Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.10. Μια νέα βιώσιμη και ανταγωνιστική χαλυβουργία (B7-0550/2012) (ψηφοφορία)
PV
MPphoto
 

  Tokia Saïfi (PPE). - Monsieur le Président, c'est simplement pour vous faire savoir que j'ai commis une erreur de vote sur l'amendement 1. Pouvez-vous le signaler?

*****

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, ce soir et demain, il y a un Conseil européen, et je voudrais intervenir sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne. Je n'ai pas vu à l'ordre du jour du Parlement que le Président du Conseil européen allait rendre compte, conformément au paragraphe 6, point d) de cet article, des résultats de ce Conseil européen. Pourriez-vous me dire, Monsieur le Président, ce qui s'oppose à ce que la présentation de ce rapport figure à l'ordre du jour de notre Parlement?

 
  
MPphoto
 

  President. − As far as I know, there will be information next week and it will then also be given to the Parliament.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου