Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών - Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών - Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Εντολή της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  8.2.Πρόγραμμα για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (ψηφοφορία)
  8.3.Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (ψηφοφορία)
  8.4.Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (ψηφοφορία)
  8.5.Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  8.6.Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  8.7.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  8.8.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
  8.9.Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (ψηφοφορία)
  8.10.Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (ψηφοφορία)
  8.11.Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  8.12.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (ψηφοφορία)
  8.13.Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  8.14.Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής *** (ψηφοφορία)
  8.15.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας EE-Κολομβίας/Περού (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (ψηφοφορία)
  8.16.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού (A7-0388/2012 - Mário David) (ψηφοφορία)
  8.17.Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (ψηφοφορία)
  8.18.Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 - Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 13.Θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της ΕΕ - Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης - Κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 14.Καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (συζήτηση)
 15.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (συζήτηση)
 16.Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010 - 2011) (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2110 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7597 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου