Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 11. december 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Indførelse af en fælles patentbeskyttelse - Fælles patentbeskyttelse - Domstolsordning for patenttvister (forhandling)
 5.Meddelelse fra formandskabet
 6.Funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Afstemningstid
  8.1.Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (afstemning)
  8.2.Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (afstemning)
  8.3.Fuldførelse af det digitale indre marked (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (afstemning)
  8.4.Finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (afstemning)
  8.5.En strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (afstemning)
  8.6.Overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (afstemning)
  8.7.Makrofinansiel bistand til Georgien (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (afstemning)
  8.8.Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (afstemning)
  8.9.Indførelse af en fælles patentbeskyttelse (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (afstemning)
  8.10.Fælles patentbeskyttelse (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (afstemning)
  8.11.Domstolsordning for patenttvister (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  8.12.Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (afstemning)
  8.13.Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (afstemning)
  8.14.Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika *** (afstemning)
  8.15.Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (afstemning)
  8.16.Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru (A7-0388/2012 - Mário David) (afstemning)
  8.17.Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (afstemning)
  8.18.Den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 - Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (forhandling)
 13.Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne - Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne - Tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne
 14.Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner (forhandling)
 15.Beskyttelse af dyr under transport (forhandling)
 16.Mægling på det civil- og handelsretlige område (forhandling)
 17.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2110 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (7597 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik