Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (επιλεγμένο)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Arutelud
Teisipäev, 11. detsember 2012 - Strasbourg Uuendatud versioon

Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine Euroopa Liidu lennuväljadel - Õhusõidukite maapealne teenindus Euroopa Liidu lennujaamades - Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamine
MPphoto
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE). - Loomulikult pean esmatähtsaks, et Euroopa Liidu lennutranspordis oleks tagatud reisijate ja kaupade võimalikult efektiivne transport, mis suurendab meie majandusvõimekust. Samas ei tohi me uute regulatsioonidega panna osasid ettevõtteid halvemasse olukorda, eriti just väiksemaid lennufirmasid. Siinkohal tahaksin käsitleda muudatusettepanekuid 26 ja 83 lennujaamade teenindusaegade direktiivi puudutavas raportis. Kui esimesena nimetatu sai transpordikomisjonis enamuse toetuse ning asendab sõna „järjestikune” sõnaga „regulaarne”, siis muudatusettepanekuga 83 tahetakse see tagasi vahetada.

Nõustun eelkõnelejatega, et lennujaamade teenindusaegade kasutamisega on praegu probleeme ja neid ei kasutata nii efektiivselt kui võiks, mistõttu on suurimaks kannatajaks reisijad, aga me peame arvestama kõikide osapooltega. Toon siin ühe näite. Talveperioodil on 21 nädalat ja lennufirma tahaks neid kasutada. Samas peab ta lennukeid hooldama selle perioodi jooksul kolm korda. Järelikult saab ta reaalselt lennata 18 nädalat ja võib seetõttu kaotada suure osa teenindusaegadest, kuna need ei ole järjestikused. See puudutab eriti just väiksemaid lennufirmasid, kes kasutavad oma lennukeid juba praegu maksimaalse efektiivsusega ning kellel ei ole lennukeid tagavaraks, et asendada hoolduses olevat. Seetõttu kutsun teid, head kolleegid ja austatud volinik, toetama regulaarsuse mõistet lennujaamade teenindusaegade direktiivis.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου