas consistenti, oltre che sulla propria disponibilità di gas naturale e di eventuali riserve di gas di scisto. Negli ultimi anni, l'estrazione degli idrocarburi cosiddetti "non convenzionali", tra cui il gas e l'olio di scisto, ha determinato una trasformazione senza precedenti dei mercati energetici globali: in particolare, il gas di scisto è passato dall'1,4% del 2000 del mercato statunitense del gas a circa il 17% nel 2011.

I prezzi e i modelli degli scambi commerciali mondiali del gas sono in mutamento, con conseguenze evidenti per l'UE. Infatti, diversi Stati membri hanno già autorizzato la ricerca di gas di scisto e si preparano alla fase di estrazione. Ritengo che, all'interno del sistema energetico, il gas di scisto e le altre fonti di gas non convenzionali possano aprire nuove fonti di approvvigionamento per l'Europa. Contestualmente è necessario monitorare le prassi e i regimi normativi dell'estrazione di gas di scisto, affinché questa operazione risulti valida sotto il profilo economico, nonché individuare ed affrontare le preoccupazioni in merito agli effetti della sua estrazione sull'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto con voto favorevole la relazione dell'on. Sonik sull’impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto. Le stime circa le riserve di gas e oli di scisto in UE identificano circa 14000 miliardi di MMC recuperabili. I timori che circondano il possibile impatto ambientale e le ripercussioni nelle procedure di estrazione sono noti e sono stati sollevati nella presente relazione in cui si chiede alla Commissione e alle autorità nazionali di proseguire con studi scientifici specifici che affrontino tali timori e dimostrino su base scientifica, non faziosa, la realtà dei fatti e le reali problematicità ambientali che potrebbero derivare dall’applicazione di questo tipo di estrazioni. Nella relazione si chiede che si monitorino le evoluzioni tecnologiche a livello mondiale nella prospettiva di valutare costantemente l’adeguatezza e l’efficacia della legislazione esistente. In tal senso si dovrebbe prestare adeguata attenzione all’esperienza di enti e regolamenti del Nord America dove queste pratiche estrattive sono collaudate da oltre mezzo secolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi juo Parlamentas išreiškė savo poziciją dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai. Dujos yra ir bus svarbus energijos šaltinis visoje ES bent iki 2030 ar 2035 m. Nors tradicinių dujų gamyba mažėja, jei situacija nepasikeis, į Europą dar kelis dešimtmečius turės būti importuojama nemažas kiekis dujų. Taip pat yra svarstoma, jog galbūt bus pradėti naudoti ir vietos skalūnų dujų ištekliai, o vidaus rinkos integracija gali padėti sumažinti ES priklausomybės nuo dujų importo problemą. Verta pažymėti, jog pastaruoju metu, pasaulinės dujų kainos ir prekybos modeliai iš esmės keičiasi ir tai sukelia akivaizdžius padarinius ES. „Skalūnų dujų revoliucija“ palyginti greitai plinta visame pasaulyje. Nors sakoma, jog dar per anksti daryti išvadas dėl to, ar ES būtų galima taupiai išgauti didelius kiekius, kelios valstybės narės suteikė leidimus skalūnų dujoms žvalgyti ir rengiasi jas išgauti, jeigu tai bus įmanoma. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad dėl bet kokios žmogaus veiklos kyla tam tikras pavojus. Reguliavimo tikslas turi būti kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai ir nustatyti pagrįstą pusiausvyrą atsižvelgiant į mokslinius, statistinius duomenis ir visapusiškai apsvarstant riziką ir naudą (taip pat susijusias alternatyvas).

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Pentru a avea o părere obiectivă despre extracția gazelor și a petrolului de șist, consider că este important să se monitorizeze la nivel mondial mecanismele și practicile de reglementare și să se abordeze preocupările legate de efectele extracției asupra mediului. Reglementarea trebuie să aibă drept scop limitarea la maximum a impactului asupra mediului și găsirea unui echilibru rezonabil pe baza descoperirilor științifice și a unei analize complete a riscurilor și a avantajelor. Comisia și autoritățile naționale competente ar trebui să studieze în continuare posibilele efecte asupra mediului, însă dintr-o perspectivă științifică și bazată pe statistici, care să acopere surse fiabile din statele membre și din întreaga lume.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif aux incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux. Le débat complexe sur le gaz de schiste mérite que l'on s'extraie d'un cadrage manichéen du problème. En ce sens, je m'efforce d'adopter une vision pragmatique : je suis opposé à la technique de la fracturation hydraulique, interdite en France, compte tenu des incidences désastreuses qu'elle provoquerait sur l'environnement, en particulier les nappes phréatiques. Les Etats membres étant souverains dans la conduite de leur politique énergétique, je n'ai pas pu soutenir l'amendement de Mme Rivasi. Cependant, je ne suis pas hostile à l'idée de prospection ou de recherche afin d'améliorer nos connaissances sur notre potentiel énergétique. Notons que ces ressources pourraient nous permettre de diminuer notre dépendance énergétique et de baisser le prix du gaz. Ainsi, mieux vaut ne pas fermer la porte à une hypothèse d'extraction mais pas au détriment de la nature ni des énergies renouvelables qui représentent l'avenir de notre modèle de consommation.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A extração de gás de xisto e de óleo de xisto pode dar origem a uma série de impactos variados ao longo do tempo, como durante as fases iniciais com engenhos alimentados a gasóleo ou gás natural para alimentar os equipamentos e bombas de perfuração, e durante a extração pelas bombas e compressores. Os distúrbios são reduzidos ao mínimo a partir do início da extração, graças a um equipamento de produção de superfície que cobre alguns metros quadrados e silencia a produção. Ao invés do que sucede com muitos outros processos extrativos e industriais, o desmantelamento dos poços de gás de xisto e de óleo de xisto não deixam rasto na paisagem à superfície. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que devem ser acautelados os impactos ambientais da extração de gás de xisto e de óleo de xisto e que a participação pública deve ser garantida por meio de campanhas públicas de informação adequadas antes da fase de prospeção e por meio de uma consulta pública nas fases precedentes à exploração.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – Selon nous, socialistes français, les législations nationales et européennes doivent être extrêmement strictes, par exemple sur l'extraction par fracturation hydraulique – qui est la seule connue actuellement – pour empêcher tout dommage à l'environnement. Il ne s'agit pas de nier l'importance de l'indépendance énergétique et la place du coût de l'énergie dans la compétitivité de l'industrie. Notre priorité doit être de garantir une protection élevée de la santé humaine et de l'environnement. Je regrette qu'un amendement que j'avais cosigné, appelant à un moratoire européen sur la fracturation hydraulique, n'ait pas trouvé de majorité aujourd'hui. Malgré ce revers, je me félicite de l'action des socialistes et démocrates, qui a été déterminante pour que priment deux principes particulièrement importants: le principe de précaution et le principe "pollueur-payeur".

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Studiile realizate la cererea Comisiei Europene demonstrează clar că exploatarea gazelor de şist presupune riscuri majore pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor. Comisia trebuie să efectueze, fără întârziere, o evaluare detaliată a impactului asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei al explorării şi al extracţiei gazelor de şist şi să ia, cât se poate de repede şi în conformitate cu principiile din tratatele existente, toate măsurile necesare pentru revizuirea, completarea şi extinderea legislaţiei actuale a UE în materie de mediu şi protecţia sănătăţii.

De asemenea, Comisia trebuie să introducă, în colaborare cu statele membre şi cu autorităţile de reglementare competente, o monitorizare permanentă a activităţilor şi evoluţiilor din acest domeniu. Chiar dacă gazele de şist par a fi o soluţie pentru criza energetică actuală, ele nu reprezintă o soluţie pentru viitor. Eforturile şi investiţiile ar trebui să fie canalizate în direcţia creşterii ponderii energiei regenerabile şi a eficienţei energetice. Doar energia „curată”, bazată 100% pe energii regenerabile, ne dă şansa să ne protejăm mediul, climatul, sănătatea şi resursele.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I regret that an amendment to the Sonik report recommending that Member States do not authorise any new fracking operations in the EU was not accepted, though I do acknowledge that this, ultimately, is a matter for each Member State to decide for itself. The Sonik report advocates a cautious EU approach to fracking until informed conclusions can be arrived at on the basis of Commission studies assessing the appropriateness of existing EU legislation in this area, the implications for public health, climate change, land-use, and water, and other relevant aspects. The report was strengthened by S&D amendments in these areas. Based on its findings, the Commission should prepare proposals for appropriate measures such as new EU legislation, where needed. The EU should introduce mandatory environmental impact assessments for explanatory drilling as well as a ban on fracking in sensitive areas such as drinking water protection zones and mining areas. We must insist on public participation through proper information and consultation, and need to apply the precautionary and the polluter-pays principles to all decisions about fracking, including at all stages of exploration and exploitation.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański oraz Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Pomimo mojego uznania dla ogromnego wysiłku włożonego przez posła sprawozdawcę w pracę nad sprawozdaniem i negocjację niezbędnych kompromisów, nie byłem niestety w stanie poprzeć ostatecznej wersji tego sprawozdania. Zawiera ono m.in. ogólnie sformułowany zakaz szczelinowania na „szczególnie wrażliwych” obszarach, który stwarza ryzyko bardzo szerokiej interpretacji. W innym paragrafie, dopuszczając jednak wydobycie tego surowca, zastrzega się, iż miałoby ono zostać obciążone opłatami za emisję CO2 w ramach systemu handlu emisjami. Już na poziomie parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska, w której byłem kontrsprawozdawcą, przeformułowano na niekorzyść znaczną większość rozsądnych propozycji sprawozdawcy, odrzucono poprawki mające na celu stworzenie warunków do eksploracji i eksploatacji niekonwencjonalnych paliw kopalnych, natomiast uchwalono szereg niespójnych i niestety czasami także absurdalnych paragrafów, takich jak stwierdzenie o tym, że wydobycie gazu łupkowego stanowi zagrożenie dla krajów rozwijających się. Nie mogłem poprzeć sprawozdania, które stanie się argumentem dla Komisji Europejskiej w jej niepohamowanych dążeniach do rozbudowywania tak zwanej „zielonej legislacji”, która już obecnie negatywnie wpływa na konkurencyjność naszych przemysłów, zwłaszcza w takich krajach jak Polska.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Prevê-se que o gás venha a ter um papel fulcral na transformação do sistema energético mundial, uma vez que contribui para a redução das emissões. O gás de xisto e outras fontes de gás não convencionais tornaram-se potenciais e importantes fontes de aprovisionamento na Europa e zonas circundantes. A "revolução do gás de xisto" está a propagar-se mundialmente a um ritmo relativamente rápido. De acordo com algumas estimativas, as reservas totais de gás de xisto presentes na UE ultrapassam os 56 mil milhões de metros cúbicos, dos quais cerca de 14 mil milhões de metros cúbicos são tecnicamente suscetíveis de serem extraídos. Considero que é necessário um maior envolvimento e sensibilização do público relativamente às atividades de exploração de combustíveis fósseis não convencionais para permitir a compreensão, aceitação e confiança do público nestas atividades. Acredito que esta extração de combustíveis, desde que respeite as normas ambientais, constitui uma grande oportunidade para fortalecer a economia e aumentar o emprego e o desenvolvimento em determinadas regiões da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A preocupação deste relatório vai no sentido de acautelar os impactos ambientais associados à exploração e extração de gás e óleo de xisto não convencional, por via do planeamento, realização de testes, utilização de novas tecnologias e as melhores práticas, recolha de dados e supervisão. Na nossa opinião, deveria ser, no mínimo, imposta uma moratória na exploração de jazidas de gás e petróleo de xisto, tendo em conta que estas são técnicas com grandes impactos ambientais e bastante controversas, envolvendo perfuração a alta profundidade, rebentamentos na camada de xisto e injeção de água, químicos e areia a alta pressão para obter a extração do gás e petróleo. Os impactos ambientais deste processo são significativos e muito negativos, ao nível da contaminação de águas subterrâneas ou dos cursos de água drenantes dos maciços xistentos, devido à fuga de químicos resultantes da injeção. Além disso, pode gerar instabilidade nos maciços rochosos e libertação de fugas de metano na atmosfera. A alteração apresentada que instava os Estados-Membros a adotarem esta moratória nas operações de fraturação hidráulica, que subscrevemos, considerando os princípios da precaução e da ação preventiva, assim como os riscos para o ambiente e para a saúde pública, foi infelizmente rejeitada.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Pri transformácii energetického systému a znižovaní emisií prostredníctvom existujúcich technológií bude plyn zohrávať rozhodujúcu úlohu minimálne do roku 2030 alebo 2035. Bridlicový plyn a ďalšie nekonvenčné zdroje plynu sa stali potenciálne dôležitým novým zdrojom dodávok v Európe a okolitých krajinách. Ťažba nekonvenčných uhľovodíkov, predovšetkým bridlicového plynu, ale aj bridlicovej ropy, viedla v ostatných rokoch k bezprecedentným a radikálnym zmenám na svetových trhoch s energiou. Dochádza k zmenám svetových cien plynu a štruktúry obchodu, čo má pre EÚ zrejmé dôsledky. Niekoľko členských štátov povolilo prieskum bridlicového plynu a pripravuje sa na jeho ťažbu, ak by ju objavy umožnili. Je dôležité monitorovať regulačné režimy a postupy vo svete a zisťovať a riešiť obavy týkajúce sa vplyvu ťažby bridlicového plynu a bridlicovej ropy na životné prostredie. Tieto obavy súvisia s potenciálnou spotrebou veľkého množstva vody, potenciálnym chemickým znečistením podzemnej vody a najmä pitnej vody, čistením odpadovej vody a rizikom pre povrchové vody, skladovaním odvŕtanej drviny, osobitnými vplyvmi na konkrétne miesto, seizmickými vplyvmi a možnými dôsledkami v súvislosti s emisiami skleníkových plynov. Považujem za opodstatnené zdôrazniť, že ťažba nekonvenčných fosílnych palív môže byť aj veľkou príležitosťou na posilnenie hospodárstva a zvýšenie zamestnanosti a rozvoja niektorých regiónov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Sicuramente con la votazione avvenuta oggi non terminerà l´acceso dibattito perché questo è un tema che, da un lato, divide l´opinione pubblica e, dall´altro, inutile negarlo nasconde grandi interessi. Se da un lato ci troviamo di fronte a una risorsa che potrebbe contribuire nel medio e lungo termine a garantire la sicurezza e la diversificazione energetica rendendo l´Unione europea meno dipendente e allo stesso tempo contribuisce alla diminuzione delle emissioni di CO2, dall´altro continuano le preoccupazioni in merito agli effetti che le tecniche di estrazione potrebbero avere sull´ambiente. L'obiettivo è di consentire le attività di estrazione di gas e olio di scisto agli Stati membri in base al principio di sussidiarietà e nel rispetto della legislazione ambientale esistente.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Intoxiquée par le lobby vert, l'opinion est souvent hostile à l'exploitation des gaz et huiles de schiste. Ceux-ci seraient mauvais en soi. Leurs techniques d'exploitation seraient ravageuses pour l'eau, l'air et la santé, et peu susceptibles d'évolution ou d'amélioration rapides. L'intérêt économique serait décevant.

Mon pays, la France, pour l'instant seul dans ce cas, a décidé de faire l'autruche. Otage d'une minorité activiste, son gouvernement refuse non seulement l'exploitation, mais l'exploration qui permettrait de savoir si les évaluations de ses réserves, aujourd'hui théoriques et calculées par ordinateur, sont exactes. Une telle attitude ne risque pas d'encourager la recherche alors que la fracturation hydraulique sans produits chimiques ou la fracturation pneumatique sont d'ores et déjà techniquement accessibles, si ce n'est industriellement exploitables et économiquement rentables. Face aux enjeux immenses, en termes d'indépendance énergétique, d'emplois, de compétitivité, de rééquilibrage de la balance extérieure, une telle attitude est regrettable. La simple propriété publique du sous-sol permet d'éviter bien des excès et dérives constatés aux États-Unis et dont on nous gave. Mais, étrangement, les rapports votés aujourd'hui sur le sujet sont relativement équilibrés. Leur principal défaut est qu'ils tentent de contourner ou de piétiner la souveraineté énergétique des États reconnue par les traités. C'est pourquoi je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Après un débat agité sur l'extraction des gaz de schiste, véritable partie de ping-pong dans l'hémicycle où, en tant que rapporteure pour avis en commission DEVE, j'ai pu exprimer mon désaccord profond, et faire entendre les inquiétudes des pays en voie de développement, notamment en matière d'accaparement des terres et d'accès à l'eau, aux sols fertiles et à l'alimentation, ce qui est potentiellement une remise en cause de la souveraineté alimentaire de ces pays. Aujourd'hui nous votions sur les deux rapports des commissions ITRE et ENVI, donnant enfin une position du PE sur ce sujet très controversé. Si le rapport ITRE était pro-gaz de schiste, totalement irresponsable et inacceptable, celui de M. Sonik était plus sujet à discussion. Je me suis finalement abstenue sur le vote final de ce dernier. Les raisons en sont simples : d'un côté, ce rapport a le mérite de prendre position pour une adaptation de la réglementation européenne, de monter la volonté du PE d'encadrer la fracturation et de répondre aux enjeux ; d'un autre côté, le moratoire, ou plus exactement la proposition d'amendement demandant instamment aux États membres de ne pas autoriser de nouvelles opérations de fracturation hydraulique dans l'UE, a été rejeté. Or je suis résolument opposée à l'extraction des gaz de schiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Sur la question du gaz de schiste, nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreuses interrogations, mais trop peu de réponses. C'est pourquoi j'ai voté aujourd'hui en faveur d'une approche appelant à la plus grande prudence, compte tenu des risques et des incidences négatives que la fracturation hydraulique présente pour le climat, l'environnement et la santé. À ce jour, j'estime qu'il n'est pas opportun pour les États membres d'autoriser les opérations de fracturation hydraulique dans l'Union européenne. Par ailleurs, le principe du pollueur-payeur devrait absolument être mis en place afin de prévenir toute fuite des industriels devant leurs responsabilités face à l'éventualité d'un accident.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − The TFEU Article 194(2) clearly states that energy policy is a matter for each individual Member State. It is important not to block the ability of Member States to make political choices on energy policy, as this is a clear area of subsidiarity. Shale extraction is an issue which I have followed very closely and, until we have the results of the environmental impact assessment studies, currently being carried out at national level, I intend to reserve my judgement on this matter. The Minister of State for Natural Resources, Fergus O’Dowd, reaffirmed to the Dáil that no decision will be made about commercial shale gas exploration until 2014 at the earliest. Until there is time to consider the research the Minister confirmed that ‘the use of hydraulic fracturing in exploration drilling will not be authorised’ in Ireland. At present I feel that I am not in a position to make an informed decision on shale extraction. I voted to keep an open mind on fracking and to respect the right of individual Member States to decide on their own energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I believe that energy policy is and must remain a Member State competence. Calls in this House for an EU-wide moratorium of fracking is misplaced quite simply because those decisions belong to individual countries. All commercial activities are covered by the relevant EU environmental legislation but the EU must not seek to extend its competences into the area of controlling the natural resources of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Į Europą turės būti importuojama daug dujų, tačiau kartu gamtinės dujos išgaunamos pačioje Europoje, be to, galbūt bus pradėti naudoti ir vietos skalūnų dujų ištekliai, o vidaus rinkos integracija gali padėti sumažinti ES priklausomybės nuo dujų importo problemą. Gavyba ilgainiui gali sukelti įvairių padarinių. Dėl kitokio poveikio aplinkai reikia atsižvelgti į visas aplinkybes ir palyginamus rodiklius. Trikdžiai kuo labiau sumažinami prasidėjus gavybai, veikiančio gręžinio įranga paviršiuje užima keletą kvadratinių metų, o gamyba vykdoma tyliai. Skirtingai nei daugumos kitų gavybos ir pramonės procesų atveju, nebeveikiantys skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gręžiniai paprastai nepalieka jokių pėdsakų paviršiuje. Į tokius galimus trikdžius kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turi atkreipti dėmesį vykdydamos savo reguliavimo veiklą, ypač taikydamos Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą. Visuomenės dalyvavimas turėtų būti užtikrinamas rengiant informavimo kampanijas prieš pradedant žvalgymo etapą ir konsultuojantis su visuomene ankstyvuose eksploatavimo etapuose. Būtina aktyviau bendrauti su visuomene ir geriau ją informuoti apie netradicinio iškastinio kuro gavybą, kad visuomenei būtų leista suprasti, priimti šią veiklą ir ja pasitikėti. Svarbu pabrėžti, kad netradicinio iškastinio kuro gavyba taip pat gali sudaryti puikias sąlygas ekonomikai stiprinti, užimtumui didinti ir plėtrai tam tikruose ES regionuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), schriftlich. Ich danke den Berichterstattern für ihre Berichte. Die Förderung von Schiefergas bietet die Möglichkeit, unsere Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. Darin sind wir uns wohl alle einig. Doch es gibt unterschiedliche Sichtweisen darauf, welche Kontrollen notwendig und welche Risiken vertretbar sind. Meiner Ansicht nach können wir es uns in der heutigen Zeit nicht leisten, eine Alternative zu fossilen Brennstoffen zu ignorieren. Es gilt jetzt, vorurteilsfrei zu untersuchen und zu forschen. Chancen und Risiken müssen offen und ehrlich diskutiert und quantifiziert werden. Ich halte eine Förderung und Nutzung von Schiefergas für möglich, solange sie unter strengen Umweltauflagen erfolgt. Die Technik entwickelt sich mit hohem Tempo weiter und wir dürfen dabei nicht einfach stehen bleiben.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson (ALDE), skriftlig. − Jag röstade för miljöutskottets betänkande om miljömässiga effekter av utvinning av skiffergas och olja. Betänkandet betonar miljömässig hänsyn och undersökning av långsiktiga konsekvenser för miljö, vatten, luft etc. Vidare röstade jag även för förslag som påpekar vikten av att skydda grundvatten och förbud mot utvinning i känsliga och hotade områden. Medlemsländerna bestämmer själva om utvinningen av egna energiresurser, men samtidigt röstade jag för att med kraft uppmana medlemsländerna att inte ge tillstånd till ny verksamhet som avser hydraulisk sprickbildning i EU. Detta med hänsyn till riskerna och den negativa klimat-, miljö- och hälsopåverkan samt luckor som konstaterats i EU:s regelverk för skiffergasutvinning. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att utvinning av skiffergas och skifferolja, som är ett fossilt bränsle, medför stora risker för människors hälsa och miljön. Helst vill jag inte se någon utvinning alls, utan fortsatta satsningar på energieffektivitet och förnybara energikällor.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Boguslaw Sonik, adopté par 562 voix pour, 86 contre et 43 abstentions. Ce rapport présente une approche équilibrée et dépassionnée sur le sujet controversé de l'exploitation du gaz de schiste. Rappelant que le choix du bouquet énergétique et les autorisations d'extraction des gaz de schiste sont de compétence nationale, ce rapport appelle à un encadrement strict des technologies de forage, notamment celle de la fracturation hydraulique. L'objectif est d'éviter tout dommage environnemental.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Eiropas Savienībai ir jādod iespēja dalībvalstīm izmantot to rīcībā esošos enerģijas avotus, tamdēļ atbalstīju Eiropas Parlamenta ziņojumu par slānekļa gāzes un slānekļa naftas ieguves radīto ietekmi uz vidi.

Iegūstot slānekļa gāzi, nepieciešams ievērot stingras vides prasības, kas tajā pašā laikā neierobežo iespējas izmantot šo enerģijas resursu. Tāpēc nepieciešama skaidrība par vides prasībām un standartiem, kas ļautu uzņēmumiem attīstīt slānekļa gāzes ieguvi. Slānekļa gāze ir nozīmīgs resurss, kurš, iespējams, ļautu Eiropas Savienībai dažādot gāzes avotus. Tāpēc laikā, kad dalībvalstu atkarība no importētiem enerģijas avotiem tikai pieaug, jādod iespēja iegūt enerģiju no dalībvalstīs esošiem avotiem, nosakot skaidras vides prasības.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Środowiskowe oddziaływanie wydobycia gazu łupkowego wywoływało od kilku miesięcy istotne zainteresowanie w Polsce, aczkolwiek nadal nie mamy pewności co do realnych zasobów tego surowca. Emocje budziła poprawka czwarta oraz paragraf 34 w części dotyczącej zakazu na obszarach kopalni węgla kamiennego. Ponieważ udało się uzyskać większość dla odrzucenia prewencyjnego zakazu wykonywania hydraulicznego płukania, całe sprawozdanie zasługuje na poparcie. Pewien problem wiąże się z tym, że jest to sprawozdanie z własnej inicjatywy, zatem o znikomym znaczeniu legislacyjnym.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), na piśmie. − Głosowałem za sprawozdaniem posła Sonika, gdyż nie możemy zaprzepaścić korzyści związanych z wykorzystaniem gazu łupkowego. Nie chodzi tu tylko o ograniczenie emisji i dobrą perspektywę gospodarczą –sprawa wersyfikacji źródeł energii powinna być kluczowa. Łupki mogą być krokiem ku naszej niezależności energetycznej. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że mogą istnieć obawy w odniesieniu do technologii szczelinowania hydraulicznego używanej przy wydobywaniu gazu łupkowego. Kwestie ekonomiczne i bezpieczeństwa energetycznego w tym wypadku bezsprzecznie muszą iść w parze z wypełnieniem wysokich standardów ekologicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Europa dąży do istotnego zredukowania emisji CO2, dlatego gaz łupkowy i inne niekonwencjonalne źródła gazu są teraz potencjalnym, ważnym i nowym źródłem zaopatrzenia w Europie oraz sąsiednich państwach. Eksploatacja złóż w łupkach to ogromna szansa dla europejskiej gospodarki. Wystarczy popatrzeć, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydobycie gazu łupkowego wywołało prawdziwą gospodarczą rewolucję, a miejsca, w których są złoża, określane były mianem prawdziwego Eldorado. Rozumiem wszystkie obawy związane z całym procesem szczelinowania i jego ewentualnym negatywnym wpływem na środowisko naturalne oraz ludzi. Proszę jednak wziąć pod uwagę następujące argumenty: gdyby w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydobywa się ponad 150 mld metrów sześciennych gazu rocznie, proces wydobycia oddziaływał negatywnie na mieszkańców oraz środowisko, to na pewno zostałoby to zauważone. Tamtejsi prawnicy mieliby pełne ręce roboty, jeżeli chodzi o egzekwowanie odszkodowań dla obywateli. Co więcej, postęp technologiczny jest w tej chwili ogromny i istnieją już bezpieczne metody wydobycia, które są cały czas udoskonalane. Gaz łupkowy to wielka szansa i niewymierne korzyści dla mojego kraju – Polski – i Europy, dlatego nie wyobrażam sobie, abyśmy z tej szansy nie skorzystali. Z tego powodu głosowałam za przyjęciem sprawozdania posła Bogusława Sonika.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. − Гласуването за настоящия доклад идва в момент, в който темата за шистовия газ е предмет на ожесточени дебати. За жалост идеологическите предразсъдъци са особено силни и техните застъпници отказват да видят няколко безспорни факта. Първо, открити са сериозни залежи на шистов газ в няколко европейски страни и предстоят да започнат проучвания в още няколко. Второ, шистовият газ вече оказва силно позитивно въздействие върху европейския газов пазар, намалявайки цените и ограничавайки влиянието на Русия. Трето, в сравнение с другите изкопаеми горива (петрол, въглища и др.) използването на шистов газ води до отделянето на най-малко въглеродни емисии. Затова и страховете са свързани най-вече с рисковете при проучванията и добива. Днес ние показахме твърдото си намерение да гарантираме най-високите възможни стандарти за защита на околната среда при използването на "хидравличния удар" (hydraulic fracturing) на територията на ЕС. Същевременно отхвърляме всякаква възможност да се налага общоевропейски мораториум върху добива и проучванията на залежи на шистов газ, което би било в противоречие както с Лисабонския договор, така и с енергийната политика на ЕС. Няма по-разумен подход от току-що гласувания: решението за добив и проучвания да се остави в ръцете на отделните държави, а екологичните стандарти да са максимално високи и на европейско ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which among other things considers that the use of shale gas and other fossil fuels must be consistent with Article 2 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which calls for the ‘stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system’ and underlines that substantial lock-in to fossil fuel infrastructures such as shale gas could put this international objective out of reach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Připomínám, že interakce se životním prostředím je při této metodě těžby na předním místě a nelze se soustředit pouze na ekonomický rámec související s těžbou břidlicového plynu. V České republice se měl průzkum a těžba dotýkat řady území, jako je třeba Trutnovsko, Náchodsko, Broumovsko, Valašsko. Při těžbě nebo průzkumu, kdy jsou do podzemí vháněny tisíce litrů chemických látek, je značné riziko nevratného poškození životního prostředí, kontaminace i vzdálených vodních zdrojů a přímého ohrožení lidského zdraví. Tato zpráva prošla určitým vývojem a je v ní zapracována řada změn, které v celkovém kontextu popisují značný okruh oblastí, na které by se nemělo zapomínat. I když mám k některým částem zprávy drobné výhrady, v konečném důsledku ji hodnotím kladně a jako takovou jsem ji podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Concordo sulla richiesta inoltrata alla Commissione a presentare, entro la fine del 2012, un'analisi sul futuro del mercato del gas mondiale ed europeo, includendovi l'impatto dei progetti infrastrutturali del gas già previsti, i nuovi terminali di GNL, l'impatto del gas di scisto sul mercato del gas statunitense e l'impatto di eventuali sviluppi nell'Unione europea nel settore del gas di scisto sulla futura sicurezza dell'approvvigionamento e sui futuri prezzi del gas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport tire un constat accablant du peu d'informations dont nous disposons à l'heure actuelle sur les conséquences de l'exploitation des gaz de schiste et sur l'utilisation de la fraction hydraulique.

Il admet que cette activité peut avoir des conséquences dangereuses pour l'environnement et la santé humaine, sans pour autant en tirer les conséquences qui s'imposent. Au lieu de demander l'application concrète du principe de précaution et de recommander aux États membres un moratoire sur ces activités, il se contente d'encadrer les activités de ce genre à venir. Il appelle les États membres à la prudence comme on appellerait un suicidaire à ne pas sauter trop violemment d'un pont.

La dangerosité de l'exploitation des gaz de schiste est connue. La seule position raisonnable en la matière est d'exiger immédiatement un moratoire sur cette activité. Ce rapport ne le fait pas. Il est une concession inacceptable aux lobbies du gaz qui s'activent au sein du Parlement européen depuis des mois. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del informe debido a que la explotación del gas de esquisto supone una importante amenaza al medio ambiente, al suponer la contaminación de las aguas subterráneas. Mi grupo parlamentario propuso una enmienda al presente informe relativa a la inclusión una moratoria en el desarrollo de este tipo de actividades en Europa. La moratoria resulta indispensable para garantizar la salubridad de las aguas y evitar su contaminación, así como para evitar efectos secundarios documentados como la posibilidad de provocar terremotos ante las graves disrupciones de los suelos. La enmienda que proponía dicha moratoria ha sido rechazada por la mayoría del parlamento, permitiendo la entrada de este tipo de explotación en la Unión Europea con las graves consecuencias para el medio ambiente que acarreará. Por estas razones he votado en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), na piśmie. − Zdecydowanie popieram wydobycie gazu łupkowego; uważam, iż regulacja w tej dziedzinie jest niepotrzebna, a nawet szkodliwa. Może ona ograniczyć wydobycie gazu, co byłoby niekorzystne dla gospodarki wielu krajów UE. W tym kontekście za szczególnie niepokojącą uważam poprawkę numer 34. Wydobywanie gazu łupkowego i oleju łupkowego na wielką skalę przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii w Unii Europejskiej. Wydobycie gazu łupkowego jest ekonomicznie opłacalne i bezpieczne dla środowiska. Moje obawy względem regulacji wydobycia gazu łupkowego zawartych w sprawozdaniu skłoniły mnie do wstrzymania się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Neexistuje žiadna ľudská činnosť, ktorá by bola úplne bez rizika, a platí to dvojnásobne pre priemyselné aktivity človeka. Činnosti ovplyvňujúce verejnosť a jej zdravie a celkové životné prostredie si preto vyžadujú transparentnú verejnú diskusiu o hospodárskych výhodách, ale aj o potenciálnych rizikách pre ľudské zdravie a životné prostredie. Žiaľ, v súčasnej diskusii o ťažbe bridlicového plynu a bridlicovej ropy dochádza k značnej manipulácii s informáciami. Keďže neexistujú dostatočné transparentné údaje o štiepiacich chemikáliách a environmentálnych a zdravotných rizikách spojených s hydraulickým štiepením je potrebné vypracovať nezávislé vedecké štúdie o dlhodobom vplyve konkrétnych ťažobných metód na znečistenie vôd a vzduchu a hlavne na ľudské zdravie. Než budú príslušné analýzy vplyvu a rizík vykonané, treba konať nanajvýš obozretne a dôsledne aplikovať príslušnú environmentálnu legislatívu EÚ. Zároveň však treba zvyšovať účinnosť uplatňovania existujúcej legislatívy prostredníctvom posilnenia regulačných, monitorovacích a presadzovacích kapacít predovšetkým na úrovni členských štátov

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Tough environmental legislation on shale gas exploration and exploitation. No hydraulic fracturing in sensitive areas. Sole declarations regarding that are not enough. Detailed measures to be adopted. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Bridlicový plyn je jedným z nových nekonvenčných zdrojov plynu v Európe v poslednom období. EÚ si je plne vedomá nárastu podielu využívania bridlicového plynu na americkom trhu, ktorý bol v roku 2011 na úrovni 17% a postupnej zmeny štruktúry obchodu s plynom na svetových trhoch. Je potrebné si uvedomiť, že prípadná ťažba daného plynu na svojom území by krajinám zabezpečila určitú energetické nezávislosť. Avšak netreba zabúdať na to, že každý zásah človeka do prírody prináša so sebou určité riziká. O to viac ak ide o ťažbu resp. vrty do zemského povrchu. Vzhľadom na množstvo rizík vyplývajúcich z ťažby bridlicového plynu pre zdravie ľudí ako aj pre životné prostredie som za dôkladné ukotvenie environmentálnej legislatívy v národných štátoch. Rovnako odmietam akúkoľvek hydraulickú ťažbu v oblastiach, kde by mohlo použitím chemikálií dôjsť ku kontaminácii vodných zdrojov a pôdy.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Eksploatacja złóż gazu łupkowego to kwestia budząca żywe dyskusje. Z jednej strony możemy obserwować sukcesy eksploatacji złóż gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki tej technologii Stany Zjednoczone z importera przeistaczają się w eksportera paliw kopalnych. Z drugiej strony organizacje ekologiczne informują o zagrożeniach dla środowiska naturalnego wynikłych ze stosowania metody szczelinowania hydraulicznego. Gaz łupkowy w państwach, w których wykryto jego złoża, budzi gigantyczne nadzieje. Są one szczególnie duże w krajach, których gospodarki zdane są na import gazu ziemnego. Tym samym są one szczególnie wrażliwe na kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Eksploatacja gazu łupkowego jest postrzegana nie tylko jako szansa na rozwój gospodarczy, również jako szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z tych państw jest Polska. Dlatego kwestia eksploatacji gazu łupkowego jest mi bliska. Nie zaliczam się do grona osób zaślepionych wizją gazowego eldorado. Z drugiej strony uważam, że nie można rezygnować z eksploatacji gazu łupkowego. Trzeba dać szansę technologii szczelinowania. Przy obecnym stanie wiedzy nie można jej kategorycznie odrzucać jako szkodliwej dla środowiska. Jednocześnie należy stale monitorować wyniki badań naukowców w tym zakresie. Uwzględniając powyższe zastrzeżenie, zdecydowałem się na głosowanie za przyjęciem raportu w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Pean Euroopa Liidu energiasõltumatust väga oluliseks ning toetan selleks erinevate alternatiivsete uute varustusallikate leidmist. Kildagaasi ja põlevkiviõli tootmisel tuleb mõistagi järgida jätkusuutliku ja ohutu tootmise reegleid ning arvestada tuleb eelnevalt läbiviidud keskkonnamõjude hindamisega.

Olles pärit põlevkiviriigist Eestist, olen rahul, et meie põlevkivitootjad peavad korrektselt kinni Euroopa Liidu keskkonnanormatiividest. Toimub tõhus järelvalve, nii riigi kui ka avalikkuse poolt, sealhulgas läbi keskkonnamõjude hindamist käsitlevate avalike arutelude.

Põlevkiviõli ja kildagaasi tootmine hüdrofrakkimise teel tekitab aga küsitavusi, kuna selle tehnoloogia kasutamine on saanud vastuolulisi hinnanguid ning pole keskkonnale piisavalt ohutu. Seetõttu ma ei saanud toetada muudatusettepanekut, mis toetab hüdrofrakkimise tehnoloogia kasutamist. Toetasin raportit, sest see juhib tähelepanu Euroopa energiasõltumatuse vajadusele ning toetab uute varustusallikate leidmist. Meie liikmesriigid ei tohiks olla energiasõltuvuses ebademokraatlikest gaasi- ja naftariikidest.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Prieš pradedant skalūnų dujų gavybą būtina visapusiškai įvertinti, kokį šalutinį poveikį tai turės ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai. Be to, būtina užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų taikomos sąžiningos ir vienodos veiklos sąlygos bei griežtas ES saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kol kas nėra tvirto įsitikinimo, kad technologija, naudojama skalūnų dujų gavybai, yra pakankamai saugi ir nesukels itin didelių ir skausmingų ekologinių nelaimių, susijusių su geriamojo vandens chemine tarša, nuotekų valymu, seisminiu poveikiu ir galimu šiltnamio efektą sukeliančių teršalų išmetimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes jame įtvirtintos atsakingo naudojimosi Europoje esančiais skalūninių dujų telkiniais nuostatos. Šis pranešimas – tai ES dialogo dėl skalūnų dujų išgavimo problematikos pradžia, turime ieškoti bendro sutarimo, grindžiamo mokslinėmis žiniomis.

Aukščiausius saugos standartus atitinkanti ir naujausias technologijas taikanti skalūninių dujų gavyba yra mūsų prioritetas. Prieš imdamiesi skalūnų dujų išgavimo darbų turime įsitikinti, kad tam yra tinkamai pasiruošta: atlikta detali darbų analizė, įsitikinta, kad hidrauliniai ardymai nepažeis ekologinės pusiausvyros (pvz., nebus užteršti gruntiniai vandenys ir kita), išsiaiškinta, ar darbai atitinka teisės aktų normas.

Neturėtume aklai sekti skalūninių dujų išgavimo srityje pirmaujančių valstybių. Kiekvienoje valstybėje susiduriama su tam tikra specifika. Lenkijos pavyzdys rodo, kad toje vietoje, kur buvo atliekami hidrauliniai ardymai, prasidėjo seisminė veikla.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − Nie wyrażam poparcia dla sprawozdania dotyczącego wpływu wydobycia gazu i oleju łupkowego na środowisko. Istnieje ku temu kilka ważnych przesłanek. Poszczególne zapisy sprawozdania dotyczące postulowanych zmian w poszczególnych dyrektywach UE stanowią poważny problem. Odrzucenie poprawki wzywającej do moratorium niewiele więc tutaj zmieni. Sprawozdanie jest nie do przyjęcia, ponieważ zawiera zakaz szczelinowania na terenach wydobycia węgla i wody pitnej, apeluje o zmianę systemu handlu emisjami w celu obłożenia wydobycia gazu opłatami za emisję CO2, sugeruje, że wydobycie gazu jest sprzeczne z polityką klimatyczną UE. Do skutków ewentualnej i prawdopodobnej realizacji zaleceń sprawozdania będzie należeć podniesienie kosztów inwestycji do granic ich opłacalności w UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I am in favour of banning shale gas extraction within the Member States. The complex drilling procedure involved in gaining access to this gas, and indeed the subsequent extraction process pose many risks to both the surrounding lands and the health of its population. While these extraction methods may lower energy prices across the Union by increasing competition, the long-term risks outweigh the short-term economic benefits. Many citizens have voiced their concerns over contamination of groundwater and the risk of blowouts on the surface during the extraction. Indeed, these concerns seem well-founded when we consider the scientific facts and figures behind this method of extraction. Examining the situation in the United States and Canada, we can see it is an extremely dangerous extraction method, which needs to be strictly regulated where it is implemented.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Starting from a very pro-shale gas draft report by EPP Polish rapporteur, Mr Sonik, thanks to close cooperation with other groups in ENVI, the report was turned around through a large number of compromises negotiated with the rapporteur, as well additional amendments adopted through vote. The report, inter alia, calls for thorough analysis of EU regulatory framework, and COM to come forward with legislative proposals; urges Member States to be cautious in going further with shale gas until the completion of the ongoing regulatory analysis and to implement all existing regulations effectively; obligatory baseline monitoring as well as COM guidance on baseline water monitoring, criteria for assessing impact on groundwater in different geological formations, as well as cumulative impacts; full polluter pays, sufficient financial guarantees for environmental and civil liability of any damage; ban in sensitive areas (drinking water protection areas and coal mining areas). On the negative side, language on gas as back-up and enhancing competitiveness, and that as substitute for coal and oil in the short-to-medium term could help to reduce GHG emissions ‘depending on their lifecycle’ was adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin MEP Sonikin päätöslauselmaehdotuksen puolesta todettuani sen pyrkivän riittävän tiukoin keinoin minimoimaan liuskekaasun käyttöön liittyviä tunnettuja ja tuntemattomia ympäristöriskejä. Koen tärkeäksi, että tekniikan käyttöönotto sallitaan vastuullisille yrityksille ja yhteisöille, jotka sitoutuvat pitämään parhaalla mahdollisella tavalla huolen pohjavesien puhtauden säilyttämisestä ja metaanikaasupäästöjen minimoimisesta.

Kattavan valvontajärjestelmän luominen on välttämätöntä uuden tekniikan ympäristöturvallisuuden takaamiseksi. Liuskekaasun poraus, vastuullisesti toteutettuna ja mutkia oikomatta, tarjoaa mahdollisuuden lisätä eurooppalaista kilpailukykyä ja vähentää riippuvuuttamme EU:n ulkopuolisesta energiasta. Tämä mahdollisuus on pyrittävä tulevaisuudessa käyttämään tehokkaasti hyödyksi, mutta ympäristön ehdoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), na piśmie. − Pomimo burzliwej debaty w Parlamencie Europejskim sprawozdanie posła Sonika stara się promować wyważone podejście do wydobycia gazu łupkowego. Co ważne, stanowisko Parlamentu podkreśla prawo państw członkowskich do wykorzystania ich własnych zasobów naturalnych oraz fakt, że gaz z łupków, wydobywany w ramach odpowiednich ram regulacyjnych i prawnych, ma potencjał stać się nowym, ważnym źródłem energii w Europie (również w formie LNG). Nie do zaakceptowania była propozycja europejskiego moratorium na wydobycie gazu łupkowego, słusznie odrzucona przez Parlament Europejski.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − I recenti progressi tecnologici hanno già dato impulso a una rapida estrazione dei combustibili fossili non convenzionali su scala commerciale in molte parti del mondo. Nell'Unione europea non vi è ancora nessuno sfruttamento commerciale e il potenziale di riserve e le possibili ripercussioni sull'ambiente e la salute pubblica devono essere ulteriormente esaminati. Lo sfruttamento del gas di scisto non è immune da controversie nell'Unione europea e a livello mondiale e richiede pertanto un'analisi completa di tutti gli effetti. Lo sviluppo e la produzione del gas da scisti bituminosi, però, potrebbe abbassare i prezzi aumentando la competitività, creare posti di lavoro, ridurre l'importazione di energia e migliorare l'indipendenza energetica dell'Unione. Con questo voto favorevole si favorisce la ricerca nel settore delle estrazioni del gas di scisto.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Tendo em conta o crescente preço do petróleo e a necessidade de reduzir as emissões de outros gases responsáveis pelo efeito estufa, torna-se inevitável o recurso às energias renováveis e a outras fontes de energias não convencionais. Considerando que a produção de gás convencional se encontra em declínio e que tal facto colocará a UE ainda mais dependente da importação de energia face a países terceiros, torna-se importante a aposta na extração de gás e óleo não convencional, nomeadamente o gás e o óleo de xisto. A diversificação de fontes de energia contribuirá para uma maior segurança em termos de fornecimento e diminuição dos preços da energia. Atualmente, alguns Estados-Membros da UE estão empenhados na prospeção e extração, sendo que a UE possui cerca de 14 milhões de metros cúbicos passíveis de serem extraídos. No entanto, os métodos avançados de extração de gás de xisto podem revelar-se prejudiciais em termos ambientais, em especial a extração hidráulica. Assim, votei favoravelmente o relatório, dado que o mesmo propõe à Comissão o reforço das normas relativas às responsabilidades das sociedades transnacionais, nomeadamente as empresas de extração de hidrocarbonetos em matéria de direitos ambientais e sociais, assim como possíveis meios de execução.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la impactul activităţilor de extracţie a gazelor de şist şi a uleiului de şist asupra mediului, deoarece exploatarea gazelor de şist necesită examinarea aprofundată a tuturor efectelor (asupra mediului, a sănătăţii publice şi a schimbărilor climatice), înainte de a continua dezvoltarea acestei tehnologii. Guverne din Europa, precum guvernele Franţei, al Bulgariei, al landului Renania de Nord-Westfalia din Germania, cele ale cantoanelor Fribourg şi Vaud din Elveţia, precum şi o serie de state din SUA au instituit o interdicţie sau un moratoriu cu privire la utilizarea fracturării hidraulice pentru extracţia de ulei şi de gaze de şist. Am votat pentru amendamentul 5, care, pe baza principiului precauţiei şi al principiului acţiunii preventive, luând în considerare riscurile şi efectele negative asupra climei, mediului şi a sănătăţii pe care le implică fracturarea hidraulică şi lacunele identificate în cadrul de reglementare în UE privind activităţile legate de gazele de şist, îndeamnă statele membre să nu autorizeze nicio operaţiune nouă de fracturare hidraulică în UE. Am votat pentru solicitarea de interzicere a fracturării hidraulice în anumite zone vulnerabile şi cu grad ridicat de risc, de exemplu în zonele cu rezerve de apă potabilă protejate şi în subsolul acestora, precum şi în zonele cu exploatări miniere de cărbune.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Energieversorgungssicherheit ist eines der wichtigsten Prinzipien für eine gute EU-Politik. Nach allen bisherigen Erkenntnissen wird Schiefergas und Schieferöl den Energiemarkt revolutionieren. Hohe Sicherheitsstandards für die Exploration und die Förderung sind wichtig, ebenso Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit. Keine Technik darf von vorneherein verdammt werden. Die Hoheit liegt in den Mitgliedstaaten, eine gemeinsame Planung ist trotzdem sinnvoll und wünschenswert. Ich habe dem Bericht zugestimmt, wenn ich auch über die Ablehnung einiger Änderungsanträge traurig bin.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. − Г-н Председател, колеги, Гласувах „ЗА“ доклада на колегата Соник, защото в него се разглежда един балансиран подход към шистовия газ. Не можем да пренебрегнем истината, че по този въпрос съществува цялата палитра от мнения - от пълното отричане до крайно фаворизиране. Съществуването на рискове в сегашната технология за хидравлично разбиване не може да се отрече. Не може да се отрече и фактът, че във връзка с опасностите, които предизвикват обществена загриженост, се търсят и намират подходящи решения и не е далеч времето, когато фракинг рисковете ще станат съизмерими с общоприетите индустриални конвенционални рискове. Не можем обаче да си позволим с лека ръка да загърбим потенциалните ползи от добива на шистов газ в Европа за икономиката и реиндустриализацията на ЕС по един конкурентен начин, за решаване на въпроса с непостоянството на енергията от възобновяеми източници. За някои страни членки шистовият газ е почти единствената възможност за постигане на енергийна сигурност и независимост, което е мощен политически стимул за неговата обществена приемливост. Подкрепям започналото изследване на Комисията, което ще послужи за определяне на необходимостта от засилено законодателство на ЕС, адресиращо идентифицираните шистови рискове. Съвкупността от многото разнородни фактори налага днес да изоставим емоционалния краен подход на отричане и да се обърнем към трезвата преценка и всеобхватните анализи.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me félicite que la fracturation hydraulique ne soit pas explicitement autorisée, que l'autorisation de recherches soit mieux encadrée et qu'une mise en œuvre stricte des normes existantes en matière de traitement des eaux résiduaires soit demandée. Le rapport maintient une obligation contraignante, pour tous les opérateurs, de divulguer intégralement la composition des produits chimiques et la concentration des fluides de fracturation, et de se conformer totalement à la législation de l'UE en vigueur en vertu du règlement REACH. Aujourd'hui, nous ne savons pas mesurer les impacts de ces gaz sur l'environnement et la santé, mais nous savons que les techniques de fracturation hydraulique nécessitent beaucoup d'eau potable et de substances chimiques. Les risques de contamination de l'eau sont donc bien réels. Le Parlement européen n'a pas vraiment choisi entre la vision à court terme des monopoles gaziers et une vision à long terme, capable de protéger la ressource vitale qu'est l'eau pour l'humanité.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Notre assemblée vient d'adopter un rapport indiquant en toute objectivité les incidences et les avantages potentiels de l'extraction de gaz de schiste en Europe. Je l'ai soutenu sans réserve, car j'estime que l'on doit pouvoir connaître aussi bien les risques environnementaux liés à l'extraction de cette ressource que les avantages compétitifs qu'elle peut représenter pour notre économie. Je regrette d'ailleurs l'attitude idéologique de certains députés, qui ont tenté en vain faire interdire l'exploration et l'extraction des gaz de schiste dans toute l'UE sans données fiables. J'ai personnellement voté contre cet amendement, qui va à l'encontre du principe de subsidiarité et qui utilisait de manière dévoyée le principe de précaution. On peut s'opposer à la fracturation hydraulique, qui pose des problèmes sérieux que l'on ne peut effectivement pas ignorer, mais il n'est pas raisonnable de fermer la porte de manière catégorique aux gaz de schiste, alors que la facture énergétique des ménages et des entreprises ne cesse d'augmenter et que nos industries perdent en compétitivité. Aussi, j'appelle à mettre en place un programme européen de recherche pour évaluer les réserves disponibles de cette ressource et développer des méthodes d'exploitation respectueuses de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − The impact of the extraction of shale gas and other unconventional hydrocarbons have a strong influence on the global energy market; though, the same economic success the US had cannot be foreseen for Europe. At the same time, and in my view of utmost importance, are the protection and safety of humans and our environment. The environmental consequences with regard to e.g. chemical substances in drinking water and toxic substances have to be considered. I strongly believe that we should learn from the US's experiences and knowledge - and incorporate those in our findings. Studies of risks and environmental impact have been done, but there were no fundamental findings from the scientific point of view. As long as the safety and health of the people and the environment are not guaranteed, I cannot vote in favour of exploring shale gas-resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − The Commission is carrying out research on the need for legislation on shale gas extraction and this report sets out the position of the European Parliament. I supported the report, which calls for strict regulation to ensure environmental and health safeguards and recommends caution until the Commission have completed their research. Although I recognise the argument that shale gas could potentially reduce the need for energy imports and therefore increase energy security, we need to consider fully the environmental and safety implications. In particular, we need to address concerns about hydraulic fracking – the process whereby underground rock is blasted with large volumes of water, sand and chemicals to release gas – as this is a new technology, not covered by existing laws. The fact that, in the UK, shale gas exploration is currently suspended due to concerns about increased seismic activity underlines the need for caution. The report also recommends that no taxpayer money be used to fund research and development in shale gas and for regulation to ensure companies are liable for the costs of any accidents.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Pomimo mojego uznania dla ogromnego wysiłku włożonego przez posła sprawozdawcę w pracę nad raportem i negocjację niezbędnych kompromisów, nie byłem niestety w stanie poprzeć ostatecznej wersji tego raportu. Zawiera on m.in. ogólnie sformułowany zakaz szczelinowania na "szczególnie wrażliwych" obszarach, który stwarza ryzyko bardzo szerokiej interpretacji. W innym paragrafie, dopuszczając jednak wydobycie tego surowca, zastrzega się, iż miałoby ono zostać obciążone opłatami za emisję CO2 w ramach systemu handlu emisjami. Już na poziomie parlamentarnej komisji ochrony środowiska, przeformułowano na niekorzyść znaczną większość rozsądnych propozycji sprawozdawcy, odrzucono poprawki mające na celu stworzenie warunków do eksploracji i eksploatacji niekonwencjonalnych paliw kopalnych, natomiast uchwalono szereg niespójnych i niestety czasami także absurdalnych paragrafów, takich jak stwierdzenie o tym, że wydobycie gazu łupkowego stanowi zagrożenie dla krajów rozwijających się… Nie mogłem poprzeć sprawozdania, które stanie się argumentem dla Komisji Europejskiej w jej niepohamowanych dążeniach do rozbudowywania tak zwanej "zielonej legislacji", która już obecnie negatywnie wpływa na konkurencyjność naszych przemysłów, zwłaszcza w takich krajach jak Polska.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório diz querer acautelar os impactos ambientais associados à exploração e extração de gás e óleo de xisto não convencional, por via do planeamento, realização de testes, utilização de novas tecnologias e as melhores práticas, recolha de dados e supervisão. Na nossa opinião, tal não é suficiente. No mínimo, deveria ser imposta uma moratória na exploração de jazidas de gás e petróleo de xisto, tendo em conta que estas são técnicas com grandes impactos ambientais e bastante controversas, envolvendo perfuração a alta profundidade, rebentamentos na camada de xisto e injeção de água, químicos e areia a alta pressão para obter a extração do gás e petróleo. Subscrevemos uma alteração apresentada que instava os Estados-Membros a não autorizarem quaisquer operações de fraturação hidráulica, considerando os princípios da precaução e da ação preventiva, assim como os riscos para o ambiente e para a saúde pública, a qual foi rejeitada pela maioria do PE. Desta forma, votámos contra o relatório.

 
  
  

Έκθεση : Niki Tzavela (A7-0284/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, pois não só aponta para os aspectos positivos deste tipo de atividade, como considera um pacote ambiental, votado em paralelo, que proporciona abordagens preventivas na exploração industrial e energética e outras ligadas ao gás e ao petróleo de xisto. Devo ainda salientar que temos que ter em conta os ganhos deste novo tipo de atividade, ainda subexplorada na União Europeia, tomando sempre em consideração que os aspectos ambientais foram bem salvaguardados.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport adopté par le Parlement européen a été au centre de toutes les attentions. J’ai également voté en faveur de ce texte puisque je le juge mesuré et cohérent. Ainsi, il rappelle que la décision d’exploiter ou non le gaz de schiste appartient aux États membres et reconnaît ainsi par exemple les moratoires français et bulgare. Cette exploitation n’est néanmoins possible que dans le strict respect des textes européens règlementant l’environnement, comme les directives eau, air et études d’impact. Enfin, la Commission européenne est chargée d’évaluer au plus vite si ce corpus législatif est suffisant ou si celui-ci doit encore être renforcé pour mieux protéger les citoyens européens.De plus, ce texte apporte des précisions concernant les attraits du gaz de schiste en termes d’indépendance énergétique et de compétitivité du continent européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione della on. Tzavela che analizza gli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto. La presenza nei nostri territori di scisti estraibili non risulta economicamente vantaggioso mentre in altri Stati membri la situazione è completamente diversa. Chi nel Parlamento europeo si dichiara contrario a prescindere dalla volontà di approfondire studi e ricerche in questo settore, favorisce la dipendenza dalle fonti energetiche fossili estere. Il testo mette in evidenza come gli investimenti per questo settore dovrebbero essere coperti interamente dall’industria che si accollerebbe anche i costi di eventuali danni diretti o indiretti applicando il principio “Chi inquina paga”.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi juo Parlamentas pateikia savo poziciją dėl skalūnų dujų pramoninių ir kitų aspektų. Yra labai svarbu išanalizuoti pasaulio ir ES dujų rinkos ateities perspektyvas bei nustatyti galimus pokyčius skalūnų dujų rinkoje ir to poveikį būsimam dujų tiekimo saugumui ir kainoms Europos Sąjungoje. Pateikta analizė turi atspindėti „ES 2020“ ir su CO2 susijusių tikslų susisiekimo padėtį. Verta pažymėti, jog pasaulinis gamtinių dujų vartojimas šiuo metu didėja ir jog Europa ir toliau išlieka vienu iš tų regionų, kuriuose dujų importo poreikis yra didžiausias. Remiantis Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, numatyta, jog iki 2035 m. Europos vidaus dujų gavyba sumažės, o paklausa padidės, todėl importas išaugs 450 mlrd. kubinių metrų; todėl iki 2012 m. pabaigos yra būtina pateikti ne tik suplanuotą energetikos veiksmų planą, bet ir ištirti netradicinių dujų ES išteklių naudojimo prieinamumą, mastą bei gavybą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à l'industrie, l'énergie et les autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux. Dans le cadre des débats sur la feuille de route Energie 2050, il est essentiel de défendre le principe de neutralité technologique concernant les hydrocarbures non conventionnels. Notre stratégie doit s'incarner en deux temps: d'un coté, au nom du principe de subsidiarité, l'Union européenne ne peut imposer ou interdire le recours à tel ou tel type d'énergie, d'un autre coté, l'Union doit garantir des règles garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement. Il faut donc poursuivre la recherche sur les techniques innovantes d'exploration afin d'améliorer nos connaissances sur nos ressources énergétiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Tzavela, qui examine de nombreuses questions relatives au développement de l'exploitation du gaz de schiste et du schiste bitumineux dans l'Union européenne. Dans un souci de diversification des sources d'énergie et de sécurité d'approvisionnement, je soutiens l'exploitation du gaz de schiste de façon raisonnée et avec toutes les précautions qui s'imposent. Je partage l'idée selon laquelle chaque État membre doit pouvoir décider de ses sources d'approvisionnement énergétique, conformément au principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considero que a produção de gás de xisto tem um papel a desempenhar na UE a médio ou longo prazo, contribuindo para a realização do objetivo da UE de reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa entre 80 e 95%, em relação aos níveis de 1990, até 2050, no contexto de reduções realizadas por parte do grupo dos países desenvolvidos, assegurando simultaneamente a segurança do aprovisionamento energético e a competitividade, que é a base do Roteiro para a Energia 2050. Insto a Comissão a apresentar recomendações para todos os poços de gás de xisto na UE a fim de reduzir as emissões evasivas de metano. Considero que o princípio do «poluidor-pagador» deve ser aplicado com rigor às atividades de exploração de gás e óleo de xisto, em especial no tocante ao tratamento das águas residuais, e que as empresas devem ser inteiramente responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos que possam causar. Por estas razões, e por concordar com os pressupostos do relatório, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Z całym przekonaniem poparłem sprawozdanie autorstwa pani Niki Tzaveli. Wykonała ona niezwykle cenną i trudną pracę, w wyniku której na poziomie parlamentarnej Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych uchwalone zostało sprawozdanie rozsądne, wyważone i przede wszystkim respektujące prawo każdego państwa członkowskiego do poszukiwania i wykorzystywania odpowiednich dla niego źródeł zaopatrzenia w energię. Pani Tzavela zdołała obronić się przed zieloną propagandą kryjącą interesy monopolistów na rynkach gazu konwencjonalnego oraz energii nuklearnej. Gratuluję i dziękuję.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the report on industrial, energy and other aspects of shale gas and oil. Shale gas is a big opportunity for all Member States; it is a challenge. It is an opportunity to make Member States more independent from major suppliers. Of course shale gas has some environmental risk; this is why it is very important to have rules and follow them. We should definitely regulate the method and technique of extraction of shale gas with proper legislation. This is an opportunity to achieve growth and to be more competitive with the rest of the world. It is a big step that we need to take, taking into account all the environmental risks.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Com o aumento das necessidades energéticas mundiais, o petróleo que, durante décadas, foi a principal fonte energética, começou a dar sinais de que as suas reservas estavam a chegar ao fim. Tal situação levou a um aumento exponencial do seu preço e incentivou os países a explorarem fontes alternativas, como as energias eólicas, fotovoltaicas, das ondas, geotérmicas, etc. Mas o engenho humano não pára de procurar e explorar outros tipos de combustíveis. Neste momento, as atenções viram-se para a exploração do denominado gás e petróleo de xisto, um combustível largamente explorado nos EUA e cujas existências em solo americano garantem o abastecimento energético àquele país durante os próximos 45 anos. A nível da UE, embora a sua existência se encontre confirmada em vários países do centro e leste da Europa, ainda há muitas reservas sobre as mais-valias deste tipo de combustível, sobretudo devido ao receio dos efeitos colaterais da sua exploração nas áreas da saúde e do ambiente. Entendo, contudo, que a UE não pode perder o comboio dos novos recursos energéticos. Deve, pois, analisar todos os fatores positivos, como o impacto na economia, mas também os negativos, sobretudo nas áreas da saúde e do ambiente, e procurar formas de os eliminar ou reduzir substancialmente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório pretende promover a exploração e extração de gás e óleo de xisto não convencional, invocando objetivos de política industrial e de mercado energético, apresentados pela Comissão Europeia, no âmbito da desejada transição do sistema energético para a denominada economia descarbonizada. Defende-se o desenvolvimento de infraestrutura e indústria do setor, sendo expressa a preocupação de que tal seja sustentável do ponto de vista financeiro, aspetos que não só nos colocam reservas como excluem as necessárias preocupações ambientais. A captura de gás de xisto é hoje uma técnica bastante controversa, que apresenta grandes riscos ambientais, nomeadamente o de contaminação de águas subterrâneas e superficiais, assim como os riscos inerentes à instabilidade dos maciços rochosos. Ademais, não está comprovado que seja positivo o retorno da quantidade de energia consumida neste método de extração. Seria importante realizar avaliações do retorno de energia por energia investida (uma avaliação EROI - Energy Return on Invested Energy) sobre o ciclo de vida de cada um destes empreendimentos, de forma a verificar o seu balanço económico. Esta é uma matéria sobre a qual se exigia, no mínimo, uma moratória.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Ťažba bridlicového plynu môže mať významný vplyv na dynamiku a ceny na trhu so zemným plynom, ako aj na výrobu elektrickej energie. Nekonvenčné zdroje plynu v podobe zemného plynu uzavretého v nízkopriepustných horninách, bridlicového plynu a metánu z uhoľného sloja už tvoria viac ako polovicu výroby plynu v USA, pričom najväčšie zvýšenie zaznamenáva bridlicový plyn. Podľa odhadov prekračujú jeho celkové zásoby v EÚ 56 000 mld. m3., pričom technicky využiteľné zdroje môžu dosahovať približne 14 000 mld. m3. Existujú však obavy týkajúce sa vplyvu ťažby na životné prostredie. Súvisia s potenciálnou spotrebou veľkého množstva vody, chemickým znečistením podzemnej a najmä pitnej vody, čistením odpadovej vody a rizikom pre povrchové vody, skladovaním odvŕtanej drviny, osobitnými vplyvmi na konkrétne miesto, seizmickými vplyvmi a možnými dôsledkami v súvislosti s emisiami skleníkových plynov. Je preto dôležité monitorovať regulačné režimy a postupy vo svete. Komisia a príslušné vnútroštátne orgány by mali naďalej skúmať potenciálny vplyv na ŽP a verejnosti poskytovať informácie založené na overených vedeckých údajoch, to všetko so zachovaním maximálnej transparentnosti. Musíme starostlivo zvážiť všetky prínosy a riziká a to sa nám podarí jedine, ak eliminujeme zámerné zamlčovanie skutočností, ku ktorému momentálne dochádza vo verejnej diskusii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Die Debatte um Energie, Energieabhängigkeit, traditionelle Energie und erneuerbare Energie birgt so oft große Widersprüche. In der Tat wird der Übergang von traditioneller Energie, von der Atomenergie hin zu erneuerbaren Energien, nicht ohne Übergangslösungen möglich sein. Zu diesen Übergangslösungen gehört nach Meinung fast aller Experten das Gas. Interessanterweise scheint besonders die grüne Fraktion im EU-Parlament große Bedenken aufzuwerfen, während ihre Parteifreunde, z. B. in Regierungsverantwortung in Deutschland, sich eindeutig für Gas als „Übergangsenergie“ aussprechen. Energieproduktion muss sachlich diskutiert werden, wenn wir die Bürger überzeugen wollen, die Energiewende mitzugestalten. Die Bürger sind nicht nur im demokratischen Verständnis gefordert, sondern auch durch die Tatsache, dass die Privathäuser und insbesondere die Beheizung zu den größten Verbrauchern nicht erneuerbarer Energien zählen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − The TFEU Article 194(2) clearly states that energy policy is a matter for each individual Member State. It is important not to block the ability of Member States to make political choices on energy policy as this is a clear area of subsidiarity. In line with the principle of subsidiarity, Member States should be free to adopt energy-mix solutions, including shale gas exploration and extraction. Shale extraction is an issue which I have followed very closely and, until we have the results of the environmental impact assessment studies, currently being carried out at national level in Ireland, I intend to reserve my judgement on this matter. The Minister of State for Natural Resources, Fergus O’Dowd, reaffirmed to the Dáil that no decision will be made about commercial shale gas exploration or ‘fracking’ until 2014 at the earliest. Until there is time to consider the research the Minister confirmed that ‘the use of hydraulic fracturing in exploration drilling will not be authorised’ in Ireland. At present I feel that I am not in a position to make an informed decision on shale extraction. I voted to keep an open mind on fracking and to respect the right of individual Member States to decide on their own energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Tzavela report takes a very different view on shale oil and gas from that contained within the Sonik report. Nevertheless, both reports are fundamentally flawed. Energy exploitation must remain a Member State competence; it is not for this House to seek to change that.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuojant už šį dokumentą, nes skalūnų dujų gavybos plėtra vertinama prieštaringai ES ir pasaulyje, todėl būtina atlikti išsamų visų rūšių poveikio (aplinkai, visuomenės sveikatai ir klimato kaitai) vertinimą prieš toliau plėtojant šią technologiją. Pažymėtina ir tai, kad visuomenės dalyvavimas turėtų būti užtikrinamas rengiant informavimo kampanijas prieš pradedant žvalgymo etapą ir konsultuojantis su visuomene ankstyvuose eksploatavimo etapuose. Būtina aktyviau bendrauti su visuomene ir geriau ją informuoti apie netradicinio iškastinio kuro gavybą, kad visuomenei būtų leista suprasti, priimti šią veiklą ir ja pasitikėti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson (ALDE), skriftlig. − När det gäller industriutskottets betänkande om skiffergas och olja, delar jag synen om att beslutsfattare bör ha tillgång till mer heltäckande vetenskapliga uppgifter (t.ex. uppgifter om koldioxidavtryck) för att kunna göra väl underbyggda val. Jag förstår att man kan se en ekonomisk potential utvinning av skiffergasen och att man därför betonar anpassning av system, investeringar, regler, lagstiftning etc., men inte till det höga mänskliga och miljömässiga priset.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de ma collègue Niki Tzavela a été adopté par 492 voix pour, 129 contre et 43 astentions. Ce rapport intitulé "Industrie, énergie et autres aspects du agz de schiste et du schiste bitumeux" présente une approche équilibrée et dépassionnée. Rappelant que le choix du bouquet énergétique et les autorisations d'extraction des gaz de schiste relèvent de la compétence nationale, ce rapport appelle à un encadrement strict des technologies de forage, notamment celle de la fracturation hydraulique. L'objectif est d'éviter tout dommage environnemental.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I abstained on this resolution which although heavily modified in plenary still had a bias in favour of shale gas exploitation. I believe more research is required before any exploitation of this resource.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Těžba břidlicového plynu, při které těžební společnosti v chráněných oblastech nebo v jejich bezprostřední blízkosti vhánějí do podzemí tisíce litrů chemických látek, je nešetrná nejen ke svému nejbližšímu okolí. Na území České republiky, kde je jiná skladba podloží oproti některým státům mimo Evropu, je tato těžba nevhodná. Použití hektolitrů chemických látek povede k nevratnému poškození a kontaminaci vodních zdrojů a k závažnému narušení životního prostředí a lidského zdraví. Významně může stoupnout i riziko kontaminace značně vzdálených zdrojů pitné vody – strategické komodity. Jako poslanec Evropského parlamentu zastupující zájmy občanů České republiky a také jako lékař jsem tuto zprávu nepodpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport est un plaidoyer en faveur du gaz de schiste. Il reproduit à la lettre la propagande des lobbies gaziers qui paradent au Parlement européen depuis quelque temps.

Il appelle à l'exploitation des gaz de schiste au nom de la concurrence internationale et de la diversification des sources d'énergie au sein du futur marché unique de l'énergie que le rapport défend. Il demande aux États membres et à l'Union de tout mettre en œuvre pour préparer l'exploitation commerciale des gaz de schiste et se permet même de déclarer que cette exploitation est écologique!

Une telle inconséquence et un tel manquement à la recherche de l'intérêt général font honte à tous les parlementaires européens. Je dénonce ce texte, fruit de la collusion malsaine avec les lobbies pétroliers.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe porque viene a autorizar la explotación del gas de esquisto en Europa para satisfacer la demanda energética. El gas de esquisto se basa en la técnica de la fracturación hidráulica, que supone la inyección de agua con arena y diferentes productos químicos corrosivos para fracturar las rocas que encierran dicho gas. Este método extractivo produce importantes efectos perjudiciales para el medio ambiente: contaminación de aguas subterráneas, emisión de gases tóxicos, o incluso, la producción de terremotos. Autorizar este método extractivo supone, una vez más, supeditar el medio ambiente europeo a los intereses comerciales de las grandes empresas energéticas. El futuro energético de Europa pasa necesariamente por una política cuya prioridad sea la sostenibilidad ambiental del suministro, por ello es necesario el avance en energías renovables y no la extensión de los recursos energéticos no renovables que son simples parches temporales con desastrosos efectos para el medio ambiente. Por estas razones he votado en contra del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − There is a need to proceed with great caution on shale gas. It could be an opportunity for security of energy supply but there is a need to have the full facts to assess if the benefits outweigh the costs and downsides. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šiandien pritarėme dviems svarbiems dokumentams, atveriantiems kelią platesnei skalūnų dujų gavybai Europos Sąjungoje. Vis tik šie dokumentai – tik pirmieji žingsniai, kuriais siekiama užtikrinti, kad ši energetikos sritis nevirstų laukiniu ir nereguliuojamu verslu. Todėl raginu ir Komisiją, ir valstybes nares atkreipti dėmesį į Parlamento rekomendacijas tiek licencijų išdavimo ir žemės naudojimo, tiek apmokestinimo, tiek aplinkosaugos klausimais. Tik tokiu būdu skalūnų dujos taps Europos energetikos ateitimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba – sudėtingas, daug laiko ir brangių technologinių priemonių reikalaujantis procesas. Taigi kyla klausimas, ar šiuo metu perspektyviai atrodančią skalūnų dujų gavybos Europoje idėją negalima lyginti su intensyvios žemdirbystės mažai derlinguose ir nedideliuose žemės plotuose vizija: kuklus rezultatas pasiekiamas didžiulėmis, daug laiko ir investicijų reikalaujančiomis pastangomis. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad skalūnų dujų gavybos plėtra vertinama prieštaringai, todėl būtina atlikti išsamų visų rūšių poveikio (aplinkai, visuomenės sveikatai ir klimato kaitai) vertinimą prieš toliau plėtojant šią technologiją. Atsižvelgdamas į tai, manau, kad reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, vykdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas siekiant geresnių rezultatų bei didesnio supratimo apie žvalgymo ir gamybos operacijų saugą ir pavojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório sobre os aspectos industriais, energéticos e outros ligados ao gás e ao petróleo de xisto. No presente documento, considera-se fundamental um quadro regulamentar estável, quer para a criação do ambiente certo para o investimento das empresas de gás em domínios com carências como as infra-estruturas, a investigação e o desenvolvimento, quer para evitar distorções no mercado. Propõe-se ainda, e a meu ver bem, que se fomente o intercâmbio de informação e de melhores práticas entre os Estados-Membros da UE, mas também entre a UE, os EUA e o Canadá. Por outro lado incentiva-se, em particular, a geminação de cidades e de municípios europeus e norte-americanos que tenham descoberto gás de xisto com vista à transferência de conhecimento sobre o desenvolvimento de gás de xisto da indústria para as comunidades locais.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − Za poparciem sprawozdania dotyczącego przemysłowego, energetycznego i innych aspektów wydobycia gazu i olei łupkowych przemawia kilka ważnych argumentów. Gaz łupkowy może się okazać bardzo istotny w świetle rosnącego zapotrzebowania na import gazu w UE, dlatego należy podkreślić jego znaczny potencjał. Decyzja o składzie własnego koszyka energetycznego należy do kompetencji państw członkowskich, w związku z czym należy rygorystycznie stosować zasadę pomocniczości. Prawodawstwo środowiskowe UE określa pewne minimalne standardy, które mogą wymagać udoskonalenia w związku z eksploatacją komercyjną na wielką skalę. Wszystkie te środki wpływają na zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Mogą również przyczynić się do obniżenia cen energii dla obywateli, co miało miejsce w USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente relatório analisa um extenso leque de questões relativas ao desenvolvimento do gás e petróleo de xisto na União Europeia, de entre as quais se destacam as seguintes: potenciais reservas em alguns Estados-Membros; o impacto do desenvolvimento do gás de xisto no mercado da UE e o decréscimo da dependência da Rússia; o papel do gás de xisto na segurança do abastecimento energético; o desenvolvimento do gás de xisto face ao plano de fundo transacional para uma economia descarbonizada; o quadro de licenciamento; a opinião pública; e por fim, a importância de usar as melhores práticas e tecnologias disponíveis. Por considerar que esta é uma matéria de enorme importância, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo con la collega Tzavela per il lavoro svolto. Con l'approvazione di tale documento il Parlamento, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 194, ha voluto sottolineare la necessità di una regolamentazione a livello europeo per quanto riguarda la ricerca e lo sfruttamento di gas ed olio di scisto. L'adozione di un regolamento europeo in materia, pur non intaccando l'autonomia dello Stato nella gestione di tali risorse, è considerato dal Parlamento un passo necessario per la gestione di tutte le attività relative al gas di scisto.

Inoltre, è stata sottolineata l'importanza, per il raggiungimento di tali obiettivi, sia dell'utilizzo di procedimenti e tecniche ecologicamente sostenibili, sia del fatto che i finanziamenti volti alla costruzione delle infrastrutture necessarie dovranno essere obbligatoriamente a carico del settore. Infine, sebbene perfino la Commissione europea abbia concluso che le norme comunitarie coprano adeguatamente l'esplorazione e la produzione di gas di scisto, la prospettiva di estendere lo sfruttamento dei combustibili fossili non convenzionali, rende necessaria "un'analisi approfondita" della normativa comunitaria sulla questione dei combustibili.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – CONTRE. Quand on voit les conséquences de l'exploitation des gaz de schiste outre-Atlantique, il aurait été irresponsable de donner notre blanc-seing à l'exploitation effrénée des gaz de schiste, puisque la législation européenne actuelle est lacunaire et défaillante. Les études commandées par la Commission européenne démontrent bien l'impact néfaste de la fracturation hydraulique: risque de pollution des eaux de surface et des nappes phréatiques, épuisement des ressources en eau, emprise au sol dévastatrice, pollution de l'air, etc. Toutes les précautions doivent donc être prises pour empêcher les conséquences potentiellement désastreuses de la fracturation hydraulique. Les failles dans la législation ont été bien identifiées: inadaptation de la directive-cadre sur l'eau, gestion des effluents à intégrer dans la directive sur les déchets miniers, intégration de la fracturation hydraulique dans la directive sur l'évaluation des impacts environnementaux, etc. Même si le moratoire n'est pas passé, je suis satisfait que le Parlement européen ait montré sa volonté d'encadrer la fracturation et de répondre à ces enjeux. Enfin, n'oublions pas que ce débat concerne aussi les gaz à effet de serre, et que l'exploitation des gaz de schiste ne risque que d'aggraver un changement climatique qui s'emballe. La transition énergétique ne peut plus attendre.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Τζαβέλα διότι θεωρώ ότι είναι μια ισορροπημένη έκθεση που χαράσσει πολιτική για το μέλλον του σχιστολιθικού αερίου στην Ένωση και δίνει ταυτόχρονα την δέουσα προσοχή στην περιβαλλοντική διάσταση του θέματος. Το σχιστολιθικό αέριο, ως νέα μορφή ενέργειας σε μια περίοδο κρίσιμη για την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάπτυξης και να δώσει μια ανάσα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες αντιμετωπίζοντας το θέμα του ιδιαίτερα υψηλού ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho accolto con favore la relazione della collega Tzavela e ho apprezzato il fatto che sia stata respinta la proposta di moratoria. Sono d'accordo nel riconoscere le potenzialità legate allo sviluppo dell'utilizzo di gas e olio di scisto nell'Unione Europea. La ricchezza di risorse energetiche è un'opportunità da cogliere, fondamentale per trasformare l'Europa in una grande potenza in campo energetico e rafforzare la sua indipendenza. I Paesi europei necessitano di maggiori fonti energetiche per liberarsi dalla dipendenza da forniture energetiche estere. E' fondamentale quindi procedere nell'esame di diverse fonti energetiche, tra le quali il gas di scisto. Il suo utilizzo, pur non essendo l'unica soluzione al nostro bisogno energetico, costituirebbe un enorme vantaggio. Possiamo prendere come modello l'esperienza statunitense: negli Stati Uniti, infatti, l'utilizzo del gas di scisto ha avuto un impatto notevole, che ha causato la riduzione del suo prezzo fino a 3/4 dollari, cifra molto inferiore a quella che si ritrova in Europa, ossia 13/14 dollari. Penso tuttavia sia necessario un approccio cauto, poiché l'estrazione del gas di scisto comporta possibili rischi ambientali. Dobbiamo avere una visione chiara della situazione, valutando pro e contro, e, soprattutto, dobbiamo garantire gli adeguati controlli.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), na piśmie. − Sprawozdanie przygotowane przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych oraz Energii podkreśla pozytywne aspekty oraz potencjał gazu łupkowego. Odwołując się w szczególności do rewolucji łupkowej, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, nawołuje Unię Europejską to wykorzystania w pełni szans, jakie tworzy na globalnych rynkach energetycznych zwiększona rola niekonwencjonalnych źródeł energii. Podkreśla jednocześnie pozytywny wpływ, jaki gaz z łupków miał na amerykańskie ceny energii oraz zwiększoną konkurencyjność gospodarki USA. Sprawozdanie prezentuje holistyczne podejście, zwracając uwagę również na przemysłowe i gospodarcze aspekty gazu łupkowego, konieczność wdrażania odpowiednich rozwiązań z zakresu przyznawania licencji, angażowania w odpowiednim stopniu opinii publicznej oraz wymianę najlepszych praktyk.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A UE possui cerca de 14 milhões de metros cúbicos em óleo e gás de xisto passíveis de serem extraídos. No entanto, os métodos avançados de extração de gás e óleo de xisto podem revelar-se prejudiciais em termos ambientais, em especial a extração hidráulica. Votei favoravelmente o relatório, dado que o mesmo propõe que se observem as normas de segurança e do ambiente, tendo como matriz de referência as boas práticas e legislação já existentes nos Estados Unidos da América e no Canadá (nomeadamente as existentes na Província da Colúmbia Britânica e na Província de Alberta), países cuja a extração de gás de xisto já se verifica há mais tempo. Para além do acima referido, considero, ainda, importante a necessidade de a Comissão e as autoridades públicas dos Estados-Membros analisarem e melhorarem os quadros regulamentares a fim de assegurar que a exploração, extração e comercialização desta fonte de energia seja feita de forma económica, social e ambientalmente sustentável no longo prazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia privind aspectele industriale, energetice şi de altă natură legate de gazele de şist şi de uleiul de şist. Consider că factorii de decizie trebuie să aibă la dispoziţie date ştiinţifice precise, actualizate şi cuprinzătoare, care să le permită să facă, în acest domeniu, alegeri în cunoştinţă de cauză. Potenţialul Europei de extracţie şi utilizare a resurselor de gaze de şist şi de uleiuri de şist trebuie evaluat şi inventariat fără a pune în pericol disponibilitatea şi calitatea resurselor de apă. Considerăm că nicio explorare sau exploatare a gazelor de şist nu trebuie să aibă loc decât dacă există garanţii că nu există riscuri pentru mediu şi pentru comunităţile învecinate. Am votat împotriva paragrafelor 15 si 27, care susţineau că gazul de şist contribuie la atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95% până în 2050. În momentul de faţă, nu există studii concludente în această direcţie. Invităm statele membre să instituie un regim de reglementare solid şi să asigure resursele administrative şi de monitorizare necesare pentru dezvoltarea activităţilor legate de gazele de şist. Reamintim că, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, fiecare stat membru are dreptul de a adopta decizii privind exploatarea uleiului şi a gazului de şist.

 
  
MPphoto
 
 

  Кристиан Вигенин (S&D), в писмена форма. − Смятам, че докладът, предложен от комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно промишлените, енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефта, отива твърде далеч и в по-голямата си част търси аргументи в полза на добива на шистов газ и нефт. Особено любопитно е, че има цял раздел, в който се говори за общественото мнение и как населението да бъде успокоено, бих казал приспано. И въпреки че ЕП не позволи шистовият газ да бъде свързан с борбата с климатичните промени, с което групата на социалистите и демократите спечели важна победа, крайният резултат не ми позволи да последвам моята група и аз не подкрепих този доклад, а гласувах "въздържал се".

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Les faibles ressources européennes en hydrocarbures nous obligent à importer une grande partie de l'énergie que nous consommons: le pétrole provient des pays africains, tandis que l'essentiel de notre gaz nous vient de Russie. L'UE est fortement tributaire du bon vouloir de ces voisins, qui peuvent fixer les prix du gaz à leur guise, et, en cas de conflit politique régional, comme celui entre l'Ukraine et la Russie de 2005 à 2009, nous pourrions nous trouver dans une situation délicate. Mais la découverte de réserves en gaz de schiste en Europe est en mesure de changer la donne. Selon une étude américaine, les réserves en France sont estimées à 90 ans de notre consommation actuelle de gaz. L'exploitation de ces gaz pourrait rétablir un certain degré d'indépendance énergétique de l'UE, diminuer la facture énergétique des entreprises et des ménages et alléger notre balance commerciale. Le défi est désormais de trouver une technique capable de les extraire proprement. C'est pourquoi j'ai soutenu ce rapport, qui appelle à faire face à ce défi à la fois économique et environnemental, sans préjugé et en toute connaissance de cause. Fermer la porte aux gaz de schiste, c'est fermer les robinets d'une énergie qui pourrait être stratégique.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − Supply, efficiency, savings and resources of energy are all of utmost importance from the economical and political point of view. Under no circumstances, we must ever forget our citizens and their safety. Health, security and protection of the environment are equally important. The highest environmental and safety standard, as well as a stable and well defined legal framework and public information transparency are necessary. There is still some work to be done in order to provide the proper and necessary information regarding the possible risks.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), schriftlich. Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie Schiefergas fördern oder nicht. Aber wenn sie es tun, dann sollten die Vorschriften auch streng genug sein, um Umweltschäden zu vermeiden, so die Ergebnisse unserer Berichte. Ich begrüße diese Botschaft, die das Europäische Parlament heute zu dem höchst umstrittenen Thema Förderung von Schiefergas sendet. Ein EU-weiter Bann der Schiefergasförderung wäre das falsche Zeichen gewesen. Wir wollen keinesfalls Verhältnisse wie in den USA oder Kanada, wo offensichtlich starker Raubbau mit der Umwelt getrieben wurde. Aber in Zeiten, in denen Energie so teuer geworden ist, wäre es unsinnig, dass wir uns der Möglichkeit verschließen, Schiefergas zu fördern. Die Förderung von Schiefergas könnte uns unabhängig von teuren Importen machen und ist positiv für unsere CO2-Emissionenbilanz. Wenn die Zahlen der Wissenschaftler stimmen, dann ist ein unglaublich großes Potenzial an Schiefergas auch bei uns in Europa aus dem Boden zu holen. In Nordamerika hat das Schiefergas die Energieabhängigkeit vom Ausland bereits enorm reduziert. Klar ist aber wohl auch, es gibt Risiken durch das „Fracking“, insbesondere für die Umwelt. Diese Risiken der neuen Methode müssen ausreichend begutachtet werden. Niemand möchte verschmutztes Grundwasser oder verschandelte Landschaften. Die Mitgliedstaaten sollen nun die Möglichkeit bekommen, dies zu prüfen und zu testen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Secondo stime relative alle risorse di gas di scisto in Europa, diversi Stati membri disporrebbero di riserve di gas e olio di scisto, cioè di risorse energetiche locali potenzialmente ingenti. Per restare competitiva ed ovviare al suo elevato fabbisogno di importazioni di gas, l'Europa è dunque chiamata a sfruttare le proprie risorse di gas e olio di scisto. A tal fine è essenziale un quadro normativo stabile, sia per creare un ambiente adeguato che consenta alle industrie del gas di investire nelle infrastrutture necessarie, oltre che nella ricerca e nello sviluppo, sia per prevenire le eventuali distorsioni del mercato. Per ciò che riguarda il rispetto dell'ambiente e l'impatto sulla società, il modo migliore per garantire la partecipazione significativa e tempestiva delle comunità locali, è quello di effettuare una valutazione d'impatto ambientale obbligatoria, unita ad un elevato livello di trasparenza e ad una consultazione pubblica sulle proposte di progetti per lo sfruttamento del gas di scisto, indipendentemente dalla loro durata e portata.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Przyjęte dziś przez Parlament Europejski sprawozdanie pani Niki Tzaveli z grupy EFD, członkini Komisji Przemysłu i Energii, daje zielone światło rozwojowi niekonwencjonalnego wydobycia gazu w UE. Podkreśla on oczywiste ekonomiczne i społeczne korzyści dla Europy, które niesie nowa technologia, która odniosła spektakularny sukces w USA, zapewniając tam tani gaz, rozwój gospodarczy oraz uniezależnienie się od importu z zewnątrz. Przypomnę tylko, że dzięki łupkowej rewolucji USA w ciągu kilku lat zmieniły się z importera w eksportera gazu. Jego cena na tamtejszym rynku to 70 dolarów za 1000 metrów sześciennych, Europa za podobną ilość gazu płaci dziś Rosji w zależności od kraju, minimalnie, ponad 8 razy więcej. Jednocześnie przyjęte – i trzeba zaznaczyć, że większością głosów (70) – sprawozdanie Bogusława Sonika z grupy PPE, członka Komisji Środowiska PE, daje jednak de facto żółte światło temu sektorowi i jest z punktu widzenia polskich interesów niekorzystny. To bardzo zły sygnał dla przemysłu, który najbardziej nie lubi, co zrozumiałe, niejasności i niepewności regulacyjnej. Bilans jest mimo wszystko niekorzystny dla gazu niekonwencjonalnego. W dobie kryzysu UE powinna deregulować i ograniczać niepotrzebne prawo, upraszczać i ułatwiać nowe inwestycje i rozwój gospodarczy

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório pretende promover a exploração e extração de gás e óleo de xisto não convencional, tendo em conta os aspetos industriais e do mercado energético, no seguimento do objetivo da Comissão Europeia de colocar o gás como elemento substancial na transformação do sistema energético para a denominada economia descarbonizada. É aqui defendido o desenvolvimento de infraestrutura e indústria do setor, sendo expressa a preocupação de que tal seja sustentável do ponto de vista financeiro, aspetos que não só nos colocam reservas como excluem as necessárias preocupações ambientais. A captura de gás de xisto é hoje uma técnica bastante controversa pelo impacto ambiental e complexidade da operação, envolvendo perfuração a alta profundidade, rebentamentos na camada de xisto e injeção de água, químicos e areia a alta pressão para proporcionar a extração do gás e petróleo. Este processo apresenta grandes riscos ambientais, nomeadamente o de contaminação de águas subterrâneas ou dos cursos de água drenantes dos maciços xistentos, devido aos químicos resultantes da injeção. Gera ainda instabilidade nos maciços rochosos e libertação de fugas de metano na atmosfera. Esta é uma matéria sobre a qual se exigia, no mínimo, uma moratória. Votámos contra o relatório.

 
  
  

Έκθεση : Boguslaw Sonik (A7-0283/2012), Niki Tzavela (A7-0284/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai vertinimo. Pagrindiniai skalūninių dujų privalumai Europos Sąjungai būtų didesnė energetinė nepriklausomybė nuo importo, didesnė konkurencija ir mažesnė kainos bei naujų darbo vietos kūrimas. Tačiau skalūninių dujų gavyba turi itin neigiamą poveikį aplinkai: jai išgauti naudojami dideli vandens kiekiai, teršiamas požeminis vanduo bei kyla požeminių sprogimų grėsmė. Tokio netradicinio iškastinio kuro gavyba gali stiprinti ES ekonomiką ir didinti užimtumą, tačiau būtina prieš plėtojant šią technologiją, atlikti išsamų visų rūšių poveikio (aplinkai, visuomenės sveikatai ir klimato kaitai) vertinimą. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad, nepaisant valstybių narių išskirtinės teisės eksploatuoti savo energijos išteklius, vykdant iškastinio kuro gavybą būtų užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos visoje ES ir būtų laikomasi ES saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktų.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – La question des gaz de schiste a divisé le Parlement aujourd'hui en session plénière. Malheureusement l'amendement, dont je suis cosignataire, demandant aux Etats membres de ne pas autoriser les opérations de fracturation hydraulique a été rejeté par le Parlement européen : les 262 voix pour n'ont pas suffi. Or, l'exploitation par fracturation hydraulique pose, à l'heure actuelle, de nombreux problèmes insolubles. Qui plus est, le rapport Tzavela présentant les gaz de schiste et les expériences américaines sous un angle extrêmement positif, sur lequel j'ai voté contre, a été quant à lui adopté. Seul motif de satisfaction: le rapport Sonik traitant des conséquences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux a obtenu une large majorité. Il exige l'interdiction de la fracturation hydraulique dans les espaces sensibles. Il rappelle que si chaque Etat membre a le droit de choisir son mix énergétique, tous les Etats devraient disposer de règles solides sur toutes les techniques d’exploitation notamment la fracturation hydraulique. Se basant sur le principe de précaution, le Parlement demande donc des avancées législatives et la reconnaissance des impacts environnementaux de l'exploitation des gaz de schiste. Je me félicite de l'adoption de ce rapport même si la vigilance reste de mise étant donné les votes contradictoires d'aujourd'hui. Le combat continue!

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O gás terá um papel fulcral na redução das emissões. Neste quadro, o gás de xisto e outras fontes de gás não convencionais tornam-se potenciais e importantes fontes de aprovisionamento na Europa, podendo trazer alterações radicais nos mercados globais da energia. Note-se que o gás de xisto, que em 2000 representava 1,4 % do mercado do gás norte-americano, subiu para 17 % em 2011. De acordo com algumas estimativas, as reservas totais de gás de xisto presentes na UE ultrapassam os 56 mil milhões de metros cúbicos, dos quais cerca de 14 mil milhões de metros cúbicos são tecnicamente suscetíveis de serem extraídos. A sua exploração deve ser, por isso mesmo, estudada e devem ser criadas todas as condições para uma prospeção, extração e utilização o mais ambientalmente neutra e no respeito por todas as normas de segurança relativas às atividades de extração de gás.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Dans le vif débat sur les gaz de schiste qui anime l'Union européenne et les Etats qui la compose, il n'y a pas de vérité absolue. Entre pro- et anti gaz de schiste, il existe très certainement une ligne médiane, et dépassionner le débat est une nécessite. Renoncer dès à présent à cette énergie sans même poursuivre la recherche serait une erreur stratégique majeure. Mais à l'inverse, offrir un blanc-seing à l'exploitation de cette ressource alors que la technique n'est pas encore au point serait une folie environnementale. Les gaz de schiste ont un potentiel indéniable, et il convient de se pencher sérieusement sur celui-ci. Mais en l'état, leur exploitation fait courir à l'environnement un risque qu'il serait irresponsable de prendre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), par écrit. – Mercredi 21 novembre, en session plénière du Parlement européen à Strasbourg, j'étais appelé à me prononcer sur deux rapports relatifs au gaz de schiste. Sur cette question brûlante, c'est en ayant conscience des enjeux environnementaux, de la nécessité impérieuse de développer notre pays et notre industrie pour répondre aux besoins de nos populations, que j'ai décidé de voter pour ces rapports. Dans l'état actuel de la connaissance scientifique, il est certes indéniable qu'une extraction commerciale de grande ampleur par fracturation hydraulique serait contraire à la protection de l'environnement. Pourtant, cela ne doit pas remettre en cause la recherche scientifique sur cette énergie, qui pourrait permettre à la France et à l'Europe d'acquérir une certaine indépendance énergétique. Une maîtrise raisonnée, publique et sécurisée de l'extraction du gaz et du pétrole de schiste dans les années à venir (à condition que des méthodes plus sécurisées d'extraction soient maîtrisées) constituerait un atout non seulement pour notre industrie mais participerait également à faire baisser le coût de l'énergie pour un nombre conséquent de familles. Je comprends les peurs et les craintes qui naissent suite à la découverte et à l'utilisation de méthodes d'extractions non conformes de cette nouvelle source d'énergie, craintes justifiées. Cependant mon rôle, celui d'un élu communiste aspirant au bonheur de la (Explication de vote écourtée en application de l'article 170 du règlement)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of both reports on shale gas. Energy independence should be one of the EU’s most important geopolitical goals and therefore it is crucial that Member states can make their own decisions on energy.

Should energy decisions also affect other Member States, the opinions and the European dimension need to be taken into account – as often emphasized by Parliament. This protects the sovereignty of Member States in their choices of energy and allows for the diversification of energy sources – which is crucial for the Member States who are currently dependant to a large extent on one country as a major energy provider, Russia.

The Sonik report clearly points out that fears and prejudices against shale gas and its environmental and health impact are mostly ungrounded, as long as the highest environmental and safety standards are applied. Unnecessary propaganda creating fears in regard to shale gas, but also nuclear power, is irresponsible.

We have to guarantee the highest safety and ensure there are no negative effects on the environment or on health, but people must also have a warm house and lighting at affordable prices. We need alternative energy and shale gas might be the solution at the moment.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté deux résolutions sur le gaz de schiste et le schiste bitumineux: l’une sur les aspects industriels et énergétiques et l’autre relative aux incidences sur l’environnement. A travers ces deux textes, le Parlement européen reconnait que les États membres sont libres de décider ou d’interdire l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste. Dans cette optique, je me félicite du vote du Parlement rejetant un amendement présenté par un certain nombre de députés issus de groupes différents invitant instamment les États membres à n’autoriser aucune nouvelle opération de fracturation hydraulique au sein de l’Union. Pour ce qui me concerne, je considère que la poursuite de recherches en matière d’exploration est essentielle pour retrouver la compétitivité de notre continent.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Toetasin tänasel hääletusel mõlemat kildagaasi käsitlevat raportit ja seda järgnevatel põhjustel.

Esiteks asuvad ELis märkimisväärsed kildagaasi varud, millest umbes 14 000 miljardit kuupmeetrit võib olla tehniliselt kättesaadav. Seda saab võrrelda ELi aastase umbes 522 miljardi kuupmeetrise kodumaise ja imporditud traditsioonilise gaasi tarbimisega. Seega on nõudlus energiakandjate järgi suur ning kildagaasi võimalik kasutamine suurendab meie energiasõltumatust.

Teiseks märgitakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõikes 2 selgelt, et liikmesriikidel on suveräänsed õigused seoses energiakombinatsiooni valikuga ning litsentside ja muude lubade väljaandmine süsivesinike varude uurimiseks ja kasutamiseks on liikmesriigi eesõigus. Ehk see on iga liikmesriigi enda otsustada, kuidas ta antud küsimusi lahendab.

Kolmandaks peavad liikmesriigi otsustest olenemata olema tagatud keskkonnaohutus ning, kui kildagaasi ammutatakse, siis peab range kontrolliga olema tagatud maksimaalne keskkonnanõuete täitmine.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), schriftlich. Ich habe mich für die beiden Initiativberichte über die Chancen und Risiken der Schiefergasförderung in der EU ausgesprochen. Mit der Annahme der beiden Berichte tragen wir den Argumenten von Befürwortern und Gegnern angemessen Rechnung. Natürlich ist es wünschenswert, die Abhängigkeit von Erdgas aus Drittstaaten zu verringern. In Zeiten explodierender Energiepreise dürfen wir uns der Diskussion über mögliche Chancen der Schiefergasförderung deshalb nicht verweigern. Genauso wenig dürfen wir aber die Augen vor den möglichen Gefahren dieser Fördertechnik verschließen. Erst wenn negative Auswirkungen auf die Umwelt, wie zum Beispiel Verunreinigungen des Grundwassers, sicher ausgeschlossen werden können, dürfen Genehmigungen zur Förderung erteilt werden. Das gilt auch für Probebohrungen. Deshalb fordern wir eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung vor jeder Bohrung und die Festschreibung des Verursacherprinzips, damit am Ende nicht die Bürger die Zeche zahlen müssen. In Trinkwasser-Einzugsgebieten sollte das Hydrofracking generell verboten werden. Das gilt auch für Steinkohle-Bergbauregionen. Hier kam bzw. kommt es zu Einbrüchen und zur Verlagerung von Grundwasserströmen, was eine verlässliche Folgenabschätzung unmöglich macht. Ein EU-weites Verbot der Förderung von Schiefergas ist aber abzulehnen. Nach der Aufnahme der Fracking-Technik in die EU-Umweltgesetzgebung muss jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden, ob er die Schiefergasförderung vorantreiben will oder nicht.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − He votado, con dificultades y con ciertas reservas derivadas de la complejidad y novedad del asunto, convencido de que el gas no convencional podría tener un papel que desempeñar en el futuro mix energético de la UE, siempre que se someta a una evaluación completa de sus beneficios y riesgos potenciales. Subrayo que cualquier apoyo a la explotación de las fuentes no convencionales de gas deberá tener en cuenta las cuestiones legales, la evaluación del ciclo de vida, el impacto ambiental y la viabilidad económica.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Créer des emplois et faire cesser notre dépendance aux carburants traditionnels est séduisant, mais à quel prix? En tout cas pas à celui de mettre en péril l'avenir de nos enfants. Je vois trois problèmes qui, tant qu'ils n'ont pas trouvé de solutions, provoqueront mon refus à l'exploitation.

Le premier concerne la consommation d’eau, très importante puisqu’elle se compte en millions de m3. Le second problème concerne les risques de pollution, par les produits chimiques utilisés, des nappes phréatiques situées à proximité des puits. Dernier problème, les tremblements de terre engendrés par la fracturation hydraulique. Ils peuvent se produire lorsque les vibrations engendrées rencontrent des failles naturelles. La perturbation peut alors libérer des tensions existantes.

Il ne semble guère exister d’alternative sérieuse à la fracturation hydraulique aujourd’hui. Des essais ont été réalisés aux États-Unis avec de l’air sous pression à la place de l’eau ou au Canada avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL). La fracturation par arcs électriques, qui a fait l’objet de brevets, n'en est qu'au stade expérimental. Je ne suis donc pas contre l'exploitation, mais bien contre les modes d'exploitation proposés actuellement.