Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 12. december 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Cérémonie du prix Nobel de la paix
 3.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (13. - 14. december 2012) (forhandling)
 6.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 7.Afstemningstid
  7.1.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 - Indtægter fra egne indtægter og andre kilder - Forhøjelse af betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3a og 4 i den flerårige finansielle ramme - Nedskæring af forpligtelsesbevillingerne i budgettet (A7-0409/2012 - Francesca Balzani) (afstemning)
  7.2.Det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 som ændret af Rådet (afstemning)
  7.3.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (A7-0410/2012 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (afstemning)
  7.4.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles (A7-0416/2012 - Frédéric Daerden) (afstemning)
  7.5.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/005 SE/Saab (A7-0413/2012 - Frédéric Daerden) (afstemning)
  7.6.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos (A7-0415/2012 - Salvador Garriga Polledo) (afstemning)
  7.7.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/013 DK /Flextronics (A7-0417/2012 - Jan Kozłowski) (afstemning)
  7.8.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/014 RO/Nokia (A7-0414/2012 - Nadezhda Neynsky) (afstemning)
  7.9.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen (A7-0419/2012 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.10.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo (A7-0418/2012 - Alda Sousa) (afstemning)
  7.11.Europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet (A7-0365/2012 - Timothy Kirkhope) (afstemning)
  7.12.Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne (A7-0364/2012 - Artur Zasada) (afstemning)
  7.13.Tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (A7-0379/2012 - Giommaria Uggias) (afstemning)
  7.14.Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne (A7-0372/2012 - Jörg Leichtfried) (afstemning)
  7.15.Det europæiske statistiske program 2013-2017 (A7-0218/2012 - Edward Scicluna) (afstemning)
  7.16.Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner (A7-0396/2012 - Anni Podimata) (afstemning)
  7.17.Beskyttelse af dyr under transport (A7-0331/2012 - Janusz Wojciechowski) (afstemning)
  7.18.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) (A7-0383/2012 - Monika Flašíková Beňová) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati - EU's menneskerettighedsstrategi (forhandling)
 12.Den nye aftale EU-Rusland (forhandling)
 13.Situationen i Egypten (forhandling)
 14.Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (forhandling)
 15.Situationen i Ukraine (forhandling)
  15.1.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 16.Statusrapport 2012 om Albanien (forhandling)
 17.EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1906 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6810 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik