Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 11 december 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utskottens och delegationernas sammansättning
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Skapande av ett enhetligt patentskydd - Enhetligt patentskydd - Jurisdiktion vid patenttvister (debatt)
 5.Meddelande från ordförandeskapet
 6.Mandatperiod för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Omröstning
  8.1.Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan (A7-0208/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  8.2.Program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (A7-0382/2012 - Béla Kovács) (omröstning)
  8.3.Fullbordande av en inre e-marknad (A7-0341/2012 - Pablo Arias Echeverría) (omröstning)
  8.4.Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar (A7-0367/2012 - Jan Zahradil) (omröstning)
  8.5.En strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik (A7-0374/2012 - Marietje Schaake) (omröstning)
  8.6.Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer (A7-0389/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  8.7.Makroekonomiskt stöd till Georgien (A7-0363/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  8.8.Europeiska sjösäkerhetsbyrån (A7-0387/2012 - Knut Fleckenstein) (omröstning)
  8.9.Skapande av ett enhetligt patentskydd (A7-0001/2012 - Bernhard Rapkay) (omröstning)
  8.10.Enhetligt patentskydd (A7-0002/2012 - Raffaele Baldassarre) (omröstning)
  8.11.Jurisdiktion vid patenttvister (A7-0009/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  8.12.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (omröstning)
  8.13.Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (A7-0360/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (omröstning)
  8.14.Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika *** (omröstning)
  8.15.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (omröstning)
  8.16.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (A7-0388/2012 - Mário David) (omröstning)
  8.17.Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor (A7-0340/2012 - Roberta Angelilli) (omröstning)
  8.18.Den mikrobiella utmaningen – allt större hot från antimikrobiell resistens (A7-0373/2012 - Anna Rosbach) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Förslag till ändringsbudget nr 6/2012 – Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret – alla avsnitt (debatt)
 13.Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen - Marktjänster på flygplatser inom EU - Fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser
 14.Fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (debatt)
 15.Skydd av djur under transport (debatt)
 16.Medling på privaträttens område (debatt)
 17.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2110 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7597 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy