Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (debata)
 7.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2011 (debata)
 8.Przyznanie Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków dotyczących wspólnej polityki handlowej (debata)
 9.Środki ochrony rynku UE przed rażąco niskimi cenami produktów importowanych z Chin, w szczególności paneli fotowoltaicznych (debata)
 10.Sytuacja Grecji (oświadczenie Komisji)
 11.Oświadczenie Przewodniczącego
 12.Powitanie
 13.Głosowanie
  13.1.Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (głosowanie)
  13.2.Przyznanie Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków dotyczących wspólnej polityki handlowej (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (głosowanie)
  13.3.Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (głosowanie)
  13.4.Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (głosowanie)
  13.5.Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (B7-0497/2012) (głosowanie)
  13.6.Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (B7-0498/2012) (głosowanie)
  13.7.Konferencja w Ad-Dausze w sprawie zmiany klimatu (COP 18) (B7-0496/2012) (głosowanie)
  13.8.Rozszerzenie: polityka, kryteria i interesy strategiczne UE (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (głosowanie)
  13.9.Sytuacja w Gazie (B7-0522/2012) (głosowanie)
  13.10.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (głosowanie)
  13.11.Klauzule UE o wzajemnej obronie i solidarności: wymiar polityczny i operacyjny (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (głosowanie)
  13.12.Cyberbezpieczeństwo i obrona (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (głosowanie)
  13.13.Rola wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku klęsk spowodowanych warunkami klimatycznymi i katastrof naturalnych (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  13.14.Negocjacje w sprawie udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Kazachstan (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (głosowanie)
  13.15.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne a reforma WPRyb (A7-0291/2012 - João Ferreira) (głosowanie)
  13.16.Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa (głosowanie)
  13.17.Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (B7-0520/2012) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 17.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  17.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności masowe egzekucje i niedawna śmierć blogera Sattara Behesztiego
  17.2.Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan
  17.3.Sytuacja migrantów w Libii
 18.Głosowanie
  18.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności masowe egzekucje i niedawna śmierć blogera Sattara Behesztiego (B7-0500/2012) (głosowanie)
  18.2.Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan (B7-0503/2012) (głosowanie)
  18.3.Sytuacja migrantów w Libii (B7-0504/2012) (głosowanie)
  18.4.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
  18.5.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 20.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 21.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 22.Odroczenie sesji
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1363 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4620 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności