Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0298(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0396/2012

Dezbateri :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Voturi :

PV 12/12/2012 - 7.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0498

Stenograma dezbaterilor
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg Ediţie revizuită

12. Explicaţii privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
  

Oral explanations of vote

 
  
  

Recommendation: Anni Podimata (A7-0396/2012)

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, in the Union we created a common market and then we created a single currency. However, we did not create, and we do not have, a common political will and a common policy. Our vote in favour of the financial transaction tax is an important step towards introducing a unique policy.

Even if it is adopted for only 11 Member States, the creation of the financial transaction tax system will make a substantial contribution to covering the costs of the recent crisis. It is important now to concentrate on expanding this system to a unitary level. It is only through harmonised legislation on financing the EU budget by own resources that we can achieve a democratic, fiscal and monetary union.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, I supported this report. While I believe that a financial transaction tax across all 27 Member States should remain the ultimate objective, I cautiously welcome the enhanced cooperation process of 11 Member States as a first step towards achieving this. An FTT across all 27 Member States is the stated policy of the S&D Group in the European Parliament and an initiative which we have supported for a number of years. If implemented across the EU, the Commission estimates that an FTT could raise EUR 54 billion for the EU budget by 2020 and EUR 534 million for Ireland alone.

An FTT would represent a source of independently generated revenue for the EU. It would ensure that banks and other financial institutions make additional contributions towards solving Europe’s debt crisis and could be used to help finance the Youth Guarantee recommendation, which would help stem the growing tide of youth unemployment. This would significantly help to restore public confidence in the political and banking systems, which have been hurt as a result of the crisis.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Mr President, ideally the financial transaction tax would be global and preferably pan-European, but we cannot allow ourselves to fall hostage to some Member States that are unwilling to move in the direction that is the most vitally important solution for our future – to harmonise our taxation and to hold the financial players responsible for the costs that have been created by the financial crisis.

At the moment, the solution of starting with enhanced cooperation is the only way of moving forward. Hopefully the next steps would then gradually lead to a pan-European transaction tax.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, eleven EU countries are in favour of establishing the financial transaction tax through enhanced cooperation. This is a foolish proposal. It is not stamp duty; it is a deeply flawed tax on half a million jobs. It might just work if it were global, but even that is not certain.

The Commission has said yes to enhanced cooperation. We must be sceptical about the use of enhanced cooperation in this area, not least because the decision bypasses the required unanimity in the Council on matters of taxation. I represent the City of London: paradoxically, we might actually benefit from this, as business comes our way.

Our UK Chancellor and Finance Minister, George Osborne, has said that the Commission itself believes the FTT would have a serious impact on European growth, hit the British economy as well, and could reduce EU GDP by up to 3.5%. The Commission now thinks that it will actually only be about 1.76%, but that percentage difference is going to cost half a million jobs across the European Union. Can the European Union really afford to alienate people further at a time of austerity and shoot itself in the foot?

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (ECR). - Mr President, this proposal is the thin end of a giant EU wedge. It is an attempt to introduce harmonised EU taxation and a common tax regime for the EU. It is intended to save the euro zone, but it is a bit like a drowning man pulling others down with him. While it only applies to eleven countries now, it will be expanded. You can see that happening. The City of London, as one of the largest financial centres in the world, will be its aim.

Therefore, I vigorously oppose this proposal. The Dutch Finance Minister called it catastrophic, and the Swedish Finance Minister called it a very dangerous thing. This is a disastrous proposal and I voted to veto it.

 
  
  

Report: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, too often we see Members of this Chamber passing international law on things that could be decided nationally and then turning a blind eye to issues where we actually do need international agreement. I am pleased, therefore, that we voted on new rules for horses travelling to slaughterhouses.

In my constituency is the home of World Horse Welfare, which has exposed horrific images of horses travelling from the eastern borders of Europe, across country after country after country, to slaughterhouses in central and southern Europe. These really horrific pictures show how those horses were treated on that journey.

We have to agree journey time limits. We do not want to stop farmers with other species of livestock from being able to get their animals to slaughterhouses in remote areas, but this treatment of horses crossing border after border without rest is cruel and must stop.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa (PPE). - Arvoisa puhemies, eläinten hyvinvointi on tärkeä asia, koska se kertoo meidän ihmisten arvoista.

Parlamentin mietintö eläinten suojelusta kuljetuksen aikana on tarpeellinen, koska se puuttuu erityisesti kahteen asiaan: EU:n lainsäädäntö täytyy saattaa ajan tasalle niin, että se perustuu viimeisimpään tutkimustietoon, ja eläinten hyvinvointi kuljetusten aikana riippuu joissakin tapauksissa enemmän kuljetusolosuhteista ja eläinten käsittelystä kuin kuljetukseen käytetystä ajasta.

Mietintö kehottaa komissiota harkitsemaan myös kahdeksan tunnin aikarajaa teuraseläinten kuljetukselle. Tämä on hyvä asia, mutta edellyttää poikkeuksien myöntämistä harvan tieverkon ja pitkien etäisyyksien suhteen, kuten esittämässäni ja hyväksytyssä tarkistuksessa todetaan.

Erityisen tärkeä mietinnön tavoitteista on pyrkimys kannustaa paikallisten teurastamojen toimintaa, jotta jatkossa liikkuisi enemmän liha ja vähemmän eläimet.

Kannatan tätä mietintöä ja äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, eläinten teuraskuljetuksissa esiintyy yhä puutteita. Kahdeksan tunnin aikaraja ei ole takuu eläinten hyvinvoinnille.

Parlamentin on vaikea jättää huomiotta lähes miljoonan ihmisen allekirjoittamaa Internet-adressia eläinkuljetusten kahdeksan tunnin aikarajan puolesta. Olen esittänyt komissiolle aiheesta kirjallisen kysymyksen jo reilu vuosi sitten. Komissio ei ole onnistunut antamaan tyhjentävää vastausta, mihin tutkimuksiin kahdeksan tunnin aikaraja teuraseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kuljetusten aikana perustuu.

Yhteinen lainsäädäntö eläinten suojelusta kuljetuksen aikana ei ole ratkaissut ongelmia. Kysymys ei pohjimmiltaan ole tietystä tuntirajoituksesta eläinkuljetuksen aikana. Ongelma on jo olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpaneminen sekä täytäntöönpanon valvonta. Nimenomaan lainsäädännön riittämätön täytäntöönpano eri EU-maissa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Arvoisa puhemies, tämä parlamentin kannanotto sinänsä kannatettavaan mietintöön oli vähintäänkin hämmentävä siksi, että enemmistö parlamentin jäsenistä kannatti kirjallisessa kannanotossaan selkeästi kahdeksan tunnin rajaa eläinten teuraskuljetuksille.

Tässä parlamentin kannanotossa äänestyksen jälkeen tuli kuitenkin lukuisia poikkeuksia parlamentin omaan kantaan, esimerkiksi jos mahdollisesti tästä kahdeksan tunnin kuljetusrajasta koituisi kilpailuhaittaa tai kohtuuttomia taloudellisia kustannuksia. Tämä osoittaa, että ehkä sitten kuitenkaan eläinten hyvinvointi ei ole niin olennaista tai tärkeää.

Mielestäni on selkeää, että viestimme komissiolle ja myös tuleva lainsäädäntö on, että liha liikkuu pyörillä, ei eläimet. Kahdeksan tuntia on vähintäänkin riittävä matka-aika teuraskuljetuksiin. Meillä on mahdollisuus paikallisten teurastamojen ja myös liikkuvan teuraskaluston kautta hoitaa tämä asia inhimillisesti kuntoon Euroopassa. Nyt on sen aika.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, ten years ago I was the co-author of a successful written declaration on the issue of live transport of animals, calling for an eight-hour limit and a 500-kilometre limit. Since that time we have seen a massive increase in the number of live animals transported – in the case of pigs, a 70% increase. It also affects cattle, sheep and horses.

Two-thirds of the transport sadly lasts longer than eight hours. Long-distance transport causes animals great suffering and gives rise to costs which are ultimately borne by our consumers. Contrary to the Commission, the members of the Committee on Agriculture and Rural Development of this Parliament, like myself, believe that this situation requires urgent attention. As a strong champion of animal welfare, I wish to see effective and uniform enforcement of existing legislation on animal transport assured across all EU Member States. I would also like to see more animals slaughtered close to their places of rearing, and thus transported on the hook rather than on the hoof.

 
  
  

Report: Monika Flašiková Beňová (A7-0383/2012)

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, I want to express my deep sympathy to Savita Halappanavar’s friends and families. She tragically died after being refused an abortion in Ireland, despite repeated requests. Apparently, she was told that this is a Catholic country. What a disgracefully medieval state of affairs.

It is 20 years since the X case. It has not been legislated for because of the inaction of successive governments involving all of the establishment parties. The Irish Government is now under massive pressure as a result of generalised outrage and very significant protests. That pressure must be kept up with the building of a powerful, national movement demanding abortion rights now.

Legislation for the X case, while very welcome, would be insufficient. What about when there are threats to women’s health, or in cases of rape or incest? Free, legal and safe abortion facilities provided through the public health service for all women who require them are needed. This should be part of a struggle for a democratic, secular and social society that allows real choice, with the provision of contraceptives, progressive sex education and free public childcare, together with abortion rights.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, I supported this report and commend the rapporteur on the wide-ranging examination of all aspects of fundamental rights in the EU which was presented to Parliament during a week in which we also saw the presentation of the Nobel Peace Prize and the Sakharov Prize.

The report focused on the need for the EU to strengthen its human rights policy and to speak with one voice. It highlights the need for the promotion of core labour standards through Free Trade Agreements. It calls on Member States to put an end to discrimination and intolerance on all grounds, including gender, race, sexual orientation and religion, and it highlights violations of the rights of migrants and other minorities living in EU Member States.

If we are to challenge third countries on human rights we must ensure that human rights are fully protected in our own domestic policies. But I regret that other groups sought to undermine this report and have misrepresented elements of it, particularly in relation to women’s sexual and reproductive rights and LGBT rights.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta. Euroopan unioni on perus- ja ihmisoikeuksiin perustuva arvounioni, jonka on varmistettava näiden oikeuksien toteutuminen myös käytännössä. Perus- ja ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen edellyttää kaikkien eri instituutioiden sekä jäsenvaltioiden tehokasta yhteistyötä.

Perusoikeuksista käytävän vuoropuhelun on oltava avointa ja läpinäkyvää. Jotta kansalaiset voivat tehokkaasti hyödyntää perusoikeuksiaan, tulee heidän olla niistä myös tietoisia. Tämän vuoksi peräänkuulutan kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joista tein myös lisäyksiä mietintöesitykseen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Alternatívnu správu Európskej ľudovej strany som podporila, ale hlasovala som proti správe pani Flašíkovej-Beňovej. Správa neprospieva ani Európskemu parlamentu, ani Európskej únii, ani žiadnemu jej občanovi, ktorý trpí kvôli nedodržiavaniu základných ľudských práv. Správa nanovo definuje základné ľudské práva. Navrhuje nové základné práva, ktoré narúšajú citlivú rovnováhu medzi spoločným dobrom a záujmami ťažko definovaných minorít.

Rezolúcia predkladá novú inštitucionálnu architektúru, ktorá oslabuje základný princíp separácie moci. Môže sa stať, že porušovanie základných práv budú posudzovať aktivisti mimovládnych organizácií, a nie justícia. Európsky parlament často tvrdo kritizuje polarizáciu súdnictva v banánových republikách. Táto správa však vnáša polarizáciu do justície v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Arvoisa puhemies, jouduin valitettavasti äänestämään tyhjää oman ryhmäni kannanoton kohdalla, koska mielestäni me tarvitsimme ja tarvitsemme tämän selkeämmän perusoikeuskannanoton Euroopan unionin jatkolle, joka selkeästi määrittelee myös vastuita – komission ja parlamentin lisäksi myös jäsenvaltioiden vastuuta – siitä, miten takaamme naisten oikeudet, lisääntymis- ja terveysoikeudet, vähemmistöjen oikeudet, mukaan lukien seksuaali- ja uskonnolliset vähemmistöt, ja takaamme oikeasti näkökulman, jossa jokainen ihminen ja hänen oikeutensa ovat yhtä arvokkaita ja ne ovat subjektiivisia ja jakamattomia, eli me emme täällä arvo, kuka saa oikeuksia ja kuka ei saa oikeuksia, vaan takaamme järjestelmän, jolla kaikki ihmiset saavat ihmisoikeudet ja perusoikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat împotriva raportului, deoarece consider că unele aspecte ale sale încalcă principiul subsidiarităţii. Atunci când Uniunea nu are competenţe în anumite domenii, responsabilitatea revine statelor membre. De asemenea, consider că raportul trebuia să pună mai mult accent pe problema incluziunii romilor la nivel european.

România are o problemă specifică, având cea mai mare comunitate romă din Europa. De aceea, Strategia naţională de incluziune a romilor urmăreşte să creeze condiţiile pentru integrarea lor. Principala problemă rămâne finanţarea insuficientă, în condiţiile în care Uniunea nu a pus la dispoziţia statelor fonduri suplimentare pentru implementarea strategiei. Un minus al acestei strategii este faptul că statele trebuie să aloce bani din bugetele naţionale, deşi problema integrării romilor este una europeană, şi nu naţională. Cred că, în viitorul buget, ar trebui găsite surse de finanţare pentru strategiile naţionale de incluziune a romilor.

 
  
  

Recommendation: Tatjana Ždanoka (A7/0361/2012)

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, when it was created in 2007 the European Agency for Fundamental Rights was given a five-year Multiannual Framework. Today, we – myself included – consented to the new Multiannual Framework of the agency for the period 2013-2017. This new Multiannual Framework broadens the agency’s scope of action to include Roma integration – although not to the end of the period – and judicial cooperation with the exception of judicial cooperation in criminal matters.

However, although I voted in favour of the Council decision, I believe that we should assess in depth the performance of the European Fundamental Rights Agency as well as its added value as against civil society organisations performing similar tasks in order to avoid duplication of work and loss of taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Je n'ai pas voté pour le programme pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux. Comme Mme la commissaire l'a expliqué ce matin en séance plénière, les compétences de cette agence ne sont pas clairement définies par les États membres. Aussi longtemps que les compétences ne seront pas fixées, nous ne devrions pas faire cavalier seul. L'absence d'unanimité est due au caractère exagérément politicien de l'Agence des droits fondamentaux.

Au sein même de l'Union, une agence souhaite intervenir dans des responsabilités régaliennes qui appartiennent aux autorités compétentes des États membres. Constater une violation des droits de l'homme incombe aux cours nationales et, en dernière instance, aux juges de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne de justice.

La politisation des droits fondamentaux n'est à coup sûr pas une stratégie appropriée.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Aš balsavau už šitą dokumentą ir norėčiau pasakyti kodėl.

Mano galva, svarbu, kad Tarybos sprendime dėl Pagrindinių teisių agentūros yra nuoroda į Stokholmo programą, o Europos Sąjungos institucijos yra kviečiamos pilnai pasinaudoti Agentūros ekspertize priimant sprendimus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis. Tikiuosi, kad ja pasinaudos ir Europos Komisija, rengdama vertinimą dėl teisinio instrumento reikalingumo, kuris įvertintų totalitarinių režimų Europoje nusikaltimus ir jų neigimą.

Visos Europos Sąjungos institucijos – Parlamentas, Komisija, Taryba – yra ne kartą pripažinusios istorinės atminties apie XX a. totalitarinius režimus svarbą. Todėl paradoksalu, kad iki šiol vis dar labai trūksta visą Europos Sąjungą apimančių tyrimų, kurie parodytų, ką europiečiai žino apie totalitarinius nusikaltimus.

Todėl tikiuosi, kad Agentūra naujame savo veiklos etape skirs daugiau dėmesio ir atitinkamai subalansuos tyrimų temas totalitarinių režimų srityje. Čia ji turėtų užmegzti bendradarbiavimą su Prahos platforma, t. y. Europos Komisijos remiama Europos šalių tyrimo institucijas vienijančia organizacija, turinčia išskirtinę ekspertizę apie sovietinį palikimą Europoje.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea recomandării, deoarece activitatea Agenţiei a contribuit la o mai bună implementare a principiilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Prin rapoartele publicate, Agenţia a scos în evidenţă probleme în ceea ce priveşte discriminarea, rasismul, xenofobia sau accesul la justiţie. De aceea, ea trebuie să îşi continue activitatea şi în perioada 2013-2017 pe aceleaşi domenii tematice. Trebuie să ne asigurăm că acele categorii vulnerabile sunt protejate într-un mod eficient şi similar în absolut toate statele membre. Discriminarea bazată pe sex, rasă sau etnie nu poate fi tolerată într-o Uniune care tinde spre o integrare tot mai mare, iar Agenţia poate oferi cele mai bune soluţii la astfel de probleme. O mai mare implicare a ei în elaborarea politicilor europene în domeniu va putea consolida respectarea drepturilor fundamentale în Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Mr President, I just wanted to underline that what we are doing in demanding a Multiannual Framework for the EU Agency for Fundamental Rights is crucial and vital to this process.

If we do not have an adequately resourced and effective agency which can actually carry out the background fact-finding, searching and reporting on the state of fundamental rights in different areas of life and in different Member States, and convey this information to the decision-makers to enable them to correct their actions, we cannot reach the objective of good implementation of fundamental rights.

I regard the role of the agency and the report that the Parliament has drawn up as being of crucial importance in this field.

 
  
  

Report: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I voted in favour of the report on human rights and democracy in the world. The Union needs clear guidelines, principles and benchmarks for its human rights policy and spending. External financial instruments, such as the European Instrument for Democracy and Human Rights, for which I am a shadow rapporteur, can help protect the lives of human rights defenders and support civil society organisations in their fight for democracy, the rule of law and justice. We must make use of all these tools together with the principle of ‘more for more’. This means we should both help people in need and pressure local governments to fulfil their political commitments.

A gradual process of political reforms monitored by the EU can lead to very good results. The Republic of Moldova is an excellent example of the effectiveness of our Eastern Neighbourhood policy. We should draw the right conclusions from this success story and continue to make the Union’s human rights policy coherent with our external action.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Euroopan unionin olemassaolon ja toiminnan perustana ovat arvot tasa-arvosta, ihmisoikeuksista, oikeusvaltiosta sekä demokratiasta. Yhdistämällä ne politiikan eri aloihin sekä yhteisten sisämarkkinoiden luomiseen Euroopan unioni on onnistunut takaaman rauhan ja vakauden jäsenmaissaan jo yli 60 vuoden ajan. Tästä tunnustuksena oli Nobelin rauhanpalkinto.

Ihmisoikeuksien vuosikertomuksen tärkeä tehtävä on käydä taannehtivasti läpi EU:n ihmisoikeusstrategian saavutukset, niin onnistumiset kuin epäonnistumiset. Vain ottamalla oppia menneestä me voimme oppia parantamaan nykyistä. Omalta osaltani tarkensin mietintöön tärkeitä huomautuksia liittyen lasten oikeuksiin ja naisten roolin vahvistamiseen sekä ihmisoikeusvuoropuheluihin kolmansien maiden kanssa.

On tärkeää, että Euroopan komissio sekä ulkosuhdehallinto sisällyttävät kaikki ihmisoikeudet kokonaisvaltaisesti kaikkiin unionin politiikkoihin.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Venujem sa dlhodobo ľudským právam, a preto ľutujem, že som nemohla podporiť túto správu. Mrzí ma, že jedným z presadzovaných práv má byť právo na potrat. Nazývajme veci pravými menami. Správa prejavuje ľútosť nad tým, že v niektorých krajinách sú kladené prekážky vykonávaniu potratov. Myslím si, že život je vždy lepšia voľba ako smrť, a preto by otázky potratov nemali byť brané ako základné právo.

Na jednej strane obhajujeme práva dieťaťa a hovoríme o jeho zraniteľnosti, hneď za tým však hovoríme o práve usmrtiť počaté dieťa ešte pred jeho narodením. Správa tiež zdôrazňuje náboženskú znášanlivosť. Uvádza, že náboženstvo nemôže byť použité na utláčanie alebo obmedzovanie iných náboženstiev. Presný opak sme však videli aj v Európskej únii pri prvej reakcii na návrh pamätnej dvoj-eurovej mince s portrétmi svätých Cyrila a Metoda zo Slovenska.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că Uniunea trebuie să promoveze drepturile omului peste tot în lume. Un prim pas îl reprezintă adoptarea planului de acţiune în domeniul drepturilor omului.

Includerea în plan a libertăţii de exprimare online este foarte importantă, mai ales în contextul în care cenzura internetului afectează drepturile fundamentale în foarte multe state terţe. Un exemplu este planul Iranului de a construi un „internet curat”, care va bloca accesul cetăţenilor la reţeaua mondială. Însă există încălcări ale drepturilor omului şi la graniţele Uniunii Europene. Este preocupant faptul că, în state precum Ucraina sau Rusia, justiţia este folosită ca mijloc de presiune asupra oponenţilor politici. Dacă dorim ca acţiunile Uniunii în domeniul drepturilor omului să fie eficiente, trebuie creat un mecanism de monitorizare care să conţină criterii foarte clare.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich bin ein alter Kämpfer für die Menschenrechte. Schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs habe ich das getan, und trotzdem habe ich nicht für die Berichte Donskis, Flašíková Beňová und Zdanoka gestimmt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass hier der Begriff Menschenrechte für ideologische Zwecke missbraucht wird.

Die Grundrechtsagentur ist überflüssig, macht Doppelarbeit und ist einseitig ideologisch.

Was die Linke dieses Hauses gemeinsam mit den Liberalen unter den Stichworten der sogenannten Homosexuellenehe und der Frage der Abtreibung in den Menschenrechtsbericht hineingestimmt hat, hat nichts mit Menschenrechten zu tun. Unser Maßstab ist die EU-Grundrechtecharta, und dort heißt es ganz klar, dass das Fragen der Subsidiarität sind. Gerade, wer für Menschenrechte ist, der muss dafür kämpfen, dass dies nicht für ideologische Zwecke missbraucht wird. Wir wollen einen ganz sauberen Menschenrechtsbegriff und einen Konsens in diesem Haus in diesen wesentlichen Fragen.

 
  
  

Report: Rui Tavares (A7-0378/2012)

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, we reviewed the EU strategic framework on human rights and democracy, and this is good. I want stronger conditionality and benchmarks that are transparent, measurable, concrete and consistent.

In 2012, the Union took decisive steps towards enforcing its human rights policy in all EU external action strategies, including by nominating the EU Special Representative for Human Rights and by creating the European Endowment Fund for Democracy. The European Parliament has actively participated in this process and called repeatedly for more concrete implementing measures.

We need to make clear our commitment to measurable criteria for progress on issues such as democracy, justice and the rule of law. We should also continue to reward high achievers and apply the ‘more for more’ principle. The report supports this approach and a tougher stance against those who fail to deliver. I agree with this.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Euroopan unionin olemassaolon ja toiminnan perustana on ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Perussopimuksissa vahvistetaan ihmisoikeuksien keskeinen rooli kaikissa EU:n ja jäsenvaltioiden politiikoissa. Tämä on juridinen velvoite, ei poliittista retoriikkaa.

Euroopan unionin ihmisoikeusvelvoitteet ulottuvat myös toimiin kolmansien maiden kanssa. Unionin ulko- ja kauppapolitiikan voimakkain työväline on laajentuminen. Lupausta EU-jäsenyydestä ei voida tarjota kuin eurooppalaisille valtioille. Siksi unionin on myös naapuruuspolitiikassaan ja strategisissa kumppanuuksissaan otettava huomioon aina arvoperiaatteensa.

Kaikkien ihmisoikeuksien sisällyttäminen kaikkiin unionin politiikkoihin on Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon ensisijainen tehtävä. Unionin 60-vuotinen työ on ollut onnistunutta. Tavoite rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin alueesta on saavutettu, tästä saimme Nobelin rauhanpalkinnon. Nyt katse on suunnattava tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Zarówno Parlament, jak i Unia Europejska mocno angażują się na rzecz praw człowieka w wielu regionach świata. Podczas tej sesji uhonorowaliśmy po raz kolejny Nagrodą Sacharowa osoby, dla których walka o poszanowanie praw i godności ludzkiej stanowi fundament działalności. Coraz częściej też instytucje europejskie zwracają uwagę na te kwestie w relacjach z innymi krajami, co znajduje odzwierciedlenie w zawieranych umowach międzynarodowych. Szczególną uwagę należy poświęcić krajom partnerskim. Dalsze postępy w pogłębianiu reform demokratycznych na tym obszarze muszą być wyznacznikiem naszego podejścia we wzajemnych relacjach wyrażanego hasłem „więcej za więcej”. Przypadki dyskryminowania wolności słowa, sumienia, przekonań czy zgromadzeń wciąż pojawiają się w tychże państwach. Zgadzam się z potrzebą wypracowania skuteczniejszej spójności i komplementarności programów w zakresie praw człowieka pomiędzy Unią i państwami członkowskimi. Wzmocnienie naszej polityki może zostać osiągnięte dzięki instytucji specjalnego przedstawiciela.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm vótáil ar son na tuarascála seo chomh maith leis na cinn eile a bhaineann le cearta daonna. Ón tús, bhí cearta daonna an-tábhachtach don Aontas, ní amháin do na tíortha taobh istigh den Aontas ach freisin do na tíortha atá ag iarraidh teacht isteach – is sine qua non é dóibh.

Freisin nuair a bhímid ag plé le tíortha a bhfuilimid ag iarraidh Comhaontú Saorthrádála (FTA) a bhunú leo tá cearta daonna an-tábhachtach freisin; na cearta daonna go léir, is é sin cearta sibhialta, cultúrtha, polaitíochta agus mar sin de. Ach an rud is tábhachtaí ar fad ná go bhfuilimid ag tabhairt EUR 1.1 billiún do na heagraíochtaí neamhrialtasacha (NGOs) idir 2007 agus 2013 chun obair a dhéanamh ar an ábhar an-tábhachtach seo.

Taispeánann sé sin chomh dáiríre agus atáimid. Ní nach ionadh go bhfuaireamar an duais Nobel i rith na seachtaine seo as an méid atáimid ag déanamh ar son na síochána agus cearta daonna.

 
  
  

Report: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - arvoisa puhemies, Venäjän liittyminen WTO:n jäseneksi viime elokuussa päätti 19 vuotta pitkittyneet neuvottelut. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet EU:n ja Venäjän väliset neuvottelut uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta.

EU tavoittelee strategista kumppanuutta Venäjän kanssa. Jäsenvaltioksi Venäjä lienee liian iso. Tosin Eurooppa ei koskaan ole vailla Venäjää. Eurooppa ja Venäjä ovat henkisen kulttuurin ohella toisistaan riippuvaisia kauppakumppaneita erityisesti, kun on kyse raaka-aineista ja energialähteistä. Sopimusneuvotteluissa EU peräänkuuluttaa jo mantraksi muodostunutta vaatimusta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen yleismaailmallisista arvoista.

Pragmaattinen näkemys on, että yhteistyö Venäjän kanssa on välttämätöntä. Euroopan on kuitenkin syytä olla kriittinen kansalaisyhteiskunnan tylystä kohtelusta Venäjällä, tosin raaka realismi astuu voimaan viimeistään sitten, kun talvipakkaset muistuttavat meitä kaikkia, kuinka riippuvaisia me olemme venäläisestä energiasta.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Zgadzam się z potrzebą przygotowania i podpisania nowej umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią a Rosją. Rosja pozostaje naszym największym sąsiadem, dodatkowo bezpośrednio graniczącym z Polską. Obowiązująca obecnie umowa była jednak zawarta długo przed przystąpieniem mojego kraju do Wspólnot. Powolne – z winy Rosjan – tempo negocjacji budzi niepokój z uwagi na widoczny brak zainteresowania komplementarnością rozwiązań ze strony kremlowskich władz. Tymczasowa nowa umowa powinna tworzyć perspektywiczne i prawnie wiążące ramy dalszego rozwoju wzajemnych relacji. Należy położyć przy tym nacisk na kwestie praworządności i demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem zagwarantowania przez władze rosyjskie wolności i uczciwości wyboru w tym kraju. Nieodzowne jest nakierowanie na poprawę sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i ochronę praw jednostki. Popierając rezolucję opowiadam się także za wezwaniem Rosji do wycofania uznania gruzińskich prowincji Abchazji i Osetii Południowej oraz respektowania porozumienia o zawieszeniu broni.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Aš balsavau už pono Swobodos parengtą pranešimą. Nauji Rusijos įstatymai, apribojantys nevyriausybinių organizacijų veiklą, prieš opoziciją nukreiptos represijos, rinkimai, kurių neįmanoma pavadinti laisvais ir sąžiningais, visa tai mūsų geidžiamą strateginę partnerystę daro sunkiai pasiekiamu tikslu. Europos Sąjungos elgesiui apibūdinti rusai turi labai gerą posakį „желаемое принимать за действительное“, išvertus tai reiškia „siekiamybę laikyti tikrove, realybe“. Toks mąstymas ir veikimas yra iš esmės klaidingas ir Europos Sąjungai nenaudingas. Rusija iš Europos Sąjungos nori vieno – bevizio režimo. Tačiau bevizis režimas įmanomas tik su šalimi, kurioje galioja įstatymo viršenybė, kuri yra teisinė valstybė, kurioje įveiktas nebaudžiamumas. Tai Rusijos namų darbai, kuriuos ji turi atlikti. Kol to Rusijoje nebus, bevizio režimo su Europos Sąjunga būti negali.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece un parteneriat veritabil între Uniunea Europeană şi Rusia trebuie să aibă la bază nu doar interese comune, ci şi împărtăşirea de principii şi valori. În mod obligatoriu, printre ele ar trebui să se numere respectul pentru statul de drept, precum şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Datorită influenţei pe care o are în regiune, Rusia ar trebui să devină un model pentru statele vecine. Cazuri precum cel al lui Hodorkovski, sau, mai recent, al lui Serghei Magnitski, sunt cunoscute tuturor membrilor Parlamentului. Aşadar, un eventual acord cu Rusia ar trebui să conţină clauze referitoare la aspectele legate de drepturile omului şi reformele democratice, iar nerespectarea lor să conducă în mod automat la aplicarea de sancţiuni sau de măsuri restrictive.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich habe mit Begeisterung für den Bericht Swoboda gestimmt: zum Einen, weil der Kollege Swoboda den Fokus sehr stark auf die Menschenrechte gerichtet hat, mehr als andere sozialistische Berichterstatter zuvor; und zum Zweiten freue ich mich, dass es uns gemeinsam mit dem Kollegen Schulz, dem ich dafür danke, gelungen ist, das Thema Pussy Riot auf die Tagesordnung des Gipfels EU-Russland zu bringen.

Russland ist ein wichtiger Partner, aber Russland hat sich als Mitglied des Europarates und als Mitglied der OSZE selbst verpflichtet, den allerhöchsten Menschenrechtsstandards zu genügen – und es tut das Gegenteil! Deshalb müssen wir als Europäisches Parlament eindeutig und klar darauf hinweisen – ohne dass dies die Partnerschaft belasten muss: Ohne Menschenrechte gibt es auf Dauer keine wirksame Kooperation zwischen der Europäischen Union und Russland. Und dass das Haus das heute mit so großer Mehrheit zum Ausdruck gebracht hat, ist ein Fortschritt in der Russlandpolitik des Europäischen Parlaments!

 
  
  

Motion for a resolution B7-0561/2012

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Päätöslauselman myötä Euroopan parlamentti lähettää selkeän viestin niin Israelille kuin palestiinalaishallinnolle. Kansainvälisen oikeuden nojalla laittomiksi todettuja siirtokuntia ei tule laajentaa ja rakentaa miehitetyille palestiinalaisalueille.

Parlamentti myös tuomitsee hamasjohtajan Israelin olemassaolon oikeutusta koskevat lausunnot. Euroopan unionin tulee jatkossakin tukea vakaasti kahden valtion ratkaisua. Elämisen rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa tulee olla tavoite, johon kaikkien osapuolten on sitouduttava. Rauhanomaiset ja väkivallattomat keinot ovat ainoa tapa saavuttaa israelilaisten ja palestiinalaisten välillä rauha. Vain neuvotteluteitse voidaan saada aikaan kestävä rauha ja ratkaisu. Shalom!

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestei rezoluţii. Consider că deciziile unilaterale nu încurajează procesul de pace în Orientul Mijlociu. Deşi susţin soluţia celor două state, demersul Autorităţii Palestiniene la ONU a complicat eforturile de reluare a negocierilor bilaterale, motiv pentru care România s-a abţinut de la vot.

Atacurile Hamas asupra teritoriilor israeliene nu au făcut decât să agraveze situaţia. În acelaşi timp însă, decizia construcţiei unor noi locuinţe în Ierusalimul de Est şi Cisiordania pune şi ea în primejdie soluţia celor două state. Consider că e nevoie de eforturi majore pentru a restabili încrederea în zonă. Reluarea dialogului este esenţială pentru asigurarea stabilităţii în regiune. Rolul comunităţii internaţionale va fi să aducă din nou la masa negocierilor cele două părţi. Probabil, în lipsa voinţei politice, nu se vor putea obţine progrese semnificative.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Selbstverständlich bin ich für eine Zweistaatenlösung als Basis eines dauerhaften Friedens, aber es ist jetzt genau das eingetreten, wovor ich im November gewarnt habe.

Die übereilte Entscheidung der UNO-Vollversammlung hat einen Prozess der Eskalation ausgelöst. Man hätte in der jetzigen Situation erst auf einen Waffenstillstand und auf Friedensgespräche drängen müssen und dann erst die Schritte tun können, die in New York getan worden sind. Denn wir haben jetzt eine Situation des Rückschritts, und ich muss ganz klar sagen, wir müssen Israel unterstützen. Wir müssen die Siedlungspolitik kritisieren, aber wir müssen genauso kritisieren, dass das Existenzrecht Israels nach wie vor aggressiv in Frage gestellt wird.

Deshalb: Friede – ja, Zweistaatenlösung – ja, aber übereilte Schritte – nein.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). - Palestínsky prezident požiadal o uznanie Palestíny ako pozorovateľského štátu. Zo starých členských štátov EÚ sa zdržali len Nemecko, Holandsko a Veľká Británia. Na druhý deň šéf politbyra Hamásu zopakoval, že sa nikdy nezmieri s existenciou židovského štátu. Z tribúny vyhlásil, že jedinou cestou je džihád a násilie.

Človek by čakal, že tento Parlament bude reagovať rezolúciou, v ktorej palestínskych lídrov dôrazne vyzve, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu, a že v tomto kontexte odsúdi nezodpovednú zahraničnú politiku niektorých členských štátov EÚ a vyjadrí nesúhlas s plánom stavby nových židovských osád. Ale nestalo sa tak. Prepáčte, ale my ideme kritizovať Izrael. Ja som takúto rezolúciu podporiť nemohla.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0544/2012

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, Ukraine takes over this year the chairmanship of the OECD, and it can play an important role in the ‘5 + 2’ negotiations regarding the settlement of the Transdnistrian conflict. The signing in 2013 of the Association Agreement between the Union and Ukraine, which includes a DCFDA, could be a great achievement for both sides.

However, Ukraine must also act like a credible international actor and honour its commitments. Double-talk is not acceptable. This month, the Foreign Affairs Council highlighted three areas where the Union wants more progress from Ukraine. One of them is selective justice. We do not want selective justice; we cannot blindly go forward and sign agreements without any evidence that the principles of the rule of law and justice – and I mean justice – are respected. I hope that the Ukrainian authorities, as well as the Ukrainian people, understand this and take it seriously.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Ukraina on eurooppalainen maa, ja sillä on oikea visio Euroopan unionin jäsenyydestä.

Laajentumispolitiikka on unionin voimakkain poliittinen keino kannustaa unionin naapurimaita uudistuksiin ja kohti toimivampaa demokratiaa ja markkinataloutta. Uskon, että Ukrainan tulevaisuus on Euroopan unionissa. Ukrainalla on eurooppalainen identiteetti, yhteinen historia sekä yhteiset arvot Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa. Sillä on kuitenkin vielä paljon uudistuksia tehtävänä.

Kehityskysymysten ytimessä ovat tarve uudistaa maan ihmisoikeustilannetta kansalais- ja perusvapauksia sekä oikeusvaltioperiaatetta. Valitettavasti vain etenkin vaalien epäselvyydet hidastavat Ukrainan ja EU:n suhteiden kehittämistä. Ukrainan tulee noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia kaikissa asioissa.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Niedawne wybory na Ukrainie ujawniły, że wciąż należy poważnie liczyć się z przypadkami kwestionowania podstawowych standardów wyborczych oraz przeszkodami na drodze do pełnej transparentności i demokratyzacji. Przetrzymywanie w więzieniu przywódców pomarańczowej rewolucji na pewno nie pozostało bez wpływu na skuteczność kampanii ugrupowań opozycyjnych. Ponadto uwidoczniły się niedoskonałości ukraińskiego prawa wyborczego. W perspektywie wzajemnych relacji uważam za wysoce pożądane prowadzenie dalszych działań w kierunku podpisania umowy stowarzyszeniowej. Nadal bowiem silne są w tym państwie aspiracje proeuropejskie. Konieczne jest jednakże podjęcie konstruktywnego dialogu ukraińskich władz z opozycją. Mam również nadzieję, że uda się znaleźć konkretne i zadowalające rozwiązania w sprawie pani Julii Tymoszenko. Opowiadam się także za liberalizacją polityki wizowej względem Ukrainy, będącą wyrazem naszego głębokiego zaangażowania w rozwój kontaktów ze społeczeństwem tego kraju. Głosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Bei uns in München hat die Freie Ukrainische Universität ihren Sitz, die zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg auch einmal Exil in der Tschechoslowakei fand. Sie ist eine ganz wichtige kulturelle Einrichtung, und wir sind Freunde des ukrainischen Volkes.

Aber wir bedauern natürlich sehr, dass dieses ukrainische Volk derzeit unter einem schlechten Regime und einer schlechten Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit leidet. Selbstverständlich sind Frau Timoschenko und ihre Freunde von der Opposition unverzüglich freizulassen und selbstverständlich muss die Demokratie in der Ukraine repariert werden.

Aber auf der anderen Seite vertreten wir ganz klar die Ansicht, dass die Ukrainer ein europäisches Volk sind, dass wir die Ukraine zu einer möglichst engen Partnerschaft an die Europäische Union heranführen müssen, und dass wir sie nicht einem Schicksal überlassen können, das durch den Sowjetkolonialismus entstanden ist. Und deshalb ist diese Entschließung sehr gut, sie ist ausgewogen, sie gibt der Ukraine positive Signale, aber sie sagt auch deutlich, dass einiges in diesem Staat falsch läuft.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0533/2012

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin päätöslauselmaa. Albanian kuten muidenkin Länsi-Balkanin maiden tulevaisuus on Euroopassa.

Parlamentti välittää päätöslauselman myötä täyden tuen Albanian edistymiselle. Maa on vahvasti matkalla kohti unionin jäsenyyttä. Komission suopea edistymiskertomus on myös viesti koko Länsi-Balkanin alueelle.

Neuvoston tulisi myöntää Albanialle ehdokasvaltion asema heti sen jälkeen, kun uudistukset oikeusviranomaisen ja julkisen hallinnon alalla on toteutettu. Myös vuoden 2013 parlamenttivaalit ovat Albanian demokratian kypsyystesti. Albanian kuten myös muiden Balkanin maiden asteittainen integroituminen Euroopan unioniin on varmin tae turvata rauha tuolla alueella. Länsi-Balkanin maiden integroituminen Euroopan unioniin vahvistaisi myös unionin pahasti kadoksissa olevaa identiteettiä rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden airueena.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, Albania has had a frequently unhappy history in recent years but it has also made progress more recently towards achieving a truly democratic and prosperous state, partly incentivised by the prospects of EU membership. I particularly welcome in the report the moves on legal, judicial and administrative reform, as well as efforts to amend the electoral code, crack down on trafficking and improve victim protection.

At a political level it is vital that Albanian parties – who are known for bickering – cooperate in an atmosphere free of overt nationalism to reform national institutions, and particularly their parliament, and promote both a pluralistic media and the inviolable rights of self-expression and free assembly. We also welcome the Albanian Government’s constructive engagement with neighbouring Balkan states.

As with other Balkan countries, the issue of minority rights is important. There are real concerns still about the Roma population and the rights of women and children, the disabled and LGBT people, but I do feel confident that with the EU’s assistance and encouragement, Albania can continue to make significant progress on all these fronts and eventually realise its European aspirations.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea rezoluţiei, deoarece doresc să-mi reafirm susţinerea pentru parcursul european al Albaniei. Consider că acordul politic din noiembrie 2011 între partidul de guvernare şi opoziţie va accelera ritmul reformelor în domeniile prioritare. Totuşi, trebuie să remarc faptul că, asemeni multor state din Balcanii de Vest, şi în Albania persistă problemele legate de corupţie şi funcţionarea justiţiei. Comisia va trebui să monitorizeze atent implementarea reformelor în aceste sectoare.

De asemenea, un alt aspect care mă preocupă se referă la protecţia minorităţilor. Faptul că multe dintre ele, precum minoritatea română, nu se bucură încă de un statut oficial le împiedică să studieze în limba maternă şi să-şi conserve cultura.

Nu în ultimul rând, sper ca autorităţile albaneze să combată mai activ discriminarea împotriva populaţiei de etnie romă.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich habe Anfang der siebziger Jahre als Jugendlicher nachts die deutschen Sendungen von Radio Tirana gehört. Das war lupenreiner Kommunismus, und kein Land war so isoliert wie Albanien und hat so gelitten wie Albanien. Deshalb müssen wir glücklich sein – ich durfte das Land inzwischen oft bereisen –, welche großartige Entwicklung es genommen hat.

Natürlich gibt es enorme Probleme, aber wir müssen alles tun, um Albanien auf seinem erfolgreichen und mühsamen Weg hin zur europäischen Integration zu unterstützen. Ihm jetzt die Perspektive einer europäischen Integration zu nehmen, wie das manche Kollegen, leider auch aus Deutschland und leider auch aus meiner eigenen Fraktion, tun wollen, das wäre katastrophal.

Die Albaner sind ein uraltes europäisches Volk. Sie haben das Pech gehabt, dass sie so unterdrückt wurden wie kein anderes Volk, aber sie haben jede Chance verdient, in die europäische Integration Schritt für Schritt einbezogen zu werden, bis hin zur Vollmitgliedschaft.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0540/2012

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, I voted against the resolution on the EU steel industry because it does not offer sufficient protection and solutions for steel workers threatened with redundancy. Despite everything, the steel industry today is still massively profitable. The ArcelorMittal group, for example, made EUR 1.7 billion profit in 2011. The ‘lack of profitability’ argument is primarily used to threaten workers into accepting wage cuts or to obtain even more in terms of tax breaks.

In 2010 the financial arm of ArcelorMittal Belgium, for instance, paid zero euros in taxes on EUR 1.39 billion worth of profit. How many more workers will have to be sacked, how much more taxpayers’ money will have to be handed over to these multinational vulture capitalists before they are content?

I fully support all steelworkers in Europe currently struggling for their jobs and I support their demands for nationalisation. The factories have already been paid for many times over by the accumulated labour of generations of workers. They should be expropriated, run under democratic workers’ control and used for the benefit of society as a whole.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, the steel industry in the Union is facing a considerable drop in demand. Employment is also decreasing. We cannot afford to become dependent on massive imports from third countries. Therefore I urge the Commission to urgently adopt measures to foster competition in the steel market in compliance with the EU competition laws.

Romania, the country I come from, is an important actor in this sector, with more than nine steel plants in various locations. Unfortunately, the Romanian steel industry is one of the slowest-growing in the European Union. Employment and exports have been seriously affected. Therefore I call on the Commission to supervise developments in all Member States that can ensure fair competition in the steel market, thereby leading to cost savings.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Având în vedere că industria siderurgică este vitală pentru competitivitatea întregii industrii europene, este în interesul tuturor ca aceasta să menţină un nivel ridicat al activităţilor sale şi să asigure securitatea aprovizionării prin producţia internă. Dacă Uniunea Europeană doreşte să atingă obiectivul pe care şi l-a propus în domeniul industrial, şi anume acela de a creşte ponderea industriei în produsul intern brut de la 16 la 20% până în anul 2020, atunci Comisia trebuie să ia urgent măsuri de sprijinire a dezvoltării industriei siderurgice europene.

În acest sens, recomand:

– punerea în aplicare a unui nou plan de acţiune privind competitivitatea durabilă a sectorului construcţiilor şi, implicit, a sectorului siderurgic;

– elaborarea unor măsuri pentru atragerea de noi investiţii străine directe;

– asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile;

– şi nu în ultimul rând, evitarea potenţialelor abuzuri de poziţie dominantă pe piaţă.

 
  
MPphoto
 

  předseda. − Vysvětlení hlasování skončilo.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea rezoluţiei, deoarece sectorul siderurgic se confruntă cu dificultăţi serioase în momentul de faţă. Principalele provocări sunt legate de obligaţia de a reduce emisiile şi costurile, precum şi de nevoia de a menţine o forţă de muncă calificată. Mai mult, schimbările climatice şi noua legislaţie de mediu reprezintă alte aspecte ce trebuie avute în vedere.

Până în prezent, industria siderurgică a reuşit să facă faţă relativ bine schimbărilor rapide de pe piaţa oţelului la nivel mondial. Şi în ţara mea, situaţia este dificilă, iar sectorul a înregistrat pierderi semnificative, mai ales după apariţia crizei. Combinatul Siderurgic de la Galaţi a pierdut câteva mii de angajaţi în ultimul an. Avem nevoie de acţiuni şi măsuri coordonate pentru a spori competitivitatea industriei pe termen lung şi pentru a depăşi provocările cu care acest sector se confruntă.

******

 
  
MPphoto
 

  předseda. − Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás pozval na pondělní rozsvícení Havlova srdce, které bude umístěno na budově Evropského parlamentu v Bruselu. Připomeneme si roční výročí úmrtí prvního polistopadového československého prezidenta, který byl velkým propagátorem Evropy a který přispěl k znovusjednocení Evropy.

 
  
 

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:50, pokračovalo v 15:00.)

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Recommendation Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando necessária a rápida aprovação do Quadro Plurianual no ano de 2012 para a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para 2013-2017. Lamento que o Conselho não encontre consenso de modo a incorporar a cooperação em matérias judiciais e criminais que, desde o Tratado de Lisboa, fazem parte do Direito da União Europeia. Penso que esta indecisão é preocupante, pois se não for aprovado agora, o quadro plurianual será só decidido em meados de abril. Para complementar esta minha posição, penso essencial alargar o escopo de intervenção desta Agência de modo a caminhar o percurso talhado para o futuro da União Europeia. Apesar de não haver compromisso do Conselho sobre estas matérias, penso essencial, no entanto, aprovar este Quadro Financeiro em 2012 de modo a que esta Agência possa continuar a sua atividade de forma regular.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Tout comme une large majorité du Parlement, j’ai voté en faveur de ce texte. Celui-ci vise notamment à élargir les compétences de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en renforçant la coopération judiciaire et policière entre les pays membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi nepaisant žmogaus teisių skatinimo ir pagrindimo ES vis dar yra diskriminacijos apraiškų, susijusių su rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų kryptimis. Todėl 2008 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2008/203/EB, įgyvendinantį Reglamento (EB) Nr. 168/2007 nuostatas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametės programos priėmimo. Šios agentūros veikla ES siekia suteikti kompensacijas aukoms, prieglobstį imigrantams, užtikrinti vaikų apsaugą bei suteikti teisinės gynybos galimybę visiems Sąjungos piliečiams arba informuoti juos apie tokią teisinės gynybos galimybę. Svarbu paminėti, jog daugelis organizacijų remia agentūros darbą, susijusį su aktualiomis sritimis, ir norėtų, kad ji tęstų savo veiklą, visų pirma diskriminacijos (72 proc.), prieglobsčio ir migracijos (43 proc.), rasizmo ir ksenofobijos (38 proc.) ir teisės kreiptis į teismą (31 proc.) srityse. Turint omenyje tai, kad ES Pagrindinių teisių chartijoje ir JT žmogaus teisių dokumentuose įtvirtintos žmogaus teisės yra nedalomos ir tarpusavyje susijusios, agentūros darbo sritis turėtų aiškiai apimti daugelį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių sričių valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Debata dotycząca wieloletnich ram prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013–2017 to istotny temat. Agencja Praw Podstawowych wykonuje cenną pracę poprzez m.in. dostarczanie organom UE i państwom członkowskim wiedzy fachowej w obszarze praw podstawowych. Zakres jej kompetencji oscyluje więc wokół ważnych zagadnień takich jak m.in. walka z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi przejawami dyskryminacji. Dodatkowo podejmuje ona takie zagadnienia jak ochrona praw dzieci i imigrantów, kwestia wiz i kontrola granic oraz ochrona danych osobowych. Jednakże funkcjonowanie Agencji może budzić wątpliwości szczególnie w odniesieniu do zakresu jej kompetencji oraz kosztów związanych z jej aktywnością. Dlatego też potrzebna jest pogłębiona dyskusja nad istotą działalności Agencji i zakresem jej kompetencji. Ważna jest też debata o ewentualnym uwzględnieniu w wykazie obszarów tematycznych Agencji dziedziny współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. W dobie kryzysu finansowego potrzeba wielkiej ostrożności w wydawaniu środków na funkcjonowanie instytucji i agencji UE, dlatego planowanie prac, a co się z tym wiąże, wydatków Agencji Praw Podstawowych wymaga pogłębionych analiz.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que o quadro plurianual da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o período 2013-2017 pode e deve ser melhorado e que devem ser incluídos os domínios da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal na lista de domínios temáticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Platforma pentru drepturile omului, consiliul de administraţie al Agenţiei şi Grupul european al instituţiilor naţionale privind drepturile omului consideră că domeniul de lucru al agenţiei ar trebui să cuprindă explicit drepturile sociale şi un rol deosebit în ceea ce priveşte monitorizarea independentă a Convenţiei ONU referitoare la drepturile persoanelor cu handicap. De asemenea, domeniul tematic privind integrarea romilor ar trebui să fie reformulat. Este regretabilă lipsa de acord în cadrul Consiliului cu privire la includerea în noul cadru multianual a unor noi domenii tematice propuse, cooperarea poliţienească şi cooperarea judiciară în materie penală. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, acestea fac parte integrantă din legislaţia Uniunii şi sunt, prin urmare, cuprinse în domeniul de aplicare al sarcinilor Agenţiei. Agenţia are nevoie de noi domenii tematice de care să se ocupe pentru a avea continuitate în activităţile sale. Dacă, până la începutul anului 2013, nu există un cadru multianual, Agenţia nu poate lucra decât dacă există o cerere expresă a unei instituţii, şi nu din proprie iniţiativă. Comisia trebuie să evalueze şi să propună revizuirea sarcinilor, domeniilor de activitate şi metodelor de lucru ale Agenţiei în 2013, pentru a garanta monitorizarea şi aplicarea efectivă a Cartei drepturilor fundamentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Avec ce texte, nous fixons le mandat pour l'agence des droits fondamentaux jusqu'à 2017. Avec ce mandat, elle garantira l'application réelle et quotidienne de leurs droits fondamentaux à tous les Européens. Je me félicite tout particulièrement de l'inclusion dans son champ d'action des discriminations fondées sur le sexe : l'agence sera un acteur pivot dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted for the new Multiannual Framework even though it could be greatly improved. I welcome the inclusion of discrimination based on sex and of Roma integration. I have worked closely with Roma communities in Wales, particularly young people, and I hope that this will support the excellent work they do on human rights issues. I regret that multiple discrimination and social rights were not included and I note that the UK parliament has delayed formal adoption of the framework for several months to scrutinise it further but I supported the rapporteur in giving consent now because the framework is so essential.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A produção de produtos metálicos destina-se a muitas indústrias transformadoras que, devido à globalização e à crise económico-financeira, foram particularmente afetadas. Tal significou menos procura e menor capacidade de manter os níveis de produção e de laboração implicando a redução do número de trabalhadores ao seu serviço. Em Espanha, a produção do setor caiu 24,6 % e a produção de produtos metálicos caiu 23,3 % em 2009, quando comparados com o ano precedente. No País Basco, 1.106 despedimentos em 423 empresas deram origem à candidatura ao Fundo que agora analisamos. A província da Biscaia foi a mais afetada pelos despedimentos neste setor que representou 57 % do número total de despedimentos. Dou o meu apoio à sua mobilização, como tenho feito noutros casos, registando a minha preocupação pela disseminação destas candidaturas pelos mais diversos países que indiciam a generalização da crise e esperando que a União Europeia e os Estados-Membros tenham engenho e arte e se dotem da arquitetura institucional adequada a inverter esta situação preocupante e que não tem, para já, um fim óbvio à vista.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Tatjana Ždanoka apresenta-nos uma recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho que estabelece um quadro plurianual para a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (ADFUE) no período 2013 a 2017. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia refere, no artigo primeiro, que “a dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida.” Sendo esta a bandeira da União Europeia (UE), é essencial que a instituição a quem compete monitorar o respeito por este princípio nos Estados-Membros seja dotada dos meios adequados ao seu funcionamento. A ADFUE tem desenvolvido um trabalho louvável, nomeadamente no que respeita à integração das comunidades da etnia cigana, contra a discriminação a que estão sujeitos os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais e os transgéneros (LGBT). O quadro plurianual proposto para o quinquénio 2013-2017 está a ser difícil de negociar porque o Conselho, em vez de aceitar a inclusão de novas áreas como a monitorização dos direitos das pessoas com deficiência, pretende reduzir competências.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Uma política coerente e consequente na defesa, promoção e valorização dos Direitos Fundamentais desenvolve-se de forma transversal e deve presidir a todas as ações e propostas políticas. Ora, sucede que a ação e as políticas da UE estão nas antípodas desta lógica, sendo contrárias aos interesses e anseios dos trabalhadores e dos povos – como se comprova pela situação hoje vivida em Portugal. São políticas que afrontam direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente os direitos contidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e, no caso de Portugal, direitos consagrados na Constituição da República (que acolhe a anterior). A Carta dos Direitos Fundamentais da UE, quando comparada com estes dois documentos, tem destes direitos uma visão restritiva e empobrecida. A definição dos domínios temáticos para os programas de trabalho desta Agência expressa bem uma visão minimizadora do que são os Direitos Fundamentais. Expressa uma visão hierarquizada e separadora das liberdades cívicas e direitos sociais, para fragilizar e manipular o carácter indivisível e universal dos Direitos Fundamentais. E defende uma "democracia" minimalista, baseada em processos formais e despidos de uma efetiva participação informada e esclarecida, desprezando a soberania nacional e o direito à autodeterminação dos povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Dňa 15. februára 2007 Rada prijala nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva, ktorá začala svoju činnosť 1. marca 2007. Viacročný finančný rámec nie je pracovným programom. Pracovné programy agentúry schvaľuje každý rok jej správna rada v rámci tematických oblastí určených vo viacročnom finančnom rámci. Na základe žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie môže agentúra vykonávať činnosť aj mimo rámca týchto tematických oblastí, pokiaľ to dovoľujú jej finančné a ľudské zdroje. Platnosť súčasného viacročného rámca (2007 – 2012) uplynie koncom roku 2012. Preto je potrebné stanoviť viacročný rámec pre agentúru na roky 2013 – 2017. Na uvedené obdobie boli Radou navrhnuté okrem ďalších i oblasti ako prístup k spravodlivosti, obete trestných činov, vrátane odškodnenia obetí trestných činov, informačná spoločnosť, najmä však rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov, integrácia Rómov, práva dieťaťa apod. Domnievam sa, že oblasť činnosti agentúry by mala explicitne zahrnúť sociálne práva a osobitnú úlohu v súvislosti s nezávislým monitorovaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo by vhodné, aby Komisia v roku 2013 prehodnotila a navrhla preskúmať úlohy, oblasti pôsobenia a pracovné metódy agentúry, aby sa zaručilo účinné monitorovanie a vykonávanie Charty základných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − A causa di mancanze a determinati temi, come il rispetto dei diritti economici, sociali e culturali; la debolezza del meccanismo di monitoraggio per quanto concerne i diritti delle persone diversamente abili; l'inclusione di un capitolo specifico dedicato ai Rom, gruppo che notoriamente rifiuta l'inclusione nelle società che li ospitano, a discapito di altri temi, quali quelli sopra citati il mio voto è stato contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), in writing. − I voted in favour of the recommendation on the Multiannual Framework for 2013-2017 for the European Union Agency for Fundamental Rights, because the current Multiannual Framework expiries at the end of 2012. Thus, it is necessary to establish a new Multiannual Framework for the period 2013-2017.

I voted in favour, because I welcome the inclusion of the principle of non-discrimination based on gender into the proposal of the Council. Moreover, I welcome the claim to cover all areas mentioned in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights by the agency.

Furthermore, the European Commission suggested the inclusion of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters in the new Multiannual Framework. The rapporteur expressed serious concerns about reaching the required unanimity in the Council. In order to allow the agency to operate under the new Multiannual Framework I supported the rapporteur’s suggestion that the European Parliament should give its consent. Finally, I voted in favour, because the EU is founded on the values and principles that defend and promote human rights and civil liberties.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Avec mes collègues, je regrette que le Conseil ne soit pas parvenu à un accord sur les nouveaux domaines thématiques proposés par la Commission dans la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, relève de la compétence de l'Agence. En ce sens, le Conseil semble entraver toute contribution utile de l'Agence à la protection des droits fondamentaux. Le cadre pluriannuel de l'Agence des Droits fondamentaux arrivant à échéance en cette fin d'année, l'Agence a besoin de nouveaux domaines thématiques pour poursuivre son travail dès le début 2013. C'est dans ce contexte que, malgré ces réserves, j'ai donné mon soutien à au nouveau cadre pluriannuel 2013-2017. Aussi nous demandons à être consultés dans la prochaine révision du règlement de 2007 ayant institué l'Agence, pour enfin étendre son domaine de compétence à l'ex 3ème pilier.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − The nature and extent of the work that the EU Fundamental Rights Agency is obliged to carry out has significantly increased during the years that have passed since its establishment. One of these recent duties is the monitoring of the implementation of the EU Framework for National Roma Inclusion Strategies. The effective policy overview of such an all-European action plan needs significant human and financial resources as well as new and enhanced competences. A revision of the institutional structure and the functioning of the FRA should probably therefore be considered, in order to enable the agency to successfully participate in the robust monitoring and supervision that the Framework Strategy calls for and, furthermore, all parallel and overlapping efforts need to be eliminated to enhance institutional and professional control over the related programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this but I agree with the rapporteur that the Multiannual Framework of the Agency for the period 2013-2017 could and should be formulated better.

First, the rapporteur agrees with the Fundamental Rights Platform, the Agency’s Management Board and the European Group of National Human Rights Institutions that the Agency’s area of work should explicitly encompass social rights and a particular role with regard to the independent monitoring of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Also the thematic area concerning Roma integration should preferably be reformulated. In the meantime, the rapporteur welcomes the inclusion of discrimination based on sex into the proposal of the Council – all areas mentioned in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights are to be covered by the Agency’s work. The concept of multiple discrimination should also be explicitly mentioned and included.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O presente relatório visa aprovar o novo quadro plurianual para o período 2013-2017 da Agência dos Direitos Fundamentais da UE. Múltiplas partes interessadas estiveram envolvidas no processo de consulta durante a preparação do novo quadro plurianual. De julho a setembro de 2011, todos os organismos participantes na Plataforma dos Direitos Fundamentais foram consultados, mais precisamente, cento e oito. A maior parte dos organismos apoiam o trabalho da Agência desenvolvido em torno dos atuais domínios temáticos e a prossecução das suas atividades, em particular nos domínios da discriminação, do asilo e migração, do racismo e xenofobia e do acesso à Justiça. Manifestou-se grande apoio ao trabalho a desenvolver pela Agência no futuro no domínio dos direitos sociais e da segurança social. Vários organismos salientaram, entre os domínios suplementares a privilegiar, os direitos das pessoas com deficiência e a importância de intensificar o trabalho nos domínios políticos do antigo "terceiro pilar". Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Tätigkeitsbereich der sogenannten Grundrechtsagentur ist nicht weiter auszubauen, sondern vielmehr ist diese EU-Einrichtung zu schließen. Schließlich sind für den Schutz der Menschenrechte auch Europarat und OSZE zuständig. Daher ist es für die Steuerzahler in Zeiten allgemeiner Sparpakete eine Zumutung, dass für die Grundrechtsagentur allein heuer 20 Millionen Euro ausgegeben werden.

Die Grundrechtsagentur hat entgegen ihrem Namen nur sehr wenig mit dem Schutz von Grundrechten zu tun. Hauptaufgabe dieser Einrichtung ist die politisch korrekte Bespitzelung von Bürgern, die wegen der schrankenlosen Massenzuwanderung nach Europa ihren berechtigten Unmut äußern. Und ein weiterer Tätigkeitsbereich der angeblichen Grundrechteschützer ist Lobbying für gesellschaftliche Randgruppen wie Homosexuelle.

Wenn nun geplant ist, dass sich die Grundrechtsagentur im Zeitrahmen 2013 bis 2017 auch um die Rechte von Zuwanderern und Asylwerbern kümmern soll, dann ist die Stoßrichtung klar, so der freiheitliche Europaabgeordnete. Das Asyl- und Zuwanderungsrechts soll aufgeweicht werden. Weil dies im klaren Widerspruch zu den Interessen der europäischen Völker steht, besteht ein weiterer Grund zur raschen Schließung der EU-Grundrechtsagentur. Ich habe daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Ο Οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007, όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχει για την ώρα ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο του ούτε έχει αναπτύξει την δυναμική του. Η έκθεση, την οποία και υπερψήφισα διαπιστώνει πως κατά το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο διασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότηση του οργανισμού προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω το πεδίο δράσης του σε σημαντικές θεματικές όπως τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την ανεξάρτητη παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD). Ωστόσο, η λειτουργία του θα πρέπει να είναι στο πνεύμα των όσων ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας αναφορικά με τις συμπληρωματικές δράσεις σε αυτούς τους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia começou a funcionar em 1 de março de 2007. O quadro plurianual apresentado é pouco ambicioso. Votei favoravelmente o presente relatório em que se pede à Comissão que avalie e proponha a revisão das tarefas, dos domínios de atividade e dos métodos de trabalho da Agência para 2013, de modo a garantir uma vigilância eficaz e a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O quadro plurianual da Agência dos Direitos Fundamentais da UE chega ao termo no final de 2012, e por conseguinte, é necessário determinar os domínios temáticos da atividade da Agência, definindo para o efeito um quadro que preveja o programa de trabalho. Concordo com a proposta para o futuro quadro plurianual, onde a relatora não só propõe a prossecução dos esforços atuais nos domínios da discriminação, do asilo e migração, do racismo e xenofobia, mas considera ainda a introdução do acesso à Justiça, e no que a este diz respeito, a inclusão da cooperação policial e cooperação judiciária em matéria penal na lista de domínios temáticos do quadro plurianual dos direitos fundamentais. Cumpre, assim, exortar o Conselho a declarar explicitamente a inclusão destes domínios no quadro de intervenção da Agência, de modo a garantir a defesa plena dos direitos fundamentais na UE, conforme previsto no Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. Lamentamos profundamente la falta de acuerdo en el Consejo con respecto a la inclusión en el nuevo marco plurianual de los nuevos ámbitos temáticos propuestos relativos a la cooperación política y judicial en materia penal. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la cooperación política y judicial en materia penal ha pasado a formar parte del Derecho de la Unión y, por lo tanto, está incluida en el ámbito de las tareas de la Agencia. Manifestamos asimismo nuestra preocupación por el mensaje lanzado por el Consejo, que impide realizar una contribución constructiva al fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales en la UE. Además, nos preocupan los conocidos intentos de diversos Estados miembros en el Consejo de excluir de los ámbitos temáticos la discriminación basada en la pertenencia a una minoría nacional. Dichos intentos son inaceptables. La Unión Europea se fundamenta en los valores del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea).

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport en insistant particulièrement sur la nécessité de mieux formuler le cadre pluriannuel de l'Agence pour la période 2013-2017. Il faut en effet espérer que la Commission réévaluera et proposera de réviser les tâches, les domaines d'action et les méthodes de travail de l'Agence en 2013 afin d'assurer une application et une surveillance efficaces de la Charte des droits fondamentaux. Il est essentiel, à cet égard, que le Conseil inclue dans la liste des domaines thématiques la coopération judiciaire en matière pénale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em 15 de fevereiro de 2007, o Conselho adotou o Regulamento (CE) n.º 168/2007 que criou a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A Agência começou a funcionar em 1 de março de 2007. O atual quadro plurianual chega ao termo no final de 2012. A presente proposta visa estabelecer o quadro plurianual da Agência para o período 2013-2017, tal como prevê o artigo 5.º do Regulamento. No próximo período, a Agência precisa de se consagrar a novos domínios temáticos para assegurar a continuidade das suas atividades. Assim, o Parlamento Europeu espera que a Comissão avalie e proponha a revisão das tarefas, dos domínios de atividade e dos métodos de trabalho da Agência para 2013, de modo a garantir uma vigilância eficaz e a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais. Além disso, será necessário que o Conselho dê o seu aval à inclusão dos domínios de cooperação policial e de cooperação judiciária em matéria penal na lista de domínios temáticos. Por estes motivos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Conform articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, domeniile de activitate tematice ale agenţiei se stabilesc printr-un cadru multianual cu o durată de cinci ani. Prin această decizie, se stabileşte cadrul multianual la care se referă articolul 5 din Regulamentul 168/2007, pentru perioada 2013-2017, cu următoarele domenii tematice: accesul la justiţie; victimele infracţiunilor; societatea informaţională şi, în special, respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal; integrarea romilor; cooperarea poliţienească, ţinând seama de caracterul specific al acestui domeniu; cooperarea judiciară, ţinând seama de caracterul specific al acestei cooperări atunci când vizează aspectele penale; drepturile copilului; discriminarea bazată pe rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristicile genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, proprietate, naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală; imigrarea şi integrarea migranţilor; controlul la frontiere şi vizele; azilul; rasismul, xenofobia şi lipsa de toleranţă asociată acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Não partilhamos do conceito de Direitos Fundamentais que está associado à política da UE nesta matéria, nomeadamente à Carta dos Direitos Fundamentais da UE, e que consagra uma perda de direitos face ao estabelecido na Constituição da República Portuguesa. Nem partilhamos da necessidade nem dos pressupostos políticos associados à criação de uma Agência dos Direitos Fundamentais da UE. Na nossa opinião, uma política coerente e consequente na defesa, promoção e valorização dos Direitos Fundamentais desenvolve-se de forma transversal e deve presidir a todas as ações e propostas políticas. A ação e a proposta da maioria do PE, assim como da UE em geral, estão nas antípodas desta lógica, aprofundando mais e mais políticas que são contrárias aos interesses e anseios dos trabalhadores e dos povos – como se comprova na situação de Portugal. A definição dos domínios temáticos para os programas de trabalho desta Agência expressa bem uma visão minimizadora do que são os Direitos Fundamentais. Expressa uma visão hierarquizada e separadora das liberdades cívicas e dos direitos sociais, para fragilizar e manipular o carácter indivisível e universal dos Direitos Fundamentais. E defende uma "democracia" minimalista, baseada em processos formais e despidos da soberania nacional e do direito à autodeterminação dos povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. − Poročilo sem podprl, da bo lahko Agencija Evropske unije za temeljne pravice normalno delovala tudi po decembru 2012. Kljub temu menim, da poročilo ne gre dovolj v smer širjenja pristojnosti Agencije. Ta teden je bil v Evropskem parlamentu namenjen ocenam stanja varstva človekovih pravic in svoboščin. Zdi se, da smo včasih bolj občutljivi na kršitve človekovih pravic drugje po svetu kot doma, v EU. Bolj kot z vsebino smo bili tokrat soočeni s sistemskimi dilemami: ali naj bodo človekove pravice in svoboščine potisnjene na raven subsidiarnosti, ali pa tja, kamor po svoji naravi sodijo - v evropski okvir zaščite. Zato si želim dogovora med evropskimi inštitucijami, ki bo omogočil tak status Agencije, da ne bo "tiger brez zob". Njene pristojnosti moramo širiti, ne ožiti. Predvsem si želim, da bi bil Svet bolj kooperativen pri iskanju skupnih rešitev. Ne bi bilo prav, da se kriza sodelovanja evropskih inštitucij kaže prav na področju varstva človekovih pravic. Morali bi se zavedati, da se prostor svobode posameznika širi, in da potrebuje vedno višjo varstvo. Tisto, na kar moramo pri tem paziti je, da se z novimi pravicami in svoboščinami ne zapostavljajo stare, fundamentalne. Kajti varstvo človekovih pravic in svoboščin ni enkrat za vselej rešeno.

 
  
  

Report: Rafal Trzaskowski (A7-0242/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, pois defendo a distinção entre declarações escritas que não são legislativas na sua natureza, e as declarações escritas que têm um importante impacto ou concernem uma interessante ou importante solução. Penso que deve ser claro aos olhos do Parlamento que o foco primário deve ser dado ao seu papel legislativo, e obviamente, como já acontece de acordo com a legislação europeia, as declarações referentes a propostas não legislativas podem ser utilizadas para iniciar uma proposta legislativa, tal como de acordo com o Direito de Iniciativa que o Parlamento Europeu possui, com pelo menos 10 membros de três grupos políticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − În ultimii ani, Parlamentul European a reuşit să câştige tot mai multe competenţe, fapt ce îi conferă puterea de a avea iniţiativă legislativă în multe domenii care prezintă un interes major pentru cetăţenii europeni. De aceea, susţin propunerile raportorului prin intermediul cărora se încurajează utilizarea de către fiecare deputat a prerogativelor pe care le are în ceea ce priveşte prezentarea unor propuneri de acte ale Uniunii care pot avea impact real asupra politicilor elaborate la nivel european. În acelaşi timp, consider că îmbunătăţirile aduse în ceea ce priveşte utilizarea declaraţiilor scrise, instrument pe care Parlamentul European îl are la dispoziţie pentru a atrage atenţia asupra unor chestiuni de interes public, au potenţialul de a spori utilitatea acestui instrument.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece era necesară o simplificare a regulilor de procedură referitoare la declaraţiile scrise şi iniţiativele legislative. În primul rând, consider că declaraţiile scrise trebuie să aibă la bază probleme care ţin de competenţa Uniunii şi în care aceasta poate să intervină pentru remedierea unor deficienţe. De asemenea, semnarea unei declaraţii scrise de către un număr mai mare de iniţiatori este binevenită, oferind mai multă legitimitate şi sporindu-i şansele de a fi adoptată ulterior. Nu în ultimul rând, posibilitatea înregistrării şi distribuţiei electronice, dar şi opţiunea de retragere a semnăturii vor simplifica procedurile în ceea ce priveşte declaraţiile scrise. Totodată, informarea în termen de maximum 3 luni asupra stadiului în care se află declaraţia la instituţia competentă va creşte eficacitatea declaraţiilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu poparłem przedstawione przez pana posła Rafała Trzaskowskiego sprawozdanie w sprawie oświadczeń pisemnych oraz wniosków dotyczących aktów prawnych UE. Sądzę, iż proponowane rozwiązania mogłyby pozytywnie wpłynąć na proces ich przygotowywania i zwiększyć ich znaczenie. Oświadczenia pisemne są narzędziem pozwalającym Parlamentowi Europejskiemu na poruszanie spraw o szczególnym znaczeniu dla obywateli Unii. Proponowane zmiany dotyczą m.in. zwiększenia minimalnej, niezbędnej do zgłoszenia oświadczenia liczby posłów z 5 do co najmniej 10 pochodzących z minimum trzech grup politycznych oraz ograniczenia ich tematyki do zagadnień pozostających w zakresie kompetencji wyłącznych UE. Ponadto zaproponowany został elektroniczny rejestr oświadczeń i elektroniczna forma składania podpisów poparcia. Umożliwi to tak potrzebne doprecyzowanie procedur i usprawnienie prowadzonych w Parlamencie prac związanych z przygotowywaniem oświadczeń i wniosków dotyczących aktów prawnych UE. Pozwoli to też na zwiększenie znaczenia Parlamentu Europejskiego jako organu odgrywającego istotną rolę w systemie instytucjonalnym UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com as alterações dos artigos 123.º e 42.º do Regimento do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − Written declarations are an important element of parliamentary work. I have supported a number of these at the request of my constituents in Wales. However, it is important that they are used to raise serious issue that need a parliamentary response so that they are not devalued. That is why I voted for this proposal from the Constitutional Affairs Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Concordo com a proposta do relator quanto à restrição da possibilidade de serem apresentadas declarações escritas por parte dos deputados. Não nego a utilidade das declarações, mas julgo que o seu uso deveria ser racionalizado e os termos em que podem efetivamente ser promovidas melhor definidos. Se esta figura fazia sentido numa câmara desprovida de poderes legislativos significativos, creio que fará hoje muito menos, atendendo ao atual quadro de competências do Parlamento Europeu, amplo e diverso, que deve ser cabalmente exercido pelos seus membros. Assim sendo, saúdo esta iniciativa que visa definir melhor os contornos de uma figura regimental que, na maior parte das vezes, não tinha quaisquer consequências práticas e faço votos que esta definição venha a reforçar a sua efetividade e importância futuras.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia (UE) é um espaço de Paz, de Liberdade, de Justiça e de Democracia. Entre as instituições europeias, o Parlamento Europeu, tendo em conta o seu pluralismo, é aquela onde os cidadãos depositam mais confiança. Não é, pois, de estranhar o êxito da Comissão das Petições. O relatório em discussão, elaborado por Rafał Trzaskowski em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais, versa sobre a alteração do artigo 123.º (Declarações escritas) e do artigo 42.º (Iniciativa nos termos do artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia) do Regimento do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu (PE) – cujos deputados são eleitos por sufrágio direto e universal –, sobretudo a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa (TL), viu os seus poderes alargados graças à nova metodologia de co-decisão, o que lhe permite influenciar o processo decisório no seio da UE. Os deputados, como forma de defender os interesses dos seus eleitores, podem recorrer às declarações escritas, a melhor forma de um eurodeputado pedir explicações às instituições europeias e seus órgãos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Substituir a possibilidade de uma declaração escrita "ser entregue por um máximo de cinco deputados" pela possibilidade dela ser entregue "por um mínimo de 10 deputados de, pelo menos, três grupos políticos", constitui uma perda de um direito dos deputados e de grupos como o nosso. Uma perda de direitos democráticos que merece a nossa veemente crítica e justifica o nosso voto contra. Retirar possibilidades de intervenção dos deputados é retirar poder de intervenção e ação política do povo que os elegeu. E obrigar a que sejam no mínimo 10 deputados de, pelo menos, três grupos políticos a apresentar uma declaração escrita, constitui uma descarada tentativa de conciliar interesses (de classe) dos diferentes grupos políticos que são inconciliáveis. Tais alterações procuram condicionar sobretudo a ação de grupos políticos que, como o nosso, são portadores de propostas verdadeiramente alternativas a esta UE do grande capital e das grandes potências. Passo a passo, a maioria do PE vai criando regras que limitam ou impedem a ação do nosso grupo, limitam ou impedem o direito democrático dos representantes dos interesses dos trabalhadores, para eliminar contradições e impor a agenda de interesses dos monopólios da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Parlament v priebehu rokov podstatne rozšíril svoje právomoci a zaistil si tým dôležité nástroje, ktoré mu umožňujú ovplyvňovať rozhodovací proces Európskej únie vo väčšine činností Únie. Inštitúcie, ktorým je adresované písomné vyhlásenie, by mali zabezpečiť, že sa naň riadne nadviaže. Takéto písomné vyhlásenia slúžia ako užitočný nástroj na predkladanie otázok, ktoré sa občanov Únie obzvlášť dotýkajú. Majú minimálny vplyv, pokiaľ ide o stanovovanie programu, ako aj o ovplyvňovanie rozhodnutí prijatých inštitúciami, preto môže dochádzať k chybným dojmom o ich účinnosti. Ak sa však budú správne využívať, môžu si zachovať svoj význam ako obľúbený nástroj na presadzovanie návrhov. Ak hovoríme o návrhoch vyzývajúcich na prijatie legislatívneho opatrenia, mal by sa uplatňovať článok 42 ods. 2, ktorý jednotlivým poslancom poskytuje skutočnú možnosť ovplyvňovať právne predpisy Únie a zahrnúť daný návrh do činnosti výborov Parlamentu. Nakoľko kvalita a význam niektorých písomných vyhlásení sa môžu javiť ako neuspokojivé, domnievam sa, že by Parlament mohol v ďalšom volebnom období posúdiť dosah nových ustanovení svojho rokovacieho poriadku vzťahujúcich sa na písomné vyhlásenia a ich účinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − Mr President, I voted for this rule change as it encourages the more effective use of written declarations, as well as strengthening the procedure for members to propose legislative acts for consideration, which I believe is more democratic, workable and cost-effective for the taxpayer. At present, up to five Members may sign any written declaration. The new rules will require that at least ten Members coming from at least three different political groups sign before it can be authorised. This rule change will reduce the number of frivolous declarations and help promote those which are more likely to attract a sufficient level of support across Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this rule change. Written declarations have a very limited impact, in terms of both agenda-setting and influencing decisions taken by the institutions, and may give a misleading impression as to their effectiveness. When properly used, however, they still retain value as a popular campaigning tool. For proposals calling for legislative action, Rule 42(2) should be used, giving individual Members a real opportunity to influence Union legislation and to incorporate a given proposal into the work of Parliament’s committees.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A aprovação deste relatório tem por objetivo propor alterações à apresentação das declarações escritas e iniciativas legislativas. Esperamos que com estas alterações se possa dar um maior impacto e visibilidade a este tipo de iniciativas, que na sua maioria tratam de assuntos de interesse público.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Verschärfung der Richtlinien zur Einbringung von schriftlichen Erklärungen ist unbegründet, überflüssig und zeigt einmal mehr, dass das EU-Establishment Initiativen, die von einzelnen Abgeordneten oder von einer kleinen Gruppe ausgehen, unterdrücken will. Nicht anders ist es nämlich zu erklären, warum gerade die Auflegung schriftlicher Erklärungen, die auch von zahlreichen Unionsbürgern wahrgenommen wurde und für deren Unterstützung immer vor Ort oder über E-Mail massiv geworben wurde, nunmehr nahezu verunmöglicht werden soll.

Während es vorher für jeden Abgeordneten möglich war, ein Thema, das er für besonders wichtig erachtet hat, durch eine schriftliche Erklärung in den Fokus zu rücken, benötigt man nun mindestens zehn Abgeordnete aus drei Fraktionen. Dies steht im völligen Widerspruch zum ursprünglichen Zweck des Instruments, das ja genau Einzelaktivitäten fördern wollte. Die Fraktionen haben ohnehin alle Möglichkeiten.

Sämtliche Alibi-Aktionen wie die Europäische Bürgerinitiative oder der nunmehrige Rummel über den Nobelpreis für die EU, wo man den Bürgern weismachen will, sie hätten etwas mitzureden, können nicht über den wahren Ansatz der Eurokraten hinwegtäuschen, alles möglichst im kleinen Kreis hinter verschlossenen Türen auszuhecken. Ich habe daher selbstverständlich gegen dieses undemokratische Ansinnen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. As declarações escritas têm um impacto muito limitado, tanto na definição das ordens do dia como nas decisões tomadas pelas instituições, podendo dar uma imagem enganadora quanto à sua eficácia. Além disso, algumas temáticas visadas nas declarações escritas não têm dignidade parlamentar, parecendo por vezes, visarem mais uma autopromoção em detrimento do projeto de construção europeia de que deveriam ser um instrumento diferenciado. Contudo, quando utilizadas de forma adequada, continuam a ter valor enquanto instrumento de campanha popular. As propostas que solicitem uma ação legislativa dão a cada um dos deputados uma oportunidade de influenciar a legislação da União e incorporar uma determinada proposta no trabalho das Comissões parlamentares. Votei favoravelmente o presente relatório que apresenta alterações ao Regimento do Parlamento Europeu no sentido de dar maior eficácia tanto às declarações escritas, como às propostas de iniciativa legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Embora possa admitir-se que as declarações escritas conservam alguma utilidade, a verdade é que, em face do aumento do reforço das competências do Parlamento Europeu e da recente introdução da iniciativa de cidadania da União Europeia, a sua importância diminui consideravelmente. Nesta medida, é de saudar a introdução das presentes alterações ao Regimento, as quais visam, no essencial, restringir a sua utilização e garantir que as mesmas são objeto de adequado tratamento e sequência por parte das instituições suas destinatárias. Em particular, são de destacar as alterações ao artigo 123.°, n.° 1, do Regimento, que estabelecem requisitos mais exigentes quanto à entrega das declarações escritas (mínimo de 10 deputados de, pelo menos, três grupos políticos) e especificam que tais declarações devem incidir sobre assuntos da competência exclusiva da UE, não podendo solicitar uma ação legislativa, conter decisões sobre matérias para os quais o Regimento preveja procedimentos e competências específicas e/ou abordar assuntos referentes a procedimentos já em curso.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. Las instituciones destinatarias de una declaración por escrito deben informar al Parlamento sobre el seguimiento previsto, en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la declaración en cuestión. Es necesario encontrar un acuerdo con la Comisión sobre este principio con ocasión de las próximas negociaciones sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), in writing. − I decided to support the initiative aiming at a thorough reform of the system of written declarations. A tool which used to be one of the main weapons of position-taking by the EP in the past has become, with the Treaty of Lisbon, obsolete. It is important to reconsider its raison d’être and make the tool more meaningful, inter alia by rendering it possible to turn a WD with significant support by MEPs into legislative initiatives, where the EU has the right competence to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo le dichiarazioni scritte uno strumento che, potenzialmente, potrebbe avere un'incidenza rilevante sulle questioni ritenute importanti, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le problematiche trattate dal Parlamento. Gli emendamenti proposti saranno in grado di garantire che un più alto numero di dichiarazioni scritte abbia seguito, ottenendo l'appoggio del numero di parlamentari necessario. Credo, inoltre, che sia necessario modificare la disciplina delle stesse circoscrivendone la proponibilità esclusivamente a quelle in grado di incidere sulla legislazione dell'Unione. Per le ragioni appena esposte, esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően a Parlament hatásköreinek megnövekedésével, továbbá az európai polgári kezdeményezés bevezetésével az írásbeli nyilatkozatok jelentősége megváltozott. Úgy vélem, hogy az írásbeli nyilatkozatok jelenleg csupán igen korlátozott hatást váltanak ki az uniós intézmények által hozott döntések befolyásolásában. A néppárti képviselőcsoport jogalkotásért felelős alelnökeként különösen fontosnak tartom, hogy az Európai Parlamentben egyre inkább olyan jogalkotási fellépést szorgalmazó javaslatokkal foglalkozzunk, amelyek valódi lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyéni képviselők befolyást gyakorolhassanak az uniós jogalkotásra. Ennek megfelelően támogatom a javaslatban szereplő azon előírást, hogy a jövőben csakis az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó témákban lehessen írásbeli nyilatkozatot benyújtani, legalább három képviselőcsoport legalább tíz képviselője által.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – En votant ce rapport, je voudrais souligner avec le rapporteur que, si la qualité et la pertinence de certaines déclarations écrites peuvent effectivement décevoir, il est important que les institutions auxquelles une déclaration écrite est adressée informent le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner dans les 3 mois suivant la réception de ladite déclaration.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru modificarea articolelor 123 şi 42 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European: declaraţii scrise şi iniţiative legislative. Ca urmare a extinderii competenţelor Parlamentului şi a introducerii iniţiativei cetăţeneşti europene, declaraţiile scrise pot fi în continuare un instrument util care le permite deputaţilor să atragă atenţia asupra chestiunilor de interes public. Cel puţin 10 deputaţi din minimum trei grupuri politice pot prezenta o declaraţie scrisă de 200 de cuvinte privind un subiect ce ţine exclusiv de competenţele UE. Declaraţia nu poate solicita luarea de măsuri legislative şi nu poate viza subiecte ale procedurilor aflate în curs de desfăşurare în Parlament. Declaraţiile scrise se publică în limbile oficiale pe site-ul Parlamentului şi sunt înscrise într-un registru electronic împreună cu numele semnatarilor, accesibil pe site-ului Parlamentului. Orice deputat poate semna o declaraţie înscrisă în registrul electronic, semnătura putând fi retrasă în termen de trei luni de la înscrierea declaraţiei în registru. În caz de retragere, deputatul/deputata în cauză nu mai poate să semneze din nou declaraţia. Dacă instituţiile destinatare ale unei declaraţii adoptate nu informează Parlamentul în termen de trei luni de la primirea declaraţiei despre cum intenţionează să dea curs declaraţiei, unul dintre autorii declaraţiei poate înscrie chestiunea pe ordinea de zi a unei reuniuni ulterioare a comisiei competente.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Parlament Europejski na przestrzeni lat zyskał ogromnie na znaczeniu i dziś jako współustawodawca dysponuje prawdziwymi instrumentami wpływu na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Oświadczenia pisemne to narzędzie z czasów, gdy Parlament miał małe wpływy. Co więcej, narzędzie to jest całkowicie bezskuteczne, bo jak pokazują badania, oświadczenia te niezwykle rzadko spotykają się z reakcją instytucji, do których są adresowane. Ograniczenie możliwości użycia tego instrumentu na rzecz rozwiniętej inicjatywy własnej samych posłów to dostosowanie regulaminu PE do realiów, w których funkcjonuje dziś Parlament i zachęta dla posłów do podjęcia bardziej sensownych działań.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite (ALDE), in writing. − The report mentions the procedural changes for the written declarations that, from my point of view, are really necessary now. At the heart of the increase of the European Parliament’s legislative role, these procedural changes can be very efficient. First of all, procedural rules of written declarations need to be changed because nowadays written declarations only have a limited impact on the decision-making process of the EU. Their importance is more punctual; they raise awareness on issues of public concern but do not influence the Union’s legislation. And taking into account the Parliament’s increased policy prerogatives, the relevance of some written declarations to these prerogatives sometimes is very small. Furthermore, under the current procedure only a small percentage of written declarations obtain the required support of a majority of Members of the European Parliament. That is why, taking into consideration all mentioned points, I welcome these structural changes to the follow-up rules and the signature process of the written declarations. And I consider all these procedural changes important as they will not only reduce the costs for the EU but will also bring more coherence into the legislative procedure of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Substituir a possibilidade de uma declaração escrita "ser entregue por um máximo de cinco deputados" pela possibilidade dela ser entregue "por um mínimo de 10 deputados de, pelo menos, três grupos políticos", constitui uma perda de um direito dos deputados e de grupos como o nosso. Uma perda de direitos democráticos que merece a nossa veemente crítica e justifica o nosso voto contra. Retirar possibilidades de intervenção dos deputados é retirar poder de intervenção e ação política do povo que os elegeu. E obrigar a que sejam no mínimo 10 deputados de, pelo menos, três grupos políticos a apresentar uma declaração escrita, constitui uma descarada tentativa de conciliar interesses (de classe) dos diferentes grupos políticos que são inconciliáveis. Tais alterações procuram condicionar sobretudo a ação de grupos políticos que, como o nosso, são portadores de propostas verdadeiramente alternativas a esta UE do grande capital e das grandes potências. Desta forma compreende-se como a democracia dentro das regras do PE tem diversos condicionalismos e limitações que a maioria deste Parlamento corrobora e aprofunda.

 
  
  

Report: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, congratulando-me com as contribuições dadas no sentido da necessidade de fortalecer a política dos Direitos Humanos da União Europeia e de falar a uma só voz, a promoção de parâmetros-chave no âmbito das relações laborais enquadrados nos Acordos de Livres Trocas, maior controlo sobre exportações, transferências, bolsas de valores e trânsitos de itens de uso dual. Concordo igualmente com a orientação de requerer que os Estados-Membros coloquem um fim à discriminação e intolerância em todas as áreas, incluindo género, raça, idade ou orientação sexual, religiosa ou crença. Por fim, é preciso dar prioridade à proteção dos direitos das mulheres e crianças nas políticas europeias. Apesar destes avanços, penso que mais avanços podem ser conseguidos, notavelmente nas áreas relacionadas com sindicatos, no que diz respeito ao papel da União Europeia após um Estatuto enaltecido nas Nações Unidas, à necessidade da União Europeia falar a uma só voz, à fundação dos gabinetes regionais dos Direitos Humanos e à prevenção da morbidade e mortalidade maternal.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią vieną svarbiausių Europos Parlamento rezoliucijų. Džiaugiuosi, kad pranešėjui pavyko aprėpti visas svarbiausias žmogaus teisių pažeidimo ir gynimo sritis. Taip pat labai palankiai vertinu griežtas rezoliucijos nuostatas dėl to, kad nėra pažangos tiriant Sergejaus Magnitskio mirties aplinkybes. Taryba privalo atitinkamai reaguoti į Rusijos valdžios institucijų abejingumą ir imtis atitinkamų priemonių, kad būtų įgyvendintas ES masto draudimas išduoti vizas pareigūnams, atsakingiems už Sergejaus Magnitskio mirtį, ir įšaldytas visas finansinis turtas, kurį jie arba jų šeimų nariai galbūt turi Europos Sąjungoje. Svarbu ir tai, kad Europos Parlamentas toliau prisimena Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo bylas, kurios tarptautiniu mastu laikomos politinio pobūdžio bylomis. Esu įsitikinusi, kad tik nuolat patiriamo spaudimo iš įvairių tarptautinių institucijų ir organizacijų dėka Rusijos valdžia bus priversta peržiūrėti šias bylas ir jas objektyviai ir nešališkai nagrinėti. Džiaugiuosi, kad į šią rezoliuciją pirmą kartą įtrauktas atskiras skirsnis dėl tarptautinės humanitarinės teisės (THT). Šiuo žingsniu Europos Parlamentas išreiškia paramą ir prisideda prie THT ir ypač Tarptautinio baudžiamojo teismo veiklos stiprinimo, siekiant rezultatų kovoje su nebaudžiamumu už nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir genocidą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − La nivelul acţiunii sale externe, Uniunea Europeană a elaborat o serie de instrumente de politică şi de orientări pentru a pune în aplicare angajamentul pe care şi l-a asumat în ceea ce priveşte drepturile omului şi democraţia. Consider că instituţiile Uniunii Europene trebuie să coopereze cât mai strâns atât la nivelul elaborării politicii europene privind drepturile omului, cât şi al implementării acesteia, pentru că doar o acţiune concertată are potenţialul de a produce efectele scontate.

Uniunea Europeană trebuie să utilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziţie pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei drepturilor fundamentale în ţările în care populaţia nu se bucură de acestea. Prin urmare, subliniez că elaborarea unei metodologii care vizează îmbunătăţirea analizei situaţiei drepturilor omului în ţările din afara Uniunii Europene, atunci când sunt lansate sau încheiate acorduri comerciale şi/sau acorduri de investiţii, este primordială. Am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I strongly support this report because it stresses the need for the EU to act consistently to enhance the effectiveness of its human rights policies and to be a credible actor in external relations. In particular I am happy about the significant victory achieved by all human rights supporters with the adoption of the amendment on Western Sahara. In this amendment we condemn the ongoing repression of the Sahrawi people in the occupied territories, demand the release of all Sahrawi political prisoners and ask for a lasting settlement of the Western Sahara issue on the basis of the right to self-determination of the Sahrawi people. The rights of the Sahrawi are those of us all and once again this Parliament showed its commitment to end this blatant violation of international law.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Chaque année, l’Union européenne dresse un bilan en matière de respect des droits de l’Homme dans le monde. Celui-ci s’est particulièrement attelé à dénoncer les violations commises en Chine contre de nombreuses minorités comme les Tibétains. Par ailleurs, j’ai également voté pour appeler à une abolition mondiale de la peine de mort, à la défense du droit à l’avortement et à un arrêt des emprisonnements des personnes en raison de l’orientation sexuelle. L’Union européenne, en tant qu’acteur économique majeur et récipiendaire du Prix Nobel de la Paix 2012 doit tout particulièrement se saisir de ces sujets et inciter au respect des libertés les plus fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi daugelyje pasaulio šalių valdžios institucijos ir nevalstybiniai veikėjai vis dažniau pažeidžia minties, sąžinės, religijos arba tikėjimo laisvę, ir dėl to tam tikri asmenys bei religinės bendruomenės, įskaitant mažumas ir netikinčiuosius, patiria diskriminaciją ir netoleranciją. Dėl šių priežasčių metinėje ataskaitoje reikėtų ne tik apmąstyti ir persvarstyti ankstesnius laimėjimus ir nesėkmes, bet ir pasiekti, kad ši ataskaita įkvėptų rengiant tolimesnę ES strategiją ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje. Manau, jog metinė ataskaita turėtų būti svarbi priemonė siekiant informuoti apie šioje srityje iki šiandien atliktą ES darbą ir turėtų padėti didinti ES veiksmų matomumą ateityje. Raginčiau Tarybą, Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Parlamentą puoselėti ir vertinti ES, kaip svarbiausios žmogaus teisių gynėjos, vaidmenį ir glaudžiai bendradarbiauti įgyvendinant šią strateginę programą, pasinaudojant teikiama parama vystymuisi ir Europos demokratijos fondo siūlomomis galimybėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a globalidade do relatório e as suas recomendações e observações particulares.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Democraţia şi statul de drept constituie cele mai bune modalităţi de a proteja drepturile omului şi libertăţile fundamentale, nediscriminarea sub toate formele sale şi toleranţa faţă de persoanele fizice şi comunităţi, precum şi de a asigura egalitatea tuturor persoanelor. UE trebuie să consolideze acţiunea de stopare a practicilor de mutilare genitală a femeilor, căsătoriile precoce şi forţate, crimele de onoare şi avorturile selective în funcţie de sexul fătului. Este important accesul la mijloace medicale adecvate şi la informare şi educare cu privire la sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive şi la binele femeilor şi fetelor din toate ţările. Rolul femeilor şi participarea lor la viaţa politică, economică şi socială sunt esenţiale, mai ales în procesele de consolidare a păcii de după războaie, în negocierile pentru o tranziţie democratică, precum şi în rezolvarea conflictelor şi în procesele de reconciliere şi stabilizare. UE trebuie să colaboreze cu ONU Femei pentru a asigura respectarea drepturilor femeilor. Este necesar să fie promovate nu numai educaţia pentru sănătate şi programele corespunzătoare pentru sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile aferente, dar şi să se asigure faptul că femeile au acces echitabil la sistemele publice de sănătate şi servicii adecvate de ginecologie şi obstetrică.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia, perché credo che sia imprescindibile non accogliere nella sua totalità la relazione. Rafforzare gli strumenti di promozione a difesa dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia cooperando strettamente nell'attuazione di una politica in materia di diritti umani nel mondo, questo è il ruolo preminente a cui è chiamata l'Unione europea. Un buon funzionamento della società civile e lo sviluppo di una comunità democratica basata sui diritti è un processo a lungo termine che deve realizzarsi dal basso e che richiede il sostegno nazionale, regionale, locale e internazionale. Il dialogo politico sui diritti umani tra l'UE e i Paesi terzi deve comprendere una definizione più inclusiva e globale del concetto di non discriminazione sulla base di fattori come la religione, le convinzioni personali, il sesso, la razza, l'origine etnica, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. La recente assegnazione del Nobel per la Pace all'UE deve essere vista non come un traguardo, ma come un primo passo che incoraggi ancor più, in materia di diritti umani, azioni incisive rivolte al presente e al futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report including on an amendment that the EU should do more to abolish the death penalty. This is an issue on which I receive many letters from constituents and in particular from churches in Wales. I co-signed Amendment 2 on respect for human rights in Western Sahara and expressing concern at the deteriorating situation there and I was pleased that Parliament adopted this amendment. There is a very active Western Sahara campaign based in Wales and I work closely with them.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. É muito importante que o Parlamento Europeu não abdique de fazer a sua avaliação quanto à Democracia e aos Direitos Humanos no mundo e à ação da União Europeia e que aquela tenha lugar com a máxima objetividade possível. A União Europeia tem tido uma participação determinante na promoção daqueles valores, demonstrando que não pretende apenas assegurar-se que internamente os cumpre, mas antes que acredita no seu caráter não estanque e na necessidade de procurar que, externamente, também sejam adotados e prosseguidos de modo a assegurar às demais populações a liberdade, a segurança e o direito de expressão e de participação política e sejam abandonadas a pena de morte e a tortura. Não são de hoje os apelos à coerência nas políticas desenvolvidas à eficácia na ação e à boa utilização dos meios humanos e materiais ao seu serviço. Acredito que ainda muito há a fazer, mas que passos significativos vêm sendo dados para assegurar a melhoria dos resultados. As delegações da União em países terceiros assumem uma importância fundamental quanto a esta matéria. Lamento que o relator tenha aproveitado a sua função para advogar políticas que nem em termos europeus são consensuais.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O respeito pelos direitos humanos tem sido a questão mais abordada por este Parlamento, que não hesita em condenar, quer na Europa, quer em qualquer outra região do Planeta, todos aqueles que violam estes direitos. Há mais de dez anos que o Parlamento Europeu (PE) publica relatórios sobre esta matéria. Várias resoluções de condenação têm sido aprovadas pelo Parlamento Europeu e, em todos os acordos de cooperação com países terceiros onde estes direitos não são respeitados ou há suspeita de violação, é sempre incluída uma cláusula de salvaguarda prevendo a denúncia do acordo por desrespeito dos direitos humanos e do primado da democracia. Gostaria de enaltecer o trabalho realizado pela Comissão nesta matéria, em particular o desempenho da Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e Vice-Presidente da Comissão Europeia, Catherine Ashton, que se tem desdobrado em contactos na defesa dos direitos humanos e na implementação da democracia no Mundo. Não obstante este esforço da UE, ainda há muito por fazer. A título de exemplo, refiro os casos da guerra civil na Síria, o conflito entre a Palestina e Israel, a falta de respeito pelas minorias, a existência da pena de morte, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Na nossa intervenção parlamentar, denunciamos com frequência a manifesta contradição entre o recorrente discurso da UE e das suas instituições de aparente preocupação com os direitos humanos e o caráter instrumental que lhe atribuem, tendo em vista a concretização de uma política de contornos neocoloniais. Uma política de exploração do trabalho e de domínio de mercados e de recursos naturais. Que o digam os povos da Líbia, da Síria, do Iraque e do Afeganistão, que vêm os seus países destruídos e as suas condições de vida cada vez mais degradadas a partir de agressões militares que hipocritamente invocam a democracia, a "responsabilidade de proteger" e a "defesa dos direitos humanos". Que o digam os trabalhadores e o povo português que sentem na pele a violência brutal da política que lhe está a ser imposta, sendo-lhes negado o seu direito ao trabalho, à educação, à saúde e à habitação. Os instrumentos referidos no relatório não são novos. A intenção é dotá-los de uma maior articulação e eficácia na negação do direito dos povos ao progresso, à justiça social, à paz e à sua autodeterminação. Se necessário, impondo regimes colaboracionistas com os interesses da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Zmluvami sa Európska únia zaväzuje vychádzať vo svojej vonkajšej činnosti zo zásad demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zachovávania ľudskej dôstojnosti, zo zásad rovnosti a solidarity a z dodržiavania princípov Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva. Spravodlivosť, zásady právneho štátu, zodpovednosť za všetky trestné činy vrátane najzávažnejších zločinov znepokojujúcich medzinárodné spoločenstvo, spravodlivé súdne procesy a nezávislé súdnictvo sú nenahraditeľnými aspektmi v rámci ochrany ľudských práv a piliermi trvalo udržateľného mieru. Demokracia a právny štát sú najlepšími zárukami ľudských práv a základných slobôd, nediskriminácie vo všetkých jej podobách a tolerancie voči jednotlivcom i spoločenstvám, ako aj rovnosti pre všetkých. Potešujúcimi sú pozitívne kroky v uplynulých rokoch pri vypracúvaní výročnej správy, no zároveň považujem za opodstatnené uviesť, že spravidla zakaždým existujú rezervy na ďalšie zlepšenie. Práve výročná správa by mala byť dôležitým nástrojom informovania o činnosti EÚ v tejto oblasti a mala by pomôcť pri zlepšovaní viditeľnosti opatrení EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Trebuie să conştientizăm că drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului nu pot fi ignorate sau dispreţuite, fiind esenţial ca acestea să fie protejate de un sistem de drept. În vederea respectării drepturilor omului în întreaga lume, vreau să subliniez aportul organizaţiilor neguvernamentale în concretizarea funcţiei de „avertizare timpurie”, precum şi în completarea informaţiilor transmise de autorităţi organismelor internaţionale. Discutând concret despre cazuri de nerespectare a drepturilor omului, doresc să îmi exprim îngrijorarea faţă de decizia autorităţilor belaruse de a-l expulza pe Ambasadorul Regatului Suediei în Republica Belarus, alături de personalul diplomatic suedez acreditat la Minsk, ceea ce a determinat tensionarea relaţiilor dintre cele două ţări. Uniunea Europeană trebuie să menţină presiunea asupra regimului politic din Belarus.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which: ‘welcomes the positive impact on coherence of EU internal and external policies of the EU’s exercise of its legal personality created by the Lisbon Treaty to ratify the United Nations Convention on the Rights of Persons with disabilities (UNCRPD) in December 2010; calls for a similar approach to be taken to other international human rights treaties and conventions; calls for the Council and Commission to take a proactive approach in this area in order to address the negative effects of the piecemeal signature and ratification among EU Member States of other important external treaties and conventions’.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), in writing. − I voted in favour of Mr Donskis’s report on the European Union’s policy on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2011 for a number of reasons. The report highlights the importance of international humanitarian law (IHL), and particularly urges the EU to take a stronger stance in implementing IHL and considering it when entering into bilateral agreements with third countries. Not only is it important that the EU respect human rights, but we should do everything possible to ensure that basic standards of human rights are upheld in countries throughout the world, which the report directly encourages. Additionally, I support the inclusion of women’s rights in the report, as establishing human rights relies upon establishing equal rights between the sexes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. In seguito alla Primavera araba è importante sviluppare una politica dell'UE coerente e diversificata relativa alla giustizia di transizione in aggiunta al rafforzamento dell'indipendenza del potere giudiziario, che comprenda il collegamento con la CPI in quanto tribunale di ultima istanza, al fine di aiutare i Paesi in transizione ad affrontare le violazioni dei diritti umani commesse in passato, a combattere l'impunità e a impedire il ripetersi di tali violazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia deve ser uma importante ferramenta de comunicação do trabalho que a UE realiza nesta matéria e contribuir para melhorar a visibilidade da ação da UE nessa matéria. Seria importante que no futuro a HR/VP, ao elaborar os futuros Relatórios Anuais, consulte o Parlamento de forma ativa e sistemática, e o informe sobre a forma como as resoluções do Parlamento foram tidas em conta. Foi importante a adoção do Quadro Estratégico da UE para os Direitos Humanos em 25 de junho de 2012. É agora tempo das instituições da UE trabalharem em cooperação, a fim de assegurar a sua correta execução e, assim, cumprir de forma credível o compromisso consagrado no Tratado da UE de prosseguir políticas externas baseadas nos direitos humanos, nos valores democráticos e no Estado de direito, no respeito dos princípios, sem haver dúvidas desse importante papel da UE no mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), por escrito. − En relación con el Informe Donskis cuyo objeto es el Informe Anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2011) y la política de la Unión Europea al respecto, queremos manifestar, en nombre de la Delegación española del PPE, que, si bien hemos apoyado hoy dicho informe en la votación final, no estamos de acuerdo con las menciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los apartados 122, 123, 124 y 125.

Se trata de términos ambiguos, que se utilizan a menudo para referirse a cuestiones sensibles que pertenecen a la conciencia individual y sobre las que, además, las instituciones de la Unión Europea carecen de competencia. Por todo ello, hemos pedido votación por separado y hemos votado en contra de estos apartados.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), in writing. − My vote was in favour because our proposal about Western Sahara was accepted, in which we express our concern at the deterioration of human rights in this part of the world.

We call for the fundamental rights of the people of Western Sahara, including freedom of association, freedom of expression and the right to demonstrate, to be respected. The report also: demands the release of all Sahrawi political prisoners, and the opening of the territory to independent observers, NGOs, and the media; reiterates its support for the establishment of an international mechanism to monitor human rights in the Western Sahara; and supports a fair and lasting settlement of the conflict on the basis of the right to self-determination of the Sahrawi people, in accordance with the relevant United Nations resolutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Nur zu gerne zeigt die Europäische Union mit moralisch erhobenem Zeigefinger auf andere Länder und hat dabei selbst Mankos im Bereich der Menschenrechte. Wie gewaltlos und Menschenrechte achtend hat denn die EU im Zusammenhang mit den geheimen CIA-Gefängnissen und Überflügen gehandelt? Mal ganz abgesehen davon, dass Beitrittsverhandlungen mit einem Staat geführt werden, der Minderheitenrechte mit den Füßen tritt, den weiblichen Teil seiner Bevölkerung als Menschen zweiter Klasse sieht und sich frisch fröhlich nach US-amerikanischen Vorbild und unter dessen Duldung in einen Angriffskrieg mit dem Nachbarn stürzt. Ganz zu schweigen von Missachtung demokratischer Rechte wie Ergebnisse von Referenden und davon, dass immer mehr Grundrechte im Namen der Terrorismusbekämpfung geopfert werden. Auch hinsichtlich Minderheiten bleibt in einer Vielzahl von EU-Staaten noch einiges zu tun. Ganz zu schweigen von nach wie vor bestehenden Unrechtsgesetzen wie den Beneš-Dekreten oder den AVNOJ-Bestimmungen, für die sich die Europäische Union regelmäßig als nicht zuständig empfindet. Den vorliegenden Bericht habe ich aus diesen Überlegungen abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea tuturor amendamentelor care fac referire la accesul la planningul familial şi la întreruperea sarcinii. Provenind dintr-o ţară în care avorturile au fost interzise timp de aproape 40 de ani, cunosc traumele pe care o astfel de interdicţie le poate provoca. Dreptul de a alege în condiţii de siguranţă medicală trebuie să fie garantat oricărei femei.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − This comprehensive report documenting the situation of human rights around the globe demonstrates that, although significant progress has been made, much work remains to be done. The EU has noted and protested against the imprisonment, torture, and execution of countless dissidents, journalists, whistle-blowers, activists, and criminals across the globe, in countries ranging from Syria to Ukraine to the United States. The EU has been a major player in working with the UN and International Criminal Court (ICC) to ensure fair and open trials for accused persons. Democracy clauses in EU agreements with third countries have helped to diffuse democratic norms – by requiring respect for human rights as a prerequisite for trade agreements with the EU; these clauses have provided a motivator for third countries to improve their human rights records. The EU has also been a major voice speaking out against the use of the death penalty, discrimination on any basis, and racism and xenophobia. It has also consistently supported women’s rights, voting rights, and the right to the freedoms of assembly, religion, press, and speech. I support this report because the EU serves as the world’s major promoter of human rights, and should continue to do so in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O desenvolvimento de uma sociedade civil forte e vibrante constitui um fator crucial para permitir a evolução democrática e uma melhor proteção dos direitos humanos. A UE tem apoiado a sua política neste desafio. Votei favoravelmente o presente relatório do qual saliento o reconhecimento dos esforços da UE para melhorar o apoio às organizações da sociedade civil e da capacidade da União Europeia para envolver diretamente a sociedade civil através do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Je me suis abstenue ce midi lors du vote annuel du Parlement Européen pour les droits de l'homme et la démocratie dans le monde. Je regrette que le texte soit dénaturé par l'ajout d'un paragraphe totalement déséquilibré sur le conflit du Sahara occidental.

Ce conflit historique, hérité de la décolonisation perdure depuis plus de 40 ans. Il oppose deux aspirations légitimes et ne saurait être résolu par des positions partiales, radicales ou mensongères. Notre Parlement, et c'est son rôle, condamne l'oppression, toutes les oppressions. Le Président Schulz le rappelait hier encore en remettant le prix Sakharov à deux opposants Iraniens.

Les revendications doivent s'exprimer par des moyens pacifiques et dans le respect de l'état de droit, ce qui implique le respect des droits de la défense, y compris ceux de la majorité de la population. Le cas du Sahara occidental est à ce titre particulièrement explicite. Le Parlement ne sort pas grandi de son vote par cet ajout qui reflète une vision tronquée de l'Histoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Pour. Les députés européens ont aujourd'hui lancé un appel clair en faveur d'une approche plus cohérente de l'UE dans le domaine des droits de l'homme. Nous saluons l'appui solide apporté à ce rapport et les autres institutions européennes devraient en prendre note. Le rapport formule des recommandations stratégiques pour que la politique européenne des droits de l'homme prenne en compte les effets de la crise économique actuelle ainsi que l'influence de la crise sur le poids politique de l'UE dans le monde. Le rapport donne aussi un avis critique sur le manque de coopération et d'intégration dans le domaine des droits humains entre les services des principales institutions européennes, et énonce des propositions pour y remédier, appelant également au renforcement de la coopération avec le Conseil de l'Europe. Surtout, dans le domaine des relations avec les pays tiers, le rapport appelle à l'adoption d'un ensemble de critères minimaux sur les droits de l'homme ainsi que pour l'inclusion de clauses contraignantes sur les droits de l'homme dans tous les accords conclus par l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − The ECR Group supports human rights and equality for all. There is much within this report which we support including freedom of expression and religion, the building and support of new democracies and the rule of law, the protection of human rights defenders around the world, and the protection of rights for women and children.

However, there are still a number of passages contained within the report which are overly prescriptive and fall outside the scope of the EU’s competences, or are a matter of conscience for individuals. For these reasons the ECR Group abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je soulignerai 5 grands points sur lesquels je me suis engagé et dont la présence dans le texte me conforte dans mon vote positif: 1) la nécessité pour l’Union de renforcer sa politique en matière de droits de l'homme et de s’exprimer d’une seule voix sur le sujet; 2) la promotion de normes du travail fondamentales par les accords de libre-échange; 3) un contrôle plus sévère des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage; 4) la demande aux États membres de mettre fin à la discrimination et l’intolérance pour quelque raison que ce soit: sexe, race, âge, orientation sexuelle, religion ou croyance; 5) la protection prioritaire des droits des femmes et des enfants au moyen des politiques européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu acolheu favoravelmente a adoção do Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2011, o qual vê como uma importante ferramenta de comunicação e de visibilidade do trabalho da UE nesta matéria. É de destacar o apoio à ação da UE nas Nações Unidas e à política da UE sobre justiça penal internacional e luta contra a impunidade. Além disso, é referida a ação da União no âmbito do direito humanitário bem como a Política Europeia de Vizinhança e o apoio à democratização e às eleições. Os diálogos sobre direitos humanos com países terceiros, bem como as cláusulas em matéria de direitos humanos e democracia nos acordos da UE, a liberdade de expressão e de pensamento, religião, consciência ou crença, e o apoio da UE à sociedade civil e aos defensores dos direitos humanos são também referidos no documento. A ação da UE contra a pena de morte, tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, contra a discriminação em relação às mulheres e crianças em situações de conflito armado, e pelos direitos das mulheres e das crianças são ainda mencionados. Votei, por isso, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la Raportul anual 2011 privind drepturile omului şi democraţia în lume şi politica Uniunii Europene în această privinţă. Susţin creşterea rolului femeilor şi a participării lor depline la procesele decizionale din politică şi economie, mai ales în procesele de construcţie a păcii după război, în negocierile pentru o tranziţie democratică, precum şi în rezolvarea conflictelor. De asemenea, susţin creşterea rolului femeilor în procesele de reconciliere şi stabilizare, în vederea unei mai mari sensibilizări şi a unei mai mari atenţii pentru a elimina discriminarea la care sunt supuse femeile în procesul de democratizare desfăşurat în ţările terţe. Deşi dependenţa tot mai mare de informaţii şi de infrastructuri de tehnologia comunicaţiilor este de natură să creeze noi vulnerabilităţi şi preocupări de securitate la nivel internaţional, totuşi, multe dintre trăsăturile descentralizate ale internetului, care l-au transformat într-o preocupare de securitate cibernetică, constituie tocmai motivele care l-au transformat într-un instrument puternic pentru promotorii drepturilor omului ce trăiesc în ţări cu regimuri represive. Consider necesară o strategie în ceea ce priveşte libertatea în mediul digital, precum şi dezvoltarea de politici şi programe privind securitatea cibernetică şi lupta împotriva criminalităţii cibernetice.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This annual report on the EU’s strategy on human rights and democracy examines how the EU can improve its work in these areas, and I fully support its findings. It calls upon the EU to step up its efforts to liaise with civil society rather than merely focusing on contact with authorities and to maintain its work with institutions such as the UN and the ICC. The EU should take advantage of its substantial global influence and assume responsibility on human rights issues, which is why I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite (ALDE), in writing. − This very important report states that the EU must act according to the Treaty obligations and be guided by the principles of democracy and the rule of law. In this time of economic difficulties and austerity, the human rights policy in the EU might deteriorate. That is why the EU as a community which is based on common values and principles has to show consistency regarding its policies and to take the lead in ensuring and protecting the respect of human rights within its Member States. That is essential for the EU. Only once this has been achieved the EU can be a credible actor in external relations and can effectively support the aspirations of those neighbourhood countries which struggle for democracy and human rights. I welcome this significant report and I wholeheartedly agree on the core messages of the report that underline the importance of human rights and democracy in the world. And I strongly believe that Lithuania as a Member State that shares the commitments to European values must play its part here too, because a strong democracy is a core element for economic prosperity and social growth inside the EU and beyond it.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − È compito dell'Unione europea impegnarsi per promuovere e consolidare i valori di libertà, democrazia, sviluppo e rispetto dei diritti umani, cioè quei valori su cui essa stessa si fonda, attraverso il dialogo politico e la cooperazione con i paesi terzi. Ho dunque espresso il mio voto favorevole al testo del collega Donskis auspicando che l'Unione continui a mantenere il suo ruolo preminente a difesa dei diritti umani nel mondo, attraverso un uso efficace, coerente e ragionato di tutti gli strumenti di cui dispone per garantire la promozione e la tutela degli ordinamenti democratici.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A diferença entre este relatório e aquele que foi feito há um ano atrás está na dose de hipocrisia e ingerência que, com o agravamento da crise na UE, se tornou ainda maior, mais evidente e com novos contornos e agressividade. São gritantes as contradições entre o discurso da maioria do PE e da UE de aparente preocupação com os direitos humanos e o seu caráter instrumental na concretização de uma política crescentemente neocolonial, com vista à exploração do trabalho e ao domínio de mercados e recursos naturais. Que o digam os povos da Líbia, da Síria, do Iraque e do Afeganistão, que veem os seus países destruídos e as suas condições de vida cada vez mais degradadas a partir de agressões militares que hipocritamente invocam a democracia, a "responsabilidade de proteger" e a "defesa dos direitos humanos". Que o digam os trabalhadores e o povo português que sentem na pele a violência brutal da política que lhe está a ser imposta, sendo-lhes negado o seu direito ao trabalho, à educação, à saúde e à habitação. Os instrumentos referidos no relatório não são novos, visa-se dotá-los de maior articulação e eficácia na negação do direito dos povos à sua autodeterminação.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. − Glasoval sem za poročilo poslanca Donskisa, ki med drugim pozdravlja prizadevanja EU za podporo in oživitev dela na področju človekovih pravic v okviru sistema Združenih narodov. Poudarja tudi potrebo po zagotavljanju bolj sistematičnega kaznovanja za zločine proti človeštvu, vojne zločine in genocid in izpostavlja zavezanost načelu „odgovornosti za zaščito“ (Responsibility to protect). V povezavi s tem bi izpostavil, da je Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša na 67. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku septembra 2012 predstavil "Pobudo za nadgradnjo Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida". Premier Janša predseduje pobudi, ki prihaja s strani mednarodne civilne družbe (Inštitut za kulturno diplomacijo iz Berlina) in se osredotoča na hitro vzpostavljanje pravnih mehanizmov za zaustavitev množičnih grozodejstev v konfliktnih območjih po vsem svetu. Cilj pobude je vključitev načela "Odgovornost za zaščito" (Responsibility to Protect) v obstoječo Konvencijo o Genocidu. Ima že več tisoč podpornikov pri mednarodnih nevladnih organizacijah in posameznikih, podpora pa še narašča. Upam, da bo omenjena pobuda dobila priznanje tudi na ravni EU in da bo vključena v letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za 2012, saj skupaj z drugimi podobnimi pobudami predstavlja podlago za razvoj nove strategije za preprečevanje genocida.

 
  
  

Report: Rui Tavares (A7-0378/012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório e congratulo o Quadro Estratégico e Plano de Ação, cujo objetivo é melhorar a efetividade e consistência da Política dos Direitos Humanos da União Europeia. Saliento ainda o papel do Parlamento Europeu na sua implementação, com o seu novo papel no quadro da reformulação desta política e seu quadro estratégico. Sou da opinião que o Quadro Estratégico deve insistir na universalidade dos Direitos Humanos, na promoção dos Direitos Humanos nas Políticas Externas da União Europeia e na sua implementação, bem como no trabalho futuro da União com parceiros bilaterais, nas instituições multinacionais e nas suas próprias instituições de modo a promover os Direitos Humanos. Penso ainda que devemos retirar aprendizagens de lições passadas, tal como a Primavera Árabe, que demonstrou a ineficácia da política externa da União Europeia e no claro sinal da necessidade de abranger mais agentes e atores nos seus diálogos e negociações, para além das autoridades oficiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria Europos Parlamentas įvertina ES žmogaus teisių strategiją, ypač 2012 m. birželio 25 d. Užsienio reikalų tarybos priimtos ES strateginės programos žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir veiksmų plano kontekste. Labai svarbus žingsnis įgyvendinant ES žmogaus teisių strategiją yra ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais pareigybės įsteigimas. Reikia pabrėžti, kad mes, Europos Parlamento nariai, tikimės, jog naujasis ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais glaudžiai bendradarbiaus su Parlamentu ir atitinkamais jo komitetais, įgyvendindamas jam pavestus įgaliojimus žmogaus teisių srityje. ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais turi būti ES veidas trečiosiose šalyse, turi būti žinomas kaip pagrindinis ES vertybių gynėjas, vienareikšmiškai pasisakantis už demokratiją, žmogaus teises ir teisės viršenybę. Taip pat norime matyti ir konkrečius ES specialiojo įgaliotinio darbo rezultatus ginant moterų ir vaikų teises, ypač karinių konfliktų metu, siekiant visiško mirties bausmės uždraudimo pasaulyje, siekiant efektyvesnio žmogaus teisių dialogo su tokiomis šalimis kaip Rusija ir Kinija.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur ce texte qui appelle à davantage de cohérence et de coopération entre l'Union et ses États membres dans la politique en matière de droits de l'homme. Il met en avant le rôle crucial des stratégies pays par pays et l'importance de leur communication aux députés du Parlement européen tout en demandant que des clauses relatives aux droits de l'homme soient intégrées aux accords conclus par l'Union avec des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la Relazione Tavares sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani. Condivido le proposte avanzate dal relatore, la revisione si fonda sul principio cardine del rispetto dei diritti umani in tutte le politiche europee e degli Stati Membri. Ritengo fondamentale ricordare il passaggio di questo testo nel quale si esortano l'Alto Rappresentante e la Commissione ad attuare una politica europea di vicinato mediante una più costante e forte applicazione dei principi "maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno" e "minori aiuti a fronte di un minore impegno". È necessario che i Paesi terzi nei quali sia chiaramente accertata la mancanza di progressi nello stato di diritto, debbano veder diminuito il sostegno dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi vienas iš pagrindinių ES tikslų yra ginti ir puoselėti žmogaus teises. Neseniai įvykę neramumai Rytų partnerystės šalyse parodė, jog ypatingai svarbu užtikrinti politinį dialogą tarp valdžios institucijų, profesinių sąjungų, universitetų bei pilietinės visuomenės, taip, kad būtų ginamos pagrindinės laisvės (pereinamųjų procesų metu). Todėl Europos demokratijos fondas (EDF) yra vienas iš realiausių būdų adekvačiai reaguoti į galimus demokratizacijos sunkumus valstybėse narėse ir už jų ribų. Nepaprastai svarbu paminėti, jog ES remia visuotines žmogaus teises ir laisves, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kurioje teigiama, jog lygios galimybės turi būti užtikrinamos kiekvienam žmogui, nepaisant religijos ar įsitikinimų, lyties, rasinės ar etninės kilmės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Strateginė programa ir veiksmų planas – tai ES žmogaus teisių politikos mažiausias, o ne didžiausias siekis. ES institucijos ir valstybės narės turės laikytis tvirto ir nuoseklaus požiūrio į žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje ir veikti skaidriai bei atskaitingai, norint užtikrinti, kad vykdant ES politiką nebūtų pažeista jokia žmogaus teisė. Žinoma, šie įgaliojimai ir uždaviniai nėra lengvai ir greitai pasiekiami, tačiau turi būti nuolatos tobulinami ir reguliariai vertinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que: os direitos humanos e as liberdades universais, tal como estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aplicam-se a todos os seres humanos, independentemente de qualquer circunstância ou situação, religião ou crença, sexo, origem racial ou étnica, idade, deficiência, orientação sexual e identidade de género; o Quadro Estratégico e o Plano de Ação constituem a base da política da UE em matéria de direitos humanos; os Estados-Membros da UE devem adotar uma abordagem firme e coerente face às violações dos direitos humanos em todo o mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo in quanto sappiamo che l'Unione europea si fonda sul principio del rispetto dei diritti umani e ha l'obbligo giuridico, previsto dai Trattati, di porre i diritti umani al centro di tutte le politiche dell'Unione e degli Stati membri senza alcuna eccezione, così come al centro di tutti gli accordi internazionali. Gli Stati membri e i Paesi terzi devono eseguire misure concrete volte a garantire che i diritti umani restino il fulcro di tali politiche. La promozione dei diritti umani e della democrazia rappresenta una responsabilità congiunta e condivisa dall'UE e dai suoi Stati membri, tuttavia si potranno ottenere risultati e realizzare dei progressi solo con un'azione coordinata e coerente di entrambe le parti. Conveniamo in maniera unanime sul fatto che ogni essere umano debba godere delle libertà e dei diritti umani universali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, indipendentemente dalle circostanze o dalle situazioni, dalla religione o dalle convinzioni personali, dal sesso, dall'origine razziale o etnica, dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece UE este fondată pe principiul respectării drepturilor omului, consider că obligaţia legală, aşa cum prevăd tratatele, este de a pune drepturile omului în centrul tuturor politicilor UE şi ale statelor membre, fără nicio excepţie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Nous devons nous assurer que la protection des droits de l'homme se fait de façon efficace. Il ne faut pas se limiter aux incantations de bonne volonté. Je soutiens tout particulièrement l'ambition affichée par ce texte de tirer le meilleur parti des instruments existants : c’est une proposition de bon sens, qu’il est essentiel de rappeler. Ce texte propose notamment de mettre en place ou d'étendre les programmes d'échange avec les jeunes du Printemps arabe et des pays tiers, pour renforcer les liens entre leurs citoyens et nos Etats membres : c'est la condition d'un véritable dialogue renforcé avec nos partenaires, et je soutiens cette ambition.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this own-initiative report which calls for a more consistent and coherent approach to human rights by the EU. The current economic crisis has to be taken into account, for example. I know how badly it has affected families in Wales and women in particular. It has an influence too on how the EU is perceived in the world. An important clause in the report is one calling for enforceable human rights clauses to be included in all agreements concluded by the EU. This is an issue on which I have received a lot of correspondence from constituents in Wales. People expect the EU to maintain high standards on human rights and I believe the recommendations in this report will help do that, particularly as it was adopted unanimously.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os Estados-Membros da União Europeia têm uma longa experiência de aplicação e de defesa dos direitos humanos. A União Europeia deve integrar essa experiência e procurar que as suas posições não conflituem com os ordenamentos jurídicos concretos dos Estados que a compõem e, muito menos, que algumas interpretações dos direitos humanos sejam utilizadas para os subverter ou condicionar. Isto dito, considero necessária a maior coerência possível no modo como, externamente, são apreendidas as políticas e as ações europeias quanto a esta temática e à vantagem em haver uma coordenação mais estreita com os Estados-Membros no momento de as conceber e pôr em prática. A criação do cargo de Representante Especial da União Europeia para os Direitos Humanos poderá ter aí um papel importante a desempenhar. A União Europeia deve colocar os direitos humanos no eixo da sua ação externa. A mesma ganhará em ser desenvolvida em contacto estreito com aqueles que, no terreno, promovem a sua agenda sem que tal contacto signifique confusão de papéis ou instrumentalização recíproca.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. "A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida." Assim começa a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (art.º 1.º). Os direitos humanos estão na base da criação da União Europeia (UE). O reconhecimento que conseguimos no Mundo, consubstanciado na atribuição do Prémio Nobel da Paz 2012, responsabiliza-nos ainda mais. Não só no espaço da UE, mas também para além das nossas fronteiras. Relatos de certas violações dos direitos humanos como a aplicação da pena de morte, as mutilações genitais femininas, as mulheres repudiadas e apedrejadas por terem cometido adultério, os assassinatos pela defesa da honra e a perseguição de minorias étnicas e religiosas, não nos podem deixar indiferentes. Saúdo, por isso, a nomeação de um representante para os direitos humanos a quem desejo o melhor desempenho possível.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório sobre a revisão da estratégia da UE em matéria de direitos humanos não evita, lamentavelmente, a tradicional abordagem instrumental e restritiva da UE à problemática dos direitos humanos. Instrumental, porque frequentemente invoca os direitos humanos para justificar a prossecução de objetivos de domínio económico, político e geoestratégico, e porque assenta numa hipócrita política de dois pesos e duas medidas, como ficou claro ainda esta semana com a aprovação do acordo com a Colômbia ou como fica claro perante a complacência e cumplicidade com as sistemáticas violações de direitos humanos cometidas pelo Estado de Israel. Apenas para dar dois exemplos. Restritiva, porque faz prevalecer uma visão hierarquizada dos direitos humanos, com a divisão entre liberdades cívicas e direitos sociais, o que se traduz numa regressão no caráter universal e indivisível dos direitos humanos que se afirma defender. Apesar de referências mitigadas e até mistificadoras da situação interna dos países da UE, prevalece a falta de crítica à imposição do retrocesso civilizacional em curso na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia je založená je založená na zásade dodržiavania ľudských práv a podľa svojich zmlúv má právnu povinnosť umiestniť ľudské práva do centra všetkých svojich politík a politík členských štátov bez výnimky a do centra všetkých medzinárodných dohôd. Po dialógoch medzi EÚ, jej členskými štátmi a tretími krajinami musia nasledovať konkrétne opatrenia vytvorené s cieľom zabezpečiť, aby ľudské práva zostali v centre týchto politík. Práve súčasná hospodárska kríza však okrem iného poukázala tiež na to, že grandiózne vyhlásenia o otázkach ľudských práv sú nedostatočné, ak ich nesprevádza zásadová politika v oblasti ľudských práv, ktorá sa vykonáva prostredníctvom pohotových a konkrétnych opatrení a opiera sa o povinnosť dodržiavať súdržnosť a jednotnosť vnútornej a vonkajšej dimenzie všetkých politík EÚ. Presadzovanie ľudských práv a demokracie je spoločnou zodpovednosťou EÚ a jej členských štátov. Som presvedčená, že v tejto oblasti je možné dosiahnuť pokrok len prostredníctvom koordinovaných a súdržných opatrení oboch strán. Široký záber a hlavné prvky nového strategického rámca EÚ o ľudských právach a demokracii si vyžadujú vysoký stupeň jednotnosti a politickej vôle, aby bolo možné dosiahnuť konkrétne, želané výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La strategia dell’UE in materia di diritti umani ha dato più volte dimostrazione della sua efficacia e prontezza d’azione nel risolvere problemi legati a questa delicata tematica. Tuttavia, così come rilevato nella presente relazione, essa necessita di essere aggiornata e rivista, anche alla luce delle ultime dinamiche storico-sociali (ad esempio la primavera araba) per potersi ancora porre come efficace ed efficiente. Inoltre, essa necessita di un rafforzamento della cooperazione interistituzionale e di un maggiore coordinamento tra i vari Stati membri riguardo le politiche inerenti al tema.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which: ‘Stresses that human rights and democracy objectives necessarily require specific, measurable, achievable, public criteria aimed at assessing the level of respect for fundamental freedoms, human rights and rule of law; considers, in this connection, that the EU should make full use of the relevant instruments and expertise of the UN and of the Council of Europe, including the implementation of the European Convention on Human Rights as a viable element of such a human rights and democracy benchmark catalogue for the member countries of the Council of Europe, and should clearly differentiate its political conclusions from a legal and technical evaluation’.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Principiul fundamental de la baza Uniunii Europene – respectarea drepturilor omului – trebuie să se regăsească, în egală măsură, şi în acţiunile noastre externe. Experienţa a relevat faptul că nu este suficientă crearea de instrumente financiare pentru aceste acţiuni, ci e nevoie şi de o mai bună coordonare, astfel încât să evităm fragmentarea din acest moment şi lipsa de eficienţă a cheltuirii resurselor. În ceea ce priveşte politica de vecinătate, consider că ar fi util să insistăm mai mult asupra dialogului cu actori din societatea civilă, precum ONG-urile, mass-media, sindicatele şi instituţiile de învăţământ. Acestea reprezintă autoritatea capabilă să ne ofere o imagine mai aproape de adevăr despre situaţia politică, economică şi socială din respectivele ţări. Cât despre relaţiile oficiale cu aceste state, consider binevenită noua abordare în domeniu: „mai mult pentru mai mult” (more for more), deoarece, numai responsabilizând guvernele ţărilor partenere, le vom putea ajuta să implementeze reformele democratice. Personal, mă declar încrezător în capacitatea noului Reprezentant special al UE pentru drepturile omului de a implementa strategia în acest sens. Încurajez buna colaborare cu Parlamentul European, care şi-a dovedit în repetate rânduri angajamentul faţă de drepturile fundamentale, fie că vorbim de teritoriul Uniunii, fie de statele terţe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. Concordo con il relatore sul fatto che sia essenziale individuare priorità, obiettivi realistici e forme di influenza politica specifici per ciascun Paese, al fine di rendere più efficace l'azione dell'UE e ottenere risultati misurabili. Le strategie nazionali sui diritti umani devono essere integrate nella politica estera e di sicurezza comune e nelle politiche commerciali e di sviluppo dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE assenta no princípio do respeito pelos direitos humanos e tem a obrigação jurídica, definida nos seus Tratados, de fazer com que todas as políticas da UE e dos Estados-Membros, sem exceção, assim como todos os acordos internacionais, se centrem nos direitos humanos. Os diálogos entre a UE, os seus Estados-Membros e países terceiros devem ser precedidos de medidas concretas concebidas para garantir que os direitos humanos continuam a ocupar um lugar central nas suas políticas. Apesar da crise que atravessamos, não podemos esquecer que a defesa dos direitos humanos faz parte do ADN da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), par écrit. – Le rapport formule des recommandations stratégiques pour que la politique européenne des droits de l'homme prenne en compte les effets de la crise économique actuelle ainsi que l'influence de la crise sur le poids politique de l'UE dans le monde.

Notre vote positif pour ce rapport critique sur le manque de coopération et d'intégration dans le domaine des droits humains entre les services des principales institutions européennes que propose, pour y remédier, le renforcement de la coopération avec le Conseil de l'Europe.

Dans le domaine des relations avec les pays tiers, le rapport appelle à l'adoption d'un ensemble de critères minimaux sur les droits de l'homme ainsi qu'à l'inclusion de clauses contraignantes sur les droits de l'homme dans tous les accords conclus par l'UE.

Il est important et nécessaire que la société civile soit représentée lors de la formulation des stratégies sur les droits de l'homme, et les députés européens ont aujourd'hui appelé à ce que cela soit pris en compte avec une plus grande transparence.

Le rapport invite la Commission européenne à présenter une proposition législative obligeant les entreprises européennes à s'assurer que, lorsqu'elles font des achats auprès des pays tiers, les sommes déboursées ne finissent pas dans la poche d'auteurs de conflits ou de manquements aux droits humains.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The EU was founded on the principle of respect for human rights and has a legal obligation to place human rights at the centre of all EU policies, Member State agreements and international agreements. EU institutions and Member States must develop a common response to human rights abuses, both at home and abroad. Policy regarding human rights must be consistent across all EU Member States – coordination with the EU institutions is vital in this regard. After all, the EU cannot act as a credible defender of human rights abroad if serious human rights deficiencies occur within its own borders. The recently established post of Special Representative of the European Union for Human Rights should aid greatly in streamlining human rights standards throughout the EU and should reinforce the EU human rights agenda in EU external policy. Policy coordination and coherence with other international organisations, such as the UN and Council of Europe, can also go a long way towards establishing a more globalised approach to human rights. I support this report because I believe that if the EU is and should remain the global leader in protecting human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que o Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, enquanto manifestação concreta do empenho e da responsabilidade da UE, bem como a designação de um Representante Especial da UE para os Direitos Humanos, demonstram avanços concretos nas políticas seguidas pela União.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A intervenção da UE deve ser norteada pela obrigação jurídica, definida nos seus Tratados, de garantir que todas as políticas da União e dos Estados-Membros, assim como todos os acordos internacionais que celebre, se centram nos direitos humanos. Esta reverência pela qualidade da dignidade humana que está na génese da UE derivou numa série de instrumentos com vista a estabelecer um quadro político que apoie a obrigação descrita. Infelizmente, a multiplicidade de tais instrumentos resultou numa abordagem fragmentada que, hoje, compromete a execução de um quadro coerente para todas as ações da UE. Por conseguinte, o relatório pondera a necessidade de um Quadro Estratégico e o respetivo Plano de Ação, que deve ser dotado de visibilidade suficiente, a fim de aumentar a sua legitimidade, credibilidade e responsabilização perante os cidadãos, e possa definir as orientações, instrumentos e posições acordadas e os vários instrumentos financeiros, em particular o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, da estratégia da UE em matéria dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Pour. Ce qui est important et nécessaire c'est que la société civile soit représentée lors de la formulation des stratégies sur les droits de l'homme, et les députés européens ont aujourd'hui appelé à ce que cela soit pris en compte. Ceci devrait aller de pair avec une plus grande transparence. Le rapport invite également la Commission européenne à présenter une proposition législative obligeant les entreprises européennes à s'assurer que lorsqu'elles font des achats auprès des pays tiers, les sommes déboursées ne finissent pas dans la poche d'auteurs de conflits ou de manquements aux droits humains.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Basé à la fois sur la communication de 2011 sur "Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l’action extérieure de l'UE – Vers une approche plus efficace" et sur le nouveau cadre stratégique de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie, ce rapport souligne le besoin de cohérence et de coopération entre l'Union et ses États membres dans la politique en matière de droits de l'homme, demande que des clauses relatives aux droits de l'homme soient intégrées aux accords conclus par l'Union avec des pays tiers et insiste sur la nécessité de préparer des évaluations des incidences sur les droits de l'homme avant chaque ouverture de négociations.

Il demande aussi une nouvelle politique européenne de voisinage mettant l'accent sur les jeunes et la société civile. Il recommande enfin de mettre en place une coopération interinstitutionnelle et demande au Parlement européen de placer les droits de l'homme au cœur de ses actions et de ses politiques. Étant parfaitement en accord avec tous ces points, je l'ai soutenu par mon vote en plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie strategii UE w zakresie praw człowieka. W kontekście tego sprawozdania oraz wczorajszej debaty na temat praw człowieka podkreślam apel Parlamentu o zwrócenie szczególnej uwagi na szkodliwe praktyki dyktowane tradycją, takie jak proceder okaleczania narządów płciowych kobiet, w realizacji strategii walki z przemocą wobec kobiet.

Zwracam się do Komisji o dopilnowanie, aby środki mające na celu zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz wzmocnienie pozycji kobiet zostały włączone do głównego nurtu wszystkich strategii politycznych na rzecz rozwoju i do programów rozwoju Unii. Unia musi przyspieszyć także tempo realizacji swoich zamierzeń. Sama strategia, nawet najlepsza, nie wystarczy. Aby skutecznie realizować założone cele, potrzebujemy w każdej dziedzinie działalności Unii jasnych i klarownych wytycznych dotyczących praktycznego wdrażania strategii na rzecz praw człowieka. To znaczy, że każdy urzędnik czy dyplomata musi znać swoją rolę i odpowiedzialność w tej materii. Każde podsumowanie realizacji polityk unijnych musi również obejmować postępy we wdrażaniu strategii na rzecz praw człowieka.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le rapport salue le cadre stratégique et le plan d'action visant à améliorer l'efficacité et la cohérence de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme. Il souligne le rôle du Parlement dans la mise en œuvre de ce cadre politique remanié. Nous nous sommes battus sur plusieurs amendements:

1. Enseignements du printemps arabe: l'UE doit se mettre en rapport avec un vaste éventail de parties prenantes (en plus des autorités officielles), comme les organisations de la société civile, les syndicats, les partis politiques et d'autres acteurs pertinents.

2. Une meilleure coordination et coopération entre l'Union et ses États membres, pour définir des priorités claires et des objectifs conjoints dans le domaine des droits de l'homme.

3. Pour être un acteur crédible dans le domaine des droits de l'homme, l'Union doit être cohérente dans ses politiques intérieures et extérieures en appliquant les mêmes normes au sein et à l'extérieur de ses frontières territoriales.

4. Il faut élaborer des indicateurs précis et des critères de référence spécifiques dans le contexte du cadre stratégique, pour servir de base au suivi et à la mesure des progrès des droits de l'homme dans les pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Relatório destaca a importância da coerência e da cooperação entre a União Europeia e os Estados-Membros no âmbito da política dos direitos humanos. Neste aspeto, deve ser realçado o papel fundamental desempenhado pelas estratégias nacionais e a importância destas serem comunicadas aos membros do Parlamento Europeu. Além disso, o Parlamento requer que as cláusulas relativas aos direitos humanos sejam parte integrante dos acordos concluídos pela União com países terceiros, insistindo na necessidade de se avaliar previamente às negociações, a sua repercussão potencial a nível dos direitos humanos nesses países. O Parlamento Europeu defende ainda uma nova Política Europeia de Vizinhança que coloque em destaque os jovens e a sociedade civil. Por estes motivos, e por se recomendar uma efetiva cooperação institucional sobre esta matéria, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la revizuirea strategiei UE privind drepturile omului. UE este fondată pe principiul respectării drepturilor omului şi are obligaţia legală, aşa cum prevăd tratatele, de a pune drepturile omului în centrul tuturor politicilor UE şi ale statelor membre, fără nicio excepţie, precum şi în centrul tuturor acordurilor internaţionale. Această politică reînnoită ar trebui să determine ţările partenere să se angajeze mai mult în reforme democratice mai profunde şi în respectarea drepturilor fundamentale şi, îndeosebi, a drepturilor fundamentale de bază, precum libertatea de exprimare, libertatea de conştiinţă, de religie sau de gândire, libertatea de întrunire şi de asociere. Reamintesc că dezvoltarea, democraţia şi statul de drept sunt condiţii prealabile pentru respectarea drepturilor omului, dar nu sunt echivalente cu aceasta, ele interacţionând şi sprijinindu-se reciproc. Invit UE să sprijine instituirea unor idealuri bazate pe principiul democraţiei şi al drepturilor omului în întreaga societate, în special cu scopul de a promova egalitatea de gen şi drepturile copilului. De asemenea, solicit ca evaluările de impact să cuprindă întreaga gamă a drepturilor omului, inclusiv drepturile online, care trebuie înţelese ca un întreg indivizibil.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Lo sviluppo, la democrazia e lo Stato di diritto: queste sono le basi da cui l'Unione europea deve partire per tutelare gli ideali di democrazia e il rispetto dei diritti umani. Per questo, esprimendo il mio voto favorevole, vorrei insistere sull'esigenza di adoperarsi in modo più efficace a sostegno degli attivisti per i diritti umani in Europa e nei paesi terzi, specie coloro i quali sono quotidianamente sottoposti a minacce o costretti a vivere nel terrore a causa del proprio impegno. Concludo sottolineando l'esigenza di inserire negli accordi tra l'Unione e i Paesi terzi delle clausole "esecutive e non negoziabili" con riferimento ai diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. − Pozytywnie oceniam powołanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka – urzędu, którego podstawowym celem będzie wzmocnienie polityki na rzecz praw człowieka we wszystkich strategiach polityki zewnętrznej UE oraz skuteczniejsza koordynacja pomiędzy Unią i jej państwami członkowskimi. Dzięki niemu jest szansa, że podejście Unii do naruszeń praw człowieka na całym świecie stanie się bardziej skuteczne. Może też wpłynąć na przestrzeganie innych podstawowych praw człowieka, jak np. promowanie praw kobiet, praw dzieci i sprawiedliwości społecznej.

Moim zdaniem Unia Europejska powinna zwiększyć wysiłki na rzecz ochrony i wsparcia obrońców praw człowieka w państwach trzecich, zwłaszcza osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia lub żyjących w strachu z powodu zaangażowania. To będzie – przykładowo – wymagało dokonania zmian i ustalenia dodatkowych priorytetów jeśli chodzi o wykorzystywanie środków w ramach utworzonego niedawno Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Będzie wymagało również przyjęcia prawodawstwa zobowiązującego przedsiębiorstwa unijne do znacznego ograniczenia zakupów w państwach trzecich, czy wręcz ich niedokonywania, jeśli audyt wykaże, że mogą się one przyczyniać do wsparcia konfliktów i rażącego łamania praw człowieka.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Obrona praw człowieka to ważny punkt polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Jednak w omawianym sprawozdaniu brakuje mi wielu ważnych punktów. Szczególnie istotna jest sprawa ochrony wolności religijnej na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji chrześcijan. Jest to dziś największa i najbardziej prześladowana religia na świecie. W wielu krajach, w których aktywnie działa Wspólnota Europejska, np. Pakistan, Egipt czy Arabia Saudyjska, masowo prześladuje się wyznawców Jezusa. Szczególnie ciężka sytuacja panuje w Egipcie. Omawiane sprawozdanie milczy na ten temat. Tymczasem czytamy w nim zapisy sprzeczne z wartościami leżącymi u podstaw Wspólnoty Europejskiej i kultury greckiej i rzymskiej, takimi jak wsparcie dla adopcji dzieci przez pary tej samej płci. Nie mogę się na takie zapisy zgodzić, dlatego głosowałem przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório defende o aprofundamento de uma política hipócrita e instrumental na ingerência, pressão, agressão e guerra desenvolvida pelas grandes potências da UE e da NATO. Apesar de encontrarmos no relatório algumas contradições, prevalece uma visão hierarquizada dos direitos humanos, com a divisão entre liberdades cívicas e direitos sociais, o que se traduz numa regressão no caráter universal e indivisível dos direitos humanos que se afirma defender. Apesar de referências mitigadas e até mistificadoras da situação interna dos países da UE, prevalece a falta de crítica à imposição de políticas que visam o retrocesso de dimensão civilizacional no plano dos direitos humanos dos trabalhadores e dos povos de países como Portugal. Prevalece a visão mistificadora da introdução de cláusulas de "defesa dos direitos humanos" nos acordos de livre comércio, quando é conhecido e reconhecido que a concretização desses acordos tem levado às maiores pressões e à destruição de direitos humanos. Prevalece a ingerência - e a possibilidade de agressões militares - nos processos internos que desgostem aos interesses da UE, negando o direito dos povos à autodeterminação. Prevalece o interesse em impor regimes colaboracionistas com os interesses neocoloniais da UE de domínio da força de trabalho, de recursos naturais e mercados de que os monopólios da UE são dependentes.

 
  
  

Report: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, salientando a ambição da União Europeia de gozar de uma parceria estratégica com a Rússia, mas a meu ver, tal só deve acontecer se a Rússia se aproximar mais dos valores da União Europeia: Democracia, Direitos Humanos e a regra do Direito. Ao mesmo tempo, penso que é inquestionável a necessidade da parceria com a Rússia de modo a que a União Europeia atue com um ator global num número de assuntos tais como o Irão, a Síria ou esforços antiterroristas. Do mesmo modo, a meu ver, a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio deve igualmente contribuir para aumentar os esforços das autoridades federais Russas no sentido de promover a modernização económica, e pela primeira vez, considerar a possibilidade da adesão da Rússia na OCDE. Apesar de tudo isso, julgo pertinente não esquecer da situação problemática interna na Rússia, nomeadamente em práticas judiciais contra a liberdade de imprensa e legitimidade da atividade política.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I abstained on voting on this report because, although I support the need for the EU to enjoy a strategic relationship with Russia and I praise the pragmatic view of this text, I cannot support a report which characterises Mr Khodorkovsky as a hero. Whoever considers him a martyr of freedom is the victim of a blatant disinformation. Mr Khodorkovsky was one of the biggest oligarchs in Russia during the nineties. His bad reputation is well established in his country and elsewhere, but he is still a rich man with a lot of capital deposited abroad. With this money, as some of us MEPs know from personal experience, he can pay the bills of prominent lobbyists and well-known public relations companies. This led to a shameful pro-Khodorkovsky campaign in this Parliament to which we must put an end.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport présente les recommandations du Parlement européen sur les négociations qui ont débuté en 2008 concernant un nouvel accord UE-Russie qui est destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération en vigueur depuis décembre 1997. J’ai voté en faveur de ce texte puisque mon groupe politique y a notamment inséré des dispositions appelant au respect des libertés fondamentales et à une exigence de réciprocité avec la Russie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Nel voto alla Relazione Swoboda recante le raccomandazioni del Parlamento Europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per il nuovo accordo UE-Russia, mi sono astenuta. Considero fondamentale la necessità di una maggiore interdipendenza commerciale nelle relazioni fra UE e Russia, ma non posso nascondere la mia preoccupazione rispetto alla situazione di degrado del rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia che esiste nella Federazione Russa. La Russia può essere un grande partner commerciale per l'UE, ma è necessario insistere su un rafforzamento del dialogo circa il rispetto dei diritti dell'uomo, valore fondante dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a globalidade das recomendações formuladas pelo relator.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − UE doreşte să-şi aprofundeze şi să-şi dezvolte relaţiile cu Rusia şi să respecte principiile înscrise în Parteneriatul pentru modernizare, pe baza intereselor comune şi a unui angajament profund privind valorile universale şi principiile democratice, respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a statului de drept. Noul acord trebuie să ofere un cadru amplu, orientat spre viitor şi să producă efecte juridice obligatorii pentru dezvoltarea relaţiilor cu Rusia în anii care vin. Acest acord este foarte important, în special pentru România, prin prisma relaţiilor de bună vecinătate şi a cooperării economice cu Rusia, mai ales în contextul actualei crize economice şi energetice. Este important să fie promovat parteneriatul strategic dintre UE şi Rusia, pentru a face faţă provocărilor la nivel mondial, cum ar fi neproliferarea, combaterea terorismului, soluţionarea paşnică a conflictelor prelungite sau noi pe baza principiilor Cartei ONU şi ale dreptului internaţional în vigoare, securitatea aprovizionării cu energie, schimbările climatice şi diminuarea sărăciei. Rusia ar trebui să faciliteze în mod activ soluţionarea paşnică a conflictelor îngheţate şi să intensifice cooperarea UE-Rusia în vederea rezolvării conflictelor prelungite din Moldova şi Caucazul de Sud, în baza dreptului internaţional şi a principiilor de soluţionare paşnică a conflictelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A inclusão da Rússia enquanto parceiro estratégico, na política externa e de segurança comum da UE, coincide com os interesses da União, desde que sejam respeitados os valores fundamentais pelos quais esta se rege. A Rússia é um país cujas raízes culturais se encontram na Europa, e tendo em conta que faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do G8, do G20, do Conselho da Europa e da OSCE, deve ser responsável pelo cumprimento das suas obrigações. As relações entre UE e Rússia enfrentam dificuldades devido à relutância da Rússia em seguir uma via plenamente democrática e em reforçar o Estado de Direito; é evidente que a Rússia, sob a presidência de Vladimir Putin, não demonstra verdadeiramente vontade de assumir uma parceria estratégica que procure aplicar o direito internacional e a prevenção de conflitos. É essencial assegurar que o novo acordo reforce a colaboração em todas as matérias em que os interesses da Rússia e da UE coincidam. Apelo, assim, ao consenso entre a UE e a Rússia, tendo em vista a conclusão de um acordo vantajoso para ambas as partes, onde a cooperação e a confiança sejam cada vez maiores, que se concentrem em resultados positivos, particularmente no que diz respeito ao entendimento político.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La Russie est le troisième partenaire commercial de l'Union européenne. C'est également un pays d'une importance stratégique capitale dans les domaines politique, énergétique, économique, environnemental et culturel. Il est dès lors naturel que l'Union européenne cherche à entretenir une relation de confiance avec elle. L'accord de partenariat et de coopération qui date de 1994 doit être modernisé et approfondi, d'autant plus que la Russie vient d'adhérer à l'OMC. Dans le cadre des actuelles négociations sur un accord d'association plus complet, l'Union européenne doit s'assurer que des progrès seront réalisés en Russie concernant le respect des valeurs fondamentales de l'Union, de la démocratie et de l'État de droit. La vie politique russe demeure encore beaucoup trop marquée par la violation de ces principes, comme l'illustre le récent procès des membres du groupe des Pussy Riot, mais aussi sur d’autres cas d'arrestations et de détentions pour des motifs politiques ou encore les mesures répressives adoptées à l'encontre de l'opposition. L'UE doit conditionner la signature de ce nouvel accord à des progrès dans le respect des droits fondamentaux et à une stricte observation par la Russie des principes de l'OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted for this report to support the ongoing negotiations between the EU and Russia whilst drawing attention at the same time to the failure of Russia to adopt democratic values. People in Wales, like people throughout Europe, were shocked at the imprisonment of the members of the band Pussy Riot and an amendment from my group calling for their release was overwhelmingly adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A interdependência entre a Rússia e a União Europeia é cada vez mais evidente. Um novo acordo UE-Rússia não deixará de reconhecer esta realidade e, desejavelmente, deverá procurar retirar dela o máximo benefício para ambas as partes. Conforme já disse, a Rússia encontra-se perante um desafio estratégico importante. São também conhecidos alguns progressos russos rumo à democracia. No quadro das negociações do novo acordo, o Conselho, a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa deverão ter presente estas realidades complexas e procurar reforçar o diálogo necessário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Rússia é um parceiro estratégico para a UE com quem tem vários acordos comerciais. A sua adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC) após quase duas décadas de negociações, oficializada no passado dia 22 de agosto, veio reforçar o comércio multilateral e, ao mesmo tempo, comprometer-se com vários princípios e leis da OMC. Embora as primeiras medidas indiciassem que a Rússia estaria no caminho certo rumo a um verdadeiro estado democrático, a verdade é que tal não aconteceu. E, tal como o relator, também estou desiludido com a falta de democracia na Rússia. As últimas eleições tiveram muitas irregularidades, não podendo ser consideradas livres e justas, as organizações não governamentais são impedidas de realizar o seu trabalho e acusadas de serem agentes de interesses estrangeiros, os ministros do Interior e da Justiça recusam-se a dialogar e há várias denúncias de violação dos direitos humanos. Não está em causa o bom relacionamento UE-Rússia, mas um novo acordo deve exigir uma partilha de princípios em termos de defesa, visão estratégica e direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório insiste em apontar a UE como exemplo da "democracia", do "Estado de Direito", do respeito pela "universalidade dos direitos humanos e liberdade fundamentais", do "respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional", quando a prática da UE e das suas potências nas relações com países terceiros testemunha flagrantes violações destes princípios. É oportuno recordar a conivência e o silêncio da UE em relação aos gritantes atropelos dos anos 90 na Rússia, nomeadamente quando o regime de Iéltsin procedeu às terapias de choque no plano económico e social. Ou durante os acontecimentos do golpe e assalto armado ao parlamento em 1993. O conceito farisaico de direitos humanos escamoteia os fatores que estão no cerne da exploração económica e do agravamento da pobreza na Rússia. Como pano de fundo deste tipo de posições estão as disputas em curso entre a UE e o grande capital russo. Os monopólios da UE cobiçam riquezas e o estatuto de fornecedor energético da Rússia, que é também um adversário estratégico da UE na (re)divisão de esferas de influência. Desta forma se devem compreender novos alargamentos a leste e a consolidação da UE como pilar europeu da NATO – organização que continua a sua expansão no espaço da ex-URSS. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Rozvíjajúca sa spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, ako aj jej energetická politika by mali v súlade so zásadou podmienenosti zahŕňať Rusko ako strategického partnera za predpokladu, že bude tiež uplatňovať a presadzovať základné hodnoty, z ktorých vychádza Únia, vrátane demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, zásady rovnakého zaobchádzania a solidarity a dodržiavania zásad ustanovených v Charte OSN a v medzinárodnom práve. Rusko je krajinou, ktorá má kultúrne korene v Európe a ktorá je ako člen Bezpečnostnej rady OSN, skupín G8 a G20, Rady Európy a OBSE dôležitým globálnym a regionálnym hráčom, a musí si teda plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v týchto organizáciách. Pod vedením prezidenta Vladimíra Putina Rusko preukazuje však len selektívny záujem na vytváraní spoločných politík a žiadny reálny úmysel vytvoriť skutočné a rozsiahle strategické partnerstvo pre uplatňovanie medzinárodného práva a predchádzanie konfliktom. Považujem za dôležité, že Únia je i naďalej odhodlaná ešte viac prehlbovať a rozvíjať svoje vzťahy s touto krajinou a dodržiavať zásady zakotvené v partnerstve pre modernizáciu, ktoré sa zakladajú na spoločných záujmoch a hlbokej oddanosti všeobecným hodnotám, demokratickým zásadám, dodržiavaniu základných ľudských práv a právnemu štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Dobre stosunki z Rosją, ogromnym sąsiadem Europy, są istotną kwestią z perspektywy zarówno politycznej, jak i gospodarczej. Rosja to ogromny rynek zbytu, a przez to ważny partner handlowy krajów Unii, dlatego należy podjąć wszelkie działania, aby rozwinąć i ułatwić istniejące relacje ekonomiczne. W negocjacjach należy zwrócić uwagę na usprawnienie przepisów celnych i wizowych, aby udoskonalić przepływ osób i towarów. Konieczne są negocjacje z władzami rosyjskimi o zniesieniu zakazu importu, który dotyczy wielu towarów pochodzących z Unii, oraz anulowanie podniesienia ceł na niektóre towary, gdyż te zabiegi spowodowały olbrzymie straty przede wszystkim wśród europejskich rolników i producentów żywności, dla których rynek rosyjski był głównym rynkiem zbytu. Musimy występować w relacjach z Rosją jako zjednoczony organizm, co pozwoli na zwiększenie naszej siły negocjacyjnej.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), na piśmie. − Wstąpienie Rosji do WTO po niemal 20 latach negocjacji ma duże znaczenie. Ale złudzeniem jest myślenie, że kończy to spory handlowe między Unią Europejską a Rosją. Dla Rosji bowiem wymiana handlowa to również broń polityczna. Niewątpliwie najpoważniejszym źródłem napięć w stosunkach gospodarczych między Rosją a UE będzie III pakiet energetyczny. Gazprom zapowiedział wprawdzie, że podporządkuje się przepisom pakietu i oddzieli spółkę zajmującą się gazociągami od spółki sprzedającej gaz. Udostępni też rurociągi innym firmom. Apelujemy, aby Komisja Europejska dopilnowała, aby Gazprom wywiązał się z obietnicy. I aby proces ten odbył się w maksymalnie transparentny sposób. Dzisiaj bowiem Rosja grozi podniesieniem cen Mołdawii, jeśli ta nie wycofa się ze Wspólnoty Energetycznej.

Dwa miesiące temu pojawiły się nieoficjalne wypowiedzi członków rosyjskiego rządu sugerujące, że Rosja może zaskarżyć do Trybunału WTO przepisy III pakietu zezwalające na wymuszenie właścicielskiego oddzielenia sieci dystrybucyjnych od sprzedaży gazu i energii. Czy służby prawne Komisji przeanalizowały tę kwestię, tak aby móc ocenić, jaki może być werdykt w tej sprawie? Rosja jest ważnym partnerem handlowym UE. Niewątpliwie w ostatnim czasie pogłębiła się integracja naszych gospodarek, wystarczy w tym celu wejść do jakiegokolwiek rosyjskiego sklepu albo np. do warszawskiego metra, w którym jeżdżą pociągi wyprodukowane w Rosji. Ale należy zwalczać i piętnować wszelkie formy protekcjonizmu, do których ucieka się rosyjski rząd.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le rapport de Hannes Swoboda contient les recommandations du Parlement européen au Conseil et à la Commission européenne sur l'ouverture des négociations pour un nouvel accord entre l'Union européenne et la Russie. Le nouvel accord, qui devrait remplacer celui signé en 1994, doit fournir un cadre complet, prospectif et juridiquement contraignant pour le développement des relations avec la Russie à l'avenir. La Russie est un partenaire important de l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de ce rapport et me réjouis de son adoption. Je resterai vigilante sur la suite des négociations mais fais toute confiance à la Russie pour poursuivre ses efforts en ce qui concerne le respect de l'État de droit ou la démocratie. L'UE et la Russie ont toutes deux à gagner à l'issue favorable des négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this Resolution in which Parliament reasserts firmly that the repeated attempts to curtail human rights – notably freedom of expression and assembly including in relation to sexual orientation and gender identity – at regional and federal levels, run counter to Russia’s commitments under its constitution, the European Convention on Human Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Po přečtení návrhu týkajícího se jednání o nové dohodě s Ruskem jsem se nemohl zbavit pocitu, že jsme se vrátili do dob studené války. Dlouho jsem nečetl text, který postrádá špetku empatie, zní arogantně a povýšenecky. Jestliže v Moskvě sedí podobná skupina, jako je ta, který připravila předložený text, a diktuje doporoučení obdobným způsobem, není naděje k nějaké společné dohodě dospět. Co když tato skupina navrhne, že EU musí napřed dodržovat lidská práva tzv. neobčanů v Lotyšku a Estonsku? Nebo když bude trvat na tom, že členské státy EU, které sedí v Radě bezpečnosti, musí brát své závazky vážně a nebombardovat Jugoslávii, Libyi či Irák, protože to neodpovídá mezinárodnímu právu? Nebo bude trvat na spravedlnosti pro Juliana Assange? Či v reakci na bod 1 písm. ah), ve kterém se uvádí, že je třeba „přimět Rusko, aby restrukturalizovalo své hospodářství“, bude trvat napřed na stabilizaci eura a vyřešení státních dluhů nejen v Řecku, Španělsku a Itálii, ale i jinde? Myslím, že příště, až bude sestavována skupina pro přípravu podobných doporučení, měli by být vybráni lidé, kteří zodpovědně posoudí potřeby a možnosti EU a budou rozumět zemi, s níž se má jednat. Pak budou vycházet z toho, co máme společné dnes, aby to bylo možné rozšiřovat zítra.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Dobbiamo cooperare con la Russia affinché si faccia carico di migliorare la stabilità, la cooperazione politica e lo sviluppo economico nel comune vicinato e sottolineare il diritto sovrano di ciascun paese di scegliere il proprio orientamento in politica estera e i propri dispositivi in materia di sicurezza. Allo stesso tempo dobbiamo essere inflessibili nell’invito alle autorità russe a porre fine al diffuso clima di impunità per le violazioni dei diritti umani e all'assenza di uno Stato di diritto nel Caucaso settentrionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport est un réquisitoire anti russe. Il est le prototype même de l'intérêt à géométrie variable que l'Union européenne professe pour les droits de l'Homme. Il exige de la Russie ce qu'il ne demande pas au gouvernement putschiste du Honduras avant de ratifier un accord de libre échange. Il rend même responsable le gouvernement russe de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations alors même que l'UE avalise la mise en place du bouclier antimissile de l'OTAN à la frontière russe. Il dénonce la diplomatie commerciale sélective de la Russie mais refuse de négocier avec l'Espace Economique Commun du moins tant qu'un accord ne sera pas conclu avec la Russie seule. Quant au cœur du dossier, la question énergétique, il n'est signalé qu'une seule et unique fois. Je dénonce l'impérialisme borné et la mauvaise foi concentrés dans ce rapport. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O novo acordo UE-Rússia deve ter um quadro abrangente, orientado para o futuro e juridicamente vinculativo a fim de prosseguir o desenvolvimento das relações com a Rússia nos próximos anos, tendo em conta a necessidade de esforços para reforçar a cooperação em todos os domínios em que os interesses da UE e da Rússia sejam passíveis de coincidir, a par da promoção dos interesses e valores europeus em domínios em que os interesses não sejam comuns, bem como a necessidade de apoiar a democratização e modernização do país. É necessário tomar as medidas necessárias para garantir que as negociações com a Rússia continuarão a bom ritmo, concitando as preocupações existentes na UE quanto à ausência de progressos nas negociações, que ainda não surtiram os efeitos pretendidos. A parceria estratégica só pode existir se ambas as partes concordarem em seguir princípios democráticos universais: é importante salientar que a relação UE-Rússia deve pautar-se pela reciprocidade. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die jüngste Verurteilung Russlands durch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wegen Folter und die kürzlich erfolgten Razzien bei Oppositionellen zeigen einmal mehr den russischen Nachholbedarf bei Menschenrechten und Demokratie. Angesichts der 70-jährigen kommunistischen Vergangenheit, die erst einmal aufgearbeitet werden will, ist das auch wenig verwunderlich.

Nicht zuletzt ist auch der sich gerne als Hüter der Demokratie und Menschenrechte aufspielende Westen nicht ohne Fehl. Man denke nur an die CIA-Skandale, an denen auch EU-Staaten beteiligt waren. Und auch bei uns ist die Meinungsfreiheit immer wieder in Gefahr und wird Druck auf die Medien ausgeübt. Gerade bei Verhandlungen mit Moskau sollte die EU sich also nicht anmaßen, in diesen Punkten den Oberschulmeister zu spielen. Aus diesem Grund habe ich den vorliegenden Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Tenka apgailestauti, kad tendencijos Rusijoje, ypač žmogaus teisių srityje, nėra teigiamos, bet liūdniausia, kad neatitikimai žmogaus teisėms nėra pripažįstami, o vietoje to, suvaržymams pateisinti vidaus politikoje neretai pasitelkiami argumentai dėl „užsienio jėgų“ arba bandoma skaldyti ES vienybę, kaltinant kelias ES šalis nares esą kažkokiais pažeidimais. Todėl ir ES ir Rusijos žmogaus teisių dialogai šiame etape yra, matyt, ne daugiau nei susitikimai siekiant pasikeisti besiskiriančiais požiūriais. Dėl savo nekonstruktyvios pozicijos JT Saugumo Taryboje Rusija dalinasi moralinę ir politinę atsakomybę už 20 tūkstančių Sirijos civilių mirtis, gilėjantį visuomenės susipriešinimą ir humanitarinę krizę. Yra rūpinamasi savo žmones naikinančio režimo išlikimu vardan nacionalinių interesų. Todėl ir gimsta tokie pareiškimai, kuriuose ignoruojamas dabartinių aukų likimas, bet rūpinamasi dėl būsimų aukų B. Asado režimui žlungant. Visa tai – nesupratimo, kokia yra demokratinių procesų, įsiklausymo į piliečių lūkesčius nauda, rezultatas. Svarbu derybose dėl naujojo susitarimo ir toliau kelti sąlygas dėl žmogaus teisių. Tai pat sveikinu išdėstytus EP lūkesčius energetikos srityje, ypač raginimą Rusijai prisijungti prie Espo konvencijos bei būtinybę užtikrinti, kad nauja ir esama branduolinė infrastruktūra pilnai atitiktų tarptautinius saugumo standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), in writing. − I agree with all the points that this report makes in relation to the worrying deterioration of the human rights situation in Russia. On many occasions, I have spoken out against the disgraceful arrest and prison sentence of the members of Pussy Riot and demanded their unconditional release. I am equally concerned about the repression against the political opposition in Russia and the whipping up of nationalism, racism and xenophobia by the Putin government. Members of my sister party in Russia are very involved in anti-racist struggles and actively defend LGTB rights, including the right to organise ‘Gay Pride’ marches which have now been banned in Russia for 100 years as part of a general clamp-down on the right to organise and protest. The reason why I voted against the report in the main relates to the stand this report takes in relation to the National Question in Abkhazia and South Ossetia. By explicitly referring to them as Georgian territories, the report ignores the right of self determination of people living in those territories. It is solely up to them to decide on this vital issue while the rights of all ethnic and religious minorities need to be respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin antud raportit, pidades oluliseks, et Venemaaga uue lepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste suhtes tuleb ELi liikmesriikide seas leida üksmeel, et EL räägiks ühel ja kindlal häälel. Kahjuks on aga senine praktika näidanud Venemaa soovi suhelda Euroopa suurriikidega otse, jättes kõrvale selliste väiksemate liikmesriikide nagu Baltimaade huvid. Kurb on tõsiasi, et Vene Föderatsioon täidab kokkuleppeid valikuliselt – seda tõestab ka WTOga liitumine, mille eeskirjadest ei peeta kinni. Hoolimata asjaolust, et Baltimaad toetasid Venemaa liitumist WTOga, rakendatakse Baltimaade suhtes endiselt eri kaubandusalaseid piiranguid, näiteks elusloomade impordikeeld, mis ametlikult kehtib tervele ELile, kuid sisuliselt puudutab peaasjalikult Eestit, Lätit ja Leedut. ELi ja Vene Föderatsiooni majandusalase koostöö edendamine on mõlemale poolele kasulik ja oluline, kuid me ei tohi ära unustada euroopalikke väärtushinnanguid, nagu inimõiguste tagamine ja demokraatia toimimine, mistõttu peame tähelepanelikult jälgima Vene võimude käitumist opositsiooni ja vähemusrahvuste suhtes. Viimase aja muutused, kus opositsiooni esindajaid kiusatakse taga ning soome-ugri põliselanikest vähemusrahvaid üritatakse assimileerida venelasteks, on kindlasti murettekitavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi pritariu, jog tiek Europos Sąjungai, tiek Rusijai reikalinga nauja ir gera sutartis. Pranešime pateikta kai kurių Rusijos veiksmų kritika nėra "Schadenfreude", atvirkščiai. Tai yra pageidavimas šalinti kliūtis mūsų bendradarbiavime, kartu pripažįstant, kad ir išgyvenanti nelengvus laikus ES nėra tobula. Rusija dėl geopolitinių, istorinių ir kitų priežasčių niekada nebus tokia, kaip, tarkim, Portugalija, Vokietija, ar Lenkija. Jau vien dėl savo dydžio, apimančio du kontinentus, Rusija turi pasirinkimą, kokiu keliu žengti. Abipusiai naudingiausias kelias, sakyčiau, vestų į tolesnį suartėjimą su Europos Sąjunga. Tokią liniją, kaip rodo apklausos, palaikytų didelė dalis Rusijos piliečių. Šį pranešimą suprantu kaip paramą jiems, kaip kvietimą dar atviresniam, dalykiškesniam dialogui ir strateginės partnerystės sutvirtinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Considerando que a UE está empenhada no aprofundamento e desenvolvimento das suas relações com a Rússia e nos princípios inscritos na Parceria para a Modernização, assentes em interesses comuns e num compromisso profundo em relação aos valores universais, princípios democráticos, respeito pelos direitos humanos fundamentais e Estado de Direito, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − Głosowałem za poparciem sprawozdania w sprawie negocjacji dotyczących nowej umowy między UE a Rosją. Aktualną umowę podpisano w 1994 r. i należy ją zastąpić nową, która odzwierciedla zmiany, jakie zaszły zarówno w UE, jak i w Rosji. Jednakże tempo negocjacji jest bardzo powolne, Rosja nie jest szczególnie zainteresowana nową, kompleksową umową i wykazuje selektywne zainteresowanie opracowywaniem wspólnych strategii politycznych. Parlament Europejski chciałby, aby nowa umowa była wiążąca prawnie i możliwie jak najbardziej kompleksowa, oraz by kwestie praw człowieka znajdowały się w centrum jej zainteresowania. W sprawozdaniu zdecydowanie potępiono brak praworządności i demokracji w Rosji oraz wezwano władze tego kraju, by położyły kres klimatowi bezkarności i selektywnej sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente as recomendações do PE relativas às negociações sobre o novo Acordo UE-Rússia, que, no que concerne ao desenvolvimento das respetivas relações políticas e económicas, chamam a atenção para a necessidade de garantir a observância dos princípios democráticos universais. A estratégia política da Rússia em relação aos parceiros globais vem demonstrando um interesse seletivo no desenvolvimento de políticas comuns, sem intenção real de uma parceria verdadeira e ambiciosa assente nos valores comuns da democracia, respeito pelos direitos humanos e Estado de Direito. As elevadas receitas com os combustíveis fósseis não devem ser um pretexto para o adiamento da modernização da economia, e neste caso, o relatório adverte que a lógica centrada largamente em recursos energéticos impede o florescimento de uma economia moderna, de indústria e de serviços. Atualmente, esta vantagem energética da Rússia motiva uma sobranceria em relação à vizinha Europa, não parecendo muitas vezes as exigências democráticas da UE constituir uma prioridade. O relator insta o Conselho, a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa a permanecerem vigilantes em relação ao respeito pelos princípios democráticos e a assumirem tal requisito como uma condição prévia indispensável para a assinatura do Acordo UE-Rússia.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi complimento con l'On. Swoboda per il lavoro svolto. Con la relazione approvata oggi il Parlamento, visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, ha ribadito che la Russia può diventare un partner strategico per l'Unione europea solo se inizierà a condividere e promuovere i principi democratici ed i valori riconosciuti dai 27 Stati membri. Per raggiungere tali obiettivi sarà necessario continuare, ed anzi rafforzare, i colloqui UE-Russia, i quali porteranno alla stipula di un nuovo e più preciso patto di alleanza e collaborazione. Infine il Parlamento ha, giustamente, invitato la Russia ad affrontare più seriamente questioni importanti quali: impunità, corruzione endemica, persecuzioni a sfondo politico, arresti, detenzioni e modernizzazione economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. Las continuas intimidaciones, acosos y detenciones de representantes de las fuerzas de la oposición y de las ONG, la reciente promulgación de leyes sobre la financiación de las ONG y el derecho de reunión, la ley sobre difamación y la ley sobre restricciones de Internet, así como la creciente presión ejercida sobre los medios de comunicación libres e independientes y sobre los grupos minoritarios por su orientación sexual o sus creencias religiosas tienen como resultado una constante degradación de la situación de los derechos humanos y los principios democráticos en Rusia, y nos exigen que prestemos especial atención a los requisitos que la UE pretende establecer respecto a la observancia de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y que den a esta observancia la consideración de prerrequisito absoluto para la firma del acuerdo UE-Rusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'evoluzione della politica estera comune e della politica energetica dell'Unione Europea, in linea con il principio di condizionalità, dovrebbe comprendere la Russia come partner strategico, a condizione che vengano condivisi e sostenuti i valori fondamentali sui quali si basa l'Unione, fra i quali democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Con questo voto si assicurerà che un nuovo accordo preveda un quadro globale, lungimirante e giuridicamente vincolante per l'ulteriore sviluppo delle relazioni con la Russia nei prossimi anni, tenendo conto dell'esigenza di effettuare sforzi per rafforzare la cooperazione in tutti i settori in cui gli interessi dell'UE e della Russia possano coincidere, promuovendo nel contempo gli interessi e i valori europei nei settori in cui gli interessi divergono.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport du président Swoboda qui fait le point sur les négociations avec la Russie au sujet d’un nouvel accord destiné à remplacer l’actuel datant de 1997. Le rapporteur Swoboda a souligné la volonté de l’Union de bénéficier d’une relation stratégique avec la Russie, tout en signalant que cela n’était possible qu’à condition que la Russie se rapproche des valeurs européennes de démocratie, de respect des droits de l'homme et d'État de droit.

Parallèlement, le rapport adopte le point de vue pragmatique que la coopération avec la Russie est nécessaire sur un nombre de sujets mondiaux pressants comme, entre autres, la question de la Syrie au Conseil de sécurité de l'ONU, le programme nucléaire de l’Iran et les efforts mondiaux contre la prolifération et le terrorisme.

Le rapport est très critique sur les évolutions internes inquiétantes de la Russie se manifestant par des lois et pratiques judiciaires qui étouffent de plus en plus la liberté d'expression et les activités politiques légitimes. En dépit de ces évolutions négatives qui se font jour dans la Russie actuelle, les meilleures options pour les relations avec ce pays restent le dialogue et l'engagement et non le renouveau d’une rhétorique de guerre froide.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em 2008 iniciaram-se negociações com a Federação da Rússia com vista à assinatura de um novo acordo que substitua o atual Acordo de Parceria e Cooperação (APC), datado de 1997. O quadro das relações com a Federação da Rússia passa inevitavelmente pelo respeito dos direitos humanos, pelo que me junto ao relator ao instar as instituições europeias a reforçar o diálogo com a sociedade civil russa. A Federação da Rússia deve ser chamada à atenção, por parte do Conselho, de que é necessário promover o desenvolvimento de uma sociedade civil aberta e participativa. Compete às instituições europeias promoverem os valores da liberdade e da democracia no novo acordo a ser firmado com a Federação da Rússia. Entendo, por isso, que o novo acordo com a Federação da Rússia deverá conter cláusulas concretas no que concerne ao desenvolvimento saudável da sociedade civil russa e ao respeito pelos direitos humanos por parte das autoridades russas. O encetar do novo ciclo de relações com a Federação deve também passar pelo garante de que o sistema judicial da mesma atua de forma completamente imparcial e independente.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia conţinând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei şi Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) privind negocierile pe marginea noului acord UE-Rusia. Având în vedere că interdependenţa economică a UE şi a Rusiei creşte în mod constant, cooperarea consolidată şi relaţiile de bună vecinătate dintre UE şi Rusia trebuie să fie considerate de importanţă majoră pentru stabilitatea, securitatea şi prosperitatea ambelor părţi. Consider important să se promoveze parteneriatul strategic dintre UE şi Rusia pentru a face faţă provocărilor la nivel mondial, cum ar fi neproliferarea, combaterea terorismului, soluţionarea paşnică a conflictelor prelungite sau noi pe baza principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale dreptului internaţional în vigoare, securitatea aprovizionării cu energie, dimensiunea arctică, schimbările climatice şi diminuarea sărăciei. Recomandăm includerea unui capitol substanţial, cu forţă de lege, privind energia, cu scopul de a garanta alimentarea fiabilă cu energie a UE, în condiţii de eficienţă economică. Solicităm ca fundamentarea unui astfel de parteneriat energetic să se facă pe principii de transparenţă, concurenţă echitabilă, eliminare a comportamentelor monopoliste, reciprocitate şi nediscriminare şi să se asigure că principiile Tratatului privind Carta energiei devin parte integrantă a noului acord.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo del collega Swoboda riguarda le raccomandazioni del Parlamento europeo sui negoziati relativi a un nuovo accordo UE-Russia, destinato a sostituire l'esistente Accordo di partenariato e di cooperazione in vigore dal dicembre 1997. Tale accordo è finalizzato a un rapporto più stretto con la Russia, sulla base di principi e valori fondamentali in comune. Nel testo si sottolinea l'esigenza di rafforzare il dialogo con la società civile e con tutti i principali attori politici e di garantire il funzionamento di un sistema giudiziario indipendente e imparziale per porre fine alle impunità nel paese. La relazione fa giustamente un richiamo anche allo stato di degrado relativo allo sviluppo della società civile in Russia, soprattutto alla luce della recente adozione di leggi sulle manifestazioni, le ONG, la diffamazione e la regolamentazione giuridica di Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório é profundamente hipócrita ao insistir em apontar a UE como exemplo da "democracia", do "Estado de Direito", do respeito pela "universalidade dos direitos humanos e liberdade fundamentais", do "respeito pelos princípios da Carta da Nações Unidas e do Direito Internacional", quando a prática da UE e das suas potências nas relações com países terceiros testemunha flagrantes, continuadas e agravadas violações dos princípios enunciados. É oportuno recordar a conivência e o silêncio da UE em relação aos gritantes atropelos dos anos 90 na Rússia, nomeadamente quando o regime de Iéltsin procedeu às terapias de choque no plano económico e social ou durante os acontecimentos do golpe e assalto armado ao parlamento em 1993. Como pano de fundo deste tipo de posições estão as disputas em curso entre a UE e o grande capital russo. Os monopólios da UE cobiçam as riquezas e o estatuto de fornecedor energético da Rússia, que é também um adversário estratégico da UE na (re)divisão de esferas de influência. É desta forma que se devem compreender novos alargamentos a leste e a consolidação da UE como pilar europeu da NATO – organização que continua a sua expansão no espaço da ex-URSS.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0561/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente Resolução, começando por manifestar a minha profunda preocupação perante o anúncio, pelo governo israelita, do projeto de construção de cerca de 3 mil novas habitações na Cisjordânia, inclusive em Jerusalém Oriental. Penso que essa expansão pode pôr em causa as perspetivas de uma Palestina viável, tendo Jerusalém como capital partilhada entre a Palestina e Israel, e que à luz do Direito Internacional, os colonatos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental são ilegais. Deste modo, apelo à suspensão imediata, total e permanente das atividades de construção e expansão de colonatos israelitas e a que se ponha cobro a novas ordens de despejo de famílias palestinianas, bem como à demolição de casas palestinianas. Condeno, ainda, as declarações do líder político do Hamas, Khaled Meshaal, que rejeita o reconhecimento do Estado de Israel e recusa claramente qualquer presença israelita em Jerusalém, e exorto o Hamas a reconhecer o direito à existência de Israel.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I strongly support this resolution because it condemns the Israelis’ plan to proceed with the construction of 3 000 new settlement units in the West Bank and East Jerusalem. We must bear in mind that, if implemented, the announced plans will undermine the viability of the two-state solution, with special regard to the E1 area, where settlement constructions would divide the West Bank in two, potentially cutting Palestinians off from Jerusalem and rendering the creation of a viable, contiguous and sovereign Palestinian state impossible. Israeli settlements in the West Bank and in East Jerusalem are illegal under international law. For this reason, with this text we call for an immediate, complete and permanent freeze of all Israeli expansion activities. We cannot remain passive when Israel keeps on violating human rights and international law.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai soutenu ce texte, adopté par le Parlement européen, qui appelle Israël à favoriser le dialogue avec la Palestine plutôt que de poursuivre l’extension des colonies en Cisjordanie. Ce comportement compromet toute chance d’aborder les négociations sereinement et est illégal au regard du droit international.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'annonce par Israël de construire 3 000 logements supplémentaires à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, notamment dans la zone dite E1, est extrêmement préoccupante. Située entre Jérusalem et la colonie de Maalé Adoumim, où Israël s'était engagé auprès des Etats-Unis à ne pas bâtir, ces nouvelles constructions rattacheraient de facto Maalé Adoumim aux quartiers de colonisation de Jérusalem Est. Cette annonce, suite au vote de l’Assemblée générale de l’ONU qui a accordé à la Palestine un statut d’Etat observateur non membre aux Nations unies, est de nature à compromettre la reprise des négociations en vue d’aboutir à une solution à deux États. Il est donc très important que le gouvernement israélien revienne sur sa décision et fasse preuve de retenue, car cette attitude rend plus difficile encore la reprise du dialogue direct entre Israël et Palestiniens. L'Union européenne et ses Etats membres, aux côtés des pays du Quartet, doivent continuer leur médiation et œuvrer pleinement à la reprise du processus de paix.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − On my recent fact-finding mission to the West Bank I saw very clearly the effect of the Israeli settlements on Palestinian towns and villages and on Jerusalem itself. I learned in some detail of the Israeli Government’s expansion plans for the settlements, which would undermine the prospects of a viable Palestinian state. I have regular meetings with groups and individuals in Wales who share my concern and many of whom have visited Palestine themselves. There is an active Palestine solidarity network in Wales. As a supporter of the two-state solution, I am deeply concerned at recent announcements and of the actions by the Israeli Government in withholding Palestinian tax revenues. I believe that the EU can do more to help relaunch a peace process and I therefore voted for this motion.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Ainda recentemente lamentei profundamente as vítimas de um conflito que ameaça não ter fim se não se verificarem dois pressupostos: a segurança do Estado de Israel e o direito inalienável a proteger a sua população, por um lado, e o direito do povo da Palestina a construir pacificamente e em liberdade o seu próprio Estado, por outro. A expansão dos colonatos na Cisjordânia põe em causa a construção do Estado palestino e em nada contribui para a segurança israelita e da sua população. Desejaria que as autoridades israelitas revissem a sua atitude de aprovar novas construções e que ambas as partes regressassem às negociações com a maior urgência. Recordo que o governo português apoiou recentemente o reconhecimento da Palestina como observadora das Nações Unidas de modo a dar-lhe os meios para buscar politicamente soluções para os seus problemas. Assim como esta decisão responsabiliza mais as autoridades da Palestina, também o apoio internacional à liberdade e segurança de Israel exige dos seus representantes uma predisposição para darem passos concretos rumo à paz.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Existem nesta resolução muitos aspetos que valorizamos. Destacamos a denúncia da anunciada expansão dos colonatos por Israel em Jerusalém Oriental, bem como o reconhecimento da ilegalidade dos colonatos e o "apelo" à sua "suspensão imediata, total e permanente". Sublinhamos ainda a denúncia da retenção pelo governo israelita de receitas fiscais palestinianas e a "solicitação" da sua transferência imediata. A abordagem seguida não deixa, todavia, de ser algo condescendente para com as autoridades israelitas - o que lamentamos. É incompreensível a ausência de uma condenação firme e consequente das persistentes violações dos mais elementares direitos do povo palestiniano. É incompreensível que não se refira, uma só vez, que estas ações constituem uma intolerável retaliação das autoridades israelitas perante o reconhecimento da Palestina como Estado observador não-membro da ONU. Sucessivas resoluções da ONU reconhecem os direitos nacionais do povo palestiniano, nomeadamente o direito ao estabelecimento do Estado da Palestina, soberano e independente, nas fronteiras anteriores a 1967, com Capital em Jerusalém Leste. Exigem o fim e o desmantelamento de todos os colonatos e do muro de separação, o direito ao regresso de todos os refugiados palestinianos à sua pátria e a compensação do povo palestiniano por mais de seis décadas de ocupação. Tudo isto deveria constar também desta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Ho votato convintamente a favore della Risoluzione del Parlamento Europeo sulla decisione del governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania. Tale decisione, oltre ad essere illegale per la legislazione internazionale, rende impossibile la creazione di uno Stato sovrano palestinese dotato di integritá territoriale, così come previsto dagli accordi di Oslo del 1993. E' quindi un macigno sulla prospettiva dei "due popoli due Stati", ostacola fortemente ogni tentativo di pace e aumenta la tensione in quelle zone. Fermo restando il diritto di Israele ad esistere in sicurezza, non posso che ribadire il mio giudizio favorevole al riconoscimento da parte dell'Onu all'ANP del ruolo di Paese osservatore e la mia più ferma condanna a qualsiasi ritorsione politica da parte israeliana. Auspico infine una pronta soluzione alla pretestuosa scelta delle autorità di Tel Aviv di trattenere 100 milioni di dollari di entrate fiscali palestinesi che pregiudica il bilancio dell'ANP. Auspico che l'Europa faccia sentire la sua voce, per una volta forte e decisa, per riaffermare la soluzione dei "due popoli, due Stati" e ottenere la cessazione di ogni conflitto e la stabilizzazione dell'intera area.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this Resolution which stresses that Israeli settlements in the West Bank and in East Jerusalem are illegal under international law, and calls for an immediate, complete and permanent freeze on all Israeli settlement construction and expansion activities, and for a stop to further evictions of Palestinian families from their homes and the demolition of Palestinian houses. It further deeply regrets the decision by the Israeli Government to withhold USD 100 million in Palestinian tax revenues, which undermines the Palestinian Authority’s budget, and calls for the immediate transfer of these revenues; it also encourages involved parties to settle all outstanding financial disputes under the mediation of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Dobbiamo ribadire il nostro sostegno alla soluzione fondata su due Stati sulla base dei confini del 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, lo Stato di Israele e uno Stato di Palestina indipendente, democratico, contiguo e capace di esistenza autonoma, coesistenti fianco a fianco in condizioni di pace e sicurezza

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote pour cette résolution. Elle réaffirme son soutien à la solution des deux États, sur la base des frontières de 1967; elle rappelle que les colonies israéliennes sont illégales et elle réclame le virement immédiat des recettes fiscales palestiniennes que le gouvernement israélien a suspendu. C'est une bonne chose. Je déplore néanmoins qu'alors que l'objet même de la résolution était de condamner l'annonce du gouvernement sortant israélien de lancer de nouvelles colonies et la rétention des recettes fiscales palestiniennes par celui-ci, ce texte ne soit capable que de "regrets" et de "faire part de la profonde inquiétude". Je déplore aussi que le texte se contente de demander le respect de la clause des droits de l'Homme de l'accord de libre-échange UE-Israël sans s'en donner les moyens. En effet, il ne demande pas le gel de celui-ci tant que cette clause ne sera pas respectée. Un consensus mou pour des textes a minima dès qu'il s'agit des droits des peuples, voilà tout ce que ce parlement est capable de faire.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Para que o muito importante reatamento das conversações de paz diretas entre israelitas e palestinianos se realize, todas as partes devem evitar tomar qualquer medida unilateral que possa comprometer ou entravar os esforços de paz. Temos que encorajar as partes envolvidas a resolverem todos os litígios financeiros pendentes sob mediação da UE. É de condenar as declarações do líder político do Hamas, Khaled Meshaal, de que rejeita o reconhecimento do Estado de Israel: o Hamas deve reconhecer o direito à existência de Israel e à reconciliação palestiniana. Enquanto líderes palestinianos mantiverem esta postura, vai ser muito difícil encontrar um caminho para a paz plena nesta região do globo sacrificada.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Israel hat auf den kürzlich gefassten Beschluss der UNO-Vollversammlung zur Aufwertung des Status der Palästinenser mit der Ankündigung reagiert, 3000 weitere Wohnungen in Ostjerusalem und im Westjordanland zu bauen. Die geplanten Bauten im Gebiet E1 würden tief in Palästinensergebiet hineinreichen und dieses de facto in Nord- und Südteil spalten. Die Pläne sind besonders heikel, weil die Palästinenser befürchten, dadurch von Ost-Jerusalem abgeschnitten zu werden, das sie zu ihrer Hauptstadt bei einer angestrebten Zwei-Staaten-Lösung machen wollen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Schaffung eines lebensfähigen, zusammenhängenden und souveränen palästinensischen Staates unmöglich wird. Die vorliegende Gemeinsame Entschließung, die von allen Fraktionen des Parlaments mitgetragen wird, fordert u. a., dass der Beschluss der israelischen Regierung, auf Kosten des Haushalts der Palästinensischen Autonomiebehörde 100 Mio. USD palästinensischer Steuereinnahmen zurückzuhalten, widerrufen wird, aber auch die uneingeschränkte und wirksame Umsetzung der geltenden EU-Rechtsvorschriften und der bestehenden bilateralen Verträge zwischen der EU und Israel durch die EU und ihre Mitgliedstaaten. Ich habe für den Beschluss gestimmt, da ich der Meinung bin, dass die vorliegende Entschließung sehr ausgewogen ist und die Interessen sowohl der Israelis als auch der Palästinenser berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Ma toetasin üldjoontes Iisraeli kohta käiva resolutsiooni vastuvõtmist. Ma toetan kahe riigi – Iisraeli ja Palestiina – teket ja olemasolu. Samas ei saa ma olla nõus väidetega, justkui rajaks Iisrael Jordani Läänekaldale uusi asundusi. Tegemist on alaga, mis oli Iisraeli valduses juba USA presidendi B. Clintoni eestvõttel peetavate kahepoolsete läbirääkimiste tulemusel. Iisraelil ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus kaitsta oma riigi elanikke Hamasi raketirünnakute eest. Ma toetan resolutsiooni ettepanekuid kahe kõnealuse riigi asumisest läbirääkimiste laua taha.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução em que se insta a Autoridade Palestiniana e o Governo israelita a relançarem o processo de paz no Médio Oriente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. Esta resolución nos permite poner de relieve que los asentamientos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este son ilegales conforme al Derecho internacional. En la resolución se pide una paralización inmediata, total y permanente de todas las actividades israelíes de construcción de asentamientos y de expansión, así como el fin de las expulsiones de familias palestinas de sus hogares y la demolición de casas de palestinos. A la vez, se condenan las declaraciones efectuadas por el líder político de Hamás, Jaled Meshal, en las que niega el reconocimiento del Estado de Israel y rechaza claramente toda presencia israelí en Jerusalén, y se pide a Hamás que reconozca el derecho a existir de Israel. Y por fin, la resolución lamenta profundamente la decisión del Gobierno israelí de retener 100 millones de dólares estadounidenses de ingresos fiscales palestinos, lo que debilita el presupuesto de la Autoridad Palestina, y pide la transferencia inmediata de dichos ingresos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La scelta del governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania e soprattutto nella zona E1, quella tra la città-colonia di Ma’aleh Adumim e Gerusalemme est, ha sollevato unanimi dissensi. La condanna della Comunità internazionale e il disappunto espresso dall'Unione europea è motivato dalle conseguenze catastrofiche che ne deriverebbero. Si tratta di una decisione che impedirebbe la creazione di due Stati separati, nonché l’espansione in quella zona isolerebbe Gerusalemme est dal resto della Cisgiordania, minacciando il futuro dello Stato palestinese in quel territorio. L'Europa sostiene con fermezza l'idea dello sviluppo dei due Stati. In questo modo, infatti, si darebbe vita ad un equilibrio a sostegno della pace e della sicurezza durature. Nella speranza che un ruolo attivo dell'Europa possa risollevare questi territori martoriati, esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je soutiens fermement la proposition de résolution sur la décision du gouvernement israélien d'étendre les colonies en Cisjordanie, et insiste particulièrement sur l'appel lancé au gouvernement israélien en vue de reprendre les transferts des recettes fiscales en faveur de l'Autorité palestinienne, conformément aux accords signés et dans le but essentiel de ne pas aggraver la situation humanitaire. J'insiste également sur l'importance de l'accord du 21 novembre 2012 négocié par l'Egypte, qui met un terme au conflit opposant la bande de Gaza et le sud d'Israël. Enfin, je souligne l'appel à la réconciliation palestinienne, unique moyen de réunifier les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, et à Jerusalem-Est, qui font partie du même peuple palestinien vivant dans le territoire palestinien occupé.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Tendo em conta que, em 2 de dezembro de 2012, o governo israelita anunciou a intenção de construir cerca de 3 mil novas casas de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, o Parlamento Europeu entendeu manifestar a sua profunda preocupação perante tal anúncio, salientando que essa expansão pode pôr em causa as perspetivas de uma Palestina viável, tendo Jerusalém como capital partilhada entre a Palestina e Israel. Na resolução comum aos vários grupos políticos do Parlamento Europeu, sublinha-se ainda que os colonatos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental são ilegais à luz do Direito Internacional e apela-se à suspensão imediata, total e permanente das atividades de construção e expansão de colonatos israelitas e a que se ponha cobro a novas ordens de despejo de famílias palestinianas, bem como à demolição de casas palestinianas.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le vote de cette résolution, que j'ai cosignée, est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle: une bonne nouvelle car l'immense majorité des parlementaires européens désapprouve la stratégie israélienne, en contradiction avec les engagements de cet Etat, et une mauvaise nouvelle, car elle met en évidence un nouvel écueil sur le chemin de la paix et est un énième appel de notre Assemblée à parvenir à une résolution de ce conflit qui empoisonne la région. La décision du gouvernement israélien d'étendre les colonies en Cisjordanie hypothèque considérablement la perspective de créer au Proche-Orient deux États, l'un israélien, l'autre palestinien, voisins, indépendants, pacifiques et économiquement viables, dans les frontières de 1967. Aussi, il était important que le Parlement fasse savoir son inquiétude face à un risque d'enlisement et d'escalade de la violence. Quand on sait que le conflit israélo-palestinien cristallise toutes les rancœurs dans le monde arabe, nul besoin de dire que l'UE doit peser de toutes ses forces pour faire revenir les deux voisins autour de la table des négociations. Toute initiative qui ruinerait les efforts de paix est à bannir, pour ne pas ajouter la provocation au désespoir des deux peuples qui sont destinés à vivre côte à côte.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Destacamos nesta resolução a denúncia da anunciada expansão dos colonatos por Israel em Jerusalém Oriental, bem como o reconhecimento da ilegalidade dos colonatos e o "apelo" à sua "suspensão imediata, total e permanente". Sublinhamos ainda a denúncia da retenção pelo governo israelita de receitas fiscais palestinianas e a "solicitação" da sua transferência imediata. A linguagem utilizada é, no entanto, bastante condescendente para com as autoridades israelitas. É incompreensível que não sejam condenadas expressamente estas ações de Israel. É incompreensível que não se refira uma só vez que estas ações são uma vingança das autoridades israelitas face à aprovação pela Assembleia Geral da ONU do estatuto de Estado observador não-membro das Nações Unidas, que se tratam de ações reveladoras do desrespeito com que Israel continua a votar as sucessivas resoluções da ONU, as quais reconhecem os direitos nacionais do povo palestiniano, nomeadamente o direito ao estabelecimento do Estado da Palestina, soberano e independente, nas fronteiras anteriores a 1967, com Capital em Jerusalém Leste. Resoluções que exigem o fim e o desmantelamento de todos os colonatos e do muro de separação, o direito ao regresso de todos os refugiados palestinianos à sua pátria e a compensação do povo palestiniano por mais de seis décadas de ocupação.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0544/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente Resolução, apelando às autoridades Ucranianas a investigarem os problemas ocorridos durante as eleições e os casos de violação do direito eleitoral. Penso que é urgente o Presidente da Ucrânia, o Governo e o Parlamento procederem à intensificação e ao fortalecimento do processo de modernização e de reforma, de modo a trazer o país mais próximo dos parâmetros da União Europeia, enaltecendo que muitas destas reformas podem ser feitas em cooperação entre a Ucrânia e a União Europeia. Penso que a União Europeia tem demonstrado desde sempre a sua clara intenção de associar-se politicamente à Ucrânia, devendo por isso a Ucrânia dar o mesmo sinal, com as reformas solicitadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution even though my original proposal was to postpone the adoption of such a resolution until after the newly elected Ukrainian Parliament starts its work. In this case the European Parliament would be able to express its concerns and expectations to the new Parliament of Ukraine. Today I would like to stress that it is of utmost importance that the Ukrainian Government seriously addresses the inconclusive results in some electoral districts and the shortcomings of the electoral law. I regret that the 2012 parliamentary elections, which were to be ‘a key test’ for Ukraine’s development into a fully-fledged democracy, failed to meet international standards and were ‘a step backward’ compared to previous elections. But even in those conditions the EU must remain supportive of the Ukrainian people as a protection against attempts to isolate Ukraine, which could lead to ‘favourable conditions for undemocratic regimes’. Moreover, we observe worrying tendencies regarding rising nationalistic sentiment in Ukraine which led to the election of the ‘Svoboda’ Party to the Parliament of Ukraine. We must recall that racist, anti-Semitic and xenophobic views go against the EU’s fundamental values and principles and might undermine EU readiness to cooperate with Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I agree that the EU need to establish closer political and economic ties with Ukraine, but I cannot give my vote to a text which asks for the freeing and political rehabilitation of Mrs Yulia Tymoshenko. I support the demand for a fair trial for Mrs Tymoshenko, but I dissent from a text which makes the assumption that the former Prime Minister of Ukraine deserves to be supported as if she was a champion of freedom and justice in her country. She was and is just a very questionable politician, already arrested for corruption and seen negatively by most Ukrainians.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution. Celle-ci rappelle qu’il est nécessaire de poursuivre le développement des relations avec l’Ukraine mais que ceci ne sera possible que lorsque les droits fondamentaux et les principes démocratiques seront pleinement appliqués dans ce pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei, deoarece Ucraina va prelua în 2013 preşedinţia OSCE, iar ţara trebuie să promoveze principiile pe care este construită organizaţia. De asemenea, mă aştept ca, pe perioada preşedinţiei, Ucraina să se implice activ în rezolvarea conflictului îngheţat din regiunea Transnistria. Încurajarea negocierilor în format 5+2 este cea mai bună soluţie, iar un prim pas pentru a obţine progrese ar fi înlocuirea misiunii militare de menţinere a păcii cu una civilă. De asemenea, Ucraina va trebui să urmărească respectarea democraţiei în toate statele membre OSCE, inclusiv la nivel naţional. Un aspect care mă preocupă în continuare este folosirea justiţiei în Ucraina în scopuri politice prin acţiuni selective care vizează exclusiv membrii opoziţiei. Astfel de practici trebuie să înceteze, iar prizonierii politici, precum Iulia Timoşenko, trebuie eliberaţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Z zainteresowaniem obserwuję sytuację na Ukrainie. Mając na uwadze jej powierzchnię, położenie geograficzne oraz silne więzi historyczne, kulturowe i gospodarcze z Europą Środkową i Wschodnią, Ukraina odgrywa kluczową rolę w regionie i jest istotnym partnerem Unii Europejskiej.

Mając na uwadze europejskie aspiracje Ukrainy oraz perspektywę podpisania umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską i Ukrainą, niezbędne jest zintensyfikowanie wysiłków w celu lepszej ochrony praw człowieka, poszanowania swobód obywatelskich i podstawowych wolności, a także praworządności obejmującej uczciwe i bezstronne procesy sądowe. Istotne jest też kontynuowanie reform gospodarczych. Unia Europejska poprzez, m.in. liczne rezolucje Parlamentu Europejskiego oraz oświadczenia Catherine Ashton, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zwracała uwagę na istnienie wielu wyzwań i problemów, z jakimi boryka się Ukraina, takich jak np. aresztowania liderów opozycji politycznej czy przypadki łamania procedur wyborczych w trakcie wyborów parlamentarnych, co udokumentowane zostało w raportach OBWE/ ODIHR.

Wierzę jednak, że wspólne wysiłki pozwolą na przezwyciężenie istniejących trudności oraz zapewnią skuteczną współpracę między Unią Europejską a Ukrainą, z korzyścią dla obu stron.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this joint motion for resolution from the main political groups which expresses regret that recent elections in the Ukraine did not meet international standards. I know that my constituents in Wales demand full respect for human rights in any cooperation between the EU and third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Ucrânia é um dos mais importantes centros da cultura e história eslavas, parte indissociável da história e cultura europeias no seu conjunto. A circunstância de que uma importante comunidade ucraniana se radicou em Portugal, e aí vive e labora, contribuiu para tornar a vida política daquele país menos distante e as questões geoestratégicas que o afetam mais percetíveis mesmo para quem as perspetiva a partir da outra ponta da Europa. Se devemos apoiar o desejo ucraniano de convergir com a União Europeia e de ver naquele país um potencial parceiro, não deveremos, ainda assim, deixar de promover as mudanças e reformas internas, que lhe permitam estabelecer-se firmemente como um Estado de Direito democrático. Faço uma vez mais votos que a Ucrânia venha a demonstrar na prática a sua efetiva adesão aos valores, princípios e ideais que norteiam a vida e ação da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Estamos perante mais um lamentável exercício de ingerência, denotando os inconfessados propósitos de domínio e de controlo de uma região e de um país de grande importância, por conhecidas razões de natureza geoestratégica. Fosse a “onda laranja” – a força política mais alinhada com interesses das principais potências da UE – e a reação seria certamente bem distinta. Mas não foi. E o Parlamento Europeu insta agora à “melhoria do Código Eleitoral da Ucrânia”. Saliente-se o reacionarismo bafiento (de má memória) e o anti-comunismo primário do PPE ao pretender introduzir uma emenda ao texto da resolução que apelava aos partidos “pró-democráticos” eleitos para não estabelecerem ligações ou acordos com o Partido Comunista da Ucrânia (que obteve quase 15% dos votos). Como noutras ocasiões da História, com pezinhos de lã, vão-se insinuando tentativas de criminalização da luta contra a opressão e a exploração, da luta pela democracia e a liberdade, de que o ideal comunista é expressão maior. Os herdeiros políticos (de matizes diversos) dos "camisas negras" de outrora sentem, no fundo, a mesma ameaça que sentiram os seus antepassados. A ameaça que a luta pela justiça social representa para a manutenção da ordem social injusta e iníqua que defendem e que os sustenta. Não passarão!

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Ukrajina bola počas samitu medzi EÚ a Ukrajinou, ktorý sa konal v roku 2011 v Kyjeve, označená za európsku krajinu s európskou identitou, ktorá má spoločnú históriu a spoločné hodnoty s krajinami Európskej únie. Samit, ktorý mal vyústiť do podpisu dohody o pridružení, však nesplnil svoje ciele, pretože EÚ bola znepokojená politickou situáciou na Ukrajine, najmä čo sa týka zatknutia popredných predstaviteľov opozície Júlie Tymošenkovej a Jurija Lucenka a súdneho konania s nimi. Európska únia sa ďalej hlási k svojmu záväzku v oblasti politického pridruženia a hospodárskej integrácie s Ukrajinou. Som presvedčená, že pre zabezpečenie posilnených vzťahov medzi nimi je nevyhnutná rýchla a rozhodná činnosť vlády a všetkých ďalších príslušných štátnych orgánov na Ukrajine, ktorá smeruje k upevneniu demokratickej legitimity krajiny. Účinnú spoluprácu medzi Ukrajinou a Európskou úniou možno realizovať iba na základe jednoznačnej ochoty ukrajinských orgánov vykonať potrebné reformy, predovšetkým v oblasti právneho systému a súdnictva, s cieľom začať v plnej miere plniť zásady demokracie, chrániť ľudské práva, základné slobody a práva menšín a rešpektovať zásady právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt, melynek értelmében felszólítjuk az ukrán parlamentet, hogy utasítsa el a 8711-es törvényjavaslatot, amelyet első olvasatban a közelmúltban fogadtak el, és amely korlátozná a szólás- és gyülekezési szabadságot. Szeretném kiemelni, hogy aggasztónak tartom a nacionalizmus erősödését Ukrajnában. Ezért is fontos az, hogy az állásfoglalás leszögezi, hogy a rasszista, antiszemita és xenofób nézetek ellentétesek az EU alapvető értékeivel és elveivel. Az EP arra kéri a demokrácia mellett elkötelezett pártokat az ukrán parlamentben, hogy ne támogassák és ne lépjenek koalícióra a párttal.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Les élections de 2012 qui ont eu lieu en Ukraine et qui devaient servir de test pour juger de l'engagement du pays envers l'Etat de droit et la démocratie réelle se sont révélées insatisfaisantes, et ont même démontré une certaine régression par rapport à des élections précédentes. Des pratiques d'intimidation à l'encontre de candidats et du personnel électoral, une couverture médiatique inéquitable et de nombreuses irrégularités constatées dans le dépouillement des voix nous ont plus particulièrement inquiétés. La résolution qui a été adoptée et que j'ai soutenue par mon vote conditionne donc la signature d'un accord d'association avec l'Ukraine, accord en faveur duquel l'Union européenne reste engagée, à la réalisation de progrès concrets en matière de principes démocratiques.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this Resolution which makes a strong appeal to the Ukrainian authorities to find, together with the European Parliament’s envoys, Aleksander Kwasniewski and Pat Cox, a reasonable and just solution to the Tymoshenko case, and urges the Ukrainian Government to respect and implement the final decisions of the European Court of Human Rights on the ongoing case of Yulia Tymoshenko and Yuri Lutsenko.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il governo ucraino deve rimediare, insieme a tutti i partiti politici, alle irregolarità elettorali, compresi i risultati non conclusivi in alcune circoscrizioni elettorali.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Uma cooperação efetiva entre a Ucrânia e a União Europeia só pode ser desenvolvida com base numa vontade clara das autoridades ucranianas de introduzir e executar as reformas necessárias, em especial a reforma do sistema jurídico e judicial, visando uma adesão plena aos princípios da democracia e de respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, dos direitos das minorias e do Estado de Direito. É necessário que as instituições da União Europeia, o Conselho da Europa e a Comissão de Veneza concedam um apoio ativo e eficaz a este processo de reforma. A Ucrânia deve pôr cobro às práticas de aplicação seletiva da justiça em todas as instâncias da administração e permitir aos partidos da oposição a participação na vida política sob a observância da igualdade de condições de concorrência. Devem ser libertados e reabilitados os opositores alvo de perseguição política, incluindo Iulia Timoshenko e Iuri Lutsenko.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Trotz aller berechtigter Kritik gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Ukraine in einer schwierigen Lage befindet. Das Land ist immer noch auf der Suche nach seiner Identität. Außerdem leidet die Ukraine immer noch unter den Folgen einer mehr al 70 Jahre dauernden kommunistischen Diktatur, die sich nicht von heute auf morgen beseitigen lassen, und schließlich gab es auch in der demokratischen Entwicklung so mancher EU-Staaten immer wieder auch Rückschläge.

Deshalb darf die EU die Beziehungen zu Kiew nicht unnötig belasten. Jetzt den Oberlehrer in Sachen Demokratie zu spielen oder gar die Sanktionskeule zu schwingen, würde überhaupt nichts bringen, außer dass sich die Ukraine von der EU ab- und Russland zuwendet. Aus diesen Gründen habe ich den Vorschlag abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už. Rezoliucijoje išdėstytos probleminės sritys, kuriose Ukraina artimiausiu metu turėtų parodyti pažangą. Manau, kad ES turėtų toliau aktyviai dirbti su partneriais Ukrainoje, siekiant padėti tą pažangą padaryti. Tikiuosi, kad 2013 m. Vilniuje vyksiančiame Rytų Partnerystės vadovų susitikime tapsime kokybiškai naujo ES ir Ukrainos bendradarbiavimo bei suartėjimo etapo pradžios liudininkais.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin resolutsiooni „Olukord Ukrainas” vastuvõtmist. Euroopa Parlamendi poolt tehtud osundused vajakajäämistele Ukrainas õigusriigi ülesehitamisel ja esitatud ettepanekud on tingitud soovist liita Ukraina Euroopa demokraatlike õigusriikide perre. Ukraina on meile strateegiline partner, täna on meie huvid assotsieerumisele ühel lainel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. − Ukraina on minule, Eestist valitud saadikule, kindlasti väga südamelähedane teema. Seob meid ju minevikus kuulumine Nõukogude Liitu. Leian, et Ukraina peab jätkama oma pingutusi Euroopa integratsiooni teel. Ukraina on suurte võimalustega Euroopa rahvaste perre kuuluv riik. On sügavalt kahetsusväärne, et toimunud valimised on tõstatanud terve rea vastuseta küsimusi toimunud rikkumiste suhtes. Ja loodan, et edaspidiste menetlemiste käigus saavad lahenduse seni vastamata jäänud küsimused, näiteks ühemandaadilistes valimisringkondades toimunud rikkumiste uurimine.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A política de relações de vizinhança faz parte do projeto da União. Da presente resolução, que voto favoravelmente, saúdo a assinatura do acordo modificado de facilitação de vistos entre a União Europeia e a Ucrânia, que introduz claras melhorias quanto à emissão de vistos para os cidadãos ucranianos em relação ao acordo atualmente em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − 28 października odbyły się wybory parlamentarne na Ukrainie. W kontekście zakończenia prac nad umową stowarzyszeniową wybory te były szczególnie obserwowane przez Unię Europejską. Międzynarodowe misje obserwacyjne, w tym misja obserwacyjna Parlamentu Europejskiego, w trakcie całego procesu wyborczego dopatrzyły się nieprawidłowości. O ile same głosowania przebiegały prawidłowo, to okres przedwyborczy został oceniony negatywnie. Główne problemy to brak przejrzystości w zakresie finansowania kampanii wyborczych, brak jednakowych warunków do prowadzenia kampanii wyborczej (pozostawanie przywódców pomarańczowej rewolucji w więzieniu, brak zrównoważonego dostępu do mediów) oraz niedoskonałości nowego prawa wyborczego. Silne poparcie w wyborach dla partii politycznych mówiących o konieczności zbliżenia z UE jest dowodem na europejskie aspiracje ukraińskiego społeczeństwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. La OSCE/OIDDH y los observadores electorales internacionales pudieron constatar que las elecciones en Ucrania han estado caracterizadas por el desequilibrio en los medios de comunicación, la gestión incorrecta de la composición de las comisiones electorales, la falta de transparencia en la financiación de los partidos, el abuso de los recursos administrativos y la desigualdad de condiciones, reflejada también en la ausencia de los principales candidatos de la oposición, encarcelados por motivos políticos, lo cual constituye un paso atrás respecto a otras elecciones generales recientes. Por ello, una cooperación efectiva entre Ucrania y la Unión Europea solo puede alcanzarse sobre la base de una clara voluntad por parte de las autoridades ucranianas de emprender y aplicar las reformas necesarias, en particular por lo que respecta al sistema jurídico y judicial, con el propósito de respetar plenamente los principios de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, los derechos de las minorías y el Estado de Derecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Esprimo sincera preoccupazione per la situazione dell'Ucraina a causa delle violazioni dei diritti umani e della totale assenza di trasparenza che hanno caratterizzato le recenti consultazioni elettorali. La cooperazione tra Unione europea e Ucraina non può proseguire in assenza delle riforme necessarie alla creazione di un autentico Stato democratico. L'Europa si è, infatti, impegnata ad accompagnare l'Ucraina nel suo percorso orientato alla democrazia. L'impegno sarà proseguito esclusivamente in seguito alla cessazione delle mortificanti violazioni della libertà di espressione in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere e questo perché costituisce una chiara violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Non posso, inoltre, non richiamare l'attenzione sulla disparità di trattamento, gli episodi intimidatori, le irregolarità nel conteggio dei voti che hanno caratterizzato il processo di voto. Credendo che l'Europa possa incentivare, attraverso azioni efficaci, i futuri processi di riforma, esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution qui appelle les autorités ukrainiennes à trouver une solution raisonnable au cas Timochenko, en collaboration avec les envoyés du Parlement européen Aleksander Kwaśniewski et Pat Cox. Elle salue également la décision prise par la Verkhovna Rada de créer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les problèmes s’étant produits durant ces élections ainsi que les violations de la loi électorale.

La résolution exhorte par ailleurs le président, le gouvernement et le parlement d’Ukraine à poursuivre, intensifier et renforcer le processus de modernisation et de réforme afin de rapprocher le pays des normes communes aux pays de l'Union européenne. Elle note également que la coopération étroite avec l'Union européenne dans le cadre de l’accord d'association serait la meilleure manière de réaliser un grand nombre de ces réformes.

De plus, la résolution lance un appel vigoureux à la haute représentante et vice-présidente Ashton ainsi qu’au commissaire Füle, pour accroître l’engagement de l’Union envers l’Ukraine en vue de réaliser une association politique et une intégration économique.

Par ailleurs, la résolution souligne la nécessité pour l’Union européenne de continuer à s’efforcer d’utiliser le plein potentiel des relations UE-Ukraine au profit des citoyens de ce pays et de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As eleições que tiveram lugar a 28 de outubro de 2012, na Ucrânia, foram envoltas em acusações de irregularidades eleitorais por vários organismos internacionais, nomeadamente pela OSCE e pelo relatório da delegação do Parlamento Europeu de observação das eleições neste país. Considero, por isso, importantes as recomendações apresentadas pelo Parlamento Europeu, na tentativa de se alcançar um verdadeiro Estado de Direito, em que o poder judicial é independente do poder político, e onde a administração pública cumpre os seus objetivos de bem comum à sociedade ucraniana. É, assim, essencial que a União reforce o seu empenhamento nas relações com a Ucrânia, com vista a retirar vantagens comparativas e ações que beneficiem os cidadãos ucranianos. Exemplo de uma medida que deve estar em cima da mesa de negociações é a matéria da liberalização dos vistos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la situaţia din Ucraina, deoarece Ucraina este o ţară europeană cu o identitate europeană, care are o istorie comună şi valori comune cu ţările din Uniunea Europeană. Susţin sprijinul neîncetat pentru aspiraţiile europene ale poporului ucrainean şi subliniez importanţa conlucrării cu Ucraina, inclusiv cu societatea civilă (ONG-uri, organizaţii religioase etc.) pentru îmbunătăţirea instituţiilor democratice, pentru consolidarea statului de drept, asigurarea libertăţii mass-mediei şi pentru progresul pe calea reformelor economice esenţiale. Consider important faptul că s-a semnat acordul de facilitare a vizelor dintre Uniunea Europeană şi Ucraina, care, în comparaţie cu acordul actualmente în vigoare, introduce îmbunătăţiri clare în ceea ce priveşte eliberarea vizelor pentru cetăţenii ucraineni. Solicităm Consiliului să avanseze pe calea dialogului pe tema liberalizării vizelor dintre UE şi Ucraina, în perspectiva summit-ului Parteneriatului estic de la Vilnius din noiembrie 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I have chosen to abstain from voting on the amendment condemning the Ukrainian party Svoboda. It is with great concern that I am observing the growth of nationalistic and xenophobic spirits in the western part of Ukraine. I realize that the group responsible for that, to a large extent, is Svoboda. The party has been cultivated by the traditions of Bandera, thus I, as well as Europe, condemn such actions, which are destructive for Ukrainian aspirations for integration to the European Union. At the same time, Svoboda repeatedly showed its support for European integration in the Supreme Council and deserves some time to change their nationalist-chauvinist politics. To be credible, the party has to refuse to use its xenophobic slogans and radically change its politics. We will continue watching closely the actions of Svoboda and its European action plan, as I believe signing the EU Association Agreement will play a great role in establishing political and economic reforms in Ukraine and will get the country closer to integration with the European Community.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução constitui mais um exemplo de como o PE insiste em ingerir na Ucrânia, neste caso em relação ao processo de eleições legislativas de 28 de outubro passado. Seria interessante saber se o PE tornaria este assunto tão visível se tivesse sido a força política da chamada “Revolução Laranja”, mais alinhada com os interesses económicos da UE, a ganhar as eleições. A ingerência é tal que os deputados que aprovaram esta resolução instam à “melhoria do Código Eleitoral da Ucrânia”. De salientar ainda a tentativa – por agora gorada – por parte do PPE de incluir uma emenda oral que instava os partidos “pró-democráticos” eleitos a não estabelecerem ligações ou acordos com o Partido Comunista da Ucrânia (que obteve quase 15% dos votos), à semelhança do que se mencionava em relação ao partido fascista Svoboda no texto-base da resolução. É mais uma tentativa por parte de forças do PE de tentar equiparar o comunismo ao fascismo e de criminalizar as forças comunistas. Quando se criminalizam os comunistas e o seu ideal libertador, está a condenar-se a democracia e a liberdade de escolher um projeto alternativo ao capitalismo, ou seja, será a UE a dar o exemplo mais anti-democrático ao mundo.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0533/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente Resolução, reiterando o meu pleno apoio da futura adesão da Albânia à União Europeia e partilho a avaliação feita pela Comissão sobre este país, na qual defende-se que deve ser dado a este país o Estatuto de País Candidato, desde que este cumpra com os objetivos das reformas planeadas nas áreas judicial, administração pública e no que concerne à revisão das Regras e Procedimentos do Parlamento Nacional. Chamo igualmente a atenção para a importância das próximas eleições, de modo a que estas sejam conduzidas de maneira livre e justa, o que será um verdadeiro teste da maturidade da Democracia na Albânia e a demonstração da habilidade das forças políticas de embarcarem numa agenda Europeia para o país. Deste modo, apelo ao Conselho que conceda, sem demora, o Estatuto de País Candidato à Albânia, com a condicionalidade do cumprimento das reformas-chave que devem ser efetuadas, mais facilmente, com uma maior cooperação interpartidária, envolvendo Oposição e Governo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I support this resolution because it reiterates our full support for Albania’s future accession to the European Union. As the Commission’s assessment underlined, the country should be granted candidate status without further delay. In this past year indeed, Albania engaged in the adoption of key reforms in the judiciary and public administration. With this text we praise the developing dialogue between the civil society and the Albanian Government and call on all the Albanian political forces to continue to adopt concrete reforms leading to tangible results for the benefit of all citizens. Nevertheless, we urge the Albanian authorities to take further action to ensure the real independence, integrity, transparency and efficiency of the judiciary as this is a key element for a complete European integration

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam a jelentést, mely felszólítja a Tanácsot, hogy Albánia kapja meg mihamarabb az uniós tagjelölti státuszt. A nyugat-balkáni bővítést az Uniónak folytatnia kell, és Albánia ebben a térségben kétségtelenül stabilizáló szerepet tölt be. Egyetértek a jelentés megállapításával, miszerint az ország jövője az Európai Unióhoz kapcsolódik, és az uniós csatlakozási folyamatnak a reformok folytatásának hajtóerejévé kell válnia. Azonban magam is kiemelem a politikai párbeszéd fenntartásának jelentőségét a kormányzó többség és az ellenzék között, és a politikai légkör javításának szükségességét. A következő évi választási kampány során nem szabad hagyniuk, hogy Albánia letérjen az uniós útról és biztosítaniuk kell a parlamenti választások szabad és tisztességes lebonyolítását. Ezenkívül a politikai szereplőknek meg kell értetniük a lakossággal, hogy az uniós csatlakozás minden albán közös érdeke. Végül a korrupció elleni fellépést sürgetem a jelentéssel összhangban, ami az uniós csatlakozás elengedhetetlen feltétele. Az albán vezetés szenteljen kiemelt figyelmet a kérdésnek.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Chountis a proposito dei progressi compiuti dall'Albania verso l'adesione all'UE, in quanto ritengo che abbia tenuto in dovuta considerazione la valutazione fatta dalla Commissione sul fatto che l'Albania abbia soddisfatto quattro delle dodici priorità, sia sulla buona strada verso il raggiungimento di altre due e abbia positivamente riconosciuto questi risultati. Così come affermato anche dal Consiglio affari generali di lunedì scorso, mi compiaccio del ruolo costruttivo che l'Albania continua ad avere nella regione, ma tengo a sottolineare la necessità di intensificare ulteriormente gli sforzi, in particolare nel campo della riforma del sistema giudiziario al fine di rafforzarne l'indipendenza, efficienza e responsabilità, della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, della tutela di tutte le minoranze e dell'attuazione delle riforme. Il positivo svolgimento delle elezioni parlamentari nel 2013 sarà un test cruciale per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche del Paese. Un dialogo politico sostenibile e un impegno costante in tutti i settori contemplati dalle priorità saranno indispensabili per attuare le riforme necessarie per il futuro europeo dell'Albania.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A Albânia faz parte geograficamente, historicamente e culturalmente da Europa. Considerando que a Albânia pretende aderir à União, deve demonstrar capacidade para contribuir com o reforço dos valores defendidos pela UE. Antes disso, contudo, a Albânia terá de levar a cabo reformas estruturais nos domínios da administração pública e na justiça; reformas essas que estão sendo aos poucos aplicadas pelo país, facto que merece aplauso. As forças políticas albanesas devem continuar a adotar reformas em benefício dos seus cidadãos, através do diálogo construtivo (indispensável na democracia), para que o país avance na via da adesão. Os albaneses devem compreender que a democracia e o Estado de direito constituem os dois principais estandartes dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. As autoridades necessitam de tomar mais medidas para assegurar uma total independência, transparência, liberdade de expressão, eficiência judicial, combate à corrupção e ao abuso de fundos públicos. Espero que a Albânia continue na senda do progresso e continue a fomentar relações de boa vizinhança, principalmente com os países dos Balcãs. Exorto o governo albanês a tomar medidas para resolver o problema do desemprego e da pobreza extrema, e a compensar devidamente os antigos presos políticos. Acredito que a Albânia poderá reunir em breve as condições necessárias para fazer parte da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this resolution on Albania’s progress towards EU accession. It is clear that Albania has much work to do in the areas of justice and democracy before it can really move forward. There are also concerns about corruption. There has been some progress but Albanian politicians are not working together in the interests of the people in government or in parliament. We have seen delays in some Welsh legislation because of a lack of cooperation but in Albania’s case there are three laws which are essential to the country’s accession process but are actually being blocked in Parliament because of political power struggles. I hope that the message from the European Parliament will have a positive affect.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Em 2010 alertei para a crise política na Albânia, que ameaçava pôr em causa as reformas entretanto empreendidas e que visavam em boa medida uma aproximação crescente à União Europeia, e manifestei as minhas dúvidas quanto às poucas garantias dadas por aquele país quanto ao respeito pelo Estado de Direito e pelas liberdades individuais. Mais de dois anos passados, reconheço que a situação melhorou após o acordo de Novembro de 2011. Saúdo as reformas empreendidas e o esforço desenvolvido. Não obstante esta melhoria e o “caminho europeu” que governo e oposição declaram querer trilhar, deve dizer-se que muito há ainda a fazer para que possamos julgar a Albânia apta a aderir à União. Desejo que tal venha a acontecer.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Albânia é um país com uma importância geoestratégica significativa uma vez que se encontra numa região periférica da Europa, mas com fortes ligações ao Médio Oriente e à Ásia através da península helénica. Durante o ano de 2012, presidiu ao Conselho de Ministros do Conselho da Europa, o que lhe permitiu aumentar a credibilidade entre os Estados-Membros. Os governantes da Albânia manifestaram a sua intenção de aderir à União Europeia (UE), tendo, em 2010, sido estabelecido um conjunto de reformas a que a Albânia deveria proceder a fim de lhe ser concedido o estatuto de país candidato à adesão. O relatório de acompanhamento relativo ao ano de 2011 concluiu pelo cumprimento de quatro prioridades e está prestes a concluir mais duas. Melhoraram as relações entre o governo e a oposição, foi levantada a imunidade a funcionários de alto nível e a juízes e iniciadas várias reformas em ordem à transição para a democracia. Embora ainda haja muito a fazer até atingir a maturidade política, nomeadamente no que respeita ao combate à corrupção, ao crime organizado, à fraude e evasão fiscais, saúdo o povo albanês pelos progressos realizados e insto o governo a continuar com as reformas em curso rumo a uma integração, de pleno direito, na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução não é muito diferente de outras sobre países candidatos à adesão. Há nelas uma matriz comum: a da imposição do modelo político, económico e social que corresponde aos interesses das potências e dos monopólios da UE; a da imposição da conformação do Estado à “economia de mercado”, ou seja, às regras da sociedade capitalista. A implementação do acervo comunitário é o cavalo de Tróia da UE, que exige a sua implementação integral por estes países. A sua aplicação conduziu (e conduz de forma cada vez mais acelerada) à destruição de parte muito significativa dos setores produtivos nacionais dos países que aderiram à UE, abrindo caminho ao domínio dos monopólios das grandes potências. Obrigou à privatização ou ao desmantelamento de serviços públicos fundamentais, ou à destruição de milhares de pequenas e médias empresas e milhares de pequenos e médios agricultores e à destruição de milhões de postos de trabalho. Nesta resolução, pouco ou nada é referido quanto aos impactos e consequências socio-económicas da aplicação do acervo comunitário e das medidas necessárias para lhe fazer face. Pese embora esta apreciação crítica, esperamos que seja respeitado o direito soberano do povo albanês de decidir – livre de qualquer ingerência ou pressão externa – se deseja ou não aderir à UE. Abstivémo-nos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Budúcnosť Albánska a ostatných krajín západného Balkánu je spojená s Európskou úniou. I Albánsko patrí zemepisne, historicky a kultúrne do Európy. Pristúpenie krajiny do EÚ by malo byť nielen cieľom vlády a opozície, ale malo by byť zamerané na spoločný záujem všetkých Albáncov. Štáty uchádzajúce sa o členstvo v Únii musia vo všetkých fázach procesu pristúpenia preukázať svoju schopnosť posilniť praktickú realizáciu hodnôt, na ktorých je EÚ založená. Musia zaviesť a od samého začiatku podporovať riadne fungovanie hlavných inštitúcií nevyhnutných na demokratickú správu vecí verejných a dodržiavanie zásad právneho štátu, počnúc národným parlamentom, cez vládu a súdny systém vrátane súdov a prokuratúry až po orgány presadzovania práva. Som toho názoru, že Albánsko vďaka svojmu doterajšiemu reformnému úsiliu a v prípade, že si to občania tejto krajiny budú želať, môže pokročiť v roku 2012 do ďalšej fázy prístupového procesu – získať postavenie kandidátskej krajiny na pristúpenie, ak dosiahne dostatočné konkrétne výsledky v oblastiach, v ktorých je žiaduce a potrebné uskutočniť kľúčové reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − Very little progress was made in terms of the social inclusion of Roma in the past years in Albania, so it can be stated that the Strategy for Social Inclusion for 2007-2013 could not fulfil the expectations. The government has approved decisions to assist in birth registration, but institutions have not properly coordinated the registration process and, although Roma have benefited from the distribution of free text books and making public schooling compulsory, high school drop-out rates still remain high and enrolment rates in pre-schools are low. Roma communities still live in substandard living conditions, and local government units are still insufficiently involved and aware of the problems, with critical services for Roma still being largely provided by civil society organisations and financed by international donors. The programme therefore has proved to be unsustainable and in most areas achieved no or very limited progress due to financial constraints and the lack of coordination and expertise. Albania must therefore draw the conclusions of its failed strategy and develop an action plan for the 2013-2020 period that is in line with he EU Framework Strategy and the EU must monitor and support its implementation through IPA and SAP.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this resolution on Albania and welcome the fact that it stresses that anti-trafficking law enforcement and victim protection efforts should be intensified, and calls for the adoption of the strategy for justice for children and the execution of judicial decisions, which is a basic prerequisite for a functioning and effective judiciary.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Ci sono stati dei progressi limitati per quanto concerne la riforma del sistema giudiziario. Occorre quindi sollecitare le autorità ad adottare ulteriori misure volte a garantire una reale indipendenza, integrità, trasparenza, responsabilità ed efficienza della magistratura e la sua libertà dalle interferenze politiche e dalla corruzione, al fine di garantire ai cittadini un accesso equo ai tribunali, assicurare che i processi siano svolti entro un periodo ragionevole e accelerare i progressi nell'attuazione della strategia di riforma del sistema giudiziario.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os países que visam aderir à União devem demonstrar, em todas as fases do processo de adesão, a sua capacidade para reforçar a concretização prática dos valores em que a União assenta; devem estabelecer e promover, desde cedo, o bom funcionamento das instituições fundamentais à governação democrática e ao Estado de direito, desde o parlamento nacional ao governo e ao sistema judicial, incluindo os tribunais e os procuradores do Ministério Público, bem como os organismos responsáveis pela aplicação da lei. O processo de adesão à UE deve tornar-se um motor para a prossecução das reformas e o principal factor de garantia de uma cooperação construtiva e responsável entre o aparelho político do país. Desde o acordo de novembro de 2011 entre o partido no governo e a oposição, foram alcançados progressos evidentes na agenda da reforma. No entanto, os desafios ainda existentes devem ser enfrentados para avançar na via da adesão à UE. A Albânia, graças aos seus esforços reformistas, e desde que o povo albanês assim o deseje, pode passar à próxima etapa do processo de adesão em 2012, ou seja, assumir o estatuto de país candidato à adesão, desde que consiga a massa crítica de resultados concretos nas principais áreas pendentes das reformas em curso.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Europäische Union kämpft immer noch mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, deren Ende zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen ist. Vielmehr steht zu befürchten, dass weiterhin Staaten immer mehr Geld brauchen werden, um überleben zu können. Funktionierende Volkswirtschaften wie Deutschland oder Österreich müssen immer mehr Schulden machen, um den maroden Staaten helfen zu können. Eine neuerliche EU-Erweiterung um ein Land wie Albanien würde die ohnehin angespannte Finanzsituation wohl zusätzlich verschärfen und nicht der Entspannung dienen. Ich habe gegen den Beschluss gestimmt, da ich der Meinung bin, dass die Europäische Union zuallererst ihre bestehenden Probleme zu lösen hat, bevor sie einen weiteren Staat zum Beitrittskandidaten macht. Noch dazu ist die albanische Wirtschaft längst nicht für einen möglichen EU-Beitritt in einigen Jahren gerüstet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Os esforços determinados do governo e da oposição no sentido de cooperar relativamente às reformas, depois de um longo impasse, são destacados na presente resolução que, por esse motivo, voto favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Il Parlamento europeo riconosce che il dialogo politico sinora avuto con l'Albania è un fattore importante per ottenere progressi nel raggiungimento delle 12 priorità stabilite da quest'ultima con l'UE. Il Parlamento in particolare auspica che le prossime elezioni in Albania si svolgano nel rispetto della libertà e della correttezza e crede che la tornata elettorale servirà anche da banco di prova per la capacità delle forze politiche di adottare un'agenda comune europea per il paese. Infine sono stati sottolineati sia i miglioramenti fatti dall'Albania in merito alla tutela delle minoranze - anche se manca ancora una tutela efficace contro la violenza domestica, prostituzione coatta e traffico di donne e bambini - sia i lievi miglioramenti fatti in materia di disoccupazione. Inoltre, è stato raccomandato al governo balcanico di condurre delle riforme sullo Stato di diritto e di approfondire la questione dei diritti di proprietà.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The report strongly supports the Commission’s assessment that Albania should be granted candidate status provided that key reforms in the judiciary, public administration and a revision of parliamentary Rules of Procedure are completed and adopted. The report therefore calls on the Council to grant Albania candidate status once the Commission has confirmed progress in these areas. Paragraph two of the report is crucial as it refers to the political culture of the country. Still too many actors perceive politics and especially elections a zero sum game, compromises are being perceived as defeat. It encourages ‘all political parties and actors in Albania (...) including the media and civil society (to) strive to improve the political climate in the country to enable dialogue and mutual understanding’. In the next paragraphs the report reminds the political elite in the country of the need to implement amendments proposed by OSCE/ODIHR on an electoral legislative framework in order to guarantee free and fair elections in 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté pour cette résolution. Je crois en l'importance d'élections libres et régulières qui assoient la légitimité des institutions démocratiques et assurent leur bon fonctionnement.

J'en appelle à toutes les forces politiques afin qu'elles mènent la campagne électorale de l'année prochaine ainsi que les élections législatives de 2013 de manière libre et équitable. Je suis fermement convaincu que les élections constitueront un test important pour la maturité de la démocratie albanaise et la capacité de toutes les forces politiques à s'engager dans un calendrier européen commun pour le pays, tout en étant essentielles pour la poursuite des progrès du processus d'adhésion. La consolidation de la démocratie passe par des élections libres et régulières dont les résultats sont considérés comme légitimes par tous les partis politiques concernés!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Albânia está localizada na borda oriental da península Balcânica, ocupa uma extensão de 28 748 km² e apresenta uma população de aproximadamente 3 milhões de cidadãos. A Albânia está a implementar reformas fundamentais nos domínios da administração pública e da justiça, revisão do Regimento do Parlamento, reforma judiciária e desenvolvimento do diálogo entre a sociedade civil e o governo. Voto favoravelmente a presente moção devido ao facto de entender que a Albânia está a fazer significativos progressos no sentido de cumprir os critérios políticos para a adesão à União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la raportul intermediar din 2012 privind Albania. Salut progresele Albaniei în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor politice în vederea aderării la UE. Dialogul politic constructiv reprezintă un element important pentru obţinerea de rezultate concrete în ceea ce priveşte realizarea celor 12 priorităţi cheie, şi anume funcţionarea adecvată a parlamentului, adoptarea legislaţiei cu majoritate calificată, numirea ombudsmanului şi procesele de audiere şi votare în principalele instituţii, precum şi modificarea cadrului legislativ pentru alegeri. Consider că reformele sociale şi punerea în aplicare efectivă a acestora sunt la fel de importante ca reformele privind punerea în aplicare a legislaţiei şi dezvoltarea infrastructurilor în vederea asigurării stabilităţii şi coeziunii sociale. Salut consolidarea dialogului dintre societatea civilă şi guvernul albanez şi subliniez necesitatea de a profita de stadiul pozitiv al acestei relaţii pentru a consolida progresele realizate. Invit guvernul albanez să garanteze pe deplin respectarea dreptului muncii în sectoarele public şi privat si să asigure respectarea drepturilor sindicatelor prin consolidarea practicii de mediere pentru soluţionarea litigiilor de muncă. Îmi exprim preocuparea privind absenţa unui plan de acţiune în domeniul ocupării forţei de muncă şi privind reducerea bugetului destinat punerii în aplicare a reformelor în domeniul asistenţei protecţiei sociale. Solicit autorităţilor albaneze să elaboreze un plan de acţiune în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole alla concessione dello status di paese candidato all'Albania a condizione che siano completate e adottate le principali riforme nell'ambito del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione. È fondamentale, poi, che il governo albanese si impegni a garantire la libertà dei mezzi d'informazione e il rispetto dei diritti umani. Vorrei sottolineare come tutti i partiti e gli attori politici in Albania, tra cui i mezzi d'informazione e la società civile, debbano impegnarsi nel prossimo futuro per migliorare il clima politico nel paese in modo da consentire quel dialogo e quella comprensione reciproca indispensabili nel percorso di adesione all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução não é muito diferente de outras sobre países candidatos à adesão. Todas elas têm uma matriz comum: transbordam de ingerência e imposição do modelo político, económico e social que corresponde aos interesses das grandes potências e dos monopólios da UE. A implementação do acervo comunitário é o cavalo de Tróia da UE, que exige a sua implementação integral por estes países. A sua aplicação conduziu (e conduz de forma cada vez mais acelerada) à destruição de parte muito significativa dos setores produtivos nacionais dos países que aderiram à UE, abrindo caminho ao domínio dos monopólios das grandes potências. Obrigou à privatização ou ao desmantelamento de serviços públicos fundamentais, ou à destruição de milhares de pequenas e médias empresas e milhares de pequenos e médios agricultores e à destruição de milhões de postos de trabalho. Nesta resolução, pouco ou nada é referido relativamente aos impactos e consequências socioeconómicas da aplicação do acervo comunitário e das medidas necessárias para lhe fazer face. Pese embora toda a crítica, esperamos que seja respeitado o direito à autodeterminação dos povos, sendo permitido ao povo albanês decidir – livre de qualquer ingerência ou pressão externa – se deseja ou não aderir à UE.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0540/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente Resolução, pois considero que o Parlamento Europeu deve esforçar-se num consenso sobre um Plano Comum para a reestruturação do setor da indústria siderúrgica a nível da União Europeia, melhorando a sua competitividade. Nesta mesma sessão plenária, discutimos pedidos de apoio ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização decorrentes da forte quebra deste setor, que se deve à quebra dos setores de construção e de produção fabril, por consequência da crise. O setor siderúrgico, a meu ver, é apenas um dos vários setores que são transversalmente prejudicados pela falta de competitividade do Mercado Único Europeu. A Europa necessita de uma forte indústria siderúrgica, pois a competitividade deste setor reflete a competitividade de diversos setores económicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution car elle vise à soutenir l'industrie sidérurgique. Cette industrie doit gagner en compétitivité pour être viable et réactive aux conditions changeantes des marchés européens et non européens, sachant qu'elle est essentielle pour la croissance et la prospérité en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos Sąjungai svarbu išlaikyti ir vystyti stiprią plieno pramonę. Europoje plieno pramonei tenka pagrindinis vaidmuo ekonomikoje ir ji yra svarbiausia daugelio pramonės sektorių plėtojimo ir kūrimo dalis, kuri yra būtina ekonominei ir socialinei gerovei. Komisijos nuomone, būtina imtis tinkamų priemonių, kurios leistų visoms valstybėms narėms faktiškai prašyti skirti lėšų moksliniams tyrimams anglies ir plieno srityje ir jas gauti. Trumpai tariant, yra labai svarbu finansiškai remti ir plėtoti mokslinius tyrimus bei didinti gamybos našumą ir tvarumą šiame sektoriuje. Strategija „Europa 2020“, kuria siekiama iki 2020 m. šios pramonės dalį Europos Sąjungos bendrajame vidaus produkte padidinti nuo 16 % iki 20 %, yra vienintelė viltis išeiti iš ekonominės ir socialinės krizės. Tvirto plieno sektoriaus išsaugojimas ir sustiprinimas yra Europos Sąjungos ekonominis pagrindas, kuris suteiks galimybes ateityje vystyti ir kitas infrastruktūros sritis.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că, la nivelul UE, atunci când va avea loc restructurarea necesară în sectorul siderurgic, trebuie respectate condiţii de concurenţă echitabile în acest sector în întreaga Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Notre industrie sidérurgique est victime de la crise, qui la frappe de plein fouet, nous avons l'obligation de la protéger. Avec ce texte, nous voulons accélérer l'action de l'Union : étudier la situation et faire des propositions rapidement, c'est une urgence. J'ai soutenu ce texte, qui réaffirme notre ambition d'éviter les délocalisations hors d'Europe de ces industries de haute technologie : elles sont un modèle de savoir-faire et un vivier de compétences et de connaissances essentielles pour notre économie. La Commission élaborera un plan d'action pour la sidérurgie d'ici à juin 2013 : cette résolution insiste sur l'importance que ce plan d'action devra accorder à la lutte contre les prix élevés de l'énergie et des matières premières. Ils sont une menace pour notre industrie, il faut absolument rechercher des solutions aux difficultés qu'ils créent.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Aujourd’hui, la sidérurgie européenne est victime d’une conjoncture internationale difficile, mais la plupart des experts estiment que cette phase de dépression est temporaire. Il est donc nécessaire de s’inscrire dans une stratégie européenne de long terme afin de préserver notre savoir-faire humain et nos potentiels de production, car les produits issus de la sidérurgie, à commencer par l’acier, sont indispensables à de nombreux secteurs de notre industrie, comme l’automobile, la construction, les machines-outils et le transport de l’énergie. Certains de ces secteurs exigent une technologie très sophistiquée, et nous n’avons pas le droit de perdre ou de laisser partir des compétences qui font l’excellence de la sidérurgie de nos pays. Ce dossier est donc éminemment de dimension européenne. Nous avons besoin de mieux coordonner nos politiques industrielles afin de prévenir les risques de délocalisation, d’encourager les recherches notamment dans les processus sidérurgiques à très basses émissions de CO² (ULCOS).

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The steel industry has been a crucial factor in Wales’s industrial past and still plays an important role in our economy. The recent loss of 600 jobs at the Tata plants was a huge blow to communities and families in Wales. Nevertheless, the company’s assurances that investment will go ahead give some reassurance. I voted in favour of amendments which would allow for government support to be considered for the steel industry. The resolution called for monitoring and coordination of EU steel policy and maintaining technical know-how in the EU which is essential, but the environmental dimension of the report was weak and I abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A indústria do aço desempenha um papel central na economia e constitui a pedra angular do desenvolvimento e da criação de inúmeros setores industriais, indispensável ao bem-estar económico e social. A crise do capitalismo tem agravado o processo de enfraquecimento da siderurgia em vários Estados-Membros e o impacto nas populações tem sido devastador, nomeadamente em regiões que dependem deste setor industrial e de outras indústrias a jusante. Recorde-se como em Portugal, na sequência da adesão à CEE, foi desmantelado este importante setor industrial. Esta resolução não só não denuncia os reais responsáveis pelo estado atual da siderurgia em cada Estado-Membro e na Europa, onde as privatizações do setor conduziram ao seu real declínio, como insiste nas mesmas políticas europeias que determinaram o fosso social e económico para onde foi empurrada esta indústria. O aspeto fundamental que nenhuma das resoluções votadas compreendia, e que a resolução proposta pelo nosso grupo avançava é que, mediante as "regras financeiras do mercado, destruidoras do emprego e do aparelho de produção", é imprescindível exigir a "renacionalização da indústria do aço" e que "apenas o controlo público da indústria do aço pode garantir, simultaneamente, o futuro do setor e os direitos dos trabalhadores".

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Oceliarstvo má kľúčový význam pre hospodárstvo EÚ a rozvoj a konkurencieschopnosť viacerých významných nadväzujúcich odvetví, ako sú automobilový priemysel a strojárenstvo. V ostatnom období sa potýka s nemalými ťažkosťami ako sú významný pokles dopytu, silná konkurencia tretích štátov, komplikovaný prístup k surovinám a zvýšené náklady, čo viedlo k reštrukturalizácii, fúziám a strate pracovných miest. Som presvedčená, že by malo byť jednou z našich priorít hľadať a prijímať také opatrenia, pomocou ktorých by sa zabránilo hrozbe presunu oceliarskych podnikov mimo územie Európskej únie. Vítanou je iniciatíva Komisie vypracovať do júna 2013 európsky akčný plán pre oceliarstvo, mal by však byť predložený čo najskôr. Takýto akčný plán by mal tiež brať do úvahy spôsoby riešenia a zmiernenia vysokých energetických a surovinových nákladov, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť oceliarstva. Energetická efektívnosť a účinné využívanie zdrojov môžu prispieť k významnej úspore nákladov a v tejto súvislosti je potrebné, aby Komisia a samotné odvetvie oceliarstva, aj naďalej skúmali dostupné možnosti, akými konkrétnymi krokmi by bolo možné náklady ušetriť. Zároveň, úspešnú reštrukturalizáciu nie je možné dosiahnuť bez silného a zodpovedného sociálneho dialógu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), par écrit. – Au moment de voter les résolutions concernant l'avenir de la sidérurgie européenne, nous ne devons nous poser qu'une seule question: y a-t-il dans ces textes, un début de commencement de sauvegarde de la sidérurgie européenne?

Force est pour nous de constater que le désir d'intervention s'arrête au niveau de l'incantation!

Alors que la sidérurgie européenne est victime d'une vampirisation financière sans précédent, est confrontée à une concurrence des plus déloyale, fait l'objet d'une casse organisée et d'un pillage de ses savoir-faire, … les seules propositions formulées s'arrêtent à: "nous sollicitons la Commission pour qu'elle veuille bien …".

Ce positionnement n'est absolument pas à la hauteur des enjeux, nous dirons même que, par sa nature beaucoup trop frileuse, il laisse libre cours à la volonté destructrice des groupes internationaux comme Mittal.

Pourtant, des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu, des savoir-faire uniques sont en passe de nous être dérobés, des territoires entiers vont se retrouver dans des situations sociales dramatiques …

La sidérurgie, comme l'industrie européenne, ont besoin d'autres réponses. Des réponses qui prennent d'abord en considération les besoins des salariés et des populations avant de répondre aux impératifs de rentabilité financière des groupes internationaux.

(Explication de vote écourtée en application de l'article 163, paragraphe 1, du règlement)

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Dans le contexte que nous connaissons, je songe en particulier à la situation des hauts-fourneaux à Florange, il est impératif que l'Union européenne s'empare du sujet de l'industrie sidérurgique en Europe et contribue à freiner cette crise qui menace l'avenir de 360 000 emplois répartis sur 50 sites dans 23 Etats membres. Conscient que l'avenir du secteur nécessite des réponses nationales coordonnées et une intervention européenne, le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'un plan d'action européen pour la sidérurgie qui devrait être présenté par la Commission européenne d'ici juin 2013. Quelle ironie pour l'UE alors que ce secteur est à l'origine de la construction européenne! Pourtant, l'acier est un des matériaux industriels les plus échangés dans le monde. Le secteur européen représente 1,4% du produit intérieur brut de l'UE et un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards d'euros. Il est temps que nous imposions davantage de réciprocité dans nos échanges avec des normes sociales et environnementales partagées. Le Président Sarkozy avait lui-même pris l'engagement, pendant la campagne présidentielle, d'imposer une taxe carbone aux frontières de l'Union comme nous l'imposons déjà à nos propres entreprises. Il est regrettable que le Parlement européen n'ait pas retenu cette solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione sulla crisi del settore siderurgico in quanto ritengo sia indispensabile, soprattutto in un momento di crisi, garantire la salvaguardia di settori che costituiscono il motore dell’economia dell’UE. L’industria siderurgica oggi si trova ad affrontare grandi sfide, rese inevitabili dall’attuale crisi e dalla concorrenza sempre più incalzante di Paesi terzi, aventi regolamentazioni meno severe sul piano ambientale ed accesso alle materie prime più vantaggioso. È indispensabile che l’UE tuteli maggiormente settori altamente tecnologici, garantisca l’occupazione dei lavoratori, valorizzandone le competenze. E’ prioritario che la Commissione pianifichi una politica industriale competitiva e di lungo periodo. Ciò permetterebbe di assicurare parità di condizioni di concorrenza, nonché norme più stringenti in ambito sociale ed ambientale. E’ importante inoltre l’elaborazione di un piano d’azione concreto e ben delineato, così come l’introduzione di una certificazione di qualità per i prodotti siderurgici, per rafforzare il comparto industriale ed evitare fenomeni di delocalizzazione controproducenti per l’economia di tutta l’UE. Misure di sostegno ai lavoratori di tutti gli stabilimenti che rischiano la chiusura, rappresentano una priorità per la salvaguardia dell’occupazione nell’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il settore dell’industria siderurgica sta attraversando un periodo di crisi profonda, al pari di altri settori economici e industriali. L’UE può fare molto per salvaguardare un comparto che, compreso l’indotto, garantisce occupazione a centinaia di migliaia di cittadini. Condivido, pertanto, la proposta della Commissione di elaborare e attuare un nuovo piano per l’industria siderurgica, così da poterne favorire le pratiche competitive e sostenerla nel lungo e difficile percorso di uscita dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement a adopté une résolution commune contenant un plan d’action pour l’industrie sidérurgique. Étant donné les difficultés récentes auxquelles sont confrontés de nombreux sites, dont notamment celui de Florange en France, il me paraissait nécessaire d’adopter ce texte afin d’améliorer la compétitivité et d’encourager les investissements. Le secteur sidérurgique européen fait en effet face à une forte baisse de la demande, liée notamment à une augmentation de la concurrence des importations de pays tiers qui appliquent des règlementations différentes. Nous exhortons donc par ce texte la Commission à surveiller de près l'évolution des usines menacées.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this Resolution as I did not feel that it adequately dealt with the serious crisis facing the EU steel industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Un'industria siderurgica europea competitiva costituisce la spina dorsale dello sviluppo e della creazione di valore per numerosi settori industriali importanti, come il settore automobilistico, edilizio e dell'ingegneria meccanica. Per questo la Commissione deve riflettere attentamente sulle iniziative a medio e a lungo termine per sostenere e preservare l'industria siderurgica e il suo indotto.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution contient deux points très positifs. Elle déclare, je cite, "qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union européenne de conserver les activités qui alimentent son tissu industriel" et qu'"il faut conserver les industries de haute technologie – comme la sidérurgie – en prenant des mesures immédiates pour éviter leur délocalisation hors du territoire européen". Ces deux affirmations sont pertinentes. Quel dommage, dès lors, que les groupes PPE et SD, cosignataires de ce texte, n'en tirent aucune conséquence!

Le texte réaffirme le règne de la concurrence libre et non faussée au sein de l'Union européenne et dans le monde et se borne à demander que les délocalisations se fassent dans "le strict respect du droit de la concurrence de l'Union". Il se contente d'inviter la Commission à "surveiller de près l'évolution future des usines" de Florange et d'ailleurs. Je vote contre ce texte inconséquent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As exportações de aço da UE atingiram 33,7 milhões de toneladas em 2010 (o que representa um valor de 32 mil milhões de euros), sendo a Turquia, os EUA, a Argélia, a Suíça, a Rússia e a Índia os maiores mercados para estas exportações, ao passo que as importações de aço para a União no mesmo ano ascenderam a 26,8 milhões de toneladas (o que representa um valor de 18 mil milhões de euros), sendo a Rússia, a Ucrânia, a China, a Turquia, a Coreia do Sul, a Suíça e a Sérvia os nossos maiores abastecedores. A atual crise está a gerar uma enorme penúria social para as regiões e os trabalhadores afetados, e as empresas em fase de reestruturação devem atuar de forma socialmente responsável, na medida em que a experiência tem demonstrado que as reestruturações bem-sucedidas não foram concretizadas senão com bastante diálogo social. As indústrias de alta tecnologia – de que é exemplo o setor do aço – são tidas como um modelo de saber-fazer tecnológico e têm, por conseguinte, de ser protegidas através da adoção de medidas imediatas, a fim de evitar a sua deslocalização para fora do território da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Stahlindustrie steckt in einer veritablen Krise, wie Zahlen belegen. Die Nachfrage geht deutlich zurück, was sich dramatisch auf die Zahlen am Arbeitsmarkt der Stahlindustrie auswirkt. Waren im Jahr 1970 noch eine Million Menschen EU-weit in der Stahlindustrie tätig, sind es heuer nur mehr 369 000. Dies wirkt sich in weiterer Folge auch auf die Erwerbstätigen in nachgelagerten Industriesparten aus. Weiters erkennt man, dass immer mehr billiger Stahl aus beispielsweise Russland, China oder der Türkei nach Europa importiert wird. In kaum einer anderen Region der Welt sind die Umweltauflagen bei der Stahlproduktion so hoch wie innerhalb der EU, weshalb es für die Unternehmen immer schwieriger wird, am globalen Markt zu bestehen. Ich habe für den Beschluss gestimmt, da ich die Ansicht teile, dass die EU der Industriepolitik vermehrt Augenmerk schenken muss. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie am Weltmarkt langfristig gewährleistet werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione, sperando che l'Europa reagisca finalmente alla crisi del settore siderurgico. Negli ultimi anni, se non decenni, vi è stato un continuo calo nella produzione di acciaio a livello europeo, non tanto per una minore necessità, quanto a causa di una concorrenza sleale soprattutto asiatica, che propone materiali a costi assai ridotti. Questo avviene perché altrove non sono rispettate le regole economiche e sociali previste dall'Unione europea, e la conseguenza è che sempre più stabilimenti rischiano di chiudere e lasciare a casa migliaia di lavoratori. L'industria siderurgica è stata alla base dell'economia e dello sviluppo di molte aree che ruotavano attorno ad essa: il caso di Piombino ne è un chiaro esempio, e sono soddisfatto che sia stato citato esplicitamente in questa relazione. La situazione nella città toscana è gravissima, come avevo segnalato in quest'aula il mese scorso: si deve intervenire al più presto per trovare una soluzione che salvaguardi lavoratori, famiglie e tutto quanto ruota attorno a questi grandi stabilimenti. L'Unione europea deve difendere il suo acciaio: dall'acciaio è infatti nata nel 1951 con la CECA, e oggi non può certo permettersi di lasciar morire un settore ancora importante e assai strategico.

 
  
MPphoto
 
 

  Vojtěch Mynář (S&D), písemně. − Ocelářský průmysl hraje v evropské ekonomice klíčovou roli, která se promítá do mnoha dalších navazujících odvětví a celkové konkurenceschopnosti EU. Tlak globálního trhu v poslední době v této oblasti způsobuje pokles výroby a následné snižování kapacit. To citelně dopadá na mnoho zemí a regionů v EU, včetně Moravskoslezského kraje, který zastupuji. V současném klimatu je podobné problémy nutné řešit na nadnárodní úrovni. Skupina evropských socialistů a demokratů se proto rozhodla navrhnout usnesení apelující na okamžité řešení této situace. Evropský parlament v něm vyzývá Komisi, aby slibovaný akční plán sestavila co nejdříve a zahrnula do něj klíčové prvky, včetně například investic do výzkumu a vývoje nových technologií, posílení politiky energetické účinnosti a využívání zdrojů či potenciálního využití finančních nástrojů na úrovni EU (Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci). S touto iniciativou se plně ztotožňuji a budu proto hlasovat ve prospěch návrhu usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução em que se solicita à Comissão que forneça, a curto prazo, uma descrição clara da situação no respeitante às principais alterações registadas na indústria do aço na Europa e que acompanhe com atenção as evoluções em curso, a fim de salvaguardar o património industrial europeu e a mão-de-obra implicada.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car l'industrie sidérurgique est en crise en Europe. Son maintien est vital pour notre économie. Elle emploie des milliers de personnes et est un maillon-clé de la chaine industrielle de l'automobile, la construction ou la mécanique. Conserver chez nous notre savoir-faire industriel et scientifique est un engagement qu'il est indispensable de tenir. Cependant, la sidérurgie résiste mal à la pression d'une concurrence déloyale imposée par certains pays, qui tirent les prix vers le bas grâce à un niveau d'exigences sociales et environnementales inférieur au nôtre. Ceci n'est pas tenable. Cette résolution va dans le bon sens quand elle enjoint l'Europe d'imposer des échanges plus justes, les mêmes règles du jeu pour tous au niveau international (réciprocité). Je regrette par ailleurs qu'une très faible majorité de mes collègues n'ait pas eu le courage d'exiger une taxe carbone à nos frontières. Nous demandons à notre industrie de limiter son impact sur l'environnement, il est donc normal d'exiger la même chose des industries qui exportent sur nos marchés. Mais rien n'est encore perdu. J'aurai très bientôt l'occasion de le rappeler au Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. Sin embargo, hubiéramos preferido que prosperara nuestra propuesta de resolución, en la que señalábamos la importancia de la siderurgia para la economía de la Unión Europea, así como para todos los sectores que utilizan sus productos, como ilustra el importante papel de la producción de acero en el desarrollo de las tecnologías de energía renovable. En dicha resolución, poníamos de relieve las dificultades a las que se enfrenta la siderurgia en muchos Estados miembros de la UE, debidas en parte al aumento del precio de las materias primas, a la caída de la demanda mundial y al aumento de los costes relativos a la energía; pedíamos también a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que hicieran un seguimiento de los retos a los que se enfrenta la siderurgia y que, cuando proceda, integrasen estas cuestiones en el desarrollo de las políticas y la legislación pertinentes. Destacábamos la necesidad de una política industrial de la UE mejor coordinada que impidiera nuevas deslocalizaciones de acerías y de producción de acero fuera de la UE, y apoyaba, a este respecto, la iniciativa de la Comisión de elaborar para 2013 un plan de acción europeo para la siderurgia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE), schriftlich. Die europäische Stahlindustrie ist ein wichtiger Pfeiler der europäischen Wirtschaft. Es gibt nach wie vor eine Reihe an weltweit bedeutenden Stahlunternehmen in Europa. Diese Unternehmen können dem globalen Wettbewerbsdruck bislang erfolgreich standhalten, werden aber vor allem aufgrund übermäßig angestiegener Kosten der Produktion in Europa derzeit ziemlich unter Druck gesetzt.

Die EU muss darauf achten, dass diese Unternehmen auch in Zukunft in Europa produzieren können.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution parce que je reste persuadé que l'Union et ses États membres ont un rôle à jouer dans la coordination des politiques menées afin que l'industrie sidérurgique, durable et compétitive, soit en mesure de s'adapter aux conditions régnant sur les marchés européens et extra-européens en évolution.

Dans bon nombre d'États membres, l'industrie sidérurgique européenne subit les conséquences d'une chute marquée de la demande mondiale, éprouve dans certains cas des problèmes de compétitivité et pâtit de la hausse des coûts.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O setor do aço continua a ser fundamental para o crescimento económico da União Europeia. Contudo, a recente crise económica e monetária teve também um efeito negativo sobre a procura do mesmo, o que levou ao aumento do desemprego neste setor e na maioria dos setores direta ou indiretamente associados. A importância da indústria do aço para a economia europeia obriga a que a Comissão tome medidas que assegurem a segurança de aprovisionamento energético e evitem a deslocalização para fora do território da União. Congratulo a Comissão pela iniciativa de apresentar um plano de ação já em 2013, mas considero que a priori deverá ser feita uma análise detalhada da situação da indústria siderúrgica na Europa, de forma a salvaguardar o património tecnológico e a mão-de-obra qualificada.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la industria siderurgică din UE, întrucât industria siderurgică este de importanţă strategică pentru economia UE şi întrucât este în interesul întregii Uniuni Europene să menţină activităţile sale industriale de bază şi să asigure securitatea aprovizionării prin producţia internă. Industria siderurgică europeană se confruntă cu scăderea substanţială a cererii, concurenţa puternică din partea importurilor din ţări terţe cu reglementări şi standarde diferite, accesul dificil la materiile prime şi cheltuielile mai mari, care au dus la restructurări, fuziuni şi concedieri. Subliniez faptul că oţelul joacă un rol esenţial în a asigura competitivitatea industriilor strategice din aval, care ar avea de suferit de pe urma unei industrii siderurgice europene reduse şi ar deveni dependente de importurile din ţările terţe, care le-ar face vulnerabile. O industrie siderurgică europeană competitivă reprezintă fundamentul dezvoltării şi al creării de valoare pentru multe sectoare industriale majore, cum ar fi sectoarele autovehiculelor, construcţiilor şi ingineriei mecanice. Solicit Comisiei să elaboreze şi să prezinte cât mai curând posibil un plan european de acţiune pentru sectorul siderurgic. Invităm Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluţiile din cadrul unităţilor siderurgice europene a căror integritate este în pericol, pentru a se asigura competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă în industria siderurgică europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Die Stahlindustrie bildete für über ein Jahrhundert das Rückgrat der europäischen Industriegesellschaft. Vom Gedeihen dieses Sektors hing der Wohlstand ganzer Regionen ab. Ich vertrete einen Wahlkreis – die Region um Linz in Oberösterreich –, wo dieser Sektor im Gegensatz zum allgemeinen Trend ausgebaut und weiterentwickelt wurde. Hier lässt sich dieser Zusammenhang in seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Beschäftigungslage nachweisen. Es soll nicht spekuliert werden, weshalb in den letzten beiden Jahrzehnten der Stahlsektor immer mehr aus Europa abgewandert ist. Faktum ist allerdings, dass die Entindustrialisierung Europas zu schwerwiegenden Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit mancher Mitgliedstaaten geführt und deren makroökonomische Steuerungsmöglichkeiten beeinträchtigt hat. Es muss darüber nachgedacht werden, ob es wirklich sinnvoll ist, im Zuge der fortschreitenden Globalisierung den Sektor der industriellen Produktion zu vernachlässigen. Prioritär muss vielmehr eine Modernisierung dieses Sektors im Sinne von Nachhaltigkeit sein. Die gegenwärtige Krise lehrt uns, dass wir mehr Realwirtschaft und eine Hinwendung zum Produktionssektor brauchen. Eine Reindustrialisierung Europas würde zweifelsohne die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents verbessern. Die Rolle der Stahlindustrie ist dabei zentral. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Kommission sich zu einem europäischen Aktionsplan für den Stahlsektor entschlossen hat. Es ist wichtig, die erforderlichen Maßnahmen schnell und unverzüglich umzusetzen und vor allem auch die volkswirtschaftlichen, regionalpolitischen und gesellschaftlichen Auswirkungen mit zu bedenken.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Sektor stalowy w Europie przeżywa kryzys spadku konkurencyjności i wzrostu kosztów produkcji, w dużej mierze wynikający z błędnych decyzji przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego nakazującego obniżkę gazów cieplarnianych do 2020 r. W samej Polsce wdrożenie jego zapisów spowoduje wzrost bezrobocia o około 250 tys. osób i zwiększenie cen energii. Ze względu na wzrost kosztów produkcji oraz zmniejszony popyt tylko w Hucie Sędzimira w Krakowie planuje się zwolnić teraz ponad 600 osób, podobne grupowe zwolnienia są przewidziane w Sosnowcu, Chorzowie i Warszawie. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, dojdzie do kolejnych wyłączeń wielkich pieców oraz przeniesienia produkcji na Ukrainę oraz do Indii, gdzie nie obowiązują żadne ograniczenia klimatyczne. Jest to smutne tym bardziej, że sektor ten odpowiada za produkcję 7,5% całego przemysłu w Europie i jest jednym z największych pracodawców w przemyśle Unii Europejskiej. Dlatego podstawą programu ratowania przemysłu stalowego winno być zawieszenie przepisów pakietu energetyczno-klimatycznego, który prowadzi do dezindustralizacji Europy. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zablokowanie importu taniej stali z państw byłego Związku Radzieckiego i Chin.

Rezolucje, nad którymi głosujemy, nie odpowiadają na wspomniane przeze mnie zagrożenia, dlatego wstrzymałem się z głosowaniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A atual crise do capitalismo tem agravado o processo de enfraquecimento da siderurgia em vários Estados-Membros e o impacto nas populações tem sido devastador, nomeadamente em regiões que dependem deste setor industrial e de outras indústrias a jusante. Esta resolução não só não denuncia os reais responsáveis pelo estado atual da siderurgia em cada Estado-Membro e na Europa, onde as privatizações do setor conduziram ao seu real declínio, como insiste nas mesmas políticas europeias que determinaram o fosso social e económico para onde foi empurrada esta indústria. O aspeto fundamental que nenhuma das resoluções votadas compreendia, e que a resolução proposta pelo nosso grupo defendia, é que é imprescindível exigir a "renacionalização da indústria do aço" e que "apenas o controlo público da indústria do aço pode garantir, simultaneamente, o futuro do setor e os direitos dos trabalhadores". Por outro lado, a resolução em votação, proposta pelo grupo socialista e dos sociais-democratas, avança com soluções de "requalificação e reciclagem profissionais dos trabalhadores" e recurso a "instrumentos financeiros da UE, como o Fundo Social Europeu e o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização", soluções para quem já antevê mais despedimentos e deslocalizações de empresas.

 
  
  

Motion for a resolution B7-0550/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de Resolução, considerando que os peticionários expressaram veementemente as suas preocupações no que toca aos níveis extremamente elevados de emissões de dioxina provenientes da fábrica de aço ILVA de Taranto, as quais tiveram e continuam a ter um impacto significativo, nocivo e duradouro na saúde da população local. Cerca de 20 000 famílias contam com membros que trabalharam na indústria siderúrgica ou em setores auxiliares e as taxas de contaminação da população local conduziram a níveis inaceitáveis e intoleráveis de enfermidades e doenças crónicas. E por outro lado, considerando que a indústria siderúrgica, que emprega aproximadamente 360 000 trabalhadores, constitui um setor económico crucial da União Europeia e que o Parlamento tem o dever e a responsabilidade de afirmar abertamente a sua solidariedade com os trabalhadores da fábrica de aço ILVA e com as respetivas famílias que têm suportado os efeitos desta situação completamente inaceitável, insto a Comissão e o Conselho a desenvolverem uma nova política para a indústria siderúrgica que dinamize o crescimento e o emprego em tempos de crise económica e que seja compatível com a saúde e segurança de todos os cidadãos e residentes da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană este unul dintre cei mai importanţi actori globali din perspectiva combaterii schimbărilor climatice şi protejării mediului înconjurător. Este important ca dezvoltarea industrială a Uniunii să se facă respectând aceste imperative. Totodată, dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene depinde în mod esenţial de capacitatea instituţiilor şi statelor membre de a atinge obiectivele statuate de Strategia Europa 2020. Nu trebuie să uităm, în acelaşi timp, că Uniunea este rezultatul unei politici de integrare a industriilor siderurgice ale statelor occidentale. În condiţiile unui impact tot mai categoric al crizei economice care afectează statele membre şi societăţile europene, adoptarea de măsuri pentru creşterea competitivităţii industriei siderurgice, dar şi pentru crearea unor premise solide ale dezvoltării durabile, este esenţială.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii, deoarece sunt, şi eu, preocupată de impactul asupra sănătăţii populaţiei locale pe care îl au emisiile de dioxină provenite de la combinatul siderurgic din Taranto. Deşi anumite părţi ale combinatului au fost deja închise, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a reduce emisiile de dioxină. Acestea au un impact negativ nu numai asupra populaţiei locale, ci şi asupra mediului înconjurător. Totodată, consider că trebuie mai multă fermitate în aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”. Însă toate măsurile adoptate trebuie să ia în considerare menţinerea competitivităţii sectorului siderurgic european. Acesta a fost puternic afectat de criza economică, iar, în acest sens, Comisia şi statele membre trebuie să prevină relocarea combinatelor şi a producţiei siderurgice în afara Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că, la nivelul UE, trebuie să se elaboreze noi politici pentru industria siderurgică, care să stimuleze creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă pe perioada actualei crizei economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tendo em conta o atual contexto económico, a UE não pode perder oportunidades para criar emprego. Por isso, a Comissão deve desenvolver uma nova política para a indústria siderúrgica que dinamize o crescimento e o emprego e que seja compatível com a saúde e segurança de todos os cidadãos e residentes da UE. No que respeita à petição que dá origem a tal proposta, os seus autores expressaram veementemente as suas preocupações no que toca aos níveis extremamente elevados de emissões de dioxina provenientes da fábrica de aço ILVA de Taranto, em Itália, as quais tiveram e continuam a ter um impacto significativo, nocivo e duradouro na saúde da população local. Isto tem implicações diretas e indiretas sobre 20 000 famílias que contam com membros que trabalharam na indústria siderúrgica ou em setores auxiliares e cujas taxas de contaminação da população local conduziram a níveis inaceitáveis e intoleráveis de enfermidades e doenças crónicas. Creio ser necessário o PE tomar uma posição que inste as autoridades italianas a assegurarem, com extrema urgência, a reabilitação ambiental do local poluído da fábrica de aço a bem do ambiente, mas também dos postos de trabalho em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de resolução em análise, apresentada pela colega Erminia Mazzoni em nome da Comissão das Petições na sequência de uma petição formulada por um cidadão italiano, versa sobre a necessidade da União Europeia trabalhar no sentido de desenvolver uma nova indústria siderúrgica que seja sustentável e competitiva. Ao nível da UE, a indústria siderúrgica constitui um setor estratégico responsável por cerca de 360 000 trabalhadores, que urge revitalizar. A partir dos anos 80/90, devido ao aumento dos custos energéticos e das matérias-primas, esta indústria entrou em crise. Muitas empresas deslocalizaram-se para outras regiões, nomeadamente para o continente asiático, e as que restam debatem-se com problemas financeiros que as impedem de se modernizarem e serem ambiental e financeiramente sustentáveis. O caso referido no relatório da fábrica de aço ILVA de Taranto, Itália, espelha, na perfeição, os problemas supra referidos: descapitalização, privatização, poluição ambiental, encerramento e desemprego.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução surge na base de uma petição recebida, onde são expressas preocupações relativas aos níveis extremamente elevados de emissões de dioxinas provenientes da fábrica de aço ILVA de Taranto, Itália. O documento refere que 20000 famílias contam com membros que trabalham na indústria siderúrgica ou em setores auxiliares e que as taxas de contaminação da população local conduziram a um aumento inaceitável de enfermidades e doenças crónicas. A resolução expõe que a condição precária e perigosa da fábrica tem originado "degradações e danos ambientais críticos", bem como graves problemas económicos e sociais na Itália meridional. Acrescenta ainda que a privatização da referida fábrica de aço não acarretou qualquer melhoramento no que toca à segurança ambiental, nem dos trabalhadores e que é essencial prevenir novas deslocalizações de unidades siderúrgicas e de produção de aço, garantindo "a segurança da mão-de-obra". A resolução insta as autoridades italianas a assegurarem a reabilitação ambiental do local poluído pela fábrica, o que nos parece correto.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Predkladatelia petícií rozhodne vyjadrili svoje obavy v súvislosti s extrémne zvýšenou úrovňou emisií dioxínov z oceliarne ILVA v Tarante, ktorá mala a stále má škodlivé a trvalé následky na zdravie miestneho obyvateľstva. Až 20 000 rodín má členov, ktorí pracovali v oceliarskom priemysel alebo s ním mali do činenia, a miery znečistenia u miestneho obyvateľstva viedli k neprijateľným a netolerovateľným úrovniam chorôb a chronických ochorení. Povážlivá a nebezpečná situácia oceliarne ILVA tiež spôsobuje vážnu environmentálnu degradáciu a škody, ako aj vážne sociálne a hospodárske problémy na juhu Talianska. Žiaľ, ani privatizácia tejto oceliarne neviedla k žiadnemu zlepšeniu celkovej situácie, ani k zlepšeniu v environmentálnej bezpečnosti v odvetví. Všeobecne, oceliarsky priemysel, ktorý zamestnáva okolo 360 000 pracovníkov, je kľúčovým hospodárskym odvetvím Európskej únie. Som presvedčená, že Parlament má povinnosť a zodpovednosť jasne preukázať solidaritu s pracovníkmi oceliarne ILVA a ich rodinami, ktorí boli postihnutí touto absolútne neprijateľnou situáciou. Považujem za nevyhnutné vynaložiť potrebnú snahu na prepojenie hospodárskych cieľov so sociálnymi a environmentálnymi prioritami tak, aby sa vybudoval moderný, konkurencieschopný a udržateľný európsky oceliarsky priemysel, ktorý bude plne v súlade s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Az acél a világ egyik legkeresettebb ipari terméke, amelyet például az autógyártásban, a vasútépítésben és az építőiparban használnak nagy mennyiségben. Az EU acélipara a GDP 1,4%-át teszi ki, a 23 uniós tagállamban található több mint ötven acélgyár 360 ezer embernek ad munkát. Ezen adatok ismeretében jómagam is úgy vélem, hogy Európa jövője és polgárai szempontjából is kiemelten fontos, hogy az acélipar aktív és versenyképes legyen, ezért is kell arra ösztönöznünk az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogy miként lehet átalakítani az európai acélipar struktúráját. Szavazatommal támogattam ezen indítványt, hiszen nyilvánvaló, hogy nincs könnyű helyzetben az európai acélgyártás, s ezen oknál fogva mindent meg kell tennünk a versenyképesség megtartása érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − Mr President, The alarming situation in Taranto is not unique within the EU. A lack of modernisation in steel plants from different European locations leads to harmful emissions and dangerous effects on the local population’s health. Therefore I call on the Commission to identify suitable possibilities for encouraging investments in this industry. The Member States should also support modernisation of plants that comply with EU environmental law, in order to re-establish an ecological balance. Only when we start encouraging competitiveness and sustainability will the steel industry grow again. Thank you!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the call in this resolution for the Commission and the Council to develop a new policy for the steel industry which will boost growth and employment during the economic crisis and is compatible with the health and safety of all EU citizens and residents.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (S&D), in writing. − Labour MEPs voted for the resolution on the EU steel industry as we firmly believe that a strategy is needed to improve the competitiveness of the steel industry across the EU and preserve jobs in this vital sector. However, we voted against Paragraph 13, which singled out certain towns for special preference, as recent job losses in places like Port Talbot and Rotherham show this is not just a problem that affects the steel industry in Belgium, France or Italy but one that affects the industry across the whole of the EU. Therefore this resolution should reflect this and not just be specific to certain areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Commissione e Consiglio devono sviluppare una nuova politica per l'industria siderurgica che stimoli la crescita e l'occupazione nel contesto della crisi economica e che sia compatibile con la salute e la sicurezza di tutti i cittadini dell'UE, come pure dei suoi residenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. É importante desenvolver uma nova política para a indústria siderúrgica que dinamize o crescimento e o emprego em tempos de crise económica e que seja compatível com a saúde e segurança de todos os cidadãos e residentes da UE. A Comissão e o Conselho devem procurar trabalhar em conjunto com todas as partes implicadas, de modo a garantir que esta política realize uma ligação coerente entre objetivos económicos e prioridades sociais e ambientais, a fim de construir uma indústria siderúrgica europeia moderna, competitiva e sustentável, no pleno cumprimento da legislação ambiental da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Na presente resolução, que voto favoravelmente, o Parlamento Europeu exorta a Comissão e o Conselho a trabalharem juntamente com todas as partes implicadas, de modo a garantir que a política industrial da União alcance uma ligação coerente entre os objetivos económicos e as prioridades sociais e ambientais, a fim de construir uma indústria siderúrgica europeia moderna, competitiva e sustentável, no pleno cumprimento da legislação ambiental da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. Los peticionarios han manifestado con firmeza su preocupación por los niveles extremadamente altos de emisiones de dioxinas de la acería ILVA situada en Taranto, emisiones que han tenido y siguen teniendo un considerable impacto nocivo y persistente en la salud de la población local. En esa zona, 20 000 familias tienen algún miembro que ha trabajado para la siderurgia o en actividades relacionadas con ella. Los niveles de contaminación entre la población local han ocasionado índices inaceptables e intolerables de problemas de salud y enfermedades crónicas. Por ello, pedimos en la resolución a la Comisión y al Consejo que elaboren una nueva política para la siderurgia que fomente el crecimiento y el empleo durante la crisis económica y sea compatible con la salud y la seguridad de todos los ciudadanos y residentes de la UE, y que colaboren con todas las partes interesadas para garantizar que esa política combine de forma coherente los objetivos económicos con las prioridades sociales y medioambientales, de modo que se construya una siderurgia europea moderna, competitiva y sostenible que respete plenamente la legislación de la UE en materia de medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution. L'industrie sidérurgique emploie quelque 360 000 personnes et représente donc un secteur économique essentiel de l'Union européenne. Le Parlement a, selon moi, le devoir et l'obligation de montrer clairement sa solidarité avec les travailleurs de l'aciérie ILVA et leurs familles, touchés par cette situation totalement inacceptable.

De plus, il est stratégiquement important, pour la politique industrielle de l'Union, d'éviter toute nouvelle délocalisation des sites sidérurgiques et de la production d'acier hors de l'Union européenne ainsi que de veiller à garantir l'emploi de la main-d'œuvre. Il est tout aussi important d'appliquer le principe du pollueur-payeur; et le bilan écologique doit être restauré voire amélioré, comme l'exige la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A indústria siderúrgica reveste-se da maior importância para a competitividade da União Europeia, principalmente num contexto de recessão. Vários setores de ponta estão diretamente associados à indústria do aço, e por isso, devem ser avaliadas as implicações de uma ruptura do setor. A estratégia apresentada pela Comissão sobre a necessidade de uma nova política de industrialização para a União deverá ter em conta este setor e apresentar medidas e ações de alavancagem.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia Parlamentului referitoare la o nouă industrie siderurgică durabilă şi competitivă (pe baza unei petiţii primite), întrucât petiţionarii şi-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la nivelurile extrem de ridicate ale emisiilor de dioxină provenite de la combinatul siderurgic ILVA din Taranto, care au avut şi continuă să aibă un impact semnificativ, negativ şi de durată asupra sănătăţii populaţiei locale. Unele părţi ale combinatului siderurgic ILVA au fost închise recent de către autorităţile italiene, iar autorităţile şi actualii proprietari ai combinatului au obligaţia de a asigura reducerea drastică a emisiilor nocive. Industria siderurgică, care numără aproximativ 360 000 de lucrători, reprezintă un sector economic crucial al Uniunii. Parlamentul are datoria şi responsabilitatea de a-şi demonstra solidaritatea cu angajaţii combinatului siderurgic ILVA şi cu familiile acestora. În contextul politicii industriale a UE, este esenţial din punct de vedere strategic să se prevină relocarea combinatelor şi a producţiei siderurgice în afara Uniunii Europene şi să se asigure securitatea forţei de muncă pe teritoriul european. Invităm Comisia şi Consiliul să elaboreze o nouă politică pentru industria siderurgică, care să stimuleze creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă pe perioada crizei economice şi care să fie compatibilă cu sănătatea şi siguranţa tuturor cetăţenilor şi rezidenţilor din UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted for the resolution on the EU steel industry because I firmly believe that a strategy is needed to improve the competitiveness of the steel industry across the EU. However, I voted against Paragraph 13, which singled out certain towns for special preference. As recent job losses in places like Port Talbot and Rotherham show, this is not just a problem that affects the steel industry in Belgium, France or Italy but one that affects the industry across the whole of the EU. Therefore this resolution should reflect this and not just be specific to certain areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − In un periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando, l'Unione europea deve sostenere con forza la propria base industriale se vuole tornare a parlare di crescita. Per questo è importante sostenere il settore siderurgico che ha risentito particolarmente della crisi economica. Per contrastare l'andamento negativo degli ultimi anni è necessario quindi riflettere seriamente e considerare l'introduzione di misure volte a favorire un prezzo di acquisto dell'energia rispetto alla media attuale. Vi è, dunque, la necessità di dar vita ad una più efficace politica industriale per l'UE, conscia delle sfide globali e in grado di salvaguardare il nostro tessuto produttivo, anche nei confronti di un'agguerrita concorrenza extraeuropea.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução surge na sequência de uma petição recebida na qual são expressas preocupações relativas aos níveis extremamente elevados de emissões de dioxinas provenientes da fábrica de aço ILVA em Taranto, Itália. O documento refere que 20000 famílias contam com membros que trabalham na indústria siderúrgica ou em setores auxiliares e que as taxas de contaminação da população local conduziram a um aumento inaceitável de doenças crónicas. A resolução denuncia que a condição precária e perigosa da fábrica tem originado "degradações e danos ambientais críticos", bem como graves problemas económicos e sociais na Itália meridional. Acrescenta ainda que a privatização da referida fábrica de aço não acarretou qualquer melhoramento, nem no que toca à segurança ambiental, nem dos trabalhadores, e que é essencial prevenir novas deslocalizações de unidades siderúrgicas e de produção de aço, garantindo "a segurança da mão-de-obra". A resolução insta as autoridades italianas a assegurarem a reabilitação ambiental do local poluído pela fábrica, o que nos parece correto. No entanto, pensamos ser inaceitável a recomendação de "zelarem por que os custos ocasionados pelas ações de prevenção e reparação sejam suportados em conformidade com o princípio do poluidor-pagador", o que isenta as responsabilidades de alguns nesta matéria.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate