Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 22. marraskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014 (keskustelu)
 7.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2011 esittely (keskustelu)
 8.Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan myöntäminen (keskustelu)
 9.Toimenpiteet EU:n markkinoiden suojelemiseksi epänormaalin alhaisesti hinnoitellulta Kiinasta peräisin olevalta tuonnilta (keskustelu)
 10.Kreikan tilanne (komission julkilausuma)
 11.Puhemiehen julkilausuma
 12.Tervetulotoivotukset
 13.Äänestykset
  13.1.Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotinen suunnitelma (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (äänestys)
  13.2.Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan myöntäminen (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (äänestys)
  13.3.Kalavarojen säilyttäminen nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (äänestys)
  13.4.Hainevien irrottaminen aluksella (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (äänestys)
  13.5.Yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta (B7-0497/2012) (äänestys)
  13.6.Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen (B7-0498/2012) (äänestys)
  13.7.Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18) (B7-0496/2012) (äänestys)
  13.8.Laajentuminen: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (äänestys)
  13.9.Gazan tilanne (B7-0522/2012) (äänestys)
  13.10.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (äänestys)
  13.11.EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (äänestys)
  13.12.Tietoverkkoturvallisuus ja -puolustus (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (äänestys)
  13.13.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (äänestys)
  13.14.Neuvottelut EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (äänestys)
  13.15.Pienimuotoinen kalastus ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus (A7-0291/2012 - João Ferreira) (äänestys)
  13.16.Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus (äänestys)
  13.17.Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014 (B7-0520/2012) (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 17.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  17.1.Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema
  17.2.Burman tilanne, erityisesti jatkuvat väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa
  17.3.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa
 18.Äänestykset
  18.1.Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema (B7-0500/2012) (äänestys)
  18.2.Burman tilanne, erityisesti jatkuvat väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa (B7-0503/2012) (äänestys)
  18.3.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (B7-0504/2012) (äänestys)
  18.4.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
  18.5.Poslanecký mandát
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1363 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4620 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö