Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0377/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0377/2012

Συζήτηση :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0503

Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.3. Ετήσια έκθεση του 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα (A7-0377/2012 - Leonidas Donskis) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote on paragraph 10:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, il me semble qu'en raison d'une erreur dans la suite de la liste, vous avez fait voter l'amendement 9 au lieu du paragraphe original 47. Or, dans les instructions de vote, en tout cas dans celles de notre groupe, il y a eu une erreur sur l'amendement 9. Est-ce que vous pourriez remettre l'amendement 9 au vote?

 
  
 

– Before the vote on paragraph 93:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident! In unserer Abstimmungsliste haben wir eine namentliche Abstimmung für den Änderungsantrag 14 der Kollegen von den Sozialdemokraten. In meiner Abstimmungsliste steht, dass es sich um eine Forderung nach der Abschaffung der Todesstrafe handelt, aber wir haben ein Minus in der Liste, weil das bereits durch Ziffer 93 des Originaltexts erledigt sein sollte. Wir stimmen jetzt hier separat über Ziffer 93 ab. Ich möchte nicht, dass hinterher bei der Abstimmung steht, bei der namentlichen Abstimmung hätten wir gegen die Abschaffung der Todesstrafe gestimmt, und bei Ziffer 93 machen wir das jetzt einfach so. Deswegen würde ich gerne zweimal namentlich abstimmen: einmal jetzt über Ziffer 93 und dann, wie beantragt, auch über Ziffer 95.

 
  
 

– Before the vote on paragraph 123:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - Mr President, can you stop playing politics and start to be a President; take a decision so that we can go on. Please stop playing politics.

(Applause)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου