Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2012. gada 11. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Komiteju un delegāciju sastāvs
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Vienotas patentaizsardzības izveide - Vienota patentaizsardzība - Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (debates)
 5.Prezidentūras paziņojums
 6.Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos pilnvaru laiks
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (balsošana)
  8.2.Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (balsošana)
  8.3.Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (balsošana)
  8.4.MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (balsošana)
  8.5.Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (balsošana)
  8.6.Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (balsošana)
  8.7.Makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (balsošana)
  8.8.Eiropas Jūras drošības aģentūra (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (balsošana)
  8.9.Vienotas patentaizsardzības izveide (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (balsošana)
  8.10.Vienota patentaizsardzība (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (balsošana)
  8.11.Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (balsošana)
  8.12.ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (balsošana)
  8.13.ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsošana)
  8.14.ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums *** (balsošana)
  8.15.Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (balsošana)
  8.16.ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru (A7-0388/2012 - Mário David) (balsošana)
  8.17.Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (balsošana)
  8.18.Mikrobu problemātika — mikrobu rezistences palielināšanās draudi (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projekts - Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)
 13.Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās - Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās - Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās
 14.Ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā (debates)
 15.Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā (debates)
 16.Mediācija civillietās un komerclietās (debates)
 17.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2010.–2011.) (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2110 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (7597 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika