Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 22. november 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 4.Konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Volitve v Evropski parlament leta 2014 (razprava)
 7.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2011 (razprava)
 8.Dodelitev delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov v zvezi s skupno trgovinsko politiko (razprava)
 9.Ukrepi za zaščito trga EU pred nenavadno nizkimi cenami uvoženih izdelkov kitajskega porekla, predvsem fotonapetostnih panelov (razprava)
 10.Razmere v Grčiji (izjava Komisije)
 11.Izjava predsedujočega
 12.Dobrodošlica
 13.Čas glasovanja
  13.1.Stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (glasovanje)
  13.2.Dodelitev delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov v zvezi s skupno trgovinsko politiko (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  13.3.Ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (glasovanje)
  13.4.Odstranjevanje plavuti morskih psov na krovu plovil (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (glasovanje)
  13.5.Konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (B7-0497/2012) (glasovanje)
  13.6.Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil (B7-0498/2012) (glasovanje)
  13.7.Konferenca o podnebnih spremembah v Dohi (COP 18) (B7-0496/2012) (glasovanje)
  13.8.Širitev: politike, merila in strateški interesi EU (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (glasovanje)
  13.9.Razmere v Gazi (B7-0522/2012) (glasovanje)
  13.10.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (glasovanje)
  13.11.Klavzula o medsebojni obrambi in solidarnostna klavzula EU: politična in operativna razsežnost (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (glasovanje)
  13.12.Kibernetska varnost in obramba (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (glasovanje)
  13.13.Vloga skupne varnostne in obrambne politike v primeru podnebno pogojenih kriz in naravnih nesreč (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.14.Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (glasovanje)
  13.15.Mali in obrtni ribolov ter reforma skupne ribiške politike (A7-0291/2012 - João Ferreira) (glasovanje)
  13.16.Zunanja razsežnost skupne ribiške politike (glasovanje)
  13.17.Volitve v Evropski parlament leta 2014 (B7-0520/2012) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 17.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1.Razmere na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množične usmrtitve in nedavna smrt pisca bloga Satarja Beheštija
  17.2.Razmere v Burmi, zlasti nenehno nasilje v državi Rakhine
  17.3.Položaj migrantov v Libiji
 18.Čas glasovanja
  18.1.Razmere na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množične usmrtitve in nedavna smrt pisca bloga Satarja Beheštija (B7-0500/2012) (glasovanje)
  18.2.Razmere v Burmi, zlasti nenehno nasilje v državi Rakhine (B7-0503/2012) (glasovanje)
  18.3.Položaj migrantov v Libiji (B7-0504/2012) (glasovanje)
  18.4.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
  18.5.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 19.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika): gl. zapisnik
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 21.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 22.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1363 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4620 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov