Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2909(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0574/2012

Συζήτηση :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0512

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16.2. Διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0564/2012) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 1

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE). - Herr Präsident! Es ist eine aktuelle Entwicklung eingetreten, deshalb möchte ich zu dem Änderungsantrag 1 der GUE einen mündlichen Änderungsantrag in Namen meiner Verts/ALE-Fraktion einreichen und würde bei Ziffer 7 hinter welcomes Folgendes einfügen:

‘the Union Cabinet’s approval in September 2012 of the Child & Adolescent Labour (Prohibition) Act, banning employment of children below 14 years across all sectors and below 18 years for hazardous sectors; calls on the Government of India to take effective implementing measures in order to rapidly reduce what is still one of the highest number of working children in the world and to introduce legislation for a full ban on child labour in accordance with the International Labour Organisation guidelines’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου