Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 22. november 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (arutelu)
 7.Kontrollikoja 2011. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 8.Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga (arutelu)
 9.Meetmed, mille eesmärk on kaitsta ELi turgu Hiinast imporditavate erakordselt madala hinnaga toodete, eelkõige päikesepaneelide eest (arutelu)
 10.Kreeka olukord (komisjoni avaldus)
 11.Presidentuuri avaldus
 12.Tervitus
 13.Hääletused
  13.1.Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (hääletus)
  13.2.Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (hääletus)
  13.3.Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (hääletus)
  13.4.Haiuimede eemaldamine laevade pardal (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (hääletus)
  13.5.Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (B7-0497/2012) (hääletus)
  13.6.Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (B7-0498/2012) (hääletus)
  13.7.Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (B7-0496/2012) (hääletus)
  13.8.Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (hääletus)
  13.9.Olukord Gazas (B7-0522/2012) (hääletus)
  13.10.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (hääletus)
  13.11.ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsusklauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (hääletus)
  13.12.Küberjulgeolek ja -kaitse (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (hääletus)
  13.13.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.14.Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (hääletus)
  13.15.Väikesemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform (A7-0291/2012 - João Ferreira) (hääletus)
  13.16.Ühise kalanduspoliitika väline mõõde (hääletus)
  13.17.Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (B7-0520/2012) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  17.1.Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm
  17.2.Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis
  17.3.Sisserändajate olukord Liibüas
 18.Hääletused
  18.1.Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm (B7-0500/2012) (hääletus)
  18.2.Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis (B7-0503/2012) (hääletus)
  18.3.Sisserändajate olukord Liibüas (B7-0504/2012) (hääletus)
  18.4.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
  18.5.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 20.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1363 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4620 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika