Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 10. decembra 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity: pozri zápisnicu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 11.Petície: pozri zápisnicu
 12.Kroky podniknuté na základe žiadosti o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Program práce: pozri zápisnicu
 15.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (rozprava)
 16.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru (rozprava)
 17.Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami (rozprava)
 18.Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia (článok 150)
 20.Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom (stručná prezentácia)
 21.Dokončenie jednotného digitálneho trhu (stručná prezentácia)
 22.Rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (stručná prezentácia)
 23.Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov (stručná prezentácia)
 24.Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (495 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1922 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia