Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 11 decembrie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Crearea unei protecţii unitare prin brevet - Protecția unitară prin brevet - Sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete (dezbatere)
 5.Comunicarea Preşedintelui
 6.Mandatul Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Votare
  8.1.Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (vot)
  8.2.Programul de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (vot)
  8.3.Finalizarea pieţei unice digitale (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (vot)
  8.4.Finanţarea comerţului şi a investițiilor pentru IMM-uri (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (vot)
  8.5.O strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (vot)
  8.6.Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (vot)
  8.7.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (vot)
  8.8.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (vot)
  8.9.Crearea unei protecţii unitare prin brevet (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (vot)
  8.10.Protecția unitară prin brevet (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (vot)
  8.11.Sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  8.12.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în acordul de asociere dintre UE și America Centrală (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (vot)
  8.13.Acordul de asociere între UE și America Centrală (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (vot)
  8.14.Acordul de asociere între UE și America Centrală *** (vot)
  8.15.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia/Republica Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (vot)
  8.16.Acordul comercial dintre UE și Columbia/Peru (A7-0388/2012 - Mário David) (vot)
  8.17.Prevenirea bolilor legate de vârstă care afectează femeile (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (vot)
  8.18.Amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012 - Noul buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2013 - toate secţiunile (dezbatere)
 13.Introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune - Serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune - Alocarea sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene
 14.Cooperarea consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (dezbatere)
 15.Protecția animalelor în timpul transportului (dezbatere)
 16.Medierea în materie civilă și comercială (dezbatere)
 17.Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011) (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 19.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2110 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (7597 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate