Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Převod prostředků: viz zápis
 4.Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Nadcházející světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-2012) Mezinárodní telekomunikační unie a možné rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikací (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 (rozprava)
 7.Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2011 (rozprava)
 8.Svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření týkajících se společné obchodní politiky (rozprava)
 9.Opatření na ochranu trhu EU před neobvykle nízkými cenami produktů, zvláště fotovoltaických panelů, dovážených z Číny (rozprava)
 10.Situace v Řecku (prohlášení Komise)
 11.Prohlášení předsednictví
 12.Přivítání
 13.Hlasování
  13.1.Populace lososa žijící v Baltském moři a rybolov této populace (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (hlasování)
  13.2.Svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření týkajících se společné obchodní politiky (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (hlasování)
  13.3.Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (hlasování)
  13.4.Odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (hlasování)
  13.5.Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (B7-0497/2012) (hlasování)
  13.6.Nadcházející světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-2012) Mezinárodní telekomunikační unie a možné rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikací (B7-0498/2012) (hlasování)
  13.7.Konference o změně klimatu v Dohá (COP 18) (B7-0496/2012) (hlasování)
  13.8.Rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (hlasování)
  13.9.Situace v Gaze (B7-0522/2012) (hlasování)
  13.10.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (hlasování)
  13.11.Doložky EU o vzájemné obraně a solidaritě: politický a operační rozměr (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (hlasování)
  13.12.Kybernetická bezpečnost a ochrana (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (hlasování)
  13.13.Úloha společné bezpečnostní a obranné politiky v případě krizí souvisejících s klimatem a přírodních katastrof (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (hlasování)
  13.14.Jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (hlasování)
  13.15.Drobný pobřežní rybolov, řemeslný rybolov a reforma SRP (A7-0291/2012 - João Ferreira) (hlasování)
  13.16.Vnější dimenze společné rybářské politiky (hlasování)
  13.17.Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 (B7-0520/2012) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 17.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  17.1.Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadné popravy a nedávná smrt bloggera Sattára Beheštího
  17.2.Situace v Barmě, zejména pokračující násilí v Arakanském státě
  17.3.Situace migrantů v Libyi
 18.Hlasování
  18.1.Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadné popravy a nedávná smrt bloggera Sattára Beheštího (B7-0500/2012) (hlasování)
  18.2.Situace v Barmě, zejména pokračující násilí v Arakanském státě (B7-0503/2012) (hlasování)
  18.3.Situace migrantů v Libyi (B7-0504/2012) (hlasování)
  18.4.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
  18.5.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu): viz zápis
 20.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 21.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 22.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1363 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4620 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí