Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 10 december 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit : zie notulen
 6.Samenstelling commissies: zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 10.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 11.Verzoekschriften: zie notulen
 12.Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 15.Associatieovereenkomst EU-Midden-Amerika (debat)
 16.Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru (debat)
 17.Overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (debat)
 18.Macrofinanciële bijstand aan de Kirgizische Republiek (debat)
 19.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 20.Preventie van leeftijdsgebonden ziekten bij vrouwen (korte presentatie)
 21.Het voltooien van de digitale interne markt (korte presentatie)
 22.De microbiële uitdaging - het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie (korte presentatie)
 23.Financiering van de handel en investeringen van kmo's (korte presentatie)
 24.Een strategie voor digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (495 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1922 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid