Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 4.Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas (debates)
 7.Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2011. gada pārskatu (debates)
 8.Pilnvaru deleģēšana konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējās tirdzniecības politiku (debates)
 9.Pasākumi, lai aizsargātu ES tirgu pret Ķīnā ražotu preču, it īpaši fotoelementu paneļu, importu par neparasti zemām cenām (debates)
 10.Stāvoklis saistībā ar Grieķiju (Komisijas paziņojums)
 11.Priekšsēdētāja paziņojums
 12.Oficiāla sveikšana
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Baltijas laša krājums un zvejniecības, kas šo krājumu izmanto (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (balsošana)
  13.2.Pilnvaru deleģēšana konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējās tirdzniecības politiku (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (balsošana)
  13.3.Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (balsošana)
  13.4.Haizivju spuru atdalīšana uz kuģiem (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (balsošana)
  13.5.Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (B7-0497/2012) (balsošana)
  13.6.Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana (B7-0498/2012) (balsošana)
  13.7.Dohas konference par klimata pārmaiņām (18. pušu konference) (B7-0496/2012) (balsošana)
  13.8.Paplašināšanās — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (balsošana)
  13.9.Stāvoklis Gazā (B7-0522/2012) (balsošana)
  13.10.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (balsošana)
  13.11.ES savstarpējās aizsardzības un solidaritātes noteikumi — politiskie un darbības aspekti (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (balsošana)
  13.12.Kiberdrošība un kiberaizsardzība (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (balsošana)
  13.13.Kopējās drošības un aizsardzības politikas loma saistībā ar klimata krīzēm un dabas katastrofām (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.14.Sarunas par ES un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (balsošana)
  13.15.Mazapjoma un nerūpnieciskā zveja un kopējās zivsaimniecības politikas reforma (A7-0291/2012 - João Ferreira) (balsošana)
  13.16.Kopējās zivsaimniecības politikas ārējā dimensija (balsošana)
  13.17.Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas (B7-0520/2012) (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  17.1.Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar Beheshti nesenā nāve
  17.2.Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā
  17.3.Migrantu stāvoklis Lībijā
 18.Balsošanas laiks
  18.1.Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar Beheshti nesenā nāve (B7-0500/2012) (balsošana)
  18.2.Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā (B7-0503/2012) (balsošana)
  18.3.Migrantu stāvoklis Lībijā (B7-0504/2012) (balsošana)
  18.4.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
  18.5.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 19.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants) (sk. protokolu)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 21.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 22.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1363 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4620 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika