Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 4620k
Il-Ħamis, 22 ta' Novembru 2012 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 4. Aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' tmien pajjiżi terzi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 5. Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 6. Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014 (dibattitu)
 7. Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2011 (dibattitu)
 8. Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (dibattitu)
 9. Miżuri biex is-suq tal-UE jiġi protett minn importazzjonijiet bi prezzijiet anormalment baxxi ta' oriġini Ċiniża, speċjalment il-pannelli fotovoltajċi (dibattitu)
 10. Sitwazzjoni tal-Greċja(dikjarazzjoni tal-Kummissjoni)
 11. Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 12. Merħba
 13. Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1. Pjan multiannwali għall-istokk tas-salamun tal-Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (votazzjoni)
  13.2. Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (votazzjoni)
  13.3. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (votazzjoni)
  13.4. Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord bastimenti (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (votazzjoni)
  13.5. Aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' tmien pajjiżi terzi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (B7-0497/2012) (votazzjoni)
  13.6. Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (B7-0498/2012) (votazzjoni)
  13.7. Konferenza ta' Doha dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 18) (B7-0496/2012) (votazzjoni)
  13.8. It-tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-UE (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (votazzjoni)
  13.9. Is-sitwazzjoni f'Gaża (B7-0522/2012) (votazzjoni)
  13.10. L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (votazzjoni)
  13.11. Il-klawżoli ta' difiża reċiproka u ta' solidarjetà tal-UE: dimensjonijiet politiċi u operattivi (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (votazzjoni)
  13.12. Ċibersigurtà u Difiża (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (votazzjoni)
  13.13. Ir-rwol tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni f'każ ta' kriżijiet ikkawżati mill-klima u ta' diżastri naturali (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (votazzjoni)
  13.14. Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kazakistan (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (votazzjoni)
  13.15. Is-sajd fuq skala żgħira u s-sajd artiġjanali u r-riforma tal-PKS (A7-0291/2012 - João Ferreira) (votazzjoni)
  13.16. Id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (votazzjoni)
  13.17. Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014 (B7-0520/2012) (votazzjoni)
 14. Spegazzjonijiet tal-vot
 15. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 16. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 17. Dibattiti dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (dibattitu)
  17.1. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti
  17.2. Is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine
  17.3. Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja
 18. Ħin tal-votazzjonijiet
  18.1. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti (B7-0500/2012) (votazzjoni)
  18.2. Is-sitwazzjoni f'Burma, partikolarment il-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine (B7-0503/2012) (votazzjoni)
  18.3. Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja (B7-0504/2012) (votazzjoni)
  18.4. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
  18.5. Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 19. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 20. Tressiq ta' testi adottati matul is-seduta attwali: ara l-Minuti
 21. Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 22. Interruzzjoni tas-sessjoni


  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
1. Ftuħ tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
 

(La seduta è aperta alle 8.30)

 

2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti

3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti

4. Aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' tmien pajjiżi terzi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti

5. Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti

6. Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014 (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione inerente alle elezioni al Parlamento europeo nel 2014.

Vorrei ricordare ai deputati che per questa discussione non è prevista la procedura catch the eye.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, elections to the European Parliament are always a highly significant moment for the Union and the 2014 elections come at a particularly critical time. The Commission has always supported every effort to reinforce Parliament’s legitimacy. This is not only in the interest of all EU institutions, but above all in the interest of EU citizens. The direct representation brings a crucial element of legitimacy for the actions of the EU. What we need today more than ever are pan-European debates, a better understanding of what is at stake, higher voter turnout and also a more direct link between the election result and the leadership of the Commission.

In his State of the Union address in September, Commission President Barroso called on European political parties to present their candidates for the post of Commission President at the European Parliament elections in 2014. A commitment from the political parties to take this step would further reinforce the European dimension of these elections. This can be done without a Treaty change, as the Treaty says that the European Council, when proposing a candidate for Commission President to the European Parliament, must take the elections to the European Parliament into account. This is therefore something which should be put into practice with immediate effect.

Concerning gender balance, you know that the Commission actively promotes gender equality; however, you address your call for gender balance in the next college to the future Commission President, therefore you will certainly understand that it is not for this Commission to discuss the future President’s actions.

Regarding the precise dates of the European elections in 2014, it would be unfortunate if they negatively affected the turnout. If the Council adopts a decision proposing a different date for the European Parliament’s elections, the Council and Parliament, which has to be consulted in line with the amended Electoral Act of 1976, should ensure that clarity about the date is provided as soon as possible.

The need for a stronger political Union with more accountability and democratic legitimacy of decisions taken at European level is and must remain at the centre of all debates on the future of the EU. The role of this Parliament is of crucial importance in this context.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini, a nome del gruppo PPE. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di risoluzione che andiamo a votare contiene, come già detto dal Commissario, tre punti. Il primo riguarda l'anticipazione della data delle elezioni: la proposta intende garantire che alla fine dell'estate, la Commissione sia già in condizione di cominciare il suo lavoro. Si valuterà se questo sia possibile – come ha detto bene il Commissario – affinché la data comporti un aumento dell'affluenza alle urne e non una diminuzione.

La proposta più importante, però, credo sia quella che prevede l'indicazione da parte dei partiti politici – io preferisco parlare di "partiti politici" piuttosto che di "famiglie politiche", proprio per indicare la necessità della costituzione di formazioni vere e proprie di partiti politici europei – del possibile Presidente della Commissione. Questo è molto importante, proprio per affezionare i cittadini europei elettori all'Europa. La diminuzione della partecipazione al voto è dovuta molto anche al fatto che durante le elezioni europee si parla di altro, non si parla di Europa, ma si parla di problemi nazionali. Le elezioni europee sono viste soltanto come una verifica degli assetti politici interni.

Bisogna che durante le elezioni si parli dell'Europa e che i cittadini abbiano la convinzione seria e vera che il loro voto conta per quanto riguarda le politiche europee. Quindi credo che l'indicazione del Presidente della Commissione sia un elemento che dà questa sensazione ai cittadini. Si discuterà certamente molto più che nel passato di Europa nelle prossime elezioni, proprio perché la crisi economica ha messo in luce la discussione di fondo: cioè più Europa o meno Europa o addirittura fine dell'Europa? Quindi si discuterà di questo: dare ai cittadini la possibilità di decidere essi stessi sul governo dell'Europa, sul Presidente della Commissione, è cosa assolutamente importante.

La terza questione riguarda la composizione della Commissione, a parte la questione di genere: si discute se non sia opportuno che i futuri Commissari siano scelti, per una quota che può essere definita in un numero ma che può essere lasciata anche in un'indicazione indeterminata, tra i parlamentari eletti. Anche questo servirebbe a dare ai cittadini elettori la sensazione di contare qualche cosa nel voto. In questo senso credo che la risoluzione meriti di essere appoggiata.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la crisi attuale non è solo una crisi economica: è anche una crisi politica, legata a quella contraddizione tra la prevalenza di spazi politici nazionali e l'esigenza che invece ha l'euro di avere un governo europeo fondato su istituzioni europee legittimate democraticamente a livello europeo. Per questo, la risoluzione che noi andiamo a votare è di grande importanza.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the political party is clearly the missing link of our transnational democracy. I think if we are going to reverse the declining trend in turnout, we need to convert our European political parties into serious campaigning organisations willing to articulate an ideology to make political choices and to win votes.

This motion starts that process by calling on our political families to step forward and take responsibility for building the democratic polity of our more federal Union. The nomination of party champions as candidates for the Commission Presidency, as well as the drawing of members of the college from the Parliament, follows the logic of the Treaty of Lisbon, whereby Parliament will elect Mr Barroso’s successor. Our success will be measured in just how the personalisation and dramatisation of the election campaign captures the public imagination, fuelling debate about serious questions in front of the next Parliament, such as the character, gender balance and strength of the Commission; the pace and depth of integration; the size and shape of the budget; and of course the size of Union membership. The year 2014 is our chance to transform European democracy and this Parliament ought to seize that with confidence and strength.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa ist ja nicht irgendein Gebilde. Europa ist eine Demokratie! Es ist unser Anspruch, eine der stärksten Demokratien der Erde zu sein, und der Kern jeder Demokratie heißt: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jedes Gemeinwesen braucht starke Institutionen, starke Entscheidungen, aber es kommt eben darauf an, dass und wie diese an den Willen der Bürgerinnen und Bürger gebunden werden. Je stärker das gelingt, umso stärker ist eine Demokratie.

Es geht heute darum, die europäischen Wahlen stärker zu einer Entscheidung über die künftige europäische Politik zu machen. Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger einen engeren Zusammenhang erkennen zwischen ihrer Wahlentscheidung und dem, was in den folgenden Jahren als europäische Politik beschlossen und ausgeführt wird.

Also etwa die Frage – lassen Sie es mich ruhig ad personam sagen: Woher kommt denn dieser Herr Barroso? Der wurde nach der Wahl aus dem Hut gezaubert, aber niemals vorher wurde er als Kandidat für die Europäische Kommission benannt. Ist das etwas, wo man den Bürgern sagen kann: „Wir haben euch klar gesagt, welche Politik gemacht wird, ihr hattet die Wahl, das war eure Entscheidung“? Nein, die Bürger haben das Gefühl, sie wählen, aber hinterher passieren Dinge, auf die sie keinen Einfluss haben.

Diesen Zusammenhang müssen wir stärken. Wir müssen damit zugleich auch die politischen Parteien und Familien in die Pflicht nehmen, europäische Wahlen wirklich zu europäischen Wahlen zu machen, sie nicht für rein nationale Kampagnen zu missbrauchen, sondern mit europäischen Kandidaten, mit europäischen Programmen anzutreten. Das wollen wir mit diesem Entschließungsantrag erreichen.

Wir wollen, dass künftig die politischen Familien vor den Wahlen sagen, wer ihre Kandidatin oder ihr Kandidat für den Posten des Präsidenten der Europäischen Kommission ist, des mächtigsten Postens innerhalb unseres gemeinsamen Europas. Wir wollen, dass sie sich dafür treffen, dass sie dafür politische Plattformen formulieren, dass sie ihren politischen Visionen vom gemeinsamen Europa in den Wahlen ein Gesicht geben. All das wird dazu beitragen, die Legitimationskraft, aber auch die politische Auseinandersetzung über die verschiedenen Positionen in Europa zu stärken.

Wir wollen dann, dass der künftige Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin im Lichte des Wahlergebnisses aus diesen Spitzenkandidaten hervorgeht, also diejenige politische Familie, die in den Wahlen am besten abgeschnitten hat, den künftigen Kommissionspräsidenten stellt. Wir wollen auch, dass die Kommission in Zukunft wenigstens zur Hälfte aus Mitgliedern des Parlaments zusammengesetzt wird, und eine Reihe weiterer Maßnahmen, um den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf die Zusammensetzung der Kommission und damit auch auf die europäische Politik zu stärken.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Madam President, may I thank Mr Cassini and my fellow committee members for their work on this resolution, which contains several good suggestions. We all agree that we need to improve the procedures of the next European elections. We should try to encourage greater participation in these elections by our citizens.

I support the change suggested to bring forward the elections from June to May 2014. This will allow Parliament more time to scrutinise the new Commission President. In the United Kingdom, holding the election in May will make it easier to tie in the European elections with our local elections. This will save the taxpayer money and should increase participation. I was pleased that the paragraph which called for at least half of the Commissioners to be drawn from Members of the European Parliament was removed in committee. We should not restrict the right of Member States to choose whom they wish to be their Commissioner.

I hope that the new Commission contains both men and women of real talent. They should be appointed on merit, and merit alone. I do not support the demand in this report that the European political parties nominate a candidate for the Presidency of the Commission who should lead the campaign. The Member States in Council will choose the new Commission President. I ask Members here this question: if centre-right parties form a majority in Council in 2014, do you really think that they will appoint a socialist – perhaps like Martin Schulz – to be the Commission President, just because socialist parties hold more votes than EPP parties in the European elections? In my view, that is not going to happen. For that reason, my Group cannot support this resolution.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Fru formand! I GUE/NGL-Gruppen støtter vi opfordringen til, at den skandaløse kønssammensætning af Kommissionen ikke også fortsætter i den næste periode. Hvis alle EU's ord om ligestilling skal tages alvorligt, så må det afspejle sig i en afbalanceret kønssammensætning.

Men så synes jeg også, at det mest positive er sagt om det forslag til beslutning, vi behandler. Tag f.eks. forslaget om, at de europæiske politiske partier skal nominere kandidaten til posten som kommissionsformand. Spørgsmålet er: Hvor kommer den idé fra? Er det noget, der er blevet rejst af befolkningerne i EU? Er det noget, som står på de bannere, som bæres af demonstranterne i Athen, i Madrid og i Lissabon? Nej! Det er et forslag, der kommer fra oven. Vi hørte det bl.a. fra Barroso, som gjorde det til et stort nummer i sin tale om Unionens tilstand her i Parlamentet. Men rigtigt demokrati, udvikling af demokrati kommer jo nedefra. Og hvis de europæiske partier vil opstille kandidater til posten som kommissionsformand, så kan de jo bare gøre det! Det er fuldt ud muligt. De har muligheden, fuldstændig uanset om Barroso synes om det eller ej. Problemet med det enorme demokratiske underskud i EU løses ikke ved at præsidentgøre og personliggøre den europæiske politiske debat.

I stedet er der brug for mere demokrati. Derfor har vi fra vores gruppe stillet forslag om at opfordre medlemslandene til at indføre valgsystemer, som sikrer, at politiske partier bliver repræsenteret i forhold til deres størrelse. For hvad er det for et demokrati, som udelukker dele af befolkningen fra at være politisk repræsenteret? Vi siger – som oprørerne i den amerikanske uafhængighedskrig: "No taxation without representation".

Desværre afspejler dette forslag til beslutning ikke den slags oplagte demokratiske krav. Det synes vi er ærgerligt, for – som sagt – EU har ikke brug for flere præsidenter, EU har brug for mere demokrati.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dicevo che la crisi che l'euro sta attraversando non è una crisi esclusivamente economica: è una crisi politica che deriva da una contraddizione, sempre più stridente, tra il prevalere ancora di una dimensione nazionale della politica e il carattere invece europeo delle politiche necessarie ad affrontare la crisi.

Quindi, la riforma che questa risoluzione si propone di realizzare – una riforma che non richiede modifica dei trattati, non richiede modifica della legislazione secondaria – è una grande riforma politico-istituzionale, perché attraverso il meccanismo – sul modello dei regimi parlamentari, non stiamo parlando di elezioni dirette ovviamente, sul modello delle democrazie parlamentari – dell'indicazione, da parte dei partiti politici europei – che sono riconosciuti nei trattati, sono un'entità che è presente nei trattati – del loro candidato alla Presidenza della Commissione, non solo si dà attuazione allo spirito e alla lettera dei trattati, che dicono che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento e che la sua designazione deve tenere conto del risultato delle elezioni, ma si realizza anche una riforma che, consentendo ai cittadini di concorrere direttamente alla scelta del governo politico dell'Europa, offre quella legittimazione democratica, basata, appunto, su un autentico spazio politico europeo alle istituzioni comuni, che è condizione per l'efficacia della loro azione di governo, oltre che per la loro legittimazione democratica.

D'altronde, questa riforma non è, a mio giudizio, assolutamente in contraddizione col giusto richiamo al carattere di indipendenza della Commissione, perché lo stesso articolo 17 – che si riferisce all'indipendenza della Commissione, nella misura in cui parla di un voto a maggioranza qualificata nel Consiglio e, appunto, fa riferimento al risultato delle elezioni al Parlamento europeo – dimostra chiaramente, come peraltro avviene nei normali regimi democratici, che la legittimazione democratica e l'indipendenza di un organo di governo non sono in contraddizione tra loro.

Qui si tratta quindi di democratizzare e politicizzare, per rafforzare l'azione della Commissione e, complessivamente quindi, costruire un'Unione europea più legittima, più forte, più vicina ai cittadini e dunque più capace di dare risposte alla straordinaria crisi che stiamo attraversando che, anche con riforme come questa, può diventare altresì un'opportunità per compiere un altro passo avanti nella strada dell'Europa politica.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, is it not deeply ironic in a debate about democracy that this Parliament is using rules to actually stifle debate? We are not allowed to use blue cards or catch-the-eye, which means that very small entities such as the non-attached Members get no speaking time at all.

Of course we will all be standing in elections in 2014. You did say at the start of the debate that there would be no catch-the-eye, but you did not say, and it has not previously been put in any of the material or by e-mail, that there would be no blue cards. I think that is a real breach of this debate and shows the EU to be what it is: it talks about democracy but it does not want to let everyone have their say or even their vote.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − In realtà ho detto all'inizio che non era prevista la procedura catch the eye perché questo era l'accordo raggiunto dai gruppi politici il lunedì, dal momento che questo punto è stato inserito lunedì all'ordine del giorno. Pertanto, di prassi, interviene soltanto un deputato a nome del gruppo. Il suo gruppo, quello dei non iscritti, non ha chiesto di intervenire e, comunque, è a discrezione del Presidente dare la possibilità di intervenire con la procedura del "cartellino blu".

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, as President Barroso said in his State of the Union address before this House, we need a European public space where European issues are discussed and debated from a European standpoint. We cannot continue to try to solve European problems just with national solutions and debates. The MFF is a case in point. Therefore the Commission values your engagement to enhance the European political process and to enable EU citizens to also become genuine EU political actors, be it in the context of the European elections in 2014 or beyond. The presentation by European political parties of their candidate for the post of Commission President at the European Parliament elections in 2014 would be an important step.

For the choice of Commissioners, the most important aspect is that Commissioners-designate are chosen on the grounds of their competence, their European commitment and their independence. The Treaty provides a clear mechanism for the choice of Commissioners. Within this framework the European political families are always free to look for the best way to ensure the best candidatures. In any event, Parliament hears all Commissioners and must give its consent to their appointment.

There are many other elements that EU institutions, European political parties and Member States can use to promote the European project with our citizens. It is now for all of us to take the appropriate and sometimes bold decisions in the run-up to the elections in 2014. It is with this in mind that the Commission will come up with proposals to enhance the democratic legitimacy of our Union.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − A conclusione della discussione, comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione(1) a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento.

La discussione è chiusa. La votazione si svolgerà oggi, giovedì 22 novembre, alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban 2014-ben ismét az urnák elé járulhatnak az EU polgárai és dönthetnek arról, ki képviselje őket közvetlenül Brüsszelben, az európai uniós ügyek központjában. Ha a válságból teljesen nem is tudunk kilábalni addigra, mindenképpen arra kell koncentrálnunk erőinket, hogy reményt adjunk Európa polgárainak a jövőhöz. Úgy gondolom, hogy csakis a demokratikus értékek mentén tudunk versenyképes, de egyben szolidáris Európát teremteni. Az európai szintű politikai pártok feladata lesz, hogy erősítsék az európai politikai tudatosság kialakítását és az uniós polgárok akaratának intézkedésekbe történő átültetését. Ahogy az a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően a következő választásokkor meg is valósul, bízom abban, hogy mind a Parlament, mind a Bizottság politikai legitimitását a két intézmény megválasztása és a szavazók választása közötti közvetlenebb kapcsolat valóban megerősíti. A Parlament feladata, hogy ezt a folyamatot megfelelően előkészítse, tájékoztassa az állampolgárokat. A szavazóknak tisztában kell lenniük azzal, miért és kiért választanak majd 2 év múlva. Látniuk kell az elért változásokat, az európai politikai együttműködés terén, és főként azt, hogy ez saját életükre milyen módon lesz majd minél inkább pozitív hatással. Kívánom, hogy a keresztény-demokratikus eszmék mentén, az európai szolidaritást szem előtt tartva alakulhasson meg majd az új Európai Parlament és az Európai Bizottság is 2014-ben.

 
  

(1)Vedasi Processo verbale.


7. Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2011 (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Presidente. − Lordine del giorno reca la discussione sulla relazione annuale della Corte dei conti per il 2011.

Porgo il benvenuto al Presidente della Corte dei conti, Vitor Manuel da Silva Caldeira.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, President of the Court of Auditors. − Mr President, it is a great honour for me to present to this Parliament today the annual report on the implementation of the 2011 European Union budget. I will start with its main conclusions.

The 2011 accounts present fairly the financial position of the European Union, the results of its operations and its cash flows for that year. Revenue and commitments for payments were free from material error. However, payments were affected by material error, with an estimated error rate of 3.9 % for the European Union budget as a whole. The estimated level for 2010 was similar at 3.7 %. Put simply, the Court found too many examples of European Union spending not hitting the target or being used sub-optimally.

This Annual Report’s message is consistent with previous years. Despite an overall fall in the estimated error rate over the current programme period, there remains scope to spend European Union money more efficiently and in a better targeted manner in many different areas and schemes and expenditure programmes.

Overall, the control systems examined by the Court were found to be only partially effective and not realising their full potential to prevent or detect and correct errors. The two areas – or ‘policy groups’ – with the highest estimated error rate were ‘Rural development, environment, fisheries and health’, where the error rate was estimated at 7.7 %, and the policy group ‘Regional policy, energy and transport’, where the error rate was estimated at 6.0 %.

In these areas, as in all areas under shared management, national authorities operate the first – and most important – line of defence in protecting the financial interests of EU citizens. But the Court found many instances of control failure at Member State level. For example, in the majority of transactions in regional policy where the Court found errors, sufficient information was available for the Member State authorities to have detected and corrected at least some of those errors before claiming reimbursement from the Commission.

That said, the Court also found similar problems in certain areas directly managed by the Commission, including the policy group ‘research and internal policies’, where the Court estimated the error rate to be 3%.

The Court notes in this report that the Commission’s directors-general have also recognised a high risk of error in rural development, cohesion and research. They increased their estimate of the spending at risk of irregularity from EUR 400 million in 2010 to EUR 2 billion in 2011.

There have been improvements over the current programming period, but there is still some way to go before European Union financial management is up to standard in all areas of the European Union budget. Many of the problems we have identified in the past still remain, albeit to a lesser extent. In fact, the fall in the Court’s estimated error rate for the European budget as a whole under the current framework shows that improving the rules and design of spending schemes from one period to the next does make a difference. And now, with legislative proposals for the next framework period under discussion, there is a golden opportunity to address their underlying causes.

For many years, the Court has called for single schemes with clearer objectives, easier-to-measure results, and more cost-effective control arrangements. This year’s Annual Report confirms this message.

Member States and Parliament must now agree better rules for how European Union money is spent, and Member States and the Commission must enforce them properly. In this way, the European Union budget could be used more efficiently and effectively to deliver greater added value for citizens.

At the same time as considering the legislative proposals for the next financial framework period, European institutions and Member States are also engaged in setting up new European systems, mechanisms and governance arrangements in other domains related to public financial management, notably regarding the supervision of the financial system and the coordination of fiscal and economic policies.

The success of these initiatives will depend also on ensuring that the necessary democratic legitimacy and accountability arrangements are in place. In the Court’s view, appropriate public scrutiny and audit of all public funds put at stake to meet the European Union objectives is a key component that must be clearly safeguarded from the outset of such initiatives.

Ensuring sound public finances has never been more important for the European Union. The Court is committed to contributing, as best it can, to the European Union’s efforts to achieve this important goal, through our work and the Annual Report that I have had the honour to present to you today.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, President Caldeira, Mr rapporteur, honourable Members of the Parliament and of the Court of Auditors, the Annual Report of the Court of Auditors is published at a time when the legislative and budgetary authorities are about to finalise the design and the resources for the next Multiannual Financial Framework.

Drawing lessons from previous budgetary discharge procedures, new management and control mechanisms were proposed for the future programmes. The new Financial Regulation introduces considerable reforms, focusing strongly on European added value and simplification. The Commission proposals for the next programming period aim also at strengthening the accountability of all financial actors. Finally, cost-effective control mechanisms were proposed throughout all EU programmes. These measures are likely to address effectively the weaknesses and errors which are currently observed.

At the presentation of the Court’s Annual Report in the Budgetary Control Committee earlier this month, Members of this House asked themselves what they could do to improve further the situation. I would like to stress that you – this Parliament – have already substantially contributed to that goal.

Firstly, getting the error rate from 7.3% in 2006 to 3.9% in 2011 can be explained largely by the follow-up given by the Commission to your recommendations. It serves to demonstrate the usefulness and added value of a constructive dialogue between the Commission and the discharge authority.

Secondly, the substantial improvements in the new Financial Regulation would have been impossible to achieve without the very strong cooperation between our two institutions. Thirdly, we still have to get the other proposals adopted by the co-legislators, including programmes under shared management. The Parliament, as discharge authority and co-legislator, has a crucial role to play in promoting sound financial management principles in this context.

The Council shares with the Parliament the responsibility of putting in place a solid legal framework for the next financial period which will guarantee that the sound financial principles are respected. But the Council will also issue a recommendation to the Parliament on the discharge. This is a unique opportunity to look at what the Member States can do specifically, with the Commission, to improve the performance of the programmes under shared management. Therefore, I call on the current and future Presidencies to organise extensive discussions with the Member States on these important issues.

Let me now pass to a few points regarding the Court of Auditors report on the financial year 2011.

Firstly, for the fifth consecutive time, the Court of Auditors has issued an unqualified positive opinion on the annual accounts of the EU. Secondly, the overall error rate for all payments made in 2011 remains stable compared with 2010, even though the risk profile of the transactions increased in 2011.

Thirdly, commitments and revenues for the entire budget are free from material errors. So, moreover, are the payments for external aid, development, enlargement and administrative expenditure. Fourthly, following the increased error rate for rural development, a thorough action plan is being implemented to identify, in collaboration with the Member States, the root causes of these errors and to address the weaknesses under the current and future programming period.

Fifthly, the error rate for internal policies increased, up to 3%. The Commission is looking into the cases in order to prevent the occurrence of similar problems in the short term. In the longer term, Horizon 2020 will lead to further simplification and fewer errors.

Finally, in cohesion policy the error rate significantly decreased from 7.7% in 2010 to 5.1% in 2011. The report of the Court is a clear signal that more has to be done. The Commission will focus its supervision and assistance on the riskiest areas and partners, and it will pursue a strict management and control policy for the programmes under its direct responsibility. But the Member States have to step up their efforts as well.

According to the Court, more than 60% of those errors identified for the Regional Fund and 76% for the European Social Fund should have been detected by the national authorities before they sent their claims to the Commission. The room for improvement there is very clear indeed. There will be no let-up in the efforts of the Commission’s services to reduce further the risk of errors. I believe, nonetheless, that it is appropriate to put the estimated error rate into perspective, bearing in mind the main financial responsibility of the Commission: to defend the EU’s financial interests.

It is essential to stress that the weaknesses identified by the Court do not lead to massive loss of money or fraud. This becomes clearer when taking into consideration the multiannual dimension of the spending programmes and their preventive and corrective mechanisms.

The Commission has recovered or corrected EUR 1.84 billion in incorrect payments in 2011. Even if those amounts also relate to payments made in previous years, in financial terms these financial corrections and recoveries represent 1.4% of the payments made in 2011. This figure does not yet include amounts recovered or corrected by Member States in the area of cohesion following their own audits and controls.

The Commission will endeavour to get more reliable data from the Member States in order to be able to present next year a more complete picture of the corrective measures implemented at EU and national levels.

Following past discharge recommendations of this House, the Commission has taken major steps in order to prevent further errors. In cohesion, the Commission decided in 2011 to initiate 13 suspension procedures and to interrupt the deadlines for 105 payments amounting to a total of EUR 2.75 billion. These instruments will also be strictly applied in the future. From 2014, they will hopefully be complemented by the net correction mechanism proposed for all programmes under shared management.

Honourable Members of Parliament and of the Court of Auditors, the Commission takes its responsibility seriously and will continue its work to achieve better results in the future for the benefit of EU citizens and taxpayers. It will take all necessary measures to address the weaknesses observed by the Court and intensify its cooperation with the discharge authority to bring about the anticipated improvements. The role of the Member States is essential in this respect, as is their commitment to assuming their responsibility and obligations under shared management. As I have said, I count on the current and next Presidencies to contribute actively to this goal in the Council.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Präsident! Der Jahresbericht des Rechnungshofs gibt trotz aller Fortschritte leider keinen Anlass zur Entwarnung. Die Fehlerquote nimmt wieder zu – 2011 der zweite Anstieg in Folge. Überraschend hoch sind die Auffälligkeiten bei der ländlichen Entwicklung und im Kohäsionsfonds. Ich finde es besonders ärgerlich, dass 62 % der Fehler, die der Rechnungshof festgestellt hat, von den Mitgliedstaaten selbst hätten festgestellt werden müssen – Tendenz steigend. Meine Damen und Herren, so bauen wir untereinander kein Vertrauen auf, aber auch nicht dadurch, dass der Rechnungshof sich beharrlich weigert, diese Fehlerstatistik nach Mitgliedstaaten zu veröffentlichen.

Aus dem Bericht ergeben sich für mich drei Konsequenzen. Erstens ist für mich klarer denn je, dass EU-Gelder nur in funktionierende Verwaltungen fließen dürfen, das heißt jetzt mehr Verantwortung für die Kommission bei der Aufsicht, das heißt aber auch, dass Konditionalitäten bei den Strukturfonds, bei den Agrarfonds die logische Folge sein müssen. Nur wenn europäische Gesetze etwa im Wettbewerbsrecht, im Auftragswesen wirklich umgesetzt sind, darf europäisches Geld fließen. Kein Geld für unzuverlässige Regierungen und schlechte Verwaltungen!

Zweite Konsequenz: Müssen die Fehlerquoten nicht wirklich stärker nach Ländern benannt werden? Heute ist immer noch der Eindruck da, es gebe da etwas zu verbergen, und das ist in einer Zeit, in der die EU um Vertrauen wirbt, kein gutes Signal.

Drittens schließlich muss das Parlament mehr sein als nur der Schiedsrichter zwischen Rechnungshof und Kommission. Wir sind jetzt erstmals mitverantwortlich in der Gesetzgebung, etwa im Bereich Agrarpolitik und Strukturpolitik – also den größten Budgetbereichen. Aber haben wir wirklich die Kapazitäten für eine effektive Haushaltskontrolle – Kapazitäten, die dieser neuen Verantwortung gerecht werden?

Rechnungshof, Kommission und OLAF, das sind mächtige, eingespielte Strukturen. Wenn wir wirklich eine unabhängige parlamentarische Kontrolle wollen, erfordert das mehr Schlagkraft auch für das Europäische Parlament. An welcher Stelle, das müssen wir im Entlastungsverfahren diskutieren!

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Präsident Caldeira, sehr geehrter Herr Kommissar Šemeta, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst gilt mein Dank dem Rechnungshof für die Vorlage des Jahresberichts, unser wichtigstes Werkzeug im Entlastungsprozess für den Kommissionshaushalt. Ich bedanke mich ausdrücklich für einen transparenten und uns in der Sache sicherlich weiterführenden Bericht.

Dieser Bericht stellt zum 18. Mal fest, dass es nur eine eingeschränkte Zuverlässigkeitserklärung für die Arbeit der Kommission geben kann, und der Trend – Kollege Pieper hat es gesagt – einer sich von Jahr zu Jahr verbessernden Fehlerquote ist gestoppt.

Dieses Parlament besteht aber weiterhin auf seiner Forderung: Wir wollen einen deutlich erkennbaren Trend einer sich verbessernden Fehlerquote bei der Durchführung des EU-Haushalts und wir werden das so nicht hinnehmen.

Der Jahresbericht des Rechnungshofs stellt aber auch eine deutliche Nachricht an den Rat dar, der heute Abend zusammenkommt, um einen Kompromiss für den mehrjährigen Finanzrahmen zu finden. Nicht funktionierende Management- und Kontrollsysteme in den Mitgliedstaaten, ausstehende Finanzkorrekturen in großer Höhe, unnötig verkomplizierte Regeln in den Mitgliedstaaten, – das zeigt, wer better spending will und das nicht als Tarnung für Kürzungen missbraucht, der kann sofort damit anfangen.

Wer better spending will, muss die Kontrollen in den Mitgliedstaaten verbessern und nicht den Haushalt kürzen. Und wer better spending will, der muss auch zu Hause seine Hausaufgaben machen, denn auch in Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich sind die Kontrollsysteme – so die Feststellung von Rechnungshof und Kommission – nicht uneingeschränkt wirksam.

Was uns bei der Haushaltsführung im Jahr 2011 besorgt, ist, dass sich in einzelnen Bereichen des Haushalts die Zahlen verschlechtert haben – Kollege Pieper hat es schon gesagt. In der Forschungspolitik – immerhin ein von der Kommission direkt verwalteter Haushaltsbereich – verdoppelt sich die Fehlerrate von 1,4 auf 3 %. Hier müssen wir von der Forschungskommissarin einen Aktionsplan verlangen, wie die Kommission diese Fehlerzahlen wieder zu senken gedenkt.

In der Gemeinsamen Agrarpolitik lag die Fehlerquote bisher in der Nähe der Wesentlichkeitsschwelle von 2 %. Jetzt schätzt der Hof die Fehlerrate in der ländlichen Entwicklung auf unglaubliche 7,7 %. Das bedeutet, dass die Ausgaben für die ländliche Entwicklung mit Abstand die höchste Fehlerrate aller untersuchten Bereiche hat.

Dabei kann uns nicht die Erklärung trösten, dass die Programme in den Mitgliedstaaten nun eben in voller Reife sind und auch die Zahl der Entwicklungsprojekte wächst und damit natürlich auch die Fehlerzahlen. Nein, wir wollen hier Abhilfe geschaffen sehen, und die Generaldirektion Agrarpolitik und Kommissar Cioloş sollten die Mitgliedstaaten so entschlossen an die bessere Kontrolle heranführen, wie es die Regionalpolitik bereits getan hat. Die ist ein gutes Beispiel dafür, dass Ursachenbekämpfung hilft.

Der Anteil von 6 % fehlerhafter Zahlungen an der Gesamtmenge ist zwar immer noch zu hoch, aber der Trend zeigt in die richtige Richtung. Dazu hat der Aktionsplan von 2008 beigetragen, mit dem die Kommission ihre Aufsicht über die nationalen Management- und Kontrollsysteme erheblich verstärkt hat. Daher sollte auch Kommissar Cioloş damit beginnen, nach Anregungen für einen eigenen Aktionsplan zur Senkung der steigenden Fehlerraten in der Agrarpolitik zu suchen.

Auch in der Regionalpolitik kann noch einiges besser werden. Wir wollen, dass die sogenannten retrospektiven Projekte endlich aus der Förderung herausgenommen werden. Wir wollen, dass die GD Regionalpolitik in ähnlich großem Umfang wie die GD Beschäftigung zu Aussetzungen und Unterbrechungen von Förderprogrammen greift, wenn die Mitgliedstaaten die rechtmäßige und ordnungsmäßige Kontrolle nicht garantieren können, und wir wollen Nettokorrekturen: Mitgliedstaaten sollen nur dann Fördergelder auf andere Projekte übertragen dürfen, wenn sie die Fehler beim Projektmanagement selbst aufdecken. Sind sie, wie so häufig, nicht in der Lage, die Fehler selbst zu finden, dann muss die Förderung an die Kommission zurückfallen.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Präsident Caldeira, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich beim Rechnungshof für die wichtige Arbeit bedanken, die er jedes Jahr für den europäischen Steuerzahler leistet. Sie, Herr Caldeira und Ihr Hof, sind und bleiben ein geschätzter Partner für uns als Europaparlamentarier, die Vertreter der Entlastungsbehörde der Europäischen Union.

Vor einem Jahr habe ich, als wir an dieser Stelle den damaligen Bericht des Rechnungshofs diskutierten, von einem positiven Bild mit Grauschleiern gesprochen. Das Bild hellt sich immer mehr auf, doch einige Graustiche bleiben nach wie vor. 130 Milliarden Euro standen 2011 zur Verfügung. 5 Milliarden hätten nie ausgezahlt werden dürfen. Das ist eine Fehlerquote von 3,9 %. Im Vergleich zur Vergangenheit ist das zwar eine Verbesserung, aber es ist immer noch zu viel. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie diese Zahlen angesichts klammer Kassen europaweit noch zu rechtfertigen sind.

Doch es gibt auch Positives: Die Instrumente, die das Parlament in seinen Entlastungsberichten der Kommission vor allem in den vergangenen Jahren an die Hand gegeben hat, werden endlich angewandt. Sie funktionieren. Vorbildlich, sehr vorbildlich geschieht dies im Bereich Beschäftigung und Soziales. Die Generaldirektion EMPL und ihr Kommissar Andor wenden schon seit 2008 eine konsequente Politik der Zahlungsunterbrechung und Zahlungsaussetzung an, wenn laufende Projekte einfach nicht funktionieren. Die Fehlerquote ist in diesem Bereich auf 2,2 % zurückgegangen. Glückwunsch, Herr Andor! Das ist eine konsequente Arbeit, Sie machen vor, wie es geht. Ich möchte den Glückwunsch auch an Kommissar Šemeta weiterleiten, der das natürlich auch mit beaufsichtigt.

Ich selber habe als vorletzter Berichterstatter für die Haushaltsentlastung gemeinsam mit meinen Parlamentskollegen zusätzlich daran erinnert, dass Gelder, die ungerechtfertigt ausgezahlt wurden, wieder eingezogen werden müssen. Auch diese Maßnahme wird zunehmend angewandt, auch da möchte ich Sie beglückwünschen. Ich konnte mich beim Einblick in die Annual Summaries, die wir ja jetzt als Abgeordnete einsehen dürfen, davon überzeugen, dass dieses Instrument funktioniert.

Was die Effizienz angeht, bleibt einiges im Argen. Der Evaluierungsbericht wurde zu Recht vom Rechnungshof als zu vage kritisiert. Ich möchte Herrn Geier, dem Kollegen, der die Haushaltsentlastung dieses Jahr begleitet, die Hilfe aller Parlamentarier anbieten, damit das Verfahren noch besser wird.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, geachte leden van de Rekenkamer, collega's, het boek dat voor ons ligt, geeft geen fraai beeld. Voor de achttiende keer op rij kan er geen betrouwbaarheidsverklaring verleend worden, en de foutenmarge stijgt weer, weliswaar lichtjes, tot 3,9%. De Rekenkamer signaleert fouten op heel veel beleidsterreinen: landbouw, plattelandsontwikkeling, visserij, onderzoek, gezondheid, regionaal beleid, energie, vervoer. Dat is niet niks. Het zijn stuk voor stuk beleidsterreinen onder gemeenschappelijk beheer van de Commissie en de lidstaten.

De heer Šemeta heeft het nog eens benadrukt in zijn toespraak. Hij heeft de cijfers uit het verslag van de Rekenkamer nog eens herhaald: 60% van de fouten in het Regionaal Fonds, 76% van de fouten in het Sociaal Fonds. Daar hadden de lidstaten tegen moeten optreden. Ze wisten het en ze hebben het niet gedaan.

Ik vraag dus aan de Rekenkamer: is het niet nuttig om duidelijker te zeggen in jullie Rekenkamerverslag welke lidstaten in de fout gaan? Welke het goed doen en welke het slecht doen. Dat zou nuttig zijn voor de oefening die we samen met rapporteur Geier doen, want dan kunnen we de slecht functionerende lidstaten harder aanpakken, beter begeleiden en hen voor hun verantwoordelijkheid plaatsen. Dan zullen we misschien heel wat van de kritiek kunnen voorkomen.

Tenslotte een laatste punt. Ik denk dat we ook veel meer aandacht moeten besteden aan de eigen middelen, en vooral aan btw. De btw-fraude wordt geschat op ongeveer zeker 100 miljard euro. Dat is niet niks, zeker in tijden van crisis. Op een moment dat iedereen moet besparen, is het, denk ik, van ontzettend groot belang dat we ook in de strijd tegen fraude meer aandacht besteden aan de strijd tegen criminele organisaties die met flink wat belastingen gaan weglopen.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, za skupinu ECR. – Paní předsedající, celkově hodnotím zjištění Evropského účetního dvora jako znepokojující. Jsem toho názoru, že největším problémem je chybovost v rozdělování unijní prostředků na úrovni členských států v rámci sdíleného řízení. Vzhledem k tomu, že existují dvě oblasti s alarmujícím procentem chybovosti, je třeba přijmout režim, který by Komisi umožnil zhodnotit individuální potíže členských států a včas na ně reagovat.

Finanční prostředky byly v roce 2011 vynakládány v mnoha oblastech politiky EU v rozporu s pravidly. Příklady zmíněné ve výroční zprávě Účetního dvora jsou mnohdy smutným obrazem zacházení s veřejnými prostředky. Zemědělci pobírají dotace na větší plochy než ve skutečnosti obhospodařují. I údaje v katastrech půdy se od skutečnosti mnohdy liší. V politice zaměstnanosti a sociálních věcí byly propláceny nezpůsobilé náklady, docházelo k nadhodnocení osobních nákladů a na školení byli vysíláni nezpůsobilí účastníci. Příjemci unijních prostředků si nárokují neoprávněné nebo nevynaložené náklady. Příčinou chyb je i nadhodnocování nákladů ze strany příjemců, chybějící podkladová dokumentace.

Značné množství chyb je také spojeno s obcházením výběrových a zadávacích řízení. Dochází k porušení podmíněnosti a poskytování nesprávných údajů jak příjemci, tak členskými státy. Zde se nabízí otázka, zda jsou stanovená pravidla opravdu příliš složitá nebo jsou tyto nedostatky důsledkem neochoty se s nimi důkladně seznámit, řídit se jimi nebo důsledkem ještě jiných horších úmyslů. Například v rámci programů regionální politiky byla více jak polovina auditovaných operací zatížena chybami. Přitom orgány členských států měly dostatečné informace k tomu, aby zjistily a opravily většinu chyb před předložením certifikovaných výdajů Komisi. A tento problém se týká nejenom regionální politiky, ale i jiných oblastí politik Evropské unie.

Je evidentní, že selhává kontrola uvnitř členských států. Domnívám se, že příslušné orgány členských států by měly pracovat efektivněji a nést vyšší míru odpovědnosti tak, jak už se o tom dlouhodobě diskutuje. Kontrolní systémy ve většině oblastí politiky Evropské unie byly shledány pouze jako částečně účelné, čili víme, že je třeba zajistit transparentní pravidla a důkladné kontroly na všech úrovních. Kromě formální kontroly je ale také podstatné finanční prostředky správně zacílit a investovat do smysluplných projektů. I když je daný projekt formálně v pořádku, nemusí vždy znamenat přínos pro evropské občany.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, on behalf of the EFD Group. – Madam President, this is now shamefully the 18th year in a row that the auditors cannot clear the EU budget. Worse, 50% of the samples taken by the auditors show irregularities. The excuses the Commission puts forward are always the same: it is the fault of the Member States: they commit the irregularities. But taxpayers entrust their monies to the European Commission, which abjectly fails to perform essential controls before it hands the cash over to the Member States.

This House is also to blame by continually rubber-stamping the EU budget on the basis that ‘error’ does not necessarily mean ‘fraud’. Well, if a farmer gets money for the welfare of his 150 sheep and the auditors find that he does not have any, in the real world this would be considered fraud. The point is that if the Commission refuses to take responsibility for taxpayers’ money and blames Member States, why does it ask for more money to fund those same Member States? This is yet another reason why the EU budget should be cut. What are we waiting for?

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Fru formand! Tak til Revisionsretten for en god beretning. Desværre, som det er blevet sagt, dokumenterer den, at det går i den forkerte retning. Fra 2006 til 2009 faldt fejlforekomsterne i EU-regnskabet som helhed ned til 3,3 %. Det var en god udvikling. Men siden er fejlraten steget. I 2010 op til 3,7 %, og i 2011 til 3,9 %. Det er også interessant at se, at antallet af fejl i de testede transaktioner er steget betydeligt, fra ca. 33 % i 2010 til 40 % i 2011. Og det er ikke godt nok!

Da tingene gik i den rigtige retning, tog Kommissionen æren, og som jeg sagde dengang, så under jeg gerne Kommissionen den ære. Men så står det altså også klart, hvem der har ansvaret, når fejlraten stiger. Siden da, for to år siden, er fejlraten altså steget to år i træk. Og det går jo ikke, at Kommissionen skyder skylden på alle mulige andre, for i sidste ende er det Kommissionen, som har ansvaret for de penge, som udbetales fra EU-budgettet.

Næste år bliver derfor helt afgørende. Hvis vi for tredje år i træk ser en stigning i fejlraten, vil det være umuligt for os parlamentarikere at forsvare det over for vores vælgere. Vi kan leve med, at det går i den rigtige retning, om end langsomt og fra et alt for højt niveau. Men vi kan ikke leve med, at det år efter år går i den forkerte retning. Så vil vælgerne straffe os hårdt – og det med god grund.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, my constituents will not be too surprised to learn that their hard-earned money taken by taxes and passed on to the EU is being negligently handed out by the net recipients of the EU budget. In a week when many Member States are seeking an increase in the EU budget to just over EUR one trillion, my constituents in the UK say this is unacceptable in a time of austerity. The blame for the failure to have the audit signed off for the 18th year lies firmly at the door of the unelected bureaucrats of the EU. They have failed the taxpayers of Europe once again.

I note that 60% of the errors found by the Court could have been detected by Member States, yet it is the quagmire of rules and unnecessary complications that is at fault. And what is the EU doing to correct this? It is not even notifying the Member States concerned of the direct problems.

One of the examples of the billions wasted is the EUR 700 million to establish the rule of law and reduce corruption in Kosovo, but the results are poor according to the report. Staff delegated were not even sufficiently trained, yet the EU thinks that by throwing in taxpayers’ money without reasonable constraint it can solve the problem. And what about pan-European parties? What about public financing of political parties such as the right-wing extremist parties to which some UKIP Members have signed up, some Nazis – what about the financing of that? A colleague of mine talked about confidence. Well, the people of the UK have less and less confidence in the EU, which is why we need an in-or-out referendum, sooner rather than later.

 
  
MPphoto
 

  Eva Ortiz Vilella (PPE). - Señora Presidenta, queremos agradecer la exposición que ha hecho el Presidente del Tribunal de Cuentas, así como la de la Comisión.

Los índices indican que existen una serie de cuestiones que hay que revisar y todos tenemos que estar muy atentos, cada uno en nuestro ámbito –la Comisión de Control

Presupuestario del Parlamento, el Presidente del Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea–, para que los resultados siempre sean los mejores posibles.

Y, además, a los Estados miembros les incumbe un papel muy importante y han de desempeñar una labor, en mi opinión, fundamental, para que entre todos consigamos que los resultados y la imagen que damos al distribuir los fondos sean los mejores posibles. Igualmente, los gastos han de ser cuanto más adecuados, que es para lo que todos estamos aquí.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Caldeira για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η πίεση στη δημόσια οικονομικά είναι σήμερα ακόμη μεγαλύτερη και, συνεπώς, η αποτελεσματική χρήση του δημόσιου χρήματος είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Συνεδρίου, το συνδυασμένο ποσοστό σφάλματος για την περιφερειακή πολιτική στις μεταφορές, την ενέργεια, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2010 από 7,7% σε 5,1%. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανώνται πιο αποτελεσματικά, πράγμα το οποίο δεν προϋποθέτει περικοπή στις δαπάνες, αλλά καλύτερο έλεγχο.

Οι εθνικές αρχές πρέπει να δεσμευτούν για την καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο πάνω από 60% των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί από τα κράτη μέλη, εάν είχαν διενεργηθεί οι κατάλληλοι έλεγχοι.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - Voorzitter, in de eerste plaats mijn verontschuldigingen aan de president van de Rekenkamer en aan de commissaris, dat ik bij het begin van het debat niet aanwezig kon zijn. Ik had een andere belangrijke vergadering.

Het is waarschijnlijk al door vele anderen en vele toonaarden gezegd: het is de achttiende keer dat de Rekenkamer geen positieve betrouwbaarheidsverklaring geeft. In de ogen van het publiek zal het heel moeilijk te verdedigen zijn als het Parlement ook voor de zeventiende keer toch kwijting geeft aan de Commissie.

Ik denk dat daarom de Commissie met sterke voorstellen moet komen voor verbetering van de controle. We hebben in de loop der jaren veel dingen geprobeerd: hogere boetes, stopzetten van de betalingen. Alles wat mogelijk is, is denk ik al geprobeerd.

Er is alleen een ding nog nooit geprobeerd, ondanks dat het Parlement er al jaren op aandringt, en dat is dat als wij geld geven aan de lidstaten, dan moet er in de lidstaten waar de meeste fouten worden gemaakt meer politieke verantwoording worden afgelegd. Het Parlement heeft door de jaren heen in alle toonaarden gevraagd om een lidstaatverklaring. Dat is uitgemond in annual summaries / jaarlijkse overzichten, zoals dat in het Interinstitutioneel Akkoord heet. Ik vraag mij af of die effectief zijn, ik denk van niet.

Het nieuwe Financieel Reglement geeft de mogelijkheid voor lidstaten om vrijwillig die lidstaatverklaring af te leggen. Ik denk dat de Commissie een zeer actief beleid moet voeren om dat te bevorderen. De lidstaten die het doen, moeten daar een duidelijk voordeel van hebben. Als alles goed is volgens de Europese en de nationale rekenkamers, als hun verklaring goed is, dan moet de Commissie die landen op een of andere manier belonen met minder controles, met minder bureaucratie etc. De lidstaten moeten er voordeel bij hebben om een politieke verklaring af te leggen over de uitvoering van het geld van Europa.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). - Paní předsedající, ať už si přečte výroční zprávu Evropského účetního dvora kdokoliv, získá pocit, že někde někdo dělá velkou chybu. Rozpočet je podle auditorů nevěrohodný, chybovost vysoká, kontrola selhává a jednotlivé programy mají takové nedostatky, že nelze prokázat přidanou hodnotu Evropské unie.

Jednou z oblastí, kde je čerpání nejvíce kritizováno, je regionální politika. Zde je podle auditorů 59 % posuzovaných operací zatížených chybami. Nejčastějším pochybením je přitom porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nezpůsobilost plateb na projekty. A zde právě vidím hlavní problém. Skutečnost totiž není až na výjimky taková, že by příjemci evropské fondy defraudovali či projekty falšovali. Příjemci se pouze nevyznají v extrémně složitých pravidlech a byrokratických postupech. V dobré víře často realizují dílo a následně se dozví, že ušetřili, kde nemohli, a realizovali práce, které nesměli, nebo že vlaječka Unie na fasádě nemá požadovanou velikost, a tím pádem musí peníze vracet.

Účetní dvůr doporučuje jako zlepšení v této oblasti vydat více pokynů, přísně sledovat uplatňování unijních pravidel, realizovat více kontrol a posílit sankce. Tudy však cesta nevede. Jediným prostředkem radikální revize byrokratických pravidel je zjednodušení celého procesu a posílení spoluúčasti konečných příjemců na realizovaných projektech. Všichni pak budeme jednoduše realizovat projekty, které pro nás budou mít smysl, protože nebudou zadarmo.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Voorzitter, het verslag van de Rekenkamer 2011 is weer geweldig leesvoer voor onze burgers. Zoals deze: een boer krijgt subsidie voor 150 schapen, de Rekenkamer ontdekte dat de ontvanger helemaal geen schapen had, en de uitbetaling was dus onrechtmatig. Een duidelijke rapportage. Wat dat betreft complimenten voor het werk van de Rekenkamer.

Helaas is dit het topje van de ijsberg en voor de achttiende keer op rij blijken met name de Oost-Europese en zuidelijke lidstaten het niet zo nauw te nemen met de aanvraag van subsidies en de controle op belastinggeld van burgers uit Noord-Europa. Zuinigheid is niet aan allen besteed, zo blijkt. Graag "naming and shaming".

Twee opmerkelijke opmerkingen van de Rekenkamer: ten eerste dat de toegevoegde waarde van de EU moeilijk te bepalen is en ten tweede dat er nergens in de rapportages sprake is van zuinigheid en efficiëntie . De PVV benadrukt dit al jaren, en het is prettig om te bemerken dat ons standpunt nu ook wordt bevestigd door de Rekenkamer.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Rechnungshofpräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich heute Morgen zum Fremdschämen entschlossen. Zum einen schäme ich mich, dass der Rat nicht da ist, der ja behauptet, er hätte eine Rolle in diesem Entlastungsverfahren, und dass wir doch auf seine Empfehlung reagieren müssten. Jetzt ist er nicht da. Zum anderen muss ich sagen, manches, was Kollegen hier abgeliefert haben, finde ich unterirdisch in der Qualität.

(Beifall)

Ich finde schon, dass wir auch einmal über das reden müssen, woran wir keine Kritik geübt haben – bis jetzt zumindest –, nämlich über diese 96 %, die ohne Fehler abgewickelt wurden. Wir müssen uns doch fragen, welche Politikziele wir erreicht haben. Wir haben Massendemonstrationen in ganz Europa. Was haben wir denn erreicht in Sachen Jugendarbeitslosigkeit mit dem Geld, das wir über die Europäische Union zur Verfügung stellen? Was haben wie erreicht in Sachen Arbeitsplätze mit den Innovationsgeldern der Forschung? Was haben wir denn erreicht mit all dem, was wir in den Mitgliedstaaten tun? Darüber würde ich gerne sprechen. Darüber hätte ich – offen gesagt – gerne mehr gehört. Es hätte in der augenblicklichen Situation der Europäischen Union auch eine Sternstunde werden können, in der wir einmal zeigen, was wir an Positivem bewirken können. Das vorneweg.

Ich glaube, dass wir uns dem Entlastungsverfahren zuwenden müssen, und dem, was wir wirklich getan haben und was wir damit im Ergebnis auch den Bürgerinnen und Bürgern und Steuerzahlern vorzeigen können. Der andere Teil ist ohne gute Verwaltung in den Mitgliedstaaten nicht zu machen, und es ist auch in Europa nicht zu machen. Deswegen, Herr Kommissar Šemeta, was tun wir denn, wenn im Kohäsionsfonds inzwischen nur noch jede fünfte Zahlung korrekt ist? Letztes Jahr war es noch jede vierte Zahlung.

Ich glaube, dass wir dringend einen Bericht von Ihnen brauchen, einen Überblick, wie die Finanzkrise sich auf die öffentliche Verwaltung in den EU-Mitgliedstaaten auswirkt, weil wir ja sehen, dass diese Finanzkrise Effekte auf diese Staaten hat. Was tun wir denn dann? Wie reagieren wir denn dann? Wie müssen wir reagieren? Ich möchte auch, dass wir uns jetzt schon überlegen und die Kommission sich überlegt, wie sie denn Regeln künftig beeinflussen können? Regeln darüber, was im Rahmen der Strukturfonds förderfähig ist, stellen die Mitgliedstaaten auf. Aber wenn diese natürlich eine Förderfähigkeit wählen, die hinterher nicht kontrolliert werden kann, dann schießen wir uns wieder ins Knie. Das heißt, die Kommission muss sehr intensiv mit den Mitgliedstaaten arbeiten, um die kleinen Katastrophen zu vermeiden, die wir jedes Jahr hier bedauern.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). - Madam President, as rapporteur for the report on protecting the financial interests of the European Union, I certainly welcome the Court of Auditors’ Annual Report. As colleagues have heard already, the annual rate estimated is 3.9%, however, I do think there are some other things which need to be said as well. For example, I think it is important that the Court has pointed out that there is a difference between error and fraud. Only about 0.2% of payments are subject to fraud.

I think the Court of Auditors perhaps needs to look at its systems and methods here. For example, overpayments and underpayments are categorised in exactly the same way, minor errors in terms of providing information and filling in documents are also classified as errors. I just wondered if in future the Court might find it possible to make a distinction between those different types of things.

I also think it is important that, for the first time, the Court, in Chapter 10, has started to look at the improvement assessment of the Commission as well. I know the Court says that this does need to be improved. I think it is a good start, because I think part of the Court’s function should be to look for improvement. I think, indeed, we all need to look for improvements, whether in the Court, in Parliament, in Member States or in the Commission – improvements in terms of the procurement policy, in terms of simplification, maybe having a more risk-based audit in the future: these are all things which can lead to improvement. At the end of the day audits are good, but audits should also lead to improvements in our systems.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Ich glaube, wir drehen uns etwas im Kreis. Jedes Jahr hören wir von ähnlichen Fehlerquoten. Jedes Jahr hören wir, dass keine positive Zuverlässigkeitserklärung im selben Bereich erteilt werden kann. Jedes Jahr müssen wir bedauerlicherweise feststellen, dass Herr Kommissionspräsident Barroso mit seinem im Januar 2005 formulierten Ziel gescheitert ist.

Wir bewegen uns nur in Millimeter-Schritten. Ein Problem ist doch, dass das EU-Budget in gewissem Maße die Achillesferse der Europäischen Union ist. Es ist auch die Quelle von so vielen unnötigen Streitigkeiten. Das kann man heute in Brüssel oder auch hier im Plenum sehr gut beobachten. Es besteht ein massiver grundlegender Handlungsbedarf, was die Reform des europäischen Budgets sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite betrifft.

Auf der Ausgabenseite – das wurde schon angesprochen – ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten endlich die Verantwortung übernehmen – zum einen für die Fehlerquote bei der Verwaltung der Mittel, zum anderen aber auch bei der Wiedereinziehung der Mittel. Auf der anderen Seite muss man bei den Einnahmen klar feststellen, dass wir uns doch als langfristiges Ziel setzen sollten, die nationalen EU-Beiträge schlussendlich abzuschaffen und durch wichtige Instrumente wie z. B. die Finanztransaktionssteuer zu ersetzen. So könnte man endlich unnötige Streitigkeiten über das EU-Budget und vor allem Debatten rund um Rabatte und Rabatte über Rabatte endlich beenden. Ich glaube, das wäre wichtig!

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - Señora Presidenta, estamos ante la paradoja, una vez más, de haber logrado controlar y mantener exento de error un 96 % del presupuesto de la UE, en uno de los ejercicios más complejos, por su distribución, aplicación y cuantía, pero que, por otra parte, no sobrepasa nunca el 1 % del PIB de la Unión.

Pese a haber conseguido, pues, un sistema de control de los más complejos, afinados y desarrollados, gracias al diálogo fructífero entre el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y este Parlamento, cuyos frutos se verán, además, en el ejercicio de aprobación de la gestión del que se ocupa mi colega Jens Geier, estamos lamentándonos, una vez más, por no haber conseguido salir de una especie de círculo victimista.

Sin embargo, yo creo que nuestra preocupación este año tiene que ver con temas ya mucho más concretos: los errores de los Estados miembros; por ejemplo, el desarrollo rural. Sabíamos que, al abandonar las ayudas directas al desarrollo rural procedentes de la PAC, el riesgo iba a aumentar. El riesgo aumenta en los Estados miembros. Sin embargo, sabemos, por el desarrollo regional, que cuando se aplica un control férreo y se aumentan las exigencias, como se ha visto en el ámbito de la política de cohesión, los Estados también reaccionan. Luego, habría que afinar y desarrollar más ese control en los Estados miembros y, a lo mejor, algún día aquí también tendríamos que comparar qué es lo que están haciendo en materia de auditoría sus tribunales de cuentas. Y seguramente, señora Sinclaire, tendríamos algunas sorpresas interesantes.

En cuanto a los errores de la Comisión —señor Šemeta, también a usted le toca algo—, nos preocupan mucho los errores en política de investigación, porque, como esta es precisamente uno de los pilares para salir de la crisis, necesitamos que usted nos explique de qué manera vamos a resolver dichos errores.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE). - Mélyen tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim! Elsőként én magam is köszönetet szeretnék mondani Celdeira elnök úrnak, illetve a Számvevőszék munkatársainak az éves jelentésért. Ez remek kiinduló alap, hogy a Parlament az elkövetkezendő hónapokban a mentesítési eljárásokat lefolytassa.

Másodikként engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy egy ismert magyar közmondás szerint lehet, hogy ugyanarról beszél az is, aki azt mondja, hogy egy pohár félig tele van, illetve az, aki azt mondja, hogy egy pohár félig üres. Én magam azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy ez a pohár, az Unió költségvetésének fegyelmezett végrehajtása, félig üres. Nem elfogadható, hogy nem egyszerűen megállt a hibaarány csökkenésének a tendenciája, hanem összességében immár második évben nőtt a hibaarány. Az én választóim nem tudnának igent mondani arra, hogy az elmúlt években az európai uniós források szabályos felhasználásának az aránya romlott. Ezt a jelentést nem tudnák támogatni.

Harmadikként engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy elfogadhatatlan, hogy a Tanács képviselői nincsenek itt a Parlamentben, amikor erről a kérdésről beszélünk. Idestova három esztendő óta az Európai Tanácsnak van állandó elnöke. Mind az állandó elnök, mind a munkatársai állandóan hiányoznak. Az Európai Tanácsnak mindig van soros elnöksége, a soros elnökség munkatársai sorozatban hiányoznak. Hogyha a kohéziós politika területén a feltárt hibák 62%-át már a kormányok megelőzhették volna, akkor a kormányok képviseletében a Tanácsnak itt kéne lenni a Parlamentben.

Végül, de nem utolsó sorban, én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a kohéziós források felhasználása tekintetében a tendencia kedvezőbb. A 2010-es 7,7%-ról 5,1%-ra csökkent a források felhasználásának a hibaaránya. Azt gondolom, hogy ez jó üzenet az Európai Tanács épp a mai napon kezdődő ülésére, ahol a legfontosabb kérdés, hogy az Unió egyik alapelvét, a szolidaritás alapelvét a hétéves költségvetési periódusban a kohéziós források megőrzését illetően fenn lehet-e tartani.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva (S&D). - Dejstvo, da bi kar 60 odstotkov najdenih napak v implementaciji regionalne politike lahko in morale opaziti države članice, je izjemno zaskrbljujoče.

Nujno je, da se v prihodnje več pozornosti posveti pripravi projektov z jasnimi cilji, ki bodo resnično prinesli evropsko dodano vrednost ter tako zagotovili učinkovito porabo.

Pridružujem se tudi tistim, ki so danes omenili, da je potrebno slediti situaciji po vseh državah članicah.

Ključnega pomena je, da kohezijska politika, kot eno izmed najpomembnejših orodij za spodbujanje gospodarske rasti in novih investicij, v prihodnjih sedmih letih ostane močna in finančno podprta evropska politika.

Zato je toliko bolj pomembno na tej točki izpostaviti, da boljše porabe ne bomo dosegli z zmanjševanjem sredstev, temveč le z bolj učinkovitim nadzorom in konkretnimi zavezami držav članic za boljše upravljanje sredstev.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Cour, mes premiers mots seront, pour vous remercier, ainsi que l'ensemble des membres de la Cour – dont Mme Kaljulaid, qui vous accompagne – pour le travail que vous faites et surtout pour l'attention que vous portez aux parlementaires. Vous nous portez une grande attention et je voulais vraiment vous en remercier. Je remercie également le commissaire Šemeta, qui, dans le prolongement du remarquable travail de son prédécesseur, continue à faire progresser le contrôle de nos comptes, ainsi que la qualité des rapports spéciaux. Je voudrais excuser mon collègue, Bogusław Sonik, qui est retenu par d'autres engagements parlementaires. Je regrette moi aussi l'absence du Conseil, qui est autorité budgétaire.

Ce rapport, Monsieur le Président, arrive trop tard; vous n'y êtes pour rien. J'ai déposé des amendements dans le cadre du règlement financier pour que l'on modifie le calendrier. Il faut que la Commission européenne dépose les comptes avant le 31 mars de chaque année, que la Cour dépose son rapport avant le 30 juin, et que le Parlement vote avant le 31 décembre.

Il est impensable, aujourd'hui, qu'au mois de novembre, nous parlions encore des affaires de l'année 2011. Je propose que le groupe de travail que j'ai suggéré se réunisse pour modifier ce calendrier.

Quelques observations: l'article 323 du traité suggère que le Parlement veille à ce que les moyens financiers soient à disposition de l'Union européenne. Je me demande si la Cour ne pourrait pas jouer un rôle d'alerte dans le fonctionnement de la trésorerie de l'Union: on a appris qu'il nous manquait 9 milliards, nous sommes incapables de payer nos factures. Je suggère donc que la Cour puisse nous aider à surveiller le fonctionnement de l'Union.

Un dernier mot sur la gestion partagée: je crois qu'il faut revenir sur cette gestion partagée. Je m'interroge sur l'indépendance des autorités d'audit, sur les relations avec nos instituts nationaux de contrôle, et je crois que cette gestion partagée – qui a eu son utilité en son temps – devrait être réexaminée. Je me demande si nous ne devrions pas, au niveau de l'Union, créer notre propre fonction financière et supprimer cette gestion partagée, qui contient beaucoup d'erreurs, qui coûte très cher et dont l'efficacité mérite d'être réexaminée.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Ivanova (PPE). - Madam President, allow me to join my colleagues in welcoming the European Court of Auditors’ Annual Report on the implementation of the budget concerning the financial year 2011. I would like to briefly comment on some aspects of it that I find particularly important.

Firstly: shared management. The report states that the highest error rates were found in policy areas under the shared management arrangements, namely in rural development and regional policy. If we want to improve the efficiency of control systems, all stakeholders should take their responsibility – including the Commission – but also, and especially, the Member States.

Secondly: direct management. 20% of EU money is spent directly by the Commission, and the findings of the Court state that the error rate for research and other internal policies increased from 1.4% to 3% in 2011. Like my colleagues, I would be curious to learn the reason for this increase and what measures are being being considered by the Commission to remedy this situation.

Thirdly: the link between inputs and results. I really welcome the new Chapter 10 of the Annual Report entitled ‘Getting results from the EU budget’. I believe that it is a step in the right direction. The EU budget should shift from a compliance-oriented to a performance-oriented model of spending – a model that looks at the results achieved. We need clear indicators, base lines and target levels in order to assess the achievements of these EU policies. The Court of Auditors’ report states clearly that there is scope for improvement. The Union faces a very important challenge: to do more with less money. Therefore, it is all of us together – Commission, European Parliament, Member States – who should find a way to spend every euro in a more efficient and effective way, to bring maximum results in these times of austerity. This is what European citizens are expecting from us.

Finally, please allow me, since this is my last speech in plenary, to use this opportunity to thank all my colleagues from the European Parliament – especially the colleagues from the Budgetary Control Committee and our secretariat – for the excellent cooperation we have had throughout the years. I am grateful for these years full of dynamic and lively discussions from which I have learned a lot, and I hope we will continue this cooperation. You can rest assured that dialogue with this Parliament will be a key priority in my future work.

(Applause)

 
  
 

Procedura " catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Összességében elmondható, hogy az Unió jobban gazdálkodott a rábízott forrásokkal, ezzel a 129 milliárd euróval, mint az előző évben ezt tette. Bár az éves költségvetésről a Tanács és a Parlament közösen határoz, a pénzek helyes felhasználásáról döntő mértékben a Bizottságnak kell gondoskodnia, s valljuk be, van még javítanivaló e területen. Fontos, amit a 2011-es jelentés is kimutatott, hogy bár az irány jó, mégis magas ez a hibaarány, amiről beszélünk. Sőt a k+f kiadásoknál ez növekvő mértékű, de nagyon jelentős, a kiadások 80%-át kitevő mezőgazdasági és kohéziós tételéknél egyre nagyobb a pontatlanság más területeken is, és vannak jogosulatlan kifizetések is. Ebben a felelősség természetesen megoszlik a Bizottság és a tagállamok között, de rámutat arra, hogy a probléma rendszerszintű. A bizottsági mechanizmusok csak részben működnek hatékonyan, és ezen források sajnos növekvő mértékben nem érték el a céljukat, vagy éppen nem tudtuk hatékonyan felhasználni őket. Egyetértek biztos úrral, hozzáadott érték és egyszerűség. A feladat adott: növekvő hiány mellett, csökkenő források mellett alakítsuk így át a rendszerünket, és sokkal hatékonyabb lesz az ellenőrzés.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Madam President, I would like to know what excuses Member States are offering for failing to keep their accounts in proper order. I wonder whether they compare with the excuses being offered by Mr Nigel Farage, the leader of the UK Independence Party, for failing to keep his personal accounts in order. He has made a commitment to complete transparency, but you take one look at his website and you can see that the accounts are unaudited make-believe. By way of excuse, he said that he has lost his receipts, but then, on another occasion he said ‘I have an awful lot of receipts that aren’t there’ – whatever that means. He has gone on to say that he has not had the time to sort out his expenses, despite employing his wife to do these things, and then he said ‘there were some receipts lost, but so what! ’

Can the President of the Court of Auditors tell me whether any Member State has ever come up with an excuse quite so pathetic as ‘we have lost the receipts, but so what’?

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, the debate clearly shows that shared management is still one of the main topics also for this year’s budgetary discharge procedure. But there remain issues for the funds under direct management by the Commission.

I can assure you that the Commission will carefully analyse the Court’s observations and that it will implement its recommendations in due course. The work has already started and I would like to draw your attention to the annual activity reports of directors-general of the Commission which for the first time in their history almost completely correspond with the assessment of the Court and on the basis of those annual activity reports and on the basis of reservations made by the Director-General of AGRI, the Director-General of Research and other directors-general, they have to produce concrete action plans on how to improve the situation in the areas under their management.

I believe that my colleagues, Commissioner Cioloş, Commissioner Geoghegan-Quinn, Commissioner Hahn and others will participate in the discharge procedure and will explain what concrete actions they will implement in order to address the problems reflected in the reservations of their directors-general. I would like also to draw your attention to one aspect, which is that when we talk about complicated rules it is not only complicated rules at an EU level; and as I said in my introductory statement, we made proposals for the next financial period to significantly simplify EU rules. It is also very problematic that Member States introduce even more complicated rules and quite a significant amount of errors are caused by complicated rules at Member State level. This issue, I believe, has to be addressed very thoroughly.

Bart Staes raised the issue of own resources and VAT fraud and the Commission is working very hard on this subject and we tabled a proposal on a fast reaction mechanism. We are looking forward to a swift adoption of this proposal by the Council which will significantly reduce the risk of fraud on VAT and next month I will come with a package of proposals on how to fight tax fraud and evasion, including measures on further improvements in the VAT area. I hope that these measures will provide sufficient tools in order to improve the situation in the area of VAT collection.

The rapporteur also mentioned the issues related to net corrections and I think that it is very important that the legislation which is currently on the table includes the net corrections for the next financial programming period and as I understand it we are moving in this direction. I hope that finally legislation will be adopted containing this very important provision.

I count on your support during this discharge procedure and expect close cooperation with the Council Presidencies to ensure that issues highlighted in this discharge procedure will be given the necessary attention by the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, President of the Court of Auditors. − Madam President, let me first thank the honourable Members for their kind words to me and to those working in the Court of Auditors. Rest assured that we do our utmost to contribute to the effort that addresses the key priority we face today: to ensure sound financial management of public finances in the European Union.

I have been asked whether, if receipts are missing, an auditor can accept a reply of ‘So what?’ I would say probably in some instances the receipts are not there, and you can go to our report and see that we have identified the problem and said there is a missing receipt and we have to draw the consequences. An auditor cannot accept ‘So what?’ as a reply.

Those responsible, like those in this House, also have a role to play in addressing the underlying courses of the problems. Many Members have stressed the need to improve from where we are. But we should remember where we were at the beginning of this framework programming period and note where we are today. This shows improvement: what the Court is saying is that to make the best use of the funds available, there is scope to use them more efficiently and in a better targeted way. But here, indeed, the national authorities have a key fundamental role to play, because they are the first line of defence in terms of the best use of these funds. Of course, if you add complexity because you devolve to national authorities the eligibility conditions for payments to be made, then you may end up with 27 different sets of eligibility conditions. That will certainly lead to complexity.

But now, whilst we are addressing the future regulations for the next framework period, we have a golden opportunity to address the causes of the problems. Systems are there for a period, so we would not expect that error rates or the most likely error will move from 0 to 10 or from 1 to 100. No: systems are there; if you do not solve the causes of the problems we cannot expect huge changes afterwards.

Our recommendation, honourable Members, is clear: for a long time we have been calling for simpler schemes for using the funds, and for action on defining them and assigning to them clear objectives and cost-effective control systems. We should also aim to be in a position to see whether we want to tolerate the risk of error in some situations. That is a task this House and the Council were invited to reflect upon by the Court of Auditors in 2004.

Our task, as auditors, is to address the risk areas. This is a matter of priority for us. We draw up clear recommendations for improvements. That is our role and we are doing that as much as we can. We are also aware, Mr Vaughan, that administrative errors may occur and if they are there they indicate that we have a potentially high risk in the system that will materialise afterwards in quantifiable situations which may put all the money at risk.

I fully share the view of Mrs Gräßle that Member States and the Commission need to work together to make things revolve when they have a shared responsibility, and I want to reassure Mr Audy that I have taken good note of his suggestion of the Court’s rôle d’alerte. There is scope to make an effort to bring problems to the attention of this House. My colleagues and I will duly consider that request.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. – For 2011, 30 Agencies, representing a total budget of more than 1.3 billion euro, will have their accounts reviewed. This is 6 more than for 2010. Last year, the Court delivered no comments for most of the agencies. I am glad to see that this year this is no longer the case: the Court took its responsibilities more seriously. This will help the discharge authority to fulfil its duties although our work goes far beyond stamping the Court's reports. I am concerned that procurement procedure rules are not always respected. This led to a qualified opinion on the ECDC's accounts due to irregularities over a 9 million euro framework contract. 22 Agencies still need to improve transparency of their recruitment procedures. In general the newly-created Agencies face the greatest challenges, especially concerning budgetary and financial management. I encourage them to get-up-to-speed quickly. I commend that the conclusions of the Court's Special Report on conflict of interest have been integrated in the reports on EMA, EFSA, EASA and ECHA. I note that one comment in the EEA report relates to the issue. The work started on conflict of interest during the 2010 discharge will continue and progress will be monitored.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. – Es ist beschämend, dass der Europäische Rechnungshof bereits zum 18. Mal kein positives Urteil zum Haushaltsmanagement der EU-Gelder abgeben kann. Die meisten Fehler gab es erneut in den größten Ausgabenblöcken: Landwirtschaft und Kohäsion. Einmal mehr deckte der Europäische Rechnungshof die blinden Flecken der Kohäsionspolitik der EU auf. Unmengen an Fördermitteln flossen an ihrem eigentlichen Ziel vorbei. Der Rechnungshof-Bericht ist damit leider auch kein Ruhmesblatt für den Kommissar für Regionalpolitik, Dr. Johannes Hahn. Ich hätte mir, wie viele Österreicher auch, erwartet, dass Hahn diese unerfreulichen Zustände korrigiert, anstatt die Fehlerquote zusätzlich zu verschlechtern: Im Kohäsionsfonds war 2011 nicht einmal jede fünfte Zahlung korrekt, im Vorjahr war es wenigstens "nur" jede vierte! Zudem gibt es historische Höchststände bei nicht abgeflossenen Mitteln, obwohl einige Mitgliedstaaten ihre Projekte gänzlich von der EU finanziert bekommen! Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht die EU effiziente Investitionen. Den Geld-Hahn aufzudrehen ist aber zu wenig. Insbesondere was Griechenland betrifft, sollte der Kommissar von diesem Credo Abstand nehmen. Viel Geld versickert dort in dunklen Kanälen mangels Strukturreformen; selbst Hahn gab zu, dass Milliarden Euro durch unfähige griechische Behörden ihr Förderungsziel nicht erreichten!

 

8. Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Jörg Leichtfried, a nome della commissione per il commercio internazionale, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COM(2011)0349 - C7-0162/2011 - 2011/0153(COD) (A7-0096/2012)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Ich möchte einmal am Anfang meiner Rede bzw. am Ende dieses Dossiers die Gelegenheit nutzen, mich bei jenen zu bedanken, die dafür gesorgt haben, dass dieser Omnibus-II-Bericht ein Bericht geworden ist, der im Außenhandelsausschuss problemlos diskutiert und abgestimmt wurde und der, so hoffe ich, jetzt auch im Europäischen Parlament problemlos abgestimmt wird. Ich möchte mich bei den Schattenberichterstatterinnen und Schattenberichterstattern herzlich bedanken, beim Sekretariat des Ausschusses, aber auch beim Sekretariat unserer Sozialdemokratischen Fraktion, das uns wie immer hervorragend unterstützt hat und ganz besonders bei der zuständigen Mitarbeiterin bei mir im Büro. Solche Tätigkeiten sind belastend, und da, glaube ich, sollte man auch einmal wirklich Danke dafür sagen.

Die Handelspolitik ist durch den Vertrag von Lissabon eine Politikform geworden, bei der das Europäische Parlament entscheidend mitzubestimmen hat, und man sieht inzwischen schon, welche Vorteile dieses Mitbestimmen des Europäischen Parlaments eigentlich für die Handelspolitik bedeutet. Es ist aber auch im Zuge dessen notwendig, dass verschiedene Gesetzesmaterien angepasst werden, dass das alte Komitologieverfahren in ein neues Verfahren überführt wird. Die Berichte Omnibus I und Omnibus II haben dafür gesorgt, dass das, was früher im Komitologieverfahren entschieden wurde, jetzt in Form von delegierten und Durchführungsrechtsakten erlassen wird. Omnibus I hat sich mit den Durchführungsrechtsakten befasst, Omnibus II, mein Bericht, mit den delegierten Rechtsakten. Wir haben da natürlich sehr intensiv zusammengearbeitet, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Was ist jetzt aber passiert? Wir wollten ja eigentlich mit dem Rat in Verhandlungen treten, um das schnell abzuschließen. Der Rat tut nichts! Der Rat ist jetzt nicht da! Die Bank ist wie üblich leer. Der Rat hat nicht weiter entschieden und verhält sich in dieser rechtstechnischen Frage ganz gleich, wie er sich in großen Fragen verhält. Es hapert ja überall, wo der Rat wirklich die Dinge in Bewegung halten und in Bewegung bringen soll. Wir brauchen gar nicht vom Budget zu sprechen, bei dem wir derzeit so unglaubliche Schwierigkeiten haben. Aber es ist ein Abbild dessen, was auch beim Omnibus passiert ist. Ich sage jetzt – wobei das mit dem Thema hier nicht so viel zu tun hat –, wenn es so weitergeht, dass nationale Egoismen, dass die Eitelkeit der Staats- und Regierungschefs den Betrieb hier so massiv aufhalten, werden wir große Schwierigkeiten bekommen! Es ist schon so, dass teilweise in Mitgliedstaaten wirtschaftspolitischer Schwachsinn à la Rückkehr zur nationalen Währung oder Einführung eines Nordeuros diskutiert wird. Soweit sind wir schon. Dafür ist der Rat, meines Erachtens, hauptverantwortlich. Ich fordere den Rat auf, überall – und auch hier bei diesem Dossier – sich zu besinnen und seriös zu arbeiten.

Zum Inhalt: Es geht darum festzulegen, was die Kommission in eigener Verantwortung entscheiden kann? Wo darf sie delegierte Rechtsakte erlassen? Wo sollte das Europäische Parlament aber beteiligt sein? Ich glaube, da haben wir ein vernünftiges Mittelmaß gefunden. Das Parlament hat auf meine Anregung hin – im Ausschuss vorerst, und ich hoffe, das wird jetzt im Plenum auch passieren – beschlossen, dass die Zeit, die die Kommission für ihre Tätigkeit im Bereich der delegierten Rechtsakte hat, begrenzt wird. Wir haben uns für eine Begrenzung auf fünf Jahre ausgesprochen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Mit dieser Fünf-Jahres-Frist kann man das, was die Kommission macht, besser kontrollieren. Ansonsten war die Abwägung, die wir getroffen haben, richtig, insbesondere was die Kompetenzen des Parlaments betrifft und die Bereiche, in denen die Kommission aufgrund ihrer großen Anzahl von Expertinnen und Experten und ihrer technischen Fähigkeiten alleine entscheiden sollte.

Ich hoffe, dieses Gesetz wird eine große Mehrheit im Plenum finden, damit wir auch zeigen: Das ganze Parlament steht geschlossen dahinter.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, let me start by excusing Commissioner De Gucht, who is at this moment negotiating with his Canadian counterparts on the Free Trade Agreement with Canada.

The Commission is very grateful to Mr Leichtfried, the rapporteur, to Chairman Moreira, and to the other honourable Members who worked on this report, and for the overall support for the Commission’s proposal. The European Parliament has proposed many amendments, most of which we can accept. In particular, the Commission can accept the change to the period of time of the delegation, from unlimited to a five-year period with tacit renewal.

However, certain amendments are not acceptable to us. Some of them deviate from the Common Understanding on delegated acts that the three institutions have committed themselves to respecting. This concerns, for example, amendments which impose specific obligations on the Commission in the preparation of delegated acts. Other amendments prolong the period for objection to a delegated act. We cannot accept this, unless the extension of such a period is justified by the specificities of the regulation concerned.

As for those amendments on which we have different positions, the Commission is confident that we will be able to have constructive discussions in the trialogue, with a view to finding an acceptable solution.

Let me conclude by registering the Commission’s appreciation of the work done on this issue. We look forward to working with Parliament to bring it to a conclusion by reaching an agreement in the trialogue.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, în numele grupului S&D. – Salut propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, prin intermediul căruia se doreşte modificarea a zece regulamente cu privire la politica comercială comună, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona. Doresc să îl felicit în acest context pe colegul meu, Jörg Leichtfried, pentru munca depusă pentru realizarea acestui raport de natură tehnică, atât de important pentru buna funcţionare interinstituţională.

Este un lucru cunoscut că, în sfera instituţională europeană, Parlamentul European şi Consiliul au responsabilitatea de a adopta legislaţia. Cu toate acestea, Tratatul de la Lisabona introduce pentru prima dată în dreptul european, prin intermediul articolului 290, actele delegate. Astfel, Parlamentul şi Consiliul pot delega Comisiei puterea de a adopta acte de ordin nelegislativ, încredinţând o parte din atribuţiile care le revin, pentru a favoriza adoptarea unor decizii mai eficiente.

Pe de altă parte, cele două instituţii colegislatoare îşi menţin dreptul de a revoca delegarea în orice moment sau de a exprima obiecţii în limitele unui interval de timp. În acest context, împărtăşesc opinia raportorului cu privire la posibilitatea de a asigura accesul experţilor Parlamentului la reuniunile de experţi organizate de Comisie, în vederea pregătirii şi punerii în aplicare a actelor delegate în ceea ce priveşte regulamentele referitoare la politica comercială comună.

În acelaşi timp, sunt de acord cu limitarea delegării de competenţe către Comisie la o perioadă de cinci ani. Cred că, în acest fel, Parlamentul îşi menţine un control mai mare asupra deciziilor executivului european.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, un conto è la tecnica: quindi noi deleghiamo alla Commissione le scelte sulla politica commerciale, e va bene; un conto è la concretezza. Quello che temiamo, come gruppo della Lega Nord, come rappresentanti delle regioni del nord del nostro Paese, sono le scelte commerciali, l'abbassamento progressivo dei dazi, la mancanza di qualsiasi politica industriale, il cedere spazio alle multinazionali.

Quindi, va bene che questo Parlamento deleghi tecnicamente alla Commissione le scelte ma non va bene che siamo assolutamente schiavi e succubi delle scelte di una politica industriale ed economica vecchia, dell'Organizzazione mondiale del commercio, che favorisce le grandi potenze straniere, senza difendere in alcun modo i nostri produttori – non so se sapete quante sono le piccole e medie imprese che stanno chiudendo in questo periodo in Lombardia e in Veneto per accordi di tipo commerciale che non tutelano assolutamente il nostro prodotto.

Non potete pensare che solo con la ricerca e l'innovazione si vada lontano, mentre rischia di rimanere il deserto così come nei paesi dell'Est, dove non troviamo più un solo centro commerciale che non sia delle grandi multinazionali o del Nord Europa o dell'America o dell'Asia. Quindi, noi deleghiamo alla Commissione, come Parlamento, per questi atti che riguardano la politica commerciale, nella speranza che la Commissione però riveda, rimodernizzi e difenda quello che è un tessuto produttivo e commerciale che altrimenti va a scomparire.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Herr Kollege, ich habe Sie jetzt unter Umständen missverstanden, aber sind Sie der Auffassung, dass sich die Europäische Union aus der WTO zurückziehen sollte? Oder sind Sie der Auffassung, dass wieder die einzelnen Mitgliedstaaten die WTO-Verhandlungen führen sollten und dass das besser wäre? Ich bin im WTO Steering Committee des Europäischen Parlaments und kann Ihnen eines sagen: Die ganze Kraft der Europäischen Union bei den WTO-Verhandlungen ist viel stärker als die Summe der einzelnen Mitgliedstaaten, und wir erreichen gemeinsam auch viel mehr. Es gibt auch nichts, was in der WTO verhandelt wird, das Gegenstand delegierter Rechtsakte sein sollte. Das entscheidet das Europäische Parlament, und das ist gut so.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini (EFD), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Con tutto il rispetto per il suo e l'altrui lavoro – ci mancherebbe altro – io la invito a venire a verificare con mano nella realtà produttiva del Nord Italia quanto gli accordi presi con l'OCM pesino in maniera favorevole o sfavorevole rispetto alle nostre imprese e alle nostre aziende.

Fra una mezzoretta parleremo del fotovoltaico cinese. Io penso che l'Europa, così com'è strutturata, oggi conti assolutamente poco o nulla. Non so se i singoli Stati conterebbero di più: so che la politica commerciale portata avanti dalla Commissione europea da questo punto di vista per le nostre aziende è assolutamente fallimentare. Il libero mercato tout-court non serve a nessuno.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte zunächst dem Berichterstatter, Jörg Leichtfried, gratulieren, dem es meines Erachtens wirklich gut gelungen ist, einen Ansatz zu formulieren, dem sich alle Fraktionen anschließen können. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Verhandlungen, die nun vor Ihnen liegen, nicht einfach sein werden, gerade weil einige Mitgliedstaaten auf das Thema der delegierten Rechtsakte ausgesprochen allergisch reagieren.

Während in Sonntagsreden gern betont wird, dass das Europäische Parlament doch so wichtig sei und mehr Befugnisse erhalten sollte, verweigern dieselben Regierungsvertreter dem Parlament in der konkreten Anpassung des Gesetzgebungsverfahrens seine Rolle als dem Rat gleichberechtigter Gesetzgeber. Als solcher sind wir dann auch bereit, unsere Aufgabe in definierten Fällen befristet an die Kommission zu delegieren, wir behalten uns jedoch ein Vetorecht vor.

Der Rat sitzt nicht mehr mit der Kommission allein am Tisch. Ich fordere den Rat daher nachdrücklich auf, seine Blockadehaltung endlich aufzugeben. Wir haben mit diesem Thema in einigen wichtigen Dossiers schon viel zu viel Zeit verloren.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar! Der sogenannte Omnibus II ist neben dem Omnibus I – für den ich Berichterstatterin bin – das zweite Verfahren, mit dem die europäische Handelsgesetzgebung an die neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon angepasst werden soll. Delegierte Rechtsakte bzw. Durchführungsbestimmungen werden nun endlich auch in das Handelsrecht übernommen.

Mit Blick auf die delegierten Rechtsakte ist mir allgemein wichtig, dass das Parlament hier seine Rechte in vollem Umfang wahrnehmen kann. Es ist allerdings nicht das richtige Signal, zu fordern, dass Mitarbeiter der Parlamentsverwaltung an vorbereitenden Sitzungen der Kommission teilnehmen sollen. Es bedarf der direkten politischen Kontrolle durch die Abgeordneten dieses Hauses.

Die Kommission hat sicherzustellen, dass die Abgeordneten über jeden geplanten delegierten Rechtsakt frühzeitig informiert werden. Ich hoffe auf eine baldige Beendigung der Beratungen im Rat, damit wir zügig Kompromissverhandlungen zum Omnibus II aufnehmen können.

Im Übrigen bin ich der Meinung – und das ist häufig mit dem Berichterstatter zum Omnibus II besprochen worden –, dass Omnibus I und II ein Paket bilden und möglichst parallel verhandelt werden sollten. Deswegen möchte ich Herrn Leichtfried meinen besonderen Dank aussprechen, erstens, weil wir Ihren Bericht hier ins Plenum bringen konnten – das ist auch zwischen uns besprochen worden, ich denke, mit einer Abstimmung im Plenum stehen wir besser da –, und zweitens, weil wir ab jetzt dann tatsächlich parallel zusammenarbeiten können.

Eine allerletzte Bemerkung: Ich teile voll die Auffassung der sozialdemokratischen Kollegen, was die Rolle der Europäischen Union bzw. des Europäischen Parlaments in der Parlamentarischen Versammlung der WTO angeht. 27 gemeinsam sind stärker als 27 einzelne Stimmen. Und die doppelte Rolle – Staaten und europäische Ebene – wird in meinen Augen sehr gut in der WTO ausgespielt. Wir sollten dies als Beispiel für andere internationale Vertretungen nehmen.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, un grazie particolare al relatore, Jörg Leichtfried, per il documento in esame. È una relazione importante, perché definisce meglio i rapporti interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione su una materia estremamente delicata, che ha visto allargati i poteri del Parlamento in una competenza, quella commerciale, che era sottratta alla codecisione del Parlamento europeo. C'è quindi un problema di fondo, che non è legato ai regolamenti che andiamo a toccare con la relazione di oggi, i quali quindi entrano con una disciplina nuova, ma che riguarda il rapporto che esiste tra il Parlamento europeo e la Commissione.

Da questo punto di vista, dico che, mentre sono molto contento della relazione del collega Leichtfried, sono molto poco contento delle parole pronunciate dal Commissario in quest'Aula. C'è ancora un eccesso di tecnicismo nei rapporti tra il Parlamento e la Commissione; c'è un tentativo palese e costante, da parte della Commissione e del Consiglio, di ridurre e riportare il Parlamento europeo a quello che era prima di Lisbona e questo noi non lo possiamo permettere.

Ecco perché è importante aver fissato un limite temporale alla delega; è importante chiedere una maggiore specificazione alla Commissione, è importante rafforzare il controllo del Parlamento europeo su questo aspetto. Solo così noi possiamo rispondere anche ai problemi che sollevava l'onorevole Salvini: io sono assolutamente d'accordo che venga mantenuta la competenza dell'Unione in materia esclusiva sulla politica commerciale, che vada rafforzato il potere dell'Unione europea rispetto ai singoli Stati. Ma noi dobbiamo essere più forti anche all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio, nell'assumere la consapevolezza che, senza una maggiore attenzione all'economia reale, noi non usciremo dalla crisi in cui siamo precipitati.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, on behalf of the Commission, I would like once again to thank Parliament for its work on this file. I would recall that a number of the amendments which are a matter of concern to the Commission relate to matters which are covered by the framework agreement between the Commission and the Parliament. The Commission is, of course, fully committed to implementing the 2010 revised framework agreement between our institutions and believes that this agreement offers the best place to address Parliament’s concerns, rather than this particular piece of legislation that we have discussed today.

In any event, I took careful note of your remarks and I will pass them on to Commissioner De Gucht. The Commission looks forward to engaging in discussions with you in the trialogue, with a view to finding an agreement on this proposal. I can assure you that it is a priority for the Commission.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, Berichterstatter. − Herr Präsident! Die Handelspolitik zeigt eines sehr klar: Man mag mit Entscheidungen auf WTO-Ebene nicht einverstanden sein – ich bin auch der Auffassung, dass vieles anders zu laufen hätte –, aber eines ist völlig klar: Die Summe unserer gemeinsamen Stärke ist viel größer als die Stärke der einzelnen Mitgliedstaaten. Wer das nicht begreift und erkennt, der führt am Ende sein eigenes Land in den Abgrund, wenn er es allein agieren lässt, wenn er das will. Die Handelspolitik der Europäischen Union zeigt auch, dass ein Politikfeld funktionieren kann, wenn alle einheitlich und einstimmig vorgehen – im Gegensatz zu anderen Politikfeldern, in denen der Rat dominiert, der noch immer nicht da ist und noch immer nicht zuhört. Ich glaube, das ist klar.

Der Kommission möchte ich Folgendes mitteilen: Es ist schön, wenn Sie sagen, Sie akzeptieren das und das nicht. Aber das Europäische Parlament ist der Gesetzgeber. Wenn wir das heute beschließen, dann haben wir das beschlossen und es war ein Rechtsetzungsakt. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass wir dann bei den Verhandlungen im Trilog – sollte der Rat sich endlich bequemen, auch etwas zu beschließen – ein gutes Ergebnis finden werden – ein Ergebnis, das in die richtige Richtung geht. Ich darf mich nochmals für die gute Zusammenarbeit bei allen bedanken.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a mediodía.

 

9. Miżuri biex is-suq tal-UE jiġi protett minn importazzjonijiet bi prezzijiet anormalment baxxi ta' oriġini Ċiniża, speċjalment il-pannelli fotovoltajċi (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la pregunta oral a la Comisión sobre medidas de protección del mercado de la UE frente a las importaciones de productos chinos –especialmente de paneles fotovoltaicos– a precios anormalmente bajos, de Vital Moreira, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional (O-000162/2012 – B7-0366/2012).

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, Autor. − Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, a China é o desafio mais importante para a política comercial da União Europeia. Estou a citar palavras da Direção-Geral do Comércio Externo da União. Efetivamente, a China tornou-se rapidamente na segunda economia mundial e no maior exportador global. Apresenta por isso grandes oportunidades, mas também grandes desafios para a economia europeia. Em apenas duas décadas, passámos de uma situação em que os nossos laços comerciais eram quase inexistentes para hoje formarmos a segunda maior parceria económica do mundo.

As nossas empresas beneficiam das tremendas oportunidades de negócios que apresenta o crescente mercado chinês. No entanto, o acesso a este mercado continua a enfrentar muitas dificuldades, mesmo que tenha melhorado nos últimos anos. As empresas estrangeiras enfrentam uma série de barreiras comerciais na China, que não existem no mercado da União Europeia. Inversamente, as exportações chinesas têm beneficiado imensamente do mercado aberto da União Europeia. A penetração chinesa baseia-se sobretudo nos preços baixos. Por vezes tão invulgarmente baixos que não podem ser explicados somente pelos salários igualmente baixos e pelos padrões ambientais igualmente baixos da China.

A subsidiação estatal das indústrias exportadoras, a violação maciça dos direitos de propriedade industrial e o dumping fazem seguramente parte da explicação, como resulta do relatório aprovado neste Parlamento, em maio passado, intitulado União Europeia e China: Troca desigual?. Era uma pergunta a que obviamente o relatório dava uma resposta positiva, relatório da autoria da nossa colega Sarnez.

Tanto a União Europeia como a China têm muito a ganhar, obviamente, com a intensificação das suas relações comerciais, desde que tal aconteça de acordo com as regras do jogo, em condições de comércio leal e de reciprocidade de tratamento. Ora, as preocupações relativas às práticas comerciais menos leais da China têm vindo a aumentar e têm dado lugar à adoção de medidas anti-dumping por parte da União Europeia, como sucedeu recentemente no setor da cerâmica.

Mas a questão dos preços anormalmente baixos não se coloca apenas nos setores considerados tradicionais. Pelo contrário, a devastadora concorrência chinesa afeta também algumas das mais inovadoras indústrias da União Europeia, inclusive a indústria de painéis solares, que tem vindo a observar um aumento enorme das importações de produtos chineses, levantando sérias preocupações quanto à sustentabilidade económica daquela indústria europeia.

Nestas condições, a Comissão do Comércio Internacional, a que presido, decidiu colocar uma questão oral à China, que me incumbo de transmitir a esta Casa e à Comissão. Passo por isso a perguntar em nome da Comissão do Comércio Internacional:

Primeiro: está a União preparada para dar uma resposta adequada e atempada a estas preocupações?

Segunda pergunta: pode a Comissão confirmar que está a aumentar o volume dos produtos importados da China a preços invulgarmente baratos? Que casos têm sido apresentados à Comissão?

Terceira: a União Europeia e os Estados Unidos são os principais mercados para as aplicações fotovoltaicas devido aos regimes públicos de apoio às energias renováveis. É provável que as medidas anti-dumping dos Estados Unidos afetem o mercado da União Europeia, isto é, através do desvio de exportações para a União Europeia. A Comissão pode fornecer estatísticas sobre a propriedade mútua de empresas do setor celular sedeadas, respetivamente, na União Europeia, nos Estados Unidos e na China?

Quarta pergunta: como avalia a Comissão a situação dos setores fotovoltaico e das exportações de polissilício para a União Europeia e considera que o aumento das importações da China pode prejudicar a indústria da União Europeia?

Última pergunta: a Comissão pode explicar como tenciona adaptar os instrumentos à sua disposição a uma estratégia ao nível da União com vista a desenvolver o setor das energias renováveis e as exportações da União Europeia neste setor?

Finalmente, além disso, como tenciona a Comissão desenvolver uma estratégia industrial comum com os Estados-Membros para preservar a competitividade industrial da União Europeia?

São estas as perguntas que a minha comissão aprovou. São estas as perguntas para as quais aguardo resposta da Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, Commissioner De Gucht very much regrets not being with you today, despite attempts to hold this debate earlier. He is in Brussels for negotiations with his Canadian counterpart in what we hope will be a conclusive set of talks.

Turning to the oral question at hand, allegations of Chinese unfair trade have been around for a long time, as we know. It is a fact that China accounts for the largest proportion of EU trade defence investigations and of measures imposed. China is Europe’s largest trading partner. Some of the increase in Chinese export volume has been achieved through the use of unfair trade practices such as dumping and subsidisation. As a result, it is not surprising that there should be a relatively large number of trade defence cases involving China.

However, the reason why the spotlight is increasingly on this issue is the size and strategic nature of the sectors now being affected by low-priced Chinese imports. Sectors in which Europe has so far had the upper hand in terms of technological advancement and sophistication are now increasingly facing Chinese competition.

The European Union is the most open market in the world and we welcome competition for its potential to stimulate technological improvements and lower consumer prices. Where competition is unfair, as happens to European companies either because of foreign exports on the EU market, or market access restrictions for EU exports to foreign markets, the Commission has a role to play in accordance with internationally agreed trade rules. So, if European industry brings forward evidence of unfair trade, the Commission will investigate the matter, whether this concerns China or any other trading partner. We have both a duty and a legal obligation to restore the level playing field so that European industry can compete on fair terms, provided that measures are in the overall interest of the Union. This includes an assessment of the possible impact of measures on downstream and upstream industry.

On 6 September this year, the Commission initiated an anti-dumping investigation into imports of solar panels from China following a complaint by the European solar panel industry. Two months later, the Commission also initiated an anti-subsidy investigation in relation to the same product. The initial evidence presented by the European industry indicates that Chinese exports of solar panels are sold at dumped and subsidised prices, and imports have increased dramatically at prices which appear to heavily undercut those of EU manufacturers. These investigations cover solar panel imports with a value of more than EUR 20 billion annually – a record value in the history of EU trade defence. The alleged dumping and subsidies will be investigated in line with our legal procedures, in accordance with our WTO obligations.

The European solar panel industry is facing difficult times. To establish to what extent this situation is due to Chinese unfair competition is the very purpose of the ongoing investigations. The oral question put to the Commission by Professor Moreira refers to the fact that the United States imposed definitive anti-dumping and anti-subsidy duties on imports of solar panels from China on 7 November – just a few weeks ago. In our investigation, we will examine whether US anti-dumping and anti-subsidy measures will lead to a diversion of Chinese exports to the European market. But it has to be borne in mind that US imports from China are around USD 3 billion per year, far lower than the EU’s.

To conclude, the Commission will thoroughly investigate all the relevant aspects of the case and will, at the latest by June next year, issue its provisional findings. As always, interested parties will be given the opportunity to comment before a definitive conclusion is drawn.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der weltweite Markt für Solarzellen ist offensichtlich kaputt – aus meiner Sicht eindeutig vor allem auch durch Dumping und Subventionen in China verursacht. Die Überkapazitäten sind mittlerweile so dramatisch, dass wir im Jahr 2011 laut Goldman Sachs 45 Gigawatt Produktionskapazität allein in China hatten, obwohl wir nur 28 Gigawatt weltweite Neuinstallationen hatten. Ich bin ganz klar gegen Protektionismus, aber in diesem Fall ist doch Dumping offensichtlich.

Und deswegen ist mein erster Wunsch an die Europäische Kommission: Wir sollten alles daran setzen, dass der Zeitraum von maximal neun Monaten für die Voruntersuchungen nicht voll ausgeschöpft wird, sondern dass die Kommission alles daran setzt, die Voruntersuchungen zu beschleunigen und schneller als in den maximal vorgesehenen neun Monaten abzuschließen.

Und zweitens: Es gibt Anzeichen dafür, dass im Moment die Lager in China wirklich in einem rapiden Tempo geräumt werden, dass Solarmodule jetzt schon schiffsladungsweise in die Europäische Union gebracht werden. Das heißt, ich bitte die Kommission ausdrücklich, auch die Frage der Präregistrierung zu prüfen. Wir müssen alles daran setzen, dass dieses Antidumpinginstrument im Fall seines möglichen Inkrafttretens zumindest ein bisschen Wirksamkeit entfalten kann.

Da kommen wir auch schon zum Thema: Ich habe ernste Zweifel, ob wir das Problem mit dem Antidumpinginstrument und mit Verhandlungen lösen können. Was die Chinesen insbesondere in den letzten Monaten hier gemacht haben, ist unglaublich! Und was mich mit allergrößter Sorge erfüllt, ist, welch enormen Druck die chinesische Regierung offensichtlich auf viele Unternehmen in der Europäischen Union ausübt.

Es kann doch nicht sein, dass Unternehmen – und zwar nicht einzelne, sondern viele – auf uns im Parlament zukommen, und sagen: „Setzt alles daran, dass dieser Antidumpingfall nicht zum Zug kommt. Bitte helft uns, denn wenn der Antidumpingfall zum Zug kommt, dann müssen wir mit massiven Einschränkungen auf dem chinesischen Markt rechnen.“ Genau deshalb ist es dringend Zeit, nach all den Jahren, in denen wir in Dumpingfällen kaum Zähne gezeigt haben, endlich einmal China eindeutig klar zu machen, dass es nicht so weitergehen kann wie in den vergangenen Jahren. Es kann nicht sein, dass wir hier immer wieder kuschen!

Mein Problem ist nämlich folgendes: Zwar kommen jetzt Unternehmen auf mich zu und sagen, dieser Fall sei nicht geeignet, wir könnten da nichts mehr retten und sollten uns lieber auf den nächsten Fall konzentrieren, doch auch beim nächsten Fall wird wieder das Gleiche passieren und wir werden wieder genau die gleichen Argumente hören. Ich wäre sehr dankbar, wenn die Kommission diesen Antidumpingfall schnell prüfen und dann auch wirklich schnell Maßnahmen ergreifen würde, sofern Dumping nachgewiesen werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Worum geht es hier? Es geht um die Frage eines fairen Handels, nicht um Protektionismus für europäische Produkte, sondern einzig und allein darum, sicherzustellen, dass unsere Handelsbeziehungen auf fairen Grundlagen beruhen. Insofern finde ich auch diese Drohkulissen, die China jetzt aufbaut, völlig unangemessen. Das sage ich in aller Deutlichkeit: Wir wollen Transparenz in der Untersuchung, und wir wollen nicht, dass China versucht, Untersuchungen zu verhindern, indem Drohkulissen aufgebaut werden, indem europäische Unternehmen mit angeblichen in der Pipeline steckenden Gegenmaßnahmen unter Druck gesetzt werden. Nein, das ist nicht Gegenstand der Diskussion! Wir wollen diesen Fall untersuchen. Und da geht es in der Tat um Folgendes: Unter welchen Arbeitsbedingungen werden die Solarpanels in China produziert? Welche direkten und indirekten Subventionen fließen in die Produktion von Solarpanels? Wie sieht es mit der gesamten Wertschöpfungskette aus? Insofern gibt es viele Aspekte, die sehr genau untersucht werden müssen.

Zweifelsohne gibt es Überkapazitäten. Es kann nicht sein, dass aufgrund von Dumpingmaßnahmen Überkapazitäten zulasten der Arbeitsplätze und der Industrie in Europa abgebaut werden. Deswegen müssen wir hier Transparenz herstellen! Deswegen auch – an die Kommission gerichtet – zum einen: Gibt es eigentlich von der chinesischen Seite diese Transparenz? Haben Sie die Möglichkeit, sich alle relevanten Fakten anzusehen? Das wäre ja von China als erste Reaktion zu erwarten, statt Drohgebärden Transparenz herzustellen. Und zum zweiten: Sind Sie auch gewillt, dieses Verfahren bis zum Ende durchzuziehen, auch wenn China vielleicht im letzten Moment einlenkt? Nicht so wie im Fall von Ethanol mit den Vereinigten Staaten, bei dem dann im letzten Moment das Verfahren eingestellt wurde! Ich fordere Sie auf, dieses Verfahren bis zum Ende durchzuführen!

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, je me réjouis que la Commission ait décidé d'ouvrir ces deux enquêtes mais je voudrais que ces deux enquêtes aillent jusqu'au bout, et je reprends l'idée de Daniel Caspary, qui demande que ce processus soit, si possible, accéléré.

Ce produit – les panneaux photovoltaïques d'origine chinoise – représente un volume d'importations de 21 milliards d'euros par an, soit 10 % du total des exportations chinoises vers l'Europe. Sur un tel volume, évidemment, la pratique de subventions abusives par Pékin met en péril tout le secteur photovoltaïque européen.

Comme je l'avais dit dans mon rapport sur les relations entre l'Union européenne et la Chine, l'Europe ne doit pas hésiter à recourir aux instruments de défense commerciale dès lors que la loyauté des échanges n'est pas respectée, et elle doit le faire, évidemment, conformément aux règles de l'OMC.

D'autres grands acteurs du commerce international – vous le savez –, par exemple les États-Unis, l'ont tout à fait compris. Ils ont récemment imposé des droits de douane de 24 à 36 % sur les panneaux solaires chinois vendus à des prix anormalement bas aux États-Unis.

Il ne s'agit pas, pour l'Europe, d'ouvrir une guerre commerciale avec la Chine: il s'agit simplement d'arrêter d'être naïfs, de faire respecter nos droits, de préserver notre industrie ainsi que nos emplois. La réciprocité doit devenir la base de notre nouvelle relation avec la Chine. Ce principe doit régir tous les domaines, dans le cadre d'un véritable partenariat que je souhaite équilibré, mais ceci imposera à l'Europe d'adopter, au-delà des mesures de défense commerciale, une politique offensive en matière industrielle.

Le secteur des énergies renouvelables est particulièrement stratégique, car porteur de croissance pour l'avenir. Nous avons la capacité, pour autant que nous le décidions, de placer l'Europe à l'avant-garde. Nous avons la technologie, nous avons le savoir-faire, nous avons – et c'est essentiel – le capital humain. Ce qui nous manque, au fond, c'est la volonté de le faire ensemble. Décidons-le, il y a vraiment urgence!

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, on ne peut pas saluer la Présidence, qui n'est pas là. On passe notre temps, dans nos circonscriptions, dans nos pays, à défendre l'Europe, à dire: "Il n'y aura pas de sortie de crise sans l'Europe!". L'Europe, c'est compliqué: ce sont vingt-sept États, bientôt vingt-huit, et il est toujours extrêmement difficile de trouver et d'adopter des décisions européennes rapidement.

Mais, pardonnez-moi, Monsieur le Commissaire, quand je vous écoute, je me dis: "Pourvu que les salariés du secteur photovoltaïque ne regardent pas la vidéo de votre intervention!" Car ils vont se dire: "Est-ce cette Europe-là qui me protège?" On nous a dit, pendant des années, que la lutte contre les changements climatiques, les objectifs d'énergie renouvelable, l'industrie verte, l'économie verte, seraient des piliers de la croissance européenne, de l'économie européenne.

Aujourd'hui, que voit-on? On voit des institutions européennes qui sont, pour partie, tétanisées face à la Chine, et qui prennent des mois et des mois pour potentiellement réagir, pour engager des mesures provisoires. Comment peut-on justifier envers tous ces salariés, envers tous ceux qui se battent pour que l'Europe protège l'industrie, qu'elle protège les salariés, d'annoncer que les États-Unis, en quelques semaines, prennent des mesures fortes – jusqu'à 250 % de droits de douanes – et qu'en Europe, nous avons enfin fini par engager une enquête en septembre et que nous aurons peut-être des mesures provisoires en juillet, en tout cas avant la fin de l'année?

Il est vrai que First Solar a déjà fermé ses sites en Allemagne; il est vrai que l'actualité de Q Cells est un peu derrière nous. Mais combien de petites et moyennes entreprises sont en difficulté aujourd'hui? Même si elles ne font pas l'actualité, elles sont en difficulté. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés.

Alors, Monsieur le Commissaire, au nom de la Commission, nous vous demandons clairement d'accélérer le processus de mise en place de mesures provisoires. L'Europe avait un leadership, des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, avec une industrie des énergies renouvelables forte à ses côtés. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cette deuxième jambe, alors que sévit une guerre commerciale réelle – parce que c'est un secteur stratégique – entre la Chine et les États-Unis, sur un enjeu essentiel de la compétitivité et de l'avenir énergétique que sont les énergies renouvelables.

Il semble que l'Union européenne, encore aujourd'hui, ait choisi d'attendre sans fin. La décision, à ce rythme-là, se fera par défaut. Quand il n'y aura plus d'industrie européenne du photovoltaïque, ce ne sera plus la peine de prendre des mesures: vous serez tranquilles!

(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Sehr geehrter Kollege Jadot! Teilen Sie meinen Eindruck, dass sich bisher alle vier Redner der vier großen Fraktionen hier im Haus dafür ausgesprochen haben, dass die Kommission das Verfahren dringend beschleunigen sollte, und teilen Sie meinen Eindruck, dass wir wirklich sicherstellen sollten, dass diese Botschaft bei der Kommission auch ohne Entschließung heute ankommt?

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE) , réponse "carton bleu". – Merci au collègue Caspary de me relancer, cela permet de continuer à élaborer sur ce sujet. Ce que je trouve extrêmement fort, c'est que l'ensemble de la commission du commerce international – qui n'est tout de même pas connue pour être absolument protectionniste et qui, au travers de cette question orale, pose une question forte à la Commission – demande à la Commission d'aller beaucoup plus vite.

Il n'est pas totalement anodin que ce soit un coordinateur allemand du groupe PPE et un coordinateur allemand du groupe socialiste qui disent, aujourd'hui, qu'il faut prendre des mesures, alors qu'il est vrai que l'Allemagne a régulièrement dit: "Évitons tout problème avec la Chine, évitons toute guerre commerciale avec la Chine!".

C'est donc un Parlement européen uni qui vous demande, Monsieur le Commissaire, d'accélérer les procédures. Nous devons sauver ces emplois. Nous devons faire comme la Chine et les États-Unis et nous doter enfin d'une politique industrielle, qui se défend aussi avec des outils commerciaux.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, za skupinu ECR. – Pane předsedající, v současné době se mnoho členských zemí Evropské unie snaží usměrnit často dramatický vývoj ve fotovoltaických elektrárnách. Problém spočívá v přehnaných veřejných podporách výkupu elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů. Na jedné straně státní podpory přinesly neuvěřitelně rychlý nárůst fotovoltaických zařízení, na druhé straně to neznamenalo růst produkce komponent v podnicích z členských zemí. Ty naopak byly v Evropě vytlačeny levnějšími dovozy z Číny. Byly dokonce uzavírány i některé stávající podniky vyrábějící panely a ve svých důsledcích to znamenalo i nárůst nezaměstnanosti v některých regionech. Jak se ukazuje, došlo k deformaci tržních principů.

Podpora uměle vyvolané poptávky na trhu a neustále klesající cena dovážených fotovoltaických panelů při růstu ceny elektrické energie pro obyvatelstvo vytváří nutnost řešení vzniklé situace a připojuji se k tomu, že řešení musí být velmi rychlé. Spor mezi Evropskou unií a Čínou v obchodních vztazích ohledně ceny dovážených panelů by měl být proto řešen dohodou a spoluprácí tak, aby nedošlo k dalším tržním problémům, a skutečně se jedná o velmi důležitou věc s velmi vysokým tlakem na čas daného řešení.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, io provo vergogna! Mentre stanno chiudendo delle aziende e dei lavoratori rimangono a casa, lei ci viene a dire che siamo il mercato più aperto del mondo e che forse in nove mesi chiuderemo l'indagine? Qua c'è qualcuno che non ha capito il motivo per cui viene pagato dai contribuenti europei! Se il Commissario De Gucht dice che non dobbiamo la guerra commerciale alla Cina, qualcuno la guerra l'ha già dichiarata.

Io penso che vi sia ben chiaro quante aziende stanno chiudendo e quanti lavoratori stanno a casa, o forse a Bruxelles questo non succede? A me piacerebbe che qua invece degli europarlamentari oggi ci fossero i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e gli imprenditori che hanno visto sfumare 30-40-50 anni di lavoro per quello di cui tutti siamo al corrente: qualcuno in quest'Aula ha dei dubbi sul fatto che la Cina faccia concorrenza sleale, sfrutti i suoi lavoratori, aiuti illegalmente le sue aziende, non rispetti le problematiche ambientali? Qualcuno qua dentro ha dei dubbi che possono essere risolti non in nove mesi ma in nove giorni?

Ecco, io mi vergogno di rappresentare un'Europa che, quando finirà quest'indagine, avrà il nulla dal punto di vista dell'energia fotovoltaica; la parola dazio, per qualcuno, è una bestemmia. Se qualcuno vuole fare ancora qualcosa, metta questi dazi oppure si dimetta, perché nove mesi per un'indagine dei cui elementi tutti sono a conoscenza penso siano veramente troppi.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich meine, wir sollten sehr genau überlegen, was die Ursachen sind und was die Wirkung ist. Wir laufen Gefahr, durch eine sehr verkürzte Sicht auf komplexe wirtschaftliche und soziale Entwicklungen und durch entsprechendes populistisches Agieren einen Handelskrieg mit China vom Zaun zu brechen. Das brauchen wir als Europäische Union im Augenblick am wenigsten!

Ja, wir brauchen fairen Handel und faire Produktion. Aber was ist eigentlich passiert? Durch die Kürzung von Fördermitteln in Deutschland und anderen Staaten wurde der Fotovoltaikmarkt künstlich verkleinert und dadurch die Konkurrenz verschärft. Wenn daraus ein harter Konflikt auf politischer Ebene entsteht, gefährden wir die Handelsbeziehungen der Hersteller von Polysilizium, aber auch die Exporte anderer Sektoren. Wir gefährden zudem weltweit – und Kollege Jadot hat von der Herausforderungen der erneuerbaren Energie gesprochen – die Versorgung mit Technologien, die wir für den Energiewandel dringend benötigen.

Was wir gestern hier im Haus zum Haushalt der EU und den Positionen der EU-Mitgliedstaaten zu enormen Kürzungen diskutiert haben, hat eben auch Auswirkungen auf die Frage, über die wir jetzt diskutieren. Eine Lösung finden wir nicht in der Konfrontation, sondern in der Kooperation. Organisieren Sie als Kommission sehr schnell – weil die Zeit wirklich drängt – ein gemeinsames Forum für europäische, amerikanische und chinesische Hersteller und unterstützen Sie die Vernetzung von Entwicklung, Produktion und Vertrieb in diesen drei Hauptregionen.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kommissar! Die aktuellen Entwicklungen im Solarbereich zwischen der Europäischen Union und China sind leider bezeichnend für die generelle Handelssituation zwischen den beiden Partnern.

Wir debattieren heute einerseits über die eingeleiteten Untersuchungen der Kommission zu möglichen Antidumpingmaßnahmen und andererseits über die Retourkutsche Chinas, das ähnliche Untersuchungen eingeleitet hat. Dabei wäre es längst an der Zeit zu handeln. Ohne Zweifel sind die europäischen Solarhersteller ein wichtiger und wachsender Hightechzweig in Europa. Auch in Österreich gibt es führende Hersteller, die wichtige Arbeitsplätze in einem zukunftsträchtigen Bereich erhalten und auch weiterhin schaffen.

Für unsere Ziele im Bereich erneuerbare Energien sind diese Unternehmen ein unersetzlicher Teil und gehören unbedingt geschützt. Ich möchte einen generellen Anstoß zu den Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China geben. Denn der Zwist zwischen der Europäischen Union und der chinesischen Solarbranche ist zwar der Auslöser eines ständigen, schwelenden Streits, aber nicht das Grundproblem.

Wenn man so will, ist die Solarbranche eigentlich die Spitze des Eisbergs. Die Hauptfrage, die ich heute deshalb an die Kommission stellen möchte, ist, inwieweit China in Zukunft generell gewillt ist, Europa als Partner zu sehen. Denn für mich ist klar: Die Europäische Union und China müssen in Zukunft strategische Partner sein, die sich auf Augenhöhe begegnen. Eine strategische Partnerschaft, aufgebaut auf gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen. Allerdings vermisse ich derzeit diese gegenseitige Wertschätzung und ohne Wertschätzung kein Vertrauen!

Hier gilt es, aktive Arbeit zu leisten und vor allem endlich aktiv zu werden. Diesbezüglich stellen sich natürlich weitere Fragen: Welchen Ansatz wird die Kommission in Zukunft verfolgen, um gegenseitiges Vertrauen zu fördern? Wie können wir generell europäische Sparten, die Weltführer sind, effektiver schützen und stützen? Niemand will Protektionismus, aber wir brauchen Fairness und Schutz. Die Fotovoltaikbranche ist ein elementarer Wirtschaftsbereich in Europa und – Daniel Caspary hat es bereits erwähnt – die Branche liegt am Boden. Sie schafft dennoch Tausende direkte und indirekte Jobs und steht für europäisches Know-how. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass hier auch die richtigen Schritte unternommen werden, und Europa muss endlich Stärke zeigen.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io credo che nel suo peregrinare per l'Europa in questi tempi difficili –viste anche le sue competenze, rispetto ai temi introdotti dalla crisi che stiamo vivendo – credo che lei abbia potuto toccare con mano qual è la situazione dell'Europa e nulla di peggio potrebbe capitare a uno come me di dover, alla fine di quest'impegno, dover dare ragione all'onorevole Salvini.

Allora, noi dobbiamo essere consapevoli della situazione che abbiamo di fronte: noi sappiamo che la Cina è una grande opportunità, oltre che un grande problema. È un'opportunità per quelle imprese che esportano in Cina 170 miliardi di volumi in un anno, pur sapendo che noi importiamo 250 miliardi di volumi e che quindi abbiamo una bilancia commerciale in passivo. Però, se noi non introduciamo regole ferree e precise di un commercio leale, è chiaro che alla fine aumenteremo e alimenteremo l'ondata antieuropeista contro le istituzioni dell'Unione europea.

Cosa dobbiamo ancora fare e dire per farvi capire in quella Turris Eburnea che è la Commissione europea qual è la situazione che abbiamo davanti? Anche le continue prediche rispetto all'innovazione e allo sviluppo si scontrano con di settori come quello in esame, in cui noi siamo all'avanguardia in termini di ricerca e di innovazione! Allora, non potete non rendervi conto, non possono non rendersi conto i tanti gnomi che vivono all'interno degli uffici della Commissione, che i tempi di cui ci state parlando sono incompatibili anche con il comune senso del pudore rispetto all'Europa e ai problemi che abbiamo di fronte!

Allora, io credo che davvero dovete fare uno sforzo per capire che l'imposizione delle regole di un commercio leale da parte della prima potenza economica al mondo significa semplicemente esaltare la propria dignità, saper stare dentro un grande villaggio – che è il mondo globale di oggi – con dignità.

Oggi l'Europa non sta facendo ciò a favore dei suoi cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, si tratta di una decisione importante. La discussione è anche abbastanza accesa ma perché calda è la situazione nel mondo industriale e nel mondo del lavoro dei nostri Paesi. Una decisione importante nel merito e una decisione importante anche da un punto di vista simbolico per quanto riguarda il principio. Si tratta di dare un segnale di legalità e di rispetto verso gli sforzi di tutto il nostro mondo imprenditoriale. Nostro mondo: "nostro" non nel senso protezionistico ma perché è un mondo che guarda alle decisioni che sono prese qui a Strasburgo, qui a Bruxelles, con quel senso di appartenenza e quella ricerca di garanzie che soltanto la Commissione, il Parlamento, le nostre istituzioni, possono dare per un commercio che sia più equo.

Attenzione: è anche un mondo imprenditoriale che guarda alla Cina con l'ottica di grande opportunità di esportazione, un mondo imprenditoriale che si tiene in piedi, in alcuni comparti, proprio per il mercato che siamo riusciti a coltivare con la Cina. Quindi non si tratta qua di essere protezionisti e di fare barricate. Si tratta invece di non lasciarsi ingannare, soprattutto per quanto riguarda un settore come il fotovoltaico, che è così cruciale per la sostenibilità del nostro futuro.

Ma non c'è dubbio, signor Commissario, che dobbiamo cercare di accelerare i tempi di quest'indagine, affinché si possano stimare e rivendicare i possibili danni in modo assai più rapido rispetto a quello che è previsto. Non solo, dobbiamo anche lavorare sulla prevenzione: tutto questo dibattito è su cosa si fa a valle di quanto è accaduto. Occorre quindi rafforzare gli accordi bilaterali per scongiurare questo tipo di situazione con la Cina e con altri paesi in futuro.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Technologická vyspelosť čínskej produkcie výrazne napreduje a v mnohých segmentoch sa už dnes vyrovná svetovej špičke.

Jednou z oblastí, v ktorej čínska produkcia zjavne naháňa strach konkurenčným výrobcom v USA aj v Európe, je aj výroba solárnych panelov, ktoré dokážu čínski výrobcovia predávať za podstatne lepšie ceny ako naše firmy. Namiesto toho, aby sme využili lepšiu cenovú dostupnosť čínskych solárnych panelov na masívnejšie rozšírenie tohto fotovolkanického zdroja zelenej energie v Európe, necháme sa lobistami od spoločnosti Solarvol AG navádzať na vytváranie colných bariér, ktorých dôsledkom bude len to, že táto technológia sa pre nás stane opäť cenovo nedostupnou. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, v tomto prípade sa, myslím, musíme rozhodnúť, či chceme plniť naše ekologické ciele deklarované v stratégii 2020 a usilovať sa o čo najrýchlejšie a najefektívnejšie rozšírenie obnoviteľných zdrojov energií, alebo chceme chrániť zisky a ekonomické záujmy tých spoločností, ktoré výrazne lacnejšej a dostupnejšej čínskej produkcii nedokážu čestne konkurovať.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE). - Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Die Anzahl der Redner auf der Liste zeigt, wie wichtig uns dieses Thema ist. Grundsätzlich herrscht hier Einigkeit über die Fraktionsgrenzen hinweg, wie schon gezeigt wurde. Unterschiede gibt es eigentlich nur im Detail. Und grundsätzlich begrüße ich auch die Existenz unserer Handelsschutzinstrumente. Das ist klar. Aber in diesem Zusammenhang rufe ich diesmal dann doch zu Augenmaß auf.

Die technischen Antidumpingverfahren, über die wir verfügen, dürfen nicht politisch instrumentalisiert und zu protektionistischen Zwecken eingesetzt werden. Wir wissen alle, dass der Erfolg Europas von offenen Märkten abhängt. Das ist nichts Neues, aber gerade in Zeiten der Krise ist es ja trotzdem auch wahr. Das Antidumpingverfahren gegen China in Sachen Solarzellen hat das Potenzial, in einem handfesten Handelskrieg zu enden. Das sollten wir dringend vermeiden. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Tatsächlich haben die Chinesen auch schon Ende Oktober ein Antidumpingverfahren auf einem anderen Gebiet eingeleitet, und darunter würde unsere Industrie dann auch leiden.

Ich fordere deshalb die Kommission auf, den sich abzeichnenden Handelskrieg dringend im Wege bilateraler Gespräche beizulegen und eine globale Lösung für die gesamte Branche zu finden. Ich frage: Hat die Kommission – wie von Bundeskanzlerin Merkel gefordert – bereits versucht, sich direkt an die chinesische Regierung zu wenden, um die Anliegen der europäischen Solarbranche auf höchster Regierungsebene voranzubringen? Dialog könnte auch ein Weg sein.

Im Übrigen möchte ich als letztes jetzt auch auf Punkt 4 und 5 unserer mündlichen Anfrage aufmerksam machen. Wir brauchen auch in diesen Krisenzeiten eine gemeinsame Industriestrategie. Da, muss ich ehrlich sagen, vermisse ich Ansätze und Impulse der Kommission.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Într-un timp relativ scurt, economia Uniunii Europene şi cea a Chinei au atins un nivel impresionant de interdependenţă. În prezent, fluxul comercial dintre cei doi parteneri se ridică la aproximativ un miliard de euro pe zi, iar parteneriatul economic dintre Uniunea Europeană şi China este al doilea cel mai semnificativ la nivel global.

Cu toate că Beijing a aderat la OMC în 2001, relaţiile sale comerciale cu Uniunea Europeană continuă să fie deseori marcate de impunerea unor bariere la circulaţia bunurilor şi serviciilor. Printre acestea se numără accesul dificil pe piaţă al operatorilor economici, restricţionarea exporturilor cu materii prime, folosirea subvenţiilor şi cea a practicilor de dumping.

Comisia, aşa cum a spus dl comisar, a demarat recent, ca urmare a plângerilor depuse de companiile europene, două investigaţii privind vânzarea panourilor solare chinezeşti la preţuri artificial de joase. Practic, se estimează că aceste produse sunt comercializate la preţuri care ajung până la 80% sub costul producerii lor. Uniunea Europeană beneficiază în mod considerabil de pe urma relaţiilor comerciale cu China, însă tipul de comportament menţionat mai devreme afectează capacitatea companiilor europene de a rămâne competitive, într-un context în care Uniunea Europeană are nevoie de promovarea industriilor sale şi de crearea de locuri de muncă.

Consider că relaţiile dintre Uniunea Europeană şi China trebuie întărite, însă ele trebuie să se bazeze pe reciprocitate şi pe respectul pentru normele comerciale. De aceea, vă cer, dle comisar, ca, alături de urgentarea analizei pe care trebuie să o faceţi, aşa cum au cerut ceilalţi colegi, să luaţi şi măsuri pentru a proteja lucrătorii şi întreprinzătorii europeni, practic, prin dezvoltarea unei strategii industriale, aşa cum a spus şi antevorbitorul meu.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). - Herr talman! Det känns lite udda att debattera stöd till solcellsindustrin. Det är något som vi brukar diskutera, men då är det om att Europa borde ge mer stöd till utveckling och forskning av solcellsproduktion i Europa. Nu diskuterar vi i stället kritik mot Kina för att de anses ha gett för mycket stöd till sin industri.

Om vi skulle bestämma oss för att införa dessa antidumpingtullar kan det vara de största antidumpingtullarna vi någonsin har infört. Därför är det viktigt att vara väldigt försiktig och mycket noggrann. Det är väldigt stora värden som står på spel.

Det är inte bara europeisk solcellsproduktion som står på spel, utan även handelsrelationerna till Kina och vår energi- och klimatpolitik.

För detta är inte de enda antidumpingtullar vi har för förnyelsebar energi. Vi har redan idag antidumpingtullar på biodiesel, etanol och t.o.m. den plast som man använder för att göra vindkraftverk.

Därför uppmanar jag kommissionen att i denna utredning göra den helhetsbedömning som man är ålagd att göra, ta gemenskapsintresset på allvar och granska vad detta får för konsekvenser även för vår energi- och klimatpolitik.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit et je dois vous avouer que je suis inquiet de la tournure que prennent les événements.

En effet, il est clair que la Chine inonde le marché européen du photovoltaïque avec des produits à prix cassés, profitant de nos politiques d'incitation. Mais que se passera-t-il une fois que toutes nos entreprises auront mis la clé sous la porte, ne pouvant plus faire face à une concurrence particulièrement agressive? Je vais vous le dire: les Chinois ont une politique commerciale particulièrement agressive qui consiste à tuer tous les concurrents avec des prix cassés et, une fois qu'ils ont le monopole, à rehausser les prix de manière outrancière.

À ce rythme, dans trois ou quatre ans, nous n'aurons plus de producteurs européens de panneaux photovoltaïques et le prix des panneaux chinois sera au moins 50 % plus élevé que celui proposé à l'heure actuelle par nos industries. En un mot, en ne réagissant pas à des comportements comme celui-ci, nous avons tout à y perdre.

Je souhaite également vous exprimer mes craintes, Monsieur le Commissaire, quant à la réaction de nos amis chinois. À peine ont-ils appris que la Commission européenne allait enquêter sur des allégations de dumping de subventions dans le photovoltaïque, qu'ils ont, eux-mêmes, lancé une procédure anti-dumping sur le silicone européen et déposé plusieurs plaintes à l'OMC.

Doit-on y voir une forme d'intimidation? Les Chinois vont très certainement rendre les résultats de leur enquête avant la Commission – leurs délais légaux étant plus courts – et je rejoins les propos de Daniel Caspary et ceux de mon collègue Vincent Jadot, qui posent la question suivante: que va-t-on faire si les autorités chinoises concluent à un cas de dumping?

À l'heure où nous réfléchissons à la modernisation de nos instruments de défense commerciale, je pense que nous avons là une belle illustration nous prouvant qu'il ne faut surtout pas les alléger. Ce serait affaiblir l'Union.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Peter Šťastný (PPE). - Mr President, I also want to add to my voice to this important topic. It is very good that we are having this discussion in Parliament and I underline that everyone must play fair and we should make sure the playing field is not tilted towards either side. The Chinese export of solar panels to the European Union clearly showed dumping characteristics and the EU must react promptly. Our friends across the Atlantic, the United States, have already reacted. I fully agree with Commissioner Rehn that we have a duty and a legal obligation to act. We must act without any unnecessary delays.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the real problem is all manufactured imports from, and all relocations to, China and other emerging economies. Indeed, the problem lies with ourselves, or rather with yourselves – addicted to neo-liberalism and the economic and political ideology of globalism.

I will let you into a secret. China might have transformed itself into a capitalist economy and country but it is not neo-liberal. It competes with us with artificially depressed wage levels, which not only reduce costs, but also prevent the development of a market for imports from the West. Flagrant patent violations, 19th century working conditions, cheap state loans and subsidies and a grossly under-valued currency. In the meanwhile, they are stock-piling resources and Western currencies.

If you think that global companies originating in the West are on our side, remember they are eagerly relocating where the costs are lowest and the conditions worst.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, I would first of all like to thank the Members for their very substantive interventions, and also for their overall support on this very important issue for European competitiveness, European industry, European workers and European citizens. The standards applied by the Commission in trade defence matters are among the highest in the world. We practise a fact-based trade policy in defence of European economic and social interests, and in the interests of the competitiveness and sustainability of the European economy and European industry.

As in all cases, the Commission will thoroughly and objectively assess the facts presented by all economic operators concerned, in order to come to an impartial assessment of the need for trade defence remedies.

With specific reference to registration, the complainants have formally asked for the registration of imports before the adoption of provisional measures. The Commission is currently considering whether this request meets the legal conditions enshrined in the basic anti-dumping regulation.

Concerning the speed of the procedure, the Commission formally received a complaint from the industry at the end of July 2012 and took the next steps as early as September 2012. That was done rapidly and expediently. We are bound by legal deadlines imposed by the WTO and by EU legislation.

The speed of a case is determined by its complexity and size, as well as by the need to carry out investigations properly and accurately, in order to ensure the maximum effectiveness of further measures. Rest assured that my colleague, Commissioner Karel De Gucht, is fully aware of your concerns. I will pass them on to him, and he will recommend appropriate action to the Commission with the best interests of EU industry firmly in mind.

Trade defence instruments are part and parcel of the Commission’s toolkit to keep international trade fair and, where necessary, to improve market access abroad for EU exports. We can use WTO channels, as we have done, including during the present Commission mandate. I will pass on other specific concerns as well to Commissioner De Gucht.

Finally, as for the renewable energy sector, the European Union will continue to pursue fair and liberalised trade globally. While you would prefer this to happen under the WTO framework, the Commission is also open to a multilateral agreement on renewable energies, such as the proposed sustainable energy trade agreement. I am referring to many interventions in today’s debate. You also see that our bilateral trade agreements will also tackle both tariff and non-tariff barriers in the renewable energy sector.

The Commission is also working specifically on the promotion of this relatively new sector through the Renewable Energy Directive, which was adopted in 2009. This directive has established a regulatory framework that has been conducive to technological development, cost reductions and innovation through economies of scale. Europe must indeed be in the front line of developing this very important sector as regards the greening of our industries and as regards our being in the leadership role in the next and current industrial revolution.

Some of you called for a joint industrial strategy. I would like to draw your attention to the fact that just a few weeks ago, in October 2012, the Commission adopted a communication on an integrated industrial policy for the globalisation era which focuses on competitiveness and sustainability of European industry. It outlines a very important policy debate, which I trust will also be conducted in this House. We have to do everything we can in order to ensure competitiveness and a strong future for European industry, for European workers and for European Union citizens.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Alors que le déficit commercial de l'UE avec la Chine ne cesse d'augmenter, nos entreprises doivent faire face chaque jour à des importations de produits chinois aux prix anormalement bas, et elles doivent y faire face seules. En effet, la Commission européenne a beau décider de mesures anti-dumping, l'on constate en pratique que ces mesures sont régulièrement contournées par les exportateurs chinois, qui par exemple, font transiter leurs marchandises par Taïwan pour éviter l'imposition de droits. Le cas des panneaux photovoltaïques est emblématique, mais depuis le début de l'année 2012, j'ai plusieurs fois soutenu des entreprises françaises de secteurs différents, qui toutes sont confrontées au même problème. J'appelle la Commission européenne à intensifier encore ses relations avec les autorités chinoises, car nous nos entreprises ne peuvent plus se contenter de mesures partielles et d'accords sectoriels. La Commission doit mettre en place une véritable stratégie, se fixer des objectifs en matière commerciale et progresser très rapidement, car la situation est grave et nécessite une réponse urgente.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 11.30 horas, se reanuda a las 12.05 horas)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 

10. Sitwazzjoni tal-Greċja(dikjarazzjoni tal-Kummissjoni)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Der Präsident. − Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kommission hat um das Wort gebeten, was nicht auf der Tagesordnung stand. Dies wird nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Da wir viele Abstimmungen haben, werden wir keine Aussprache durchführen.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, with the agreement of the Presidency of the Parliament and the President of the Commission, I would like to make a statement on behalf of the Commission concerning the state of negotiations on Greece in order to inform you and to seek your political support to conclude the agreement, with a view to facilitating the next disbursement under the conditional financial programme for Greece.

At the beginning of this week, a staff level agreement was reached between the EU-IMF Troika and the Greek authorities. The long meeting of the Eurogroup, which lasted from Tuesday night until Wednesday morning, saw substantial progress towards an agreement on Greece, even if a definitive conclusion ultimately proved elusive this time. Importantly, the Eurogroup recognised that the Greek authorities have successfully implemented the full set of prior actions agreed with the EU and the IMF. This is the result of a very substantial and strong effort on the part of Greece.

In terms of structural reforms, important decisions have been taken to build a more effective and efficient tax administration. That is indeed crucial, because a fair sharing of the tax burden is a question not only of sound public finances, but equally of social justice.

So we should move beyond the myth that no progress has been made in Greece or by Greece. That perception is damaging and unfair. Honourable Members, Greece is delivering. Now it is time for Greece’s European and international partners to deliver their part of the agreement.

(Applause)

To do that, the euro area Member States need to agree to decide on a credible set of measures to restore Greece’s debt sustainability. The discussions on Tuesday night moved us very close to an agreement. In this context, we should be clear that this set of measures does not exclude the need to reassess the debt sustainability of Greece in the coming years, and it does not exclude taking further decisions as necessary in the light of future developments – depending, of course, on the full implementation of the reform programme by Greece.

To conclude, I trust that everyone will reconvene in Brussels next Monday with the necessary constructive spirit and move beyond the detrimental mindset of red lines. Frankly, I see no reason why we should not be able to conclude the package and do away with the uncertainty which has been holding back a return of confidence in Europe and of investment and growth in Greece.

Honourable Members, Europe stands by Greece. I can assure you that my services are working flat out to make this happen, and that the Commission will leave no stone unturned in order to facilitate this essential agreement for the European economy and for the Greek people.

(Loud applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vielen Dank, Herr Kommissar Rehn!

 

11. Dikjarazzjoni tal-Presidenza
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Der Präsident. − Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der kommende Sonntag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Leider ist Gewalt gegen Frauen heutzutage noch immer eine dramatische und alltägliche Realität in der Welt, auch in der Europäischen Union. Gewalt gegen Frauen kennt keine sozialen, kulturellen und geografischen Schranken. Nach Schätzungen ist mindestens jede fünfte Frau in Europa einmal im Leben Opfer häuslicher Gewalt. Um es klar und deutlich zu sagen: Wir reden hier von erschreckender körperlicher und psychischer Gewalt und von sexuellem Missbrauch. Diese Situation ist schlichtweg inakzeptabel. Lassen Sie mich aus der Charta der Grundrechte der EU zitieren, Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen.“ Artikel 3: „Jede Person hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.“

Wir haben hier im Europäischen Parlament vor kurzem Rechtsakte zu einer europäischen Schutzanordnung sowie zu Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern verabschiedet. Dies sind entscheidende Schritte, aber es bleibt noch viel zu tun. Es ist unsere Pflicht, dafür zu kämpfen, dass dieser Gewalt ein Ende gesetzt wird. Dafür müssen wir uns gemeinsam – Männer wie Frauen – einsetzen. Es gilt, die bestehenden Maßnahmen umzusetzen und die nötigen Finanzmittel sicherzustellen. EU-Institutionen, Mitgliedstaaten und Zivilgesellschaft müssen Hand in Hand arbeiten, um eine globale Strategie gegen Gewalt an Frauen zu entwickeln.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, je trouve extrêmement amusant que nous fassions des déclarations pour défendre les violences faites aux femmes le jour où le Conseil européen décidera qu'il n'y aura aucune femme à la Banque centrale européenne.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Bei aller Berechtigung von Wortmeldungen sollten wir uns insofern diszipliniert verhalten, dass wir uns nur dann zur Geschäftsordnung melden, wenn wir etwas zur Geschäftsordnung zu sagen haben.

 

12. Merħba
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich heiße den Präsidenten des Schweizer Nationalrats, Herrn Hansjörg Walter, und den Präsidenten des Schweizer Ständerats, Herrn Hans Altherr, sowie weitere Abgeordnete aus der Schweiz willkommen, die auf der Ehrentribüne Platz genommen haben.

(Beifall)

Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ausschüssen konnten unsere Schweizer Kollegen bereits gestern und heute treffen. Dabei wurden diverse Schlüsselthemen besprochen, wie auch die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Wir freuen uns darauf, diesen Dialog mit Ihnen fortzusetzen.

Nochmals herzlich willkommen, geehrte Kolleginnen und Kollegen, und danke für Ihren Besuch!

 

13. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

 

13.1. Pjan multiannwali għall-istokk tas-salamun tal-Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (A7-0239/2012 - Marek Józef Gróbarczyk) (votazzjoni)

13.2. Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (A7-0096/2012 - Jörg Leichtfried) (votazzjoni)

13.3. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (votazzjoni)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, I would very much appreciate it if you would agree at this late stage to accept my request for a roll-call vote on Amendment 32 and again on the amended proposal. The reasons for this will become clearer before the final vote.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wir werden das so machen. Wir stimmen zunächst über Block 1 ab, Änderungsantrag 32, der alle anderen Änderungsanträge ersetzt, wenn er angenommen wird, in namentlicher Abstimmung.

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 33:

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, the Committee on Fisheries believes that we, as a Parliament, have no alternative but to stand up to the unacceptable behaviour of the Agriculture and Fisheries Council. Successive presidents, for the last three years, have completely ignored the role of the European Parliament as a co-legislator in matters relating to multiannual plans.

Multiannual plans, as we all know, are a pillar of the common fisheries policy. These plans are vitally important in terms of protecting fisheries resources and ensuring the livelihood of communities dependent on fisheries. So we, as a directly elected body of the European Union, and the Council of Ministers together share a joint responsibility as co-legislators. The Council of Ministers must wake up to the responsibilities and respect the Treaty of Lisbon and the citizens of the European Union.

So on behalf of the Fisheries Committee, I request the final vote to be deferred under Rule 177(4) of the Rules of Procedure. I would hope that this may be the first of many reports on which the Parliament may have to take a firm stance against the Council until they are willing to enter into meaningful talks so as to resolve this dispute which has been going on for three years.

(Applause)

 
  
 

(Der Antrag auf Rücküberweisung an den Ausschuss wird angenommen.)

 

13.4. Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord bastimenti (A7-0295/2012 - Maria do Céu Patrão Neves) (votazzjoni)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, per questa relazione è stato distribuito questo giocattolo: è un peluche di squalo che è "made in China" senza marchio CE, che è invece obbligatorio secondo la direttiva europea. Questo Parlamento ha fatto tanto per la sicurezza dei giocattoli e così la Commissione europea: perciò direi non è adeguato che circolino questi prodotti.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Frau Kollegin Angelilli, auch dieses Anliegen war wichtig, aber es war keine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Ich werde jetzt jeden unterbrechen, der nicht zur Geschäftsordnung spricht.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). - Signor Presidente, solo per segnalare ai colleghi del gruppo che sull'emendamento 14 di questa relazione, nella lista di voto, c'è un segno negativo e mentre per il 14 il segno è positivo. Solo per segnalare che c'è stato un errore.

 

13.5. Aċċettazzjoni tal-adeżjoni ta' tmien pajjiżi terzi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal (B7-0497/2012) (votazzjoni)

13.6. Il-Konferenza Dinjija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali (WCIT-2012) li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-espansjoni possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet internazzjonali (B7-0498/2012) (votazzjoni)

13.7. Konferenza ta' Doha dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 18) (B7-0496/2012) (votazzjoni)

13.8. It-tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-UE (A7-0274/2012 - Maria Eleni Koppa) (votazzjoni)

13.9. Is-sitwazzjoni f'Gaża (B7-0522/2012) (votazzjoni)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Monsieur le Président, en raison du cessez-le-feu qui est intervenu hier à Gaza, nous avons été amenés à modifier, avec l'accord des autres groupes, un tout petit peu la formulation.

Il y a quatre amendements raw (au brouillon) qui vous seront donnés au fur et à mesure. Si vous le permettez, je vais déjà vous donner le premier, puisque nous allons voter le premier. Au début du paragraphe 1

After ‘expresses grave concern, etc.’ add ‘welcomes the ceasefire agreement announced in Cairo and calls for its full implementation’ and ‘commends the efforts of Egypt and other actors to mediate’. So first, ‘welcomes the ceasefire’ and second, ‘commends the efforts of Egypt’. Do you want me to read the whole paragraph?

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Schlussabstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Mr President, the three oral amendments are as follows:

‘ having regard to the ceasefire agreement of 21 November 2012,’.

A second oral amendment: ‘A. whereas the recent escalation of violence has resulted in loss of life’ (instead of ‘ongoing conflict’).

A third oral amendment – in English; I apologise to my British colleagues, my English is very bad, but anyway: ‘(AA.) whereas Egyptian Foreign Minister Kamel Amr and US Secretary of State Hillary Clinton announced a ceasefire at a news conference in Cairo on 21 November 2012; whereas, according to this ceasefire, “Israel shall stop all hostilities in the Gaza Strip, land, sea and air including incursions and targeting of individuals” (close the quotation mark, this is not the amendment, this is a quote from the conference) while “all Palestinian factions shall stop all hostilities from the Gaza Strip against Israel, including rocket attacks, and attacks along the border”;’ (close the quotation mark, this is a sentence from the press conference).

 
  
 

(Die mündlichen Änderungsanträge werden übernommen.)

 

13.10. L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (A7-0357/2012 - Arnaud Danjean) (votazzjoni)

13.11. Il-klawżoli ta' difiża reċiproka u ta' solidarjetà tal-UE: dimensjonijiet politiċi u operattivi (A7-0356/2012 - Ioan Mircea Paşcu) (votazzjoni)

13.12. Ċibersigurtà u Difiża (A7-0335/2012 - Tunne Kelam) (votazzjoni)

13.13. Ir-rwol tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni f'każ ta' kriżijiet ikkawżati mill-klima u ta' diżastri naturali (A7-0349/2012 - Indrek Tarand) (votazzjoni)

13.14. Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati għal ftehim imsaħħaħ ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kazakistan (A7-0355/2012 - Liisa Jaakonsaari) (votazzjoni)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), rapporteur. – Mr President, due to the latest bad news in Kazakhstan, I have an oral amendment. The latest news is that the human rights situation is deteriorating in Kazakhstan. This oral amendment is supported by many groups in Parliament. It is: ‘expresses great concern with regards to the lawsuit introduced on 20 November 2012 by Kazakhstan’s Prosecutor General demanding unregistered opposition party Alga, Khalyk Maidany association and a number of opposition media outlets to be banned as extremist; strongly underlines that the legitimate fight against terrorism and extremism should not be used as an excuse to ban opposition activity and hinder freedom of expression;’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

13.15. Is-sajd fuq skala żgħira u s-sajd artiġjanali u r-riforma tal-PKS (A7-0291/2012 - João Ferreira) (votazzjoni)

13.16. Id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (votazzjoni)

13.17. Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014 (B7-0520/2012) (votazzjoni)
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

14. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

Bericht: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Mir ist die Zustimmung zu dem Bericht sehr leicht gefallen, weil es hier auch darum geht, die Fisch- und Lachsbestände eindeutig besser zu schützen. Die wichtigsten Elemente des Plans sind ja, Ziele und Vorgaben zu machen. Und für mich war außerdem noch wichtig, dass sich die Mitgliedstaaten wirklich nachhaltig verpflichten, diese Bestimmungen auch einzuhalten.

Genauso wichtig war – für mich überraschend – die erfolgte Aufnahme der sogenannten Freizeitfischerei in die Wirkungsanalyse, denn mittlerweile müssen wir feststellen – auch wenn es etwas locker und leicht klingt –, dass auch die Bereiche Freizeit-Hobbyfischerei mittlerweile professionelle Ausmaße annehmen und diese darum unbedingt mit einbezogen werden sollten.

Letztendlich bedanke ich mich bei den Mitgliedstaaten, die auch durch Einsetzung von Lachsbeständen in die einheimischen Fließgewässer einen Beitrag zur Stabilisierung der Lachsbestände geleistet haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I share the concerns of my colleagues from the north. In the Baltic Sea Region fish stocks resources are over-exploited. This could lead to salmon disappearing from the region and put at risk the activity of fishermen. Therefore I support the creation of a multinational plan for the management of the fisheries on the salmon stocks in the Baltic Sea. The Commission should introduce more and stricter controls on recreational fishing and evaluate its real impact on the level of Baltic salmon.

 
  
  

Bericht: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, lo spinnamento è una pratica inaccettabile sia dal punto di vista ambientale, poiché minaccia la sostenibilità di alcune specie di squali, sia dal punto di vista sociale ed economico, poiché implica lo spreco di un bene alimentare avente valore commerciale, nonché dal punto di vista etico, poiché dimostra una totale mancanza di rispetto per la vita animale. Seppur tale pratica sia vietata sin dal 2003 nelle acque e per la flotta europea, la Commissione ha deciso di presentare una proposta che mira a eliminare anche la deroga al divieto di asportazione delle pinne di squalo a bordo di pescherecci dell'Unione. Tale proposta, oltre a garantire ulteriormente agli squali la protezione che necessitano, consentirà così all'Unione europea di contribuire attivamente allo sforzo globale in atto per sradicare la crudele pratica del taglio delle pinne degli squali anche in altre parti del mondo.

 
  
  

Bericht: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I voted in favour of this report. It will allow the Commission to adopt crucial elements of non-legislative acts. Overall the proposal aims at placing ten regulations under the legal framework of the Lisbon Treaty. This will enhance common commercial policy. Further economic growth depends on empowering the Commission to adopt non-legislative acts on common commercial policy. Strengthening common commercial policy will enhance economic growth, as the Commission is responsible for making all Member States follow these regulations.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece politica comercială comună a permis producătorilor şi consumatorilor din Uniune să se bucure de beneficii însemnate. De aceea, pentru ca ea să fie în continuare eficientă, trebuie acordată Comisiei puterea de a modifica anumite părţi neesenţiale ale unor regulamente prin acte delegate.

Susţin opinia raportorului conform căreia Parlamentul sau Consiliul pot, în orice moment, să se opună actelor delegate care aduc atingere unor aspecte importante ale legislaţiei. Însă, pentru a ţine pasul cu evoluţiile tehnologice şi schimbările din domeniu, procedura actelor delegate este cel mai bun instrument. Totuşi, ea trebuie să se desfăşoare cu consultarea actorilor implicaţi. De asemenea, cred că actuala propunere este o soluţie bună pentru a nu diminua competitivitatea Uniunii pe plan global. În contextul crizei economice, politica comercială comună trebuie să fie o sursă de bunăstare pentru Uniune şi pentru cetăţenii săi.

 
  
  

Bericht: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, fish stocks are limited resources. In this respect the technical conservation measures for fishery resources are among the key elements of an approach to fisheries management and we need to regionalise the approach. I take note of the Commission’s proposal extending the rules on technical measures for another transitional period, but additional changes are necessary to complete the update. For instance, there is a need to readjust areas where cod, haddock and whiting fishing is banned. However, I regret that the Commission’s proposal is again on transitional technical measures. The fishermen need clear legal clarity and cannot continue to base their activities on temporary measures. I call on the Commission to submit a permanent solution on technical measures as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhíomar anseo aréir ag déanamh díospóireachta ar na moltaí go léir a bhaineann le hiascaireacht go dtí beagnach meánoíche. Bhí an-díospóireacht againn agus thug sé árdú croí domsa go raibh na moltaí seo an-dáiríre agus an-phraiticúil. Ba mhaith liom, go háirithe, mo chomhghleacaí Éireannach an tUasal Ó Gallchóir a mholadh as ucht an dea-obair a dhéanann sé. Is saghas ollaimh iascaireachta é ach is trua an rud é nach rabhamar in ann glacadh leis na moltaí go háirithe an vóta deiridh mar nach rabhamar ag fáil comhoibriú ceart dáiríre ón gComhairle agus bhí an ceart ag an Uasal Ó Gallchóir an vóta deiridh a chur ar ceal. Táim ag súil leis an gcomhoibriú agus go mbeimid in ann na moltaí maithe seo a chur i bhfeidhm.

 
  
  

Bericht: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Mr President, the removal of fins from sharks onboard vessels is a practice which neither I nor my political group can support. Any derogation or loophole in legislation which creates a potential for allowing shark carcasses to be discarded at sea must be stopped immediately. This barbaric practice can lead to sharks either starving, drowning or being eaten by other fish and the process often takes a number of days.

It is shameful that these creatures are treated in such a way and as self-proclaimed proponents and enforcers of animal rights globally it is embarrassing that the European Union is behind many other countries around the world when it comes to enforcing rules on the removal of shark fins. I am fully in support of the Commission’s proposal to remove the ability of Member States to issue special fishing permits, thereby mandating that sharks are landed with their fins naturally attached.

I do not wish to see in any way a continuation of the derogation in this regulation.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). - Jestem bardzo zaniepokojona brutalną praktyką odcinania płetw rekinom na pokładach statku i wyrzucania tuszy do morza. Taka praktyka to ogromne okrucieństwo, marnotrawstwo i działanie, które bezpośrednio zagraża wielu rzadkim gatunkom rekinów. Dlatego zagłosowałam za propozycją Komisji Europejskiej, która wzmacnia unijny zakaz odcinania płetw rekinom na pokładach statków bez żadnych wyjątków. Głosowałam równocześnie przeciw tym poprawkom, które pogłębiłyby istniejące luki w zakazie odpłetwiania, a które proponowały stosowanie metod kosztownych i znanych ze swojej nieskuteczności. Polityka naturalnie przytwierdzonych płetw obowiązuje i sprawdza się od dawna już w wielu krajach, np. w USA i Australii, a większość państw członkowskich Unii Europejskiej nie zezwala na praktykę obcinania płetw rekinom na statkach. Regulacja unijna nie może dopuszczać żadnych odstępstw od tego zakazu. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Es war mir eine besonders große Freude, diesem Bericht zuzustimmen, weil ich bereits seit über zehn Jahren – damals noch als Tierschutzbeauftragter meiner Fraktion im Deutschen Bundestag – für das Verbot der Abtrennung von Haifischflossen gekämpft habe. Jetzt haben wir zumindest auf europäischer Ebene eine Regelung, die keine Ausnahmen mehr zulässt.

Wir müssen wissen, jede – auch gut gemeinte – Ausnahme schafft neue Schlupflöcher und ist überhaupt nicht im Interesse des Tierschutzes. Für mich war es auch immer unethisch und ich bin deshalb sehr froh, dass wir diesen Beschluss heute angenommen haben.

Jetzt wird es darum gehen, diesen Beschluss nicht nur in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also in dessen eigentlichem Geltungsbereich, sondern auch weltweit umzusetzen, denn wir wissen, Tierschutz ist unteilbar, und ich wünsche uns bei diesem Vorhaben gemeinsam viel Erfolg.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist zwar so, dass die meisten Menschen Angst vor Haien haben, das wissen wir auch. Aber Haie bevölkern unsere Weltmeere seit Jahrhunderten, und ich bin sicher, dass sie daraus auch nicht wegzudenken sein sollten und dass wir auch im Sinne aller Menschen in Europa gesprochen haben, wenn wir heute mit ganz großer Mehrheit dafür gestimmt haben, dieses Hai-Finning abzuschaffen.

Es ist tatsächlich so, dass – weil Haifischflossensuppe eine besondere Delikatesse ist – viele Menschen schon früher immer die Flossen der Haie abgeschnitten und die Haie ins Meer zurückgeworfen haben. Das ist nicht nur barbarisch, das ist auch eine Riesenverschwendung. Die Flossen sind das Wertvollste an den Haien, weil man damit die Suppe kochen und entsprechend Gewinne erzielen kann, aber das darf einfach nicht weiter zugelassen werden.

Wir haben heute mit großer Mehrheit gesagt, dass das nicht mehr passieren darf. Seit 2003 ist es in Europa bereits verboten, aber es gab ganz viele Ausnahmen, und diese Ausnahmen können wir verhindern, wenn wir festlegen, dass der Hai mitsamt Flosse an Land gebracht werden muss. Nur dann können wir diese barbarische Praxis tatsächlich unterbinden.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I support Parliament’s legislative resolution on the proposal to amend Council Regulation (EC) No 1185/2003. The purpose of the amending regulation brought forward by the Council is to ban, without exception, the practice of removing shark fins from captured sharks aboard fishing vessels. The practice of finning, whereby fishermen capture sharks, cut off their fins and dump the rest of the animal into the ocean, cannot be accepted. It is cruel and barbaric and does not make for a balanced environment. It must be banned immediately, everywhere.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the removal of shark fins on board vessels is a needlessly barbaric and wasteful practice. I support the animal welfare campaigns and the EU regulation now proposed to end the excision of fins from sharks to make shark fin soup and then throwing the animals’ carcasses back into the sea for a slow and painful death.

In Britain we have already made it illegal to practise shark finning on British registered vessels, and it is surely time now for the EU to meet the standards set by many other countries worldwide. There must therefore be no further loopholes and no derogation specifically aimed at Spanish and Portuguese fishermen on this issue. Furthermore, we should also look more closely at the notion of overfishing of certain species of sharks, which threatens to bring about the extinction of these species, which have been alive and well and thriving in our oceans for over a million years. It would be tragic to see an extinction of the shark generally.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, I voted for this report as it proposes closing the loopholes in the present legislation and ensuring that all sharks caught by EU vessels anywhere in the world are landed with their fins naturally attached, without exception. The inhumane practice of finning should have absolutely no place in modern fishing. It involves the removal shark fins at sea and throwing the shark back into the sea where it generally suffers a cruel and painful death.

Unfortunately, this practice has been increasing due to insatiable thirst for profits of major multinational fishing corporations and has gone largely unmanaged and unmonitored. It is estimated that 100 million sharks are killed for their fins annually. This practice has a devastating impact on shark populations around the world, threatening the stability of marine ecosystems and damaging the fishing industry in many poorer countries. It is vital that this barbaric practice is ended and that the fishing of sharks is regulated internationally.

 
  
  

Entschließungsantrag: B7-0497/2012

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (ECR). - Signor Presidente, siamo favorevoli alla risoluzione oggi adottata sulla sottrazione internazionale di minori e sulla gestione dei rapporti con quei paesi terzi che hanno deciso di sottoscrivere la convenzione dell'Aia. Il problema persiste però all'interno degli Stati dell'Unione: non tutti hanno accettato o implementato tale convenzione e continuano ad esistere istituti, come lo Jugendamt in Germania, dove i diritti dei minori vengono messi in secondo piano rispetto agli interessi genitoriali e nazionali e le competenze dell'Unione sono inesistenti. Auspichiamo che questa relazione riporti l'attenzione sui casi di sottrazione dei minori tra Stati membri. Ricordiamo che deve essere una priorità dell'Unione spingere gli Stati membri ad accettare e applicare la convenzione dell'Aia, per trovare soluzioni giuste per i bambini e per le coppie bi-nazionali. Sarebbe opportuno istituire un ente centrale europeo per il diritto di famiglia.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, international child abduction is a morally reprehensible act that can cause severe psychological damage to children and parents alike. The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction gives the legal means to fight this transborder phenomenon. I am aware that the Council is contesting the legal basis on which the Union would approve accession to this Convention for eight new members. This is the reason why my colleagues’ action is so timely. The Parliament cannot allow any delays that might prevent future misconduct. I ask the Commission, along with my colleagues, to clarify in the shortest possible time the Union’s exclusive competence in this matter. We must allow these eight new members to accede to the Convention and call on the appropriate institutions to speed up their cooperation. Every minute and every hour counts in the fight against this illegal practice. We should remember that the children of this world count on us for their protection.

 
  
  

Entschließungsantrag: B7-0496/2012

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Nemohla som podporiť predložené uznesenie, pretože neberie ohľad na doterajší príspevok Slovenska a ďalších nových členských štátov Európskej únii k zníženiu emisií. Tieto krajiny splnili záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu a tým pomohli Európskej únii ako celku dostať sa na čelo boja proti klimatickej zmene. Je neprijateľné, aby sa tento príspevok našich krajín dnes vôbec nebral do úvahy. Zákazom prenášania emisných jednotiek prichádza Slovensko a ostatné krajiny strednej a východnej Európy o významný objem zdrojov a investícií do zelenej ekonomiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Nu am putut vota pentru această rezoluţie, întrucât România nu şi-a atins cota de unităţi de emisie şi are disponibil, în continuare, un număr mare de certificate verzi. Întrucât aceste certificate nu au putut fi tranzacţionate, ţara mea riscă acum să piardă foarte mulţi bani. De aceea, cred că trebuie găsită o soluţie prin care statele care au mai puţine unităţi disponibile să le poată utiliza şi după anul 2012. Acest lucru trebuie făcut însă într-o manieră responsabilă şi care să menţină un nivel ambiţios de protecţie a mediului.

Prin obiectivele asumate de România în contextul strategiei Europa 2020, ţara mea şi-a demonstrat angajamentul de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă, prin interzicerea transferului de unităţi de emisie după 2012, consider că s-ar face o discriminare împotriva ţării mele şi a celorlalte state aflate într-o situaţie similară.

 
  
  

Entschließungsantrag: RC-B7-0498/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestei rezoluţii, deoarece susţin revizuirea regulamentului internaţional de telecomunicaţii, care va avea loc în cadrul conferinţei. El urmăreşte să faciliteze interconectarea internaţională a serviciilor de informare şi comunicare. Totodată, regulamentul asigură eficienţa şi utilitatea publică a acestor servicii. Trebuie asigurat fluxul liber de informaţii şi promovarea accesului echitabil pentru toată lumea.

Consider că este nevoie de o actualizare a textului regulamentului, pentru ca el să reflecte cât mai bine schimbările din domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor. Conferinţa reprezintă o bună oportunitate de a creşte colaborarea între ţări. Astfel, ea poate ajuta statele în atingerea unor noi niveluri de dezvoltare economică şi socială şi, în acest mod, ţările vor putea răspunde mai bine provocărilor unui mediu care evoluează rapid.

 
  
  

Bericht: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am votat în favoarea acestui raport, mai ales în condiţiile în care textul referitor la introducerea unei noi categorii de membri ai Uniunii a fost eliminat, pentru că îl consider definitoriu pentru vocaţia de a continua politicile de extindere ale Uniunii Europene. Sper ca acest raport, care îmbrăţişează o viziune relativ optimistă despre continuarea extinderii, să fie unul dintre rapoartele care vor continua una dintre puţinele politici de succes ale Uniunii Europene şi cred că, în continuare, criteriile care au fost promovate iniţial pentru a accepta extinderea - şi mă refer la criteriile de la Copenhaga - sunt definitorii. Am apreciat modul în care raportoarea a ridicat problema capacităţii noilor state care vor adera de a răspunde exigenţelor Uniunii şi de a nu bloca mecanismele interne.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe gegen diesen Bericht der Kollegin Koppa gestimmt, weil er zunächst einmal die uneingeschränkte Unterstützung des Parlaments zum Erweiterungsprozess zum Ausdruck bringt und dabei völlig verkennt, dass die Türkei in Wirklichkeit gar nicht in diese Union aufgenommen werden kann.

Es heißt unter Ziffer 28 ausdrücklich, dass es eine positive Entwicklung in der Türkei gibt. Dieser Bericht verkennt völlig die Tatsache, dass in der Türkei bis heute ethnische und religiöse Minderheiten – insbesondere Christen – verfolgt werden und dass vor wenigen Tagen noch – und das zum wiederholten Male – der türkische Ministerpräsident Erdogan ausdrücklich für die Wiedereinführung der Todesstrafe eingetreten ist. Wie kann man da von einer positiven Entwicklung in der Türkei sprechen? Ich bin fassungslos!

Ich habe daher aus tiefer Überzeugung gegen diesen Bericht gestimmt, und ich wiederhole es: Die Türkei ist nicht europareif und sie wird nie zu Europa gehören, und dafür werde ich auch eintreten.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! Proces rozszerzenia to w tej chwili nie tylko szansa dalszego rozwoju gospodarczego Europy, ale może przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa europejskich narodów, szczególnie na tak newralgicznym odcinku, jak region bałkański. Kraje te dokonują systematycznych postępów, dostosowując swoje prawodawstwo do rozwiązań unijnych. Mam nadzieję, że w ślad za Chorwacją niebawem do wspólnoty dołączą pozostałe. Chciałbym także przypomnieć o konieczności dalszego zaangażowania w politykę rozszerzenia na Wschód. Dla Polski wyjątkowego znaczenia nabiera sytuacja Ukrainy, gdyż jako duży kraj sąsiedni wywiera ona ogromny wpływ na stosunki w regionie. Należy też aktywnie motywować nowy rząd Gruzji, by w pełni realizował deklarowaną kontynuację proeuropejskiej polityki kraju. Wyrażone w sprawozdaniu poparcie dla rozszerzenia oraz postulowane zabiegi na rzecz podnoszenia poziomu zaufania społecznego dla tej idei uznaję za wysoce pożądane i w pełni zgodne z interesem obywateli krajów członkowskich.

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, enlargement policies and criteria must be tailored to the needs of the candidate and potential candidate countries, and also to the needs of their citizens, as well as responding to the criteria and principles of the Union. Therefore, it is important to pay greater attention to the reform of the judiciary and the fight against corruption and fraud at an early stage. This is why I welcome the Commission’s decision to open Chapters 23 and 24 early on in the accession process and to work on the basis of concrete, detailed benchmarks. Also, a lesson learned is that enforcement is the key to fulfilling these conditions. To remain credible, the accession process must be merit-based, tailored, benchmark-driven and transparent.

The High-Level Accession Dialogue with Macedonia is a good initiative, but this does not and should not replace the accession process. We are to judge Macedonia on its merits; the country surely deserves to start the accession negotiations now.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - 20 rokov po Kodanskej konferencii máme hospodársku krízu.

Musíme si povedať, čo Európska únia pre pristupujúce krajiny priniesla. EÚ je bezpochyby úspešný projekt. Dosiahla veľké zmeny v živote ľudí, ale kríza pred nás kladie nové úlohy. Viac musíme hovoriť o tom, aké hodnoty spoločná Európa prináša ľuďom, ale aj viac o rozmere solidarity. Musíme hovoriť aj o sociálnych výzvach, hlavne keď tento rozmer má najvyšší význam. Mnohí by sme tu dnes neboli, keby nebolo rozširovania. Rozšírenie prispelo k mieru, k stabilite i prosperite EÚ. Ľudské práva a slobody sa stali základom právneho štátu. Rozširovanie je prospešné pre celú EÚ, zároveň jej získava lepšiu pozíciu pri riešení globálnych problémov, preto som podporila uznesenie a podmienky, ktoré by mali zvýšiť dôveryhodnosť a efektívnosť rozširovania.

Celý prístupový proces by mali limitovať transparentné a spravodlivé referenčné kritériá, čím by sa vytvorili konkrétne kroky smerujúce k pristúpeniu, ktoré by neboli spochybňované, pretože by boli výsledkom jasných, konkrétnych a merateľných cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Der Bericht der Kollegin Koppa ist nicht schlecht, aber er umschifft die wesentlichen Probleme. Ich möchte mich klar der Forderung anschließen: Mazedonien braucht die Gespräche auf hoher Ebene, es ist gut, dass man sie eingeleitet hat, aber das darf uns nicht davon abhalten, möglichst noch in diesem Jahr die griechische Blockade gegen dieses Land zu beenden.

Was Kosovo betrifft, möchte ich sagen, dass ich bedauere, dass man hier in bürokratischer Weise die Fußnote mit dem Verweis auf die VN-Resolution 1244 beibehalten hat. Dieses Land ist ein eigenständiges europäisches Land, anerkannt von der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, und es ist höchste Zeit, dass es die fünf Länder, die das noch nicht getan haben, endlich anerkennen und dass das Land Visafreiheit und ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union bekommt.

Ein Letztes möchte ich noch sagen: Auch ich kritisiere die absolut euphemistischen Aussagen in diesem Bericht zur Türkei. Die Türkei zum Beitrittskandidaten zu machen, war ein Fehler. Die Türkei ist kein europäisches Land und sie erfüllt nicht die Kriterien.

 
  
  

Entschließungsantrag: B7-0522/2012

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, first of all I want to welcome the ceasefire that was announced in Gaza yesterday, and I call for its full implementation by both sides. This means that there should be no rockets from Gaza into Israel – on the one hand – but it also means that Israel needs to stop its bombardment of Gaza and also ensure that there are no extrajudicial assassinations by Israel.

But we need to ensure that the ceasefire leads to a lasting peace, otherwise we will be here again in a few months or in a few years. That is why I was particularly happy to co-sign and sponsor this motion, which sets out a roadmap for a lasting solution. It calls for an end to the Gaza blockade, and it reiterates EU support for the two-state solution, recognising Palestine’s right to statehood and also acknowledging that Israel has the right to live peacefully within its borders.

I was particularly pleased with the vote today recognising Palestine’s bid for UN membership. I call on all EU Member States to acknowledge the vote in the European Parliament, and to speak with one voice and support the Palestinian bid for observer status in the UN.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Konflikt zbrojny jest w każdej sytuacji rozwiązaniem wysoce niepożądanym. W sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie wielokrotnie popieraliśmy prawo współistnienia Izraela i Palestyny jako niezależnych państw. Mocno także angażowaliśmy się na rzecz bezpieczeństwa w tym zapalnym regionie.

Obecna sytuacja wymaga od nas ponowienia apelu o zaprzestanie używania siły i wznowienie rozmów pokojowych. Kontynuowane przez Hamas zbrodnicze ataki rakietowe na Izrael wymagają zdecydowanego potępienia. Podobne stanowisko winno dotyczyć procederu nielegalnego dozbrajania Palestyńczyków z zewnątrz. Stojący przed koniecznością obrony swoich obywateli rząd w Tel Awiwie zmuszony został do przeprowadzenia operacji przeciwdziałających palestyńskiej agresji. Popierając rezolucję, opowiadam się za istnieniem dwóch niezależnych i demokratycznych państw ze stolicą w Jerozolimie. Wyrażam jednakże solidarność z narodem Izraela będącym ofiarą brutalnej agresji i dezaprobatę dla działań palestyńskich ekstremistów. Nie zgadzam się więc z wezwaniem do zakończenia blokady Strefy Gazy.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe für diese Entschließung gestimmt, wenn sie mir auch nicht weit genug geht. Daher möchte ich Folgendes anmerken: Zunächst einmal bin ich der Meinung, dass wir die 600 Millionen Euro, die die Europäische Union als Unterstützungszahlungen jährlich in der Region ausgibt, in Zukunft an Bedingungen knüpfen sollten – und zwar für beide Seiten. All das, was bisher gesagt wurde, gilt natürlich jeweils für beide Seiten gleichermaßen.

Das Zweite ist, man sollte Israel klarmachen, dass man auf Dauer – und das zeigt das Beispiel der gescheiterten DDR – nicht Millionen Menschen hinter meterhohen Mauern und hinter Stacheldraht einsperren kann. Das geht nicht! Man muss schlicht und einfach auch einen Partner in ein Gespräch einbeziehen, auch wenn einem dieser Partner nicht passt. Ich denke etwa, dass man auch mit der Hamas über kurz oder lang reden wird müssen. Da hat Österreich eine große Tradition. Ich erinnere daran, wie Österreich und Kreisky kritisiert wurden, als wir mit Arafat und der Fatah gesprochen haben, es hat sich nachher als richtig herausgestellt und hat sogar in einen Friedensnobelpreis gemündet. Das Gleiche müsste auch heute wieder gelten!

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Som veľmi rada, že sa nám podarilo pripraviť vyváženú rezolúciu k situácii v Gaze. Rovnako ako väčšinu mojich kolegov a občanov Európskej únie, aj mňa prijatá dohoda o prímerí napĺňa nesmelým optimizmom. Napriek tomu som nemohla podporiť navrhovaný článok 5 predloženého uznesenia, ktorý výrazne vybočuje z celkového charakteru uznesenia. Ak hovoríme o hľadaní kompromisného riešenia, s ktorým dokážu žiť obidve strany konfliktu, nesmieme zároveň podporiť nároky jednej zo strán. To nie je zodpovedný a vyvážený prístup, to nie je cesta k mierovému riešeniu. Štátna suverenita územia obývaného Palestínčanmi môže byť odmenou za snahu o spolužitie v mieri, nie východiskom pre rokovania.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, for eight days the people of Gaza suffered under a horrific Israeli onslaught. It took the lives of almost 150 Palestinians, the majority of whom were civilians, and a number of whom were children. From the Nobel Peace Prize winners – Obama and the EU – we had the usual support for the right-wing Israeli narrative that this was about Israel’s right to protect its population, as a statement of the Foreign Affairs Council of the EU declared. This onslaught had nothing to do with the security of ordinary Israelis and everything to do with the interests of that right-wing Israeli establishment seeking to increase support in advance of January’s general election and seeking to disrupt the attempt to get UN recognition for Palestine.

I welcome the announcement of the ceasefire, which does mean that the people of Gaza could sleep last night without bombardment, but a lasting peace will only be achieved when there is an end to the national oppression of the Palestinian people and fundamental socialist change in the region in the interests of all working-class people. It is the Palestinian masses struggling from below, linking up with Israeli workers and poor, who can achieve that.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Ačiū Pirmininke, pirmiausia noriu prisidėti prie tų kolegų, kurie sveikina paliaubų sutarties atsiradimą, ir tikiuosi, kad šis susitarimas bus ilgalaikis ir taip pat bus postūmis atnaujinti derybas dėl ilgalaikės taikos ir galutinio susitarimo dėl dviejų valstybių šiame regione. Rezoliucijos tekstas, mano manymu, subalansuotas.

Apgailestaujama dėl didelių aukų tarp civilių, smerkiami Hamas ir kitų karinių grupuočių išpuoliai prieš Izraelį ir jo civilius gyventojus. Izraelis turi teisę save ginti. Bet kokia agresija sąmoningai nutaikyta į civilius gyventojus netoleruotina. Balsavau prieš penktą paragrafą, kuriame remiamas Palestinos siekis tapti Jungtinių Tautų nare stebėtoja. Tikrai remiu Palestinos valstybingumą, bet vienašališki žingsniai, pripažinimo išgavimas aplinkiniais keliais niekur neveda. Reikia susitari su kaimynu.

Antra, nemanau, kad norime valstybės, kurios dalį valdo teroristinė organizacija, nepripažįstanti savo kaimyno teisės į valstybingumą. Tikiuosi, kad rasis politinių jėgų, kurios sugebės užtikrinti taiką regione.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! So sehr wir uns zwar über den Waffenstillstand im Gazastreifen und im Nahen Osten freuen, so sehr wissen wir auch, dass diese Region ein Friedhof von Waffenstillständen und damit auch von Menschen ist. Deshalb ist es dringend notwendig, endlich auf eine dauerhafte Friedensregelung hinzuarbeiten. Und die kann nur auf dem Sicherheits- und Existenzrecht Israels beruhen, das ungeschmälert gesichert und verteidigt werden muss, und dem Recht der Palästinenser, einen Staat zu bilden – also auf der Zwei-Staaten-Lösung.

Aber ich habe dennoch – obwohl das in Ziffer 3 sehr gut behandelt wird und die Entschließung insgesamt gut ist – gegen Ziffer 5 gestimmt. Ich bin zwar dafür, dass man Palästina Schritt für Schritt in die UNO-Strukturen integriert, aber so weit sind wir leider noch lange nicht. Und ich möchte klar sagen: Das war das falsche Signal in einem Moment, in dem die Hamas-Gebiete Tausende von Raketen über Israel ausstreuen. Wir wollen erst eine Friedenslösung, und dann kann die Integration in die UNO-Strukturen erfolgen!

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - M-am abţinut de la vot, pentru că, deşi susţin procesul de pace în Orientul Mijlociu, nu cred că el poate continua, atâta timp cât Hamas alege violenţele în locul negocierilor, iar obţinerea calităţii de stat observator, nemembru al ONU, ar reprezenta legitimarea acţiunilor Hamas.

În primul rând, consider că este dreptul Israelului să îşi apere teritoriul şi cetăţenii de orice atac. În opinia mea, Hamas a greşit prin bombardarea zonelor civile şi uciderea unor persoane nevinovate. Atacul cu bombă de la Tel Aviv este cel mai bun exemplu cu privire la intenţiile teroriste ale Hamas. De asemenea, mă preocupă şi riscurile la care este supusă comunitatea românească din Israel. Pentru ca situaţia să nu se deterioreze şi mai tare, Hamas trebuie să oprească agresiunea militară şi să respecte acordul de încetare a focului emis ieri.

 
  
  

Bericht: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil ich als Vertreter eines neutralen Landes unmöglich akzeptieren kann, was in diesem Bericht vorgeschlagen wird. Es ist schlicht und einfach eine weitere Militarisierung der Europäischen Union geplant. Es soll die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO noch weiter verdichtet werden. Es wird nichts für eine nukleare Abrüstung gesagt. Es wird sogar in Zukunft noch die Entwicklungshilfe an Länder an militärische Zwecke und militärische Zusammenarbeit gebunden. Es wird damit der Grundsatz der Trennung von EU und NATO weiter verwässert.

Das ist für mich als Vertreter eines neutralen Landes inakzeptabel, zumal man für die Neutralen nicht einmal mehr Ausnahmeregelungen vorsieht. Daher bin ich der Meinung, dass derartige Berichte von keinem Abgeordneten dieses Hauses, der ein neutrales Land vertritt, unterstützt werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Mr President, I voted in favour of the report of Mr Danjean. I believe that the European Parliament needs to encourage Member States to make full use of their strategic and budgetary capacities to promote the CSDP. This policy has to remain the EU’s crisis management instrument. It also needs to be brought to its full potential, especially when it comes to implementation of the mechanisms introduced under the Lisbon Treaty.

I also want to stress the important role of EU civilian and military missions for the EU’s political credibility. As an example in this context, I want to mention our biggest CSDP mission, which is in Kosovo.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, since 2003 the EU has launched 19 civilian missions and seven military operations. We have the potential to bring positive changes in troubled regions. In the Western Balkans our engagement contributed to peace and security. Today’s Western Balkans still face serious challenges related to the rule of law, the protection of minorities and the fight against organised crime and corruption. The EU must be able to respond to these challenges and to the geopolitical changes taking place on the international scene. This is why we must reassess our security strategy, be more autonomous and show greater unity. More independence does not mean that existing alliances will be put aside. On the contrary, strong transatlantic relations will be further reinforced. The time has come for an ambitious common security and defence policy with the appropriate means.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Podporila som správu, lebo sa domnievam, že bezpečnostná stratégia EÚ z predchádzajúcich rokov je nedostačujúca a vzhľadom na dnešné bezpečnostné výzvy aj prekonaná.

Aj napriek tomu, že v tejto oblasti vládne nedostatočné odhodlanie niektorých členských krajín, limitované súčasnou krízou a nízkymi rozpočtami na obranu, Únia musí zohrať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti pre členské štáty a ich občanov. Únia musí nájsť spôsob, ako potvrdiť svoju strategickú nezávislosť prostredníctvom silnej a účinnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá umožní konať v prípade potreby samostatne. Obranné spôsobilosti sú hospodárskou krízou veľmi dotknuté, ale bezpečnostná politika EÚ nemôže byť ponechaná na iných. Musí tu byť politická vôľa. Aby ju bolo možné naplniť, musí Komisia a Rada presne vymedziť strategické záujmy EÚ a postaviť ich tak, aby boli zachované nielen súčasné, existujúce, obranné spoločenstvá a väzby v kontexte meniacich sa hrozieb, ale predovšetkým vytvoriť predpoklady pre spôsobilosť vlastných kapacít schopných reagovať na vývoj hrozieb.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, UK Conservatives have grave reservations about the CSDP, in particular that it will result in duplication of the work of NATO, which must remain the anchor to Britain’s national defence at a time of defence cuts. The advantage of NATO is to forge strong transatlantic links with the United States and there are serious concerns that the CSDP could decouple us from our American allies.

Nevertheless, I believe that it is in Britain’s interest to remain pragmatically engaged with CSDP operations when it can bring additional resources to bear. I am the rapporteur for the Horn of Africa and accept that the EU NAVFOR Atalanta mission, which fights piracy in the Indian Ocean, together with the EU training mission in Uganda, are proving useful. I will be watching with interest the mission to Mali with ECOWAS to see what it can do to stabilise the Sahel region, as well as the EULEX mission, which is a civilian mission to Kosovo. That has also proved fairly useful. So I remain, as it were, sceptical of CSDP but watching it with a great deal of interest.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Am vergangenen Wochenende war es 90 Jahre her, seit Richard Coudenhove-Kalergi seinen Aufruf initiierte „Paneuropa – ein Vorschlag“. Er ist eingetreten für so etwas wie Vereinigte Staaten von Europa und er, der ein realistischer Pazifist war, meinte damit vor allem eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Schiedsgerichtbarkeit und auch eine gemeinsame Defensivstreitmacht. Es ist unsere Aufgabe in dieser Tradition dafür einzutreten, dass Europa sich auf seine Kernaufgaben konzentriert – und das ist eine gemeinschaftliche Außen- und Sicherheitspolitik!

Und wenn ich zwei andere große Europäer zitieren darf: Otto von Habsburg, der diese Woche hundert Jahre alt geworden wäre, und Franz Josef Strauß. Sie sagten, die NATO hat nur eine Zukunft, wenn sie auf zwei gleichberechtigten Säulen ruht – auf den Vereinigten Staaten von Amerika und den Vereinigten Staaten von Europa! Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen und das tut der Bericht Danjean!

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Panie Przewodniczący! Jestem sceptyczny wobec takich bardzo „na skróty” prób tworzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, ponieważ mam wrażenie, że to pewien rytuał, który w gruncie rzeczy jest odległy pewnej rzeczywistości. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w każdej kluczowej sprawie, gdy chodzi o politykę zewnętrzną, główne państwa w Unii Europejskiej różniły się i to w sposób nieraz diametralny. Dzisiaj jest podobnie, stąd też mój sceptycyzm wyraziłem w głosowaniu wobec tego sprawozdania. Mam takie wrażenie, że dzisiaj nie są nam potrzebne zaklęcia, nie są nam potrzebne slogany, hasełka o wspólnej polityce zagranicznej, w większym stopniu jestem otwarty na myślenie o wspólnej polityce obronnej.

 
  
  

Bericht: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am dorit să iau cuvântul cu privire la acest raport pe care l-am votat şi l-am susţinut, pentru că îl consider un raport important în contextul politicii de securitate şi de apărare comune. Este primul raport în care cele două clauze introduse prin Tratatul de la Lisabona, aceea de apărare reciprocă şi aceea de solidaritate, sunt conceptualizate şi analizate, ceea ce dovedeşte că, în baza acestui tratat, capacitatea de a avea o politică de apărare şi de securitate comună există, numai că nu există încă voinţa clară de a fi pusă în practică.

În ceea ce priveşte clauza de apărare reciprocă, prevăzută în articolul 32 din tratat, raportul salută - şi noi susţinem acest lucru - întemeierea unui cartier general operaţional al Uniunii Europene, care să fie permanent, pentru că aceasta va da o mai mare capacitate Uniunii de a reacţiona coeziv în ceea ce priveşte aplicarea acestei clauze.

În ceea ce priveşte clauza de solidaritate ...

(Preşedintele întrerupe oratorul)

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, wie ich auch gegen den Bericht Kelam und den Bericht Tarand gestimmt habe, und zwar aus den gleichen Gründen, die mutatis mutandis schon zum Bericht Danjean genannt wurden. Ich möchte sie aber in diesem Punkt noch ergänzen.

Dieser Bericht ist in zwei entscheidenden Dingen außerordentlich unklar: Was ist die Verpflichtung, „mit allen Mitteln“ Beistand zu leisten? Was bedeutet „alle Mittel“? Das geht ja weit über die Beistandsverpflichtung in der NATO hinaus.

Zweite Unschärfe in der Definition: Was sind „von Menschen verursachte Katastrophen“? Jeder Krieg ist eine von Menschen verursachte Katastrophe, die dann eine Beistandsverpflichtung der Mitgliedstaaten auslösen soll?

Ich sage es noch einmal: Das ist für jemanden, der aus einem neutralen Land kommt, inakzeptabel! Das sind derartige Unschärfen, dass ich diesem Bericht – den ich ansonsten von der grundlegenden Zielsetzung her, nämlich sich bei Katastrophen gegenseitig beizustehen, durchaus unterstützen könnte – nicht meine Zustimmung geben konnte.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, any EU Member State can be stricken by a natural or man-made disaster, or even be a victim of aggression such as a terrorist attack. We must be able to react fast to such instances and provide support to a fellow Member State. This is why Member States and the European Union must develop a policy for the prevention of and response to all major security threats identified. Better safe than sorry.

Creating a voluntary pool of pre-committed civil protection assets would, for example, much improve EU readiness. Another crucial issue is to find a proper balance that would allow for a quick response, involvement of all EU institutions, and enforcement of the principle of accountability for the decisions taken. Accountability is vital.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că, pentru definirea unei identităţi europene, este nevoie de consolidarea politicii comune de apărare. În domeniul apărării comune, este foarte importantă solidaritatea între statele membre, dar ea trebuie să fie susţinută prin mecanisme adecvate de finanţare.

Clauza de apărare reciprocă este un instrument eficient în cazul în care un stat membru este atacat, însă, în prezent, nu există un set de măsuri practice pentru a asigura un răspuns coerent dacă un stat invocă clauza. Pentru a asigura o implementare eficientă, Comisia ar trebui să se implice la nivel tehnic şi, mai ales, politic. Deşi există riscuri reduse ale unui atac împotriva unui stat membru, trebuie acordată atenţie noilor tipuri de ameninţări, precum terorismul şi atacurile cibernetice. Cred că şi astfel de situaţii ar trebui să facă obiectul activării clauzei de apărare reciprocă.

 
  
  

Bericht: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am votat în favoarea acestui raport pe care îl consider primul şi cel mai solid raport care se ocupă exclusiv de securitatea informatică, pentru că toate celelalte prevederi şi intervenţii cu privire la criminalitatea cibernetică nu pot face obiectul acestui raport. El răspunde unei ameninţări care este permanentă, dar care, din păcate, este puţin conştientizată, şi anume atacul informatic.

Este de remarcat faptul că doar zece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o strategie naţională de reacţie la aceste atacuri informatice, care devin din ce în ce mai mult politice, am avut situaţii în statele membre, dar care sunt deosebit de eficiente din punctul de vedere al agresorilor şi deosebit de costisitoare din punctul de vedere al celor care sunt atacaţi. Raportul propune curajos Înaltului Reprezentant să ia o atitudine cu privire la aplicarea articolului 222 din Tratat.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Euroopan unionin on tärkeä seurata aikaansa, ja verkostoituminen on nykypäivänä tosiasia. Maailma on entistä globaalimpi ja etenkin Internetin ansiosta.

Valtioiden rajat ylittävässä verkossa ei toimi vain kaupankäynti ja sosiaalinen kanssakäyminen, myös valtiot ovat riippuvaisia Internetistä ja tietoverkon turvallisuudesta. Tästä syystä tietotekniikan ja digitaalitekniikan turvallisesta käytöstä sekä kestävistä ja luotettavista tietopalveluista ja niihin liittyvistä infrastruktuureista on tärkeää sopia sekä myös etsiä yhteisiä toimintamalleja Euroopan tasolla. Kaikki yhteisten tietoverkkojen puolustusta ja turvallisuutta EU-tasolla haittaavat esteet tulee poistaa. On muistettava myös nuoret ja lapset, joiden suojelu digitaalisessa verkkoyhteiskunnassa on entistä tärkeämpää.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, in March 2011 the European Parliament faced a cyber attack that targeted its computer network. A week before, the European Commission was the victim of a similar attack.

Cyber threats and attacks against government, administration, military and international bodies are a rapidly growing menace. We must address them and protect our communication structures and infrastructures from any kind of intrusion. Our first step is to update the European Security Strategy in order to identify how to pursue and prosecute individual, network-related and state-supported cyber attackers.

Other conditions, sine qua non, are the development of an EU cyber security strategy with a common definition of cyber security and defence, and the creation of a critical infrastructure warning information network at the European level. I would also like to say that cyber criminality is not limited to cyber attacks: vulnerable populations are also targeted by criminals acting from behind the computer. We must, therefore, also take steps in this direction.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – Ačiū Pirmininke, balsavau už rezoliuciją dėl kibernetinio saugumo ir gynybos. Turime ne vieną atvejį, kai kibernetines atakas patyrė Europos Sąjungos institucijos ir pavienės šalys narės, pvz., Estija 2007 m. Visi sutaria, kad tokių atakų greičiausiai ateityje tik daugės, todėl manau, kad šios Europos Parlamento siūlomos priemonės yra reikalingos ir labai savalaikės.

Visiškai pritariu būtinybei kiekvienai valstybei narei priimti nacionalinius veiksmų planus, bet ypač, kad visoje Europos Sąjungoje ir tarptautinėje plotmėje būtų bendradarbiaujama įvairiais lygiais, keičiantis patirtimi ir dalijantis žiniomis.

Kai kurios demokratijos vertybių nesilaikančios šalys yra linkusios arba apriboti, arba savo interesams pajungti milžiniškas komunikacijų galimybes. Turime veikti, kad nesusiformuotų palankios sąlygos įsigalėti tokioms valstybėms ir jų tokios politikos priemonėms.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, vótáil mé ar son na tuarascála seo chomh maith agus molaim an rapóirtéir Tunne Kelam as ucht an dea-obair atá déanta aige san obair thábhachtach, chasta agus chonspóideach seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece, în prezent, principalele ameninţări la adresa statelor membre nu mai sunt deloc de tip clasic. Atacurile informatice sunt în creştere şi constituie o ameninţare majoră la adresa securităţii şi stabilităţii statelor. Uniunea trebuie să dezvolte o strategie de securitate informatică, pentru a preveni acest gen de atacuri.

În opinia mea, ar trebui creat un grup de lucru comun, format din cei mai buni experţi în domeniul IT şi militari din statele membre. Ei ar trebui să colaboreze cu experţii NATO şi cei ai Statelor Unite, în vederea schimbului de experienţă. Spre exemplu, România organizează periodic, împreună cu partenerii americani, sesiuni de lucru în domeniul combaterii criminalităţii informatice, iar experţii din ţara mea sunt recunoscuţi pe plan mondial pentru valoarea lor. Aşadar, avem la dispoziţie resursa umană, trebuie doar să o folosim în avantajul nostru.

 
  
  

Bericht: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am votat în favoarea acestui raport, deşi sunt foarte multe lucruri discutabile în cadrul lui, pentru că, din păcate, componenta de securitate energetică devine una din componentele din ce în ce mai importante ale politicii noastre comune de securitate. Vreau să subliniez două lucruri, subliniate de asemenea şi în raport, pe care le consider relevante. Această componentă de securitate energetică intervine foarte mult în momentul în care Uniunea este ameninţată de dezastre naturale. Se adresează mai mult protecţiei civile, dar, parţial, şi componentei militare şi, din acest punct de vedere, consider oportune sublinierile făcute în raport.

De asemenea, aş vrea să subliniez un cod de bună practică deja existent în ceea ce priveşte componenta de mediu şi influenţa ei asupra securităţii, şi anume proiectul „GO GREEN”, iniţiat recent de EDA, care pune accentul pe componenta de eficienţă energetică.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, ilmastonmuutoksella on vaikutus turvallisuuteen, rauhaan ja vakauteen maailmassa. Kollega Tarand ansaitsee kiitoksen.

On valitettavaa, että ilmastonmuutos jää talouskriisin varjoon. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat usein dramaattisia. Sen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti maailman köyhimpiin ja usein tiheimmin asuttuihin alueisiin. Ilmastonmuutokseen tulee varautua. Ilmastonmuutoksen kohteina olevia yhteisöjä tulee auttaa varautumaan ja mukautumaan elinolojen muutokseen. Ilmastonmuutoksen haavoittuvimpia uhreja ovat jälleen kerran naiset ja lapset, jotka tarvitsevat erityistä huomiota. Tämä mietintö viestii EU:n ulkosuhdehallinnolle parlamentin haluavan, että EU-politiikassa tämä tärkeä asia tulee ottaa vakavasti huomioon.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, climate change and natural disasters have an impact on global security, peace and stability. They have a direct impact on the global economy and are also the source of political instability. Lack of fresh water or food can force populations to migrate to other regions that are not always friendly.

Therefore, we – as the European Union – should take the effects of natural disasters and climate change into consideration in our external action strategies, policies and instruments. However, do we need a special representative for climate security, or do we need a Council working group on climate security, for this purpose? I do not think so. This would create, above all, additional bureaucracy. I believe that climate security can and must be addressed with existing European policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece, până în prezent, schimbările climatice şi efectele lor au fost privite doar din perspectivă economică şi de mediu, dar ele aduc atingere şi securităţii noastre.

Dezastrele naturale trebuie luate în calcul atunci când se elaborează strategii de securitate naţionale sau comunitare. De aceea, susţin realizarea unor studii privind impactul dezastrelor naturale şi al crizelor generate de climă asupra securităţii internaţionale şi europene. Uniunea şi membrii săi trebuie să aibă capacităţi de răspuns la dezastrele naturale generate de schimbările de climă.

De asemenea, este importantă abordarea implicaţiilor unor astfel de dezastre în dialogul cu partenerii majori. Însă rolul de lider al Uniunii în domeniu ar trebui să fie consolidat prin prevenirea lor, iar acest lucru nu se poate face decât printr-o politică de mediu responsabilă şi durabilă.

 
  
  

Bericht: Lüsa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, those who consider or claim that the human rights situation in Kazakhstan is improving should take note of the statement issued two days ago by the official representative of the Prosecutor-General. In this statement they accuse the unregistered opposition of extremist actions and say they filed a lawsuit to ban them, together with a host of independent and media outlets such as the newspapers Respublika and Vzglyad, the satellite television station K+ and dozens of associated online news sites. It is clear that the situation in Kazakhstan with regard to human rights has gone from bad to worse. With the effective banning of opposition parties and the media, Kazakhstan is most likely to see another wave of arrests followed by unfair trials and long prison sentences. This is untolerable and unacceptable. In addition, Vladimir Kozlov, the leader of the opposition party ALGA who was sentenced to seven and a half years in prison, lost his appeal three days ago. Human Rights Watch had declared that Kozlov’s conviction is unsound given that the charges against him are vague and overbroad and are fundamentally incompatible with human rights treaties Kazakhstan has signed. In addition, Vadim Kuramshin, the well known human rights defender, faces up to fourteen years in prison.

I make an urgent call here today for the immediate suspension of the negotiations on the enhanced partnership and cooperation agreement unless there is a profound and proven change in the human rights situation in Kazakhstan. This in my view must include an unconditional amnesty for all prisoners convicted on political grounds, including Vladimir Kozlov and Vadim Kuramshin. I call on the international trade union movement and civil society organisations to echo this call and to put pressure on European institutions and on Catherine Ashton, who will visit Kazakhstan next week, to make it crystal clear that there can be no business usual with the Nazarbayev regime. It is not acceptable that the EU’s economic and strategic interests in Kazakhstan’s energy resources take priority over the deteriorating human rights situation.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Ściślejsza i pogłębiona współpraca wspólnoty z Kazachstanem jest szansą na obopólne korzyści, szczególnie z uwzględnieniem jego istotnej roli w światowej polityce energetycznej. Ponieważ kraj ten znajduje się w orbicie wpływów gospodarczych Rosji, choćby poprzez uczestnictwo w unii celnej, w naszym żywotnym interesie leży podejmowanie działań celem swoistego zbliżenia Astany do Europy. Umowa o partnerstwie i współpracy pozwoli na wykreowanie kompleksowych ram wzajemnego rozwoju gospodarczego. Równolegle należy oczywiście zachęcać kazachskie władze do szybkiego przystąpienia do WTO. Partnerstwo musi jednakże uwzględniać zagadnienia takie, jak: zasady państwa prawa, dobre sprawowanie rządów i demokratyzacja, gdyż są to mechanizmy, na których opiera się polityka europejska. W kontekście Kazachstanu niezwykle ważne jest również uregulowanie statusu Morza Kaspijskiego, co rzutuje także na współpracę z pozostałymi państwami Azji Środkowej. Na tym polu winniśmy zachęcać do przyspieszenia pożądanego rozwiązania. Popieram rezolucję.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, in 2011 Kazakhstan’s scored only 2.7 on Transparency International’s corruption perception index. For 2012, Freedom House describes the Kazakh judicial system as being dependent on the executive and with a lot of corruption. As proof of this, the Zhanaozen trials were rampant with independent accusations of evidence fabrication, torture and intimidation. The progress in the negotiation of the new partnership and cooperation agreement must be linked to the progress of political reform. Enforcing judicial independence and curbing corruption within the judiciary must be set as priorities. Also, the control and management of penitentiaries should be returned to the Ministry of Justice, and political prisoners must be released. We need binding commitments from the Kazakh authorities. I believe that EU financial aid must be conditional upon progress with clear benchmarks, binding deadlines and monitoring mechanisms.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, Kazahkstan is larger than Western Europe and represents a vital player in Central Asia and is an excellent model of Christian-Islamic coexistence in that country. Both its size and massive oil and mineral wealth ensure that it cannot be ignored by the EU, nor should it be, because it offers a bridge between Europe and Asia and the country has much to contribute to both continents.

Certainly it is perfectly able to retain links with Russia, by being part of the Eurasian Economic Committee and, at the same time, seek closer cooperation with the European Union. Such cooperation will bring tangible benefits to both sides, but it must come hand in hand with more democracy and better human rights for its people. We must also focus efforts on helping the Kazakh Government to develop its infrastructure in this vast country. If these goals can be met, the PCA, together with the eventual Kazakh accession to the WTO, will be a good idea and will more closely integrate Kazahkstan into European Union friendship internationally, together with its partners, and also into the multilateral organisations where Kazahkstan rightly belongs. It will also increase the chances of prosperity for its people. Therefore I support the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Panie Przewodniczący! Kazachstan to jedno z najważniejszych państw tego regionu, państwo, które ma olbrzymie zaplecze surowcowe. To ważny partner dla Unii Europejskiej, dla poszczególnych krajów w Unii Europejskiej i zwracam uwagę na postęp ekonomiczny, jaki to państwo dokonało w ostatnich dwóch dekadach. Byłem w Kazachstanie siedmiokrotnie, mam tutaj spore doświadczenie, w moim przekonaniu ten postęp trzeba zauważać.

Oczywiście trzeba zwracać uwagę na kwestie praw człowieka, to są rzeczy istotne i stanowi to obowiązek Parlamentu Europejskiego, bo – bądźmy pewni – ani Rada, ani też Komisja zapewne tego za nas nie zrobią. Natomiast chciałbym pokazać, że dzisiaj Kazachstan ma wiele porozumień formalnych z Rosją, ekonomicznych i politycznych. Warto przyciągać Kazachstan do Brukseli w większym stopniu, tak żeby nie był on tylko w rosyjskiej orbicie wpływów politycznych i ekonomicznych.

 
  
  

Bericht: João Ferreira (A7-0291/2012)

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, is é seo an óráid dheireanach domsa ar maidin. Tá áthas orm arís cuidiú leis na moltaí seo agus feicim go raibh 474 ina bhfabhar as 532 agus tá sé sin an-suimiúil agus an-sásúil.

This problem is a most important aspect of fishing because it deals with the small-scale fisheries, and these are the people that need most protection under the CFP. They do need a lot of protecting, particularly in the future, in relation to the way they are being discriminated against, especially by the big factory ships which are engaging in practices such as mincing and in not declaring their real catch when then come to shore. This is discriminating against smaller fishermen, it is obviously depleting stocks and it cannot be tolerated. I certainly look forward to giving the smaller fisheries a better shake into the future.

 
  
  

Bericht: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece dimensiunea externă a politicii în domeniul pescuitului este una foarte complexă şi ea trebuie să ţină cont de interesele Uniunii. În acest context, ar trebui să încurajăm sustenabilitatea activităţilor de pescuit şi conservarea biodiversităţii marine. Totodată, este necesară o ameliorare în ceea ce priveşte guvernarea pescuitului la nivel internaţional, iar pentru realizarea acestui lucru este esenţială coordonarea dintre politica exterioară şi cea de cooperare. Uniunea trebuie să aibă în vedere adoptarea unor politici armonizate şi durabile în domeniul pescuitului, iar ele trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea cooperării cu ţările vecine.

De asemenea, doresc să atrag atenţia asupra rolului important pe care îl are Uniunea în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat. Este nevoie de coerenţă în politicile Uniunii pentru realizarea obiectivelor privind dezvoltarea.

 
  
  

Entschließungsantrag: B7-0520/2012

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea rezoluţiei, pentru că şi eu sunt de părere că alegerile pentru Parlamentul European trebuie să fie mai strâns legate de alegerea preşedintelui Comisiei. Comisia ar trebui să fie formată pe principii mai democratice; preşedintele ei trebuie să joace un rol activ în campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Astfel, va putea să îşi expună viziunea asupra viitorului Uniunii, iar cetăţenii vor putea vota, de fapt, şi candidatul partidelor la preşedinţia Comisiei. Însă va fi nevoie de timp pentru a alege cea mai bună variantă pentru Comisie, iar devansarea cu o lună a alegerilor trebuie avută în vedere.

Şi echilibrul de gen în cadrul Comisiei ar trebui să fie mai atent studiat, însă criteriile de competenţă rămân prioritare. Astfel, Comisia ar putea să devină un adevărat guvern al Uniunii Europene, iar Parlamentul va avea un control mai mare asupra activităţii ei.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, I can say with some certainty that, in times of austerity, my constituents do not want their taxes spent on political campaigns and propaganda. I voted against these proposals that seek to further the use of pan-European parties, with all their expense and their ideology of promoting EU federalism. The majority of people in the UK do not share an EU identity. In successive EU elections, people have used the elections to express their disapproval of the EU. Opinion poll after opinion poll shows dissatisfaction with the EU and a wish for a referendum. My constituents do not wish to hear propaganda, paid for by their taxes, telling them how great the EU is. They feel the reality of cutbacks in public services, whilst the UK pays more and more to the EU – a luxury we cannot afford.

In 2014 the We Demand a Referendum Party will put on the ballot paper those words, ‘We demand a referendum’. This will allow the electorate from the UK to send you, and our government, a message, loud and clear, that we demand an in-out referendum.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

Bericht: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando, antes de mais, que os planos multianuais são fundamentais para a conservação das pescarias e uma ferramenta útil que pode ser usada pela União Europeia. Este plano assegura, através das medidas propostas, o estatuto de conservação de todo o estoque de salmão do Báltico, tornando possível uma exploração sustentável. Na minha opinião, é necessário ainda ter em atenção as capturas por parte de navios não comerciais, e portanto, tal plano de gestão necessita de incluir medidas de modo a lidar com este problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. Statele Uniunii Europene sunt printre cele mai importante exportatoare de somon din lume. Pescuitul este, de altfel, una dintre cele mai importante activităţi desfăşurate pe teritoriul Uniunii Europene atât din punctul de vedere al tradiției şi moştenirii culturale asociate, cât și din punctul de vedere al practicilor curente de afaceri. Îmi exprim convingerea că exploatarea stocului piscicol trebuie realizată acordând atenția cuvenită calității produsului final, fără însă a interveni mai mult decât este necesar asupra ecosistemului în care trăiesc acești pești. Din acest punct de vedere, raportul de față este un evident pas înainte pentru stabilitatea acestui domeniu de activitate. Uniunea Europeană trebuie să îşi demonstreze ataşamentul atât faţă de necesitatea menţinerii unui grad ridicat de competitivitate şi de productivitate în domeniul pescuitului, cât şi faţă de imperativul conservării ecosistemelor şi a biosferei europene. (dezbatere)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport que j’ai soutenu vise à mettre en place un plan pluriannuel de gestion des pêcheries exploitant les stocks de saumon en mer Baltique. Il est nécessaire que cette pêche soit faite de manière à ce que l'état de conservation de l'intégralité du stock de la Baltique, y compris, donc, tous les stocks de saumon en rivière, demeure favorable, et ce de manière à garantir une exploitation durable.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl daugiamečio Baltijos lašišų išteklių tausaus valdymo plano. Lašišų ištekliams apie trisdešimtyje Baltijos intakų gresia genetinės įvairovės mažėjimas. Baltijos lašišų ištekliai turi būtų naudojami remiantis didžiausio leidžiamo tausaus sužvejoti kiekio principu ir taip, kad ilgainiui galėtų atsinaujinti, taip pat turi būti apsaugota jų įvairovė. Pritariu, kad siekiant griežtinti lašišų žvejybos kontrolę, turėtų būtų tikrinama bent 50 proc. valstybėse narėse iškraunamų žuvų, būtina daugiau dėmesio skirti sugautų žuvų deklaravimui ir didesniam patikrinimų uostuose skaičiui. Pritariu siūlymui nustatyti visų tipų rekreacinės žvejybos visapusišką kontrolę bei reikalavimo atsiskaityti už šio tipo žvejybą taikymą. Labai svarbu, kad Europos žuvininkystės fondas (EŽF) teiktų finansinę paramą lašišų išteklių tiesioginiam atkūrimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece abordează o problemă cunoscută de mult timp, însă pentru care nu au fost găsite soluţii concrete până în prezent. Salut propunerea Comisiei privind un plan multianual şi consider că aceasta ar duce la o gestionare mai eficientă a pescuitului de somon în Marea Baltică. Lărgirea domeniului de aplicare, astfel încât să fie cuprinse şi toate formele de pescuit recreativ este binevenită, luând în consideraţie faptul că pescuitul recreativ se practică din ce în ce mai mult. Un nivel de control mai înalt al pescuitului în ţările baltice este absolut indispensabil pentru o monitorizare mai eficientă a tuturor capturilor realizate. Aceasta va duce la o transparenţă sporită în domeniu şi va contribui la protecţia mediului şi la dezvoltarea durabilă a pescuitului.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Esprimo voto positivo rispetto alla relazione Gróbarczyk sulla regolamentazione delle attività di pesca del salmone del Mar Baltico. Il testo è stato elaborato solo dopo ampia consultazione con tutte le parti interessate, pescatori, pescatori sportivi, istituzioni e ONG. Punto focale è l’attuale mancanza di controlli specifici sulla pesca ricreativa, fatto che pone in pericolo soprattutto le specie a rischio. Questo testo pone regole specifiche e chiare che permetteranno di unificare i principi di controllo e gestione della pesca a scopo ricreativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi, atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformos kontekstą, daugiametis Baltijos lašišų išteklių išsaugojimo planas yra gyvybiškai svarbi jūrų išteklių valdymo dalis. Norint adekvačiai ištirti Baltijos jūros išteklių mastą, surengtos visapusiškos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Šio proceso metu gauta informacija rodo, jog stinga daugybės esminių duomenų – dėl to buvo sunkiau parengti šį pranešimą. Dėl tinkamos kontrolės ir informacijos trūkumo, rekreacinė žvejyba, nepažymėta kaip „paslaugas teikiantis laivas“, lėmė nekontroliuojamą rekreacinės žvejybos plėtrą ir tuo būdu padarė didelį poveikį Baltijos lašišų išteklių mastui. Verta pažymėti, jog rengiant žuvininkystės išteklių valdymo Europos Sąjungos vandenyse planus būtina rengti visapusiškas suinteresuotųjų šalių konsultacijas, siekiant rasti kompromisinius sprendimus, kuriais remiantis būtų galima apsaugoti aplinką ir užtikrinti tvarios žuvininkystės vystimąsi. Todėl palankiai vertinčiau griežtesnę sugautų žuvų kontrolę ir manyčiau, jog būtų pravartu tikrinti bent 50 proc. kiekvienoje valstybėje narėje iškraunamų žuvų, kad galėtume užtikrinti, jog yra nustatytas pakankamas kontrolės lygis, ir taip prisidėti prie lašišų išteklių atkūrimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock. Le principal du rendement maximal durable doit guider notre action concernant la réglementation de la pêche récréative et la gestion du stock de saumon de la Baltique. En ce sens, il est urgent de garantir une exploitation durable de cette espèce afin d'en préserver la diversité génétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Grobarczyck. Celui-ci vise à mettre sur pied un plan pluriannuel de gestion des pêcheries exploitant les stocks de saumon en mer Baltique, de manière à garantir une exploitation durable du stock. J'approuve la recommandation de recueillir davantage de données scientifiques sur l'étendue de la pêche récréative ainsi que sur l'incidence des prédateurs sur le stock.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que se deveria fixar o nível de produção de juvenis em 80 % da capacidade potencial de produção de juvenis nos diferentes rios de salmão selvagem, em conformidade com a recomendação da HELCOM; que seria conveniente alargar o âmbito de aplicação do Regulamento por forma a englobar todas as formas de pesca recreativa; que deve ser realizado um controlo mais rigoroso das capturas, sendo pelo menos 50 % dos desembarques em cada Estado-Membro objeto de um controlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Préserver nos ressources de poisson, et plus particulièrement de saumon, ce n'est pas seulement protéger une espèce, c'est aussi et surtout protéger notre environnement, notre culture, et nos pêcheurs. Ce rapport pose notamment comme principe un contrôle plus strict des captures, sans pour autant pénaliser les plus petits pêcheurs. On le voit, il est donc doublement protecteur de nos ressources et de nos emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O objetivo da presente proposta é o de estabelecer um plano plurianual para a gestão das pescarias nas unidades populacionais de salmão do mar Báltico de modo a garantir que o seu estado de conservação é favorável e que é feita uma exploração sustentável desta unidade populacional. Os objetivos específicos centram-se, por isso, na necessidade de garantir que a pesca do salmão do Báltico seja explorada de forma sustentável e de salvaguardar a integridade genética e a diversidade do salmão do Báltico. Não poderia, pois, deixar de apoiar estas medidas que pretendem proteger a pesca sustentável do salmão do mar Báltico.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A gestão sustentável dos recursos haliêuticos é uma matéria que preocupa os cidadãos responsáveis, as organizações ambientalistas e todos os responsáveis por este setor. Infelizmente, e não obstante os seus objetivos muito louváveis, a verdade é que a Política Comum das Pescas (PCP) não tem surtido o efeito desejado com repercussões negativas, quer nas comunidades piscatórias, quer nos recursos. O relatório em análise, da autoria de Marek Józef Gróbarczyk, debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que estabelece um plano plurianual relativo à unidade populacional de salmão do Mar Báltico e às pescarias que exploram essa unidade populacional. Constata-se uma redução significativa na população de salmão, o que se deve, por um lado, à ausência de um plano plurianual de gestão sustentada, e por outro, às capturas não regulamentadas que aumentam a pesca recreativa, a qual, muitas vezes, assume contornos profissionais. Votei favoravelmente esta proposta de regulamento porque é urgente tomar medidas de proteção e salvaguarda desta espécie para que se acabe com os predadores (responsáveis por 20% das capturas), protejam os recursos e criem condições de exploração económica a todos os que dependem deste setor.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório tem como base a proposta da Comissão, que pretende estabelecer um plano plurianual para a gestão da pesca das populações de salmão no mar Báltico, de forma a garantir que o estado de conservação dos estoques do Báltico, incluindo os estoques de salmão nos rios, é favorável e permite a exploração sustentável. A proposta tem como principais objetivos que a exploração do salmão seja feita de acordo com o RMS (rendimento máximo sustentável) e que seja salvaguardada a integridade génetica e a diversidade dos estoques do salmão no Báltico. A maioria das alterações do relatório vai no sentido de uma maior restrição da pesca do salmão – por exemplo, a proibição da pesca com palangres derivantes. Atendendo às especificidades da pesca recreativa – uma das atividades com grande incidência no nível das unidades populacionais de salmão do Báltico, incidência esta que não é corretamente avaliada por falta do controlo adequado e pelo facto de os Estados-Membros não respeitarem a sua obrigação de transmitir as informações pertinentes –, é proposto um enquadramento específico para melhorar o controlo. Apoiámos este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V roku 2010 sa skončil akčný plán pre lososa, ktorý v roku 1997 prijala Medzinárodná komisia pre rybolov v Baltskom mori. Zmluvné strany Komisie pre ochranu prostredia Baltského mora (HELCOM) naliehajú na EÚ, aby vytvorila dlhodobý plán riadenia chovu lososa obyčajného. Cieľom smernice 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva, je ochrana, zachovanie a zlepšenie vodného prostredia, v ktorom losos prežíva časť svojho životného cyklu. Viacročným plánom pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori by sa malo prispieť k dosiahnutiu cieľov spomenutej smernice. Opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, ako napríklad plány vodohospodárskeho manažmentu povodia, by sa v tomto nariadení nemali zdvojiť, ale je potrebné zabezpečiť koordináciu a jednotnosť opatrení prijatých podľa tohto nariadenia a opatrení podľa uvedenej smernice na ochranu a zlepšenie biotopu lososa vo vnútrozemských vodách. Na základe vedeckých odporúčaní je možné domnievať sa, že genetické znečistenie populácie lososa obyčajného môže spôsobiť zníženie miery prežitia a výskytu pôvodnej populácie a narušenie genetickej schopnosti prekonávať choroby a zmeny miestnych a environmentálnych podmienok. Preto ochrana genetickej integrity a rozmanitosti populácie lososa obyčajného zohráva rozhodujúcu úlohu pri jej zachovaní a som presvedčená, že by mala byť súčasťou viacročného plánu ako jeden z jeho cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Considerando che la presente relazione è stata elaborata a seguito di un’ampia consultazione delle parti interessate e che lo scopo della stessa consiste nel proporre regole chiare che permetteranno di unificare la gestione ed il controllo della pesca ricreativa, il mio voto sarà favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes, atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos reformos kontekstą, daugiametis Baltijos lašišų išteklių išsaugojimo planas yra gyvybiškai svarbi jūrų išteklių valdymo dalis. Lašišos neršia arba neršdavo daugelyje netoli Baltijos jūros esančių upių, kurių kiekvienoje buvo skirtinga genetinė populiacija. Per daugelį metų šių neršiančių populiacijų labai sumažėjo arba jos net išnyko. Dėl taršos, buveinių sunaikinimo, hidroelektrinių užtvankų ir kitų, žmogaus sukurtų problemų, populiacijų gausa labai sumažėjo. Todėl ir būtina užtikrinti tinkamą lašišų išteklių išsaugojimą ir žvejybos valdymą. Nustatyti aiškias taisykles, skirtas rekreacinės žvejybos valdymo ir kontrolės principams suvienodinti. Tik tinkamai vykdant rekreacinės žvejybos veiklą bus labai prisidėta prie alternatyvių žvejybos formų vystymo, o tai paskatins tvarų nuo žvejybos priklausomų regionų augimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Po raz kolejny, jako przedstawiciele społeczeństwa europejskiego, musimy zaapelować o racjonalizację polityki połowowej. Dane prognozujące przyszłe zasoby są zastraszające. W perspektywie kilkudziesięciu lat, przy dotychczasowej polityce połowowej, możemy doprowadzić do całkowitego unicestwienia niektórych gatunków ryb. Jako ludzie doceniający bogactwo przyrody, mający na uwadze dobro europejskiej gospodarki, ale również dobro przyszłych pokoleń, jako świadomi konsumenci, podejmujący świadome wybory podczas codziennych zakupów, musimy apelować o rozsądek. Dobra, które otrzymujemy od natury, nie są nieskończone, dlatego tak ważna jest dbałość o zrównoważoną ich eksploatację. Należy zwrócić uwagę na proceder tzw. połowów rekreacyjnych, które jako niekontrolowane w znacznym stopniu przyczyniają się do spadku populacji łososia. Konieczne jest także wprowadzenie bardziej regularnych i dokładnych kontroli wyładunków, ponieważ to również w tym momencie dochodzi do wielu nieprawidłowości.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – L'objectif de ce rapport est de mettre sur pied un plan pluriannuel de gestion des pêcheries exploitant les stocks de saumon en mer Baltique. Ceci permettra de conserver l'état du stock de la mer Baltique mais également celui des saumons de rivière et ainsi d'assurer une exploitation durable. L'initiative vise donc spécifiquement à assurer une exploitation durable du saumon de la Baltique mais également d'assurer que l'intégrité et la diversité génétiques du stock soient préservées. J'ai voté en faveur de ce rapport car je suis consciente que la gestion de la pêcherie est un facteur important pour assurer la durabilité des ressources marines.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin och Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstade ja till Gróbaczyks betänkande om en förvaltningsplan för laxen i Östersjön eftersom den innehåller mycket viktiga komponenter som kommer att förbättra tillståndet för den vilda laxen, t.ex. utfasning av utsättningar av odlad lax, samt rapporteringskrav även för husbehovsfiske och fritidsfiske. Däremot misslyckades vi att hitta politiskt stöd för att fasa ut allt fiske efter lax i utsjön, samt att införa ett gemensamt minimimått för lax och öring, vilket hade minskat riskerna för felrapportering och fusk. Trots det anser jag att Gróbaczyks betänkande är ett mycket stort steg framåt jämfört med dagens situation.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − In its proposal for a regulation on the Baltic salmon stock, the Commission delegates to the Member States powers to regulate certain areas which are regarded as falling within the exclusive competence of the Union (conservation of marine resources).

In so doing the Commission gives its support for regionalisation and decentralisation of management in the area of EU fisheries policy. It retains, nevertheless, the right to intervene should a Member State not comply with the requirements laid down in the regulation, which are designed to lead to the re-establishment of the Baltic salmon stock.

Delegated acts should be considered a positive element in the unification of the CFP, which, in the context of this regulation, enables the Commission to improve controls and delegate powers to the relevant Member States more effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du règlement établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock. Afin de limiter l’exploitation des stocks de saumon en mer Baltique, un plan de gestion est nécessaire pour permettre une exploitation durable et une diversité génétique. Diverses mesures devraient ainsi permettre de maintenir un taux de reproduction suffisant.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Multiannual plans are a fundamental fisheries conservation tool used by the EU and they have been blocked within the Council for two years. I disagree with the blockage and I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Kaip visi puikiai žinome, Baltijos jūra – viena jautriausių ES krantus skalaujančių jūrų. Tai pasakytina ne tik apie vandens kokybę ir taršą, tačiau ir apie biologinių išteklių apsaugą, konkrečiai – lašišų išteklius. Dabartinis išteklių valdymas, deja, iki galo neužtikrina jų atsikūrimo. Todėl pritariu nuostatai, jog ES požiūris į žuvininkystę ir žuvų išteklių valdymą turi būti grįstas visų pirma moksliniais duomenimis apie išteklių atsikūrimą ir tvarų jų naudojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Kahjuks on Läänemere lõhevarude osas trend endiselt vähenemise suunas, hoolimata seatud eesmärgist taastada piirkonna lõhevarud. Olen päri, et rohkem tuleks uurida ka röövloomade ja -lindude tegevuse mõju lõhevarudele, kuid me peame tunnistama fakti, et põhiline oht tuleneb siiski inimtegevusest, olgu siis selleks hüdroelektrijaamade tammidest tingitud keskkonnakahju või röövpüük, mille puhul lõhet kajastatakse püügiandmetes hoopis meriforellina. Olen alati pidanud lugu Rootsi ja Soome suurest panusest Läänemere regiooni keskkonnakaitse arengusse ning loodan, et nad suudavad sama aktiivselt ja tõsiselt tegeleda Läänemere lõhevarude taastamise ja kaitsega. Toetasin antud raportit, mis pidas vajalikuks suuremat järelvalvet lõhepüügi üle ning Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) soovituste järgimist antud küsimuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi būtina nustatyti aiškias taisykles, kurios suvienodintų rekreacinės žvejybos valdymo ir kontrolės principus ir skatintų alternatyvių žvejybos formų vystymąsi. Siekiant efektyvaus Baltijos lašišų išteklių valdymo, visais atvejais turi būti priimami kompromisiniai sprendimai. Be to, labai svarbu, kad šioje srityje nuolat būtų vykdomi moksliniai tyrimai bei nustatomas visapusiškos kontrolės mechanizmas. Manau, kad pasiūlymas riboti įžuvinimą turi būti vertinamas labai atsargiai, atliekamos išsamios studijos, kadangi jo priėmimas gali sukelti neigiamas pasekmes ir dar labiau sumažinti lašišų išteklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The report on Baltic salmon stock and the fisheries exploiting that stock makes significant changes to the management of salmon fisheries in the Baltic Sea area and it urges the Member States to exploit the stock sustainably and to safeguard its genetic integrity and diversity.

I support this report because it says that ecological recovery of salmon and environmental needs have to be balanced with economical aspects. Necessary management measures should be introduced so that the Baltic salmon fishery continues to provide jobs and income in the fishery’s regions for years to come.

Reduction of catches should be negotiated and agreed with fishers to increase the chances of its successful implementation. In order to achieve ethical and sustainable fisheries, the trust and communication methods between the stakeholders should be improved.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório versa sobre o plano plurianual de proteção do salmão do Mar Báltico, que constitui um importante elemento de gestão dos recursos marinhos no âmbito da reforma em curso da Política Comum das Pescas (PCP). O relatório adotou uma abordagem abrangente, tendo incluído uma vasta consulta às diversas partes interessadas e envolvidas neste assunto, nomeadamente os pescadores profissionais, pescadores desportivos, organizações não governamentais, Conselho Internacional de Exploração do Mar (CIEM), conselhos consultivos regionais, Comité das Regiões e representantes das autoridades locais e dos governos dos diferentes Estados. O presente relatório abordou, entre outros temas, o controlo das capturas, a reprodução da espécie e a incidência dos predadores nas unidades populacionais de salmão do Báltico. Votei favoravelmente este relatório por considerar que o mesmo constitui um importante elemento para a melhoria da regulamentação, gestão, conservação e exploração sustentável deste recurso pesqueiro, condições absolutamente necessárias para a reconstituição da unidade populacional de salmão do Mar Báltico.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A proposta aqui em causa visa estabelecer um plano plurianual para a gestão das pescarias de salmão no Mar Báltico, de modo a assegurar os estatutos de conservação destes recursos marinhos no contexto da Política Comum das Pescas. De forma a garantir que este estatuto seja favorável, é forçoso aprovar a proposta de regulamento que orienta os Estados-Membros à exploração sustentável, definida por obrigações à implementação e definição de medidas de conservação, assegurando: (a) que a exploração das reservas de salmão se baseie no princípio de capturas máximas sustentáveis, e (b) que a integridade e diversidade genética das reservas sejam salvaguardadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Äänestin tämän mietinnön puolesta. Itämeren lohikannan tila on erittäin huolestuttava. Viime vuosien aikana lohikannan on havaittu rajusti pienentyneen. Yksi syy kannan pienentymiselle on lohen liikakalastus. Jotta lohen suojeleminen olisi tehokasta, myös harrastuskalastuksen tulee kuulua sääntelyn piiriin. Monivuotisen hoitosuunnitelman tarkoituksena ei ole estää kalastamista vaan mahdollistaa kalastus myös tulevaisuudessa. Kalakantojen säilyttäminen sekä kestävä kalastus on viime kädessä meidän jokaisen vastuulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Salmon in the Baltic Sea are doing poorly, for many reasons. Salmon is not entirely a competence of the EU, since its spawning areas are the rivers and streams of the MS, but several EU management measures exist - total allowable catches for Sea fishing, minimum landing sizes, closed seasons, etc. There is also a ban on the use of driftnets to catch salmon. The COM has proposed an EU-wide management plan, which by and large we welcomed. Both in ENVI (Carl Schlyter opinion) and in FISH we tried to strengthen the proposal, by phasing out fishing on the Sea, introducing a larger minimum landing size for both salmon and trout (to prevent mis-reporting), increasing the objectives for natural spawning of salmon in wild rivers, etc. A number of our main proposals were accepted (more in ENVI than in FISH, of course) but we lost on the phasing out of fishing on the Sea itself and the common minimum landing size for salmon and trout. We were successful in improving the scope of the plan to include recreational fishing, a major part of the fishing mortality that until now has not been regulated (at EU level).

 
  
MPphoto
 
 

  Kārlis Šadurskis (PPE), rakstiski. − Eiropas Parlaments apstiprināja jaunu regulu, ar ko nosaka daudzgadu plānu Baltijas laša krājumu aizsardzībai. Baltijas lasis ir Eiropas nozīmes suga, kuras krājumi strauji sarūk, tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt pie daudzgadu plānu izstrādes, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un garantētu ilgtermiņa stabilitāti Eiropas zvejniekiem.

Tomēr regulā iestrādātie grozījumi, piemēram, aizliegums veikt mākslīgo atražošanu ārpus savvaļas lašupēm, stingri noteikumi un kontrole atpūtas zvejai, pārlieku ambiciozi un neizpildāmi mērķi zivju mazuļu produkcijai un atšķirīgi principi no kopējas zivsaimniecības politikas, ir pietiekami stipri argumenti, kas man liedz atbalstīt šo regulu kopumā.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstade ja till Gróbaczyks betänkande om en förvaltningsplan för laxen i Östersjön eftersom den innehåller mycket viktiga komponenter som kommer att förbättra tillståndet för den vilda laxen, t.ex. utfasning av utsättningar av odlad lax, samt rapporteringskrav även för husbehovsfiske och fritidsfiske. Däremot misslyckades vi att hitta politiskt stöd för att fasa ut allt fiske efter lax i utsjön, samt att införa ett gemensamt minimimått för lax och öring, vilket hade minskat riskerna för felrapportering och fusk. Trots det anser jag att Gróbaczyks betänkande är ett mycket stort steg framåt jämfört med dagens situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Credo che la proposta di un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tale stock possa apportare miglioramenti rilevanti alla gestione della pesca del salmone nel Mar Baltico. Le modifiche proposte serviranno a rafforzare i controlli attraverso l'aumento degli obblighi di dichiarazione e imponendo una taglia minima di sbarco pari a 65 cm sia per i salmoni sia per le trote di mare. Ciò è finalizzato alla protezione delle popolazioni riproduttive di salmone che hanno conosciuto una forte riduzione dei volumi relativi. Particolare attenzione deve essere rivolta alla pesca ricreativa, attività che deve essere correttamente monitorata al fine di ridurne l'incidenza sul livello degli stock. Ritengo necessario agire con urgenza al fine di impedire il vertiginoso aumento di catture non dichiarate. Attraverso il mio voto favorevole esprimo la volontà di agire concretamente per la promozione di una pesca sostenibile, attraverso l'applicazione di nuove regole,chiare e trasparenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O objetivo desta proposta é o de implementar um plano plurianual de gestão das pescarias que exploram as unidades populacionais de salmão no Mar Báltico, para se garantir o estado de conservação do estoque e uma exploração sustentável do setor. Assim, a proposta contém medidas tais como a obrigação dos Estados-Membros de definir e de implementar medidas técnicas de conservação e a assistência do Fundo Europeu para as Pescas no processo de reinstalação de unidades populacionais para atingir os objetivos definidos. Por estes motivos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul cu privire la stocurile de somon de Marea Baltica şi pescuitul care le exploatează. Conform avizelor ştiinţifice, procedeele necorespunzătoare de îmbogăţire a stocurilor pot avea implicaţii semnificative asupra diversităţii genetice a stocurilor de somon de Marea Baltică. De asemenea, există riscul ca numărul mare de peşti de crescătorie răspândiţi anual în Marea Baltică să afecteze integritatea genetică a populaţiilor de somon sălbatic. Consider că îmbogăţirea stocurilor ar trebui să fie supusă unor controale mai stricte. În plus, condiţiile care guvernează obţinerea de material genetic pentru înmulţirea şi creşterea materialului de reproducere a somonilor, precum şi condiţiile aplicabile procedurilor de îmbogăţire a stocurilor ar trebui să fie stabilite în planul multianual, pentru a se asigura că îmbogăţirea stocurilor nu are efecte negative asupra diversităţii genetice. Comisia ar trebui să se asigure că statele membre iau măsurile administrative sau penale necesare pentru a combate problema pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat. Consider că statele membre vizate trebuie sa furnizeze şi să publice rapoarte conţinând date cu privire la femelele de somoni care revin în râurile lor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement européen a été saisi de quatre rapports qui viennent renforcer la prise en considération du développement durable dans la Politique commune de la pêche. J'ai donc voté pour dans ces quatre cas, avec des nuances. Le rapport Gróbarczyk constate un manque général de données et donc de connaissances scientifiques sur l'étendue et l'incidence de la pêche récréative sur les stocks de saumon de la Baltique dans les différents pays. Il a pour objectif de présenter des règles claires qui permettront d'unifier les principes de gestion et de contrôle relatifs à la pêche récréative. Ce type de pêche, exercée comme il se doit, peut contribuer grandement au développement de formes alternatives de pêche, entraînant une croissance durable des régions dépendantes de la pêche. Il propose notamment qu'au moins 50 % des débarquements dans chaque État membre fassent l'objet d'un contrôle.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Trotz der beschriebenen, offenbar teilweise problematischen Datenmängel reflektiert dieser Bericht sehr gut die Situation. Umfangreiche Konsultation verschiedener Stellen und der Betroffenen sowie die Darstellung eines notwendigen Konsenses zwischen dem zuständigen Regionalbeirat und der Kommission sind sehr positiv zu bewerten. Um nachhaltige Wirtschaft zu gewährleisten und die Lachsbestände im Ostseeraum zu schützen, ist es notwendig, geeignete Maßnahmen wie eine Meldepflicht zu treffen, um auch den Faktor der Freizeitfischerei einer Kontrolle zu unterziehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il piano pluriennale di protezione del salmone del Mar Baltico rappresenta un elemento fondamentale della gestione degli stock alieutici nel contesto della riforma della politica comune della pesca (PCP). La relazione del collega Grobarczyk esamina diverse tematiche riguardanti la protezione di salmone nel Baltico, tra cui la riproduzione della specie in esame, la pesca sportiva, la pesca artigianale, i controlli sulle catture e l'impatto dei predatori. La Commissione, nella sua proposta delega agli Stati membri di regolamentare alcuni settori che sono considerati rientranti nella competenza esclusiva dell'Unione (conservazione delle risorse marine), sostenendo di fatto il decentramento e la regionalizzazione della gestione della politica della pesca dell'UE.

 
  
  

Bericht: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, salientando, que na minha opinião, ambos os pacotes legislativos Omnibus I e Omnibus II, devem ter uma abordagem comum. Enquanto o primeiro concentra a adaptação de procedimentos de implementação de atos, o Omnibus II concentra a legislação adotada no sistema de atos delegados. Para além disso, sou ainda a favor da proposta de limitação de tempo dos poderes de delegação (5 anos), sendo o objetivo fundamental aumentar os poderes do Parlamento Europeu. Num sistema onde a Comissão ainda possui muitos poderes, considero essencial o reforço dos poderes do Parlamento Europeu, dando-lhe vantagem nas negociações, aproveitando para tirar todos os benefícios possíveis do Tratado da União Europeia, que prevê o reforço da instituição.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte purement procédural, tout comme une immense majorité de mes collègues du Parlement européen. Ce rapport accompagne la proposition "Omnibus I" présentée par la Commission le 7 mars 2011. Alors qu'Omnibus I traite de l'alignement des mesures d'exécution qui ne relèvent pas du régime de "comitologie", cette proposition, dénommée "Omnibus II", consiste à aligner toutes les autres procédures décisionnelles existant dans la législation en matière de politique commerciale sur le régime des actes délégués ou des actes d'exécution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Appoggio la relazione Leichtfried, che contiene un pacchetto di 10 regolamenti sulla politica commerciale già in vigore e che devono essere adeguati a quanto previsto dai Trattati in materia di atti delegati e di esecuzione. Ritengo fondamentale sottolineare che con questo testo è stato possibile aumentare il controllo Parlamentare, conferendo poteri alla Commissione europea per soli 5 anni, obbligando la stessa a produrre una relazione sulla delega degli atti entro 9 mesi dalla scadenza del quinquennio.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi šiuo pasiūlymu siekiama suderinti 10 reglamentų prekybos politikos srityje su naujosiomis pirminės teisės nuostatomis pagal Lisabonos sutartį. Konkrečiau, juo siekiama suderinti reglamentus su 290 straipsnio nuostatomis, pagal kurias deleguotieji aktai pirmą kartą įtraukiami į Europos Sąjungos teisę. Pagal šį straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė Komisijai deleguoti įgaliojimą priimti visuotinai taikomus įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatos. Šiuo atveju manau, jog yra būtina iš dalies pakeisti pagrindinių teisės aktų konstatuojamąsias dalis, siekiant paaiškinti deleguotųjų aktų taikymo tvarką ir tiksliai apibrėžti delegavimo tikslą, turinį ir taikymo sritį. Taip pat būtų pravartu prieš rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius aktus Parlamento ekspertams užtikrinti galimybę dalyvauti Komisijos rengiamuose ekspertų posėdžiuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la modification de certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures. Cette modification a pour objectif de finaliser Omnibus II et d'aligner toutes les autres procédures décisionnelles existant dans la législation en matière de politique commerciale sur le régime des actes délégués ou des actes d'exécution.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O relatório baseia-se nas alterações introduzidas pelo artigo 290.º do Tratado de Lisboa e visa permitir ao Parlamento Europeu, enquanto representante dos cidadãos da UE eleito por sufrágio direto, a aplicação integral dos seus poderes recentemente adquiridos, bem como efetivar o controlo parlamentar do executivo, possibilitando simultaneamente uma aplicação flexível, atempada e conjeturável da política comercial comum. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com os seus fundamentos e orientação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta proposta acompanha a proposta denominada "Omnibus I" apresentada em 7 de março de 2011 pela Comissão. Enquanto a Omnibus I lida com o alinhamento das medidas de execução que não se enquadram no sistema de "comitologia", esta proposta pretende enquadrar todos os restantes procedimentos decisórios encontrados na legislação de política comercial com o regime de atos delegados. Trata-se, em princípio, de procedimentos baseados na Decisão 1999/468/CE do Conselho. Trata-se de adequar a legislação existente ao ordenamento jurídico decorrente do Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O colega Jörg Leichtfried apresenta-nos um relatório sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que vem alterar outros regulamentos relacionados com a política comercial comum quanto à atribuição de poderes delegados para a adoção de certas medidas. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, foi dado um passo importante na responsabilização do PE que se tornou co-decisor em muitas matérias, entre as quais a política comercial da União Europeia (UE). Para agilizar procedimentos, torna-se necessário proceder à atribuição de poderes delegados à Comissão para que esta possa adotar certas medidas. Esta delegação será por um período de 5 anos, sendo a Comissão obrigada a dar conhecimento da execução de todos esses atos, cujas autorizações poderão ser alteradas a qualquer momento pelo delegante: Conselho ou PE. Votei favoravelmente esta proposta de regulamento porque considero que a adoção dos atos nele preconizados é o melhor instrumento em ordem à agilização de procedimentos o que, certamente, contribuirá para o crescimento económico e criação de emprego no seio da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório vem no seguimento da proposta "Trace Omnibus I". O objetivo é adaptar os restantes regulamentos relativos à política comercial comum (PCC), ao artigo 290º do Tratado, isto é, ao regime dos atos delegados. Mas não podemos deixar de avaliar este relatório pelo seu significado mais profundo, tendo em conta posições de princípio relativamente ao Tratado e ao que nele é disposto sobre a política comercial: uma competência exclusiva da UE. A definição dos parceiros comerciais e dos objetivos que devem orientar o comércio constituem um importante instrumento de soberania económica. A alienação deste instrumento resultou, no caso de Portugal, em graves prejuízos para inúmeros setores de atividade económica e, de uma forma geral, para o país. A política comercial passou a orientar-se para a maximização do lucro dos grandes grupos económicos das potências da UE, em claro prejuízo de países como Portugal e de setores de atividade económica mais débeis, que se viram expostos a uma concorrência feroz e destruidora. O livre comércio tem sido um dos principais instrumentos da PCC, orientando-a para uma lógica de competição capitalista, em lugar da complementaridade e benefício mútuo. A nossa divergência profunda com a PCC é um pressuposto que não podemos deixar de ter em conta na análise deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V niekoľkých základných nariadeniach týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky sa stanovuje, že akty sa majú prijímať na základe postupov stanovených v rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou je potrebné vykonať prieskum platných právnych predpisov, ktoré pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy neboli prispôsobené regulačnému postupu s kontrolou. V určitých prípadoch je vhodné také právne predpisy zmeniť a doplniť tak, aby boli Komisii udelené delegované právomoci podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súhrnnom akte o obchode II sa preskúmavajú všetky ostatné postupy prijímania rozhodnutí, ktoré sa nachádzajú v právnych predpisoch v oblasti obchodnej politiky, s cieľom prispôsobiť ich tam, kde je to vhodné, režimu delegovaných aktov stanovenému v článku 290. V zásade ide o postupy prijímania rozhodnutí založené na rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Považujem za opodstatnený návrh Komisie, aby sa určité postupy previedli na delegované akty. Je dôležité umožniť Európskemu parlamentu ako priamo volenému zástupcovi občanov EÚ plne vykonávať novo nadobudnuté právomoci a riadny parlamentný dohľad nad výkonnou mocou a súčasne umožniť pružné, včasné a predvídateľné vykonávanie spoločnej obchodnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − I provvedimenti contenuti nel pacchetto denominato “Trade Omnibus II” necessitano di essere adeguati a quanto previsto dai Trattati in materia di poteri delegati alla Commissione europea. Considerando che gli atti delegati e di esecuzione rivestono, per la politica commerciale, un ruolo molto rilevante, la soluzione proposta dalla presente relazione mi sembra condivisibile e responsabile: limitare a cinque anni il conferimento dei poteri alla Commissione europea permette un maggiore controllo parlamentare, mentre la proroga tacita della delega snellisce la procedura, facilitando l’attuazione della politica commerciale comune. Per questi motivi, il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A közös kereskedelempolitika az Európai Unió külkapcsolatainak egyik pillére. Az EU-nak a globalizációs folyamattal összefüggésben betöltött szerepe sokat fejlődött a világkereskedelem harmonikus fejlődéséért, valamint a tisztességes és fenntartható magatartás ösztönzéséért tett erőfeszítései révén. A Leichtfried-jelentés célja, hogy lehetővé tegye az Európai Parlament mint az uniós polgárok közvetlenül választott képviselője számára, hogy újonnan szerzett hatásköreit teljes hatállyal gyakorolhassa, és elvégezhesse a végrehajtó megfelelő parlamenti ellenőrzését, miközben lehetővé teszi a közös kereskedelempolitika rugalmas, időbeli és kiszámítható végrehajtását. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy a benne foglalt javaslatok és következtetések helytállóak, s az előadó nagyszerű munkát végzett.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pasisakiau už šį pasiūlymą. Šiuo pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai, susiję su įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus dėl tam tikrų priemonių suteikimu (II bendrasis prekybos pasiūlymas, Omnibus II), siekiama suderinti 10 reglamentų prekybos politikos srityje su naujosiomis pirminės teisė nuostatomis pagal Lisabonos sutartį. Konkrečiau, juo siekiama suderinti reglamentus su 290 straipsnio nuostatomis, pagal kurias deleguotieji aktai pirmą kartą įtraukiami į Europos Sąjungos teisę. Pagal šį straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė Komisijai deleguoti įgaliojimą priimti visuotinai taikomus įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatos. Teisės aktų leidėjui paliekama teisė bet kuriuo metu atšaukti įgaliojimus ir priimti atitinkamą sprendimą savarankiškai. Be to, teisės aktų leidėjas gali vetuoti bet kokį deleguotuoju aktu priimtą sprendimą. Pakanka, kad Taryba arba Parlamentas pateiktų prieštaravimą dėl Komisijos siūlomo deleguotojo akto projekto.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La proposta in esame modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l’attribuzione di poteri delegati per l’adozione della misura “Trade Omnibus II”. Essa mira ad adeguare dieci regolamenti nel campo della politica commerciale alle nuove disposizioni previste dal trattato di Lisbona e prevede l’introduzione degli atti delegati, per la prima volta, nel diritto dell’Unione europea. La circoscrizione e la definizione di tali atti delegati, costituite dalla revisione del Parlamento europeo, mi trovano favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this regulation of the European Parliament and of the Council amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated powers for the adoption of certain measures (‘Trade Omnibus II’) is intended to bring 10 trade policy regulations in line with the new primary-law provisions of the Lisbon Treaty. More specifically, it serves to align the regulations to Article 290 which for the first time introduces delegated acts into European law. It gives the legislator the possibility to delegate on the Commission the power to adopt non-legislative acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act. The legislator retains the power to revoke the delegation at any time and thus take the relevant decision itself. In addition, any decision taken in the form of a delegated act may be vetoed by the legislator, it is sufficient for either the Council or Parliament to object to a draft delegated act proposed by the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués en vue de l’adoption de certaines mesures. Il s’agit d’aligner les procédures décisionnelles existantes dans la législation commerciale sur le régime des actes délégués ou des actes d’exécution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. Questa relazione è necessaria per dare la possibilità al Parlamento europeo, quale organo democratico dell’Unione, di dare piena attuazione ai poteri recentemente acquisiti nonché di svolgere un adeguato controllo parlamentare sulla Commissione, consentendo nel contempo un'attuazione flessibile, puntuale e prevedibile della politica commerciale comune.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Article 290 and 291 of the Lisbon Treaty replace the old comitology procedure with a hybrid system of delegated acts and implementing acts. As existing pieces of legislation related to the EU’s commercial policy need to be aligned to this new system of delegated acts and implementing acts, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi įgyvendinus reglamento nuostatas bus palengvintas bendros prekybos politikos įgyvendinimas. Manau, kad tikslinga tam tikras procedūras pakeisti į deleguotųjų aktų priėmimo procedūras. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtina aiškiai nustatyti deleguotųjų aktų taikymo tvarką ir tiksliai apibrėžti delegavimo tikslą, turinį ir taikymo sritį, siekiant išvengti teisinių spragų ir netinkamo interpretavimo. Pritariu pasiūlymui, kuriuo, siekiant efektyvesnės parlamentinės kontrolės, numatoma apriboti įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpį.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente projeto de resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera determinados regulamentos relativos à política comercial comum no que diz respeito à atribuição de poderes delegados para a adoção de certas medidas, baseia-se nas alterações introduzidas pelo artigo 290.º do Tratado de Lisboa e que, sistematicamente, se vão incorporando no direito derivado da política comercial comum. O presente relatório visa permitir ao Parlamento Europeu, enquanto representante dos cidadãos da UE eleito por sufrágio direto, a aplicação integral dos seus poderes recentemente adquiridos, bem como efetivar o controlo parlamentar do executivo, possibilitando simultaneamente uma aplicação flexível, atempada e conjeturável da política comercial comum.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho visa adaptar 10 regulamentos em matéria de política comercial às novas disposições de direito primário do Tratado de Lisboa, alterando para isso, determinados regulamentos relativos à política comercial comum no que diz respeito à delegação de poderes para a adoção de certas medidas (Omnibus I). Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Greens support the unity of the political forces of Parliament, vis-à-vis the reluctance of Council to live up to the Lisbon Treaty. We had differences with regard to the Omnibus-I, relating to the procedures for Anti-Dumping cases that we wanted to be better controlled by Parliament. This made us to abstain in the final vote on Omnibus-I. Regarding Omnibus-II, we are somewhat unhappy with the treatment of GSP as mostly in the reign of Implementing Acts. However, given the need to send a clear sign to Council that we want them to finally deal with the issue, Greens should vote in favour of the Omnibus-II report of Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Attraverso tale proposta sarà possibile procedere all'adeguamento di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune ai nuovi dettami del Trattato di Lisbona. In tale contesto, ritengo particolarmente rilevante la conferma del dettato dell'articolo 290. Tale disposizione attribuisce al legislatore la facoltà di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che vadano a modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo. Ma il legislatore mantiene il potere di veto sugli atti delegati. Lo scopo di tale intervento è quello di rinsaldare il ruolo dell'organo parlamentare quale rappresentante direttamente eletto dei cittadini dell'UE. Auspicando nell'attuazione di una rinnovata politica commerciale comune e nell'attribuzione di maggiore efficacia ai poteri, recentemente acquisiti, dal Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em junho de 2011, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento que altera determinados regulamentos relativos à política comercial comum, sobretudo no que diz respeito à atribuição de poderes delegados para a adoção de certas medidas. Subscrevo o presente relatório que visa adaptar os regulamentos às disposições do artigo 290.º sobre a introdução de atos delegados na legislação europeia. O relatório visa permitir ao Parlamento Europeu, enquanto representante dos cidadãos da UE eleito por sufrágio direto, a aplicação integral dos seus poderes recentemente adquiridos, bem como efetivar o controlo parlamentar do executivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament privind acordarea de competenţe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce priveşte politica comercială comună. Propunerea vizează adaptarea mai multor regulamente din domeniul politicii comerciale la noile dispoziţii de drept primar ale Tratatului de la Lisabona. Propunerea vizează alinierea regulamentelor la articolul 290, care introduce pentru prima dată actele delegate în dreptul european. Articolul 290 îi permite legiuitorului să delege Comisiei competenţa de a adopta acte fără caracter legislativ şi cu domeniu general de aplicare care completează sau modifică anumite elemente neesenţiale ale unui act legislativ. Legiuitorul are în continuare dreptul de a revoca delegarea în orice moment şi de a lua apoi singur o decizie. În plus, orice decizie luată sub forma unui act delegat poate face obiectul unui veto din partea legiuitorului. Astfel, este suficient ca fie Consiliul, fie Parlamentul să se opună unui proiect de act delegat propus de Comisie. Propunerea Parlamentului limitează delegarea de competenţe acordată Comisiei la o perioada de cinci ani. Comisia trebuie să prezinte un raport privind delegarea de competenţe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Hinsichtlich einer produktiven Zusammenarbeit und einer transparenten Arbeitsweise zwischen der Kommission und dem Parlament stimme ich den Vorschägen des Berichterstatters zu. Eine genaue Definition der Ziele, Inhalte und Befugnisse delegierter Rechtsakte ist ebenso sinnvoll wie eine Einbindung der Sachverständigen des Parlaments in die Expertentreffen der Kommission. Der zeitlichen Begrenzung der Befugnisübertragung im Sinne einer besseren parlamentarischen Kontrolle bei gleichzeitiger Wahrung eines angemessenen Arbeitszeitraums für die Kommission in der gemeinsamen Handelspolitik stimme ich ebenfalls zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo del collega Leichtfried mira a riallineare le procedure dei regolamenti in materia commerciale, emanati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona al nuovo regime di atti delegati o atti di esecuzione. Al riguardo, ho espresso il mio voto favorevole poiché considero giusto permettere al Parlamento europeo, quale rappresentante direttamente eletto dei cittadini dell'UE, di conferire piena efficacia ai poteri recentemente acquisiti, nonché di svolgere un adeguato controllo parlamentare sull'Esecutivo, consentendo nel contempo un'attuazione flessibile, puntuale e prevedibile della politica commerciale comune.

 
  
  

Bericht: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, porque evita um vazio neste assunto altamente sensível. Estas medidas têm como finalidade manter as pescarias sustentáveis e isso é importante para os pescadores e para o ambiente. Naturalmente, será necessário promover-se a adoção destas medidas com pleno conhecimento das especificidades regionais, o que vai aliás ao encontro dos princípios da nova política comum da pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte adopté par le Parlement européen relatif à la conservation des ressources halieutiques via des mesures techniques. Il vise à pérenniser les mesures techniques établies à titre transitoire. Il est essentiel d’assurer une meilleure visibilité à ce secteur avec des règles stables et pérennes. Tel est l’objectif de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą iš dalies keisti reglamentą dėl žuvininkystės išteklių apsaugos. Pasiūlymu siekiama pratęsti taisyklių dėl techninių priemonių jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti galiojimą, kol pagal bendrą žuvininkystės politiką bus patvirtinta regioninė techninių priemonių sistema. Šiomis priemonėmis nustatomos taisyklės mažiausiam leidžiamam iškrauti dydžiui, mažiausiam tinklo akies dydžiu, draudžiamais žvejybos laikotarpiais ir t. t. Nors ir laikinai nustojus taikyti šias priemones būtų padaryta žala žuvų išteklių išsaugojimui. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl šių priemonių rengimo atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas, siekiant užtikrinti žvejų saugą ir užkirsti kelią netausios žvejybos praktikai. Pritariu, kad rengiant šias priemonės reikėtų vadovautis regioniniu požiūriu, t. y. priemonės turi būti parengtos konkretiems atvejams ir zonoms, o ne nustatytos kaip bendro pobūdžio taisyklės visoms valstybėms narėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece prelungirea normelor tehnice cu încă o perioadă de tranziţie este necesară, dat fiind faptul că încă nu a fost adoptat un cadru regionalizat pentru măsurile tehnice, în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului.

Sunt de acord cu propunerea făcută privind măsurile tehnice tranzitorii, însă susţin că Parlamentul European şi Consiliul trebuie să facă tot posibilul pentru a ajunge la un acord politic cu privire la acest subiect complex al PCP în timp util. Este foarte important ca pescarii europeni să dispună de un cadru juridic clar şi explicit în domeniul lor de activitate. Salut faptul că raportul propune nu doar extinderea valabilităţii măsurilor tehnice actuale, dar şi o actualizare a măsurilor existente. Cred că, odată cu adoptarea acestui raport şi ulterioara adoptare a unui cadru juridic regionalizat, se va asigura un mod sustenabil de desfăşurare a pescuitului.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. As medidas técnicas de conservação são diretivas que os pescadores através da União Europeia devem respeitar diariamente quando pescam para garantir que a forma e o lugar de pesca respeitam os critérios de sustentabilidade. As medidas dizem respeito a tamanhos mínimos de desembarque, a malhagem mínima das redes, a zonas e períodos de defesa de pesca, a limitação das capturas acessórias, ao critério para se utilizar artes de pesca mais seletivas e medidas destinadas a proteger o ambiente marinho e têm, por conseguinte, um impacto considerável no alcance dos objetivos da Política Comum da Pesca (PCP). No presente relatório, reconhece-se plenamente a necessidade destas medidas que se destinam a assegurar que unidades populacionais de peixe são pescadas de forma sustentável e que os ecossistemas onde vivem são preservados. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi techninės žuvininkystės išteklių apsaugos priemonės atlieka pagrindinį vaidmenį priimant metinius sprendimus dėl žvejybos laimikio galimybių. Konkrečiau, šios išsaugojimo priemonės yra taisyklės, kurių kasdien tenka laikytis žvejams žvejybos metu. Šios priemonės susijusios su mažiausiu leidžiamu iškrauti dydžiu, mažiausiu leidžiamu tinklo akies dydžiu, zonomis ir draudžiamais laikotarpiais, priegaudos ribojimu, didesnę atranką užtikrinančių žvejybos įrankių ir priemonių, sukurtų taip, kad būtų apsaugota jūrų aplinka ir būtų padedama siekti bendros žuvininkystės politikos tikslų (BŽP), naudojimo kriterijais. Be dabartinių techninių priemonių galiojimo išplėtimo, pasiūlytame tekste pagal ŽMTEK ir TJTT rekomendacijas atnaujintos esamos priemonės, taip pat nurodytos žvejybos laimikio išmetimo šiaurės rytų Atlante mažinimo priemonės, kaip 2010 m. susitarta su Norvegija ir Farerų salomis, tačiau jos dar neperkeltos į ES teisės aktus. Nusivylimą kelia tai, kad, užuot laiku radus nuolatinį sprendimą, Parlamentui pateiktas dar vienas pasiūlymas dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių. Europos žvejams reikalingas teisinis aiškumas, o žodis „laikinai“ neturėtų pasiekti absurdo ribos.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Para a União Europeia e, sobretudo, para um país como Portugal, com vocação marítima, com uma forte indústria pesqueira e conserveira, é fundamental manter a pesca como uma atividade económica viável e sustentável. Portugal precisa da pesca e, como tal, precisa que o mar mantenha a sua capacidade de nos dar peixe e que as espécies mantenham intactas as suas capacidades de reprodução e a sua integridade genética. É por isso que considero fundamental que toda e qualquer abordagem da PCP se centre, sempre, na dupla necessidade de assegurar a manutenção dos recursos haliêuticos e na proteção das atividades económicas associadas à pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. As medidas técnicas estabelecem as regras sobre as zonas de pesca e artes de pesca utilizadas em oposição a quantidades (esforço de pesca) e/ou capturas (TAC e quotas) autorizados. Esta proposta da Comissão pretende ampliar as regras sobre as medidas técnicas para mais um período de transição, até que, num quadro de regionalização para as medidas técnicas, de acordo com a PCP, seja aprovado novo enquadramento. O anterior regulamento integrava uma medida de interdição à pesca com redes de tresmalho em profundidades abaixo dos 200m, que era muito gravosa e discriminatória para a frota portuguesa que pescava tamboris até, aproximadamente, aos 400m de profundidade – medidas que careciam de base científica. Saudamos a disponibilidade do relator para acolher a proposta de alteração que apresentámos, relativa à utilização de redes de tresmalho na subzona CIEM IX, com determinadas condições, visando pôr fim à referida discriminação. No final, o relator optou por não votar o relatório tal como emendado (mas sim apenas as emendas), tendo em vista o objetivo de colocar pressão sobre o Conselho, visando a alteração da sua posição relativamente aos planos plurianuais e às recorrentes tentativas de diminuir as competências do Parlamento neste domínio.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V roku 2008 Komisia predložila návrh nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení, ktoré má nahradiť nariadenie (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zabezpečiť trvalé uplatňovanie technických opatrení prechodne stanovovaných v každoročnom nariadení o možnostiach rybolovu. S ohľadom na skutočnosť, že sa nepodarilo dospieť k politickej dohode bol ale tento návrh stiahnutý v októbri 2010. Technické opatrenia uvedené v nariadeniach (ES) č. 43/2009 sú dôležité z hľadiska udržateľnosti rybolovu a je nutné zabezpečiť ich kontinuitu. Hoci len dočasné prerušenie uplatňovania týchto opatrení by malo negatívne následky z hľadiska ochrany zásob, na ktoré sa dané opatrenia vzťahujú, ako aj ekosystému zraniteľných hlbokomorských biotopov a morských vtákov. Rovnako je potrebné aktualizovať existujúce opatrenia uvedené v nariadení (ES) č. 43/2009 v súlade s odporučením prijatým Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku a zahrnúť medzi ne aj niektoré technické opatrenia na obmedzenie odhadzovania úlovkov hlbokomorských druhov v severovýchodnom Atlantiku podľa dohody s Nórskom, Faerskými ostrovmi a EÚ v roku 2010, ktoré však doteraz neboli transponované do právnych predpisov EÚ. Stotožňujem sa s myšlienkou, že je vhodné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 850/98, aby obsahovalo príslušné technické opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi pritariu nuostatai, kad reikalingos tokios priemonės, kurios būtų sukurtos siekiant užtikrinti, kad žuvų ištekliai būtų žvejojami tausiai ir kad būtų išsaugotos ekosistemos, kurioje žuvys gyvena. Be to, šias priemones reikia suformuluoti ir parengti atsižvelgiant į žuvininkystės valdymo kintamumą ir mokslines rekomendacijas. Prastai parengus arba nustačius netinkamas technines priemones gali susiformuoti netausios žvejybos praktika, o tam tikrais atvejais gali kilti pavojus žvejų gyvybei ir saugai, o tai būtų visiškai nepriimtina.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported postponing the vote on the draft legislative resolution. It is unfortunate that Parliament is presented with yet another proposal on transitional technical measures rather than a permanent solution being found in due time. The European fishermen need legal clarity and the word ‘temporarily’ should not be lead ad absurdum.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La politique commune de la pêche édicte des règles qui visent à la conservation des ressources, et notamment des organismes n'ayant pas atteint leur taille adulte. Les résultats positifs constatés après adoption de mesures techniques locales prises sur la base d'avis scientifiques justifient que ces règles soient reconduites et ajustées en fonction des réalités liées notamment au changement climatique et à l'évolution de certaines espèces. C'est ce que ce texte propose. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe porque supone un paso adelante en la estrategia de conservación de los recursos pesqueros de la Unión Europea. El informe trata de modificar las normativas anteriores para incluir nuevas regiones marinas que no habían sido incluidas en los anteriores reglamentos, definiendo de manera muy específica las regiones de protección y sus especies. El informe amplia la persecución de la pesca de peces de talla menor a la especificada como apta para no perjudicar la reproducción de la especie. Este informe incluye numerosas modificaciones sobre la autorización de técnicas de peca para diferentes especies, autorizando aquellas artes que no pongan en peligro los organismos marinos juveniles y no mermen las poblaciones. He votado a favor de este informe porque supone la introducción de mejoras técnicas que permitan una mayor conservación de los recursos pesqueros de Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This is an urgent and important legislative proposal to be adopted by the plenary in order to avoid a legal vacuum on this highly sensitive issue. Shellfish must be protected, preserved and eaten. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Labai svarbu užtikrinti, kad žuvų ištekliai būtų žvejojami tausiai ir kad būtų išsaugotos ekosistemos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad BŽP įsigalios tik kitais metais. Dėl to remiantis pereinamojo laikotarpio reglamentu ir siekiant teisinio aiškumo yra tikslinga pratęsti taisyklių dėl techninių priemonių galiojimą. Pažymėtina, kad techninės priemonės, pagrįstos moksliniais tyrimais, yra tausios žvejybos bei tinkamų žvejų apsaugos garantas, todėl turi būti užtikrinamas nenutrūkstamas jų taikymas. Kita vertus, jos negali būti laikomos bendrojo pobūdžio taisyklėmis ir turi remiantis regioniniu požiūriu būti skirtos tik konkretiems atvejams bei nustatytoms zonoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. As medidas técnicas de conservação de recursos haliêuticos definem as regras relativas às zonas de pesca e às artes de pesca, constituindo elementos centrais para uma abordagem regionalizada da gestão das pescas. Na globalidade, estas medidas são muito importantes para atingir os objetivos da Política Comum da Pesca (PCP), englobando parâmetros como zonas e períodos de defeso de pesca, malhagem mínima das redes de pesca, limitação das capturas acessórias, tamanhos mínimos de desembarque, bem como critérios para a utilização de artes de pesca mais seletivas e adoção de medidas destinadas à proteção do ambiente marinho. Para além da extensão da validade das medidas técnicas atualmente em vigor, o presente relatório propôs uma atualização das medidas existentes e a adoção de medidas específicas destinadas à redução das rejeições da pesca. Acresce ainda que foi consagrada, no presente relatório, a possibilidade da frota nacional voltar a operar na pesca de tamboril com redes de tresmalho entre 200 e 600 metros de profundidade, correspondendo assim a uma pretensão portuguesa já com dois anos. Dada a relevância destas medidas técnicas para a conservação dos recursos da pesca, bem como pela salvaguarda dos legítimos interesses do setor pesqueiro nacional, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. As medidas técnicas de conservação de recursos haliêuticos são elementos centrais de uma abordagem regionalizada da gestão das pescas, que fixam as regras relativas às zonas de pesca e às artes de pesca, ao contrário das quantidades (esforço de pesca) e/ou capturas (TAC e quotas) autorizadas. As medidas técnicas de conservação garantem que a forma e o lugar de pesca respeitam os critérios de sustentabilidade. Tais medidas dizem respeito a tamanhos mínimos de desembarque, a malhagem mínima das redes, a zonas e períodos de defesa de pesca, a limitação das capturas acessórias, ao critério para o uso das artes de pesca mais seletivas e outros padrões de regulamento destinados a proteger o ambiente marinho, tendo por conseguinte um impacto considerável no alcance dos objetivos da Política Comum da Pesca (PCP). Por considerar que as medidas propostas no relatório contribuem para a sustentabilidade da política de pescas e para a preservação dos ecossistemas, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Con l'approvazione di questo documento il Parlamento, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, riconosce pienamente la necessità di misure tecniche, che consentano di assicurare lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e la conservazione degli ecosistemi in cui vivono. Nella concezione e nell'elaborazione di tali misure viene riconosciuta la necessità di tener conto della continua evoluzione della gestione della pesca, come pure dei pareri scientifici. Viene fortemente sottolineato come l'importanza di una formulazione precisa sia inoltre resa palese dal fatto che misure tecniche mal concepite o inappropriate possono dare luogo a pratiche alieutiche non sostenibili e, in alcuni casi, mettere a repentaglio la vita e la sicurezza dei pescatori. Infine è stato evidenziato come le misure tecniche debbano essere concepite accuratamente zona per zona e caso per caso e non possono essere considerate norme generali applicabili allo stesso modo in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against the report. Technical measures are the detailed regulations concerning fishing activities, such things as mesh sizes in the nets, the minimum size of fish that can be brought ashore, closed areas and seasons where fishing is prohibited, etc. Most of them are collected in a few regulations limited to technical measures, but for historical reasons related to the Lisbon Treaty, there is a series of technical measures in a separate regulation that is time-limited and scheduled to expire on 31 December 2012. Since this series of technical measures has already been renewed twice, this time, the COM has decided to incorporate them into the primary regulation on technical measures (Reg. 850/1998). In its proposal, it also took the opportunity to clean up a few obsolete provisions. Unfortunately, the COM produced its proposal very late, requiring that both CSL and the EP work very fast. In favour on postponing the vote on the legislative resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − E' necessario garantire la sostenibilità dell'attività alieutica attraverso l'imposizione del rispetto di misure tecniche di conservazione da parte dei pescatori di tutta l'Unione europea. Ritengo che si debba agire con urgenza affinché ci sia un'ulteriore proroga della vigenza della normativa attuale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Non posso che auspicare che, oltre alla proroga della validità delle misure tecniche in vigore, si assicuri l'adozione di un quadro normativo definitivo in modo tale da affrancarsi dalla temporaneità di quello attuale che dà luogo a ripetuti abusi. Attraverso una chiara elaborazione delle misure tecniche si potrà garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e la conservazione degli ecosistemi in cui vivono, nonché il rispetto di una serie di restrizioni necessarie a tutelare la vita e la sicurezza dei pescatori. Sono pienamente consapevole della necessità di tale proroga e per questo esprimo il mio voto favorevole, ma, allo stesso tempo, vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità di collaborare al raggiungimento di un quadro normativo più complesso ed efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As medidas técnicas de conservação dos recursos marinhos são elementos centrais de uma abordagem regionalizada da gestão das pescas. Estas medidas são diretrizes que os pescadores devem respeitar quando pescam para garantir que a forma e o lugar de pesca respeitam os critérios de sustentabilidade. A presente proposta tenciona prolongar a aplicação das disposições relativas às medidas técnicas para mais um período de transição até que seja adotado um enquadramento regional para as medidas técnicas, em conformidade com a Política Comum das Pescas. Uma vez que esta não entrará em vigor antes de as medidas técnicas transitórias expirarem, a Comissão propõe uma solução intermédia, modificando o ato jurídico de base, com termo incerto. Com a adoção da proposta da Comissão, os regulamentos de 2009 e de 2011 serão revogados. Para além da extensão da validade das medidas técnicas, o texto contém ainda uma atualização das medidas existentes, assim como medidas para reduzir as devoluções no Atlântico Nordeste, como acordado com a Noruega e as Ilhas Faroé em 2010, mas que ainda não foram transpostas para o direito da União. Pelas razões apresentadas, votei favoravelmente o documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul cu privire la conservarea resurselor de pescuit pin măsuri tehnice de protecţie a puietului de organisme marine. Un nou cadru pentru măsurile tehnice de conservare este aşteptat în perspectiva reformei în curs a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Improbabilitatea ca acest nou cadru să intre în vigoare înainte de sfârşitul anului 2012 justifică extinderea aplicării acestor măsuri tehnice tranzitorii. Subliniez importanta continuării conservării şi gestionării corespunzătoare a resurselor biologice marine. Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 ar trebui actualizat prin integrarea măsurilor tehnice tranzitorii în textul acestuia.

Pentru a asigura continuarea conservării şi gestionării corespunzătoare a resurselor biologice marine în Marea Neagră, este necesară stabilirea dimensiunii minime pentru debarcare şi a dimensiunii minime a ochiurilor de plasă pentru pescuitul de calcan. De asemenea, ar trebui introdusă o măsură echivalentă pentru dimensiunea minimă pentru debarcare pentru hamsie în ceea ce priveşte numărul de peşti pe kilogram, pentru a simplifica activitatea la bordul navelor care capturează această specie şi pentru a facilita măsurile de control la ţărm.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement européen a été saisi de quatre rapports qui viennent renforcer la prise en considération du développement durable dans la Politique commune de la pêche. J'ai donc voté pour dans ces quatre cas, avec des nuances. Le rapport Gallagher propose l'extension des mesures techniques de conservation des ressources de pêche afin de garantir que la manière et le lieu de l'activité de pêche répondent aux critères du développement durable. Il porte donc une attention particulière, notamment, aux tailles minimales de débarquement, aux tailles minimales des maillages des filets, aux zones et aux périodes de fermeture de la pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Le misure tecniche di conservazione sono norme che i pescatori di tutta l'Unione europea sono tenuti a rispettare quotidianamente nelle proprie spedizioni di pesca, per assicurare che l'attività alieutica sia sempre sostenibile, indipendentemente dalle modalità con cui è condotta e dal luogo in cui si esplica. Tali misure riguardano tra l'altro le taglie minime di sbarco, le dimensioni minime delle maglie delle reti, le zone e i periodi di divieto, la limitazione delle catture accessorie, i criteri per l'utilizzo di attrezzi da pesca più selettivi e i provvedimenti intesi a proteggere l'ambiente marino, incidendo dunque in modo significativo sul raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenendo conto dell'importanza dello strumento delle misure tecniche in un approccio regionale alla gestione delle attività di pesca ho espresso il mio supporto al testo dell'onorevole Gallagher.

 
  
  

Bericht: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. A prática de cortar as barbatanas dos tubarões e devolver ao mar o restante corpo é lamentável, e como tal deve exigir-se a total proibição e seu controlo nesse domínio, paralelamente à monitorização sobre as capturas de espécies em vias de extinção. Outra coisa é a prática de remoção das barbatanas do tubarão a bordo, mantendo a carcaça a bordo, com o objetivo da plena utilização do animal e a separação e congelação das duas peças, carcaça e barbatana, que como sabemos, têm destinos para mercados finais diferentes e cuja separação integral após congelação teria fortes prejuízos na qualidade e valor finais dos produtos. Procedimento que apenas é justificável, com se pode perceber, para a frota de congelação e que deve ser sujeito a rigorosa rastreabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole alla relazione della collega Patrão Neves poiché rappresenta una svolta fondamentale nell'assicurare una maggiore regolamentazione della pesca degli squali. Purtroppo molte specie di squali sono esposte ad una pesca eccessiva a causa dell'incremento della domanda del mercato. Per combattere questa pesca feroce è necessario obbligare attraverso norme ben precise tutti i pescherecci a sbarcare nel porto di appartenenza con i corpi degli squali integri, vale a dire con le pinne "naturalmente attaccate al corpo". Regolamentare la pesca degli squali non è soltanto un modo per rispettare l'ecosistema marino ma anche per rendere il mercato europeo sostenibile ed equo e non solo basato sulle logiche del profitto.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Bien que la pratique soit interdite au sein de l’Union européenne depuis 2003, l’Espagne et le Portugal bénéficiaient d’une dérogation leur permettant d’enlever les nageoires de requins à bord des navires de pêche. En mars 2012, la Commission européenne a demandé le retrait de cette dérogation. Le Parlement européen a accédé à la requête de la Commission européenne et j’ai voté pour que cette pratique soit enfin totalement bannie de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl ryklių pelekų pašalinimo praktikos laivuose uždraudimo. Ryklių pelekų šalinimo praktika, dažnai dar jiems gyviems esant, yra netoleruotina, nes ne tik kelia grėsmę kai kurių ryklių rūšių tvarumui, bet ir dėl jos prarandamos maistui naudojamos dalys. Reglamentas Nr. 1185/2003 numato ryklių pelekų šalinimo laivuose draudimo išimtį laivams, turintiems specialiuosius žvejybos leidimus, kurią Komisija siekia panaikinti. Pritariu, kad, kadangi nėra duomenų, įrodančių, kad ES vandenyse ir laivuose pelekų šalinimo praktika tikrai egzistuoja, šis Komisijos siūlymas prieštarauja principui, pagal kurį politiniai veiksmai grindžiami moksliniais duomenimis. Turi būti siekiama gauti tikslesnės informacijos šiuo klausimu, todėl pritariu čia išdėstytiems siūlymams dėl laivų savininkų įpareigojimo pranešti apie bendrą sugautų ryklių rūšių skaičių ir svorį bei dėl įpareigojimo visada kartu iškrauti pelekus ir karkasą tame pačiame uoste. Taip pat pritariu, kad jeigu vietos valdžios institucijos negali užtikrinti tinkamos žvejybos kontrolės, laivų kapitonai turėtų pasamdyti nepriklausomą įstaigą, kuri atliktų tokią kontrolę.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva acestui raport, deoarece consider că, în unele cazuri, posibilitatea de a obţine derogări de la Regulamentul 1185/2003 este acceptabilă. Ţin să atrag atenţia asupra faptului că nu sunt prezentate niciun fel de probe care să dovedească practicarea „finningului” în apele europene şi/sau de către flota europeană. De aceea, consider că adoptarea acestui raport contravine principiului Comisiei de a se baza în acţiunile sale politice pe date ştiinţifice. Mai mult decât atât, consider că o evaluare cantitativă a impactului socio-economic este strict necesară în acest caz, iar aceasta lipseşte în prezent. Prin urmare, consider că, atâta timp cât nu există date ştiinţifice privind practicarea „finningului” în apele europene, derogările de la regulamentul în vigoare pot fi permise.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Appoggio la relazione Patrão Neves sulla modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci. Grazie a questo regolamento la barbara pratica dello “spinnamento” sarà definitivamente bandita dall’UE. Tale decisione è stata ritenuta l’unica percorribile sia dalla Commissione europea sia dalla commissione ENVI, al fine di conservare questa specie animale e contemporaneamente tutelare l’ecosistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi ryklių pelekų šalinimo praktika yra netoleruotina aplinkos požiūriu, nes ji kelia grėsmę kai kurių žvejojamų ryklių rūšių tvarumui, taip pat socialiniu ir ekonominiu požiūriais, nes dėl šios praktikos prarandamos komerciškai vertingos maistui naudojamos dalys, ir moraliniu požiūriu, nes vykdant tokią praktiką visiškai nepaisoma gyvūnų gyvybės. Taigi šios praktikos reikia vienareikšmiškai atsisakyti ir imtis tinkamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad ši praktika būtų veiksmingai uždrausta ES vandenyse ir Bendrijos laivuose. Nors trūksta duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kad ryklių pelekų šalinimo praktika yra vykdoma ES laivuose, Komisija nusprendė pateikti pasiūlymą panaikinti draudimo šalinti ryklių pelekus Bendrijos žvejybos laivuose išimtį, pagal kurią, kaip jau minėta, tokia praktika šiuo metu leidžiama turint specialiuosius žvejybos leidimus ir taikant šio reglamento nuostatas. Manau, jog visi šiame pranešimo projekte pateikti pasiūlymai naudingi sprendžiant du Komisijai nerimą keliančius klausimus – užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo šalinti pelekus, ir rinkti mokslinius gero valdymo duomenis –, sektoriui nerimą keliančius klausimus – užtikrinti teisėtus ekonominius ir socialinius interesus – ir NVO nerimą keliančius klausimus – apsaugoti ryklių išteklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la modification du règlement (CE) n°1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires. Je condamne fermement la pratique du finning qui consiste en la découpe des ailerons des requins sur les navires avant de les rejeter à la mer, officiellement interdite par l'Union européenne depuis 2003. Cependant, le système complexe permettant l'enlèvement des nageoires dans la limite d'un rapport de 5% entre le poids des nageoires et celui des carcasses ne permet pas un contrôle simple de la législation. En ce sens, je soutiens la proposition de la Commission de rendre obligatoire la méthode exigeant que les nageoires restent attachées à la carcasse pour lutter efficacement contre le finning. Ce faisant, le nombre de requins péchés diminuera et permettra de préserver l'espèce, de plus en plus menacée.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por partilhar as preocupações da Comissão de garantir o cumprimento da proibição do “finning” e recolher dados científicos para uma boa gestão, e também por considerar que devem ser salvaguardados os legítimos interesses económicos e sociais do setor e garantir a proteção das unidades populacionais de tubarões.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui propose la fin des dérogations qui permettaient jusqu'à présent à certains pêcheurs de pouvoir enlever les nageoires de requin à bord des navires avant de rejeter la carcasse à la mer. Ces techniques de pêche barbares, interdites au sein de l'Union depuis 2003, doivent être bannies puisque cruelles pour les requins qui sont rejetés à la mer encore vivants sans leurs nageoires.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Estou de acordo que sejam suprimidas as derrogações ou exceção ao regulamento que proíbe já a prática de remover as barbatanas de tubarões a bordo dos navios e, em seguida, devolver o resto do corpo do animal ao mar. Sou da opinião que a prática do "finning" é inaceitável do ponto de vista ambiental porque ameaça a sustentabilidade de algumas espécies de tubarões alvo desta prática, do ponto de vista social e económico porque implica o desperdício de um bem alimentar com valor comercial, e também do ponto de vista moral porque consiste num ato de total desrespeito pela vida animal. Deve-se, pois, inequivocamente repudiar esta prática e tomar as medidas adequadas para que a mesma se confirme proscrita das águas europeias e da ação da frota comunitária, nomeadamente avançar para o controlo da proibição desta prática, a fim de eliminar quaisquer suspeitas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este é um daqueles temas relativamente aos quais se exige que a decisão política deve ser suportada por uma forte base científica. O parecer científico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontava para a manutenção da derrogação existente, ou seja, que continuasse a ser possível o corte da barbatana a bordo, muito embora apertando os meios de controlo, face à legislação atual. Para além de considerar que a adoção da proposta da Comissão implicará óbvios prejuízos económicos, não justificáveis atendendo ao atual estado de conservação dos recursos, o IPMA avança com razões relacionadas com a qualidade dos produtos pescados (evitando a congelação, descongelação e nova congelação do material), e com os prejuízos que esta proposta acarretará – ao pôr em causa a boa e cooperante relação entre os investigadores e o setor – para a recolha de informação necessária para que os cientistas possam facultar à administração os seus pareceres, para uma eficaz gestão pesqueira e assim garantir a conservação destes recursos. O nosso voto fundamentou-se neste parecer.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel, ako aj súčasný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel, sa týkajú predchádzania a boja proti praktike všeobecne označovanej ako „finning“. Tá spočíva v odstraňovaní plutiev pelagických druhov žralokov, pričom zvyšné časti tela zvieraťa sú hodené naspäť do mora. Finning je neprípustný z hľadiska životného prostredia (ohrozuje udržateľnosť niektorých druhov žralokov, ktoré sú predmetom tejto praktiky), ako aj z hľadiska sociálneho a hospodárskeho (predstavuje plytvanie potravinou s obchodnou hodnotou) a z hľadiska morálneho (predstavuje akt absolútnej neúcty k životu zvieraťa). Považujem za nevyhnutné praktiku odstraňovania žraločích plutiev jednoznačne zavrhnúť a prijať primerané opatrenia, aby bol tento postup v európskych vodách zakázaný. V tejto súvislosti a s vysloveným cieľom zabrániť tejto praktike prijala Európska rada 26. júna 2003 nariadenie (ES) č. 1185/2003, ktorým sa zakazuje odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel, ako aj držanie týchto plutiev na palube, ich prekládka alebo vykladanie. Napriek neprítomnosti akýchkoľvek dôkazov o vykonávaní finningu v rámci európskej flotily je cieľom Komisie prostredníctvom zodpovedajúcich nariadení „vyničiť hroznú praktiku odstraňovania plutiev žralokom a zabezpečiť ich lepšiu ochranu“.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il finning è quella pratica frequentemente utilizzata di spinnamento operata sui pescherecci. Lo spinnamento uccide tra i 50 e i 75 milioni di squali ogni anno. È una pratica barbara permessa per il frequente utilizzo di un´eccezione prevista dalla legislazione UE del 2003. Il Parlamento oggi ha votato per porre fine a questa scappatoia ovvero alla possibilità di ottenere permessi speciali di pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport car je souhaite que devienne impossible la pratique qui consiste à couper les nageoires des requins et à rejeter leur corps à la mer. L’animal vivant est alors condamné à couler au fond et à y mourir. Cette pratique est problématique à la fois sous l’angle environnemental (menace sur la survie de certaines espèces), sous l’angle économique (énorme gâchis d’une source alimentaire potentielle) et sous l’angle moral (souffrance inutile des animaux). Le «finning» n’a pas de nécessité économique, car un marché existe bel et bien pour les corps des requins, pourtant rejetés à la mer par manque de place. Or, la règlementation actuelle ne fonctionne pas correctement : beaucoup d’infractions ont été rapportées. Il me semble important de corriger la lacune dans la législation européenne de 2003, qui permet à certains pêcheurs de continuer d’exercer cette technique. Cette pratique est difficile à détecter car les corps et les ailerons de requins peuvent être débarqués, séparément, dans des ports différents. Il est donc nécessaire que les requins soient débarqués entiers. Nous devons rendre la législation plus claire et plus stricte, afin que cette pratique ne soit plus possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), per iscritto. − È ufficialmente vietata dal 2003 la pratica del finning nell'Unione europea, ovvero la pratica che permette l'asportazione delle pinne degli squali a bordo dei pescherecci per poi rigettare i loro corpi a mare. Per porre freno a questa pratica, occorrerebbe introdurre l'obbligo di sbarcare gli squali con le pinne ancora attaccate. Il mediterraneo è ormai preda di molti pescherecci che praticano questa attività, in quanto mare ricco di squali mako e verdesche, che rischiano di essere attestate come specie a rischio di estinzione.

Nel mediterraneo è in continua crescita l'attività della pesca illegale, dovuta in parte all'elevata domanda delle pinne di squalo e in parte al prezzo elevato che raggiungono. L'ecosistema marino è seriamente danneggiato da questa pratica di pesca non sostenibile, sopratutto negli ultimi anni nel Mar Mediterraneo, in cui sono state registrate diverse popolazioni di squali colpite da questa attività.

Occorre una maggiore cooperazione, in modo da poter contrastare in maniera efficace le attività illecite svolte dai pescherecci. Per far si che ciò avvenga, bisogna che gli Stati Membri intensifichino i controlli sia in mare sia nei porti, evitando che le carcasse degli squali vengano gettate in mare. È quindi necessario che la pratica del finning sia trasparente, controllata ma sopratutto regolamentata, affinché possa considerarsi una pesca sostenibile e non invasiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Žalinga pelekų šalinimo praktika, t. y. kai rykliams laivuose nupjaunami pelekai, o jų kūnai išmetami į jūrą, nuo 2003 m. oficialiai draudžiama Europos Sąjungoje reglamentu. Tačiau reglamente numatyta galimybė pasinaudoti išimtimis, siekiant gauti „specialiuosius leidimus“, ir dviejose valstybėse narėse, Ispanijoje ir Portugalijoje, ši išimtis tapo norma. Tokia sudėtinga sistema, pagal kurią leidžiama pelekus pašalinti laive, jei pelekų ir skerdenos svorio santykis neviršija 5 %, iš esmės užkerta kelią veiksmingai kontrolei. Išties sunku patikrinti, ar laikomasi tokio reikalavimo, ypač, jei pelekų ir skerdenos iškrovimas vykdomas skirtinguose uostuose. Todėl pritariau šiam pasiūlymui, kuris pagrįstas metodu, kuriuo remiantis reikalaujama, kad pelekai būtų nenupjauti. Šis metodas turėtų būti vienintelis bei veiksmingas, siekiant kovoti su pelekų pašalinimu ir sudaryti sąlygas valstybėms narėms paprastai, veiksmingai ir nebrangiai laikytis reglamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il mio voto favorevole alla relazione della collega Patrão Neves esprime il mio totale rigetto delle crudeltà finora perpetrate ai danni degli squali. La mancanza di adeguata trasparenza negli atti normativi ha, infatti, prestato il fianco a quei soggetti che hanno praticato impunemente il taglio delle pinne degli squali per poi rigettarne il corpo in mare. Con il voto di oggi, chiediamo che gli squali pescati vengano sbarcati con le pinne ancora attaccate al corpo, in modo da effettuare i controlli dovuti e scoraggiare, attraverso pesanti sanzioni, atti di siffatta barbarie compiuti da parte di soggetti che non ritengo di chiamare "pescatori" poiché arrecherei discredito ad una categoria che ritengo invece rispettosa delle regole civili e dell`ecosistema marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le shark finning (en français, non littéralement, découpe des ailerons de requins) est une activité consistant à pêcher spécifiquement des requins pour leur couper uniquement les nageoires, et ainsi alimenter le marché asiatique, très friand de ce met. Autorisé durant de longues années en Union européenne, l'Europe représentait 15% des importations d'ailerons de requins vers l'Asie. C'est en 2003 que le finning a ensuite été interdit dans l'UE. Cependant, des dérogations ont été accordées à certains pays pour leur permettre de poursuivre cette activité. Ce rapport avait pour objectif de permettre la poursuite des mesures dérogatoires. En opposition totale avec ces pratiques, j'ai voté contre ce rapport, à l'image de la majorité de mes collègues. La non-adoption de ce rapport signifie que dorénavant, les requins devront être débarqués avec leurs nageoires "naturellement attachées au corps".

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Această practică barbară de tăiere a înotătoarelor rechinilor la bordul navelor, urmată de aruncarea corpurilor acestora în mare, continuă să fie practicată la scară largă pe glob şi acest fapt a dus la scăderea dramatică a populaţiilor acestor specii vânate. Reglementarea oficială a Uniunii Europene din 2003 le permite statelor membre să elibereze permise speciale de pescuit, care autorizează prelucrarea la bord, astfel încât înotătoarele rechinilor pot fi detaşate de carcase prin respectarea proporţiilor de înotătoare permise pentru a fi înlăturate. Cu toate acestea, nu puţine au fost cazurile în care pescarii au debarcat înotătoarele şi carcasele în porturi diferite.

Astfel, consider că este foarte important ca autorităţile abilitate din Uniunea Europeană să extindă verificările şi inspecţiile, pentru a asigura o aplicare strictă a regulamentului şi pentru a îi pedepsi pe cei care le încalcă. De asemenea, recomand ca aceste reglementări să se aplice nu numai navelor de pescuit sub pavilionul statelor membre, ci şi tuturor navelor aflate în apele maritime ale Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I warmly welcome this report. The practice of finning is unacceptable from the environmental point of view, because it threatens the sustainability of some shark species targeted by this practice, from the social and economic point of view, because it involves squandering a source of food with commercial value, and also from the moral point of view, because it shows a total disrespect for animal life. The practice of finning should therefore be repudiated unequivocally and appropriate measures should be taken to ensure that this practice is effectively banned in European waters and in the Community fleet.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe pese a contener importantes medidas para la conservación de la población de los tiburones por generar pérdidas en el sector pesquero. Es muy importante la conservación de especies como el tiburón a través de unas prácticas de pesca sostenible que condicionen la actividad de los pescadores para que no se cometan excesos ambientales. Pero el sector pesquero afronta una grave crisis desde hace muchos años, cuyo resultado es que el colectivo de los pequeños pescadores está en riesgo de desaparición en numerosos Estados miembros. Las obligaciones que incluirá este reglamento suponen generar aún más pérdidas en dicho sector de manera que se incrementa el riesgo de desaparición de esta actividad ya que solo las grandes naves podrán permitirse cargar con todo el animal, mientras que las embarcaciones pequeñas no podrán hacer frente a esta obligación. Pese a contener una serie de buenas prácticas para garantizar la supervivencia de diversas especies de tiburones, no he votado a favor debido a este impacto sobre los pequeños pescadores y, por consiguiente, sobre las comunidades vinculadas a la pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The S&D Group press for a complete ban on at-sea shark fin removal – all sharks landed must have their fins naturally attached – while stressing that this new rule should have no exceptions. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione, poiché é stato accolto un emendamento che sancisce il divieto assoluto di asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci, ovvero prima dello sbarco: questa condizione si rende necessaria per impedire la cosiddetta pratica dello "spinnamento", ovvero l'asportazione delle pinne di uno squalo che viene catturato e poi rigettato spesso ancora vivo in mare, ma mutilato e destinato quindi a morte certa. Ben si capisce come si tratti di un'inutile barbarie, non rispettosa della vita animale, della natura e dell'ambiente, che va quindi giustamente bloccata. Vorrei sottolineare però un episodio preoccupante avvenuto a margine di questa relazione, sul quale ha fatto bene il Vicepresidente Angelilli ad intervenire: sono stati infatti distribuiti dei piccoli gadget a forma di squalo per sensibilizzare gli eurodeputati sulla vicenda, ma si trattava di prodotti "made in Cina" e privi del necessario marchio CE. Direi che si tratta di una questione su cui riflettere, perché spesso ci si impegna per stabilire norme di tutela e garanzia, che poi vengono perfino ignorate all'interno dello stesso Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho condiviso appieno questo voto sulla relazione relativa all'asporto delle pinne di squalo recependo anche i suggerimenti che ho ricevuto da alcune ONG che si occupano della tutela di questa specie marina. Ritengo che lo sbarco simultaneo di parti di squalo sia una risposta del tutto insufficiente ai problemi attuali, perché attività di finning non identificate potrebbero essere comunque possibili anche in presenza di una rigorosa applicazione della corrispondenza tra pinne e carcasse, che resterebbe comunque difficile, costosa e laboriosa. Penso inoltre che la proposta di aumentare il rapporto di corrispondenza pinne/carcasse al 14% del peso lavorato si traduca in una indulgenza senza precedenti nei controlli sul finning (ben 3 volte superiore alla maggior parte dei Paesi che usano il sistema di corrispondenza). C’è un altro problema: contare le pinne e associarle alle carcasse negli alti volumi della pesca complicherebbe piuttosto che migliorare l’applicazione; la tracciabilità è infatti molto più semplice attraverso la politica delle pinne attaccate. I sistemi di controllo “indipendenti” sono costosi e potrebbero comportare il rischio di imprecisioni. Le rivendicazioni presentate dalla pesca industriale sulle possibili perdite economiche appaiono frettolose e superficiali e sono state oggetto di minimi controlli esterni, e rimangono arbitrari e inconsistenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Praxis des Abtrennens von Haifischflossen, die darin besteht die Flossen des Hais abzuschneiden und den Rest des Kadaver ins Meer zu werfen, der dann tot zu Boden sinkt, führt zu steigender Mortalität bei den Haifischbeständen. Diese Methoden sollten grundsätzlich verboten werden und es war an der Zeit, eine Gesetzeslücke zu schließen und endlich verbindlich vorzuschreiben, dass die Flossen sämtlicher Haie, die von EU-Fischereifahrzeugen weltweit sowie von Schiffen, die innerhalb der EU Haie anlanden, natürlich am Haikörper verbleiben. Ich begrüße vor allem das Ende der Ausnahmeregelung in der ehemaligen EU-Verordnung, die es Fischern, die über eine spezielle Fangerlaubnis verfügten, gestattete, Haifischflossen an Bord abzutrennen und im Hafen getrennt vom Haikörper anzulanden. Die Nachfrage nach Haifischflossen ist enorm, weil auf dem asiatischen Markt so hohe Preise für „Haifischflossensuppe“ erzielt werden. Dieser wirtschaftliche Anreiz führt leider dazu, dass Haie nur wegen ihrer Flossen getötet werden. Vielleicht gelingt es durch das Votum des Europäischen Parlaments das grausame Sterben der Haie einzudämmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi praktika, kai ryklių pelekai yra pašalinami, o likusi ryklio dalis yra išmetama į jūrą, yra nepateisinama ir turėtų būti uždrausta. Atžvelgiant į tai, labai svarbu, kad ES lygmeniu būtų tinkamai įgyvendinama „nenupjautų pelekų“ politika, kuri užkirstų kelią tokiai pelekų šalinimo praktikai. Be to, turėtų būti sukurtas griežtas kontrolės mechanizmas, siekiant pašalinti teisines spragas ir išspręsti problemas, susijusias su peleko ir skerdienos santykio taikymu. Visų pirma, reikia susiaurinti šiuo metu taikomas išimtis ir užtikrinti, kad būtų laikomasi įsipareigojimo tame pačiame uoste kartu iškrauti pelekus ir karkasus. Kita vertus, mes privalome užtikrinti, kad pelekų pašalinimo draudimas neturės didelės įtakos verslo pelningumui ir įgulos narių saugumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Comment rester insensible face au sort réservé aux requins pêchés dans nos eaux européennes et ensuite rejetés parfois vivants en mer après l'enlèvement de leurs nageoires? Cette pratique est totalement inacceptable et contraire à une gestion durable et responsable de notre écosystème. La Commission européenne a finalement pris ses responsabilités en rejetant désormais toute possibilité de dérogation. Celle-ci serait un recul considérable qui mettrait en péril toutes les avancées déjà réalisées en la matière. Le rapport Neves vise à limiter l'interdiction de la découpe des ailerons de requins aux seuls navires congélateurs, tout en sachant que les 200 navires espagnols et portugais déjà détenteurs de permis spéciaux sont en grande majorité des navires congélateurs. Le Parlement européen n'a heureusement pas cédé aux sirènes de l'industrie, en refusant de vider de sa substance la proposition de la Commission qui interdit toute découpe des ailerons, sans plus aucune exception.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la sessione plenaria di Strasburgo abbiamo votato la relazione dell´on. Patrao Neves. Molte specie di squali sono esposte a un forte sfruttamento. Negli ultimi anni, alcune specie sono state eccessivamente pescate e ora sono a rischio a causa dell'incremento drammatico della richiesta di prodotti derivati, soprattutto le pinne. Il divieto, attivo dal 2003, proibisce di spinnare gli squali a bordo dei pescherecci. Con la risoluzione approvata oggi in plenaria si cancellano le eccezioni ossia quei permessi speciali per tagliare le pinne in mare che sospendevano il divieto in modo da permettere lo spinnamento sui pescherecci che dimostravano la loro capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo. Successivamente le pinne e le carcasse potevano essere sbarcate in porti differenti rendendo difficile il conteggio preciso e quindi la possibilità di trovare chi violava il divieto gettando gli squali senza pinne in mare.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Si les européens ne cuisinent pas traditionnellement le requin, les asiatiques sont au contraire particulièrement friands de ses nageoires - dont le prix peut dépasser 70 euros le kilo. La pêche de cet animal, dont la présence en mer est nécessaire pour préserver l'équilibre de l'écosystème marin, a été règlementée, notamment dans le but d'assurer la conservation de son espèce. Pourtant, les règles actuelles sont trop facilement contournées par les pêcheurs, et les stocks de requins diminuent : selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), plus de 25 % de toutes les espèces de requins pélagiques sont menacées, dont plus de 50 % sont de grands requins océaniques pélagiques. Il est donc urgent d'agir pour assurer la conservation de cette espèce en assurant un meilleur respect des règles en vigueur, qui permettrait en outre à l'Union européenne de se conformer aux engagements internationaux qu’elle a pris en matière de protection des requins. C'est le sens de ce règlement, auquel j'apporte mon soutien.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour of the amended proposal (which is not the original defended by the rapporteur). An unequivocal EU ban on the odious and wasteful practise of shark finning will finally become reality after today's vote. MEPs have voted to prohibit the removal of shark's fins on board, making it mandatory to land sharks with the fins naturally attached. This will allow the EU ban to finally be implemented without exceptions. Despite EU legislation on shark finning existing since 2003, loopholes enabled this barbaric and wasteful practise to continue. Thankfully, a majority of MEPs has voted for an outright ban, and rejected attempts to preserve these loopholes. "Every year millions of sharks are caught, their fins hacked off and the bodies simply discarded to meet the demand for shark fin soup in Asia. This is not only a senseless waste, it also puts pressure on threatened shark species. Banning shark finning in European fisheries is an important step but the EU should also advocate for the practise to be outlawed at international level.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con il voto odierno sono state finalmente eliminate le scappatoie al divieto di "spinnamento" degli squali, che rendevano ai pescatori più facile nascondere eventuali infrazioni. La decisione odierna è particolarmente importante nell'ottica di arrivare a proteggere completamente questa specie, preziosissima per l'habitat marino e oggi purtroppo a rischio estinzione

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D), por escrito. − Estoy a favor de un control efectivo que asegure el cumplimiento de la prohibición de las prácticas de finning (cercenamiento de aletas y descarte del resto del cuerpo) en los tiburones.

Comparto el acuerdo general sobre el desembarco de aletas y cuerpos en el mismo puerto. Sin embargo, considero injustificado que las aletas deban desembarcarse pegadas a los cuerpos. Esta última opción, rechazada en la reciente reunión celebrada por la CICAA, introduce sobrecostes innecesarios en el almacenamiento, la manipulación, el procesado y la pronta comercialización de las capturas, que pueden comprometer la viabilidad de un importante segmento del sector.

Defiendo y apoyo el control en el puerto de desembarco mediante una certificación independiente, basada en parámetros adoptados por instituciones oficiales. Una solución razonable y asumida por el sector. Sentaría un valioso precedente para el control global de las actividades pesqueras. Solo si no diera los resultados esperados, debería recurrirse a una fórmula más gravosa.

Por otro lado, expreso mi satisfacción al comprobar que los Informes Ferreira, sobre la pesca de pequeña escala y artesanal, y Lövin, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común, ambos en el ámbito de la reforma de la PPC, recogen buena parte de las numerosas enmiendas que había presentado.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. − I welcome the fact that the European Commission responded positively to Parliament’s written declaration on this issue and proposed to close the loophole in the shark finning regulation. The delicate marine eco-system is continually put at risk by overfishing, but the cruel practice of shark finning is particularly damaging because of the additional vulnerability of shark populations. I voted against those attempts by some Members to allow the loophole to remain open. The long term sustainability of the fishing sector – and with it our food security – will be ensured by effective, enforceable regulation, not laws with loopholes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritenendo inaccettabile la pratica dell'asportazione delle pinne di squalo credo che sia necessario agire in questo contesto al fine di impedire che tale pratica venga praticata a bordo di pescherecci. L'asportazione di pinne di squalo, nota anche come "spinnamento", è già oggetto di regolamentazione in seno all'UE, che ne ha vietato l'esercizio ma prevede una deroga al divieto a norma della quale è possibile praticare lo "spinnamento" a bordo di pescherecci previo rilascio di speciali autorizzazioni. Credo che sia necessario riflettere sulla gravità di questa orribile pratica da un punto di vista ambientale, per quel che concerne la protezione di alcune specie animali, ma anche dal punto di vista economico. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, lo "spinnamento" - dal momento che consiste nell'asportare le pinne degli squali pelagici rigettando poi in mare le altre parti del corpo dell'animale - impedisce la commercializzazione di un bene alimentare. Al fine di garantire il rispetto degli interessi coinvolti esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − Este es un voto muy delicado por la naturaleza del asunto y por la forma en que se han desarrollado las deliberaciones en la Comisión de Pesca.

He votado a favor de la propuesta de la Comisión Europea ya que estoy absolutamente en contra del cercenamiento y, por tanto, a favor del aprovechamiento integral del tiburón. He apoyado la excepción que se contempla en el artículo 4, ya que considero que es una solución adecuada en las actuales circunstancias del sector en la Península Ibérica. La excepción podría mantenerse durante un tiempo.

Convendría, además, hacer un estudio detenido por parte del citado sector sobre los costes globales implicados. En cualquier caso, todo ello debe completarse con un sistema eficaz de controles en los puertos de la pesca realmente realizada, y hemos de ajustarnos a las recomendaciones internacionales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui permet de dénoncer une pratique barbare. Pour garantir qu'il soit mis un terme à la pratique scandaleuse du finning par les navires de l'Union européenne, la Commission et le Conseil doivent veiller à ce que les dérogations à l'interdiction du finning soient éliminées. Il faut également que les États membres soutiennent cette action et s'assurent que les demandes d'octroi et de renouvellement des permis spéciaux soient attentivement étudiées et que ceux-ci soient accordés uniquement lorsque c'est justifié, conformément à la loi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão Europeia prevê a supressão do atual artigo 4.º, isto é, da derrogação à proibição da remoção das barbatanas de tubarão a bordo dos navios de pesca comunitários, a qual é atualmente permitida mediante a emissão de licenças de captura especiais concedidas para esse efeito, devidamente regulamentadas pelo articulado deste diploma. A Relatora deste documento entendeu manter a derrogação contrariamente ao proposto pela Comissão. Não tendo tal proposta sido acolhida em plenário, votei contra o documento final dado que o mesmo não correspondia mais à sua versão inicial e da autoria da sua Relatora.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de l'interdiction du découpage des ailerons de requin à bord des navires. Cette pratique est interdite dans l'UE depuis 2003, mais quelques armements bénéficiant de dérogations en Espagne et au Portugal sont suspectés d'avoir recours au «finning», ce qui consiste à couper l’aileron et rejeter la chair du requin à l’eau. Le rapport prévoit donc de contraindre tous les pêcheurs à découper les ailerons seulement après le débarquement. Ce débat est l’illustration parfaite de la nécessaire mise en place d’une véritable politique de contrôle européen des pêches. Cette pratique du "finning" est inacceptable, mais il n'est pas démontré qu'elle existe en Europe. Cependant, dans le doute, il était nécessaire de ne laisser aucune possibilité à de telles pratiques de subsister. Face à l’échec du contrôle, le Parlement européen est contraint d’avoir recours à toute absence de dérogation, ce qui ne sera pas sans conséquences pour les professionnels. L’enjeu est désormais de nous assurer que la question du contrôle européen des pêches soit traitée de manière plus efficace. Il faudra notamment que l'homogénéité des contrôles soit favorisée et que les moyens alloués à cet outil indispensable de la politique des pêches soient augmentés.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat împotriva raportului privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor. Examinarea ratelor capturilor de rechini indică, în general, că numeroase stocuri sunt în mod serios ameninţate, deşi situaţia nu este identică pentru toate speciile şi nici chiar pentru aceleaşi specii din zone maritime diferite.

Potrivit Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN), mai mult de 25% din toate speciile de rechini pelagici, din care mai mult de 50% sunt rechini pelagici mari de ocean, sunt ameninţate. În ultimii ani, capturarea, păstrarea, transbordarea sau debarcarea unui număr în creştere de specii de rechin, inclusiv a rechinilor cu înotătoare cu valoare comercială foarte mare, au fost interzise, în conformitate cu legislaţia Uniunii sau în cadrul organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului.

Rechinul albastru şi rechinul mako, clasificaţi de IUCN ca „ameninţat”, respectiv „vulnerabil”, sunt în prezent speciile de rechin predominante capturate de flota europeană, rechinul albastru reprezentând aproximativ 70% din totalul de debarcări de rechini raportate. Totuşi, alte specii, inclusiv rechinul-ciocan şi rechinul-tigru, sunt capturate în apele Uniunii şi din exteriorul Uniunii şi contribuie la viabilitatea economică a sectorului piscicol.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I wholeheartedly support changes to the current legislation to make sure shark finning on vessels is banned and that no exemptions for EU Member States can be granted. The legislation from 2003 was not strict enough and allowed fishermen to remove sharks’ fins whilst on vessels and then throw them back in the water to die. New legislation will mean that all sharks will have to be landed with their fins naturally attached, rather than carcasses being discarded into the sea. I welcome the move to make sure that, where local authorities are unable to carry out controls in ports, vessel owners will be responsible for hiring an independent body to do the job. This legislation bring the rest of Europe up to speed with measures already in force in the UK which put a stop to this wasteful, cruel practice.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution visant à réviser la législation applicable à la pratique dite du "finning", c'est-à-dire l'ablation des ailerons de requins sur les bateaux de pêche. Celle-ci était déjà interdite par le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003. Cependant, l'article 4 de ce règlement instaurait une exception qui permettait de facto le "finning". La présente résolution permet d'en finir avec cette pratique barbare destinée à la production de soupes en Asie. En effet, le reste du corps du requin ayant une moindre valeur commerciale, le requin encore vivant est souvent rejeté à la mer, amputé de ses nageoires, incapable de se mouvoir afin d'oxygéner ses branchies et périt donc d'une lente asphyxie. Aujourd'hui, 73 espèces de requins qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne du vivant sont menacées, le finning ayant entraîné une surpêche. Je me félicite donc que tous les amendements tentant de réintroduire des dérogations aient été rejetés car il est aujourd'hui prouvé qu'elles ont été utilisées pour contourner la législation. Au moment où la législation sur le thon rouge montre son efficacité, il est temps que tout le monde fasse preuve de responsabilité par rapport à des espèces qui sont effectivement menacées.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur du renforcement des règles sur la découpe des ailerons de requins à bord des bateaux. Les règles actuelles autorisaient des dérogations qui ne permettaient pas de garantir le respect de l'interdiction de la pratique cruelle consistant à rejeter à la mer des requins vivants après leur avoir ôté les ailerons. En effet, si les ailerons constituent l'ingrédient de base de la soupe asiatique très prisée, le reste de la viande est moins recherché, et la tentation de ne prendre que la partie noble et de rejeter le reste de la carcasse est grande et incite à la surpêche d'un animal dont de nombreuses espèces sont menacées. Cependant, si l'obligation de ne débarquer que des ailerons attachés au corps de l'animal doit faciliter les contrôles, je reste convaincue que le manque de moyens alloués à ces contrôles - sur cette question mais aussi pour d'autres espèces - reste le problème central en matière de surpêche, au détriment de l'environnement et de l'écrasante majorité des pêcheurs qui font leur travail avec sérieux et courage et sont confrontés à une concurrence déloyale qui s'affranchit de toutes les règles.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − I supported this report, which calls for the abolition of loopholes that allow shark finning to continue. Shark finning – the process whereby a shark’s fin is removed on board a fishing vessel and the rest of the shark discarded back into the sea – is illegal under EU law but is still allowed by vessels that have received a special permit. This proposal calls for all EU vessels, and all vessels fishing in EU waters, to be required to land sharks with their fins still attached and it is hoped that, by doing do, the number of shark catches will be reduced. Many shark species are threatened, some are close to extinction. Shark finning is not only thought to be contributing to the decline in shark numbers, it is also cruel as fins are sometimes removed while the shark is still alive. As the EU ranks second in the world for the number of shark catches, we therefore have an important role to play in helping to protect them. The EU has also legally committed to adopt measures aimed at helping to protect sharks and this proposal should go some way to achieving that.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Lo spinnamento è una pratica inaccettabile sia dal punto di vista ambientale, poiché minaccia la sostenibilità di alcune specie di squali, sia dal punto di vista sociale ed economico, poiché implica lo spreco di un bene alimentare avente valore commerciale, nonché dal punto di vista etico, poiché dimostra una totale mancanza di rispetto per la vita animale. Seppur tale pratica sia vietata sin dal 2003 nelle acque e per la flotta europea, la Commissione ha deciso di presentare una proposta che mira a eliminare anche la deroga al divieto di asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci dell'Unione. Tale proposta, oltre a garantire ulteriormente agli squali la protezione che necessitano, consentirà così all'UE di contribuire attivamente allo sforzo globale in atto per sradicare la crudele pratica del taglio delle pinne degli squali anche in altre parti del mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Od dawna dochodziły mnie sygnały o okrutnych praktykach odcinania płetw rekinom. W ostatnim czasie moje biuro otrzymało bardzo dużo zgłoszeń od organizacji ekologicznych oraz prywatnych osób. Przychylam się do ich próśb o jak najszybsze zatrzymanie tego procederu oraz wstrzymanie handlu surowcem, szczególnie w regionach Południowej Ameryki. Popieram tę rezolucję.

 
  
  

Entschließungsantrag: B7-0497/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando, antes de mais, que a Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças assume grande importância, dado que estabelece um sistema que permite a cooperação dos Estados participantes tendo em vista encontrar uma solução para o rapto internacional de crianças, determinando os tribunais competentes e a lei aplicável para efeitos da decisão relativa ao local de residência da criança. Para além disso, ao recordar o papel que a União Europeia já assumiu em termos de competência externa exclusiva no domínio do rapto internacional de crianças, sou da opinião que, por essa razão, o Conselho deverá promover as medidas necessárias no mais breve trecho para adotar as decisões propostas pela Comissão, nomeadamente a consulta imediata do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’enlèvement d’enfants est moralement répréhensible et lourd de conséquences pour les enfants et leurs familles. La convention de La Haye en la matière confère les moyens légaux pour se battre contre ce fléau transfrontalier. Ce texte cherche à permettre l’accès de huit nouveaux pays à cette convention et j’ai donc soutenu cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl rezoliucijos dėl aštuonių trečiųjų šalių prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Hagos konvencijoje nustatoma sistema, pagal kurią valstybės bendradarbiauja vaikų grobimo atvejais, joje numatoma, kokie teismai kompetentingi ir kokia teisė taikoma sprendžiant klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos, taip pat joje numatomas greitas pagrobtų vaikų grąžinimas į jų gyvenamąją šalį. Taryba dėl teisinių priežasčių nusprendė atidėti konsultacijas su Parlamentu ir šių šalių prijungimą prie Hagos konvencijos. Pritariu išdėstytoms rekomendacijoms, kad Taryba turėtų nedelsdama tęsti minėtų šalių prijungimo prie Hagos konvencijos procedūrą ir tuo tikslu pasikonsultuoti su EP. Pritariu, kad gindama savo piliečių interesus Taryba neturėtų trukdyti ES tinkamai veikti dėl tariamų teisinių priežasčių.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi yra labai svarbu nustatyti sistemą, pagal kurią dalyvaujančios valstybės gali bendradarbiauti siekdamos rasti sprendimus tarptautinio vaikų grobimo atvejais. Būtina numatyti, kokie teismai kompetentingi ir kokia teisė taikoma priimant sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos. Tarybai šiuo metu yra pateiktos rekomendacijos, kuriomis ji turėtų nedelsdama tęsti minėtųjų sprendimų priėmimo procedūrą. Galvodama apie ES piliečių, kuriems būtų naudinga, kad šie sprendimai būtų priimti, interesus, ji neturėtų trukdyti Europos Sąjungai tinkamai veikti dėl tariamų teisinių priežasčių.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), in writing. − The Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction is of great importance, because it establishes a system allowing participating states to cooperate in order to find a solution to international child abductions, by determining which courts are competent and which law is applicable when deciding where the child should reside.

We know that the European Union has obtained exclusive external competence in the field of international child abduction. The accession of new states (Gabon, Andorra, the Seychelles, the Russian Federation, Albania, Singapore, Morocco and Armenia) should be accepted by those states which are already members in order for the Convention to apply between them.

Given that the Convention does not allow international organisations to become members, the European Union should empower the Member States to act in its interest when accepting the abovementioned accessions. In the interest of European citizens who would benefit from the adoption of those decisions, it should renounce efforts to impede the proper functioning of the European Union on false legal grounds.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por instar os Estados-Membros a assinarem a declaração, no interesse da União Europeia, que permitirá a adesão de oito países à Convenção sobre os aspetos civis relacionados com o rapto internacional de crianças. O Conselho tem de prosseguir sem demora com o processo de adoção das propostas de decisão atrás mencionadas e, neste processo, o Parlamento deverá ter uma palavra a dizer em relação às oito propostas de decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Convenção da Haia sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças assume grande importância, dado que estabelece um sistema que permite a cooperação dos Estados participantes tendo em vista encontrar uma solução para o rapto internacional de crianças, determinando os tribunais competentes e a lei aplicável para efeitos da decisão relativa ao local de residência da criança. Assim sendo, urge que o Conselho assuma os procedimentos necessários para aceitar a adesão à Convenção de oito novos Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de resolução em apreço, apresentada, nos termos do número 5 do artigo 115.º do Regulamento, na sequência de uma pergunta com pedido de resposta oral formulada por um conjunto de deputados em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos, versa sobre a declaração de aceitação pelos Estados-Membros (EM), no interesse da União Europeia (UE), da adesão de oito países terceiros à Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças. O aumento da mobilidade dos cidadãos a nível europeu fez aumentar o número de relacionamentos entre pessoas de países diferentes. Como consequência deste aumento, também aumentaram os casos de separação de casais com filhos que acabam por disputar a tutela dos mesmos. Muitas vezes, as decisões judiciais não são respeitadas e os filhos são objeto de rapto por parte de um dos progenitores. Votei favoravelmente esta proposta de resolução – bloqueada no Conselho há quase um ano – porque é fundamental que, nos casos supra referidos, a comunidade internacional coloque em primeiro lugar a defesa dos interesses das crianças e não os dos pais, o que, por vezes, não acontece com algumas instituições. Assim, em caso de rapto internacional, a competência externa passa a ser da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças estabelece um sistema que permite a cooperação dos Estados participantes tendo em vista encontrar uma solução para o rapto internacional de crianças. Esta Convenção só se aplica entre países que tenham procedido à respetiva ratificação ou que tenham aderido à mesma pelo que, a aceitação da adesão assume, por isso, máxima importância. Tendo presente que os interesses das crianças são de primordial importância, que a sua proteção deve estar acima de qualquer interesse, entendemos ser fundamental e urgente estabelecer as formas mais eficazes que garantam o regresso imediato de uma criança raptada ao Estado da sua residência habitual. Daí, o nosso voto a favor da presente Resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí má dôležité opodstatnenie, pretože vytvára systém, ktorý umožňuje zúčastneným štátom, aby spolupracovali s cieľom nájsť riešenie medzinárodných únosov detí, determinujúc, ktoré sú príslušné súdy a aké majú právomoci v rozhodovaní o tom, kde by dieťa malo mať bydlisko. Európska únia už vykonáva svoju vnútornú právomoc v oblasti medzinárodných únosov detí, najmä prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Dohovor však neumožňuje medzinárodným organizáciám, aby sa stali členmi. I z toho dôvodu by Európska únia mala splnomocniť členské štáty, v zmysle konania v jej záujme, pokiaľ hovoríme o pristupovaní zmieňovaných organizácií. Rada by mala čo najskôr podniknúť patričné kroky, aby bolo možné prijať rozhodnutia navrhované Komisiou, vrátane konzultácie s Parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Face à l'augmentation du nombre d'enlèvements internationaux d'enfants, phénomène qui va de pair avec l'augmentation du nombre de mariages binationaux, j'ai apporté mon soutien à la demande exprimée par le Parlement européen de voir 8 décisions d'adhésion d'Etats tiers à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfant. Ces décisions sont indispensables pour étendre les possibilités de trouver des issues positives rapides face à ces rapts d'enfants. Le Conseil doit donc procéder sans retard à la conclusion de ce processus.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra nepaprastai svarbi, nes joje nustatoma sistema, pagal kurią dalyvaujančios valstybės gali bendradarbiauti siekdamos rasti sprendimus tarptautinio vaikų grobimo atvejais, numatoma, kokie teismai kompetentingi ir kokia teisė taikoma priimant sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos. Konvencijoje taip pat numatoma pagrobtus vaikus greitai grąžinti į jų gyvenamąją šalį. Konvencija taikoma tik ją ratifikavusių arba prisijungusių prie jos šalių tarpusavio santykiams. Naujų šalių prisijungimui turi pritarti tos valstybės, kurios jau yra narės, kad Konvenciją būtų galima taikyti jų tarpusavio santykiams. Europos Sąjunga jau pasinaudojo savo vidaus kompetencija tarptautinio vaikų grobimo srityje, ypač priėmusi Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo. Taryba turėtų nedelsdama tęsti minėtųjų pasiūlytų sprendimų priėmimo procedūrą. Tuo tikslu ji turėtų pasikonsultuoti su Parlamentu dėl aštuonių pasiūlytų sprendimų. Galvodama apie ES piliečių, kuriems būtų naudinga, kad šie sprendimai būtų priimti, interesus, ji neturėtų trukdyti Europos Sąjungai tinkamai veikti dėl tariamų teisinių priežasčių.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Gravele situaţii legate de traficul de persoane, în special de minori, ridică un semnal de alarmă că măsurile luate pentru prevenire sunt ineficiente sau foarte lente. Este de datoria noastră să readucem protecţia împotriva acestui fenomen în lumină. Fiecare moment pierdut din pricina lipsei de comunicare a Consiliului a avut repercusiuni negative asupra multor situaţii oribile în care se află anumiţi copii. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 ajută în lupta cu traficul minorilor. Aceasta instituie un sistem eficient, permiţând statelor participante să coopereze pentru găsirea soluţiilor la răpirile internaţionale de copii şi pentru repatrierea rapidă; aşadar, aderarea celor 8 ţări terţe este extrem de importantă.

Consiliul, în opinia mea, trebuie să ia măsuri imediate pentru adoptarea deciziilor propuse de Comisie şi să renunţe la a trage de timp invocând diverse motive juridice şubrede. Sunt în totalitate de acord cu colegii mei în ceea ce priveşte grăbirea aderării celor 8 ţări la convenţie pentru a câştiga teren în această situaţie foarte neplăcută.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this resolution which calls for the EU to sign the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. It is of great importance, as it establishes a system allowing participating states to cooperate in order to find a solution to international child abductions, by determining which courts are competent and which law is applicable when deciding where the child should reside.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − La Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ha senza dubbio una grande importanza perché istituisce un sistema che consente agli Stati partecipanti di cooperare per trovare una soluzione alle sottrazioni internazionali di minori. Per questo concordo con i contenuti e le richieste che vengono fatte al Consiglio con questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de esta resolución porque considera, correctamente, que el Consejo no tiene potestad para bloquear la adopción de decisiones por parte de la Comisión en este tema. En todo lo concerniente a la sustracción internacional de menores, la normativa vigente es el Convenio de la Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños. La Comisión trata que todos los Estados miembros cumplan con dicho tratado, de forma que no nieguen la adhesión a ningún Estado nuevo, como figura en el citado Convenio. El Consejo está impidiendo el normal desarrollo de decisiones tomadas al respecto, en que la Comisión trata de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y trata de impedir que ningún Estado se niegue a aceptar una adhesión. Así mismo, el Consejo rehúsa consultar al Parlamento para avanzar en la cuestión por desacuerdos de tipo jurídico. Por ello he dado mi voto favorable a la presente resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Pažymėtina, kad vaikų teisių apsauga yra viešas interesas, ir todėl nuolat būtina ieškoti geriausio sprendimo vadovaujantis vaiko interesais. Labai dažnai ginčai dėl vaikų įgauna tarptautinį elementą ir susiduriama su neteisėto vaiko išgabenimo į kitą valstybę problema. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti šios konvencijos nuostatų įgyvendinimą tarptautiniu mastu. Negalima vilkinti naujų šalių prisijungimo proceso. Mes turime apsaugoti vaikus nuo žalingų padarinių, kuriuos sukelia jų neteisėtas išvežimas ar laikymas. Be to, būtina užtikrinti, kad vaikų sugrąžinimas į valstybę, kurioje jie nuolat gyvena, būtų vykdomas operatyviai, taip pat tinkamai įgyvendinama tėvų teisės matytis su vaiku apsauga.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu sobre a declaração de aceitação pelos Estados-Membros, no interesse da União Europeia, da adesão de oito países terceiros à Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças em que se dirige ao Conselho a recomendação de prosseguir, sem demora, o processo de adoção das propostas de decisão atrás mencionadas, devendo para o efeito consultar o Parlamento em relação às oito propostas de decisão e no interesse dos cidadãos europeus que beneficiarão da adoção dessas decisões.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction is of great importance, as it establishes a system allowing participating states to cooperate in order to find a solution to international child abductions, by determining which courts are competent and which law is applicable when deciding where the child should reside. The Convention thus provides for the speedy return of abducted children to their proper country of residence. The Convention only applies between countries which have ratified or acceded to it. Whereas the accession of new states must be accepted by those states which are already members in order for the Convention to apply between them. The acceptance of accessions is therefore of the utmost importance.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Credo che sia urgente chiarire la situazione giuridica relativa alla sottrazione internazionale di minori attraverso la definizione delle competenze giurisdizionali e la soluzione del problema del diritto applicabile in base al luogo di residenza del minore. Ritengo necessario implementare la cooperazione tra Stati per risolvere le problematiche connesse alle sottrazioni internazionali di minori attraverso l'accettazione delle adesioni di nuovi Stati alla Convenzione dell'Aia, da parte di quei Paesi che ne sono già parte. Chiedendo con forza che la salvaguardia dei diritti dei minori sia considerata una priorità, esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je supporte bien sûr cette résolution, qui a pour objectif de pousser le Conseil à accélérer le pas pour permettre aux États parties de coopérer pour trouver une solution aux enlèvements internationaux d'enfants, en déterminant les juridictions compétentes et le droit applicable au moment de la décision sur le lieu de résidence de l'enfant. Est aussi prévu un retour rapide des enfants enlevés dans leur propre pays de résidence. Dans l'intérêt des citoyens européens, qui bénéficieraient de l'adoption de ces décisions, le Conseil devrait au plus vite nous consulter, au Parlement, et s'abstenir de faire obstacle au bon fonctionnement de l'Union européenne pour des raisons juridiques fallacieuses!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considerando que a Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças assume grande importância dado que estabelece um sistema que permite a cooperação dos Estados participantes, tendo em vista encontrar uma solução para o rapto internacional de crianças, determinando os tribunais competentes e a lei aplicável para efeitos da decisão relativa ao local de residência da criança, o Parlamento Europeu recomendou ao Conselho prosseguir sem demora o processo de adoção das propostas de decisão sobre o tema apresentadas pela Comissão. Para esse efeito, recorda ao Conselho que deve consultar o Parlamento em relação às propostas de decisão e que, no interesse dos cidadãos europeus que beneficiaram da adoção dessas decisões, deve abster-se de obstar ao bom funcionamento da União Europeia, aduzindo razões jurídicas espúrias. Pelos motivos expostos, apoiei a adoção do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul cu privire la acceptarea aderării a 8 ţări terţe la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980, asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, constituie un sistem care permite statelor participante să coopereze pentru a găsi o soluţie la răpirile internaţionale de copii, stabilind tribunalele competente şi legea aplicabilă atunci când se hotărăşte reşedinţa copilului. Convenţia prevede, astfel, returnarea rapidă a copiilor răpiţi în ţările lor de rezidenţă. Uniunea Europeană şi-a exercitat deja competenţa internă în domeniul răpirilor internaţionale de copii, în special prin Regulamentul (CE) nr.2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti. Aderarea noilor state trebuie să fie acceptată de acele state care sunt deja membre, în scopul aplicării reciproce a Convenţiei. Convenţia nu permite organizaţiilor internaţionale să devină membre. Uniunea Europeană ar trebui să împuternicească statele membre să acţioneze în interesul său, în momentul în care acceptă aderările menţionate mai sus.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution, which calls for the accession of eight third countries to the 1980 Hague Convention on International Child Abduction. The adoption of this resolution will allow Gabon, Andorra, the Seychelles, Russia, Albania, Singapore, Morocco and Armenia to accede to the convention. The accession of these countries is especially important as it will protect both European children with relatives in those states as well as children living in those countries who also have connections with EU states. I welcome the adoption of this resolution, which constitutes an important step in ensuring that abducted children are promptly returned to their parents or guardians should they be wrongfully removed.

 
  
MPphoto
 
 

  Auke Zijlstra (NI), schriftelijk. − De PVV is vanzelfsprekend voorstander van het bestrijden en oplossen van ontvoeringen van kinderen. Het is dan ook een goede zaak dat steeds meer landen toetreden tot het betreffende verdrag. De resolutie van het Parlement gaat niet over kindontvoeringen als zodanig, maar over het verplaatsen van het recht op het afsluiten van internationale overeenkomsten van de lidstaten naar de Europese Commissie. Dat is een uitholling van nationale soevereiniteit, met repercussies voor andere internationale overeenkomsten. Ontvoerde kinderen moeten zo snel mogelijk naar hun woonplaats terugkeren. Die bevindt zich niet in een verdragstekst, maar in een lidstaat.

 
  
  

Entschließungsantrag: B7-0498/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, começando por exortar o Conselho e a Comissão a garantirem que quaisquer alterações ao RTI são compatíveis com o acervo da UE e favorecem o objetivo e o interesse da UE de fazer progredir a Internet como verdadeiro espaço público, onde sejam respeitados os direitos humanos e as liberdades fundamentais – em particular, a liberdade de expressão e de reunião – e garantindo o respeito dos princípios do mercado livre, da neutralidade da rede e do empreendedorismo. Por outro lado, é importante preservar o desenvolvimento dos serviços em linha e o acesso aos mesmos para os consumidores finais, bem como a economia digital na globalidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte constitue un appel du Parlement européen aux États membres dans le cadre de la révision du Règlement des Télécommunications Internationales (RTI) lors de la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales qui se tiendra à Dubaï du 3 au 14 décembre prochain. En soutenant ce texte, j’appelle à être vigilant à toute menace qui pourrait entamer le caractère ouvert et compétitif de l'internet. L'internet doit rester un domaine de liberté et d'ouverture et c’est tout le sens du vote du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi juo įtvirtinama Europos Parlamento pozicija, jog internetas tikrai turi būti tokia vieša erdvė, kurioje gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės. Internetas turi likti laisvas ir atviras ir negali būti kalbama apie jokius pasiūlymus, kurie galėtų kelti didžiulę grėsmę atviram ir konkurencingam interneto pobūdžiui. Šiuo pranešimu Europos Taryba raginama koordinuoti derybas dėl tarptautinių telekomunikacijų reglamentų persvarstymo ir remtis tik iš daugelio subjektų surinkta informacija. Manau, jog tolesniame telekomunikacijų procese interneto valdymo ir susijusio reglamentavimo klausimai turėtų būti ir toliau išsamiai ir įvairiais lygmenimis apibrėžiami.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les télécommunications sont au cœur de nombres d'enjeux : non seulement elles sont devenues l'un des pivots de notre croissance, mais elles touchent aussi à des domaines sensibles, comme la protection de notre vie privée. Pour ces raisons, je soutiens les ambitions posées par cette résolution : la réglementation des télécommunications doit être juste et réaliste, et cela implique notamment la garantie que leur élaboration soit ouverte, participative, et respecte le principe de neutralité.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As questões em torno da gestão e do acesso à internet ocupam um lugar cada vez mais central no debate sobre as telecomunicações internacionais. Creio que a posição comum do PPE e do ALDE refletiu uma linha prudente e equilibrada quanto a esta matéria, procurando assegurar que a posição europeia na próxima Conferência Mundial defenda a liberdade de utilização e de acesso àquele meio de comunicação, os direitos humanos e o respeito pelo acervo comunitário. Restrições injustificadas apenas teriam como consequência um retrocesso no modo como hoje comunicamos e que tem tido o mérito de aproximar as pessoas e de fazer fluir mais livremente a informação e as trocas comerciais. Reconhecendo a necessidade de estar atento aos crimes que possam ser cometidos por seu intermédio, julgo, não obstante, que o ponto de partida deve ser a liberdade de utilização e de acesso à internet e não a sua limitação ou a introdução de barreiras económicas ao seu uso. Espero que as conclusões da Conferência acolham esta posição.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de resolução comum em apreciação, apresentada nos termos dos n.ºs 2 e 4 do artigo 110.º do Regimento, em substituição das propostas de resolução dos Grupos PPE e ALDE, versa sobre a próxima Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais (WCIT – 2012) da União Internacional das Telecomunicações, a realizar no Dubai, Emiratos Árabes, entre os dias 3 e 14 de dezembro de 2012, durante a qual será debatido o possível alargamento do âmbito do Regulamento das Telecomunicações Internacionais. Espero que a participação da União Europeia (UE) e dos Estados-Membros (EM) nesta conferência seja devidamente articulada – uma vez que apenas os EM podem negociar as propostas apresentadas – para que não se verifiquem alterações que possam prejudicar os interesses da UE, nem limitem o desenvolvimento do acervo comunitário. No Dubai, a Europa deve falar a uma só voz e defender a liberdade no acesso à internet que alguns Estados gostariam de cercear. Apoio a revisão do Regulamento das Telecomunicações Internacionais no âmbito da WCIT – 2012 porque constitui uma boa oportunidade para melhorar a cooperação entre os países de modo a elevar os níveis de desenvolvimento económico e social.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Com esta resolução, pretende-se garantir que as alterações do Conselho e da Comissão ao Regulamento vão no sentido de favorecer o "objetivo e o interesse da UE em fazer progredir a internet como verdadeiro espaço público", faltando uma referência à importância de um acesso verdadeiramente universal, democrático e inclusivo. A resolução reclama o respeito pelos "direitos humanos e as liberdades fundamentais – em particular, a liberdade de expressão e de reunião". Estamos de acordo. Por outro lado, afirma os princípios do mercado livre e do empreendedorismo, defende mais concorrência para que se "evite uma nova fratura digital". É manifestada preocupação quanto às "propostas da UIT incluírem a criação de novos mecanismos de lucro (...) fazendo aumentar os preços e dificultando a inovação", preocupação que fica aquém da necessária rejeição de tais mecanismos de lucro e de uma inversão destas políticas, visto que até se consegue reconhecer parte dos seus efeitos nefastos. Em alternativa, assinámos uma resolução que lamentamos não ter sido aprovada, uma vez que era a única a defender que "as telecomunicações e a Internet são e devem continuar a ser bens públicos, por ser esta a única forma de garantir o acesso universal a ambas e o seu controlo democrático".

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Medzinárodné telekomunikačné predpisy (ITR), ktorých signatárom je 27 členských štátov EÚ, boli prijaté na Svetovej konferencii administratívnej telegrafie a telefónie v Melbourne v roku 1988 a odvtedy neboli revidované. Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) vyzvala na zasadnutie v Dubaji v termíne 3. – 14. december 2012 pod názvom Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT) s cieľom dosiahnuť dohodu o novom znení týchto ITR. Niektoré z doteraz nastolených návrhov na zmeny ITR sa týkajú aspektov medzinárodných telekomunikácií, ktoré jednoznačne patria do rozsahu pôsobnosti acquis EÚ a politík Únie vrátane vzťahu medzi regulačnými orgánmi a nezávislými komerčnými prevádzkovateľmi, roamingu a ochrany osobných údajov. V kontexte Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) sa uskutočnili zasadnutia s cieľom pripraviť spoločné európske pozície k preskúmaniu ITR. Európska komisia bude informovať Medzinárodnú telekomunikačnú úniu o jednotlivých kompetenciách Európskej únie a jej členských štátov v týchto veciach.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which expresses concern that the ITU reform proposals include the establishment of new profit mechanisms that could seriously threaten the open and competitive nature of the internet, driving up prices, hampering innovation and limiting access. It also recalls that the internet should remain free and open.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − La conferenza in oggetto sarà occasione per sottolineare l'importanza di salvaguardare solidi servizi Internet basati sul principio del massimo sforzo, promuovere l'innovazione e la libertà di espressione, garantire la concorrenza ed evitare la creazione di un nuovo divario digitale.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de esta resolución al considerar que señala acertadamente que existen riesgos para la garantía de las libertades fundamentales. En esta resolución, el Parlamento pide al Consejo y a la Comisión que velen para que las posibles modificaciones del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales sean compatibles con el derecho de la UE, garantizando que Internet sea un espacio libre y neutral donde se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y reunión. Considera que ni la Unión Internacional de Telecomunicaciones ni ninguna institución centralizada pueden ser órganos adecuados para ejercer el papel de autoridad reguladora de Internet, y lamenta la falta de transparencia y ánimo integrador de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-2012) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este informe ha recogido la preocupación sobre las decisiones que diversos actores privados reunidos en esta Conferencia pretenden regular unilateralmente la libertad de Internet e imponer sus condiciones a los ciudadanos. Por todo ello he votado a favor de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Atsižvelgiant į elektroninių ryšių politikos svarbą, turėtų būti sukurta atvira ir tvirta teisinė bazė bei taikomas vartotojų interesais ir daugiašališkumu grindžiamas modelis. Visi tarptautinių telekomunikacijų reglamentų pakeitimai turėtų būti suderinami su ES teise. Pažymėtina, kad didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas pasirengimui 2012 m. pasaulinei tarptautinių telekomunikacijų konferencijai, atsižvelgiant į jos svarbą visuomenei. Manau, kad tik bendromis pastangomis galime apsaugoti interneto atvirumą, naudotojų teises bei tinkamai įgyvendinti laisvos rinkos principus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A proposta de resolução comum sobre a próxima Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais (WCIT-2012) da União Internacional das Telecomunicações e a eventual ampliação do âmbito do Regulamento das Telecomunicações Internacionais tem por objetivo indicar as preocupações do PE sobre o assunto. Destaco, entre as preocupações apontadas, o pedido que é feito aos Estados­Membros para impedirem quaisquer alterações ao Regulamento das Telecomunicações Internacionais que possam prejudicar a abertura da Internet, a neutralidade da rede, as obrigações relativas ao serviço universal, o conteúdo criativo em linha e o governo participativo por parte de atores múltiplos – como os governos, instituições supranacionais, organizações não governamentais, pequenas e grandes empresas, a comunidade tecnológica e os utilizadores e consumidores da Internet em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. We call on the Council and the Commission to ensure that any changes to the International Telecommunication Regulations are compatible with the EU acquis and further the Union’s objective of, and interest in, advancing the internet as a truly public place, where human rights and fundamental freedoms, particularly freedom of expression and assembly, are respected and the observance of free market principles, net neutrality and entrepreneurship are ensured. We also regret the lack of transparency and inclusiveness surrounding the negotiations for WCIT-12, given that the outcomes of this meeting could substantially affect the public interest.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Dal momento della sua adozione, a Melbourne nel 1988, il regolamento delle telecomunicazioni internazionali (ITRs) non è mai più stato modificato. Si è, di recente, prospettata la necessità di accordare delle modifiche al testo dell'ITRs al fine di renderlo aderente al contesto tecnologico, economico e sociale radicalmente mutato. Credo che i processi di revisione normativa internazionale richiedano la più ampia partecipazione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti: cittadini, imprese, associazioni e pubblica amministrazione. Inoltre, ritengo che, al momento della definizione dell'ambiente normativo internazionale per Internet e le Telecomunicazioni, dovrà essere garantita la natura aperta, competitiva e innovativa di Internet nel futuro, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione e di riunione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je partage le message de cette résolution, à savoir que je trouve dommageable – et je pèse mes mots – ce manque de transparence dans les préparatifs de la CMTI-12 et de la conférence proprement dite, alors qu'elle devrait aboutir à des résultats importants et d'utilité publique! Je rappelle que certaines propositions de réforme du RTI présentées par les 193 États membres de l'UIT auraient une incidence sur l'internet, sur son architecture, sur son fonctionnement, sur son contenu et sa sécurité, sur les relations commerciales, sur la gouvernance de l'internet et sur la libre circulation d'informations en ligne. Il y aurait, dans ces propositions de réforme de l'UIT, des motifs d'inquiétude car elles prévoient la mise en place de mécanismes spécifiques de redevances d'interconnexion, ce qui pourrait menacer gravement le caractère ouvert et compétitif de l'internet en faisant grimper les prix et en entravant l'innovation. Il est urgent de faire la lumière là-dessus!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As alterações ao Regulamento das Telecomunicações Internacionais (RTI) deverão ser compatíveis com o acervo da União Europeia e favorecer o objetivo e o interesse da internet progredir como verdadeiro espaço público, respeitando os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Voto favoravelmente a presente resolução devido ao facto de entender que a internet deve permanecer livre e gratuita para os cidadãos, ter uma participação multilateral e de sentido ascendente, assim como devem ser promovidos serviços em linha e a economia digital. Por fim, a internet deve ser um espaço de liberdade, garantindo o respeito dos princípios de mercado livre, da neutralidade da rede e do empreendedorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia privind viitoarea Conferinţă Mondială privind Telecomunicaţiile Internaţionale (WCIT-2012) a Organizaţiei Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) şi eventuala extindere a sferei de aplicare a regulamentelor internaţionale în materie de telecomunicaţii. Consider că este important ca toate modificările aduse regulamentelor internaţionale în materie de telecomunicaţii să fie compatibile cu acquis-ul UE şi să faciliteze realizarea obiectivului constând în promovarea internetului ca spaţiu cu adevărat public, în care drepturile omului şi libertăţile fundamentale, în special libertatea de exprimare şi de întrunire, sunt respectate, iar conformarea la principiile pieţei libere, al neutralităţii reţelei şi al antreprenoriatului este garantată. Susţin orice propuneri de menţinere a actualei sfere de aplicare a regulamentelor internaţionale în materie de telecomunicaţii (RIT) şi a mandatului actual al UIT şi consider că UIT sau orice altă instituţie internaţională unică centralizată nu este un organism adecvat care să-şi exercite autoritatea normativă asupra guvernanţei internetului sau a fluxurilor de trafic de pe internet. Solicităm statelor membre să prevină orice modificări aduse regulamentelor internaţionale în materie de telecomunicaţii care ar putea afecta caracterul deschis al internetului, neutralitatea reţelei, principiul end-to-end, obligaţiile de serviciu universal şi guvernanţa participativă încredinţată mai multor actori.

 
  
  

Entschließungsantrag: B7-0496/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que a luta contra as alterações climáticas deve permanecer uma prioridade, tanto a nível europeu, como a nível internacional. Sou da opinião que a luta contra as alterações climáticas, para além do seu objetivo em si, contribui igualmente para um crescimento sustentável, mais emprego e diminuição da dependência da importação de outras fontes de energia. Deste modo, a União Europeia deve demonstrar liderança nesta conferência, falando a uma só voz, que represente os 27 Estados-Membros da União Europeia, na busca do progresso para alcançar-se um acordo internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte vise à préciser la position du Parlement européen en amont de la conférence de Doha qui se terminera le 7 décembre. J’ai soutenu cette résolution puisque cette dernière est équilibrée et raisonnable. Une attention particulière a été portée aux risques de fuites de carbone qui nuirait à la compétitivité des entreprises européennes. L’Union européenne est un leader au niveau environnemental. Elle doit le rester tout en permettant à son économie de s’adapter et en veillant au fait que ces efforts soient également partagés par les pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl lapkričio pabaigoje Dohoje prasidėsiančios konferencijos dėl klimato kaitos. Dohos konferencijoje bus deramasi dėl visuotinio teisiškai įpareigojančio susitarimo klimato kaitos klausimais, kuris nuo 2020 m. turėtų pakeisti Kioto protokolą. Pritariu, kad pagrindiniai ES delegacijos tikslai derybose turėtų būti ambicingesnio šiltnamio efekto mažinimo plano nustatymas bei pasistūmėjimas į priekį siekiant visuotinio susitarimo klimato kaitos klausimais. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad iki 2020 metų ES turėtų sumažinti anglies dvideginio išmetimą 30 proc., lyginant su 1990 metais. Pritariu, kad antrasis Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpis turėtų prasidėti 2013 m. sausio 1 d., o prie naujos tarptautinės sistemos, būtų pereita iki 2020 m. Taip pat būtina siekti, kad būtų pradėtas naudoti Ekologinis klimato fondas, skirtas besivystančioms šalims.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Nem támogattam a dohai éghajlat-változási konferenciára vonatkozó parlamenti határozatot, mert az nem veszi figyelembe Magyarország és a többi kelet-közép-európai tagállam érdekeit. Elfogadhatatlannak tartom, hogy míg az EU15-ök a csatlakozó új tagállamok nagymértékű kibocsátáscsökkentése nélkül nem tudták volna teljesíteni a kiotói vállalásaikat, most mégis figyelmen kívül hagyják ezen országok jogos igényét a kiotói kvótatöbbletük továbbvitelére. Egy mindenki számára elfogadható kompromisszum nélkül nem lesz egységes álláspont, ez pedig veszélybe sodorja a hatékony uniós érdekérvényesítést a nemzetközi klímatárgyalásokon.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Le réchauffement climatique a été progressivement rayé purement et simplement de l'agenda politique et médiatique depuis de nombreux mois. Pourtant, et de manière plus consensuelle que jamais, les experts internationaux n'ont fait que confirmer leurs craintes les plus pessimistes sur l'évolution du climat. Les deux degrés de hausse qu'il s'agissait d'éviter pour la fin de ce siècle semblent déjà un objectif caduc. On ne peut que le regretter. L'Union européenne, à l'avant garde du combat environnemental, doit redoubler d'efforts et de pédagogie lors des rendez-vous internationaux. En ce sens, la conférence de Doha sera donc un nouveau rendez-vous. Mais ne soyons pas naïfs, il me semble indispensable de mettre sur la table la question de la taxe carbone aux frontières de notre continent afin de prévenir toute distorsion de concurrence pour nos industries européennes qui ne peuvent assumer unilatéralement les engagements écologiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią pranešimą, kadangi bendru nutarimu yra pripažįstama, jog klimato kaita yra neišvengiama ir galbūt neatitaisoma grėsmė žmonijai, todėl šį klausimą tarptautiniu lygmeniu turi spręsti visos šalys. Kadangi iš naujausių mokslinių tyrimų rezultatų matyti, kad, pvz., Arkties regione klimato kaitos poveikis yra greitesnis ir labiau jaučiamas, nei anksčiau prognozuota, kadangi investicijos į energetikos sektorių labai dažnai trunka 30 ar daugiau metų, o naujiems projektams ir politikos krytims planuoti reikia daug laiko – tai aiškiai parodo būtinybę visame pasaulyje energetikos srityje imtis naujų veiksmų. ES turėtų imtis lyderės paslaugų kovojant su klimato kaita ir pasiekti teisiškai jungiantį ir privalomą susitarimą dėl vienodų ilgalaikių pastangų mažinant klimato kaitą. Svarbu pažymėti, jog po 2012 m. – paskutiniųjų „skubios pradžios“ finansavimo metų (30 mlrd. JAV dolerių dydžio per trejus metus įsipareigojimas, prisiimtas Kopenhagoje) – nėra užtikrintumo dėl kovos su klimato kaita finansavimo. Verta pabrėžti, jog dabartinė ekonomikos krizė negali būti dingstis neveiklumui arba atsisakymui skirti lėšų prisitaikymo priemonėms besivystančiose šalyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα, γιατί αναγνωρίζει ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και μη αναστρέψιμη απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τον πλανήτη, προτείνει μια νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία επί τη βάσει της αρχής των "κοινών, αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών" και αναγνωρίζει ότι τα επιστημονικά στοιχεία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αναβολές. Κύριο και καίριο έργο μας είναι να συνεχίσουμε, ακόμα και μέσα στις ζοφερές περιστάσεις που μας πιέζουν, σε όλα τα επίπεδα τις προσπάθειες για να αποτραπεί μέρος έστω της γεωκλιματικής αναστάτωσης. Στη Ντόχα οι μεγάλοι του πλανήτη θα πρέπει να θέσουν τον δάκτυλο "επί τον τύπον των ήλων", να λάβουν ουσιαστικές, εφαρμόσιμες αποφάσεις, όπως προτείνει το ψήφισμα, και να θυσιάσουν τη βραχυπρόθεσμή ανάπτυξή τους σε όφελος του περιβάλλοντος γιατί ζούμε ήδη όλοι τις τραγικές συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Η Διάσκεψη της Ντόχα όμως, πρέπει να μην παραπέμψει το θέμα στην επόμενη διεθνή διάσκεψη όπως είθισται να συμβαίνει, πρέπει να καταγραφούν δεσμεύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μείωσης των εκπομπών και να μην περιοριστεί σε αόριστες πολιτικολογίες για την αναγκαιότητα μείωσής τους. Εξάλλου οικολογία και οικονομία μπορούν να συνυπάρξουν. Ας μη δώσουμε παράταση του δικαιώματος στην κερδοφόρα για κάποιους καταστροφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Schimbările climatice sunt, în mod incontestabil, reale şi reprezintă cea mai mare ameninţare asupra mediului înconjurător cu care se confruntă umanitatea. Uniunea Europeana face eforturi considerabile pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră ale statelor membre şi pentru a determina şi alte ţări din lume să îi urmeze exemplul. Nu există o soluţie miraculoasă pentru stoparea schimbărilor climatice şi, de aceea, consider că este absolut necesar să se ajunga la un consens între toate ţările în eforturile de limitare a emisiilor de dioxid de carbon. Un nou acord internaţional referitor la reducerea emisiilor poluante este imperativ necesar. În acest sens, UE trebuie să joace un rol mai activ şi mai influent în cadrul negocierilor internaţionale privind schimbările climatice. Toate instituţiile Uniunii Europene trebuie să îşi extinda în continuare activităţile diplomatice în domeniul climei, cu scopul de a prezenta mai clar poziţia UE asupra politicii privind schimbările climatice şi de a-şi convinge partenerii din întreaga lume, inclusiv China şi Statele Unite ale Americii, că participarea la un acord internaţional este în interesul tuturor.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par le vote de cette résolution, nous souhaitons rappeler que nous conservons des ambitions fortes pour la conférence de Doha sur le climat. L'Union doit continuer à jouer un rôle de leader en la matière, car il y a urgence à agir. Je soutiens tout particulièrement l'idée qu'il faut développer notre diplomatie pour le climat. L'Union européenne doit rester la pionnière en la matière, mais elle ne doit pas se contenter de cela : elle doit être un leader. Et pour cela, elle doit apprendre à parler d'une seule voix, si elle veut que cette voix porte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A poucos dias da Conferência sobre as alterações climáticas COP 18 em Doha, de 26 de novembro a 7 dezembro, é relevante saber que medidas está o Conselho a tomar para assegurar que a Conferência Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas produza progressos e resultados concretos, sobretudo em relação às modificações necessárias do Protocolo de Quioto, antes do segundo período de compromisso que terá início em 1 de janeiro de 2013. Igualmente importante é dar o exemplo respeitando os seus compromissos em matéria de financiamento e cumprimento dos objetivos agendados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de resolução em análise, apresentada, nos termos do n.º 5 do artigo 115.º do Regimento, na sequência de várias perguntas com pedido de resposta oral, versa sobre a Conferência sobre as alterações climáticas que se vai realizar em Doha, Qatar, entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro de 2012. As recentes catástrofes naturais que afetaram vários países entre os quais a Itália, os Estados Unidos da América (furacão ‘Sandy’) e Portugal, tendo provocado não só dezenas de vítimas mas milhões de euros de prejuízo, devem levar os governantes a tomar as medidas ambientais que se impõem a fim de evitar que a temperatura média do Globo continue a aumentar com as consequências que todos conhecemos. Embora a redução das emissões de gases com efeito de estufa possam ter custos elevados, serão sempre muito inferiores às consequências da não adoção destas medidas. Espero, pois, não só o prolongamento do Protocolo de Quioto, mas também um aumento dos seus objetivos, o alargamento aos países em desenvolvimento e a sua ratificação pelos maiores emissores de gases com efeito de estufa: Estados Unidos da América, China e Índia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução pretende lançar orientações para o mandato da UE na COP 18. Propõe-se uma ação reforçada na entrada para o segundo período de compromisso de Quioto, pedindo um aumento da ambição até 2020 e procurando novas fontes de financiamento. Pretende-se a introdução de regras de contabilidade sólidas no “uso dos solos”, reafetação dos solos e silvicultura, assim como na redução das emissões resultantes da desflorestação e da degradação das florestas, em especial no que respeita à avaliação técnica dos níveis de referência florestais. Ainda que concordemos com alguns pontos, discordamos fortemente de outros: a defesa da criação de um mercado mundial de carbono, com "ligações entre o regime de comércio de emissões da UE e outros regimes de comércio de emissões", numa altura em que está bem à vista a ineficácia e a perversidade desta abordagem de mercado; a defesa da atribuição de valor de troca, através da atribuição de um preço aos “bens e serviços” proporcionados pela biodiversidade – meio caminho andado para a mercantilização e apropriação privada da Natureza e dos seus recursos; a retirada, em resultado da votação em plenário, da referência às patentes (dizendo que os países em desenvolvimento não serão obrigados a adquiri-las). São razões suficientes para termos votado contra o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V rozhodnutiach týkajúcich sa Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť (tzv. durbanský balík) sa uznáva, že zmena klímy predstavuje naliehavú a potenciálne neodvrátiteľnú hrozbu pre ľudské spoločenstvá a planétu, a vyžaduje si teda, aby sa jej riešením na medzinárodnej úrovni zaoberali všetky zmluvné strany. Durbanský balík v zásade položil základy komplexnej, ambicióznej a medzinárodne právne záväznej dohody všetkých zmluvných strán, ktorá sa má dosiahnuť do roku 2015 a začať vykonávať do roku 2020. Som toho názoru, že konferencia v Dauhe (COP 18) by mala byť založená na dynamike dosiahnutej v Durbane s cieľom zabezpečiť, aby sa pokračovalo v úsilí o dosiahnutie takejto celosvetovej právne záväznej dohody a aby sa dosiahla do roku 2015. Totiž, celosvetové inovácie v odvetví udržateľnej energie – na úrovni výroby i na úrovni používateľov – vedú k tvorbe pracovných miest, stimulácii hospodárskeho rastu a zvyšovaniu energetickej nezávislosti a zabezpečujú čistejší svet, v ktorom dochádza k zmierneniu zmeny klímy a sú zaistené dostatočné dodávky energie. Myslím si, že EÚ by mala v záujme preukázania vážnosti svojho úsilia a vzhľadom na svoje technologické a ekonomické možnosti zaujať vedúce postavenie v rámci ochrany klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A mai szavazáson nem támogattam a dohai éghajlat-változási konferenciára vonatkozó parlamenti határozatot, mert az nem veszi figyelembe Magyarország és a többi kelet-közép-európai tagállam érdekeit. A Fidesz Európai Parlamenti Delegációja szerint az egységes uniós álláspont hiánya veszélybe sodorhatja a hatékony érdekérvényesítést a nemzetközi klímatárgyalásokon. Szeretném kiemelni, hogy Bánki Erik képviselőtársam kezdeményezésére öt kelet-közép-európai tagállam közös sajtónyilatkozatban hangsúlyozta, hogy ragaszkodnak az országaik által képviselt állásponthoz a dohai klímatárgyalások során is. A magyar, bolgár, szlovák, cseh és lett néppárti képviselők által aláírt közlemény kiemeli, hogy a közép-kelet-európai tagállamoknak ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátás-csökkentési kötelezettségeik jelentős túlteljesítése miatt fennmaradó kvótatöbbletet 2012 után is felhasználhassák. Különösen fontos ez azért, mert az ebből származó bevételek új, zöld és energiahatékony iparágak fejlesztésére fordíthatók.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – Je me suis abstenu lors du vote sur la résolution relative à la prochaine conférence de Doha. Cette résolution n'est qu'un assemblage de constats d'échecs et de vœux pieux. Avant la conférence de Doha, tout observateur sait qu'il n'y aura pas d'"accord mondial juridiquement contraignant". L'Union européenne est pratiquement la seule à s'accrocher encore à l'accord de Kyoto, qui est abandonné par les Américains, les Canadiens, les Japonaises et les Russes, sans parler de la Chine, de l'Inde et d'autres grands pays. Néanmoins, le Parlement persiste à demander que l'Europe montre l'"exemple", alors que les émissions de CO2 de l'UE s'approchent de 10% des émissions globales. On ne construira pas un environnement meilleur en s'accrochant à des illusions.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Je suis en faveur de cette résolution car, après Copenhague, Cancun et Durban, il faut absolument éviter que nous sortions de cette conférence, une fois de plus, frustrés et insatisfaits. Les institutions européennes doivent être plus influentes dans les processus de négociation si nous souhaitons aboutir à des résultats tangibles. Cette résolution mentionne à plusieurs reprises la diplomatie du climat et l'importance de s'exprimer d'une seule voix. La question climatique doit être abordée de manière transversale, y compris par le biais de la politique industrielle : les effets sur l'industrie et la manière dont l'industrie peut jouer sa part constituent un aspect tout à fait essentiel de ces négociations. Nous ne pouvons être seuls à prendre des mesures, au détriment de notre économie et pendant que nos principaux partenaires continuent à polluer. Nous devons nous assurer que les grands pays pollueurs ratifient bien la 2e période d'engagement de Kyoto : tant que nous n'aurons pas d'accord juridiquement contraignant pour toutes les grandes économies, nous n'avancerons pas. Il importe aussi de souligner que le financement climatique doit pouvoir provenir d'une variété de sources : le rôle du privé n'est pas à dédaigner. Nous devons pouvoir combiner croissance économique et gestion du climat.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Après Durban, cette nouvelle conférence sur le changement climatique doit être l'occasion de traduire les engagements passés pour les rendre applicables au plus vite. Les promesses ne suffisent plus, il faut passer aux actes. C'est en ce sens que j'ai voté en faveur de cette résolution, pour placer la barre plus haut et poursuivre l'objectif de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, et ce dans l'intérêt des citoyens européens. Il est également indispensable que les pays industrialisés les plus importants se mettent d'accord pour renouveler le protocole de Kyoto, qui expire fin 2012. Cette résolution est aussi l'occasion de rappeler la nécessité d'aider les pays en développement, souvent les premiers à être frappés par des catastrophes naturelles, pour qu'ils parviennent eux aussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, sans accroître leur état de vulnérabilité structurelle. Enfin, du point de vue européen, il est dans notre intérêt de nous inscrire dans cette démarche étant donné l'impact positif que le développement durable pourrait avoir en termes d'emplois nouveaux, de croissance ou encore de diminution de la dépendance énergétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Aizstāvot Latvijas intereses, es neatbalstīju rezolūcijas priekšlikumu par klimata pārmaiņu konferenci Dohā, Katarā. Rezolūcijā paredzēts, ka nevarēs pārnest emisijas vienības uz nākamo Kioto protokola saistību periodu. Šis piedāvājums nav pieņemams, jo ievērojami palielinās izmaksas Latvijas mērķu izpildē, kurus tā lieliski izpilda, — dati liecina, ka Latvija ir samazinājusi siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Emisijas vienību pārneses aizliegums liktu iepirkt papildus šīs vienības tirgū, un tas laikā, kad valstis ir ceļā uz budžetu sabalansēšanu, tikai palielinātu budžeta izdevumus. Pasaules siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi ir atbalstāmi, tomēr tos nepieciešams realizēt prognozējamā veidā, neradot papildu slogu valstu budžetiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Degradarea climatică a Terrei este un pericol constant. Platforma de la Durban recunoaşte că schimbările climatice reprezintă o ameninţare ireversibilă la adresa populaţiei şi a planetei. Delegaţia UE joacă un rol vital în cadrul negocierilor privind schimbările climatice - suntem responsabili cu dezvoltarea bazelor acordurilor internaţionale referitoare la protecţia mediului. În cadrul Conferinţei de la Doha, trebuie să se concretizeze planul atenuării schimbărilor climatice până în 2020: reducerea emisiilor globale cu cel puţin 50%. Situaţia este urgentă. Studii recente arată că schimbările climatice se înrăutăţesc, afectând sever regiunea arctică şi, în, special, locuitorii ţărilor sărace.

Consider că prioritatea situaţională este eliminarea treptată a subvenţiilor pentru combustibilii fosili şi redirecţionarea fondurilor către finanţarea combaterii schimbărilor climatice şi investiţiile în R&D. Recomand folosirea fondurilor extrase din taxele pe tranzacţii financiare internaţionale şi din impozitele pe transportul internaţional maritim/aerian. Sunt de acord cu colegii mei că, pentru a putea combate acest fenomen, trebuie să coordonăm puterile decizionale europene. UE trebuie să vorbească cu o singură voce, alături de mapamond, şi trebuie eliminată folosirea pretextului crizei economice pentru lipsa de acţiune şi cooperare.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution and am particularly pleased that amendment 21 was carried. This states that it is in the EU’s own interest to aim for a climate protection target of 30% by 2020 creating sustainable growth, additional jobs and energy independency.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution se prononce en faveur d'un accord international contraignant sur le changement climatique respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Elle demande que des objectifs ambitieux et conformes aux études du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) y soient inscrits et que des mécanismes de contrôle de l'application des règles soient mis sur pied. Elle insiste sur le fait que les pays dits "développés" doivent fournir aux pays dits "en développement" les moyens nécessaires à l'adaptation et à la lutte contre le changement climatique, en plus des aides déjà prévues. Elle se prononce aussi pour une suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles. Autant de recommandations que je soutiens. Je vote donc pour ce texte tout en regrettant que, comme toujours, il soit pensé dans le cadre d'un marché carbone élargi et non en dehors de ce mécanisme nuisible, dont le texte lui-même reconnaît les limites.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de la resolución debido a que recoge la extrema importancia del asunto y la consiguiente preocupación del Parlamento al respecto. El cambio climático, que fuera negado por gran parte de los parlamentarios hace unos años, hoy día debe ser uno de los principales puntos de la agenda política de la comunidad internacional para poder paliar los desastrosos efectos que dicho cambio puede producir. La resolución recalca el papel que el Parlamento Europeo debe jugar en las futuras negociaciones de Doha, insistiendo en que el Parlamento debe dar su aprobación a los acuerdos alcanzados con terceros países u organizaciones internacionales. Según la resolución, la Unión Europea debe seguir desarrollando un papel de "vanguardia" en las políticas y objetivos de reducción de emisiones para paliar el cambio climático. Esta es la razón por la que he votado a favor de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Kova su klimato kaita – pakankamai nesena ES politikos sritis. Nors svarstome begalę naujų teisės aktų, kuriuose siekiame mažinti žmogaus ūkinės veiklos poveikį klimatui, tarptautinėje sferoje šiuo klausimu negalime pasigirti dideliais laimėjimais. Pritariu didžiajai daugumai rezoliucijoje išdėstytų nuostatų, tačiau esu įsitikinusi, jog jos ir toliau liks tik skambiomis frazėmis, jei Europos Sąjunga nepajėgs sutelkti visų valstybių narių pastangų ir tarptautinėje klimato politikos erdvėje galų gale pradėti kalbėti vienu balsu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Pažymėtina, kad Dohoje bus padėti 2015 m. visuotinio susitarimo dėl kovos su klimato kaita pagrindai. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, kad ES pavyktų įtikinti savo partnerius visame pasaulyje imtis ryžtingesnių veiksmų prisijungti prie tarptautinio susitarimo. Tik visoms šalims kartu mažinant išmetamųjų teršalų kiekį bus išsaugota sąžininga konkurencija bei išvengta pražūtingų visai žmonijai pokyčių. Siekiant spręsti neigiamo klimato kaitos poveikio klausimą, būtina ieškoti novatoriškų ir papildomų finansavimo šaltinių. Didesnė finansinė ir techninė parama turėtų būti skiriama besivystančioms, skurdžiausioms ir pažeidžiamiausioms šalims. Manau, kad tikslinga į rengiamus ES teisės aktų projektus įtraukti Kankūno susitarimo nuostatas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Através desta resolução, o PE apresenta as suas preocupações para serem apresentadas à Conferência sobre as Alterações Climáticas em Doha (COP 18), das quais destaco o pedido para que a equidade e o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e das respetivas capacidades estejam no cerne das decisões, de forma a que a Conferência esteja apta a dar uma resposta adequada para proteger o clima.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Disons le d'emblée: à quelques jours de la conférence de Doha, les engagements pris par la communauté internationale de limiter le réchauffement climatique à un maximum de 2° C sont loin d'être atteints. Les Nations unies et l'Union européenne tirent la sonnette d'alarme: il faut agir vite, et fort! J'ai soutenu aujourd'hui, au même titre que 484 autres députés européens, une résolution qui rappelle que cet objectif est indispensable pour préserver la survie des habitants et des écosystèmes de la planète. Cette résolution insiste sur le fait que les pays industrialisés, pour être crédibles, doivent non seulement honorer leurs engagements s'ils veulent venir en aide aux pays les plus pauvres, mais également placer la barre plus haut s'ils souhaitent réduire leur empreinte carbone d'ici 2020. C'est de l'addition de mesures ambitieuses en matière de technologies propres, d'efficacité énergétique dans les bâtiments et transports, et de la promotion des emplois verts que naîtront les espoirs de demain. Le Parlement européen souligne également la nécessité de créer des alliances stratégiques avec les pays industrialisés clés afin de renouveler le protocole de Tokyo, qui expire très prochainement, et ce en vue de conclure un nouveau traité international avec des objectifs chiffrés pour 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Alors que débute le sommet de Doha et que le protocole de Kyoto expirera fin 2012, j'ai voté en faveur de cette résolution qui appelle tous les Etats à multiplier leurs actions en vue de limiter le réchauffement climatique mondial. Les promesses actuelles pour lutter contre le changement climatique ne sont pas à la hauteur des mesures nécessaires au respect de l'objectif de limiter le réchauffement climatique mondial moyen à 2°C. Il est crucial que soit ratifié un nouveau traité international aux objectifs plus ambitieux, et que tous les pays accroissent leurs efforts. Dans cette perspective, nous demandons que l'UE ait pour objectif de réduire de 30 % ses émissions d'ici 2020, nous insistons sur notre soutien à l'inclusion du transport aérien dans le système européen d'échange des quotas d'émission, et nous demandons que la question des émissions du secteur maritime international soit traitée rapidement. Il est malheureusement vraisemblable qu'aucun nouveau traité international juridiquement contraignant n'entrera en vigueur avant 2020, ce qui laisserait un vide après l'expiration du traité de Kyoto fin 2012. Cela doit à tout prix être évité, et j'appelle tous les Etats signataires à s'accorder sur une deuxième période d'engagement du protocole actuel.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 18th session of the Conference of the Parties (COP-18) and the eight Meeting of Parties of the Kyoto Protocol (MOP-8) will be held in Doha, Qatar 26.11.-7.12.2012. The Doha meeting is expected to make progress on the Durban Platform of Action, setting work programme towards agreeing a ‘protocol, legal instrument or agreed outcome with legal force under the Convention, applicable to all Parties’ at the latest by 2015. The MOP should also adopt the formal amendments to establish a second commitment period under Kyoto Protocol. The ENVI adopted resolution is mainly a positive one, it calls for/stresses, inter alia: new protocol to ensure mitigation action in line with below 2°C carbon budget, means for the required climate action in developing countries, and robust compliance and clarity and agreement on comparability of effort for non-KP developed Parties.?

 
  
MPphoto
 
 

  Kārlis Šadurskis (PPE), in writing. − The EP resolution on the forthcoming climate change conference in Doha (COP18) ‘stresses that the carry-over of assigned amount units (AAUs) to the second commitment period would undermine the integrity of the Kyoto Protocol’ and ‘points out that if Member States are allowed to transfer AAUs, the Kyoto Protocol will have no real effect on climate mitigation’.

A group of EPP Members from the Central and Eastern European countries find this position unacceptable as, with the ban on carrying over the AAUs, which are an important national asset, these countries will be deprived of a significant amount of resources to be invested in the green economy. It is not acceptable that the efforts by these countries to reduce CO2 emissions under the current Kyoto Protocol are disregarded, as they have contributed to the average decrease in the EU27’s CO2 emissions and have helped the EU to lead the way in combating climate change. In my view, this fact undermines the credibility of the EU to speak with one voice and therefore I voted against the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – La 18ème Conference des Nations unies sur le changement climatique se tiendra du 26 novembre au 7 décembre 2012 à Doha, au Qatar. Elle s'inscrit dans la continuité des grandes rencontres environnementales internationales de Durban (2011) et de Rio+20 (2012). J'ai soutenu cette résolution car elle constitue une feuille de route à l'attention de la délégation du Parlement européen qui participera à cette Conférence, laquelle devra œuvrer à l'obtention d'un accord international juridiquement contraignant. En outre, elle insiste sur le fait que l'Union doit montrer l'exemple en honorant ses engagements et en faisant preuve d'ambition en matière d'atténuation et de financement et que, par conséquent, il est du devoir de toutes les institutions de l'Union européenne de pratiquer une diplomatie intensive dans le domaine du climat en amont de la Conférence. Par ailleurs, elle souligne et propose des pistes pour résoudre le problème du financement, plus que jamais d'actualité en cette période de crise. Enfin, elle rappelle un principe qui me semble essentiel : nous devons tendre vers une économie durable, qui prenne en compte l'environnement tout au long du cycle de production.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. − If we think back a few years to the Copenhagen conference and the importance which was attached to it, it is quite striking how little media attention the subsequent negotiations in Cancún and Durban have received in comparison. This has obscured the fact that these more recent negotiations have in fact produced constructive – if modest – progress. The developments we have seen on issues such as forestry monitoring and reporting and the Clean Development Mechanism are both encouraging and significant. They might not always be headline news, but they show that international cooperation is working and that meaningful progress can be made. We should continue to build on this progress, especially in the area of forestry and financing. Deforestation is one of the single biggest contributory factors to CO2 increases. Effective international forestry management will not only reduce these emissions, but will also help preserve biodiversity and the invaluable eco-services it provides. We do not have to wait for a finalised international agreement on emissions before we put in place concrete measures which will deliver not only CO2 reduction but also wider environmental, economic and societal benefits in the medium and long term.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Dal momento che il Pacchetto di Durban contiene misure rivelatesi insufficienti per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, spero che la Conferenza di Doha potrà costituire una piattaforma di dialogo, funzionale all'adozione di un accordo globale giuridicamente vincolante. La Conferenza di Doha dovrà fornire lo slancio per assicurare il perseguimento di obiettivi ambiziosi e strumenti specifici al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. È necessario prendere atto dell'urgenza di adottare misure concrete, tenendo ad esempio conto dei risultati positivi raggiunti dalle innovazioni nel settore dell'energia sostenibile, in grado di creare occupazione, incrementare la crescita ed affrontare i cambiamenti climatici. Il prossimo accordo globale costituirà l'occasione per concordare un'azione rafforzata in grado di affrontare gli impegni assunti, per questo esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je suis en faveur de cette résolution. Il est simplement incroyable de voir les risques que trop de gens sont prêts à faire peser sur les générations futures. Si aucune mesure d'urgence n'est prise, la hausse de la température moyenne de la planète au cours du siècle sera de 3 à 5°C. L'objectif de 2° que s'est fixé la communauté internationale est le seuil au-delà duquel, selon les scientifiques, le système climatique risquerait de s'emballer avec des effets qui accélèreraient encore fortement le réchauffement.

Or, même si les promesses les plus ambitieuses formulées par les différents États sont tenues, il y aura 8 Gt de trop, soit deux Gt de plus par rapport aux estimations figurant dans le précédent rapport du PNUE en 2011. La nouvelle évaluation s'explique en partie par le fait que les pays ont apporté des clarifications quant à leurs promesses et à la manière dont elles doivent être interprétées en pratique.

De combien d'avertissements, verbaux et concrets, aurons-nous besoin avant d'agir? L'objectif de 2°C restait atteignable, à condition de prendre des mesures rapides.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Conferência de Doha (COP 18) deve alicerçar-se no impulso atingido em Durban para assegurar que um acordo global juridicamente vinculativo seja finalizado em 2015. Este acordo deve ser coerente com o princípio das "responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e das respetivas capacidades", devendo reconhecer a necessidade de todos os principais emissores adotarem objetivos ambiciosos e suficientes e das correspondentes medidas políticas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. O Parlamento Europeu acolhe favoravelmente a instituição do Grupo de Trabalho ad hoc sobre a Plataforma de Durban para uma Ação Reforçada, observando que a Decisão 1/CP 17 requer que o grupo dê urgentemente início ao trabalho de elaboração de um documento com força jurídica nos termos da Convenção, que seja aplicável a todas as Partes, e que conclua esse trabalho o mais rapidamente possível, o mais tardar em 2015. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la conferinţa privind schimbările climatice de la Doha. Schimbările climatice reprezintă o ameninţare imediată şi posibil ireversibilă la adresa societăţilor umane şi a planetei, fiind necesar, prin urmare, să se ia măsuri la nivel internaţional. Conform Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), se preconizează că cererea de energie la nivel mondial va creşte cu o treime între 2010 şi 2035. Cea mai mare parte a creşterii treptate a cererii de energie şi a emisiilor se va produce în economiile emergente. Decarbonizarea industriei şi a sectorului energetic prin aplicarea inovaţiilor ar fi un avantaj pentru UE, având în vedere pionieratul acesteia pe piaţa mondială a bunurilor şi a serviciilor în domeniul energetic, aflată în creştere. Consider că asigurarea coerenţei politicilor şi integrarea protecţiei mediului în proiectele de dezvoltare sunt esenţiale pentru eficacitatea strategiei UE de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea. Subliniez nevoia urgentă de a evita un decalaj de finanţare după 2012 şi de a identifica o modalitate de asigurare a finanţării combaterii schimbărilor climatice în perioada 2013-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Par cette résolution, le Parlement européen s'est, à la veille de la conférence (COP) sur la lutte contre le changement climatique de Doha, prononcé une fois encore sur les enjeux liés de la lutte contre le changement climatique et de la prorogation du Protocole de Kyoto qui vient à échéance à la fin du mois de décembre de cette année. Le Parlement s'inquiète notamment des dernières études scientifiques indiquant que le réchauffement climatique pourrait être plus rapide et plus prononcé que prévu. L'Union européenne peut-elle montrer l'exemple en commençant par honorer ses engagements ? Qu'en est-il de l'adoption d'engagements contraignants et d'actions visant à réduire les émissions de CO2 par tous les Etats membres ? Le scepticisme est de mise quand on sait que les objectifs de la Commission sont à l'horizon de 2050. J'ai néanmoins voté en faveur de cette résolution, considérant que les mesures proposées vont tout de même dans le bon sens. On peut plus généralement regretter que la COP se contente d'attendre 2015 pour prendre les mesures nécessaires à l'engagement d'une lutte contre le changement climatique enfin déterminée.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Państw europejskich nie stać na dalsze finansowanie jednostronnych redukcji emisji. Przed kolejną już konferencją klimatyczną nie widać płaszczyzny na zgodę USA, Indii czy Chin na pójście śladem Europy i wprowadzenie znacznych obniżek emisji gazów cieplarnianych. Jak przewidują analitycy, bez wkładu tych krajów nawet całkowita eliminacja emisji przemysłowych w UE nie zmieni globalnego trendu. Co więcej, nadal nie ma racjonalnych sygnałów, czy jest to trend powodowany działalnością człowieka, czy są to naturalne zmiany klimatyczne. Jeszcze raz zwracam się do PE o przemyślenie stanowiska. Dlatego głosowałem przeciwko omawianej rezolucji. Osobiście dziwię się, że Parlament potrafi być przeciwko eksploatacji gazu łupkowego, która może spowodować realną obniżkę emisji, oraz jednocześnie być za dalszym jednostronnym zwiększeniem obniżki emisji, co silnie odczuje europejski przemysł. Czas się zastanowić, dokąd nas ta polityka prowadzi.

 
  
  

Bericht: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o Relatório, pois considero que é necessário reafirmar o apoio às políticas externas da União Europeia e recentes processos de alargamento, sendo que devemos sempre tirar lições de todos os processos. Considero ainda que é importante salientar o papel social complementar ao papel económico dos países candidatos, devendo ser dada a possibilidade à sociedade civil da União Europeia e dos países candidatos para exprimirem suas opiniões. Deste modo, congratulo-me com a proposta de inclusão no processo de alargamento das organizações da sociedade civil, sindicatos e outros beneficiários do fundo do Instrumento de Pré-Adesão, sendo um passo fundamental para melhor lidar com os problemas de carácter social, direitos laborais e sensíveis questões históricas relacionadas com minorias étnicas e religiosas. Todo este esforço é necessário se queremos uma União Europeia baseada nos valores sobre os quais se alicerça. Para além disso, o Parlamento Europeu, na minha opinião, deve deixar a clara mensagem de que, apesar da crise económica, a UE deve continuar a sua política de alargamento que tem provado ser uma ferramenta na consolidação da democracia e da estabilidade nos países candidatos.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – To KKE καταψήφισε την έκθεση «Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ» (Α7 – 0274/2012) γιατί ενισχύει επικίνδυνα τον αντιδραστικό χαρακτήρα και την επιθετικότητα της ΕΕ ενάντια στους λαούς των κρατών μελών της, των υπό ένταξη κρατών, αλλά και των κρατών της ευρύτερης περιοχής. Η ΕΕ αξιώνει να επιβάλλει στις διεθνείς σχέσεις και τις διασυνοριακές διαφορές το δικό της ιμπεριαλιστικό «δίκαιο». Διεθνείς διαφορές να μετατραπούν σε διμερείς διενέξεις υπό την επιδιαιτησία της ΕΕ, η οποία θα αναλαμβάνει την επίλυσή τους με βάση τα συμφέροντα της. Η ΕΕ να παρεμβαίνει προς « όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε διενέξεις …..να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο ή να καταφύγουν σε δεσμευτικό μηχανισμό διαιτησίας …» ζητώντας από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαμορφώνουν μηχανισμό διαιτησίας που θα στοχεύει στην επίλυση διμερών και πολυμερών διαφορών. Η ενταξιακή διαδικασία χρησιμοποιείται από την ΕΕ για να επιβάλλει τη Στρατηγική ΕΕ «Ευρώπη 2020» ώστε να υπηρετούνται τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Η ΕΕ «μεταμορφώνει τα πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα των χωρών» που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ χρηματοδοτώντας μηχανισμούς του αστικού κράτους, ΜΚΟ και την εργατική αριστοκρατία των συνδικάτων για τη χειραγώγηση του εργατικού κινήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Procesul de extindere prin acceptarea de noi state membre a fost pe agenda Uniunii Europene încă de la începuturile acesteia, pe parcursul ultimului deceniu fiind demonstrat faptul că extinderea aduce beneficii întregii Uniuni și îi permite să fie mai bine pregătită pentru a face față provocărilor globale. Chiar dacă lărgirea Uniunii este dezirabilă, este necesar ca statele care doresc să devină membre ale UE să îndeplinească toate criteriile de aderare stabilite prin legislația Uniunii și să fie capabile să își îndeplinească obligațiile asumate. Acest raport subliniază faptul că problema extinderii Uniunii Europene trebuie tratată cu atenție sporită în contextul actual, analizând nu doar reformele pe care un stat este capabil să le realizeze pentru a se alinia standardelor europene, ci și capacitatea Uniunii de a integra noi state în interiorul construcției europene. Consider că este necesar ca, pe parcursul procesului de negociere cu țările ce doresc să fie membre ale Uniunii Europene, criteriul respectării drepturilor fundamentale și al funcționării corespunzătoare a sistemului de justiție să fie unul prioritar.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I support this report because I value positively the new negotiating approach for future enlargements, which prioritises issues related to the judiciary and fundamental rights, as well as to justice and home affairs. Enlargement has been part of the EU agenda since as early as the 1960s and has been a successful process for the EU and Europe as a whole. It contributed to peace, stability and prosperity throughout Europe. It also enhanced conflict prevention, stimulated reforms and consolidated the respect for human rights and fundamental freedoms. For these reasons, taking into account both the experience of past enlargements and the new realities created by the economic crises, the moment has come for a re-evaluation of the established related procedures and of enlargement policy as a whole, without prejudice to the ongoing negotiations.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui constitue un rappel des aspects positifs de la politique d’élargissement de l’Union européenne. Les perspectives d’adhésion pour un pays tiers étant une motivation majeure pour réaliser des réformes profondes, il est important que la politique d’élargissement maintienne sa clarté, voire gagne en la matière. Cet appel du Parlement européen devrait permettre à la Commission européenne de réfléchir à des améliorations.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl ES plėtros politikos strateginių interesų nustatymo. ES plėtros politika yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant Europos regione skleisti demokratines vertybes, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, saugumą ir stabilumą. Kartu ES privalo sugebėti finansiniu, instituciniu bei politiniu aspektais integruoti naujas valstybes nares, kurių pasirengimo vertinimai turėtų išlikti objektyvus, teisingi ir paremti šalies pasiekta pažanga atitinkant Kopenhagos kriterijus. Dėl ekonominės krizės, ES plėtros populiarumas mažėja tiek valstybės narėse, tiek ir šalyse kandidatėse. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad ES reikalinga nauja komunikacijos strategija, kuri per pilietinę visuomenę, profesines sąjungas ir nevyriausybines organizacijas skleistų informaciją apie ES plėtros politiką ir ją priartintų prie ES piliečių. Komisija turėtų atlikti išsamius poveikio vertinimus kiekvieną kartą svarstant prašymus dėl šalių įstojimo į ES. Pritariu, kad didelis dėmesys būtų skiriamas veiksmingos ir nepriklausomos teismų sistemos, kuri stiprinti piliečių pasitikėjimą teisine valstybe, kūrimui, pakantumo, kaimyniškų santykių ir regionų bendradarbiavimo atmosferos skatinimui ir t. t.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az Európai Parlament a mai napon szavazott a "Bővítés: politikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei" című jelentésről, amely továbbra is kiemeli a koppenhágai kritériumok fontosságát. Gál Kinga képviselőtársam módosító indítványainak köszönhetően a nemzeti kisebbségek védelme – mint az egyik koppenhágai kritérium – továbbra is a többi feltétellel azonos súlyban kap szerepet a jelentésben. A jelenlegi, nyugat-balkáni bővítési csomagban komoly szerep jut a hagyományos nemzeti kisebbségeknek, hisz ezen közösségek meghatározó számban vannak jelen a tagjelölt országokban. A képviselői indítványok segíthetik a vajdasági magyarokat Szerbia csatlakozása kapcsán, a felvidéki és erdélyi magyarságot pedig abban az esetben, amennyiben a Bizottság erősebb jogérvényesítést kér ezen a területen a tagországoktól. Gál Kinga kollégám további módosító javaslatainak köszönhetően bekerült a jelentésbe az a magyar soros elnökség alatt útjára indított koncepció is, amely szerint a kölcsönös megértés és a történelmi megbékélés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a csatlakozásra váró államok valóban el tudjanak indulni az európai úton. Ezért fontos egymás történelmének, nyelvének és kulturális örökségének oktatása és megismerése a csatlakozási folyamat alatt és után is. A jelentést a fentieknek megfelelően szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi plėtros procesas turi didelę įtaką pačiai ES, sudaro galimybę jai geriau apibrėžti savo tapatybę, tikslus, vertybes ir politiką, taip pat geriau perteikti šiuos dalykus savo piliečiams. Manau, jog yra svarbu, jog ES ir šalys kandidatės laikytųsi visų savo prievolių, įsipareigojimų ir sukurtų sąlygas, užtikrinančias būsimos plėtros sėkmę, inter alia, atitinkamoms šalims teikiant pagalbą, kad jos atitiktų narystės ES kriterijus. Manau, jog plėtros politika yra patikima politika, o atitiktis Kopenhagos kriterijams ir toliau sudaro esminį narystės ES pagrindą ir reikia tinkamai atsižvelgti į Sąjungos integracijos pajėgumus. Manau, jog yra būtina, jog šalys kandidatės darytų pažangą demokratijos, žmogaus teisių ir susitaikymo procesų srityse – šioms sritims turėtų būti nuolat skiriamas pagrindinis dėmesys vykdant plėtros procesą ir jos turėtų būti atspindėtos finansinėse priemonėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif aux politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière. Je considère qu'il est essentiel de fixer les critères de Copenhague comme base fondamentale dans la processus d'élargissement. De plus, ce rapport sollicite un meilleur contrôle de la Commission européenne à toutes les phases du processus d'adhésion. Je soutiens également la nouvelle approche de négociation pour les cadres de négociation futurs qui donne la priorité aux problématiques liées aux droits judiciaires et fondamentaux ainsi qu'à la justice et aux affaires intérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A política de alargamento deve considerar as particularidades do candidato e respeitar escrupulosamente os critérios e os princípios da União Europeia. Para que permaneça um processo credível, o acesso à União deve ser transparente, equilibrado e respeitar integralmente o mérito do candidato. É fundamental prestar a maior atenção à reforma do sistema judiciário e ao combate à corrupção e à fraude logo desde o início do processo de avaliação. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que a decisão da Comissão vai na direção que referi.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Extinderea este un proces reușit pentru UE, contribuind la pacea, stabilitatea și prosperitatea întregii Europe. UE continuă să fie atractivă și datorită combinației sale unice de dinamism economic cu un model social și regret că această dimensiune socială este neglijată în mare măsură de procesul de extindere. Acquis-ul din domeniul social include standarde minime în domenii precum dreptul muncii, egalitatea de tratament între femei și bărbați, sănătatea și siguranța la locul de muncă. Nerespectarea standardelor sociale de bază constituie o formă de „dumping” social, care este în detrimentul întreprinderilor europene și al lucrătorilor europeni și ar împiedica efectiv un stat candidat să participe la piața unică. Trebuie acordată o mai mare atenție dezvoltării mecanismelor de aplicare, cum ar fi inspecția muncii, pentru a proteja lucrătorii și a asigura respectarea drepturilor lor sociale, a standardelor de sănătate şi siguranță, precum și combaterea exploatării, mai ales a lucrătorilor nedeclarați. Totodată, consider importantă integrarea politicilor privind egalitatea de gen între femei și bărbați. Printre ţările care merită să intre în familia europeană este şi Republica Moldova. Negocierile privind un acord de asociere cu UE atestă acest lucru. R. Moldova este o poveste de succes, deoarece a făcut progrese înregistrând rezultate concrete într-o perioadă scurtă de timp.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Uma política de alargamento bem planeada poderá revelar-se como uma estratégia de sucesso para o desenvolvimento económico da UE. Desde 1973, altura do primeiro alargamento, a UE tem vindo a crescer. Esta política tem sido benéfica para a União Europeia, no seu conjunto. Permite criar condições para combater desafios a nível global, prevenção de conflitos, estabilidade, estimulação de reformas e a consolidação da paz. Qualquer Estado que tencione aderir à UE terá de se comprometer com os valores da liberdade, igualdade, democracia e o respeito pelos direitos do Homem; pois estes valores caracterizam os alicerces da própria União Europeia. A perspetiva aliciante de adesão à UE tem causado impactos significativos nos países candidatos; sejam eles de caráter político, socioeconómico ou cultural. Os países candidatos deverão ser submetidos a um processo de avaliação, onde esteja em questão o seu mérito próprio e o respeito pelos critérios estabelecidos. A União é responsável pela facilidade de integração e pela análise das aspirações europeias dos respetivos candidatos. Importa porém acautelar se a União está em condições de integrar com sucesso novos países, o que, num contexto de crise económica e financeira, é particularmente sensível.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Într-o lume globalizată, este benefic că Uniunea Europeană continuă să rămână atractivă pentru statele candidate prin principiile pe care le promovează şi prin modelul său, iar procesul de extindere trebuie să se bazeze în continuare pe criteriile de la Copenhaga. Acestea trebuie să rămână fundamentul procesului de extindere, pentru că ele vor permite ţărilor candidate, aşa cum a fost şi cazul statelor din centrul şi estul continentului,