Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 11. joulukuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Yhtenäisen patenttisuojan luominen - Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt - Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimikausi
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Äänestykset
  8.1.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  8.2.Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavat merkinnöt (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (äänestys)
  8.3.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (äänestys)
  8.4.Pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittaminen (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (äänestys)
  8.5.Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (äänestys)
  8.6.Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  8.7.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  8.8.Euroopan meriturvallisuusvirasto (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (äänestys)
  8.9.Yhtenäisen patenttisuojan luominen (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (äänestys)
  8.10.Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (äänestys)
  8.11.Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  8.12.EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (äänestys)
  8.13.EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (äänestys)
  8.14.EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus *** (äänestys)
  8.15.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (äänestys)
  8.16.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (A7-0388/2012 - Mário David) (äänestys)
  8.17.Naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (äänestys)
  8.18.Mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat kasvavat uhat (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Lisätalousarvio nro 6/2012 - Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 13.Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen unionin lentoasemilla - Maahuolintapalvelut unionin lentoasemilla - Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen Euroopan unionin lentokentillä
 14.Tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla (keskustelu)
 15.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana (keskustelu)
 16.Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla (keskustelu)
 17.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2010–2011) (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2110 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7597 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö