Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Трансфер на бюджетни средства
 4.Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Избори за Европейски парламент през 2014 г. (разискване)
 7.Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2011 г. (разискване)
 8.Предоставяне на делегирани правомощия за приемането на някои мерки, свързани с общата търговска политика (разискване)
 9.Мерки за защита на пазара на ЕС от необичайно ниските цени на вноса с китайски произход, особено на фотоволтаичните панели (разискване)
 10.Положението във връзка с Гърция (изявление на Комисията)
 11.Изявление на председателството
 12.Приветствие с добре дошли
 13.Време за гласуване
  13.1.Запас от сьомга в Балтийския регион и риболовни дейности по експлоатацията на този запас (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (гласуване)
  13.2.Предоставяне на делегирани правомощия за приемането на някои мерки, свързани с общата търговска политика (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (гласуване)
  13.3.Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (гласуване)
  13.4.Премахване на перките на акулите на борда на риболовните кораби (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (гласуване)
  13.5.Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (B7-0497/2012) (гласуване)
  13.6.Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (B7-0498/2012) (гласуване)
  13.7.Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) (B7-0496/2012) (гласуване)
  13.8.Разширяване на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (гласуване)
  13.9.Положението в Газа (B7-0522/2012) (гласуване)
  13.10.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (гласуване)
  13.11.Клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (гласуване)
  13.12.Киберсигурност и отбрана (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (гласуване)
  13.13.Ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.14.Преговори за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (гласуване)
  13.15.Дребномащабният и непромишленият риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството (A7-0291/2012 - João Ferreira) (гласуване)
  13.16.Избори за Европейски парламент през 2014 г. (гласуване)
  13.17.Избори за Европейски парламент през 2014 г. (B7-0520/2012) (гласуване)
 14.Обяснение на вот
 15.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 17.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  17.1.Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi
  17.2.Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine
  17.3.Положението на мигрантите в Либия
 18.Време за гласуване
  18.1.Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (B7-0500/2012) (гласуване)
  18.2.Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (B7-0503/2012) (гласуване)
  18.3.Положението на мигрантите в Либия (B7-0504/2012) (гласуване)
  18.4.Поправки на вот и намерения за гласуване
  18.5.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 21.График на следващите заседания: вж. протокола
 22.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1363 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4620 kb)
Правна информация - Политика за поверителност