Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 13 декември 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 3.Стоманодобивната промишленост на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Решения относно някои документи: вж. протокола
 7.Трансфер на бюджетни средства
 8.Многогодишна рамкова програма за Агенцията на ЕС за основните права (разискване)
 9.Растеж в ЕС (разискване)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 11.Време за гласуване
  11.1.Многогодишна рамкова програма за Агенцията на ЕС за основните права (A7-0361/2012 - Tatjana Ždanoka) (гласуване)
  11.2.Правилник за дейността на ЕП: изменение на член 123 относно писмените декларации и на член 42 относно законодателните инициативи (A7-0242/2012 - Rafał Trzaskowski) (гласуване)
  11.3.Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка (A7-0377/2012 - Leonidas Donskis) (гласуване)
  11.4.Стратегията на ЕС за правата на човека (A7-0378/2012 - Rui Tavares) (гласуване)
  11.5.Ново споразумение между ЕС и Русия (A7-0338/2012 - Hannes Swoboda) (гласуване)
  11.6.Решение на правителството на Израел за разширяване на заселването на Западния Бряг (B7-0561/2012) (гласуване)
  11.7.Положението в Украйна (B7-0544/2012) (гласуване)
  11.8.Доклад за напредъка, постигнат от Албания през 2012 г. (B7-0533/2012) (гласуване)
  11.9.Стоманодобивната промишленост на ЕС (B7-0540/2012) (гласуване)
  11.10.Нова устойчива и конкурентоспособна стоманена промишленост (B7-0550/2012) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  15.1.Положението в Демократична Република Конго
  15.2.Кастовата дискриминация в Индия
 16.Време за гласуване
  16.1.Положението в Демократична Република Конго (B7-0562/2012) (гласуване)
  16.2.Кастовата дискриминация в Индия (B7-0564/2012) (гласуване)
 17.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 18.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протоколи
 21.График на следващите заседания: вж. протокола
 22.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (826 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2971 kb)
Правна информация - Политика за поверителност