Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2012/2031(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0331/2012

Texts tabled :

A7-0331/2012

Debates :

PV 11/12/2012 - 15
CRE 11/12/2012 - 15

Votes :

PV 12/12/2012 - 7.17
CRE 12/12/2012 - 7.17
Explanations of votes
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2012)0499

Debates
Tuesday, 11 December 2012 - Strasbourg Revised edition

15. Protection of animals during transport (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Janusz Wojciechowski im Namen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung über den Schutz von Tieren beim Transport (COM(2011)07002012/2031(INI)) (A7-0331/2012).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Żyjemy w Europie XXI wieku, nie jesteśmy barbarzyńcami, lecz cywilizacją ludzi o określonej wrażliwości. Ta wrażliwość nakazuje nam, aby zwierzęta – istoty czujące, przeżywające strach i ból – były traktowane w sposób ludzki, godny naszej cywilizacji i kultury. Mamy w Unii Europejskiej regulacje dotyczące humanitarnych warunków transportu zwierząt, którym dziś właśnie poświęcamy uwagę. Otrzymaliśmy sprawozdanie Komisji Europejskiej o wykonywaniu tych transportów, których jest coraz więcej. Co roku prawie 30 milionów świń, ponad 4 miliony krów, 4 miliony owiec i ponad 150 tysięcy koni jest transportowanych pomiędzy państwami członkowskimi, przy czym ponad 2/3 tych transportów trwa powyżej 8 godzin, a ponadto liczba transportowanych zwierząt, z wyjątkiem koni, z roku na rok się zwiększa. Zwierzęta są transportowane na bardzo długie odległości, przez długi czas – niekiedy ponad 24 godziny – i bardzo trudno jest zapewnić skuteczną kontrolę tych transportów.

Sytuacja dojrzała do tego, żeby poważnie rozważyć ideę zgłaszaną przez wiele organizacji społecznych i wielu obywateli Unii, żeby transporty zwierząt ograniczyć do czasu nie dłuższego niż 8 godzin. Taki postulat zawarty jest również w moim sprawozdaniu, przyjętym zdecydowaną większością głosów przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krótsze transporty zwierząt to lepszy ich dobrostan. Krótsze transporty to zdrowsze mięso: wiadomo przecież, że długotrwały stres zwierzęcia odkłada w jego ciele toksyny. Krótsze transporty to także mniejsze koszty, bo długodystansowe transporty kosztują bardzo wiele, a koszty ponosi z jednej strony rolnik otrzymujący mniejszą zapłatę za swoje zwierzęta, a z drugiej konsument, który płaci za te transporty w wyższej cenie kupowanego mięsa. Krótsze transporty to także mniej pojazdów na drogach i mniej emisji CO2, to także możliwość rozwoju lokalnego przetwórstwa mięsnego na obszarach wiejskich, blisko miejsc hodowli. Obecna koncentracja przemysłu mięsnego w wielkich koncernach nie jest niczym dobrym.

Zaproponowane w sprawozdaniu poważne rozważenie idei ograniczenia transportu zwierząt do 8 godzin jest rozwiązaniem kompromisowym. Nie mówimy, że ma to się stać natychmiast; nie mówimy, że zawsze i wszędzie, bo zastrzegamy wyjątki, np. ze względów geograficznych dla wysp czy regionów peryferyjnych. Chcemy tym sprawozdaniem spowodować dalszą debatę z Komisją, nie możemy też pozostawać głusi na głos obywateli, a ponad milion obywateli Unii podpisało się pod petycją w sprawie ograniczenia transportu zwierząt do 8 godzin. Nie możemy zlekceważyć głosu tych ludzi, którzy w poczuciu wrażliwości takiego ograniczenia się domagają. Nie możemy zgodzić się z Komisją, która ignoruje te głosy i mówi „nie, bo nie”. Nie możemy interesu wielkiego przemysłu i firm przewozowych stawiać ponad nasz cywilizacyjny i kulturowy stosunek do zwierząt.

Chcę w związku z tym prosić wszystkich Państwa o przyjęcie mojego sprawozdania bez poprawek. Dzięki naprawdę dobrej pracy w komisji wypracowaliśmy rozsądny i racjonalny kompromis, za który chcę podziękować wszystkim posłom z Komisji Rolnictwa, a także innym kolegom z intergrupy ds. ochrony zwierząt za bardzo dobrą współpracę.

Mr President, Mahatma Gandhi said that the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way it treats its animals. We use animals for our consumption and our economy, and this will probably not change in the near future. But at the present time, we should do everything in our power to reduce the suffering of animals in all the areas in which we are using them. The limiting of transport times is a concrete issue in which we can care for animals and show evidence of high-level civilisation and culture in the 21st century.

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Mr President, I am very pleased to have this opportunity to address Parliament on this sensitive and, may I add, emotive topic that concerns and engages so many parliamentarians, as well as millions of EU citizens. Opinions vary on the necessity of transporting animals and on maximum transport times. I trust, however, we can all agree that when animals are transported proper standards of welfare should be respected and applied.

The Commission’s report on animal transport, adopted in November 2011, showed an improvement in animal welfare following the implementation of Regulation (EC) No 1/2005. However, the situation could and should have been better and, owing to poor enforcement, there is clearly still room for improvement within the framework of the current legislation. The main focus must therefore be to ensure its proper enforcement.

Allow me now to turn to the comprehensive work carried out by the rapporteur, Mr Wojciechowski. I am grateful for his efforts in putting together the draft report on this complex subject. One of the most contentious issues is the maximum transport time. One of the conclusions to be drawn from the most recent EFSA opinion on animal transport is that there is no scientific justification for the introduction of an eight-hour transport time for all species under all conditions. Indeed we must take all aspects of the journey into account.

I am pleased that the report supports the Commission’s view on the need to improve enforcement; in fact, many of the suggested actions have already been taken forward. This includes the harmonisation of Member States’ reporting on controls. I am happy to announce today that a related draft implementing decision will be discussed with the Member States with a view to adoption by the Commission early next year.

I would also like to mention two of the activities of the Commission’s Food and Veterinary Office (FVO). The FVO holds regular meetings with the competent authorities of the Member States to enable the exchange of experiences and best practices on enforcement of Regulation 1/2005. And in 2013, a new series of ‘study visits’ will be launched on this particular issue.

These will involve an FVO auditor, acting as guide and monitor, accompanying four experts from Member States during a visit to another Member State.

These visits will serve two main purposes. Firstly, they will bring officials from Member States with particular problems to another where best practice solutions to those problems have been implemented. Secondly, they will bring together officials responsible for controls along the same ‘trade route’: for example, officials from the Netherlands, Germany, Austria and Italy who are responsible for controlling movements of pigs, for instance, travelling through those countries.

Other proposed initiatives that are ongoing or in the pipeline include: improving controls of animal transport by making better use of navigation systems; the dissemination of guidance on the interpretation of the regulation; international cooperation for improved animal welfare in third countries; and communication to citizens. We are also working with the industry and NGOs to promote and disseminate initiatives like the ‘Guidance on transport of cattle’.

There are, however, some suggestions in the report with which the Commission cannot agree, and these include the large number of complex reports and studies that the report requests from the Commission. The Commission can only produce reports when these are necessary in relation to a specific initiative. In addition, I do not share the view that current EU legislation on hygiene and animal welfare can be held directly responsible for increasing the long-distance transport of animals. The legislation allows for sufficient flexibility for smaller and mobile slaughterhouses to remain economically viable, while respecting the EU rules on both hygiene and animal welfare.

In conclusion, may I close by saying how much the Commission appreciates the interest and input of Parliament in relation to this file. Although we may not always agree on some of the details I think I can say that we share the same goal: to ensure that animals are transported in a way that ensures their wellbeing.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson, rapporteur for the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. − Mr President, in spite of the Council regulation on animal transport having been in place since 2005 there are still significant problems remaining and the aims of the regulation have not been fulfilled, mainly due to the lack of enforcement and poor compliance. We should be opposing unnecessarily long transport times for animals to slaughter, not only because of the obvious breach of animal welfare standards with respect to the animal, but also because long transport times run the risk of poor hygiene and the subsequent transmission and spread of diseases.

Furthermore, stress to animals can create toxins, negatively impacting on meat quality. Consumers strongly support shorter transport times and cannot be ignored. Up to six million animals are transported live for slaughter throughout the EU each year. They are livestock; we must pay full respect to their welfare.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, Ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo. − Señor Presidente, señor Comisario, bienvenido al Parlamento. La duración del transporte es solo un parámetro más que condiciona el bienestar animal, pues de nada serviría limitar a ocho horas el transporte de animales si los vehículos no están acondicionados para garantizar una densidad mínima y una ventilación apropiada y si los conductores no tienen una mínima formación para manipular debidamente las reses.

Creo que es conveniente dejar claro que la normativa europea actual en materia de bienestar animal es la más ambiciosa del mundo. Recordemos que los científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria aseguran que el bienestar de los animales depende más de las condiciones del transporte que de su duración.

Señorías, para ser sincero, quiero decir que me pareció más equilibrada, y no por ser yo el autor, la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo.

Todos estos discursos, señor Presidente, son muy bonitos. Lástima que detrás, a veces —y no descalifico a todo el mundo— haya alguna parte que no es verdad, que esconde intereses; intereses de los países que quieren exportar alimentos congelados y de quien tiene que transportar animales vivos.

¿Por qué no se aplica la norma a los animales que no están destinados al matadero sino al engorde?

Señor Presidente: intereses, intereses, intereses, no sensibilidad animal.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, het is al gezegd, voor de PPE is wetgeving op het gebied van het transport van dieren in een ideale wereld gebaseerd op wetenschappelijke feiten, en dan zijn de juiste transportomstandigheden vaak belangrijker of net zo belangrijk voor het welzijn van een dier als de transportduur. Maar, Voorzitter, we weten ook dat de wereld verre van ideaal is.

En als je wetgeving maakt die gebaseerd is op transportomstandigheden, zoals de Raad deed in 2004, dan moet je wel een sluitend controle- en sanctieregime op orde hebben om de rotte appels eruit te halen en om niet diegenen te straffen die wel geïnvesteerd hebben in de juiste implementatie en dure wagens. Laat die controle nu juist opnieuw de Achilleshiel zijn van deze verordening. En zoals vaker - we hebben het net gehoord - wast de Commissie haar handen in onschuld en wijst zij erop dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de controle van deze wetgeving, en vervolgens leunt de Commissie opnieuw achterover.

Waarom, beste Commissie, constateert u wel dat de verschillen in controle tussen de lidstaten groot zijn, maar voert u uw eigen FVO-inspecties de laatste jaren op dit gebied niet significant op? Waarom weet u wel in detail hoeveel de sancties tussen lidstaten verschillen als het gaat om goederenvervoer, maar heeft u heel bewust besloten om dit bij dieren, bij levende wezens, niet te onderzoeken? Zolang de uitvoering van deze wetgeving niet verbetert, zal - naar mijn mening terecht - de druk toenemen om het toch over een andere boeg te gooien en om toch weer te kijken naar een maximale transporttijd.

Morgen stemmen we over het voorstel van de rapporteur namens de Landbouwcommissie om een maximumtransportduur van acht uur in te voeren. En het kan spannend worden morgen. De laatste keer dat het Europees Parlement dit voorstel trouwens op tafel legde, waren we nog geen medewetgever, nu wel. Verklaart dat misschien waarom de Commissie geen enkel wetgevingsinitiatief durft te ondernemen op dit gebied? U kunt het immers niet meer op een akkoordje gooien met de Raad.

Het zal duidelijk zijn, Voorzitter, hoe ik morgen zal stemmen als initiatiefnemer van de resolutie over een maximumtransportduur van acht uur voor slachtvee. Ik beveel dit verslag en de voorstellen van de rapporteur dan ook van harte bij het Parlement aan.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Seit 1997 haben wir auf europäischer Ebene Vorschriften zum Tiertransport und zum Tierschutz, die 2005 überarbeitet wurden. Die jetzige Überprüfung hat gezeigt, dass sich zwar einiges gebessert hat, aber es bei weitem noch nicht so ist, dass wir damit zufrieden sein können. Ich möchte mich nicht ganz den Vorwürfen meiner Vorrednerin anschließen, weil wir Ihnen, Herr Kommissar Borg, die Chance geben wollen, an den Taten, die Sie jetzt setzen, gemessen zu werden, und nicht an Ihrer Vergangenheit. Auch nicht im Bereich der Kommission.

Wir wünschen uns eine Gesetzgebung, die garantiert, dass dieser Tierschutz eingehalten wird. Einer unserer Vorschläge ist, die acht Stunden auf der Grundlage wissenschaftlich begründeter Daten einzuhalten. Das heißt, auch für uns in der S&D-Fraktion sind nicht nur die mehr als eine Million Stimmen der Europäerinnen und Europäer, die sich für diese acht Stunden ausgesprochen haben, und nicht nur die schriftliche Erklärung, die hier im Haus von einer Mehrheit angenommen wurde und auch von einer Mehrheit von uns S&D-Abgeordneten unterzeichnet wurde, von Bedeutung, sondern es stellt sich auch die Frage der Umsetzbarkeit dieser Regelung. Das heißt, wir müssen eine Regelung finden, die auf der einen Seite den Tierschutz, die Kontrolle usw. sämtlich ermöglicht und auf der anderen Seite aber auch jenen Regionen, die diese acht Stunden nicht einhalten können, eine Chance zur fortgesetzten wirtschaftlichen Teilhabe gibt. Das heißt, wir haben eine Reihe von Ausnahmeregelungen, die aber nicht dazu beitragen dürfen und sollen, diese Gesetzgebung zu verwässern.

Wir wollen erreichen, dass die Zahl der durch Europa transportierten Tiere abnimmt. Wir wollen erreichen, dass die Zahl der Transporte generell abnimmt, und wir wollen vor allem erreichen, dass die Transportzeiten kürzer werden. Das wird uns nur gelingen, wenn wir strengste Kontrollen haben und wenn wir auch aus den Mitgliedstaaten Daten erhalten, die vergleichbar und verlässlich sind.

Aufgrund der Daten, die wir jetzt zur Verfügung haben, ist das alles noch nicht garantiert. Herr Kommissar, ich ersuche Sie eindringlich, auf die Mitgliedstaaten einzuwirken, aber auch selbst im Rahmen Ihrer Aufgabe in Ihrem Hause dort anzusetzen, dass diese Kontrollen, diese Vorschläge die jetzt in dem Bericht vorgesehen sind, umgesetzt werden, denn nur dann ist der Tierschutz auch in Zukunft gewährleistet.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, för ALDE-gruppen. – Herr talman, herr kommissionär! Tack föredragande Janusz Wojciechowski. Det är ett gott och oerhört tålmodigt arbete du har gjort. Jag vet att djuromsorg, speciellt djurtransporter, väcker oerhört starka känslor. Det är så många som vill så mycket. I vår urbaniserade värld är det dock tyvärr allt fler som kan allt mindre om naturen, om liv och om död, om djur och om växter.

En demokrati måste alltid basera sina beslut på kompromisser, och en kompromiss måste faktiskt vara byggd på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och evidens, det vill säga lång och praktisk erfarenhet. Men – och detta är oerhört viktigt – det är fakta vi bygger på. Ett demokratiskt beslut måste emellertid innehålla mer. Även sociala, ekonomiska, kulturella och etiska synpunkter måste läggas till det faktaunderlag som man har. ALDE-gruppen kommer att stödja föredraganden helt och hållet. Vi har på röstlistan bara ett enda minus, nämligen punkt 14, stycke 5. Där ber vi om att få ett minus. Eljest stöder vi er fullständigt.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur hartelijk bedanken voor al het werk dat hij heeft verricht om het standpunt van het Europees Parlement te formuleren voor wat betreft de bevordering van de veiligheid van dieren tijdens het transport. In die zin ben ik het ook volledig eens met deze resolutie, zoals die nu voorligt.

Echter, als er gesteld wordt dat deze resolutie heel helder is over het feit dat wij een limiet van acht uur transport ondersteunen, dan heb ik toch echt een heel andere tekst voor me. Ten eerste staat er in deze resolutie dat een en ander niet wetenschappelijk bewezen is, en vervolgens roepen wij de commissaris op te overwegen om misschien ook iets te doen met de transporttijd van acht uur. Dat is veel te zwak.

Daarom heb ik een alternatieve resolutie voorgesteld, waarin ik de tekst van de rapporteur volledig overneem, behalve de twee paragrafen waarin op een heel lastige omfloerste manier wordt gevraagd om rekening te houden met de transporttijd van acht uur.

Die twee paragrafen heb ik heel simpel vervangen door een direct verzoek aan de Commissie: kom met een wetgevingsvoorstel, maak een limiet van acht uur transporttijd, volg de schriftelijke verklaring die door een meerderheid van dit Parlement is ondertekend en het initiatief dat door een miljoen burgers wordt gesteund. Het is een aanscherping van tekst van de rapporteur; voor de rest is het verslag van de rapporteur prima, maar op acht uur moeten we als Parlement sterker aandringen en dat doen wij met de alternatieve resolutie.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, first of all I would like to take the opportunity to congratulate the rapporteur on this excellent job – a very difficult one. We all know the emotional aspect of this, as the Commissioner said. It is a very difficult and very emotive subject for an awful lot of people.

The report raises some very important issues, and I do not think anyone would endorse the unnecessary transport of live animals over long distances. Of course, in incidences where this practice is unavoidable, rules should be in place to ensure that the transportation is as humane as possible. I firmly believe, and have always believed, that we should be exporting our meat products on the hook rather than on the hoof. The decline in the number of local smaller slaughterhouses across Europe is extremely concerning. Their closure only leads to increased levels of live transport, especially in the more rural and isolated areas, and that is not, Mr President, very easy to resolve.

A balance must be struck here between achieving high animal welfare standards and creating rules which are effective and, above all else, enforceable. Any future legislation on this issue must take into account the geographical position in peripheral or isolated areas so that new rules which are practical do not discriminate against any Member State or region or unintentionally distort the competition.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks, GUE/NGL grupas vārdā. – Priekšsēdētāj! Manuprāt, rezolūcija un ziņojums ir labi, un mana grupa balsošanā to atbalstīs. Bet ko mēs vēlētos? Pirmkārt, lai transporta programmas tiktu īstenotas ar nelielu vietējo kautuvju ierīkošanu, kas vienlaicīgi risinātu arī bezdarba problēmu. Otrkārt, vajadzētu noteikt, ka Eiropas Komisija izstrādā standarta pārvadāšanas līgumus, kuru noslēdz lauksaimnieks ar pārvadātāju. Līgumā jāiekļauj zinātniski pamatoti attiecīgās sugas dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi, temperatūras režīms, ūdens pieejamība, dzīvnieku blīvums un viena pārbrauciena ilgums dažādās vietās. Šie noteikumi obligāti jāievēro un būtu jānodrošina pārvadātājiem. Transportam, kur tas iespējams, jābūt aprīkotam ar automātiskām klimata uzturēšanas sistēmām.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, on behalf of the EFD Group. – Mr President, we already have adequate legislation on animal welfare. What is missing is the enforcement of current rules.

In the UK, we have two inspection bodies: the RSPCA and Trading Standards. They will frequently be present at markets or abattoirs where lorries full of livestock are being unloaded. They will check the truck. Does it have retaining gates at the back internally? Are the internal compartments of the right size? Is it properly ventilated? Then they look at the animals. Are they of roughly the same size within those compartments? Are long-horned separated from polled? Have they included heavily pregnant ewes? Are there any lame animals? Are there any weak animals? Did any animals give birth? These people prosecute if they are not happy with what they find.

I object in the strongest possible terms to politicians from countries where people engage in something like bull-baiting lecturing me and other farmers on how to transport our livestock. There is nothing scientific about eight hours. It is a purely random figure. This is gesture politics.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, firstly may I thank the rapporteur for his work on this very important subject. It is an emotive subject which must not be used to undo the good work which agriculture and transport sectors have already done to date. Great advances have been made in improving animal welfare standards during transport – state-of-the-art livestock trailers, greater training and requirements placed on haulage companies, journey planners and rest stop facilities. It is not in the interests of the haulier or the farmer for livestock to suffer during transport and we should encourage the industry as a whole to adopt best practice and compliance with the law.

As with so many pieces of EU regulation, we need greater clarity to reduce the ambiguities. With greater clarity we may experience a reduction in the need for interpretations of the rules between Member States. Currently we have a regulation which, I believe, is not adequately enforced across the EU, and before introducing more regulation we should tackle the current non-compliance.

The ability to export live animals is extremely important to peripheral regions and the Northern Ireland economy. It allows farmers a greater range of potential buyers. Restricting the ability to export live animals exposes farmers to the mercy of local slaughtering plants which, with no other competing market, will have an extremely dominant position in the market place. We need high animal welfare standards but we also need a balance between the practical and the enforceable.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Zuerst möchte ich unserem Berichterstatter herzlichen Dank aussprechen, der bei einem sehr emotionalen Thema eine gute Arbeit abgeliefert hat, die am Ende auch ein gutes Ergebnis darstellt – wenn wir denn morgen so abstimmen, wie er vorschlägt.

Wir reden hier von Schlachttieren, nicht von Zuchttieren oder gar von Heimtieren – die beiden letztgenannten Kategorien werden in aller Regel bestens transportiert. Erste und wichtigste Bedingung sind ein konsequenter Vollzug und harmonisierte flächendeckende Kontrollen der bestehenden Verordnung in den Mitgliedstaaten selbst. Hier sind die Mitgliedstaaten gefordert, und hier ist nach wie vor die Kommission gefordert. Zuallererst, weil es um das Wohl der Tiere geht, und zum Zweiten, weil es auch unser erklärtes Ziel ist, vergleichbare und faire Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU zu schaffen.

Zweitens: Dieser gute Bericht darf außerdem am Ende nicht darauf reduziert werden, ob nun die Forderung nach einer Acht-Stunden-Begrenzung enthalten ist oder nicht. Die Begrenzung auf acht Stunden ist ein Richtwert, wobei Ladezeit, geografische Bedingungen und andere Faktoren miteinbezogen werden müssen. Aber sie ist eine wichtige Grundvoraussetzung für diesen Bericht. Und so etwas haben wir bisher in dieser Weise bisher noch nie erreicht, deswegen bin ich dankbar für das Erreichte.

Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir das Augenmerk auf die Transportbedingungen, aber auch auf die Rahmenbedingungen der Transporte legen müssen. Und die Anwendung der Vorschriften muss garantiert werden.

Und drittens: Die Zahl der in Europa transportierten Tiere muss sich verringern. Vor diesem Hintergrund fordert das Parlament in diesem Bericht und auch in der zweiten Säule der GAP, kurze Transportzeiten durch kleine lokale Schlachthöfe zu ermöglichen und in der Konsequenz das Fleisch und nicht die Tiere selbst zu transportieren. Das wäre sinnvoll. Wir haben das kaputt gemacht durch unsere europäischen Regelungen. Ich sage aber auch, gefrostetes Fleisch aus Übersee ist beim Verbraucher akzeptiert, und so sehe ich, dass auch unser Fleisch gefrostet – bei kleinen Schlachthöfen geschlachtet – akzeptiert werden könnte.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je veux dire ici que je soutiens largement les conclusions du rapport de la Commission, tout comme le travail équilibré réalisé par notre rapporteur, M. Wojciechowski, que je souhaite remercier.

La réglementation en vigueur a permis en effet d'améliorer globalement le transport des animaux destinés à l'abattage. Mais des efforts restent à accomplir en matière d'application uniforme des règles existantes dans tous les États membres. Il faudrait un renforcement des inspections, l'élaboration de bonnes pratiques et davantage de coopération entre les États et l'Union.

Je pense que la législation sur la limitation des huit heures, qui fait encore débat aujourd'hui, doit être convenablement appliquée, en tenant compte de certaines exceptions, comme l'éloignement de certaines zones, l'état des réseaux routiers ou la persistance de retards imprévisibles et indépendants de la volonté des transporteurs.

Comme le dit la Commission, en l'état actuel du droit en vigueur, nul n'est besoin de légiférer davantage.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, Commissioner, too often the issue of animal transport is hijacked into a simplistic argument that says: every journey of less than eight hours is good for animals, and every one above eight hours is bad. Well I have transported animals for many years; indeed I still have a licence to haul livestock. Believe me that this simplistic notion is completely flawed and is not underpinned by the science.

If you look at the science for horses and poultry, it says quite clearly that animal transport times should be less than eight hours. For cattle, sheep and pigs the greatest stress is caused not by journeys of more than eight hours; rather it is the loading and unloading of animals and the conditions on the vehicle which determine whether there is a genuine welfare problem. Therefore eight-hour limits are not the silver bullet to improve animal welfare.

The Commission report highlights where the real problem lies: it is in the poor enforcement of current legislation. That is the real scandal. Whether it is animal transport, battery hens, sow stalls or tether bans. We make the laws here, then many Member States ignore them. So new laws are not the answer; enforcement of existing laws is the key to improving animal welfare and I hope this Parliament can have a discussion with the Commissioner on how we might actually make that work better,

On small local slaughterhouses, I have to agree with my colleague Elisabeth Jeggle. We would all like to see more small local slaughterhouses become a reality, but the reality is that unless we roll back the draconian BSE rules we currently have – made at EU level – that dream will never become a reality.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi väntat på kortare transporttider. Åtta timmar är den stora kampanjen. Det utesluter emellertid inte krav ställs på bättre villkor under dessa timmar och ett bättre genomförande av direktivet. Detta står inte i motsats till varandra, utan åtta timmar underlättar genomförandet. Åtta timmar är som sagt ingen vetenskaplig gräns.

Många djur mår inte bra av att sättas inför en okänd situation, och det börjar första minuten under transporten. Hur lång tid man accepterar en transport är därför minst lika mycket en politisk och etisk fråga om hur mycket lidande man accepterar som en vetenskaplig fråga om hormonnivåer och stresshormoner. Därför är det lämpligt att ha ett tydligt krav. Dessutom har vi väntat länge nog. Det är viktigt att kommissionen lägger fram ett förslag så snabbt som möjligt innan den här mandatperioden är slut, så att vi kan förbättra alla delar i förslaget och inte bara transporttiden. Djuren står även alldeles för trångt. Hur många här skulle vilja dela sin dubbelsäng med fyra kor?

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, I would also like to thank my colleague Mr Wojciechowski for his tireless and patient work in this area. I am going to focus on just one thing, and that relates to 2010 when the very first written declaration to go through this Parliament got its majority. That written declaration called upon this Parliament to ask the Commission to look at the particular case of horses being transported for slaughter. The appalling conditions suffered by horses in particular are well documented by NGOs, and indeed I met with the Commissioner’s predecessor to discuss this in detail. This is a shameful and wholly unnecessary trade in live animals, which are sometimes transported thousands of kilometres in searing heat to the salami factories of southern Italy. It is completely unnecessary.

As a result of this, an EFSA report was commissioned, and this report supports the proposal for reduced transit times and for improvements in conditions for horses specifically. So, Commissioner, I understand, of course, that you have recently taken over but I can assure you that scientific work has already been done. The work which you suggest has to be done for the eight-hour limit has already been done for equines. It is there, you already have it. I ask you to treat this as a priority, to show your willingness to listen to this Parliament and to scientific evidence, and to take this as a first step in a new, enlightened and animal-welfare-focused animal transport regulation regime.

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL). - Herr talman, kommissionär, föredragande! Egentligen är det faktiskt inte klokt att människosläktet kan bli så totalt avskärmat från att känna empati och medlidande med andra varelser. Jag kan ibland fundera på hur man kan se mellan fingrarna när någon lider och får stå ut med tortyr och grymma förhållanden. Att låta djur färdas orimligt långa sträckor i timme efter timme i groteskt små utrymmen är vansinnigt!

Den som inte vill införa djurtransporter på max åtta timmar borde själv göra som Carl Schlyter sa, pröva att sova med fyra kor i en dubbelsäng. Så är nämligen förhållandena för kor, och lika usla förhållanden råder för andra djur. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra lite grann. Låt oss sätta en gräns på max åtta timmar. Även det är faktiskt en lång tid. Visst borde vi i alla fall kunna enas om att det åtminstone inte ska vara mer än åtta timmars djurtransport. Låt inte pengar gå före djurs välbefinnande!

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me opongo a que se introduzcan nuevas normas de bienestar animal cuando el Reglamento que está en vigor ya prevé disposiciones que regulan los tiempos de los viajes en función de las distintas especies animales y de acuerdo con los conocimientos científicos de que disponemos. Recordemos que la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha afirmado que no hay base científica que justifique una modificación de la normativa en vigor y que el bienestar animal depende principalmente en estos momentos de la calidad del viaje, es decir, del trato dado a los animales y del acondicionamiento de los vehículos.

Hay que recordar también que los transportes ya están obligados a respetar una serie de parámetros esenciales, como la densidad mínima, la ventilación, la temperatura o los intervalos de suministro de agua o de alimentación.

La normativa actual sobre el transporte de los animales es más que suficiente para asegurar el bienestar de los animales durante el transporte. El problema es el grado de cumplimiento de la normativa en vigor. Deberíamos concentrarnos en mejorar los controles, con el fin de obligar a que se respete la legislación, en lugar de aprovechar este debate para introducir restricciones a la libre circulación de mercancías que no tendrán el mismo efecto en todos los países y que beneficiarían a unos intereses comerciales en detrimento de otros.

Si es verdad que los animales sufren en los viajes de larga distancia, no limitemos solo los viajes para los animales destinados al sacrificio sino también para los animales de engorde. ¿Por qué hacer distinciones si tanto unos animales como otros tienen derecho a recibir un trato digno?

Creo que este período de crisis económica que vivimos no es el momento más propicio para hacer propuestas que no se encuentran siquiera avaladas científicamente. La Unión Europea no puede permitirse estas veleidades.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - Panie Przewodniczący! Chciałbym poprzeć tę inicjatywę i to sprawozdanie. Chciałbym również podziękować panu posłowi Wojciechowskiemu za wkład, za to, że poszukiwał kompromisu, ale że nieustannie dążył też do tego, aby przepisy te były dobre dla zwierząt.

W roku 2005 zostały wprowadzone rozwiązania, o których była tutaj mowa i też bardzo wiele osób z tym dyskutowało i zastanawiało się, czy warto. Dzisiaj wszystkie badania, doświadczenia pokazują, że zrobiliśmy wówczas dobry krok, w bardzo dobrym kierunku, i przyniósł ten krok określone efekty. Zadbaliśmy przede wszystkim o dobrostan zwierząt, ale poprawiły się też warunki ekonomiczne, zarówno dla rolników, jak i dla przedsiębiorców.

I dzisiaj jest ten moment, kiedy powinniśmy iść jeszcze dalej. Dlatego też ograniczenie długości transportu zwierząt to dobra i bardzo rozsądna propozycja. Przyczynimy się na pewno do tego, że umocnimy lokalne przetwórstwo, lokalny ubój. To będą miejsca pracy w tych miejscach, gdzie ich tak naprawdę najbardziej dzisiaj potrzeba. Jednocześnie ograniczymy też koszty, co jest niezwykle ważne. Transport zwierząt na długie odległości powoduje wzrost kosztów i jednocześnie mięso, które później dociera do konsumentów, jest o wiele droższe niż mogłoby ono być.

Nie jest też bez znaczenia to, że dzisiaj, mimo przepisów – i o to właśnie w tym sprawozdaniu również apelujemy do Komisji i do państw członkowskich, do inspekcji weterynaryjnych – że mimo pewnych przepisów te procedury, które funkcjonują, nie są w pełni respektowane. Dotyczy to nie tylko transportu, ale właśnie załadunku zwierząt i rozładunku zwierząt. Apeluję do Komisji, aby dołożyć wszelkich starań, by ten stan nieustannie zmieniać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Beim Thema Tiertransporte schlagen immer wieder die Emotionen hoch, weil sie durch Bilder von Tieren in Transporten geschürt werden, die nicht unbedingt dem entsprechen, was wir sehen wollen.

Das Problem ist, dass wir heute Gesetze und Richtlinien haben, die nicht überall umgesetzt werden und auch nicht überall ausreichend kontrolliert werden. Deswegen kommt es zu solchen Bildern. Wenn wir uns aber einmal darauf besinnen, dass wir Gesetze und Richtlinien aufgrund wissenschaftlicher Daten machen müssen, dann sollten wir auch beachten, welche Ursachen die langen Transportwege in Europa haben.

Wir haben hier im Europäischen Parlament die Richtlinien entworfen, die für lange Transportwege sorgen, da die Hygienestandards und die Anforderungen an Gesundheitskontrollen zunehmend höher werden. Das hat dazu geführt, dass wir sehr viele Schlachthöfe verloren haben, die hier aufgrund der Kosten nicht mehr mithalten konnten.

Wenn wir also kürzere Transportzeiten erreichen wollen, dann müssen wir die Rahmenbedingungen verändern. Und vor allen Dingen müssen wir etwas zum Schutz der Tiere tun, indem wir die bestehenden Richtlinien endlich in allen Mitgliedstaaten umsetzen und auch dafür sorgen, dass dies durchweg kontrolliert wird.

Ein weiteres Problem ist, dass eine geringe Zahl von Schlachthöfen oder kurze Transportwege dazu führen, dass die Landwirte keine Auswahl mehr haben. Sie werden also gezwungen, zum nächstliegenden Schlachtort zu transportieren und sind damit vom Wettbewerb ausgeschlossen. Auch das müssen wir bedenken.

Und ich denke, dass der Bericht, den Herr Wojciechowski vorgelegt hat, ein sehr guter Bericht ist, und wir ihn so unterstützen können.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - Mr President, I would be no exception in extending heartfelt congratulations to our rapporteur. He has done a fantastic job coming to a workable compromise on this very emotional dossier where, even tonight, we have seen a number of emotional rather than factual speeches. Commissioner, I would likewise welcome you to your place in this House in our first debate. We look forward to working with you on this dossier and I would, at this point, declare an interest as vice-president of the Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

I think we agree that the problem we are trying to address with this report is to take stock of where we actually are. The problem is not that we need more rules; the problem is that we are not enforcing properly, via the Member States, the existing rules. The case for new legislation, as we say in Scotland, is simply not proven. Likewise the eight-hour limit is simply not backed by science and any assessment of animal stress and upset.

Commissioner, I would pick up on your comments about small abattoirs, where you say that you disagree with our point about the EU rules making them more expensive. It is of course complex. The economics are complex in different places, but I would undertake to bring you some information from Scotland where, particularly in relation to state aid, hygiene rules and the BSE regulations, we do have credible data that we are seeing fewer, bigger abattoirs whereas we want to go in the opposite direction. I do look forward to working with you to start pulling things back to a more positive place.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, dank aan collega Wojciechowski voor zijn uitstekende werk, en welkom aan de nieuwe commissaris. Ik ben voor het vervoer van slachtdieren tot maximaal acht uur. Ik denk dat het transport van slachtdieren echt vriendelijker moet kunnen worden voor de dieren zelf.

Tegelijkertijd moet de Commissie kijken naar hoe het vervoer van karkassen in plaats van levende dieren kan worden bevorderd. Ik betaal liever een eerlijke prijs voor mijn vlees dan dat ik goedkoop vlees eet van dieren die tijdens het transport onnodig hebben geleden.

Kern in dit debat is denk ik ook de handhaving en de controle. We zien in het verslag dat sommige lidstaten onvoldoende kritisch zijn bij het controleren en keuren van het vlees; er is sprake van gebrekkige handhaving, slechte naleving; dat is denk ik heel belangrijk om aan te pakken, want een verslechterd dierenwelzijn en concurrentievervalsing mogen we niet tolereren. Juist op dit punt roep ik de commissaris op er werk van te maken.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE). - Általában nem támogatom az új állatjóléti szabályok bevezetését, mert azok rontják a gazdák nemzetközi versenyképességét, hiszen a versenytársaknak nem kell ezeket alkalmazniuk, és nagyon sok esetben nagyobb CO2-kibocsátáshoz is vezetnek. Általában az a véleményem, hogy csak önkéntes alapon szabad új állatjóléti szabályokat bevezetni. Döntsön a fogyasztó, és döntsön a gazda, hogy milyen szabályok szerint termel, illetve vásárol.

A 8 órás szállítási korlátozás bevezetése viszont kivételes, ezt támogatom, mert ez nem csak az állatok jólétét mozdítja elő, de segíti az Európai Unió gazdaságát is, és mivel a szállításnál kisebb CO2-kibocsátást jelent a feldolgozott termék szállítása, jó a klímának is. A 8 órás szállítási korlátozás miatt nem lehet majd élő állatot olyan EU-n kívüli államokba szállítani, ahol sokszor rettenetes körülmények között vágják le ezeket az állatokat. Majd itt az Európai Unióban jobb körülmények között érnek véget ezek a szegény állatok. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne engedjünk kiskapukat a rendszerben, ne engedjük, hogy ki lehessen játszani a 8 órás szállítási korlátozást. A rövidebb szállítás egyébként mindenképpen több helyi vágóhíd létrehozásához fog vezetni, és így több munkahely lesz majd Európában, és különösképpen több munkahely lesz a vidéki térségekben. Ezek miatt a megfontolások miatt támogatom a 8 órás szállítási korlátozás bevezetését.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la relazione della Commissione sullo stato di attuazione del regolamento del 2005 sul benessere degli animali durante il trasporto rileva che negli Stati membri ci sono ancora dei problemi per una piena attuazione della normativa comunitaria che, vorrei ricordare, è la più avanzata e ambiziosa al mondo in termini di benessere degli animali.

La commissione per l'agricoltura, che mi onoro di presiedere, ha fatto un lavoro attento ed equilibrato e la relazione sottolinea l'esistenza di lacune nella relazione della Commissione in termini di uniformità di dati e osserva come ci siano troppe disparità nell'attuazione della normativa tra gli Stati membri.

Limitare il numero di ore per il trasporto degli animali destinati alla macellazione è importante, ma non dobbiamo dimenticare che le rigide norme igienico-sanitarie che abbiamo imposto ai macelli spesso non sono compatibili con i piccoli macelli locali. Non possiamo però limitare il dibattito in modo semplicistico solo al numero delle ore. Infatti, ci sono anche altri parametri che influenzano il benessere degli animali, quali ad esempio adeguate strutture del veicolo e la corretta gestione degli animali stessi, come documentato dal parere dell'EFSA.

Ringrazio il relatore Wojciechowski e i relatori ombra per l'eccellente lavoro fatto e invito quindi a votare per la relazione così come approvata a larghissima maggioranza dalla commissione per l'agricoltura.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, 1 100 000 cittadini europei ci chiedono di limitare a otto ore il trasporto degli animali destinati ai macelli. Il Parlamento europeo non può restare sordo di fronte ad una simile richiesta di civiltà. Se vogliamo proteggere gli animali durante il loro trasporto dobbiamo dire basta a questi viaggi che durano interi giorni e che comportano per gli animali maltrattamenti e sofferenze indescrivibili. Signor Commissario, l'attuale regolamento non consente controlli efficaci sui lunghi trasporti e spesso accade che molti animali vengano trasportati in condizioni drammatiche, anche senza acqua, con spazi ridotti e pessima aerazione.

Mi appello quindi a tutti i colleghi affinché votino a favore del limite di otto ore, coerentemente a quanto richiesto nella dichiarazione scritta del marzo di quest'anno. L'Unione europea può e deve far la differenza. Con questo voto abbiamo finalmente l'occasione di fissare le basi politiche per porre fine alle inutili sofferenze di milioni di animali in tutta Europa.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Panie Przewodniczący! Poseł Wojciechowski nie popiera długich transportów zwierząt i mówi o ich ograniczeniu do 8 godzin. Ja wolałbym, aby to było 6 godzin, to jest ok. 500 km transportu. Jednak ograniczenie transportu zwierząt jest problemem bardzo trudnym. Zakłady i przedsiębiorstwa uboju zwiększają swoją skalę działalności, to jest liczbę uboju zwierząt, aby spełnić wymogi ochrony środowiska i poprawić swoją efektywność, a to prowadzi do dowozu zwierząt z coraz większych odległości. Dla mnie ważniejsze są warunki transportu, dostępność wody, powietrza i jakość środków transportowych. Dłuższe transporty są podyktowane głównie wymogami odbiorcy zagranicznego. Transporty żywych zwierząt są zazwyczaj organizowane i wysyłane przez przedstawicieli odbiorców zagranicznych i są podyktowane zapotrzebowaniem na rynku w krajach przeznaczenia. W tej sytuacji wprowadzenie dalszych restrykcji ograniczających czas transportu uderzy w producentów rolnych, którzy zostaną pozbawieni możliwości sprzedaży swoich produktów. Skrócenie dopuszczalnego czasu podróży zwierząt spowoduje konieczność częstszego ich ładunku w celu dokonania przerwy w podróży, co w połączeniu z powtórnym załadunkiem łączy się z bardzo dużym stresem dla zwierząt, nie mówiąc o możliwości niepotrzebnych urazów oraz pogorszeniem warunków bezpieczeństwa. Reasumując, obecnie obowiązujące normy regulujące transport zwierząt na długich dystansach stanowią rozsądny, choć konieczny kompromis pomiędzy potrzebą zapewnienia możliwie najwyższego dobrostanu zwierząt a uwarunkowaniami ekonomicznymi, co nie oznacza, że nie można jeszcze wiele zrobić dla poprawy transportu zwierząt, i z tym się zgadzam z panem posłem sprawozdawcą.

Na koniec zapytam trochę w formie żartu: czy nie bardziej humanitarne byłoby przepędzanie zwierząt?

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen (S&D). - Hr. Kommissær! Jeg er normalt en høflig mand, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at Deres indlæg i dag er direkte arrogant! Det er direkte arrogant og udemokratisk at sige til over én million europæiske borgere, som har skrevet under på et krav om, at vi skal begrænse lange dyretransporter, at deres krav er ligegyldigt – at det er uvidenskabeligt, og at det bare bygger på følelser! Det er arrogant at sige til over flertallet, at dette Parlament, som har skrevet under på en skriftlig erklæring, som kræver, at vi får ændret reglerne for transporttider, at deres krav er ligegyldigt! Og hvad der gør det virkelig arrogant er, at De henviser til, at det er uvidenskabeligt – som om de regler, der gælder på nuværende tidspunkt, skulle være videnskabelige! Det siger jo sig selv, at de ikke er det. Det er muligt, at man ikke kan sige, at otte timer skal være grænsen for alle dyrearter under alle forhold, men enhver kan jo se, at reglerne, som de er i dag, i hvert fald ikke er videnskabelige, og det er jo ikke bare noget, jeg siger. Det mener f.eks. også Federation of Veterinarians of Europe. Mit spørgsmål til Dem, Hr. Kommissær, er: "Er de europæiske dyrlæger uvidenskabelige? Er de bare drevet af følelser eller hvad? De bør fremsætte et forslag, så vi kan få ændret disse regler, Hr. Kommissær!

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Herr Präsident! Mit dem Bericht zum Schutz von Tieren beim Transport schließt das Europäische Parlament eine Allianz für verbesserten Tierschutz in der Europäischen Union. Tierschutz fällt vorwiegend in die nationale Zuständigkeit, und die Ausgangssituation in den Mitgliedstaaten ist leider höchst unterschiedlich. Vielerorts besteht natürlich dringender Nachholbedarf. Ich unterstütze die Forderung nach kürzeren Transportzeiten, vor allem Schlachttiere müssen oft langes Leid ertragen. In manchen Ländern gibt es praktisch kaum Transportzeitbeschränkungen. So werden Rinder, Schafe und Ziegen bis zu 29 Stunden zum Schlachtort transportiert. Das ist natürlich viel zu lange. Gleichzeitig muss die Frage nach dem Warum geklärt werden.

Leider wurden in der Vergangenheit im Schlachtbereich Regeln geschaffen, die kleine und regionale Schlachthöfe zum Aufgeben gezwungen haben. Im Idealfall sollte ein Tier möglichst nahe am Zuchtort geschlachtet werden. Deshalb müssen wir kleine Betriebsstrukturen wieder verstärkt unterstützen. Natürlich muss berücksichtigt werden, dass manche Regionen schwer erreichbar sind, etwa Gebiete in äußerster Randlage oder Berggebiete. Wichtig für den Tierschutz ist aber nicht nur die Dauer des Transports, sondern auch die Qualität. Die Größen- und Ausstattungsstandards der Lkw müssen der Ladung angepasst sein. Die Tiere sollen genügend Platz haben und ausreichend Frischluft bekommen.

Ich unterstütze auch, dass die Kommission ein einheitliches Kontrollsystem erarbeiten soll. Abschließend noch eine Bemerkung: Angeglichene Tierschutzstandards sind auch eine Frage des freien Wettbewerbs und dienen letztendlich sowohl Produzenten als auch Konsumenten.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Million Europäer und ich haben die Petition über die Begrenzung der Transportzeit von Schlachttieren auf acht Stunden unterzeichnet.

Mit der Dauer des Transports verschlimmern sich die Leiden der Tiere. Und es ist nicht notwendig, dass wir Schlachttiere – überhaupt Tiere – länger als acht Stunden transportieren. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Transportwege möglichst kurz sind.

Auch die Bedingungen, unter denen Transporte stattfinden, sind entscheidend. Die Forderungen in dem Bericht, Ausnahmen bei den Transportzeiten aufgrund von Staus oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen zuzulassen, sind für mich nicht akzeptabel. Anders ist es bei Rand- und Bergregionen.

Aufgrund der hohen Hygienestandards mussten viele kleine Schlachtbetriebe schließen. Das hätten wir verhindern müssen. Wobei ich sagen will: Die Standards sind absolut in Ordnung, doch wir hätten helfen müssen, die kleinen Betriebe zu erhalten.

Die Forderungen im vorliegenden Bericht, lokale Schlachthöfe wieder rentabel zu machen, begrüße ich ausdrücklich. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir vermeiden lange Transportzeiten für die Tiere und stärken die Wertschöpfung vor Ort und schaffen damit Arbeitsplätze.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, começo por agradecer ao relator e aos relatores-sombra o empenho que colocaram neste documento e na procura de uma posição equilibrada entre os interesses em confronto. Por um lado, o dos animais no seu próprio bem-estar e os deveres dos humanos em propiciarem condições de vida sem sofrimento aos animais. Por outro lado, os interesses dos produtores e comerciantes de animais na rentabilidade da sua atividade económica.

Creio que se encontrou uma posição equilibrada, exceto numa justa tomada em consideração dos constrangimentos que o período máximo de oito horas de transporte coloca aos países da periferia, como Portugal, mais longe do destino dado aos animais, com a obrigatoriedade de mais paragens e, por isso, com custos mais elevados. Neste caso, a atividade produtiva é fortemente penalizada e discriminatória em relação a outros Estados-Membros.

Mais grave ainda é a pretensão de alguns colegas de eliminarem a exceção ao período mínimo de oito horas de transporte para as regiões ultraperiféricas, a qual foi aprovada na COM AGRI. Tal medida impediria absolutamente o transporte de animais vivos destas regiões para o continente, numa agravada discriminação, já que a interrupção do transporte a meio do mar é obviamente impraticável.

As regiões ultraperiféricas já sofrem de constrangimentos naturais bastante duros que não podem ser agravados por decisões imponderadas ou meramente desconhecedoras da geografia da União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, a proteção e o bem-estar dos animais é, hoje, na sociedade europeia uma questão civilizacional. É, por isso, nossa obrigação como políticos transformar em orientações a forma de sentir das nossas sociedades. Devemos fazê-lo salvaguardando que as condições necessárias para o transporte de animais são garantidas, que são certificados os equipamentos de transporte, responsabilizados e fiscalizados os vários níveis envolvidos, desde os produtores aos organizadores, os transportadores e as autoridades veterinárias de acordo com as orientações que temos definido.

Não devemos, contudo, salvaguardadas estas condições, deixar de considerar os pareceres científicos e de ter em conta também determinadas condições, nomeadamente de ordem geográfica que regiões periféricas e ultraperiféricas representam e que são incompatíveis com a introdução da restrição temporal das oito horas.

O Parlamento deve usar, Senhor Presidente, o seu bom senso isentando neste relatório estas regiões desta obrigação temporal, impraticável nos seus casos.

 
  
 

„Catch-the-eye“-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, my thanks to the rapporteur and indeed to all of the shadows who worked on this difficult but important report. If I could draw attention to paragraph 1, I think this sums up all our concerns and stresses that the problem is poor compliance and implementation of existing laws in the Member States. So while it is easy to call for more legislation, I am afraid that if existing rules are not being complied with, it begs the question as to why we would lay down more rules when there are problems currently.

I also would ask, in this era of austerity, whether the Member States will reduce the resources on inspection of animal transportation because they do not have the resources to do it. This is something which the Commission needs to look carefully at.

The second issue – and lots of colleagues spoke about this – is the problem of the concentration of slaughterhouses. Mrs Jeggle and others addressed this issue. We should ask the Commission to report to us on the consequences of slaughterhouse concentration – not just on animal welfare but also on competition for producers. I think we should do that within this mandate so that we can look at how we address this very serious issue.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Chciałabym zachęcić do poparcia sprawozdania dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu, które proponuje skrócenie maksymalnego limitu czasu podróży dla zwierząt rzeźnych do 8 godzin. Znajdują się w tym sprawozdaniu także – z mojego punktu widzenia – bardzo istotne trzy poprawki, które odnoszą się do poprawy warunków przewozu, jak i funkcjonowania punktów kontroli. Od dłuższego czasu – i tu chciałabym podkreślić, dlaczego jest tak radykalny postulat w sprawozdaniu posła Wojciechowskiego i dlaczego ten postulat ograniczenia transportu do 8 godzin popieram – dlatego, że od dłuższego czasu Komisja Europejska w swoich pracach nad wdrażaniem dyrektywy bardzo uparcie unika zmierzenia się z kwestią czasu transportu zwierząt w ogóle, mimo wielu badań, bardzo różnorodnych badań, które wskazują na konieczność zmian.

Mam nadzieję, że stanowisko Parlamentu, które zostanie wyrażone i poprze ten postulat ograniczenia czasu transportu zwierząt, doprowadzi do rzetelnej debaty na ten temat, a w dalszej perspektywie doprowadzi do ograniczenia praktyki przewozu żywych zwierząt rzeźnych na bardzo dalekie odległości.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Mr President, on behalf of World Horse Welfare, which is headquartered in Snetterton in my constituency, I can welcome this proposal which builds on the successful declaration we organised this year. For all those for and against who have quoted the scientific evidence tonight, you have not quoted what it says: of 65 000 horses transported long-distance across Europe each year, 94% have at least one acute injury, and 90% show signs of disease. To the Commissioner and those who argue against changing the law: enforcement does need to improve, but this resolution says that it can never be enough if the rules are wrong in the first place.

The science we refer to includes the findings of Europe’s Food Standards Agency, which supports a tighter limit, and of the Food and Veterinary Office, which says that capacity in slaughter houses is inconsistent with meeting it. Last Friday in Norfolk, I stood amongst 4 500 postcards to Commissioner President Barroso calling on him to act, and I saw a film of a previously healthy horse transported to Italy that was so exhausted that it could not muster the energy to stand up.

I am proud that the World Horse Welfare gives abused and neglected horses a second chance in life; I want to be equally proud that the European Union acts so that there are fewer horses for them to rescue.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Mulţi cetăţeni europeni împărtăşesc preocupările pentru condiţiile în care sunt transportate animalele. Este, fără îndoială, un subiect care provoacă şi va provoca dezbateri aprinse. Condiţii umane pentru transportul acestor animale ne dorim cu toţii, dar discuţiile ar trebui să se refere mai degrabă la condiţiile în care sunt transportate animalele, şi nu numai la stabilirea unor limite de timp lipsite de fundament.

Am însă o altă preocupare: încă o dată constat că suntem pe cale să pretindem europenilor noi reguli, în condiţiile în care permitem importarea în Uniune a cărnii unor animale chinuite în toate felurile posibile. Ar trebui, de asemenea, să fim preocupaţi de înfiinţarea de abatoare locale, care să elimine complet discuţia cu privire la transportul animalelor, şi sper că viitoarea politică agricolă europeană va acoperi financiar acest aspect.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Najprej čestitam poročevalcu. Moja država Slovenija je tranzitna država, tako da se tega problema zavedam tudi iz lastnih izkušenj. Vsak dan ogromno tovornjakov prevaža živali v dokaj slabih pogojih.

Zato se strinjam, da je treba izboljšati predlagano novelo uredbe že iz leta 2005, še posebej podpiram omejitev prevoza na osem ur. Pa tudi inšpekcijski nadzor bi moral biti učinkovitejši, tudi sistem glob bi moral bolj stimulirati boljši tretma živali. To je pomembno najprej zaradi živali, ki jih dostikrat po nepotrebnem mučimo, pa tudi zaradi nas porabnikov. Dejstvo je, da slabo počutje živali vpliva tudi na kakovost živalskih proizvodov.

Po evropskih cestah letno potuje krepko čez eno milijardo živali. To je preveč. V nekaj letih se je število prevoženih živali skoraj podvojilo. Vem, v ospredju je enotni trg, seveda so tudi dobički velikanski. Prav pa bi bilo, da bi vsi skupaj namesto popolnega trgovanja na velike razdalje povečali ali pa dali več pozornost raznolikosti evropskega kmetijstva ter lokalni proizvodnji in lokalni porabi.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come è stato detto, la relazione della Commissione segna un tratto di civiltà nelle regole dell'Unione europea con l'ipotesi che qui stiamo discutendo. Occuparci di viventi non umani è molto importante per la nostra salute ma anche per il rispetto dei loro diritti.

Io credo che siano necessarie tre cose in sequenza rapida. La prima è l'introduzione ipotizzata di un vincolo, rigido però, delle otto ore come massimo per il trasporto. La seconda riguarda le condizioni di trasporto; il modo con il quale questi animali vengono trasportati da un luogo all'altro non è irrilevante, né per loro, né per le condizioni alle quali poi noi saremo chiamati, nella funzione di utilizzatori delle loro carni, a poterne usufruire. In ultimo, credo che ci sia un problema evidente di controlli. Troppe volte le condizioni che noi scriviamo vengono deluse e aggirate, e dunque i controlli sono fondamentali, e con loro le sanzioni, perché la regola, una volta decisa, venga rispettata.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich danke Ihnen, dass ich nochmals die Gelegenheit erhalten habe, zu sprechen. Ich habe nämlich im Überschwang der Gefühle am Anfang bei meiner Wortmeldung im Namen meiner Fraktion vergessen, dem Berichterstatter für die gute Zusammenarbeit zu danken. Es ist ihm in diesem Fall bei diesem sehr emotionsgeladenen Thema gelungen, einen ausgewogenen Bericht zu erstellen. Darum glaube ich auch, dass wir dem Ansinnen – nämlich wirklich dem Tierschutz – mit diesem Bericht gerecht werden können.

Ich möchte aber wenige Tage vor Weihnachten nicht vergessen, wenn wir schon die ganze Zeit über Tierschutz sprechen, darauf hinzuweisen, dass Tiere lebendige Wesen sind, die ein Anrecht auf Schutz haben, und sich als Sachgeschenke nicht eignen. Das heißt auf der einen Seite, der Appell an alle, die Tiere schenken wollen, sich wirklich zu überlegen, ob sie jemanden in ihre Familie aufnehmen wollen, und vielleicht auch an jene Tiere zu denken, die in den Tierschutzhäusern schon darauf warten, eine Familie zu finden!

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας "Catch-the-Eye")

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Mr President, in my introductory speech I was very clear that I was not happy with the level of enforcement. I did not evade that issue. Indeed, I informed Parliament of the measures which I think have to be implemented. To be fair, there have been infringement proceedings – 18, of which three remain open – and 14 communications to Member States, of which two remain open. But I share the view of those who say that if we are not even able to enforce the rules we have today, how much more difficult it will be to enforce new legislation. I was very clear in my presentation that the Commission’s report does not propose new legislation, but better enforcement. I shall promise only that which I think the Commission can deliver and I can deliver.

I have indicated which areas will be strengthened as regards enforcement. First of all, there will be an implementing decision next year to harmonise the Member States’ reporting on controls, because we do not even have harmonisation of the controls which are carried out by the Member States, which are primarily responsible for the enforcement of the 2005 regulation. There will also be a conference in Dublin next year on the specific issue of rules on animal welfare and transport, and in 2013 we shall be launching a new series of study visits. These will involve not only the Member States but also an auditor from the Food and Veterinary Office (FVO), who will act as guide and accompany four experts from Member States on certain traditional trade routes on visits to another Member State. We will also improve the control of animal transport by making better use of navigation systems.

There have been some legal problems in this respect which we will try to solve, but since we have these methods of modern technology — which do not cost much — I think we should use them. We are not using them enough because of a lack of harmonisation and the lack of will, on the part of those who are involved in the transport of animals, to use these navigation systems. I shall consider with the legal services whether there is any possibility of introducing a mandatory requirement for their use.

However, my parting shot today will be this. Improving enforcement should not be the final step, but the beginning of an approach which could be both reasonable and ambitious. Because if everything fails, and enforcement does not work — though I think it will — we will have to reconsider our position.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Dziękuję wszystkim posłom, którzy tutaj występowali. Dziękuję za wszystkie głosy: i te w pełni zgadzające się z moim sprawozdaniem, i te, które zawierały pewne wątpliwości czy krytyczne uwagi co do jego treści. Dziękuję przede wszystkim sprawozdawcom-cieniom, z którymi znakomicie się współpracowało przy tym trudnym sprawozdaniu. Przyjmując na siebie obowiązek jego opracowania, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że biorę sprawozdanie, które wzbudzi aż tyle emocji i kontrowersji.

To, co zostało przedstawione w moim sprawozdaniu, jest rodzajem kompromisu. Mieliśmy z jednej strony dalej idące propozycje bardzo dużych restrykcji czasowych, jeśli chodzi o transport zwierząt. Były propozycje, żeby w ogóle tej kwestii nie poruszać. Myślę, że to, co zostało przedstawione, to rozsądny kompromis w tej sprawie, i bardzo bym chciał, aby ten kompromis obronił się w jutrzejszym głosowaniu. Jutro będziemy głosowali. Jutro mamy 12. dzień, 12. miesiąc, 12. rok i o godz. 12.00 będziemy głosowali. Chciałbym, żeby te cztery dwunastki okazały się dla tego sprawozdania szczęśliwe i żebyśmy rzeczywiście zrobili istotny krok w stronę rzeczywistej poprawy warunków, w jakich odbywają się transporty zwierząt w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, στις 12.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Felicitări domnului Wojciechowski, care, prin acest raport, oferă numeroase soluţii ce vizează asigurarea protecției și bunăstării animalelor, abordează transportul animalelor la nivelul Uniunii, dar și problemele pe care le ridică acest capitol în cadrul politicilor europene. Este cunoscut faptul că sănătatea animală presupune bunăstarea acestora, un anumit confort biologic minimal, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalităţii, inclusiv a comportamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viaţa. De aceea, consider că, la nivelul Uniunii Europene, trebuie menţinută o punere în aplicare eficientă și uniformă în toate statele membre a legislației existente în UE cu privire la transportul animalelor și, de asemenea, cred că o mai bună punere în executare este esențială pentru a asigura eficacitatea și funcționarea legislației existente în vederea îmbunătățirii condițiilor de transport și a evitării denaturării concurenței în statele membre ale UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Les animaux qui voyagent d'un Etat membre à un autre sont parfois transportés 40 heures durant, sans nourriture, sans eau et sans repos. Des abattoirs ne trouvant pas assez d’animaux à abattre dans la région où ils sont implantés sont prêts à payer le prix fort pour faire venir des animaux de très loin, et ainsi pouvoir fonctionner à plein régime. C’est donc uniquement pour des motivations économiques que les animaux sont transportés sur de longues distances. Or, il n’y a aucune raison valable qui justifie un tel manque d'humanité. Les animaux devraient être abattus à proximité de leur lieu d’élevage et ce sont leurs carcasses qui devraient être transportées. Par ailleurs, il faut multiplier les contrôles vétérinaires, les densités de chargement des animaux doivent être réduites de façon significative, les chevaux devraient voyager dans des compartiments séparés... Il reste beaucoup à faire, et ce n'est pas en faisant marche arrière que l'on va y arriver. C'est pourquoi je demande un geste fort de la part de notre Parlement: que la durée totale des transports d’animaux soit limitée à 8 heures maximum, qu’ils soient destinés à l’abattage ou à l’engraissement.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – Verificamos que, não obstante os progressos alcançados em matéria de bem-estar dos animais na União Europeia, persistem problemas graves que justificam alterações à legislação comunitária, em particular no que se refere ao transporte de animais. É este também o entendimento de mais de um milhão dos cidadãos europeus que, através de uma petição, apelam à limitação do tempo máximo de viagem dos animais destinados ao abate para 8 horas. Pensamos que a Comissão deve avançar com uma proposta legislativa que permita assegurar os mais elevados padrões relativos ao bem-estar dos animais e introduzir um período máximo para o seu transporte. No entanto, devem ser tidas em consideração as condições geográficas excecionais das regiões ultraperiféricas, que são, em alguns casos, incompatíveis com a restrição temporal das 8 horas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ismail Ertug (S&D), schriftlich. – Der Bericht der Kommission über die Umsetzung der Verordnung von 2005 hat deutlich gezeigt, dass es im Bereich des Nutztiertransports noch erheblichen Nachbesserungsbedarf gibt. Nicht nur haben die EU-Bestimmungen zu kurz gegriffen, um eine tatsächliche Besserung der Transportbedingungen für die Tiere zu schaffen, es wurden auch große Mängel bei der Umsetzung der Regeln in den Mitgliedstaaten festgestellt. Regeln, die niemand kontrolliert, werden naturgemäß umgangen.

Mit dem uns vorliegenden Initiativbericht ist dir, liebe Karin, ein großer Balanceakt zwischen dem Tierschutz und den Produzenten in entlegenen Regionen gelungen. Somit hat das Parlament heute die Chance, ein Zeichen für den Tierschutz zu setzen. Die Verkürzung der erlaubten Transportzeit in Verbindung mit Forderungen nach besseren Transportbedingungen und besseren Kontrollen in den Mitgliedstaaten stellt ein gutes Maßnahmenpaket dar, welches maßgeblich zum Tierschutz beitragen könnte.

Ich bitte alle Anwesenden inständig, diesen sehr guten Vorschlag mit ihrer Stimme zu unterstützen, und hoffe, dass die Kommission auf dieser Grundlage in Zukunft auch konkrete Gesetzesinitiativen vorlegen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. – I fully support the principle of legislation aimed at high levels of animal protection and I accept that legislation relating to transportation is most appropriately dealt with at the EU level. That legislation must however be based in reality and respect must be had for the huge geographical and economic diversity of this continent. Calls in this House to have a blanket ban for journeys over eight hours ignore those realities. Parts of Scotland's highlands, islands and southern uplands for example are often far from markets or abattoirs and lengthy journeys are a necessity. Fragile local economies producing some of Europe's finest foodstuffs would suffer as a result of such a ban. This House must reject calls for the ban in order to prevent a 21st century round of Highland Clearances.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), schriftelijk. – Onnodig gesleep met dieren moet stoppen. Hiermee kan alleen een begin gemaakt worden door een 8-uurslimiet op alle diertransporten voor slachtvee. In 2005 is begonnen met regelgeving om dieren betere omstandigheden tijdens het transport te verschaffen. Dat heeft tot nu toe slechts een klein effect gehad. Veel landen en vervoerders houden zich namelijk niet aan de geldende regelgeving. Voldoende beweegruimte en drinkwater, normale temperaturen: het staat in de wet, dieren hebben er recht op. De Commissie moet er dus ook op toezien dat lidstaten en vervoerders zich aan die wet houden.

Daarnaast kunnen we dierenleed verminderen door het instellen van een 8-uurslimiet. Een 8-uurslimiet is gemakkelijk te controleren en moedigt aan tot slachting in eigen regio. Minder onnodig dierenleed dus. Verder hebben ruim 1,1 miljoen EU-burgers hun handtekening gezet voor een 8-uurslimiet, een ongekend aantal. Ook 395 Europarlementariërs hebben zich in een schriftelijke verklaring uitgesproken voor 8 uur. Nu is er de kans om te laten zien dat dit niet alleen mooie praatjes voor de bühne waren. Sta op voor de dieren, steun de 8 uur in de alternatieve resolutie van de Verts/ALE- en de GUE/NGL-Fractie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. – Na první pohled se může zdát, že v případě ochrany zvířat během přepravy není ani žádná diskuse třeba. Již v roce 2002 vydal vědecký výbor Evropské komise zprávu „Dobré životní podmínky zvířat během přepravy“, ve které se uvádí, že transporty zvířat by měly být co nejkratší. Parlament v březnu tohoto roku schválil písemné prohlášení o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin. Více než milion Evropanů podpořilo svým podpisem kampaň 8hours, ze které se tak stala jedna z největších kampaní proti týrání zvířat v historii. Ochrana zvířat je navíc pevně zakotvena ve Smlouvě o fungování EU. Parlament by měl výše zmíněné skutečnosti reflektovat a především neměnit svoje stanovisko, když už jednou ve stejné věci rozhodl. Měl by plně podpořit zavedení maximálního osmihodinového limitu a vyslat tak jasný signál Komisi, aby v této záležitosti urychleně jednala a připravila legislativu, která by ukončila několikadenní transporty živých zvířat na jatka a na výkrm. Místo toho zde debatujeme o nelegislativní zprávě, jako by to byla konečná fáze celého procesu. Pokud během hlasování nepodpoříme zavedení osmihodinového limitu, mohu to vnímat jen jako ignorování našich voličů. A jsem si jist, že to tak budou vnímat i oni sami.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – Uniunea Europeana legiferează dar, de multe ori, legislaţia nu este bine implementată în statele membre. Așa s-a întâmplat şi în cazul transportului animalelor.

Din cauza unei alte reglementări elaborate tot la nivel european, o serie de abatoare au fost închise, ceea ce a dus la nevoia transportării animalelor pentru sacrificare pe distanţe mari. Este clar că transportul animalelor destinate sacrificării pe distanţe foarte mari trebuie limitat, însă importante sunt şi alte aspecte, precum condiţiile de transport, dar şi specificităţile geografice ale unor state membre şi, nu în ultimul rând, tipul de animal transportat.

În încheiere, aş dori să solicit Comisiei să se asigure ca, atunci când elaborează acte legislative, să se uite la imaginea de ansamblu şi la consecinţele pe care le poate avea acel act legislativ, pentru a nu ne confrunta cu situaţii ca şi cea prezentă.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – La question du transport des animaux n'est pas uniquement une question de bien-être animal. Elle implique de nombreux facteurs économiques, environnementaux et de santé publique. Une limitation du temps de transport des animaux améliorera le développement équilibré des zones rurales grâce au développement d'abattoirs locaux. Elle améliorera la qualité de la viande et évitera le risque de transmission et de propagation des maladies apparaissant au cours du transport. Elle réduira considérablement les émissions de CO2 émis par les transporteurs. Elle permettra une meilleure traçabilité de la viande et des produits transformés. Elle permettra aux consommateurs de ne plus être trompés sur la qualité et la provenance de leurs produits. Pour toutes ces raisons, je demande que la Commission européenne assure un contrôle strict de la législation en matière de transport des animaux et qu'elle prenne des mesures à l'encontre des Etats membres qui ne la respecteraient pas. Enfin, nous devons également exercer une surveillance et un contrôle rigoureux du transport d'animaux provenant de pays tiers lorsque la viande est destinée au marché intérieur et ceci dans le respect de la réciprocité des échanges commerciaux et pour des raisons de santé publique et d'information aux consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), na piśmie. – Panie Przewodniczący! Jako członek Komisji Rolnej Parlamentu Europejskiego chcę zabrać głos w sprawie ważnego dla rolników sprawozdania na temat ochrony zwierząt podczas transportu. Unia Europejska posiada od 1977 roku zasady regulujące kwestię dobrostanu zwierząt podczas transportu, które mają wyeliminować techniczne bariery w handlu oraz zapewnić wysoki poziom rolnictwa wspólnotowego. Z tego powodu zwierzęta pochodzące z państw trzecich powinny być poddawane dokładnej kontroli i nadzorowi, aby zapewnić producentom europejskim stabilną sytuację konkurencyjną wobec nich. Ale to, co może pomóc bardziej obszarom wiejskim w ich zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich jak Litwa, to ubój zwierząt i przetwórstwo mięsa w możliwie najmniejszej odległości od miejsca ich hodowli. Transport mięsa i innych produktów zwierzęcych jest rozwiązaniem łatwiejszym technicznie i bardziej racjonalnym ekonomicznie niż transport żywych zwierząt. A jeśli tak jest, to należy podjąć środki sprzyjające sprzedaży lokalnej i skróceniu procesu dostaw żywności. Polityka unijna w tej sprawie powinna być ukierunkowana na wspieranie lokalnego przetwórstwa, małych lokalnych rzeźni oraz lokalnego przetwórstwa mięsnego. Dzięki temu dostawy zwierząt rzeźnych można będzie prowadzić z niewielkich odległości. A to z kolei pomoże zaktywizować małe gospodarstwa rolne oraz, co jest jednym z celów sprawozdania, skróci znacząco czas transportu zwierząt poniżej zakładanych ośmiu godzin, wliczając w to załadunek i rozładunek.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. – Zharmonizowane wdrożenie i egzekwowanie przepisów dotyczących praw zwierząt ma duże znaczenie dla utrzymania wysokich norm ich dobrostanu i zapobiegania zakłóceniom rynkowym w Unii Europejskiej. Postępująca koncentracja ubojów podyktowana rosnącymi wymaganiami weterynaryjnymi, sanitarnymi i ochrony środowiska powoduje wydłużenie dróg transportu zwierząt rzeźnych. Biorąc pod uwagę specyfikę infrastruktury drogowej i związane z tym ograniczenia prędkości, przewóz zwierząt nawet tylko w granicach Polski może trwać dłużej niż 8 godzin. Niewątpliwie będzie to powodowało pogorszenie komfortu transportu dla zwierząt, dlatego że sytuacja ta zmusi przewoźników do zwiększenia prędkości przewozu do maksymalnej dopuszczonej.

Apeluję zatem o to, żeby państwa członkowskie właściwie wdrożyły obowiązujące przepisy dotyczące transportu zwierząt i wzywam Komisję żeby w miarę możliwości wspierała lokalne przetwórstwo. Polityka UE powinna dążyć do tworzenia krótkich i przejrzystych łańcuchów dostaw, a w przypadku dłuższych podróży, mających na celu dostarczenie żywności do dalszych regionów, dążyć do zapewnienia najlepszych warunków bezpieczeństwa epizootycznego bez względu na czas takiej podróży.

 
Legal notice - Privacy policy