Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 22 ta' Novembru 2012 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 4.Aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' tmien pajjiżi terzi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 5.Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 6.Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014 (dibattitu)
 7.Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2011 (dibattitu)
 8.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (dibattitu)
 9.Miżuri biex is-suq tal-UE jiġi protett minn importazzjonijiet bi prezzijiet anormalment baxxi ta' oriġini Ċiniża, speċjalment il-pannelli fotovoltajċi (dibattitu)
 10.Sitwazzjoni tal-Greċja(dikjarazzjoni tal-Kummissjoni)
 11.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 12.Merħba
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Pjan multiannwali għall-istokk tas-salamun tal-Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (votazzjoni)
  13.2.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (votazzjoni)
  13.3.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (votazzjoni)
  13.4.Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord bastimenti (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (votazzjoni)
  13.5.Aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' tmien pajjiżi terzi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (B7-0497/2012) (votazzjoni)
  13.6.Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (B7-0498/2012) (votazzjoni)
  13.7.Konferenza ta' Doha dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 18) (B7-0496/2012) (votazzjoni)
  13.8.It-tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-UE (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (votazzjoni)
  13.9.Is-sitwazzjoni f'Gaża (B7-0522/2012) (votazzjoni)
  13.10.L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (votazzjoni)
  13.11.Il-klawżoli ta' difiża reċiproka u ta' solidarjetà tal-UE: dimensjonijiet politiċi u operattivi (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (votazzjoni)
  13.12.Ċibersigurtà u Difiża (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (votazzjoni)
  13.13.Ir-rwol tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni f'każ ta' kriżijiet ikkawżati mill-klima u ta' diżastri naturali (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (votazzjoni)
  13.14.Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kazakistan (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (votazzjoni)
  13.15.Is-sajd fuq skala żgħira u s-sajd artiġjanali u r-riforma tal-PKS (A7-0291/2012 - João Ferreira) (votazzjoni)
  13.16.Id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (votazzjoni)
  13.17.Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014 (B7-0520/2012) (votazzjoni)
 14.Spegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 17.Dibattiti dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (dibattitu)
  17.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti
  17.2.Is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine
  17.3.Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  18.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti (B7-0500/2012) (votazzjoni)
  18.2.Is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine (B7-0503/2012) (votazzjoni)
  18.3.Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0504/2012) (votazzjoni)
  18.4.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
  18.5.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 20.Tressiq ta' testi adottati matul is-seduta attwali: ara l-Minuti
 21.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1363 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4620 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza