Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22-23 Νοεμβρίου 2012) με ειδική αναφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Διορισμός νέου Επιτρόπου (ψηφοφορία)
  5.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011 (A7-0381/2012 - Francesca Balzani) (ψηφοφορία)
  5.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0380/2012 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  5.4.Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 (A7-0351/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.5.Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ (A7-0329/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.6.Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης (A7-0350/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.7.Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (A7-0318/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.8.Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας (A7-0177/2012 - Inese Vaidere) (ψηφοφορία)
  5.9.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) (A7-0368/2012 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  5.10.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) (A7-0370/2012 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  5.11.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (A7-0330/2012 - Eva Lichtenberger) (ψηφοφορία)
  5.12.Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (A7-0283/2012 - Bogusław Sonik) (ψηφοφορία)
  5.13.Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (A7-0284/2012 - Niki Tzavela) (ψηφοφορία)
  5.14.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 (A7-0240/2012 - Giles Chichester) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2013: εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής (συζήτηση)
 10.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα (COP 18) (συζήτηση)
 11.Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στη Γάζα (συζήτηση)
 13.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση - Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο - Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακσταν (συζήτηση)
 16.Η προτεινόμενη οδηγία περί προστασίας των δεδομένων - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (συζήτηση)
 17.Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος - Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών  - Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους - Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ - Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1647 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5887 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου