Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 10. detsember 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamentaarse puutumatuse võtmise taotlus (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 10.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 11.Petitsioonid (vt protokoll)
 12.Puutumatuse kaitsmise taotluse järelmeetmed (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Päevakord (vt protokoll)
 15.ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping (arutelu)
 16.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (arutelu)
 17.Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks (arutelu)
 18.Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 20.Naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine (lühiettekanne)
 21.Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine (lühiettekanne)
 22.Suurenev antimikroobse resistentsuse risk (lühiettekanne)
 23.VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine (lühiettekanne)
 24.Digitaalse vabaduse strateegia ELi välispoliitikas (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (495 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1922 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika