Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 10 декември 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 6.Състав на комисиите: вж. протоколи
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 8.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 9.Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 10.Трансфер на бюджетни средства
 11.Петиции: вж. протоколи
 12.Последващи действия след искане за защита на имунитет: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протоколи
 14.Ред за работата на Парламента: вж. протоколи
 15.Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка (разискване)
 16.Споразумение за търговия между Европейския съюз, Колумбия и Перу (разискване)
 17.Преходни разпоредби за двустранните договори за инвестиции, сключени между държавите членки и трети държави (разискване)
 18.Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (разискване)
 19.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 20.Превенция на заболяванията, свързани с възрастта, при жените (кратко представяне)
 21.Доизграждане на цифровия единен пазар (кратко представяне)
 22.Нарастваща опасност от антимикробна резистентност (кратко представяне)
 23.Финансиране на търговската и инвестиционната дейност на МСП (кратко представяне)
 24.Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (495 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1922 kb)
Правна информация - Политика за поверителност