Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 11. decembra 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie výborov a delegácií
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Vytvorenie jednotnej ochrany patentov - Jednotná ochrana patentov - Jurisdikčný systém pre patentové spory (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Mandát Osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Hlasovanie
  8.1.Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  8.2.Program na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (hlasovanie)
  8.3.Dokončenie jednotného digitálneho trhu (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (hlasovanie)
  8.4.Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (hlasovanie)
  8.5.Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  8.6.Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  8.7.Makrofinančná pomoc Gruzínsku (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  8.8.Európska námorná bezpečnostná agentúra (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
  8.9.Vytvorenie jednotnej ochrany patentov (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (hlasovanie)
  8.10.Jednotná ochrana patentov (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (hlasovanie)
  8.11.Jurisdikčný systém pre patentové spory (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)
  8.12.Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (hlasovanie)
  8.13.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasovanie)
  8.14.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou *** (hlasovanie)
  8.15.Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  8.16.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru (A7-0388/2012 - Mário David) (hlasovanie)
  8.17.Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (hlasovanie)
  8.18.Rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely (rozprava)
 13.Zavedenie prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Európskej únie - Služby pozemnej obsluhy na letiskách Európskej únie - Spoločné pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie
 14.Posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (rozprava)
 15.Ochrana zvierat počas prepravy (rozprava)
 16.Mediácia v občianskych a obchodných veciach (rozprava)
 17.Základné práva v Európskej únii (2010 – 2011) (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2110 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (7597 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia