Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji i delegacji
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej - Jednolity system ochrony patentowej - Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych (debata)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Mandat Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Głosowanie
  8.1.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  8.2.Program znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (głosowanie)
  8.3.Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (głosowanie)
  8.4.Finansowanie handlu i inwestycji unijnych MŚP (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (głosowanie)
  8.5.Strategia wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (głosowanie)
  8.6.Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  8.7.Pomoc makrofinansowa dla Gruzji (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  8.8.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (głosowanie)
  8.9.Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (głosowanie)
  8.10.Jednolity system ochrony patentowej (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (głosowanie)
  8.11.Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (głosowanie)
  8.12.Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (głosowanie)
  8.13.Umowa o stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (głosowanie)
  8.14.Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ameryką Środkową z drugiej strony *** (głosowanie)
  8.15.Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (głosowanie)
  8.16.Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru (A7-0388/2012 - Mário David) (głosowanie)
  8.17.Zapobieganie chorobom kobiet związanym z wiekiem (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (głosowanie)
  8.18.Rosnące zagrożenia związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Projekt budżetu korygującego nr 6/2012 - Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje (debata)
 13.Wprowadzenie ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii - Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii - Przydzielanie czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej
 14.Wzmocniona współpraca w zakresie podatku od transakcji finansowych (debata)
 15.Ochrona zwierząt podczas transportu (debata)
 16.Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych (debata)
 17.Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2010-2011) (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2110 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7597 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności