Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 22. novembra 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)
 7.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2011 (rozprava)
 8.Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky (rozprava)
 9.Opatrenia na ochranu trhu EÚ pred nezvyčajne lacnými čínskymi dovozmi, predovšetkým pokiaľ ide o fotovoltaické panely (rozprava)
 10.Situácia v Grécku (vyhlásenie Komisie)
 11.Vyhlásenie predsedníctva
 12.Oficiálne privítanie
 13.Hlasovanie
  13.1.Populácia lososa obyčajného v Baltskom mori a rybolov zameraný na túto populáciu rýb (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (hlasovanie)
  13.2.Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (hlasovanie)
  13.3.Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (hlasovanie)
  13.4.Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (hlasovanie)
  13.5.Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (B7-0497/2012) (hlasovanie)
  13.6.Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (B7-0498/2012) (hlasovanie)
  13.7.Konferencia o zmene klímy v Dauhe (COP 18) (B7-0496/2012) (hlasovanie)
  13.8.Rozširovanie: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (hlasovanie)
  13.9.Situácia v Gaze (B7-0522/2012) (hlasovanie)
  13.10.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (hlasovanie)
  13.11.Doložky EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (hlasovanie)
  13.12.Počítačová bezpečnosť a obrana (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (hlasovanie)
  13.13.Úloha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.14.Rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (hlasovanie)
  13.15.Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP (A7-0291/2012 - João Ferreira) (hlasovanie)
  13.16.Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky (hlasovanie)
  13.17.Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 (B7-0520/2012) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  17.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího
  17.2.Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Arakanskom štáte
  17.3.Situácia migrantov v Líbyi
 18.Hlasovanie
  18.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího (B7-0500/2012) (hlasovanie)
  18.2.Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Arakanskom štáte (B7-0503/2012) (hlasovanie)
  18.3.Situácia migrantov v Líbyi (B7-0504/2012) (hlasovanie)
  18.4.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
  18.5.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1363 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4620 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia