Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 22 november 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Aanstaande wereldconferentie over internationale telecommunicatie (WCIT-2012) van de Internationale Telecommunicatie-unie, en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale telecommunicatieregelgeving (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 (debat)
 7.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer 2011 (debat)
 8.Verlening van gedelegeerde bevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen inzake het gemeenschappelijk handelsbeleid (debat)
 9.Maatregelen om de EU-markt te beschermen tegen abnormaal laaggeprijsde importproducten uit China, met name fotovoltaïsche panelen (debat)
 10.Situatie met betrekking tot Griekenland (Verklaring van de Commissie)
 11.Verklaring van het voorzitterschap
 12.Welkomstwoord
 13.Stemmingen
  13.1.Baltisch zalmbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (stemming)
  13.2.Verlening van gedelegeerde bevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen inzake het gemeenschappelijk handelsbeleid (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (stemming)
  13.3.Instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (stemming)
  13.4.Afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (stemming)
  13.5.Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (B7-0497/2012) (stemming)
  13.6.Aanstaande wereldconferentie over internationale telecommunicatie (WCIT-2012) van de Internationale Telecommunicatie-unie, en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale telecommunicatieregelgeving (B7-0498/2012) (stemming)
  13.7.Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18) (B7-0496/2012) (stemming)
  13.8.Uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (stemming)
  13.9.Situatie in Gaza (B7-0522/2012) (stemming)
  13.10.Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (stemming)
  13.11.EU-clausules inzake wederzijdse verdediging en solidariteit: politieke en operationele dimensies (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (stemming)
  13.12.Cyberveiligheid en -defensie (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (stemming)
  13.13.De rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en natuurrampen (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.14.Onderhandelingen over een uitgebreide partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Kazachstan (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (stemming)
  13.15.Kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB (A7-0291/2012 - João Ferreira) (stemming)
  13.16.De externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid (stemming)
  13.17.Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 (B7-0520/2012) (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 17.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  17.1.Mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti
  17.2.Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine
  17.3.Situatie van migranten in Libië
 18.Stemmingen
  18.1.Mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti (B7-0500/2012) (stemming)
  18.2.Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine (B7-0503/2012) (stemming)
  18.3.Situatie van migranten in Libië (B7-0504/2012) (stemming)
  18.4.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
  18.5.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 21.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 22.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1363 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4620 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid