Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 11. december 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sestava odborov in delegacij
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Uvedba enotnega patentnega varstva - Enotno patentno varstvo - Sodni sistem za patentne spore (razprava)
 5.Sporočila predsedstva
 6.Mandat Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Čas glasovanja
  8.1.Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  8.2.Program za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (glasovanje)
  8.3.Dokončanje enotnega digitalnega trga (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (glasovanje)
  8.4.Financiranje dejavnosti in vlaganj MSP (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (glasovanje)
  8.5.Strategija digitalne svobode v zunanji politiki EU (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (glasovanje)
  8.6.Prehodni dogovori za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  8.7.Makrofinančna pomoč Gruziji (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  8.8.Evropska agencija za pomorsko varnost (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (glasovanje)
  8.9.Uvedba enotnega patentnega varstva (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  8.10.Enotno patentno varstvo (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (glasovanje)
  8.11.Sodni sistem za patentne spore (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  8.12.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  8.13.Sporazum o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (glasovanje)
  8.14.Sporazum o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko *** (glasovanje)
  8.15.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (glasovanje)
  8.16.Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (A7-0388/2012 - Mário David) (glasovanje)
  8.17.Preprečevanje starostnih bolezni žensk (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (glasovanje)
  8.18.Naraščajoča nevarnost protimikrobne odpornosti (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Predlog spremembe proračuna št. 6/2012 – Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 - vsi oddelki (razprava)
 13.Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije - Storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije - Dodeljevanje slotov na letališčih Evropske unije
 14.Okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije (razprava)
 15.Zaščita živali med prevozom (razprava)
 16.Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (razprava)
 17.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010-2011) (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 19.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2110 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (7597 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov